Deel

Bouwplan Dorp en Duin (‘veegplan’) stap dichterbij

Plan rijp voor gang naar de gemeenteraad

Bouwplan Dorp en Duin (‘veegplan’) stap dichterbij

De plannen voor woningbouw in de Egmonden zijn rijp voor behandeling in de gemeenteraad. Het plan Dorps & Duin (het veegplan) is op deze manier een stap dichter bij het daadwerkelijk bouwen van nieuwe woningen.

Het gaat om woningbouwplannen aan de oostkant van Egmond aan den Hoef en aan de zuidkant van Egmond-Binnen. Na een jaar van voorbereidingen is het aan de raadsleden om zich binnenkort hierover te buigen.

De vraag naar betaalbare woningen in de Egmonden is – net als overal in het land – enorm. Met de plannen voor deze 350 woningen komt het college in ieder geval iets tegemoet aan die behoefte met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners, zo geeft wethouder Ruimtelijke Ordening Klaas Valkering aan.

Wethouder Antoine Tromp constateert dat er in de Egmonden sprake is van vergrijzing waardoor het aantal leerlingen op de basisscholen steeds verder terugloopt. ‘Door de nieuwbouwplannen kunnen er meer jonge gezinnen in Egmond blijven wonen waardoor ook op termijn de scholen open kunnen blijven.’

Volgens ‘verkeerswethouder’ Erik Bekkering was de verkeersafwikkeling binnen het plangebied onderwerp van een uitvoerige studie. ‘Hieruit blijkt dat de ontsluiting op orde is.’

Met deze plannen is een uitvoerig participatietraject gemoeid. In ‘De Week van Egmond’ zijn de betrokken kernen  geïnformeerd en is gevraagd hoe ze over bepaalde zaken dachten in de vorm van een enquête. Wethouder Arend Jan van der Beld: ‘Het uitvoerige participatietraject dat is doorlopen, is een voorbeeld voor andere projecten.’

In het plan Dorp en Duin worden in verschillende fases 350 woningen toegevoegd in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. In de eerste fase komen er 150 woningen ten oosten van Egmond aan den Hoef en 100 woningen ten zuiden van Egmond-Binnen.

Deze woningen bestaan voor 50% uit woningen met een vraagprijs tot 225.000 euro of een maandelijkse huur tot 750 euro. 25% van de woningen heeft een maximale vraagprijs tot 325.000 euro of een maandelijkse huur tot 1.000 euro. De laatste 25% wordt in de vrije sector gerealiseerd. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en riolering. Op de eerste twee categorieën wordt geen winst gemaakt. De gemeente heeft een plan gemaakt zodat Egmonders voorrang hebben op al deze woningen.

Eerder was ook sprake van woningbouw ten noorden van Egmond aan den Hoef tussen de Tiggellaan en de Zandweg. ‘Daar gaat het om minder woningen tegelijk, maar daar ligt de situatie vooral iets gecompliceerder qua eigendomsverhoudingen’, aldus Valkering. ‘De gemeente wil hierover eerst verder in overleg met de omwonenden en betrokkenen. Daarom zijn die woningen naar een latere fase doorgeschoven.’

In die latere fases wordt ook gewerkt aan het toevoegen van 50 extra woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. De gemeente start met die vervolgfases als dit bestemmingsplan voor de eerste fase door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college stemde op 21 december in met het bestemmingsplan voor Dorp en Duin. Op 27 januari is een algemene raadscommissie (beeldvormend) speciaal over dit onderwerp. Na een presentatie van het college wordt het bestemmingsplan besproken met inwoners en belanghebbenden. Zij hebben dan de gelegenheid om in te spreken.

Op 3 februari staat het wederom op de agenda van de Algemene Commissie (oordeelsvorming). Dan is er geen gelegenheid om in te spreken. De planning is dat het 8 februari in de gemeenteraad wordt behandeld.

