Deel

Behoorlijk Bestuur Bergen gaat op in nieuwe politieke partij in oprichting

'Beter om onze doelen te bereiken'

Behoorlijk Bestuur Bergen gaat op in nieuwe politieke partij in oprichting

De nieuwe politieke partij in oprichting die komende verkiezingen gaat meedingen naar de gunst van de kiezer krijgt steun van Behoorlijk Bestuur Bergen: BBB gaat volledig op in de nieuw te vormen partij waar de voormalig wethouder uit Egmond, Jan Houtenbos, zich ok al bij heeft aangesloten.

Koos Bruin fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen: ‘Een aantal Inwoners uit de gemeente Bergen heeft besloten een nieuwe lokale politieke partij op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaat meedoen. Behoorlijk Bestuur Bergen zal in deze partij opgaan, omdat we denken dat we op deze wijze onze doelen beter bereiken.’

Hét hoofditem van de nieuwe partij (Partij i.o.) is bestuurlijke vernieuwing, een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda van Behoorlijk Bestuur Bergen staat. Bruin: ‘We willen werken aan het verbeteren van de relaties met de inwoners van onze dorpen. We willen in continue/blijvende dialoog gaan met inwoners. Echte participatie, die resulteert in politieke besluitvorming. Behalve dit hoofditem willen we met de nieuwe partij voor het einde van dit jaar met een concreet en gemotiveerd verkiezingsprogramma naar buiten treden. Een programma dat is gebouwd op de prioriteiten, ideeën, wensen en behoeften van alle inwoners (en ondernemers) van onze dorpen. Zelf zal ik één van de kandidaat-raadsleden voor de Partij i.o. worden.’

Eerder was al bekend dat Jan Houtenbos beschikbaar is als kandidaat raadslid of voor andere functies.

Henk Borst, mede-initiatiefnemer van de nieuw op te richten partij: ‘We zijn zeer verheugd met de komst van Koos Bruin en zien in hem een voorvechter van transparant bestuur. Met Koos aan onze zijde gaan we de bestuurlijke omslag maken. We beginnen met het inventariseren van de grote dossiers, samen met de inwoners. Hun ideeën en prioriteiten zijn leidend. Vervolgens gaan we op zoek naar logische marsroutes. In een open en inhoudelijke discussie, raadsbreed. Waarbij we elke stap in het proces transparant en duidelijk communiceren. Dan pas willen we besluiten nemen. Onze inwoners verdienen een verstandig bestuur.’

Meer 'Politiek':

Klaas Valkering (CDA) stapt uit de lokale politiek

15 augustus 2022

Opschorten 'Egmondse woningbouwplannen' was de druppel

Klaas Valkering (CDA) stopt als raadslid in de gemeenteraad van Bergen. Zijn laatste zitting zal vermoedelijk in de raad van oktober zijn waar hij dan officieel afscheid zal nemen.

Geboorteboekje als welkom voor pasgeboren baby’s

19 augustus 2022

Geboorteaangifte meer laten sprankelen

Jonge ouders die de geboorte van hun kindje komen melden bij de publieksbalies van de gemeente Bergen ontvangen vanaf nu het gemeentelijke Geboorteboekje. Het eerste exemplaar mochten de ouders van de pasgeboren Guus van den Hoven voor hem in ontvangst nemen, uit handen van burgemeester Lars Voskuil. Grote zus Julia was er ook bij. Guus is pas net geboren en mocht nu al op de foto met de burgemeester. Zijn ouders namen voor hem het splinternieuwe geboorteboekje in ontvangst: een boekje dat is ontworpen in gezamenlijke opdracht van de gemeenten Bergen, Heiloo, Uitgeest en Heiloo. Het boekje heeft als titel ‘Samen met Charlie en Robin op avontuur’, heeft tekeningen in primaire kleuren en een korte, rijmende tekst die gaat over locaties in de vier gemeenten die voor kleine kinderen bijzonder zijn en de moeite waard om te bezoeken. De gemeente kreeg de vurige wens van jonge ouders om het moment van de geboorteaangifte aan de balies wat meer te laten sprankelen. ‘Dit boekje is een mooi aandenken geworden dat we vanaf nu gaan meegeven bij die gelegenheid,’ vertelt burgemeester Voskuil met trots. Het is speciaal voor de allerjongste inwoners gemaakt, met een mooie boodschap: ‘welkom in onze prachtige gemeente en de heerlijke omgeving, en trek er – straks – op uit met je ouders naar deze en andere bijzondere plekken waar je fijn kunt spelen en je je kunt verwonderen’. Het boekje is gemaakt voor de vier gemeenten Bergen, Heiloo, Uitgeest en Heiloo door Kid Marketeers en de BUCH Werkorganisatie.

