HomeAdverteerdersColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
advertentie
advertentie

Gemeenteraad akkoord met energie-extraatje voor lagere middeninkomens

31 maart 2023

Aanvragen eenmalige steun van 190 euro netto kan binnenkort

Iedereen is meer gaan betalen voor gas en elektra. Ook voor inwoners met een laag middeninkomen kan dit een probleem zijn. Daarom heeft de gemeenteraad van Bergen donderdagavond besloten dat juist deze groep huishoudens een extra eenmalige energietoeslag van € 190 netto per huishouden kunnen aanvragen.

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant…?

31 maart 2023

Vooral avond van vragen, luisteren en niet oordelen

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd. Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel - ongestoord - hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat 'die anderen' eigenlijk precies vonden en waarom.

Hotel Zuiderduin in de race voor een ondernemersprijs

31 maart 2023

In de categorie grootbedrijf

Hotel Zuiderduin is doorgedrongen tot de finale van de Ondernemersverkiezing van Noord-Holland (OVNH) in de categorie grootbedrijf (meer dan 75 medewerkers). Hierdoor behoort het Egmondse bedrijf tot de laatste tien in deze categorie.

Verplicht leesvoer: Fraai boek over de historie van de Wimmenummerduinen…

31 maart 2023

...en de bewoners van de 'huisjes in de duinen…'

Toen Jan Six in 1679 de Heerlijkheid Wimmenum kocht – en meteen daarbij het omliggende duingebied – had hij niet kunnen bevroeden dat zo’n 350 jaar later dat gebied onderwerp zou worden van een lijvig boek over de historie van die duinen en de ‘huisjes in de duinen van Six van Wimmenum’.

advertentie

Uitbreiding bij groeiende praktijk Fysiotherapie Ronde De Egmonden

31 maart 2023

Sportfysiotherapeute Bianca Mooij zoekt het voortaan in Egmond

In een vergrijzende bevolking, zoals ook in de Egmonden het geval is, is de vraag naar zorg groeiend. Een van de redenen dat Bianca Mooij sinds april bij Fysiotherapie Ronde De Egmonden aansluit is het feit dat zij een Master in Sportfysiotherapie heeft. Daarnaast gaat ze uiteraard ook algemene fysiotherapie doen.

VMBO-talenten uit Egmond en Heiloo scoren tijdens ‘WorldSkills Netherlands The Finals’

31 maart 2023

Duo uit Egmond aan den Hoef en Heiloo scoort brons in 'bloemwerk'

Nederland heeft er sinds vrijdag 24 maart 58 nieuwe Nederlands Kampioenen bij. Tijdens Skills The Finals streden in de Amsterdam RAI honderden mbo-studenten om de beste te zijn in hun vakgebied. Voor de VMBO'ers waren de Skills Talents wedstrijden. Onder die toppers waren ook de VMBO-leerlingen Mila Schavemaker uit Egmond aan den Hoef en Julia van Egmond uit Heiloo die op het onderdeel brons haalden.

Playbackshow Egmond aan den Hoef: spektakel voor jong en oud

31 maart 2023

Zondag 2 april in Dorpshuis Hanswijk

Jeugdbelangen organiseert op zondagmiddag 2 april vanaf 13:00 uur in het Dorpshuis Hanswijk een Playback Show voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Op deze middag zullen een groot aantal kinderen uit Egmond als groep of als solist hun bijzondere talenten presenteren met een playback show of bijzondere act. Het is al weer drie jaar geleden dat een dergelijke show is gehouden. Het belooft weer een fantastisch evenement te worden met veel jeugdig aanstormend talent! Het zal ook dit jaar voor de jury en het publiek moeilijk worden te kiezen uit het rijke aanbod van creatieve zangers, dansers en acteurs die allen streven naar de begeerde titel: Playback Winnaar 2023 van Egmond aan de Hoef! Aan de jongens en de meiden op het toneel zal het niet liggen. Wilt U dit bijzondere spektakel ook meemaken kom dan zondagmiddag 2 april naar het Dorpshuis Hanswijk voor een spetterende show. De zaal is open vanaf 12.45 uur en de toegang voor toehoorders is € 3,00 Voor verdere info zie : Facebook Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef

Aan tafel met …. lifeguard Ron Zentveld bij PostaanZee

31 maart 2023

Donderdag 13 april: ervaringen over het werk bij de ERB

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifeguards van Reddingsbrigade Egmond zich dagelijks vrijwillig inzetten. Zij doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. De Reddingsbrigade van Egmond telt momenteel meer dan 100 actieve vrijwilligers en het ledenaantal groeit enorm door de aanwas van jonge redders. De vrijwilligers zijn allemaal betrokken Egmonders maar er zijn ook vele leden uit buurdorpen Heiloo of zelfs verder! Jaarlijks voert alleen al Reddingsbrigade Egmond ongeveer 200 hulpverleningen uit, van een pleister plakken tot het reanimeren van een drenkeling... Tijdens deze bijeenkomst zal Ron zijn ervaringen vertellen over het vrijwilligerswerk als Lifeguard en passeren diverse hulpverleningen, uiteraard vergezeld met beeldmateriaal. Het beloofd een interessante bijeenkomst te worden, vragen staat vrij en maakt de middag nog interessanter! De lezing is van 13.30 tot 15.30 uur. Voor het bijwonen en koffie / thee vraagt Postaanzee een vrijwillige bijdrage. De Reddingsbrigade: Meer veiligheid in, op en langs het water!

advertentie

Politiek

Nieuw Algemeen Bestuur Waterschapsbestuur HHNK is geïnstalleerd

31 maart 2023

Oude dagelijks bestuur nog even demissionair actief

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuw algemeen bestuur. Twee weken na de waterschapsverkiezingen werden op woensdag 29 maart de 30 bestuursleden door Dijkgraaf Remco Bosma geïnstalleerd. In de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur legden de nieuwe leden de eed of belofte af. Dijkgraaf Remco Bosma: "Met alle uitdagingen op het gebied van veilig, schoon en voldoende water door de klimaatverandering is de taak van het algemeen bestuur relevanter en uitdagender dan ooit. Vanzelfsprekendheden zijn verdwenen waardoor het huidige waterbeheer tegen zijn systeem grenzen aanloopt. Hoe houden we ons gebied leefbaar met het oog op de toekomst? Daar gaan we als bestuur concreet mee aan de slag." Nieuwe samenstelling Het algemeen bestuur is samengesteld uit 12 fracties. Dat bestaat uit 10 partijen (totaal 26 zetels) waarvoor tijdens de waterschapsverkiezingen op 15 maart is gestemd, plus vertegenwoordigers voor de categorie Ongebouwd (benoemd door LTO Noord, 2 zetels) en de categorie Natuurterreinen (benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2 zetels).

Pak energiearmoede aan via grootschalige verduurzaming wijken

31 maart 2023

Energierekening kan 1100 tot 1700 euro per jaar lager

Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen 1.129.000 gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld 1.100 euro lager wordt dan nu. Bij de huidige hoge energieprijzen scheelt het zelfs 1.700 euro. Mits verduurzaming goed wordt aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. Op basis van dat onderzoek stelt de NVDE voor een Rijksregeling te maken die gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgt en de markt perspectief biedt op zekerheid, voorspelbaarheid en volume. Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één kap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Van het geld dat het rijk dit jaar uittrok voor het energieplafond, kunnen 1.129.000 gezinnen een structureel veilige energierekening krijgen, die gemiddeld 1.100 euro lager wordt dan nu. Bij de huidige hoge energieprijzen scheelt het zelfs 1.700 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TKI Urban Energy. Op basis van dat onderzoek stelt de NVDE voor een Rijksregeling te maken die gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgt en de markt perspectief biedt op zekerheid, voorspelbaarheid en volume. Hoewel de energieprijzen weer zijn gedaald, is de verwachting niet dat deze structureel zo laag zullen blijven als voor de Oekraïne-oorlog. Dit jaar besteedt het Rijk vele miljarden aan het prijsplafond voor energie. Dat geld zou structureel effect op de energierekening hebben gehad, als het aan woningverbetering was besteed. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “De energietransitie gaat alleen lukken als we gewone mensen, met een krappe beurs echt wat moois te bieden hebben. Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn te versnipperd, te ingewikkeld of te karig. We stellen voor Rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering, te beginnen in buurten met de meeste energiearmoede. Zo wordt de energierekening weer veilig.” Gemeenten kunnen met woningeigenaren en marktpartijen consortia vormen om buurten aan te pakken. Dat zou kunnen door huizen verregaand te isoleren, of door ze helemaal aardgasvrij te maken. Grootschalige en voorspelbare uitrol van woningverbetering stelt netbeheerders beter in staat om veel planmatiger te werken bij het versterken van netten. Dat is hard nodig om netcongestie tegen te gaan. Het vergoot ook de kans op de realisatie van collectieve warmtenetten. Die zijn dikwijls efficiënter dan de optelsom van individuele oplossingen én ontzien het zo zwaar belaste stroomnet. Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy en partner in het versnellingsprogramma Verbouwstromen: “Om de verduurzaming van woningen in grote aantallen te versnellen, moeten zogenaamde verbouwstromen op gang worden gebracht. Om de grote verbouwing van Nederland te realiseren is intensieve, langjarige samenwerking tussen woningeigenaren en bedrijven nodig. Dit leidt namelijk tot efficiëntere processen, kostenverlaging en het vrijspelen van arbeidscapaciteit. Product- en procesinnovatie zal hierin een sleutelrol spelen. Nieuwe technologieën die op een slimme manier worden toegepast zullen bijdragen aan die grote schaal.” Parallel met windenergie op zee Van der Gaag trekt de parallel met de doorbraak rond windenergie op zee: “Iedereen wilde tien jaar geleden windenergie op zee. Maar het was nog duur. En bedrijven aarzelden om te investeren. Doordat de overheid een voorspelbare, planmatige uitrol van wind op zee beloofde en de bureaucratie op zich nam, durfden bedrijven de sprong te wagen en gingen de kosten snel omlaag. Zo’n aanpak zouden we ook graag rond woningverbetering zien. Want pas als de markt een grote en stabiele vraag ziet, zal er geïnvesteerd worden in de grootschalige aanpak van woningverbetering die we nodig hebben”.