Het college maakt wel een voorbehoud. De provincie gaf eerder aan geen voorstander te zijn van woningbouw op deze locaties en kan zich bij de rechter tegen het plan verzetten. ‘We hopen de bezwaren van de provincie te hebben weggenomen, maar als de provincie bij de rechter gelijk krijgt gaan de plannen niet door. Dat is het eerlijke verhaal. Tegelijkertijd is dit de laatste kans om op deze locatie woningen te bouwen. Met de huidige woningnood in onze gemeente kiezen we er daarom voor de plannen door te zetten’, aldus Klaas Valkering.

De stukken voor dit bestemmingsplan staan op www.raadbergen-nh.nl

Afbeeldingen komen uit het ontwerpbestemmingsplan.

Afbeelding 1: Egmond aan den Hoef oost (zuidzijde tegenover Sabine van Beierenlaan)

Afbeelding 2: Egmond-Binnen zuid

Afbeelding 3: Egmond aan den Hoef oost (noordzijde tegenover Pr. Alexanderlaan)

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Bouwplan Dorp en Duin (‘veegplan’) stap dichterbij Bouwplan Dorp en Duin (‘veegplan’) stap dichterbij Bouwplan Dorp en Duin (‘veegplan’) stap dichterbij

Meer 'Politiek':

VVD: identiteit en leefbaarheid van de kernen zoveel mogelijk behouden

28 januari 2022

Rubriek: Op weg naar de Verkiezingen

Wat de VVD betreft is het van belang om de identiteit en leefbaarheid van de diverse kernen in de gemeente, dus ook de drie Egmondse kernen, te behouden. ‘Ook als er meer gebouwd gaat worden is het belangrijk dat de inwoners zich er thuis blijven voelen. We moeten niet alleen maar bouwen voor de buitenwereld.’

De verkiezingen op radio en tv bij RTV80

28 januari 2022

Alles over (nieuwe) kandidaten en hoe de partijen 'erin staan'

RTV80, de lokale omroep van de gemeente Bergen, besteedt vanaf zondag 30 januari aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen in zes tv- en radioprogramma’s van De Stemming.

Ergste Egmondse ergernissen in beeld gebracht

21 januari 2022

Veel respons op enquête 'De Parel'

Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee, kortweg De Parel, heeft afgelopen periode de ergste Egmondse ergernissen in kaart gebracht. ‘Geen opzienbarend nieuws misschien, maar dat maakt het probleem des te schrijnender: het wordt tijd om door te pakken’, aldus voorzitter van De Parel, Marieke Sibarani.

Groot aantal burgemeesters vraagt om andere aanpak coronabeleid

21 januari 2022

Als corona niet meer weg gaat, moet het anders, vindt ook Lars Voskuil

Nadat deze week volop acties in de cultuursector waren en eerder al in de horeca is wel duidelijk dat de samenleving staat te springen om meer bewegingsruimte. Een flink deel van de burgemeesters in Nederland vindt dat ook en dat hebben ze laten weten in een open brief in de landelijke media.

PvdA gaat voor groen, sociaal en meer huizen

21 januari 2022

Kieslijst en programma bekend

Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt de PvdA het verkiezingsprogramma https://bergen.pvda.nl/standpunten/ en de kandidatenlijst bekend https://bergen.pvda.nl/wieiswie/.

VVD Bergen: vernieuwd elan

21 januari 2022

'Noem ons maar de lokale liberalen'

De VVD Bergen staat klaar met een fris nieuw team voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 -15 -16 maart 2022. De VVD valt op omdat de partij met een lijst komt waarop veel nieuwe en jonge gezichten staan.