‘Stikstof is niet de enige uitdaging’

12 augustus 2022

Marjolein Pepping (LTO): 'Meer met elkaar praten en minder over elkaar.'

Marjolein Pepping (33) is sinds maart van dit jaar voorzitter van de LTO afdeling Kennemerland-Zaanstreek. ‘Stikstof is slechts één van de vele uitdagingen!’

Steeds meer mensen vinden het Transferium

12 augustus 2022

Bebording zou wel beter kunnen

Het transferium aan de Hogedijk krijgt langzaamaan meer bezoekers. Het loopt nog steeds geen storm, maar met een weersvoorspelling van aanhoudend warm weer werkt het meteen beter.

Samenleven in Bergen: informatie over hulp

12 augustus 2022

Over veelheid aan onderwerpen

Samenleven in Bergen legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in onze gemeente geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, hulp en initiatieven in de buurt.

Subsidiepotje voor (kleinere) energiebesparende maatregelen is leeg

12 augustus 2022

Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk

Het subsidieplafond voor de subsidie energiebesparende producten of maatregelen is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. Onlangs is in de gemeente Bergen aandacht gevraagd voor de mogelijkheid voor woningeigenaren en huurders om gebruik te maken van een eenmalige subsidie van maximaal € 80,- voor energiebesparende producten of maatregelen; de zogenaamde RREW-regeling. Meer dan 2.500 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Deze subsidie kon tot 31-07-2022 aangevraagd worden, tenzij het subsidieplafond eerder was bereikt. Dat is voor woningeigenaren en huurders dus nu het geval.

Egmondse BIZ wil verder professionaliseren met centrummanager

5 augustus 2022

Op zoek naar een geschikte kandidaat/kandidate

Door het veranderende consumentengedrag en ook door de gevolgen van de coronapandemie staan veel lokale ondernemers voor een grote uitdaging. Daar wil het college van Bergen in bijspringen. Onder meer door de BIZ Egmond te helpen bij het vinden van een centrummanager.

Geld voor nieuwe (toeristisch aantrekkelijke) ideeën

5 augustus 2022

Maakt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wat makkelijker

Misschien wist u het nog niet, maar er is een zogenaamd toerisme- en Innovatiefonds waaruit subsidies kunnen worden verstrekt voor nieuwe ideeën die bijvoorbeeld Egmond op de kaart zetten.

Omwonenden Delversduin teleurgesteld over uitspraak RvS

5 augustus 2022

'Een goede uitwerking van dit plan had tot iets moois kunnen leiden'

De uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State in de 'zaak Delversduin' in Egmond aan den Hoef is voor de omwonenden een grote teleurstelling.

Wet Open Overheid is in werking; praktische uitvoering is meerjarenplan

5 augustus 2022

Woo moet leiden tot meer transparantie rond besluitvorming

Openbaarheid van informatie is een actueel onderwerp en het is van belang om als gemeente open en transparant te zijn.

Start terugbetaling coronasteun nadert met rasse schreden

5 augustus 2022

Maar klopt het allemaal wel of...?

Veel ondernemers krijgen momenteel te maken met de definitieve vaststelling van de NOW en de TVL. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Egmondse (horeca)ondernemers, maar alle (horeca)ondernemingen in het hele land worden langzamerhand voorbereid op terugbetaling.

