Column Wills: Wij zijn net als Petri en Thomas uit B&B Vol Liefde

Column Wills: Wij zijn net als Petri en Thomas uit B&B Vol Liefde

Beste Wills: herkenning in B&B Vol Liefde bij Petri en Thomas! Mijn vrouw denkt ook dat ik niet om haar geef omdat ik weinig vragen stel. Ik ga er van uit dat ze zelf vertelt wat ze belangrijk vindt. Hoe weet ik anders wat er speelt? Ik merk dat ze zich ergert waardoor ik juist mijn mond hou, om ruzie te voorkomen. Ze had ruzie met haar zus en er was overleg over hun moeder. Ik heb, helaas, niet gevraagd hoe het was. Ze heeft niet gezegd dat ze er tegen opzag maar verwachtte dat ik een en een bij elkaar zou optellen. Wat kan ik doen, als ik niet eens doorheb dat ik iets verkeerds doe?

Beste Ik doe het nooit goed: een klassieker: een van beiden is er zich niet van bewust iets te doen wat de ander dwarszit, of juist na te laten wat de ander belangrijk vindt. Jij wilt graag dat ze zegt wat er is, zij geeft signalen waar ze geen respons op krijgt. Naarmate ze minder betrokkenheid ervaart, roept ze harder (bozer, verwijtender) om jouw respons. Jij triggert op haar boosheid, klapt dicht en trekt je terug om het niet nog erger te maken; als je niets doet kun je het ook niet verkeerd doen. Zij ervaart dit als ‘er niet toe doen’, enz, en zo bewegen jullie je van elkaar af.

De dynamiek in een liefdesrelatie is als een dans. Hoe je partner beweegt, buigt, draait en reageert op jouw signalen is bepalend voor je al dan niet geliefd en gezien voelen, net zoals jij dat bij je partner doet. Niemand kan met een ander dansen zonder op zijn of haar tenen (blauwe plekken) te staan. De kunst is elkaar blauwe plekken te kennen en er over praten op een manier die je dichter bij elkaar brengt.

De sfeer bij Thomas en Petri voelde zo ongemakkelijk. Als vlieg op de muur had ik hem toe willen fluisteren in deze fase meer interesse te tonen door open vragen te stellen: ‘Hoe was je dag ’, ‘Wat houd je bezig?’ en omdat ze best mag helpen als hij duidelijk z’n best zou doen: ‘Waarover zou je willen dat ik iets vraag?’. Uit zichzelf, niet pas als ze erom vraagt.

Anders dan bij B&B vol liefde zien jullie elkaar niet voor het eerst en ga ik ervan uit dat je haar brein en hart doorgrond hebt. Bij jullie zijn de patronen meer ingesleten? Afspraak maken?

www.beter-samen.nl Amsterdam, Heiloo, Texel.