Digitale inspraakronde plan Dorp en Duin

21 januari 2022

27 januari 2022; aanmelden als inspreker

Op donderdag 27 januari vindt om 19.30 uur digitaal (ivm de nog geldende coronamaatregelen) een algemene raadscommissie plaats waarbij alleen het onderwerp bestemmingsplan Dorp en Duin Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen wordt besproken met inwoners en belanghebbenden. De opzet van deze avond is dat het college van B&W een korte presentatie geeft over het plan, waarna de raad graag in gesprek gaat met de insprekers. De stukken voor dit bestemmingsplan vindt u op het raadsinformatiesysteem: www.raadbergen-nh.nl U wordt uitgenodigd om in te spreken op deze avond en u kunt zich hier uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie Bergen via Ad Anthonissen, bij voorkeur telefonisch via telefoon 0651073692 of [email protected]

Kieslijst en programma ‘ONS DORP’ bekend

14 januari 2022

In totaal drie Egmonders op kieslijst van zestien kandidaten

Er is hard gewerkt aan de oprichting en invulling van de nieuw lokale partij ONS Dorp. Er is een lijst enthousiaste en gemotiveerde kandidaat-raadsleden en een aansprekend programma. Uit de vele gesprekken en reacties is duidelijk geworden dat de inwoners toe zijn aan een nieuw geluid, zo stelt de programmacommissie. Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunnen de inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl zich hierover uitspreken.

Nieuwjaarsverhaal van de kinderburgemeester en de burgemeester

14 januari 2022

Vanaf de Van Speijk

Vanaf de top van vuurtoren Jan van Speijk in Egmond aan Zee het nieuwjaarsverhaal van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Thomas Meereboer. 'Voor 2022 ben ik hoopvol en optimistisch. En dat optimisme wil ik heel graag overdragen op alle mensen', aldus de burgemeester. En de Thomas wil in zijn laatste jaar als kinderburgemeester graag in 2022 nog een jeugdlintje uitreiken. Namens het college: 'We willen de inwoners en ondernemers een hart onder de riem steken. Daarom gaan we in de komende week in de Egmonden, Bergen en Schoorl een groot hart van oranje tulpen planten. Waar we die harten gaan planten? Dat mag u bepalen!' Burgemeester Voskuil vertelt er meer over in de video. Dus kijk snel!

Noodkreet vanuit gemeente naar Den Haag: laat onze ondernemers weer ondernemen!

11 januari 2022

Laat winkels en niet-essentiële bedrijven - gedoseerd - open

De gemeente Bergen laat in navolging van onder meer de gemeente Barneveld een dringende oproep - zeg maar gerust een noodkreet - horen aan de politiek in Den Haag. 'Ook niet-essentiële winkels en dienstverleners moeten weer - gedoseerd - open kunnen.'

Op weg naar de Verkiezingen: D66

14 januari 2022

Verkiezingsprogramma aan de hand van thema's

D66 heeft haar verkiezingsprogramma opgedeeld in een aantal voor de partij belangrijke thema's: betaalbare woningen staat daarin als #1.