Na Plan Watertoren geeft Raad van State ook groen licht voor Plan Delversduin

27 juli 2022

Beroep ongegrond verklaard

De gemeente Bergen mag doorgaan met het Bestemmingsplan Delversduin in Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft het beroep/de beroepen tegen het plan afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor de bouw van 162 woningen.

Na de bouwvak wordt het ruiterpad langs de Zeeweg verbeterd

29 juli 2022

Ter hoogte van de Hogedijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een vergunning verleend voor activiteiten in het oppervlaktewater. De vergunning is voor het aanleggen van vier dammen en duikers in waterlopen ten zuiden van de Heilooër Zeeweg nabij de Egmondse Hogedijk. Deze zijn benodigd vanwege de aanleg van het ruiterpad aan de Zeeweg. De wankele paardenbrug wordt vernieuwd en er komen dammen om het ruiterpad door het bos aan te leggen.

Betere en uitgebreidere motivering van besluiten moet leiden tot minder bezwaarschriften

29 juli 2022

Jaarverslag 2021 van Vaste Commissie van Advies voor Bezwaarschriften

Een van de zaken die uit het jaarverslag van de vaste commissie van advies voor bezwaarschiften (commissie bezwaarschriften) naar voren komen is het feit dat de commissie bij haar aanbevelingen en adviezen het college vraagt om de motivering van haar besluiten aan te vullen dan wel te verbeteren. In haar jaarverslag over 2021 geeft de commissie bezwaarschriften inzicht in aantallen ontvangen bezwaarschriften en de resultaten van de behandeling daarvan. Burgemeester Lars Voskuil heeft een gesprek met beide voorzitters van de commissie gevoerd waarbij ook het jaarverslag aan de orde is geweest. De burgemeester heeft hierover vervolgens de kwestie met het college besproken. Met de gesprekken is in ieder geval het misverstand uit de wereld geholpen dat het college in veel zaken tegen het advies van de commissie ingaat. De commissie adviseert het college in veel gevallen om de motivering aan te vullen c.q. te verbeteren. Dit betekent echter niet dat het bestreden besluit dan in alle gevallen herroepen dient te worden (en dat het bezwaar daarmee ‘gegrond’ zou zijn). Het college kan in de beslissing op bezwaar de motivering immers aanvullen c.q. verbeteren, dit is zelfs een van de functies van de bezwaarprocedure: namelijk de verlengde besluitvorming die uiteindelijk tot betere besluiten leidt. Dat het college na het advies van de commissie bezwaarschriftencommissie dus tot een aanvulling op of verbetering van het besluit komt, is niet hetzelfde als tegen het advies van de commissie ingaan. De meeste bezwaren hebben betrekking op het ruimtelijk domein (lees: in de regel aanvraag bouwvergunningen, handhaving etc.) en het sociaal domein (met name participatiewet en meest recent het herzien, intrekken of terugvorderen van een Tozo-uitkering in relatie tot corona).

