Even volhouden: het wordt echt droger na het weekeinde…

1 maart 2024

Weerbericht van 1 maart tot en met 7 maart

Gedurende de vrijdag breiden opklaringen zich oostwaarts over het land uit. De zon krijgt dan flink wat ruimte en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 8 tot lokaal 12 graden. Volop lenteweer op deze eerste dag van de meteorologische lente zit er echter niet in, want in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten alweer toe.

Burgemeester moet terugkomen op zijn woorden en maakt excuus aan de raad

28 februari 2024

Beroepszaak in afwijzen omzetting bedrijfswoning bij horecazaak centrum Bergen krijgt staartje

Burgemeester Lars Voskuil moet terugkomen op zijn betoog in de raadsvergadering onlangs over het vermeende 'ontmoedigingsbeleid' met betrekking tot wonen in het centrum van Bergen.

Vergunning voor komende vijf jaar verleend voor reuzenrad in Egmond aan Zee

1 maart 2024

Voor periode van drie maanden per jaar

Het college heeft deze week besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het reuzenrad op de parkeerplaats Boulevard Zuid in Egmond aan Zee. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een periode van 3 maanden in de zomer, voor de komende 5 jaar. Het reuzenrad wordt bij de hoofdafgang geplaatst en staat parallel aan de kustlijn. De exploitant moet nog wel jaarlijks aanvullend een evenementenvergunning aanvragen. Momenteel loopt bij de rechtbank een juridische procedure over een handhavingsverzoek van twee jaar geleden tegen het reuzenrad. De uitspraak hierover wordt in maart verwacht. Aangezien dit een handhavingsverzoek van twee jaar geleden betreft, heeft dit geen invloed op de nu verleende omgevingsvergunning.

VV Bergen krijgt nieuw hoofdveld van ‘gewoon’ natuurgras

28 februari 2024

Bij nieuwe complex voor VV Egmond staat vooralsnog wel een kunstgrasveld gepland

VV Bergen en de gemeente Bergen slaan de handen ineen voor een duurzame en toekomstbestendige voetbalclub. Het kunstgras van het hoofdveld van VV Bergen wordt vervangen door natuurgras. Natuurgras biedt veel voordelen voor de voetbalvereniging en is daarnaast een stuk duurzamer en beter voor het klimaat. Kansen voor VV Bergen Het besluit om over te stappen op natuurgras heeft verschillende redenen. Zowel duurzaamheid als het sportieve aspect waren doorslaggevend voor de keuze. Het nieuwe natuurgrasveld opent de deur voor een breed scala aan sportevenementen, waaronder KNVB-toernooien en wedstrijden van Jong Oranje. De club voldoet met natuurgras op het hoofdveld aan de eisen van deze organisaties voor hun wedstrijden. "De overstap naar natuurgras onderstreept onze toewijding aan het verbeteren van de voetbalbeleving voor onze leden en vrijwilligers", aldus Tom Pedroli, voorzitter van VV Bergen. Dat benadrukt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Sport): "Natuurgras biedt een betere speelervaring en verhoogt daarmee het plezier van de voetballers. Sporten is belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid. Het is voor het welzijn van onze inwoners dan ook positief dat ze met nog meer plezier het voetbalveld bij VV Bergen op kunnen.” Circulair en duurzaam De keuze voor natuurgras sluit aan bij de ambities van de gemeente Bergen rond duurzaamheid en klimaat. Het natuurgrasveld zorgt voor een betere waterafvoer, draagt bij aan een groenere omgeving en microplastics met alle nadelige gevolgen verdwijnen. Het gras neemt CO2 op en wordt niet zo heet als kunstgras bij hitte, wat met de opwarming van de aarde belangrijke positieve effecten zijn. Bovendien wordt het natuurgrasveld bij VV Bergen gerealiseerd met grond van het voormalige voetbalterrein van BSV, waar in de toekomst woningen worden gebouwd. De onderlaag van het kunstgras wordt weer gebruikt als onderlaag voor een andere gemeente in Noord-Holland. Hiermee worden de grondstoffen circulair ingezet wat duurzaam en kostenefficiënt is. "De investering in een natuurgrasveld past perfect binnen onze bredere visie op duurzaamheid en klimaat", aldus Ernest Briët, wethouder Verduurzaming. "Dit circulaire project toont de toewijding van de gemeente en VV Bergen aan een gezamenlijke toekomst waarin sport, duurzaamheid en de gemeenschap hand in hand gaan.” Voetbalvereniging van de toekomst In 2024 wordt de oude verlichting vervangen voor duurzame ledverlichting rondom de voetbalvelden. Het onderhoud van het veld dat nu nog met fossiele brandstof wordt uitgevoerd maakt plaats voor elektrische robotmaaiers. Deze worden opgeladen door de opgewekte zonne-energie op het laadstation. De gemeente werkt mee aan het verduurzamen van de velden, maar VV Bergen stopt daar niet. Op het clubgebouw liggen al 108 zonnepanelen, waardoor het complex energieneutraal is. Tot slot gaat de voetbalvereniging in de toekomst voor een gasvrij complex en steeds gezonder aanbod in de kantine. “Daarmee wordt VV Bergen echt een voetbalvereniging voor de toekomst. Voor nu en toekomstige generaties”, aldus voorzitter Tom Pedroli.