Oplossen van parkeer- en woningtekort staat hoog op de lijst bij D66

14 januari 2022

Rubriek: Op weg naar de verkiezingen

De verkiezingen komen er aan en om de burgers een beetje ‘bij te praten’ over waar de diverse partijen staan heeft Flessenpost uit Egmond de (beoogd) lijstrekkers gevraagd hoe zij over bepaalde vooral in de Egmonden spelende onderwerpen denken. Als eerste is D66 hierin aan het woord met Alexandra Otto als de lijsttrekker. Het parkeren in de Egmonden is een behoorlijk punt van discussie. Er dreigt door het uitbreiden van betaald parkeren steeds meer overloop naar bijvoorbeeld Egmond aan den Hoef. Gaat daar ook betaald parkeren komen? ‘Door de toeloop van toeristen naar Egmond aan Zee bestaat er een kans dat recreanten eerder gaan parkeren in Egmond aan den Hoef of Egmond-Binnen. Echter, wij denken dat die overloop mee zal vallen. De mensen komen naar het strand voor het strand en niet voor het gratis parkeren. Het betaald parkeren – zeker wanneer er meer verschil komt in het tarief voor de diverse zones - heeft daarom vooral een regulerende functie, zodat niet iedereen maar rondjes blijft rijden op zoek naar een plek zo dicht mogelijk bij het strand. Ook moeten we proberen de mensen meer met de fiets of het OV te laten komen. Bijvoorbeeld door dat aantrekkelijker te maken dan de auto. Overigens, de meeste parkeerplekken worden ingenomen door verblijfsrecreanten. Als we die bijvoorbeeld naar de transferia krijgen, want zij zijn toch al bij het strand, dan scheelt dat al enorm in de parkeerdruk.’ Digitaal parkeren gaat nu echt ingevoerd worden. Is het nu helemaal op orde? ‘Dit afgelopen jaar gold als overgangsperiode. In verband met onvoldoende waarborg van de privacy werd de digitale invoering uitgesteld. Dat was verstandig. Een overgroot deel van de inwoners is digitaal actief en voor hen die dat niet zijn wordt een oplossing gezocht door instructie bijeenkomsten te organiseren, vooral voor ouderen. Overigens lijkt het erg mee te vallen met de problemen voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. We moeten altijd even wennen aan nieuwe ontwikkelingen. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken. Het uitstel heeft ook zijn nut gehad om aan het idee te wennen.’ Er is een dringend gebrek aan betaalbare woningen. Een mogelijke oplossing zou toch kunnen liggen in het (langere tijd) bewonen van huizen op de diverse parken die we in de Egmonden hebben? ‘Dat lijkt een mooie oplossing, maar er zit meer aan vast dan je zo het eerste oog ziet. Bijvoorbeeld, het bewonen van dergelijke parken heeft invloed op het aantal te bouwen huizen dat wij dan toegewezen krijgen in de regionale toewijzing van nieuwbouwhuizen. Simpel gesteld: op het moment dat we veel huizen op die parken laten bewonen hebben we als gemeente in totaal meer huizen en krijgen we dus minder nieuwe huizen toegewezen. Overigens als D66 staan we wel open voor uitzonderingen, bijvoorbeeld 70+’ers die dan wel de mogelijkheid wordt geboden om op die parken te gaan wonen. Als daarmee meer doorstroming op gang komt werkt het naar meerdere kanten goed voor onze inwoners.’ Een andere optie is zo snel mogelijk inbrei-locaties opvullen. Waarom is er geen inzicht in de hoeveelheid huizen waar we het dan over hebben? Dat argument wordt immers veel aangehaald door bijvoorbeeld tegenstanders van bouwen buiten de bebouwde kom, waarvoor nu diverse plannen bestaan. ‘Wat is een inbrei-locatie? Van wie is de grond? Is een grote tuin bij een woning ook een inbrei-locatie? En wil je dan binnen de bebouwde kom elke vierkante meter vrije ruimte volbouwen? Dat is toch ook niet zo’n aantrekkelijke optie lijkt ons. Een aantrekkelijke leefruimte is ook belangrijk. Er moet vooral meer duidelijkheid komen over welk type woningen concreet nodig is om (meer) te kunnen voldoen aan de behoefte van woningzoekenden. Inmiddels is wel duidelijk dat er ook behoefte is aan het middensegment, zowel qua huur als qua koop. In het maken van bouwplannen moet je daar dus rekening mee houden. Vaak betekent dat ook een ander type woning, meer grondgebonden en meer woningen voor ouderen in de kernen om de doorstroming te bevorderen bijvoorbeeld.’ Wat als de Raad van State alsnog een streep zet door ‘het veegplan’ straks? Dat scheelt dan bijna 400 huizen. ‘Dan zouden we heel teleurgesteld zijn en gaan we kijken waar de knelpunten zitten om het alsnog gedaan te krijgen. Voor D66 is het alle hens aan dek om mensen aan een woning te kunnen helpen. Overigens, met alle huizen die er nu gepland staan en de daarbij komende inbrei-locaties + de grote hoeveelheid bezoekers/toeristen die naar Egmond komen, denken we dat we aardig aan de grens van het haalbare en wenselijke zitten.’ Er gaat de komende tijd veel worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld de fusielocatie. Als die doorgaat tenminste. Maar welke invloed heeft dat op de kleinschalige voorzieningen in de kernen, zoals speelplaatsen, klimtoestellen, skatebaan, voetbalkooi etc.? ‘Daar kunnen we duidelijk over zijn: Onderhoud van deze voorzieningen staat los van grote projecten als een fusielocatie en een nieuwe sporthal. Kleinschalige voorzieningen worden ook weer apart bekeken binnen een buurt of projectplan. Wij willen niet dat investeringen in grote projecten ten koste van deze belangrijke kleinschalige voorzieningen gaan. Die zijn juist zo belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook voorstander van de investeringen in de dorpshuizen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef die nu ‘onder de hamer’ liggen.’ Dan nog even over participatie. Ook wel een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek om het maar zacht uit te drukken. Wat is wat u betreft eigenlijk het grootste euvel als het gaat om de participatie in de gemeente Bergen? Egmonders voelen zich – misschien nog wel meer dan Bergenaren – niet gehoord, of misschien zelfs genegeerd. Is dat terecht? ‘Wij denken dat het niet zo zeer gaat om participatie, maar meer om communicatie. De Egmonden zijn juist vooroplopend in participatie bij bijvoorbeeld de Thuiskamer en de Dorpsvisie Egmond-Binnen. Echter, dat vooraf onvoldoende is gecommuniceerd over de beïnvloedingsmogelijkheden van inwoners bij de diverse projecten in Ruimtelijke Ordening, zou (wellicht) mogelijk een oorzaak kunnen zijn van het zich niet gehoord voelen. Meepraten mag, maar tot welk niveau en waarover? En is meepraten ook meebeslissen? Uiteindelijk gaat het altijd om een afweging van belangen, waarbij ook altijd mensen zullen worden teleurgesteld. Communicatie vooraf over mogelijke inbreng en achteraf over waarom er wel of niet iets mee is gedaan, is voor D66 cruciaal in participatie. Daarom zijn we blij dat we dat terugzien in de nieuwe nota over het participatiebeleid.’ ‘Wij vinden het noodzakelijk dat per project vooraf helder wordt gecommuniceerd welke vorm van participatie nodig is (inbreng geven, meepraten of ook meebeslissen?) en binnen welke kaders (hoeveel geld is er voor het project beschikbaar, welke wetgeving en beleid liggen eraan ten grondslag). Verwachtingsmanagement is hierin heel belangrijk. Vervolgens moeten we ook kijken naar hoe we communiceren over de verschillende fasen in het traject. Daarin heeft de gemeenteraad ook een rol: wij zullen ons als raadsleden vooraf meer moeten laten informeren hierover en controleren hierop.’