Subsidie voor oplossingen om elektriciteitsnetwerk te ontlasten

29 juli 2022

Ongeveer 1,5 miljoen euro bij Provincie te halen

Subsidie voor netcongestie-oplossingen: SON-regeling PHB en Ontwikkelingsbedrijf NHN helpen bij aanvraag subsidie Bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein of overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij en daarmee netcongestie voorkomen, kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Vanaf 1 augustus kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en parkmanagementverenigingen die oplossingen voor netcongestie willen onderzoeken en/of uitvoeren gebruik maken van de SON-regeling (Subsidie Oplossingen Netcongestie). De regeling loopt tot eind 2022 en zal bij succes in 2023 en 2024 worden voortgezet. PHB en Ontwikkelingsbedrijf NHN helpen kosteloos en belangeloos bij het aanvragen van de subsidie. Achtergrond Het stroomnet raakt verstopt in Noord-Holland: laadpalen, warmtepompen en bedrijven elektrificeren waardoor de stroomvraag blijft toenemen. Tegelijkertijd wordt veel stroom opgewekt door daken vol te leggen met zonnepanelen en het plaatsen van windmolens. Op verschillende plekken in de provincie kan het elektriciteitsnetwerk dit niet aan en ontstaat netcongestie. Er zijn uiteenlopende alternatieve oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnet. Dergelijke slimme energieoplossingen zijn in veel gevallen sneller te realiseren dan netuitbreidingen. Soms zijn het tijdelijke oplossingen, totdat de uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk klaar zijn. Vaak zijn het ook duurzame oplossingen voor de toekomst. Subsidie De provincie investeert € 1,5 miljoen. Deze subsidie kan worden gebruikt om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en voor het daadwerkelijk realiseren van oplossingen. Per samenwerkingsverband is maximaal € 250.000,- beschikbaar voor een collectieve oplossing. Individuele zakelijke partijen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal € 75.000,-. Meer informatie is op de website van de Provincie te vinden. Hulp bij aanvragen subsidie Bedrijven en ondernemers die niet bekend zijn met het aanvragen van subsidies, niet weten waar ze moeten beginnen of willen weten of hun initiatief binnen de voorwaarden valt, worden kosteloos en belangeloos ondersteund door PHB (regio Metropoolregio Amsterdam) en Ontwikkelingsbedrijf NHN (Noord-Holland Noord). Samen kijken zij naar de mogelijkheden en de stappen die gezet moeten worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Meer informatie is te vinden op www.phb-advies.nl en www.nhn.nl.

Kustbus wijst bezoeker op toeristisch aanbod

29 juli 2022

Op 16 juli startte de zomervakantie in onze regio en vertrok de eerste shuttlebus naar Bergen en Castricum aan Zee. Om alle bezoekers te inspireren om nog meer uit hun bezoek te halen en te wijzen op het uitgebreide aanbod dat onze regio rijk is heeft Hart van Noord-Holland regio- en stadsmarketing in samenwerking met de gemeentes de bussen bestickerd. Herkenbaar en rijdende promotie Ook deze zomer trekken Bergen en Castricum weer veel bezoekers. "Die komen onder andere voor de heerlijke stranden, die via de gratis shuttlebus te bereiken zijn. Maar deze twee kustplaatsen hebben veel meer te bieden," aldus Ger Welbers, directeur Hart van Noord-Holland. "Een bezoek aan Bergen en Bergen aan Zee start je op bezoek-bergen.nl en om alles uit je bezoek aan de gemeente Castricum te halen ga je naar voorliefhebbers.nl. Om de bezoekers hierop te attenderen is de shuttlebus rijdende promotie. Bijkomend voordeel; de shuttlebus is direct herkenbaar als kustbus!" Bezoekersmarketing Bergen en Castricum Sinds 1 januari 2021 hebben de gemeenten Bergen en Castricum de bezoekersmarketing ondergebracht bij Stichting Hart van Noord-Holland regio- en stadsmarketing en Reclame aan de Kust. Dit voorjaar zijn de vernieuwde huisstijl en website bezoek-bergen.nl gelanceerd. Via voorliefhebbers.nl worden de bezoekers en bewoners al langer geïnformeerd en geïnspireerd. Mandy Duijvelshoff, Senior Marketeer Hart van Noord-Holland: "De bezoeker vindt op de websites naast een UITagenda en toffe tips, ook het complete aanbod aan horeca, fiets- en wandelroutes en de culturele hotspots. Maar ook alle praktische informatie hebben wij hier op een rijtje gezet, zodat de bezoeker goed voorbereid op pad gaat." Elke dag in de zomervakantie De gratis shuttlebus gaat in de zomervakantie (periode 16 juli t/m 28 augustus) elke dag rijden vanaf Bergen Plein naar Bergen aan Zee. En in Castricum van het NS-station naar Castricum aan Zee, met de mogelijkheid om in-en uit te stappen bij Camping Bakkum. Er is geen vaste dienstregeling, maar het streven is om tussen 11.00 en 19.00 uur twee keer in het uur heen en weer te rijden. Shuttlebus vervangt kustbus Eerder maakten de gemeente Bergen en Castricum bekend deze gratis shuttlebus in te zetten, nadat Connexxion bekend had gemaakt dat de kustbus niet kon rijden deze zomer vanwege een gebrek aan chauffeurs. De gemeenten vinden de bereikbaarheid van het strand heel belangrijk en bieden daarom (in Castricum in samenwerking met de ondernemers) deze service in de zomervakantie aan.

Voorzichtige start van transferium in Egmond

18 juli 2022

Klanten zijn meer dan tevreden

Afgelopen zaterdag is het transferium op de Hogedijk officieel in gebruik genomen. Het werd een zeer voorzichtige start. Zo’n 6 auto’s parkeerden op de parkeerplaats van v.v. Zeevogels en TC Hogedijk. De inzittenden werden vervolgens per kleine touringcar bus gratis naar de Boulevard gebracht. De eerste rit naar de zee is om 10.30 uur. De laatste terug is om 19.30 uur. Op zondag 17 juli ging het al iets beter. Zo’n 25 bolides werden gestald op het transferium. De bezoekers waren stuk voor stuk tevreden over de geleverde service. Als dat zo doorgaat zal het maximale aantal plaatsen weldra gevuld zijn op een mooie stranddag in juli of augustus.

Aantal openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen neemt toe

22 juli 2022

Ook in Egmond

Er zijn in Egmond recent 5 verzoeken ingediend voor het plaatsen van een openbaar oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Naar aanleiding van deze verzoeken wordt er een verkeersbesluit genomen voor het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Voorlopig even geen politiek; sollicitaties wethouders in gang gezet

22 juli 2022

Pas (ruim) na de zomer meer duidelijk

De Bergens politiek is met zomerreces. Dat betekent even geen vergaderingen, maar op de achtergrond is wel degelijk activiteit te bespeuren.

Minder OZB-verhoging voor inwoners gemeente Bergen

22 juli 2022

Maar het gaat wel gewoon omhoog...

Tijdens de laatste raadsvergadering besloot de gemeenteraad om de OZB-belasting niet met 6% te verhogen maar slechts met 2%.

Bestemmingsplan Watertorengebied: Raad van State geeft groen licht

14 juli 2022

Aantal bezwaarmakers heeft wel gelijk, maar...

Ondanks dat de Raad van State erkent dat een aantal zaken rondom het vaststellen van het Bestemmingsplan Watertorengebied geen schoonheidsprijs verdient, geeft ze wel groen licht voor deze vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan, met de aangebrachte reparaties.

Egmondse Marjolein Pepping nieuwe voorzitter LTO Noord-Kennemerland/Zaanstreek

15 juli 2022

Affiniteit met agrarische sector van huis uit meegekregen

Marjolein Pepping (33) is de nieuwe voorzitter van LTO Noord-afdeling Kennemerland-Zaanstreek. Zij volgt de vertrekkende Mart Brouwer de Koning op. Brouwer de Koning (69) is meer dan vijftig jaar actief in de agrarische belangenbehartiging.

Dorpshuis De Schulp moet nog even geduld hebben

15 juli 2022

Na de zomer wordt meer duidelijk

Zoals wethouder Arend-Jan van den Beld eerder al had aangegeven voelde hij er in de laatste raadsvergadering niets voor om mee te gaan met een reservering van ongeveer 4 miljoen euro voor De Schulp en Duinrand S.

Laatste raadsvergadering vooral vol van ingetrokken moties

15 juli 2022

Nu zomerreces tot eind augustus, begin september

Tijdens de - nu echt - laatste raadsvergadering voor het zomerreces werden vooral veel moties ingetrokken.

‘Hot spots’ wateroverlast met particuliere schade aangepakt

13 juli 2022

In Egmond aan Zee in de Wiardi Beckmanlaan

Eerder al liet de gemeente Bergen weten dat op plaatsen bij particulieren met name erg veel wateroverlast had plaatsgevonden vorig jaar, extra maatregelen zouden worden genomen. Het gaat daarbij om relatief kleinschalige maatregelen. De grote schades en extreme overlast in publiek gebied worden op een andere wijze aangepakt.