Columns

Column het Geheim van Lijn 410: Halte Plein (deel 11)

31 maart 2023

Zojuist belde ik met Willem Babyn, de buurtbuschauffeur die tijdelijk het stokje voor Flessenpost Bergen zou overnemen. Willem heeft veel andere dingen. “Je weet hoe dat gaat”. Dat snap ik. Willem is druk. Natuurgids, buschauffeur, vormen maar een klein onderdeel van zijn bestaan. Voor Flessenpost Egmond is de serie wel gewoon door gegaan. Fred Krop schreef 5 geweldige verhalen over de haltes in de Hoef. Ik beveel ze de lezers aan. Ze staan allen op Flessenpost Egmond. Inmiddels denk ik dat we er maar een boekje van moeten maken. Dat betekent wel dat we de serie voort moeten zetten. Hoe verleidelijk het ook is om stiekem het bijltje erbij neer te gooien. IK heb voor dat neergooien een uitstekend excuses. De verkiezingen, de door mij opgevoerde reden dat ik tijdelijk stopte, zijn weliswaar voorbij en ik ben niet met voorkeurstemmen gekozen. Dus heb ik de handen vrij kun je zeggen. Maar de realiteit is anders. Ik heb helemaal niet actief aan die verkiezingen meegedaan. Afgelopen maanden kreeg ik oorlog met de partij en heb ik uiteindelijk m’n lidmaatschap opgezegd. Wel dank aan die 244 Bergenaren die op mij gestemd hebben. Ruim een kwart van de stemmen die de partij in Bergen haalde en 2x zoveel als die andere prominente lijstduwster met wie ik inmiddels “ernstig gebrouilleerd ben “ zoals dat heet. Die oorlog voerde ik “noodgedwongen” uit Tel Aviv en van ver moest ik ondergaan hoe eerst mijn 1e kamerlidmaatschap en daarna de positie van gedeputeerde Natuur in de provincie ondergraven werd. Was ik hier geweest dan had dat wel anders gelopen. Maar, ik ben er blij mee. In Tel Aviv viel een last van m’n schouders. Dit is dus pensioen. De mooiste stad ter wereld, met de mooiste vrouwen ter wereld (ook mooiste mannen hoorde ik, maar die zijn grotendeels homo, tot verdriet van die mooie vrouwen). Zon, Zee, zuipen en nog veel meer. Het is een stad zoals elke D66’er zich wenst. De huizenprijzen zijn 4x hoger dan Amsterdam, het heeft de hoogste dichtheid van allerlei flitsbezorgdiensten ter wereld, en je kunt alles met een E-stepje bereiken. Die mogen over de stoep, verkeersweg en door rood. Een zeldzaam vrij leven. Als je geld hebt. Maar dat hebben de D D66érs en die jonge Tel Avivians hier in overvloed. En ook hebben ze nog elke week 2 demonstraties. Tegen Bibi, die in de afgelopen 13 jaar juist ervoor gezorgd heeft dat Tel Aviv is wat het nu is. Verwende kinderen zijn het die inwoners. Die demonstraties zijn ook hipster parties. Geloof niet wat de NPO u voorschotelt. Vanaf september heb ik er de beschikking over een appartement. Ik wil me wel vestigen maar er is nog wat met het thuisfront te regelen. Maar goed de bushalte. We nemen het Plein. Die halte ligt 200 meter van mijn huis aan de dr van Peltlaan. Dat is de A9 voor fietsers richting strand, BSG en verzin het maar. Auto’s zie je er alleen van bewoners. De fijnste straat van Bergen vind ik zelf. Visboer, slager en bakker precies 1 minuut lopen. Je bent gezegend als je in Bergen kan wonen, en nog meer gezegend als je aan de van Peltlaan mag wonen. Dacht ik altijd, maar nu is er Tel Aviv. Bar Gyorastreet 15 om precies te zijn. Het kan toch nog beter. Afgelopen week kwam ik terug. Ik woon sinds 1960 in Bergen en als die 63 jaar ging het over de Bakema flat. En nu is hij weg. Een mooi plein is het wel geworden, van mij mag het zo blijven. Maar het tocht als de hel viel me op. En bushalte Plein is er ook voor de Taverne. Daar kwam ik van mijn 14e tot mijn 17e toen ik vertrok naar Amsterdam. Over Taverne is veel geschreven in de Flessenpost in de serie over de horeca in de jaren ’70. Een paar verhalen staan me nog goed voor de geest. Die van Eric Winder, maar ook die van de zus (ik ben de naam kwijt) die een verdrietig maar prachtig verhaal schreef over haar broer die onder invloed van Boliviaans poeder zich dood reed tegen een strandpaal. Halte Plein heeft veel verhalen. Heel veel meer dan ik er ken. En die Taverne? Die zal wel blijven hoor. Geen zorgen. Dat is de navel van Bergen. Die kan niet weg. Gaat niet weg.