Het is nu echt begonnen: gescheiden inzamelen

7 januari 2022

Per 2024 gaat het nieuwe betalingssysteem in

Nadat iedereen die het betreft afgelopen maanden de oranje PMD-container heeft gekregen, is het nu echt begonnen. Het gescheiden afval inzamelen moet in de komende twee jaar dermate grote vormen aannemen dat het per 2024 voor de burgers 'de gewoonste zaak' is.

Geen kerstbomen inzamelen voor zakgeld

31 december 2021

Zelf naar de gemeentewerf brengen is wel mogelijk

De gemeente Bergen heeft besloten om dit jaar niet de kerstbomen tegen een kleine vergoeding door kinderen te laten inzamelen. Dat zou zijn in verband met mogelijk besmettingsgevaar. In plaats daarvan kunnen de inwoners wel zelf hun boom naar de gemeentewerf in Egmond aan Zee brengen (voor de Egmonders dan).

Veel aandacht voor bouw betaalbare woningen de komende jaren

31 december 2021

Zowel huur als koop

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 werd duidelijk dat Bergen veel tijd en energie gaat steken in sociale bouw de komende jaren. Volgens de ambities in de woonvisie gaat het om 50 procent.

Kerstreces, dus even geen politiek

31 december 2021

Aanloop naar de verkiezingen

Het zal duidelijk zijn dat in deze tijd (eindelijk) niet wordt vergaderd. De politici in Bergen maken zich langzaamaan op voor de verkiezingsstrijd.

