ANWB verkeersplein om kinderen wegwijs te maken

Breng je stem uit op de Windhoek!

ANWB verkeersplein om kinderen wegwijs te maken

Meer dan 300 scholen hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor de actie “een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein”. Daaronder was ook Basisschool De Windhoek uit Egmond-Binnen. Vanaf nu kun jij medebepalen welke school een verkeersplein verdient. Breng voor 10 juni jouw stem uit en wie weet komen we in september op jouw favoriete school het ANWB Verkeersplein feestelijk openen!

Basisschool De Windhoek deed mee met de volgende ‘pitch’:
De verkeersveiligheid rondom de school is prima. De school ligt in een dorp aan een doorgaande weg. De weg is zelfregulerend door de wegversmallingen erin.
De kinderen bewegen zich vaak in dorp lopend of fietsend. Er zijn niet zoveel bijzondere verkeerssituaties in de omgeving, behalve een stoplicht. De kinderen moeten veel meer kennis verkrijgen over het handelen in het verkeer buiten het dorp. Vooral als ze straks naar de middelbare school gaan en zelf een stuk verder moeten fietsen. Elk jaar wordt het fietsexamen afgenomen vanaf deze school voor heel Egmond. Hoe leuk is het als ze elke dag kunnen oefenen op een verkeersplein! Het verkeersplein wordt opgenomen in het verkeerseducatieprogramma. Alle kinderen van de school mogen gebruik maken van het verkeersplein en dat zijn vrijwel alle kinderen uit het dorp.

Over de actie
Het idee achter deze verkeerspleinen van de ANWB is om kinderen ‘weerbaarder te maken’ in het verkeer. Kinderen zijn kwetsbaar en moeten daarover nog veel leren. In elke provincie wordt een schoolplein omgetoverd tot een ANWB Verkeersplein. De afgelopen weken hebben meer dan 300 scholen uit heel Nederland zich voor deze actie aangemeld. Jij kunt meebepalen wie het ANWB Verkeersplein wint. Breng vóór 10 juni je stem uit!

De scholen met de meeste stemmen, rekening houdend met het aantal leerlingen dat naar de school gaat, komt in de top drie van de provincie terecht. Deze top drie wordt voorgelegd aan de Adviescommissie van het ANWB Fonds. Die  bepaalt uiteindelijk wie er wint, waarbij ook wordt gekeken naar de motivering op het aanmeldformulier.

Zo’n verkeersplein bevat onder andere een rotonde, een zebrapad en verkeersborden. Daarnaast ontvangen de twaalf winnende scholen een lespakket waarmee ze op een leuke en leerzame manier alles uit het ANWB Verkeersplein kunnen halen. Zo gaan de kinderen straks goed voorbereid op pad.

De ANWB wil de kennis van de verkeersregels onder kinderen en het verkeersinzicht van kinderen vergroten. Recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN, 2020) laat namelijk zien dat 6 op de 10 kinderen naar school wordt gebracht. En dat terwijl 95% binnen een straal van 5 kilometer woont. Reden daarvoor is onder meer dat veel ouders het vaak niet veilig genoeg vinden om hun kinderen zelf te laten fietsen. Terwijl juist de kinderen die in het verkeer praktijkervaring opdoen, zich eerder bewust zijn van de gevaren en dus ook sneller zelfstandig naar school kunnen.

Breng je stem uit op www.anwb.nl/verkeersplein