Column Ineke de Boer-Melker: Weetjes over kleding door de jaren heen

31 maart 2023

Onze kledingbank Noord Holland Noord zorgt er voor dat ook mensen met een klein budget de winkelervaring kunnen beleven. Lekker struinen in de rekken, alles per soort en maat gesorteerd. Ook schoenen zijn ruim aanwezig.

advertentie

Kunst & cultuur

Komende zaterdag opening jubileumseizoen Hoeve Overslot

31 maart 2023

Zaterdag jubileum, zondag gevolgd door moddervette blues

Anders dan de steigers en de hekken doen vermoeden, opent Museumhoeve Overslot op zaterdag 1 april haar deur om te vieren dat er 25 jaar geleden een huurovereenkomst werd gesloten met B&W van de gemeente Egmond om - in het toen leegstaande en volledig leeg gesloopte pand uit ca. 1550 -op verzoek van de gemeente culturele activiteiten te gaan ontwikkelen. Vanwege de restauratie is de ingang aan de achterzijde. Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte welkom om met ons het glas te heffen op de toekomst van Overslot met muzikale ondersteuning van de band Rits Rats. Het wordt een daverend begin van het nieuwe seizoen want op zondagmiddag 2 april kunt u genieten van moddervette bluesmuziek van The Blouzz onder het toeziend oog van bekende Rock en Jazz artiesten aan de mooie oude wanden, geschilderd door Paul de Vries en Jurriaan Leyen. Verder verwachten we in de maand april nog Town&Country, Tim Buter Band, Frank Kraaijeveld, Wieb Zigtema en Juicy Organism and Friends.

Marcel Worms speelt Bach in het Vredeskerkje

31 maart 2023

Uitgesteld concert gaat nu echt plaatsvinden

Het zou al eerder, maar nu komt het er echt van. Pianist Marcel Worms komt op de avond van vrijdag 7 april boek 2 van Das Wohltemperierte Klavier van Bach spelen, integraal. Zijn vertolking van boek 1 trok destijds veel publiek. Boek 2 is voor Worms niet alleen prachtig pianowerk, hij ziet het ook vooral als een spiegel van de ziel en dat past goed bij de sfeer van de dag, zeker in het Vredeskerkje. Van Maryleen Schiltkamp sieren een aantal schilderijen het podium. Zij maakte die tijdens een eerdere uitvoering van het werk. Marcel Worms geeft om 19.15 uur een bij de prijs inbegrepen inleiding op het werk. Voor wie alleen het concert bezoekt is de zaal om 19.45 open, aanvang is 20.00 uur. Kaarten à 15 euro via kunstgetij.nl.

advertentie

Natuur & Welzijn

Naar een gezonde leefstijl voor velen een lijdensweg. Maar dat hoeft niet

31 maart 2023

Gestructureerde aanpak. En misschien met anderen samen?

Ongezonde leefstijl veroorzaakt veel ziekte, sterfte en zorguitgaven. Ongezond gedrag, zoals roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding, is wereldwijd verantwoordelijk voor een enorme ziektelast, tienduizenden doden en miljarden aan zorguitgaven. Dat weten we. Maar toch is de stap naar een gezonde leefstijl voor velen een ware lijdensweg. Om het maar in paastermen te zeggen.

Column Wills: hij beloofde zijn broer niets tegen mij te zeggen

31 maart 2023

Beste Wills: sinds kort is bekend dat mijn zwager al twee jaar een affaire heeft. Mijn man, zijn broer, was op de hoogte, ik niet. Hij had beloofd niks tegen mij te zeggen. Daar ben ik het niet mee eens. Echtgenoten zouden geen geheimen voor elkaar moeten hebben. Hij hoeft niet álles met mij te delen maar als ik hem vraag of iets wel of niet zo is kan hij: ‘Ik heb beloofd daar niets over te zeggen’, niet maken. Toch? Beste Nieuwsgierig Aagje: geliefden zouden geen geheimen voor elkaar moeten hebben maar dat belet niemand een veilige haven te zijn voor de geheimen van anderen. Wie weet of hij zijn broer gevraagd heeft: ’Ik zou dit graag aan Sasha willen vertellen. Is dat goed?’ Spreekt voor zich en ik vraag me af waarom het voor jou zo belangrijk is te weten wat jouw man met anderen bespreekt. Is er iets wat hij niet met je deelt wat je wel graag zou willen- ik raad hem aan dat wél te doen- maar het lijkt of je wilt dat hij álles met je deelt. Vind je het ook oké om zijn post open te maken? Ga jij er bij voorbaat vanuit dat jouw vriendinnen alles doorvertellen aan hun man? Twijfelachtig genoegen als alles doorverteld wordt tegen iemand die je niet zelf in vertrouwen hebt genomen. In iedere relatie heb je recht op privacy en het recht iets niet te vertellen, ongeacht hoe triviaal of hoe belangrijk, gewoon omdat je dat niet wilt. Er is wel een grens aan en die ligt bij de gevolgen van het niet vertellen. Zijn privacy houdt op als het gaat om iets wat jullie relatie of jou persoonlijk aangaat. Of als het gaat om een geheim dat zo belastend is dat het de sfeer thuis beïnvloedt. Of als je je partner wilt behoeden ongewild iets doms of pijnlijks te zeggen over gevoelige onderwerpen. Denk aan kinderen krijgen, miskramen etc. Het doorvertellen van geheimen is geen openheid maar indiscretie. Je man heeft zijn broer iets beloofd, niet tegen jou gelogen, geen halve waarheden verteld en geen essentiële informatie voor je achtergehouden. Het geheim op zichzelf wordt op een gegeven moment irrelevant. Dat hij zich aan zijn woord gehouden heeft niet. www.beter-samen.nl Amsterdam, Heiloo, Texel.

Agenda

Concert van de Noord-Hollandse popgroep The Monkeys

31 maart 2023

Terugkeer naar de roemruchte jaren '60 in Soigne

Stichting Hafre Productions presenteert op zondagmiddag 2 april van 16.00 tot 18.00 uur een concert van de legendarische Noord-Hollandse popgroep The Monkeys. The Monkeys is een Noord-Hollandse popgroep, welke door een paar vrienden uit Egmond-Binnen is opgericht in 1965. Daarmee behoren zij tot een van de langst bestaande bands in Nederland. Vanaf het begin ligt de focus op muziek van The Shadows, Rolling Stones, Them, The Kinks, The Beatles, CCR en andere destijds wereldberoemde bands. The Monkeys zijn tot eind jaren zestig populair in het provinciale zalencircuit. Maar omdat de muziekstijl in de dancings rond die tijd verandert naar disco en de vraag naar beatgroepen minder wordt, is toen besloten om een tijdje te stoppen met optredens. Maar de mannen zijn wel al die tijd doorgegaan met muziek maken. Ze hebben los van elkaar in diverse andere bands gespeeld, maar hebben altijd contact met elkaar gehouden en ook wel samen als The Monkeys opgetreden bij speciale gelegenheden. Op 12 september 2015 hebben zij het 50-jarig jubileum van de band groots gevierd in het Wapen van Egmond, de plek waar destijds hun allereerste optreden plaats vond. Vele fans van het eerste uur waren daarbij aanwezig en werden mee teruggenomen naar de roemruchte zestiger jaren. Inmiddels spelen zij weer full-time samen als The Monkeys en zorgen ervoor dat de sound van de zestiger jaren springlevend blijft. En omdat zij nog steeds spelen op de manier zoals dat toentertijd gebruikelijk was, dus met hun eigen back-line zonder PA, klinkt de muziek van The Monkeys zeer authentiek. Het is steeds weer verbazingwekkend hoe ze er als band, met slechts vier man (!), in slagen de juiste sound neer te zetten. Hun vertolking van de gitaarmuziek van The Shadows is top, maar ook de andere nummers van hun repertoire mogen er zijn. Stuk voor stuk grote hits uit de zestiger jaren. Het zestiger jaren repertoire is zeer uitgebreid en soms wordt er een uitstapje gemaakt naar recentere muziek, zoals oa van Queen, R.E.M. of Chris Isaak.

Goede Vrijdag: niet alleen de Matheus Passie

31 maart 2023

Uitvoering van de Stabat Mater in de Ruïnekerk

Op Goede Vrijdag 7 april wordt om 16.00 uur in de Ruïnekerk het beroemde Stabat Mater van G. Pergolesi uitgevoerd. Welkom deze prachtige intense compositie te komen luisteren! De kerk is open vanaf 15.30 uur en een vrijwillige bijdrage is meer dan welkom na de uitvoering. De uitvoerenden zijn: Sabine Kirsten, sopraan en Ingrid Stijsiger, mezzo sopraan Het Pergo Ensemble, bestaande uit: Renate Smit en Gregor Overtoom, viool; Jorien van Tuinen, altviool; Irene van den Heuvel, cello

Nieuw seizoen ‘Doortrappen’ in gemeente Bergen

31 maart 2023

Met de grote E-bike testdag bij De Meent in Alkmaar, wordt zaterdag 1 april het startschot gegeven van het nieuwe fietsseizoen. De buurtsportcoaches pakken meteen door met een nieuwe serie gratis activiteiten van Doortrappen. In april kun je fietstrainingen volgen en in april én juni zijn nieuwe edities van Happen & Trappen. Aanmelden kan via sportenbewegeninbergen.nl. Wil je (weer) veilig op de fiets óf je fietsvaardigheden nog even extra trainen? Dan leer je vol zelfvertrouwen op de fiets stappen tijdens de Fietstrainingen van Bert Houtenbos. Hij geeft deze training op dinsdag 4 april in Egmond en op donderdag 6 april in Schoorl, beiden van 10.30 tot 12.00 uur. Bij deze trainingen ontmoet je ook andere fietsers. In een groep fietsen is veel gezelliger dan in je eentje! Happen & Trappen Als je dan weer helemaal je draai hebt gevonden op de fiets, kun je deelnemen aan Happen & Trappen. Tijdens deze activiteit rijd je een vaste route, waarbij je onderweg steeds een pauze hebt bij een (horeca)gelegenheid voor een hapje en/of een drankje. Leuk om te doen met je nieuwe fietsgroepje, maar ook met je partner, vriend(in) of buur! Op dinsdag 18 april is Happen & Trappen in Duindorp Schoorl en Bergen en op donderdag 8 juni in Egmond. Aanmelden en meer informatie Doortrappen is een samenwerking van de Gemeente Bergen, Stichting Welzijn Bergen, Provincie Noord-Holland en de buurtsportcoaches van Holland Sport. Alle activiteiten zijn gratis en worden begeleid door een professionele fietstrainer. Voor meer informatie én om je aan te melden ga je naar www.sportenbewegeninbergen.nl. Of neem contact op met de buurtsportcoaches Elles Kraakman (Bergen/Schoorl) en Eefke de Vos (Egmonden), via [email protected] of 06-29319401 / [email protected] of 06-14418529.

Wat is de relatie van Jac P. Thijsse met Bergen aan Zee?

31 maart 2023

Zondagmiddag 2 april om 14 uur kun je het antwoord horen

Wil je weten hoe het komt dat er ten noorden van Bergen aan Zee kalkarme duinen zijn en ten zuiden kalkrijke? Of wat de relatie is van Jac P. Thijsse met Bergen aan Zee?

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link