advertentie

Peter van Vleuten deelt zijn leven met de kijkers van RTV80 in ‘Kopstukken’

1 maart 2024

Bergenaar met Egmondse roots

Ruud Bredewold praat in de twaalfde aflevering van het tv-programma Kopstukken met Peter van Vleuten uit Bergen. Hij praat over zijn jeugd (hij is deels opgegroeid in Huize Schuylenburg op de grens van 't Woud en Egmond aan den Hoef) en zijn passie voor muziek als de rode draad in zijn leven. Zijn werk in reclame en marketing komt aan bod en daarnaast spreekt hij openhartig over de dood van zijn zoon en zus. Deze aflevering is vanaf maandag 4 maart 19.00 uur een week lang te zien op RTV80 TV. Peter van Vleuten vertelt dus over zijn werk en persoonlijke leven, zoals dat geldt voor alle gasten in Kopstukken, afkomstig uit Camperduin tot Egmond-Binnen. Ook tijdens dít gesprek maakt beeldend kunstenaar Pauline Bakker weer een uniek kleiportret van de gast. Speciaal voor de lezers van de Flessenpost is hier de primeur van de twaalfde aflevering van Kopstukken, gast is Peter van Vleuten uit Bergen. Klik op de link voor het filmpje: https://youtu.be/nrq97ZD30ns

Bouwrijp maken Plan Overduin nadert…?

1 maart 2024

Eerste 'contouren' worden zichtbaar, maar zijn bedoeld om padden 'om te leiden'

Op het terrein waar straks het Plan Overduin moet komen heeft de aannemer alvast een soort van afbakening geplaatst. Het is een 'omheining' van stevig plastic van ruim een halve meter hoog. 'Niets bijzonders', zegt ontwikkelaar BPD.

Het wordt al ruimer bij Overslot

1 maart 2024

Ook op het erf ontstaat ruimte

Afgelopen weekend kwam er een serieus grote vrachtwagen van de firma Jos Blom om de container van het erf achter Hoeve Overslot te halen. Die stond daar nog altijd en langzamerhand worden alle zaken die niet meer gebruikt worden of thuis horen bij de volgende bestemming van Overslot verwijderd. Het kostte echter nogal wat moeite.

GGD Hollands Noorden: Mentale gezondheid jongeren sterk verbeterd sinds corona

1 maart 2024

Maar het ging toch juist slechter door sociale media?

Het gaat beter met de mentale gezondheid van jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Noord-Holland Noord dan een jaar eerder. Na een verdubbeling van het aantal jongvolwassenen met psychische klachten in de periode 2017-2022 is dit aantal in 2023 fors gedaald. Ruim 1 op de 3 jongvolwassenen ervaart psychische klachten; in 2022 had nog de helft van de jongvolwassenen psychische klachten. Jongvolwassenen voelen zich ook vaker gelukkig, ervaren minder stress en voelen zich minder eenzaam dan in 2022. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2023, die GGD Hollands Noorden voor de 5e keer heeft uitgevoerd. Tussen mei en augustus 2023 deden bijna 5.000 jongvolwassenen uit de regio mee aan dit online onderzoek. Na eerdere regionale Gezondheidsmonitors onder jongvolwassenen in 2017, 2019 en 2021 en de vergelijkbare landelijke corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in 2022 is een goed beeld ontstaan van de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van deze groep inwoners over de afgelopen 6 jaar. Met metingen vóór, tijdens, en nu ná de coronaperiode is een inschatting te maken van het effect van de coronaperiode op de gezondheid van jongvolwassenen in Noord-Holland Noord. Negatieve invloed van corona op mentale gezondheid jongvolwassenen Tijdens de coronaperiode is het aantal jongvolwassenen met mentale problemen gestegen; in 2023, ruim een jaar na de laatste coronamaatregelen, is de mentale gezondheid van jongvolwassenen verbeterd:

advertentie

3 maart 2024: de dag dat de duurzame energie ‘op’ is

1 maart 2024

Flinke uitdagingen in Noord-Holland

Op 3 maart is alle duurzame energie die we in de provincie Noord-Holland produceren 'op' voor dit jaar, als de Noord-Hollanders alles wat ze dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Op die dag valt de Noord-Hollandse Green Energy Day. Voor Nederland als geheel valt Green Energy Day in 2024 op 8 maart. "Noord-Holland heeft nog een wat grotere uitdaging dan de meeste andere provincies. Maar het kan zeker: er zijn al tal van mooie Noord-Hollandse projecten met bijvoorbeeld zonne- of windenergie of warmtepompen," zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Natuurlijk verschillen de kansen en mogelijkheden per provincie. Uiteindelijk willen we Green Energy Day voor het hele land opschuiven naar 31 december in 2050. Dan is al onze energie hernieuwbaar. "Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid van onbetrouwbare regimes en voor het klimaat, en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid," zegt Van der Gaag. Berekening Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken al hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard vanwege de hoge energiekosten. Het aandeel duurzame energie voor heel Nederland is naar verwachting 18,6 procent in 2024*. In tijd uitgedrukt is dat 68 van de 365 dagen, zodat Green Energy Day valt op 8 maart 2024. In 2023 viel Green Energy Day op 2 maart*. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day twaalf dagen op te schuiven, wat nodig is om in 2050 uit te komen op 100 procent duurzaam. Pluim voor wie zich inzet voor klimaatdoelen De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen. "Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen," zegt Olof van der Gaag.

Pak je kans en doe de post-hbo opleiding Energietransitie

1 maart 2024

Een mogelijkheid tot kosteloos om- en bijscholen in Noord-Holland Noord dankzij Regio Deal

Maar liefst twaalf scholingsvouchers zijn er beschikbaar, waarmee de deeltijdopleiding Energietransitie vrijwel kosteloos gevolgd kan worden door inwoners en werkenden in de regio Noord-Holland Noord (NHN). Het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het aanmoedigen van talentontwikkeling zijn van essentieel belang voor het behouden van kennis en kunde in NHN. Dit is belangrijk voor de economische vitaliteit en duurzame ontwikkeling van de regio. Ook is er een groeiende behoefte aan specialisten voor de energietransitie. Daarom start in september de post-hbo opleiding Energietransitie van Inholland Academy in Schagen. De vouchers worden gefinancierd vanuit een rijksbijdrage uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelfonds van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Het behouden en benutten van kennis en kunde in regio NHN is van groot belang. Veel jongeren trekken naar de Randstad om te studeren of te werken en keren vaak niet, of pas op latere leeftijd, terug. Inwoners die prettig wonen, werken, leren en leven in de regio zorgen voor een gezonde, werkende beroepsbevolking. Middels de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland wordt er invulling gegeven aan deze pijlers. Het Ontwikkelfonds is een fonds dat middelen beschikbaar stelt om mensen te helpen bij een leven lang ontwikkelen. Transitieopgave De energietransitie is één van de transitieopgaven, waar de regio NHN ook voor staat. Deze transitie is zeer complex, omdat het betrekking heeft op vrijwel elke sector en zowel politieke, economische, sociale, ecologische als technische invalshoeken kent. Dit is terug te zien in het grote aantal vacatures dat openstaat op dit gebied. Er is behoefte aan zowel systeemdenkers als specialisten om te werken aan de energietransitie. Deze post-hbo opleiding Energietransitie sluit hierop aan. Post-hbo opleiding Energietransitie De opleiding is ontwikkeld door Inholland Academy, in samenwerking met Hogeschool Inholland en experts uit het bedrijfsleven. Bij de leeruitkomsten van de opleiding ligt de nadruk op de praktische toepasbaarheid en gebaseerd op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Tijdens de lessen wordt de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken benaderd en leer je systeemdenken op een toekomstgerichte manier. Ook worden de diverse sectoren die vertegenwoordigd zijn in NHN, zoals agrarische, technologische en maritieme industrieën belicht. De opleiding is zo opgebouwd, dat werkende professionals de opleiding naast hun baan kunnen volgen. Denk hierbij aan lessen in de avonduren, zowel online als fysiek en daarnaast zelfstudie. De opleiding is ook geschikt voor werkzoekenden. Scholingsvouchers Vanuit een rijksbijdrage uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelfonds van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn), zijn twaalf scholingsvouchers beschikbaar gesteld waarmee de opleiding Energietransitie NHN kosteloos gevolgd kan worden in Schagen. Voorwaarden zijn dat je woonachtig of werkzaam bent in Noord-Holland Noord en dat je op basis van jouw vooropleiding en/of praktijkervaring toelaatbaar bent tot de opleiding. Aanmelden en informatie De opleiding Energietransitie NHN start op vrijdag 27 september 2024 in Schagen. De lessen vinden plaats op donderdagavond en een enkele keer op vrijdag overdag. Wil je kans maken op één van de scholingsvouchers? Lever je motivatiebrief, diploma en cv in via de website van Inholland Academy.

Politiek

Ontwikkeling fusielocatie voor VV Egmond gaat gestaag verder

1 maart 2024

Maar daadwerkelijke aanleg gaat naar verwachting pas in 2025 van start

Project Voetbalfusie VV Egmond krijgt steeds meer gestalte Inmiddels lopen de ontwikkelingen rondom de voetbalfusielocatie aan de Hogedijk door. 'Na afweging van diverse varianten is in samenspraak met het bestuur van VV Egmond één variant naar voren gekomen die de voorkeur heeft van zowel de gemeente als de fusievereniging,’ zo laat het college van B & W aan de raad weten. ‘Deze variant wordt verder uitgewerkt. Hierbij zijn vijf velden mogelijk op sportcomplex Hogedijk, waarvan vier grasvelden en één kunstgrasveld en voldoende ruimte voor inpassing van een clubgebouw en (fiets)parkeren.’ Wel moet nog aandacht worden besteed aan: - Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid; - Een aparte entree voor langzaam verkeer; - Vergroten van kansen op sociaal-maatschappelijke relevantie van het sportcomplex; - Impact spuitzonering op activiteiten op het sportcomplex en bijbehorende oplossingsrichtingen. Diverse onderzoeken zijn daarvoor uitgezet en de eerste concepten zijn daarvan binnen. Multifunctioneel gebruik stimuleren Voor het multifunctioneel gebruik van de locatie aan de Hogedijk, maar eventueel ook voor het gebruik van de vrijkomende locaties is inmiddels een opdracht opgesteld die wordt uitgezet. Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke partijen die actief zijn en welke huisvestingsbehoefte er is. Bij dit onderzoek worden ook de inwoners van Egmond betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het ontwerp van het clubgebouw. Met het bestuur van VV Egmond is ook gesproken over het multifunctioneel gebruik van het sportpark en zij staan positief tegenover het gebruik van het clubgebouw door andere (maatschappelijke) instellingen. Financiën Ook worden momenteel gesprekken gevoerd met het bestuur van VV Egmond over de investeringskosten voor de bouw van het clubgebouw. De kosten voor de realisatie van het clubgebouw komen voor rekening van de vereniging. Het college: ‘Wij bekijken met het bestuur op welke wijze dit gefinancierd kan worden en of de kosten gedragen kunnen worden door de vereniging.’ De samenwerkingsovereenkomst uit 2016 (inclusief de financiële afspraken die daarin stonden) ging uit van de realisatie van een nieuw sportcomplex aan de Egmonderstraatweg. Dat is nu niet het geval. Het bestuur van VV Egmond en de gemeente werken daarom aan een herziening van de samenwerkingsovereenkomst en het actualiseren van de afspraken die dan nu betrekking hebben op sportcomplex de Hogedijk, inclusief financiën. Planning Het college verwacht in juni 2024 een definitief ontwerp te hebben voor het sportcomplex en het clubgebouw. ‘Wij hebben dan ook de investeringskosten in beeld voor de aanleg van het sportcomplex. Wij leggen dit dan aan u voor ter besluitvorming voor het zomerreces van 2024’, aldus het college in haar nieuwsbrief aan de raad. Na de zomer van de 2024 zal dan de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd voor de aanleg van het sportcomplex en de bouw van het clubgebouw. In het vierde kwartaal van 2024 kan de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het sportcomplex worden gestart. Begin 2025 kan dan worden gestart met de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Hierbij zal nauwe afstemming zijn met VV Egmond over de aanleg van de velden enerzijds en de bouw van het clubgebouw anderzijds. De bouwtijd van het clubgebouw kent namelijk een langere doorlooptijd dan de aanleg van de velden.

Stichting Huys Egmont en BIZ Egmond aan Zee profiteren van ‘impuls’-regelingen Provincie

1 maart 2024

Maar niet alles verloopt even soepel

Stichting Huys Egmont is een van de gelukkigen met een toegekend bedrag van 100.000 euro uit een van de Impuls-regelingen van de Provincie. Voor de verdere ontwikkeling van een BIZ in Egmond aan Zee kreeg de gemeente Bergen in 2022 een bedrag van 25.000 euro aan subsidie toegekend van de Provincie. Daarvoor kon onder meer een centrummanager worden aangesteld die de coördinatie en ondersteuning van een en ander op zich kon nemen.

Ruim 32 miljoen euro via Regio Deal naar Noord-Holland Noord

1 maart 2024

Ook Bergen profiteert mee

Het Rijk heeft de toekenningen van de Regio Deals bekend gemaakt. Noord-Holland Noord krijgt een rijksbijdrage van € 32,5 miljoen. Die bijdrage gaat onder andere naar projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

Toeristenbelasting in Noord-Holland met 11,3% gestegen

1 maart 2024

In de gemeente Bergen met 4,8%

Toeristen die overnachten in een hotel betalen dit jaar in Noord-Holland gemiddeld € 3,51 toeristenbelasting per persoon per nacht. Dit bedrag ligt 11,3% hoger dan in 2023: de op twee na hoogste stijging van alle Nederlandse provincies.

advertentie

Columns

Column Nico Knol: Vasten

1 maart 2024

Er staat in de keuken van onze pastorie in Amsterdam-Noord een enorme droppot die goed gevuld is. Er zijn zoveel toegewijde vrijwilligers die een dropje verdienen en daarbij helpt zo'n pot ook bij vergaderingen, vooral vergaderingen die lastig zijn. 'Zoet houdertjes' op tafel zorgt ervoor dat ook deze vergaderingen prettig verlopen.

Column Els Rosenmöller: Trots

1 maart 2024

Ze was wijkverpleegkundige en zat vlak voor haar pensioen. Al vloog ze met grote betrokkenheid door de wijk en genoot ze voor 200% van haar werk, het dromen over haar toekomstige leven was begonnen. Stel je voor: naar Curaçao voor 3 maanden, het eiland waaraan ze haar hart had verpand. Meer tijd voor haar volwassen drie zonen. Nog meer bakken, 6 gangen diners koken voor haar vrienden, kleding maken en eindeloos wandelen met haar hond Kartousch. Tot ze plots op haar geliefde Curaçao samen met zoon Gijs in de hel belandde. De COPD die zij door menig sigaretje had opgedaan deed haar de das om. Uitgeput door enorme benauwdheid en de ontkenning daarvan, belandde ze in het ziekenhuis. De ziekenboeg van de KLM bracht haar thuis. Natuurlijk ging hier een geschiedenis van longproblemen aan vooraf. Al snel bleek dat zelfs experimentele behandelingen in het ziekenhuis haar niet konden helpen. Joan kon niets meer. Werken hield op en er viel geen koekje meer te bakken. Een blokje om met Kartousch werd de eervolle taak voor zoon Kees, die gelukkig nog zo fijn bij haar woonde. Toch gaf Joan niet op. Ze ging quilts maken, dat kon zittend, rustig, zonder al te veel bewegen om het stikbenauwde gevoel de baas te blijven. Tot ook dat niet meer ging. Misschien had de vriendin van Daan al zo’n voorgevoel toen ze met Joan vorig jaar haar trouwjurk al wilde gaan uitzoeken? En wie had gedacht dat Gijs een kindje zou krijgen? Nu is Joan bij ons, met een kleinkind op komst en een trouwerij voor de boeg. Toch staat haar besluit vast. ‘Ik stap uit het leven’, vertelt ze mij met opluchting in haar stem. Soms is praten al te veel. Toch stel ik vragen; zij wil ook dat ik vraag. Het helpt, het spiegelt, het emotioneert, het ordent en het maakt haar trots. Trots op de keuze die ze heeft gemaakt. Om alles samen te kunnen regelen tot na haar dood voelt zinvol en verbindt als nooit tevoren. Natuurlijk komt zelfbescherming om de hoek kijken, sterker nog, die is de deur niet uit geweest, want hoe laat je dit als moeder los? Hoe kan je na verdiepende gesprekken met vriendinnen, vrienden, ex-man, je jongens en het kleine meisje-op-komst gaan? Ondraaglijk uitzichtloos lijden bepaalt haar leven. En al kan ze zeer reëel met veel humor uit de hoek komen, de lol is haar ontnomen. Al haar dromen zijn in een diepe put gedonderd: ‘Dit is niet wie ik ben’. Ze wil haar kinderen verder verdriet besparen. Haar huisarts komt om euthanasie te verlenen en Joans leven te stoppen. ‘Ná dit leven is niks’, zegt ze. ‘Hier’…. en ze geeft me een engel waar een lichtje in zit. Ze kreeg het van een voorbijganger hier in de straat. ‘Ik heb er niks mee’. Bij de vraag of ik het engeltje wel mag verlichten op de dag van haar sterven kijk ze me gerustgesteld aan: ‘Ja, dat vind ik wel mooi’.

advertentie

Sport

Open dag bij TC Hogedijk: start van het zomerseizoen met tennis- en padelparty

1 maart 2024

Ben je 17+ jaar oud? Pak je kans en kijk of het iets voor je is

Wie uit het raam kijkt zal het nog niet echt geloven, maar er zijn verenigingen die nu al met hun zomerseizoen bezig zijn. Zoals TC Hogedijk die op 16 maart een open dag organiseert voor alle tennis en padelliefhebbers. Lid of geen lid iedereen is welkom. Alleen niet allemaal tegelijk...

VV Egmond (zon) neemt ook de lastige horde Koedijk

26 februari 2024

'Concurrentie' verspeelt opnieuw punten

Sportpark Hogedijk, zondag 25 februari 2024 - Het zondag team van VV Egmond heeft de thuiswedstrijd tegen Koedijk met 4 – 2 gewonnen. De bezoekers namen al snel in de wedstrijd een voorsprong. Jeffrey Klijbroek wist vlak voor rust uit een fraai genomen vrije trap de stand weer recht te trekken. Dit was gezien het speelbeeld een juiste weergave.

De Lange Plas is nu één groot meer

1 maart 2024

Water blijft maar stijgen

Het is nat op de voetbalvelden van Egmondia in Egmond aan Zee. Zeiknat! Na zaterdag 9 december zijn er geen wedstrijden meer gespeeld. De laatste ontmoeting op het A-veld van Egmond (zat) 1 werd, in de stromende regen, ook nog eens voortijdig gestaakt wegens het onbespeelbaar worden van het veld. Het programma van januari en februari werd daarna al snel verplaatst naar de twee andere complexen van VV Egmond op de Hogedijk en de Kwekerij.

De 500 van De Meent

1 maart 2024

500 rondjes. Durf jij het aan?

Laat je uitdagen en neem deel aan de 500 van De Meent! Tijdens de 500 van De Meent schaats je 500 rondjes. 500 rondjes, durf jij het aan? Natuurlijk komen wij je halverwege aanmoedigen. Starttijd is naar keuze, de ijsbaan is geopend van 09.00 tot 21.00 uur.

advertentie

Natuur & Welzijn

Column Margreet Frowijn-Druijven: Hij roept grutto, grutto, grutto… maar het is een zanglijster

1 maart 2024

Dinsdagmiddag, het wordt al schemerig en met mijn fietsverlichting alvast aan, rij ik over fietspad naar huis. Fietsend of al wandelend zie en hoor je veel meer dan in de auto. Zingende merels, koolmezen, pimpelmezen, heggenmussen en roodborsten.

Column Wills: Ik heb ADHD en mijn vrouw is een control freak

1 maart 2024

Beste Wills: sinds ik de diagnose ADHD heb en daar medicatie voor krijg heb ik grip op mijn impulsieve gedrag waaronder scheuren op de motor, blowen, veel porno kijken en koopziek (gereedschap). Al vanaf het begin van onze relatie bemoeit mijn vrouw zich tegen mij aan en ik geef toe dat ze heel wat met mij te stellen heeft gehad. Zelfs nu het zoveel beter gaat vindt ze dat ze mij moet managen omdat ik dat zogenaamd zelf niet kan. Doodmoe word ik ervan; dit mag niet, dat niet, zij zit er bovenop en ik heb geen privacy meer. We gaan in relatietherapie, heb je tips voor me, Wills? Beste ADHD diagnose: weet niet wat je vrouw allemaal heeft moeten verdragen maar neem voetstoots van je aan dat het niet makkelijk was met jou te leven. Daar heeft ze punten voor verdiend. Dat gezegd hebbende, “Hou op, we zijn allebei volwassen”, is duidelijk maar vooruit, jouw ADHD heeft ongetwijfeld veel gedoe/zorgen/irritatie voor haar opgeleverd en is het reëel samen een nieuw evenwicht te zoeken. “Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij me met rust laat, beter nog, respecteert als een volwassen man?”. Zeg wat helpt en wat niet (zeuren en kleineren). Dat ze het weet; je geeft pas op als je: ”Dankjewel, ik snap het”, hebt gehoord. Dit gaat niet over onzekerheden, politieke of religeuze overtuigingen of morele waarden. Dit gaat over controle en het ergste van ‘controlfreaks’ is dat ongeacht wat je doet of laat, het nooit genoeg is en de eisen steeds willekeuriger en irrationeler worden. Iedereen heeft recht op privacy, zelfs getrouwde mensen, Iedereen heeft recht op (erotische) autonomie, fantasieën, Lebensraum, zelfs getrouwde mensen. Mooi dat je met het ADHD etiket plus medicatie voor jezelf op gaat komen en andere hulpbronnen mobiliseert, om onder haar controlebehoefte uit te komen. Het hele idee achter de behandeling is dat jij, autonoom en onafhankelijk, zélf verantwoordelijkheid neemt voor je ADHD gedrag en de gevolgen voor anderen. Als jij dit overdraagt aan haar, is dat jóuw keus maar als zij dit naar zich toetrekt- staat zij vooruitgang in de weg. Zeg het tegen jullie therapeute zoals het is. www.beter-samen Relatietherapie Amsterdam, Bergen, Texel.

Genieten van het naderende voorjaar? Ga eens wandelen in de regio

1 maart 2024

Het hoeft niet zo ver weg te zijn...

Sneeuwklokjes, winterakoniet, speenkruid, narcissen, krokussen en klein hoefblad. Op het oude landgoed Nijenburg bij Alkmaar staan deze planten al vroeg in het jaar in bloei. Ook hazelaar en iep zijn van die vlotte bloeiers, zelfs voordat er bladeren aan de bomen zitten. Een heerlijke plek voor een voorjaarsrondje van 4 km.

Wandelroutes PWN duinen deels dicht door wateroverlast

1 maart 2024

Het water staat overal

Dat het overal erg nat is is al geen nieuws meer. Onlangs was er een bericht in de media over hardlopers in duin die van het pad afweken en daarvoor bekeurd werden. Het zorgde voor de nodige commotie op social media. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat PWN nu een aantal stukken in de duinen bij Egmond-Binnen heeft afgezet. Je kunt er ook gewoonweg niet langs vanwege de wateroverlast.

Agenda

Noord-Hollandse rockformatie Oker: swingen in Muziekcafé Soigné

1 maart 2024

Zondag 3 maart van 16 tot 18 uur

De Noord-Hollandse 5-mans Rock- en Bluesband OKER speelt met veel enthousiasme blues-, rock- en popsongs uit hun jeugd. De zestiger-, zeventiger- en tachtiger jaren nummers, zoals “Mustang Sally”, Windows of my Eyes, Black Magic Woman, Moondance en nog veel andere muziek geven iedereen een heerlijke kriebel van herkenbaarheid. Wie een dansje wil wagen zal door de band niets in de weg worden gelegd. Muzikaal genieten dus. Kortom: liefhebbers van swingende muziek komen 3 maart van 16.00 tot 18.00 uur aan hun trekken in muziekcafé Soigné aan de Adelbertusweg 31 te Egmond-Binnen. De entree is gratis, in de pauze gaat de pet rond voor een vrijwillige bijdrage. Reserveren is vanwege het beperkt aantal zitplaatsen noodzakelijk op [email protected].

Nationale Pannenkoekdag bij PostaanZee en Dorpshuis Hanswijk

8 maart 2024

Vrijdag 8 maart om 12 uur samen pannenkoeken eten

Op vrijdag 8 maart 2024 zal Ontmoetingscentrum PostaanZee zich aansluiten bij de zeventiende editie van 'Nationale Pannenkoekdag', een hartverwarmend initiatief waarbij basisschoolleerlingen en bedrijven door heel Nederland pannenkoeken bakken voor ouderen in hun gemeenschap. Hetzelfde vindt plaats in Dorpshuis Hanswijk, waar ook d inloop om 12 uur start. Op deze speciale dag hoeven bezoekers van PostaanZee geen spruitjes, andijvie of hutspot te eten; in plaats daarvan kunnen ze genieten van een feestelijke smulpartij met heerlijke pannenkoeken. Of het nu met jam, stroop, poedersuiker is, of een mix van alles - op 'Pannenkoekdag' bepaalt iedereen zijn eigen feestmaal. De 'Nationale Pannenkoekdag' is vooral bekend vanwege de betrokkenheid van basisscholen. Bij PostaanZee zijn het vooral de ondernemers die aangesloten zijn bij Stichting Doesgoed die bakken. Het is inmiddels een traditie dat aangesloten ondernemers aan de bak gaan voor ouderen. Dit jaar gaan ze voor een stapel van 5000 stuks. Voorgaande edities waren een groot succes. Iedereen wordt er blij van, zowel de bakkers als de pannenkoekeneters. Sinds 2007 is 'Nationale Pannenkoekdag' een gevestigde feestdag in Nederland en wordt het op de derde of vierde vrijdag van maart gevierd. Het initiatief is ontstaan dankzij de samenwerking tussen Koopmans en Tefal. PostaanZee nodigt iedereen uit om vanaf 12 uur deel te nemen aan dit gezellige evenement en samen te genieten van een smaakvolle dag vol pannenkoeken en samenzijn. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar geef wel even door of je een pannenkoek wilt mee-eten. Aanmelden bij PostaanZee, Voorstraat 82a, 1931 AN Egmond aan Zee, [email protected] of 0725822310.

Ontdek het voorjaar met IVN-gidsen in de Wimmenummerduinen

1 maart 2024

Flora en fauna komen weer tot leven nu de lente nadert

Op zondag 3 maart gaan ervaren IVN-natuurgidsen weer op pad in de duinen ten noorden van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Als de wandeling plaatsvindt is het al weer bijna lente en verschijnen de eerste lenteboden (zoals de Oosterse sterhyacint), dus dat wordt weer genieten en misschien kunnen de deelnemers nog wat van de grote grazers van dit duingebied, de Schotse hooglanders en/of Exmoorpony’s, bewonderen. De start is om 10.30 uur bij het PWN-informatiebord op het parkeerterrein aan het Nachtegalenpad, aan de noordkant van Egmond aan den Hoef. Warme kleding en stevige schoenen aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Stevige schoenen en warme, waterdichte kleding komen dus wel van pas. U verzorgt zelf een toegangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat van het PWN (www.pwn.nl/duinkaartkopen). Een bijdrage (richtlijn € 3,00 per persoon (te betalen met gepast geld)) wordt op prijs gesteld. U meldt zich van tevoren aan via e-mail: [email protected]. Opgeven tot de dag ervoor. Kijk ook eens op onze lokale website www.ivn.nl/nkl .

Tropische sferen in Egmond-Binnen

1 maart 2024

JOEB Live presents: Tropical Weekend op 1 en 2 maart

Vrijdag 1- en zaterdag 2 maart is er weer Tropical Weekend in JOEB! Met gepaste trots presenteert de organisatie een line-up gevuld met tropische invloeden, zoals Jody Bernal en Ritmo Fiesta. Maar ook lokale helden krijgen een plek op de stage: DJ Barzski, Oases, Donovan, Johnny Black en een B2B-set van Chris Doorn en Camping DJ. Op vrijdag 1 maart is de entree gratis en zaterdag 2 maart kosten de tickets €12,50. Tickets zijn verkrijgbaar op Joeb.nl. Let op: 18+.

Fitheidstest in Dorpshuis Hanswijk

1 maart 2024

Specifiek voor senioren

Gezondheid is van onschatbare waarde, en hoewel het in de jeugd vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wordt het behoud van gezondheid steeds belangrijker naarmate men ouder wordt. Om deze reden organiseren Stichting Welzijn Bergen en de buurtsportcoaches van Holland Sport op dinsdag 12 maart van 13.30 tot 16.00 uur een fitheidstest. Deze test zal plaatsvinden in dorpshuis Hanswijk in Egmond ad Hoef en is specifiek gericht op senioren. Fitheidstest De fitheidstest bestaat onder andere uit het meten van vaardigheden als kracht en lenigheid. Tevens wordt de bloeddruk en bloedsuikerspiegel gemeten en wordt de Body Mass Index (verhouding tussen lengte en gewicht) vastgesteld. Door deze oefeningen en metingen wordt een compleet beeld verkregen van uw fitheid op dat moment. Na afloop van de test volgt een persoonlijk adviesgesprek. De kosten voor deelname aan de fitheidstest bedragen € 10,-, waarbij u tevens een sportief presentje ontvangt. Kennismaken met lokale beweegactiviteiten Na afloop van de fitheidstest is er ruimte om in gesprek te gaan met de buurtsportcoach. Samen wordt er gekeken naar het lokale sport- en beweegaanbod. Er is de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende beweegactiviteiten. Aanmelden Inwoners van de gemeente Bergen die mee willen doen aan de fitheidstest zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Stichting Welzijn Bergen, vóór vrijdag 8 maart, via 072- 5821450 of mailen naar [email protected] (deelnamekosten € 10,-). Voor vragen over het beweegaanbod kunt u terecht bij de Buurtsportcoach Eefke de Vos via [email protected] of 06-14418529.

Open ochtend bij Crematorium & Uitvaartcentrum Alkmaar

1 maart 2024

Op zondag 3 maart van 10.00 tot 13.00 uur

Een kijkje nemen in dit markante pand dat nu ruim vier jaar aan de Meerweg in de Egmondermeer staat? Deze open ochtend is er om belangstellenden de mogelijkheid te bieden het crematorium te bezoeken en informatie te verkrijgen. Gasten kunnen een kijkje nemen in de koffiekamers, de aula's en de technische ruimte. Medewerkers zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.