College Bergen maakt officieel bezwaar tegen leegpompen gasvelden

13 juli 2022

Kans op aardbevingen zijn zeker niet denkbeeldig

Het college van Bergen heeft inmiddels officieel bezwaar aangetekend tegen het leeghalen van de kleine gasvelden rondom Bergen aan Zee. Het gevaar op aardbevingen is zeker niet uit te sluiten en dat willen we simpelweg niet', aldus burgemeester Lars Voskuil.

Dit weekend gaan shuttlebus Bergen-Bergen a/Zee en transferium Hogedijk van start

15 juli 2022

Vooruitzichten op warm weer aanleiding voor start

Zoals al eerder aangekondigd zal in de zomer een Transferium bij sportcomplex Hogedijk in gebruik worden genomen. Met de vooruitzichten van prachtig zomerweer kunnen daarmee strandgangers van wat verder weg worden bediend zonder parkeerproblemen.

Bestemmingsplan Dorp en Duin van de baan

7 juli 2022

Motie maakt weg vrij voor gesprek met de Provincie

Het werd een avond met veel herhaling van zetten en standpunten, maar aan het eind van de dag was het Bestemmingsplan Dorp en Duin van de baan. Daartegenover stond een motie die door diezelfde meerderheid (14 tegen 6) was aangenomen om het gesprek aan te gaan met de provincie om gezamenlijk te zien waar wel woningbouw mogelijk is.

Laatste raadsvergadering was toch niet de laatste…

8 juli 2022

Motie over terugbrengen papieren parkeervergunning uitgesteld

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces bleek toch niet de laatste te zijn. De nogal uitvoerige discussie over het plan Dorp en Duin met name zorgde ervoor dat de raadsleden dinsdag 12 juli weer moeten aantreden.

Selectiecommissie gaat profielen voor wethouders vaststellen

8 juli 2022

Alleen Koos Bruin (ONS DORP) had het graag anders gezien

Het was een hamerstuk en dat werd het ook. Met dien verstande dat Koos Bruin (ONS DORP) tegen het voorstel voor het instellen van een selectiecommissie (voor het opstellen van de wethoudersprofielen) stemde. Hij wilde dat de hele raad zich zou buigen over die profielen en niet zeven mensen uit die raad.

Bereikbaarheid Bergen aan Zee en Egmond aan Zee in de zomer

8 juli 2022

Geen kustbus, maar shuttlebus naar Bergen aan Zee

In de zomervakantie gaat er een gratis shuttlebus rijden tussen Bergen Plein en Bergen aan Zee. De afgelopen jaren reed er in de zomerperiode een kustbus van Connexxion tussen Bergen Plein en Bergen aan Zee. Door tekort aan personeel is Connexxion niet in staat om deze verbinding in stand te houden. Omdat de gemeente de bereikbaarheid van Bergen aan Zee belangrijk vindt, zeker in de zomer, laat de gemeente als alternatief een shuttlebus rijden. Verbinding naar het strand De zogenoemde kustbus valt buiten de vaste afspraken voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord en is dus geen verplichting voor Connexxion. Wethouder Erik Bekkering licht toe: “We hebben als gemeente dit alternatief voor de kustbus opgezet omdat we een goede bereikbaarheid van Bergen aan Zee belangrijk vinden. Zeker in de zomervakantie. Het aanbieden van een shuttlebus tussen Bergen Plein en Bergen aan Zee als alternatief voor het ontbreken van de kustbus past ook binnen het gemeentelijk beleid om het gebruik van openbaar vervoer bij strandbezoek te stimuleren.” Service naar inwoners en ondernemers De shuttlebus zal vooralsnog gereden worden door een particulier touringcarbedrijf. Het inzetten van een shuttlebus is enerzijds een service naar inwoners en bezoekers, het is namelijk onwenselijk dat deze bezoekers overstappen naar vervoer per auto of helemaal niet naar Bergen aan Zee komen. Anderzijds is het ook nodig te voorkomen dat de buurtbus (buslijn 410) wordt overspoeld op drukke zomerse dagen. Reisapps voor openbaar vervoer geven de buurtbus namelijk als volwaardige reisoptie om bij Bergen aan Zee te komen. De capaciteit van de buurtbus (maximaal acht personen) is echter zodanig laag dat deze eventuele drukte op zomerse dagen niet aankan. Door de shuttlebus is er geen onnodige druk bij de buurtbus. Elke dag in de zomervakantie De gratis shuttlebus gaat in de zomervakantie (periode 16 juli t/m 28 augustus) elke dag rijden vanaf Bergen Plein naar Bergen aan Zee. Bergen Plein is met de reguliere buslijn 166 vanuit Alkmaar bereikbaar. Er is geen vaste dienstregeling, maar het streven is om tussen 11.00 en 19.00 uur twee keer in het uur heen en weer te rijden. Egmond aan Zee Egmond aan Zee heeft ook de volle aandacht van de gemeente. De reguliere buslijn naar Egmond aan Zee rijdt de komende zomer wel, zelfs met grotere bussen. En in de maanden juli en augustus loopt de pilot met een busverbinding tussen het transferium en Egmond aan Zee. Samen met Connexxion zorgt de gemeente dat Egmond aan Zee goed bereikbaar blijft.

‘Alle opties liggen op tafel voor De Schulp’

1 juli 2022

Opties worden nu doorberekend, na de zomer voorstel college

Wethouder Arend-Jan van den Beld laat in een reactie op de vragen van CDA over o.m. Dorpshuis De Schulp weten dat alle opties nog open liggen. Van volledige renovatie tot volledige nieuwbouw en alles wat daar tussen ligt.

Sophia Mourão Bakker wordt nieuwe kinderburgemeester gemeente Bergen

1 juli 2022

'Ik ga goed luisteren naar de kinderen.'

De 11-jarige Sophia Mourão Bakker wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Bergen. Sophia volgt na de zomer de huidige kinderburgemeester, Thomas Meereboer, op. Ze woont in Bergen en zit op de Adriaan Roland Holstschool. “Het was een hele moeilijke keuze”, zegt burgemeester Lars Voskuil. “Negen enthousiaste kinderen hadden gereageerd. Allemaal toonden ze zich maatschappelijk betrokken en wisten ze de belangen van kinderen goed te verwoorden. Ze brachten goede ideeën aan om het voor kinderen nog aantrekkelijker te maken in de mooie gemeente Bergen.” Sophia vindt het belangrijk om naar de mening van andere kinderen te luisteren, bijvoorbeeld om te horen hoe zij denken over het milieu en hoe je dieren kunt beschermen. Ook zou ze graag zien dat meer kinderen gaan sporten. En ze wil graag meer betrokken raken bij ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Ze vindt dat ze straks een heel belangrijke taak heeft. “Ik ga goed luisteren naar wat de kinderen willen en hoop dat er veel ideeën komen. Haar idee is om daarvoor snel een enquête uit te zetten op de scholen.” Installatie in de gemeenteraad Na de zomer wordt zij officieel geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Vanaf dat moment mag Sophia zich ‘echt’ de kinderburgemeester van de gemeente Bergen noemen. Ze wordt de tweede van de gemeente Bergen. Een kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen uit de gemeente; wat vinden kinderen belangrijk en waar vragen ze aandacht voor? Daarnaast is de kinderburgemeester samen met de burgemeester van Bergen aanwezig bij belangrijke evenementen en bijzondere gebeurtenissen. “Onze kinderburgemeester is voor mij als burgemeester belangrijk om voeling te houden met de jeugd”, aldus burgemeester Lars Voskuil.

CDA vraagt duidelijkheid over Dorpshuis De Schulp

1 juli 2022

Onderzoek zou in tweede kwartaal 2022 afgerond zijn

Dorpshuis De Schulp wacht al jaren op een besluit van de gemeente over de renovatie van het Dorpshuis. De gemeente heeft hier diverse onderzoeken naar laten doen.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug