Column ikWik: Van de kurk en de trekker

Column ikWik: Van de kurk en de trekker

Slaat natuurlijk (n)ergens op, maar wanneer ik het heb over de diverse Flessenposten, kan het niet anders dan dat dit (in)direct over die posten gaat. Voor velen is het de kurk waardoor de fles blijft drijven terwijl een enkeling het omgekeerde beweert. En waarschijnlijk ook nog eens pretendeert dat zijn gelijk aan die zijde te vinden valt.

Maar wat gebeurt er nu wanneer een kurkentrekker ervoor zorgt dat de geest uit de fles verschijnt? Komt er dan rampspoed tevoorschijn of worden dan schijnbare tegenstellingen opgeheven? Zijn we dan in staat om de handen ineen te slaan? Worden de akkers door trekkers van een nieuwe aanplant voorzien en dragen de kolen ertoe bij dat we in de winter weer zuurkool kunnen gaan eten? Of is het simpelweg dat de kurkentrekker verdwijnt en de schroefdop een verdere opmars doet vermoeden? Om over de kroonkurken maar te zwijgen. Doppenwippers dus!

En we wippen tegenwoordig wat af. Tegels die het groen doen opbloeien, bomen die het loodje leggen, stormen die met een flinke bui gepaard gaan en ook Egmond heeft de nodige voorzorgen genomen. Door het maken van waterbergingen bij grote regenoverlast. Ondergronds weliswaar, maar voldoende om de Voorstraat niet langer blank te laten staan. En vanzelfsprekend de Pinck, welke ook in Alkmaar te bewonderen viel tijdens Kaeskoppenstad.

Maar ook ik heb goede herinneringen aan Egmond aan Zee. Kwam daar zomers met mijn familie geregeld naar het strand, zij hadden een tent en het kwam op een goed moment voor dat mijn ouders mij niet meer konden vinden. Zochten overal en na enige tijd kwam ik spontaan tevoorschijn, waarop mijn vader mij omschreef als ‘Tinus Plotseling’, een naam die ik een tijdlang heb gedragen.

Maar wat ik mij uit die tijd nog bijzonder goed herinner was dat mijn vader en wat vrienden langs de vloedlijn gingen wandelen. Nu waren zij niet zo erg sportief en wanneer ik vroeg of ik mee mocht, was het vaak een ‘neen, liever niet’. Ik begreep niet waarom niet, want ze hadden het erover dat ze ‘stallen gingen bezichtigen.’ Stallen op het strand? Waren daar dan paarden te bewonderen? Neen, de mannen maakten zich op om het vrouwelijk schoon te gaan bewonderen. De tijd dat de badpakken verdwenen en de bikini haar opmars maakte. En wat de mannen onderling met elkaar deelden, het was nog voor de film TEN werd gemaakt. Waarbij Bo Derek haar rol weergaloos naar voren bracht.

Maar ook dat speelt in een totaal andere tijd. Tegenwoordig is het meer en meer dat preutsheid daarvoor in de plaats is gekomen. Waar #metoo dan een andere rol in is gaan spelen. Geenszins spielerei maar meer om mensen bewuster te maken van het feit dat vrouwen niet direct een lustobject dienen te zijn. Maar als ik zo af en toe de gewaagde kleding van bekende dames zie, blijf ik me toch het nodige afvragen.