Huurders, gemeenten en Kennemer Wonen maken woonafspraken voor 2022

24 december 2021

Prestatieafspraken voor periode daarna

Concrete afspraken over sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en samenwerking rond zorg, welzijn en leefbaarheid zijn te lezen in het Jaarplan 2022. Woningcorporatie Kennemer Wonen, de gemeente Bergen en de Centrale Huurderskoepel hebben dit nu ondertekend.

Betere verankering voorrangsregels Wonen

24 december 2021

Doorstromingsvoorrang en voorrang bij nieuwbouw

Het college van de gemeente Bergen stelt de gemeenteraad voor twee regels die inwoners voorrang geven op de woningmarkt anders te verankeren. Uit een extern advies van advocatenkantoor ADK blijkt dat het gebruik van de regels in de huidige vorm misschien wel kan maar ‘risicovol’ is. Omdat het college dit risico wil uitsluiten stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor de Huisvestingsverordening te wijzigen. In de praktijk verandert er voor inwoners niets. Zij kunnen straks nog steeds gebruikmaken van doorstroomvoorrang en voorrang bij nieuwbouwprojecten. “Hiermee creëren we rust op de woningmarkt’’, aldus wethouder Klaas Valkering. “We nemen het advies over en passen de verankering aan, zodat onze inwoners er van op aan kunnen dat onze voorrangregels voor doorstroming en bij nieuwbouwprojecten helemaal kloppen.” Onderzoek Naar aanleiding van eerdere onduidelijkheid over voorrangsregels in de gemeente besloot het college alle volkshuisvestelijke instrumenten extern te laten toetsen. Van alle regels die de gemeente Bergen gebruikt, adviseert het kantoor om twee regels aan te passen. Het gaat hierbij om regels die door andere gemeenten in Nederland ook zo worden gebruikt. Het onderzoek zegt niets over hoe groot het risico is dat gemeenten lopen door deze regels op deze wijze te gebruiken, maar het college van Bergen wil geen enkel risico lopen en komt daarom met een aanpassing. Aanpassing twee regels De regels die anders worden verankerd zijn de regels over doorstroomvoorrang en voorrang bij nieuwbouwprojecten. De doorstroomvoorrang is een voorrangsregel waarmee mensen wiens huis te groot of juist te klein is geworden, door bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssamenstelling, voorrang krijgen op een beter passende woning. Die regels stonden tot nu toe in de beleidsregels doorstroomvoorrang en krijgen in het voorstel een eigen artikel in de huisvestingsverordening. Inhoudelijk worden deze regels niet aangepast. Wat wel verandert is dat de regels nu door de gemeenteraad worden vastgesteld in plaats van door het college. De voorrang bij nieuwbouwprojecten is een voorrangsregel die inwoners uit een bepaald dorp voorrang geeft op nieuwbouwwoningen in datzelfde dorp. De gemeente heeft die voorrang onder meer gebruikt in Schoorl bij het project Altamira. Voor deze voorrangsregel werd tot nu toe gebruikgemaakt van het pilotartikel in de huisvestingsverordening. In het voorstel krijgt de voorrangsregel bij nieuwbouw een eigen artikel. Inhoudelijk wordt de regel niet aangepast.

Goede wensen voor alle inwoners vanuit het college

24 december 2021

en een interview met burgemeester Lars Voskuil

In het onderstaande filmpje treft u de kerst- en nieuwjaarswensen vanuit de diverse leden van het college. Ieder voor zich spreekt zich uit op een locatie gekozen vanuit zijn 'portefeuille',

Eerste ‘probleemlocaties wateroverlast’ worden op korte termijn aangepakt

22 december 2021

In Egmond aan Zee het eerst aan de Wiardi Beckmanlaan

De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van dit jaar had veel impact. Dat bleek ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep ontving.

Energiesubsidie: vraag snel aan, op=op

24 december 2021

Er is geld voor 1000 woningeneigenaren en 1500 huurders

Ontvang 80 euro voor energiebesparende maatregelen De gemeente Bergen biedt inwoners, zowel huiseigenaren als huurders, een subsidie voor kleine energiebesparende producten (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Hierdoor kunt u voor maximaal € 80,- aan gratis producten bestellen, zoals tochtstrips, LED-verlichting of een waterbesparende douchekop. Subsidie aanvragen U kunt de subsidie online aanvragen via het energieloket van gemeente Bergen, het Duurzaam Bouwloket. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/rrew-bergen-nh. U kunt eenmalig gebruik maken van één van deze twee opties: 1. Bestel direct gratis producten via de webshop (t.w.v. € 80,-) 2. Vraag de subsidie aan voor de energiebesparende producten die u heeft gekocht na 1 juni 2021 Er is subsidie beschikbaar voor 1.000 huiseigenaren en 1.500 huurders. Wees er daarom snel bij, want OP=OP! Voor huurders en huiseigenaren De gemeente Bergen stelt deze subsidie beschikbaar om huurders en huiseigenaren op weg te helpen met het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Wethouder Erik Bekkering legt uit: “Het is belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van het eigen energieverbruik. Daar draagt deze subsidie zeker aan bij. Heb je je oude verlichting al vervangen door led-lampen? Verdwijnt er niet onnodig warmte uit je woning? Kijk maar eens in je eigen woning waar je stappen kunt zetten in energiebesparing. Je vindt altijd wel iets.” Andere subsidies Wilt u weten of u in aanmerking komt voor andere subsidies voor energiebesparing? Kijk op het energieloket van de gemeente Bergen (www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck). Hier kunt u een subsidiecheck doen en zien welke regelingen beschikbaar zijn. Lokaal, provinciaal of landelijk. Gratis en onafhankelijk advies Heeft u vragen over de subsidieregeling of over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van uw woning? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur van het energieloket van de gemeente Bergen (Duurzaam Bouwloket). E-mail: [email protected] Website: www.duurzaambouwloket.nl/bergen Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners van A tot Z verder bij het energiezuinig maken en verduurzamen van uw woning. Daarom wordt een advies gratis en onafhankelijk aangeboden.

Eindelijk kogel door de kerk voor De Schulp

24 december 2021

Rapport over exploitatie en overname vastgoed in gang gezet

De gemeenteraad ging tijdens de laatste raadsvergadering, zoals verwacht, unaniem akkoord met de beschikbaarstelling van een bedrag van 100.000 euro om een 'plan de campagne' te maken voor dorpshuis De Schulp.

Geld voor groen in ‘groenfonds’

24 december 2021

Bij bouwprojecten ook geld (laten) storten voor nieuw groen

Omdat het belangrijk is dat de gemeente minstens zo groen blijft als die nu is, stelden de PvdA en CDA in een motie voor om een groenfonds op te zetten. Of in ieder geval de mogelijkheid daartoe te laten onderzoeken door het college.

Gemeente Bergen wil geen verdere (versnelde) gaswinning

21 december 2021

Negatief advies richting ministerie van EZ en Klimaat

Het college van Bergen adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat dringend om de gasvelden in Bergen niet sneller leeg te pompen.

UPDATE: motie voor extra steun unaniem aangenomen

22 december 2021

Ondernemers en maatschappelijke organisaties staan zwaar onder druk

KIES Lokaal en VVD: extra steun nodig voor lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties

Groen, groener, groenst: Groenbeleidsplan krijgt veel complimenten

17 december 2021

Maar budget kan nog onder druk komen te staan

Het Groenbeleidsplan ziet er geweldig uit vindt het leeuwendeel van de raad. Dat bleek tijdens de algemene Raadscommissie. Wel werden zorgen geuit over de benodigde gelden die het plan vraagt.

‘Doelgroepenverordening’ nu als hamerstuk naar de raad

17 december 2021

Bijna weer uitgebreide discussie

Tijdens de Algemene Raadscommissie werd duidelijk dat voor sommigen de doelgroepenverordening nog altijd een heel gevoelig onderwerp is. Met name voor Jan Grondhout (VVD) bleef het allemaal lastig te verteren.

Somberder financiële toekomst in het verschiet

17 december 2021

Structureel tekort dreigt op termijn

Tijdens de Algemene Raadscommissie werden door diverse partijen zorgen geuit over de gemeentebegroting op de langere termijn. Er dreigen somberder tijden aan te komen.

Ongeveer de helft van de parkeervergunningen voor 2022 aangevraagd

14 december 2021

Nog maar weinig 'probleemgevallen'

Sinds 3 november zijn er in de gemeente Bergen bijna 2800 digitale parkeervergunningen succesvol aangevraagd en verleend bij de Coöperatie ParkeerService. De gemeente verwacht in totaal bijna 6000 parkeervergunningen uit te geven voor het kalenderjaar 2022. Vanaf 1 januari 2022 stapt de gemeente Bergen definitief over naar digitale parkeervergunningen. Het papieren vignet maakt dan plaats voor een digitale vergunning op kenteken. Vanaf begin november kunnen alle vergunninghouders via www.parkeerservice.nl/bergen een digitale vergunning aanvragen, het kenteken van een nieuwe auto aanpassen of andere informatie opzoeken. Wethouder Erik Bekkering is tevreden met deze eerste aantallen: “Geweldig om te zien dat al bijna de helft van de vergunningen voor 1 januari succesvol zijn aangevraagd. We houden er rekening mee dat een groot deel van de gebruikers pas vanaf 1 maart een parkeervergunning nodig heeft, bij het einde van de winterstop. Dus dit is een heel mooi resultaat voor nu.” Maatwerk waar nodig Het Sociaal Team van de gemeente helpt inwoners die hulp nodig hebben bij het digitaal aanvragen van een parkeervergunning en brengt ook advies uit als er nog wel een papieren bezoekersparkeerkaart moet worden uitgegeven. Tot nu toe is het team met een tiental inwoners in gesprek om te kijken naar een maatwerkoplossing. Parkeerzones Het oude papieren vignet is geldig tot en met 31 december. Vanaf 1 januari is een digitale vergunning nodig voor de parkeerzones Bergen en Schoorl. 1 maart begint ook weer betaald parkeren voor de overige parkeerzones en is er in de hele gemeente een digitale parkeervergunning nodig. Meer informatie Informatie over het aanvragen en het gebruik van de digitale vergunningen staat op de website www.parkeerservice.nl/bergen. ParkeerService helpt inwoners verder bij vragen of als het niet lukt om een vergunning digitaal aan te vragen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (033) 247 3000 of via e-mail [email protected]

Deskundigenverslag STAB over fusielocatie is binnen

10 december 2021

Volgende stap wordt de gang naar de Raad van State

Het deskundigenrapport van de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) in opdracht van (de Afdeling Bestuursrechtspraak van) de Raad van State is binnen. In dat rapport geeft de STAB na toetsing van alle ingebrachte informatie haar zienswijze op de bezwaren en het verweer.

De vijf meest genoemde Egmondse knelpunten

10 december 2021

Hier mag de politiek echt zijn best voor doen!

Onlangs deed Vereniging Dorpsbelangen Egmond, 'Parel aan Zee' een oproep aan de bewoners. Wat zijn volgens u de knelpunten van Egmond aan Zee?

UPDATE: Geen raadsvergadering, wel commissievergadering

16 december 2021

Raad naar dinsdag 21 december

Op donderdag 16 december en dinsdag 21 december vinden de laatste vergaderingen plaats van 2021. En opnieuw wordt het persen

Beeldvormende avond over ‘Dorp en Duin’ uitgesteld

10 december 2021

Mogelijk februari 2022 in de raad

Oorspronkelijk lag het in de planning om deze maand nog een raadsinformatieavond te organiseren over het plan 'Dorp & Duin'. Dat gaat echter niet meer lukken, dus is die avond voorlopig opgeschoven.

Aanleg glasvezel in gemeente Bergen gestart

10 december 2021

Eind 2023 hele gemeente voorzien

Inwoners van de gemeente Bergen (NH) kunnen zich klaarmaken voor de komst van glasvezel. E-Fiber gaat beginnen met de aanleg. Naar verwachting is eind 2023 de hele gemeente aangesloten op het nieuwe glasvezelnetwerk.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug