Beeldvormende avond rondom plannen Slotkwartier komt er aan

Op donderdag 2 februari kunnen belanghebbenden hun verhaal doen

Beeldvormende avond rondom plannen Slotkwartier komt er aan

De roep van de gebruikers van het Slotkwartier om zo snel mogelijk een informatieavond te organiseren heeft in ieder geval gevolg gehad: op 2 februari is er zo’n zogenaamde Beeldvormende avond over de plannen, de ideeën van de betrokkenen en de voortgang.

In een brief hadden de zeven stichtingen die het Slotkwartier gebruiken als ’thuisbasis’ de gemeenteraad en het college onder meer gevraagd om zo snel mogelijk met meer informatie te komen. ‘Die komt er’, aldus verantwoordelijk wethouder Ernest Briët. ‘Op 2 februari is er een avond in De Beeck waar betrokkenen en inschrijvers op het plan hun ideeën en opmerkingen kunnen toelichten aan de raadsleden. Hoe de avond er precies gaat uitzien is nog niet helemaal bekend, maar wij zullen van onze kant ook proberen meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de mogelijke invulling en de voortgang.’

‘Ook proberen we uitleg te geven over hoe aan de motie van destijds (februari 2022) om meer duidelijkheid te geven en even pas op de plaats te maken gevolg is gegeven. Daarbij zullen we een tijdlijn opstellen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is waar we nu staan en waar we straks naar toe willen.’

Het Slotkwartier is het enige onderwerp van gesprek die avond. Al met al staat het proces door de met 1 stem verschil aangenomen motie dus al bijna een jaar stil.

Er loopt vanuit de stichtingen ook nog een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) aan de gemeente Bergen om alle informatie rondom de besluit- en planvorming van het Slotkwartier aan te leveren.

Donderdag 2 februari om 19.30 uur in De Beeck.