HomeAdverteerdersColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link

Deel

D66 wil sneller aandacht voor stijgende zeespiegel

Betrokkenen bij elkaar roepen en actieplan maken

D66 wil sneller aandacht voor stijgende zeespiegel

D66 Bergen maakt zich zorgen over de stijgende zeespiegel. Met name Egmond en Bergen aan Zee liggen immers direct aan de kust en de partij waakt ervoor om daarop net zo laconiek te reageren als men ooit deed in 1953. Nu acteren, dan is er nog tijd, vinden de democraten. Zij roepen alle betrokkenen op om bij elkaar te komen en een actieplan op te stellen.

In een bericht aan de media laat de partij weten: ‘Deze week wordt in ons land de Watersnoodramp 1953 herdacht. Er wordt breed aandacht geschonken aan de enorme gevolgen die deze ramp heeft gehad. Enorm veel doden, verloren gegaan huisraad, woningen, dieren, bedrijfspanden. Kortom alles vernietigd.

Er werd niet geluisterd naar Johan van Veen, de ingenieur, die bleef wijzen op het gevaar van de Zeeuwse en de Hollandse delta. Na de ramp werd het Deltaplan opgepakt, waarvan wij dachten er honderden jaren mee voort te kunnen.

Door de klimaatveranderingen weten we dat dit niet zo is. Nu vinden over de hele wereld; stormen, wateroverlast, overstromingen plaats.

De reactie van inwoners is meestal: “Dit hebben we nog nooit gezien, niet meegemaakt, vreselijk.” Hebben de inwoners bij Valkenburg in Limburg ooit gedacht, dat hen een dergelijke overstroming zou overkomen?

Laten we dichtbij huis blijven en kijken naar onze gemeente met die prachtige beschermende duinenrij en stranden. De laatsten worden om de zoveel jaar opgespoten om ons te beschermen tegen de zee. Beseffen we wel voldoende dat de zeespiegelstijging  toeneemt en deze over vele jaren gevolgen heeft voor ons zelf? Moeten we wachten op steeds sterkere stormen (superstormen?) die onze stranden en onze duinen kunnen treffen? Of nemen we maatregelen?

Is dit doemdenken of met een realistische blik naar de toekomst kijken en op dit moment onze denkkracht inzetten om te weten waar de zwakke plekken in de duinen zitten.

Denk bijvoorbeeld aan de hoofdingang en zuidelijke hoofdingang van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee. Moeten we niet eens serieus onderzoek laten doen naar de aanpassing van deze strandopgangen?

En de gevolgen die dat heeft bijvoorbeeld in Egmond aan Zee; op welke manier kan de reddingboot op het strand naar zee komen. Nu nadenken met het doel: tussen nu en 5 jaar de strandopgangen aanpassen.

D66 Bergen wil dat de Veiligheids regio, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holand, de Gemeenteraad van Bergen gezamenlijk in kaart laten brengen welke gevaren we lopenen welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Dit moet dan resulteren in een actieplan voor de duinen/strandopgangen van de gemeente Bergen en mogelijk ook anderen in de Provincie Noord Holland.

Laten we niet, zoals bij de watersnoodramp 1953, afwachten en net doen of er niets aan de hand is. Nog dit jaar inzicht krijgen en aan de slag.’

Meer 'Politiek':

Dialoogtafel over Bergens duingebied

17 maart 2023

Op initiatief van de gemeenteraad

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl. De raadsleden van de gemeente Bergen hebben geconstateerd dat de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij het duin- en bosgebied en de zorg over het duingebied in de toekomst groot is. Zij hebben daarnaast gemerkt dat de afgelopen maanden een verharding van standpunten is ontstaan tussen belanghebbende partijen en in de samenleving; er wordt niet meer met elkaar maar langs elkaar gesproken. Vanuit de wens om duidelijkheid te scheppen en belanghebbende partijen de gelegenheid te geven om een constructief gesprek met elkaar te starten, organiseert de gemeenteraad een dialoogtafel. Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in de Beeck, Molenweidtje 2 in Bergen. Elisabeth van den Hoogen leidt als onafhankelijke gespreksleider deze bijeenkomst. De gemeenteraad heeft vertegenwoordigers van betrokken partijen uitgenodigd voor deze dialoogtafel. De hoeveelheid zitplaatsen is helaas beperkt. De deelnemers kunnen maximaal vijf mensen meenemen als publiek. Het publiek wordt verder gevormd door een aantal gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van fracties van Provinciale Staten.

Achttien geworden en gelijk stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Egmondse Kobe van der Laarse werd opgehaald door de burgemeester

Afgelopen woensdag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in ’t Oude Raethuys. De burgemeester had haar een brief gestuurd met een uitnodiging om, samen met hem, te gaan stemmen. Waarop Kobe met een volmondig, “ja dat ga ik doen” reageerde.

Ook bij de Waterschapsverkiezingen is het BBB wat de klok slaat

17 maart 2023

Voorlopige uitslag op basis van de peilingen

Het zal geen verrassing zijn dat ook bij de Waterschapsverkiezingen de BoerBurgerBeweging (BBB) een grote slag heeft geslagen: in Noord-Holland komt de partij van niets naar 6 zetels.

Fietsersbond niet blij met plan voor opheffing -op termijn- van fietspad Blijdensteinsweg

17 maart 2023

Alle alternatieven van de Fietsersbond zijn afgekeurd

In een ingezonden brief aan de gemeenteraad en het college laat de Fietsersbond nogmaals haar ongenoegen blijken over het - op termijn - opheffen van het fietspad over de Blijdensteinsweg; het bekende stukje dat steeds 'overstoven' wordt en waar we vanuit Egmond ook regelmatig langsfietsen.

Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig

13 maart 2023

Veel Egmondse vragen over uitblijven woningbouw

Het werd een goede en vooral inhoudelijke avond met Minister Hugo de Jonge en Provinciaal CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen in de Ruïnekerk. Vooral ook met veel Egmondse inbreng.

‘Klimaattafel’ in PostaanZee: van globaal probleem naar lokale oplossingen

10 maart 2023

Je kunt niet alles zelf oplossen, maar je kunt wel bij jezelf beginnen

Tijdens een heuse 'klimaattafel' in PostaanZee in Egmond aan Zee deze week werd wel duidelijk: niet alle klimaatproblemen kun je vanuit Egmond oplossen, maar je kunt er wel beginnen.

‘Het geheim van Beursplein 5’: vijftig jaar beurshistorie

10 maart 2023

Een inkijkje in de beurs van de hand van auteur Peter de Waard

Onze columnist Peter de Waard beschrijft in zijn boek ‘Het geheim van Beursplein 5’ de veranderingen in de afgelopen vijftig jaar op de Amsterdamse effectenbeurs. Flessenpost uit Egmond sprak met hem over zijn nieuwste uitgave. ‘De beurs - en dan bedoel ik de beurs als handelsplatform voor allerlei soorten beleggingen - is in de loop der jaren drastisch veranderd. Om het zo te zeggen: de handelaren die net zo goed op de Albert Cuyp konden staan zijn nu nerds achter beeldschermen. De roepende en soms rennende handelaren met gevoel voor humor zijn verdwenen. Rotjes en vuurpijlen op de beursvloer op de laatste beursdag van het jaar! Toen ik voor het eerst op de beurs kwam werden mijn schoenen uitgetrokken en hoog in de lucht gehangen. Maar ja, zo’n jongen van die rooie Volkskrant! Nu wordt de handel voor een belangrijk deel bepaald door wiskundigen en IT’ers in kille kantoren van bedrijven als Optiver en Flow Traders waar niet gelachen wordt. Snelle jongens, die aan het eind van de dag niet naar ‘De Drie Fleschjes’ gaan. De vloerhandel in het beursgebouw aan het Damrak is door de technologische veranderingen in 2002 gestopt. Het is beeldschermhandel geworden.’ Peter de Waard, Egmonder, maar nu wonend in Heiloo; voormalig financieel redacteur van de Volkskrant en tegenwoordig bij die krant columnist (én dus ook bij Flessenpost!) beschrijft soepeltjes, zoals we van hem gewend zijn, de veranderingen op de beurs als plek voor de handel in aandelen, obligaties, opties en turbo’s en wat er allemaal niet aan nieuwe financiële producten is bijgekomen Van ’t Hek Een van de veranderingen is ook die van een ‘old boys network’ zonder overheidsbemoeienis, met eigen regels en een sfeer van onder pet houden en alles onderling regelen. Nu houdt de overheid via de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel scherp toezicht. Het verlies van de zelfregulering heeft de beurs gaandeweg over zichzelf afgeroepen door affaires als die bij World Online van Nina Brink, het faillissement van RSV, het optreden van bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen, het al dan niet bewezen misbruik van voorwetenschap van beursinsiders en zelfs Philips-baas Cor Boonstra. De Waard schrijft over commissionair Carol van ’t Hek (de broer van) die na frauduleuze handelingen plotseling met de noorderzon verdween. ‘Zijn broer plaatste nog een advertentie: ‘Carol, kom terug. We gaan ’t allemaal regelen’, vertelt De Waard. Directie wilde geen interview De beursautoriteiten hebben ook geworsteld met de eigen positie in een omgeving waarbij het er - om in effecten en dergelijke te handelen - eigenlijk niet toedoet waar het beeldscherm staat. De rol van de Amsterdamse beurs in een steeds internationaler wordende kapitaalmarkt. De globalisering van ook het bedrijfsleven en beleggers. Afbrokkeling van de marktpositie dreigde. De Waard beschrijft de moeizame zoektocht naar een partner en dito relaties met onder andere de Franse beursbestuurders, het mislukte samen gaan met de beurs van New York, en de bescheiden positie en zeggenschap binnen de Euronext, het netwerk van zeven Europese beurzen, waarin de beurs nu partner is. ‘De huidige beursdirectie had een deel van mijn manuscript gelezen en vond vooral mijn beschrijvingen van het gedoe rond het zelfstandig voortbestaan te negatief. Maar als je een geschiedenis beschrijft ontkom je er niet aan om behalve hoogtepunten ook minder positieve zaken aan te roeren. Veelzeggend was dat ze geen interview met me wilden. Je zou bijna zeggen: we zijn terug in de tijd.’ Heiloo Beleggen was lange tijd een bezigheid voor de rijke elite, afgezien van de beurshandelaren, commissionairs, banken en vermogensbeheerders zoals pensioenfondsen. Maar midden jaren zeventig werd beleggen een volkssport: onbegrensd economisch optimisme, de populariteit van opties, waarmee je met een paar gulden aan het spel kon meedoen, een run op aandelen van bedrijven die een beursnotering kregen en een beursindex op recordhoogte: de campinghausse. De gelijkenis met de gekte rond de cryptomunten van nu dringt zich op. Maar kwesties als de internetbubbel en de kredietcrisis leerden beleggers dat je met beleggen ook geld kunt verliezen. Dat is overigens ook met de crypto ’s gebleken. ‘De beurs is geen casino. Met beleggen word je niet slapend rijk. Zeker niet als particulier,’ zegt De Waard. De jongens van bedrijven als Optiver die dankzij hun computers van minimale koersveranderingen profiteren, kunnen wel goud verdienen en al voor hun 40e stoppen. ‘Vroeger konden beurshandelaren ook veel geld verdienen en een mooi huis in ’t Gooi kopen. Of in Heiloo. Handelaren als Farenhorst, Bregman, Abcouwer, Wouters, De Cloedt wonen of woonden hier. In Egmond? Bij mijn weten niet. De ouwe Jan Bregman stopte lokale verenigingen nog wel eens wat toe,’ vertelt De Waard. ‘Serieus geld.’ Toekomst Op de beurs zijn in de loop der jaren talloze bedrijven verdwenen: door overnames of faillissementen. Tussen de stroom van nieuwkomers zaten veel bedrijven die de verwachtingen niet konden waarmaken: ook ten onder of nu een beursbestaan in de marge. De keuze uit Nederlandse bedrijven is voor de belegger kleiner geworden. De Waard haalt een opmerking aan van een van de tientallen geïnterviewden: ‘Wij Nederlanders hebben een ongemakkelijke relatie met geld verdienen. Falen wordt niet geaccepteerd. Dat schrikt bedrijven af.’ De beurs als handelsinstituut heeft echter alle ingrijpende veranderingen overleefd, schrijft De Waard, en ‘zal overleven’, licht hij toe. ‘Niet meer als beursvloer, maar als netwerk van beeldschermen, waarin Amsterdam weldegelijk een functie heeft. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun toekomst te financieren met geld van derden. Bedrijven als Ahold, ASML of Aalberts - het schoolvoorbeeld van een succesvol bedrijf én belegging - hadden zonder beurs waarschijnlijk niet zo sterk kunnen groeien. De overheid heeft Amsterdam ook nodig voor het aantrekken van geld. En uiteraard moet Amsterdam een plek blijven voor institutionele en particuliere beleggers. Van groot belang voor de toekomst is wel dat zij de functie van financieringsbron kan blijven vervullen.’ De Waard vindt het zorgelijk dat in de Amsterdamse beursindex - de AEX - tal van aandelen zitten van bedrijven die niks méér met Nederland te maken hebben dan het profiteren van een aantrekkelijke fiscale behandeling. Zoals Exor van de familie Angelli met als hoofdbezigheid te beheren van voornamelijk aandelen Fiat. ‘Nog even en er zijn niet eens meer voldoende Nederlandse bedrijven om de AEX te vullen.’ ‘Het aantrekken van nieuwe bedrijven voor een beursnotering is noodzakelijk. En dan denk ik vooral aan startups en scale-ups - eigenlijk haat ik die woorden - aan beginnende bedrijven die willen doorgroeien. Als je als bedrijf wil groeien kan je niet zonder een beursnotering. In Amerika en Engeland gaat de toegang tot de kapitaalmarkt allemaal veel soepeler en wordt mislukken beter geaccepteerd. De Euronext in Amsterdam moet een plek voor Nederlandse bedrijven zijn.’ ‘Het geheim van Beursplein 5’ is verschenen bij Uitgeverij Balans en kost €24,99. Een e-book €12,99. Tekst Berend Izaks

Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil

10 maart 2023

Democratie is niet vanzelfsprekend...

Waarom het van groot belang is om op woensdag 15 maart te gaan stemmen. Kijk onderstaand naar het filmpje van 7.00 minuten.

We gaan naar de stembus!

10 maart 2023

Hoe ging dat in 2019?

Komende week kunnen we weer gebruik maken van ons kiesrecht. Maar liefst twee keer mag je met het rode potlood een vakje inkleuren. Een keer voor de Provinciale Staten en één keer voor de Waterschappen. Onderstaand een overzicht hoe de inwoners van de gemeente Bergen in 2019 voor deze twee verkiezingen stemden.

Vraag de gratis energiecoach aan

7 maart 2023

...en start meteen met besparen

De gemeente Bergen heeft gratis energiecoaches ter beschikking van de inwoners die graag mee willen in de energiebesparingen.

Burgemeester Voskuil: ‘Maak gebruik van je recht om te stemmen!’

7 maart 2023

Het is niet overal zo'n vanzelfsprekend recht meer

Burgemeester Lars Voskuil wil met de naderende verkiezingen alle inwoners oproepen om gebruik te maken van hun stemrecht. 'Kijk maar eens om je heen, het is niet overal zo'n vanzelfsprekend recht meer.'

Mogelijk nog een ‘energie-extraatje’ voor lagere en middeninkomens in Bergen

3 maart 2023

Voor inkomens 120-150% van het sociaal minimum

In Bergen zijn ruim 2000 woningen met een energielabel D of nog lager. Dat betekent dat die bewoners voor forse energielasten kunnen staan. Tel daarbij op dat veel van die huishoudens ook in de categorie middeninkomens vallen en je komt tot de conclusie dat een beetje steun op zijn plaats zou zijn.

Lokale kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

3 maart 2023

Is er tenminste nog iets bekends...

Bij wie volgende week in het stemhokje staat, gaat bij de lijst van kandidaten van al die verschillende partijen vast niet bij iedereen een belletje rinkelen. Flessenpost uit Egmond heeft voor u de kandidaten gezocht die tenminste hier vandaan komen. En hier is dan uit de gemeente. Anders wordt de spoeling wel erg dun...

Gemeente Bergen verliest hoger beroep in zaak tegen eigenaar tweede woning in Egmond aan Zee

3 maart 2023

Bergen moet gemaakte kosten van hoger beroep betalen

In een hoger beroep tegen d gemeente Bergen is de eigenaar van een tweede woning in Egmond aan Zee in het gelijk gesteld. De gemeente Bergen had het gebruik door familie/vrienden van de woning aangemerkt als vorm van verhuur of gebruik door derden en dat zou niet toegestaan zijn. De Raad van State dacht daar anders over.

Wethouder Ernest Briët: Goed gevoel over Raadsinformatieavond Slotkwartier

3 maart 2023

Nu tijd om stappen de zetten

Enkele weken terug was er een zogenaamde Raadsinformatieavond (RIA) over het Slotkwartier. Daarin konden de betrokkenen die daar prijs op stelden de raadsleden bijpraten over hun ideeën en bevindingen. Geen besluitvormende avond dus, maar puur een informerende. Verantwoordelijk wethouder Ernest Briët hield zelf in ieder geval een goed gevoel over aan die avond. Dat gold misschien niet helemaal voor iedereen. Besluiten nemen ‘We zitten in een fase waarin besluiten genomen kunnen gaan worden. Op dit moment wordt het hele proces van de uitvraag, selectie en mogelijke gunning met betrekking tot de horeca in Overslot extern bestudeerd. Dat is overigens geen standaardprocedure die altijd plaatsvindt. Maar omdat we hier met veel partijen en emoties te maken hebben, leek het ons verstandig extern te laten controleren of er geen gekke dingen zijn gepasseerd of dat we iets verkeerd zouden hebben gedaan. Dan is dat geen punt van discussie meer in ieder geval.’ Even terug in de tijd: de plannen voor het Slotkwartier krijgen in 2019 steeds concreter vorm en de raad gaat akkoord met de insteek: een cultuurhistorisch hoogtepunt creëren over de roemruchte geschiedenis van de Egmonden. Niet alleen voor de bezoekers van buitenaf, maar ook voor de Egmonders zelf. De concrete invulling van de plannen en wie waar komt in dat Slotkwartier wordt overgelaten aan het college van B&W. Huys Egmont (met Stichting Huys Egmont en Stichting Historisch Egmont als ‘bewoners’) is wel duidelijk. Daarna ontstaat discussie over met name wie waar wat horeca kan gaan doen en waar de andere ‘bewoners’ dan terecht kunnen. De discussie spitst zich vervolgens vooral toe op de horecaondernemer die in de race is en de wethouder van dienst. Dat loopt zo hoog op dat de zaak op verzoek van de raad (met 1 stem meerderheid) wordt opgeschort. Er moet gepraat worden, de raad wil beter op de hoogte gehouden worden. We zitten dan inmiddels begin 2022. De onlangs gehouden raadsinformatieavond was daarvan – een jaar na dato dus - het resultaat. Briët: ‘Die avond heeft mij een breed beeld gegeven van wat er speelt en volgens mij was het een goede bijeenkomst waar ieder zijn zegje heeft kunnen doen. Nu zitten we in een soort van eindfase: het besluit over de gunning ligt bij het college. Als het externe bureau geen gekke dingen aantreft – en daar ga ik niet van uit – dan kunnen we er binnenkort een klap op geven. Ik verwacht en hoop dat dat ergens in april zou kunnen zijn. Vervolgens kunnen we de verdere uitvoering van de plannen opstarten.’ Inmiddels staat Overslot in de steigers, klaar om in ieder geval van buiten alvast gerestaureerd te worden, onafhankelijk van wat zich daarbinnen gaat afspelen. Die werkzaamheden gaan ergens medio maart van start en zullen naar verwachting ongeveer een jaar duren. Het gaat dus nog wel even duren voordat Plan Slotkwartier kan worden afgerond. Briët: ‘Het project heeft al met al wel vertraging opgelopen, niet alleen door de stop door de raad, maar ook corona heeft wel wat voor vertraging gezorgd. Ik ben er echter van overtuigd dat als het straks klaar is, er een fraaie cultuurhistorische parel in de Egmonden bij is gekomen. Het is tijd om stappen te zetten.’

Documentaire ‘Nederland onder Water’ bij PvdD

3 maart 2023

Waterkwaliteit van Nederland slechtste van Europa volgens PvdD

Duik samen met de Partij voor de Dieren in de fascinerende Nederlandse onderwaterwereld tijdens de filmmiddag met de documentaire ‘Nederland onder Water’. Na afloop is er een gesprek met lijsttrekker Fabian Zoon van Partij voor de Dieren (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) over het belang van water voor een gezonde leefomgeving. De Partij voor de Dieren organiseert op zondag 5 maart een vertoning van de natuurfilm ‘Nederland onder Water’ in Remonstrantse kerk aan het Fnidsen. Tijdens deze film duik je als kijker in de fascinerende en onbekende onderwaterwereld en ontmoet je bijzondere bewoners. Na afloop is er een gesprek met lijsttrekker Fabian Zoon (nr. 1 op de lijst voor het waterschap) en Ilona Haas (nr. 4 op de provinciale lijst) over het belang van water voor een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa, waardoor het leven van dieren, planten en mensen onder druk staat. Noord-Holland, je kunt nu nog kiezen Provincie en waterschappen gaan beide over natuur, milieu en schoon water. Vuil water wordt ook wel gezien als net zo'n groot probleem als stikstof. Voor goede natuur en schoon water moeten de provincie en de waterschappen samenwerken. Fabian: "Tot voor kort werkten het waterschap en de provincie op beleid vrijwel niet samen, dat moet echt veranderen willen we Noord-Holland leefbaar houden en maken voor mens en dier." Ilona: “De komende maanden worden cruciaal en zullen bepalen hoe Noord-Holland er straks uit komt te zien. Gaan we naar een intensieve vee-industrie of naar natuurinclusieve landbouw? Dat heeft inderdaad ook alles met water te maken.” Over de documentaire Duik mee in een onbekende wereld die altijd in beweging is. Neem een kijkje is de verrassende wereld van de paling, de modderkruiper en de salamander. ‘Nederland onder Water’ neemt je mee naar de onderwaterwereld van Zuid-Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Met mooie close-ups leer je de onderwaterbewoners kennen en zijn zelfs de kleinste details scherp in beeld. De dieren komen dichterbij dan ooit, waardoor je een goed beeld krijgt over hun leefwijze en hun gedrag in hun natuurlijke omgeving. PvdD lijsttrekker Fabian Zoon laat voor Hollands Noorderkwartier zien welke kansen er liggen om te vergroenen, en gezonder en schoner te worden. Praktische informatie: Datum: 5 maart Tijd: 14.00-15.45 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Locatie: Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar. Reserveren: Meld je aan via: https://alkmaar.partijvoordedieren.nl/agenda. Neem je één of meer personen mee? Die moeten zich apart aanmelden via dezelfde link.

Op 21 maart opent de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

3 maart 2023

Financiële steun voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Op 21 maart opent de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Je kunt TEK aanvragen van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden: Je energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis); Je bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie; Je hebt een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming is afgesloten; Je onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven. Je kunt ook alvast aan de hand van een rekenformule bereken of je in aanmerking komt voor de TEK-regeling. Deze vind je op de website van de RVO. Lees voor meer informatie ook het artikel dat we hier eerder over schreven. Webinar op 14 maart Heb je nog vragen over de TEK-regeling? Bijvoorbeeld hoe het precies werkt en wat je nodig hebt voor de aanvraag? Volg dan op 14 maart van van 10.00 tot 11.00 de webinar van de RVO over dit onderwerp. Je kunt tijdens de webinar ook direct je vragen stellen. Lees hier meer over en meld je direct aan. Kun je er niet bij zijn? De webinar is terug te kijken op www.rvo.nl/tek.

Ook Bergen steunt Giro 555 met 1 euro per inwoner voor aardbevingsslachtoffers

24 februari 2023

Net als aantal andere regiogemeenten

De gemeente Bergen maakt een bedrag van 30.000 euro over naar Giro 555 om de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië te steunen.

Waar kun je eigenlijk op kiezen?

24 februari 2023

Nog geen idee op wie of wat u straks gaat stemmen?

De Provinciale Statenverkiezingen staan weer voor de deur. Op 15 maart kunnen inwoners naar de stembureaus om hun keuze te maken uit de 23 partijen die in Noord-Holland meedoen. Om het stemmen te vergemakkelijken, heeft Noord-Holland de online stemhulp ‘MijnStem’ gelanceerd. Aan de hand van 24 stellingen kunnen kiezers hun antwoorden vergelijken met de politieke partijen. En dat is nodig, want deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit, vertelt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. “De media staan vol met vraagstukken waar de provincie bij betrokken is. Ook de gesprekken aan de keukentafel gaan er vaak over.” Naast het lanceren van de stemhulp gaat de provincie ook inwoners informeren over de invloed die kiezers kunnen hebben door te gaan stemmen. Zo is vanaf 27 februari een podcast te beluisteren waarin presentatrice Eva Eikhout op zoek gaat naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp MijnStem. De stemwijzer is te vinden op deze website.

Oplichterspraktijken nemen langzaamaan toe in de gemeente Bergen

24 februari 2023

Steeds geraffineerdere methoden, bijna niet van echt te onderscheiden

In het voorbij jaar zijn 122 meldingen gedaan bij de politie van Bergen over oplichterspraktijken. Dat loopt dan uiteen van e-mails tot babbeltrucs aan de deur en 'wilt u even achter de computer gaan zitten en doorklikken naar de site'. 'Feit is dat er een toename is waar te nemen en ook dat het aantal meldingen waarschijnlijk geen precieze weergave is van het daadwerkelijke aantal gevallen', aldus burgemeester Lars Voskuil.

In debat over toekomst van ons water

24 februari 2023

Meer aandacht genereren voor de Waterschapsverkiezingen

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen organiseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 8 maart het Kiezersfestival 2023. In een festivalachtige ambiance ontmoeten kiezers de 16 partijen en gaan de partijen met elkaar in debat over de toekomst van ons water. Hierin staan vragen van kiezers centraal. Kiezers uit Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel kunnen hierbij aanwezig zijn. Het Kiezersfestival is een avondvullend programma. Kiezers kunnen de partijen en kandidaten ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Vervolgens gaan partijen in het bijzijn van zo'n 150 kiezers met elkaar in debat. Na afloop van het debat is er nog tijd om na te praten. Dit alles in een festivalachtige sfeer met entertainment. Dijkgraaf Remco Bosma: 'Het belooft een mooie avond te worden, echt anders dan anders. Water leeft! Dit is een uitgelezen kans om de partijen te ontmoeten en te horen waar ze voor staan op die onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van ons water.' Meld je aan Het Kiezersfestival is gratis maar aanmelden is nodig, omdat het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/kiezersfestival Het Kiezersfestival 2023 vindt plaats op 8 maart op het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard. De avond begint om 19:00 uur en eindigt om 22:30 uur.

Provinciale Staten verkiezingen in aantocht

17 februari 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. Alle Noord-Hollanders, met de Nederlandse nationaliteit, van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de Statenleden kiezen op maandag 30 mei 2023 de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Partijen In totaal hebben 23 partijen in Noord-Holland een lijst aangeleverd voor de provinciale verkiezingen. Daarvan zijn 13 partijen nu vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland: GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, PVV, SP, ChristenUnie, Denk en Namens Noord-Hollanders. Bij de aankomende verkiezingen kunnen inwoners ook stemmen voor BVNL, 50Plus, Volt, Onafhankelijke politiek NH, JA21, BBB, AWP voor water, klimaat en natuur, Nederland met een plan, Code Oranje, Piratenpartij en Jezus Leeft.

Hugo de Jonge komt naar Bergen; deur nog verder open voor Egmond-Binnen?

17 februari 2023

Woningbouw stagneert aan alle kanten, wettelijke maatregelen in de maak

Hugo de Jonge, CDA Minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening komt maandagavond 13 maart samen met CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten, Dennis Heijnen, naar Bergen NH voor een regionale bijeenkomst over woningbouw rondom dorpen en kleinere kernen. Het CDA Bergen organiseert samen met het CDA Noord-Holland een avond met het thema 'wettelijke dwang om te kunnen bouwen in het buitengebied'.

Licht verhoogde concentratie PFAS in duinlandjes, geen gevaar voor volksgezondheid

17 februari 2023

Nader onderzoek van de gewassen volgt nog

Uit onderzoek in opdracht van de Provincie en PWN is gebleken dat er in de Egmondse duinen wel degelijk gifstoffen zijn aangetroffen. Het gaat hierbij om de zogenaamde Poly- en Perfluoralkalystoffen (PFAS).

Nieuwe jongerenwerker voor de Egmonden stelt zich voor

17 februari 2023

Pook stelt zich even voor

Dag allemaal, Sinds januari 2023 ben ik begonnen met werken bij Stichting Welzijn Bergen voor de locaties de Egmonden. Ik wil mijzelf even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Pook ik ben 27 jaar oud en ik werk als jongerenwerker.

Hogere opkomst Waterschapsverkiezingen verwacht

17 februari 2023

Onderzoek: 57% zegt te gaan stemmen

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Alle kiesgerechtigde inwoners mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in het Hollands Noorderkwartier. Uit onderzoek blijkt dat de opkomst hoger kan uitvallen dan vier jaar geleden: 57% zegt te gaan stemmen. Als men daadwerkelijk gaat stemmen dan zou de opkomst hoger zijn dan bij de waterschapsverkiezingen in 2019 (opkomst 52%; Hollands Noorderkwartier). Uit onderzoek, dat onderzoeksbureau MarketResponse in opdracht van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft uitgevoerd, blijkt dat ondanks ruim de helft van de inwoners van Hollands Noorderkwartier (57%) van plan is om te stemmen, slechts minder dan 1 op de 5 kiesgerechtigden weet op welke partij hij/zij gaat stemmen. Verkiezingen dragen bij aan de toekomst van ons water Veel inwoners zijn ervan overtuigd dat de Waterschapsverkiezingen bijdragen aan de toekomst van ons water en dat het belangrijk is om te stemmen, zo blijkt uit het onderzoek. Dijkgraaf Remco Bosma: "Water doet er toe. Zeker nu. We staan midden in de samenleving. En voor uitdagende keuzes. Hoe gaan we om met de gevolgen van extreem weer, hoe zorgen we ervoor dat water goed wordt meegenomen in al die plannen rondom bijvoorbeeld woningbouw en hoe houden we het zuiveren en zorgen voor schoon water betaalbaar. Dat maakt de toekomst van ons water, de verkiezingen en het belang van stemmen actueler dan ooit." Omgaan met gevolgen van extreem weer Extreem weer komt steeds vaker voor en ondanks de zorgen hierom, heeft iets minder dan de helft van de Nederlanders voorbereidingen getroffen tegen extreem weer (48%). Gevraagd naar de voorkeuren die mensen hebben voor hoe we met de gevolgen van extreem weer moeten omgaan, blijkt dat iets meer dan de helft een voorkeur te hebben voor het vrijhouden van ruimte voor water (57%) t.o.v. het bouwen van hogere dijken (43%). Dat een overgrote meerderheid duidelijke voorkeur heeft voor het investeren in oplossingen (93%) t.o.v. het repareren van de schade achteraf (7%). En dat de meningen over het betalen van evenveel belasting (53%) t.o.v. het belonen van mensen die meer water opvangen (47%) dichter bij elkaar liggen. Invloed van water op de inrichting van Nederland Woningbouw is een actueel onderwerp. De waterschappen willen dat er bij nieuwe bouwplannen rekening wordt gehouden met de risico’s van wateroverlast en droogte. Drie op de vier inwoners heeft de voorkeur dat water (77%) i.p.v. onze huizen (23%) hiervoor meer bepalend is. Twee op de drie inwoners geeft de voorkeur voor veiligheid langs de dijk (66%) t.o.v. recreatie langs de dijk (34%). En het overgrote deel heeft een duidelijke voorkeur voor het ruimte geven aan planten en dieren (91%) t.o.v. het ruimte geven aan recreatie (9%).

Tamara Tuls (Kledingbank Egmond) Egmonder van het Jaar 2022

10 februari 2023

Jury: Met inzet en hart voor de minder bedeelden maakte zij het verschil

De winnaar van de eerste Verkiezing Egmonder van het Jaar is bekend: Tamara Tuls heeft met haar inzet voor de Kledingbank - met uiteraard alle vrijwilligers - de jury overtuigd van het feit dat zij echt een verschil maakt in de Egmondse samenleving.

Sociale Verzekeringsbank opent kantoor in Stadskantoor Alkmaar

10 februari 2023

Eigen balie bij gezamenlijke sociale dienst Zaffier

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een eigen balie bij Zaffier in het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar geopend. De SVB voert volksverzekeringen uit, zoals de AOW, AIO, Anw en kinderbijslag. De balie is er voor alle inwoners uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Zaffier is sinds 1 januari 2023 de nieuwe sociale dienst van deze zes gemeenten. De dienstverlening van de overheid wordt steeds digitaler. Voor veel mensen is dat fijn, maar digitale dienstverlening is niet voor iedereen altijd de juiste oplossing. Ook kan het bij ingewikkelde vragen soms prettig zijn om iemand persoonlijk te spreken. Helemaal wanneer hier meerdere organisaties bij betrokken zijn. Met welke vragen kun je terecht bij de balie van de SVB? Waar de overheid steeds digitaler wordt, is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. De SVB wil maatwerk bieden waar dat nodig is. Je kunt terecht bij de balie met al je persoonlijke vragen over de regelingen die de SVB uitvoert. Maar ook helpt de medewerker van de SVB je bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraag- of wijzigingsformulier. En denkt altijd met je mee bij het zoeken van een oplossing. Ook word je doorverwezen, en indien nodig, geholpen bij het maken van een afspraak bij een andere organisatie. Gerard Rep, wethouder van de gemeente Dijk en Waard, vindt de opening van de balie een goede uitbreiding van de dienstverlening aan onze inwoners. “Digitale oplossingen bieden veel gemak en dat werkt voor veel inwoners goed. Maar er zijn ook inwoners die liever langskomen voor een gesprek. De persoonlijke hulp maakt het voor hen makkelijker om vragen te stellen. Binnen de regio zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden, zoals in de bibliotheek of het gemeentehuis. Persoonlijk contact, een luisterend oor en een inwoner verder op weg helpen, daar gaat het om. De balie van de SVB is een belangrijke aanvulling op deze dienstverlening”, aldus wethouder Rep. Wanneer is het spreekuur? In het begin is er alleen op dinsdag spreekuur van 9.00 tot 16.00 uur. Wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met de SVB via 075 755 1606. Je kan ook contact opnemen met Zaffier. Ga naar www.zaffier.nl of bel 088 40 46 000.

Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

8 februari 2023

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop voor de vertegenwoordigers inwoners uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Bergen net die ene druppel op de gloeiende stikstofplaat?

10 februari 2023

Maar er liggen nog grote uitdagingen voor het Landelijk Gebied

Tijdens de informatiebijeenkomst in De Blinkerd over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied van de Provincie Noord-Holland werd een ding duidelijk: het is een complex geheel van uiteenlopende belangen, samenwerkende overheden en voorlopig noig niet zo veel resultaat. Althans, uit cijfers van het RIVM (en de Provincie) blijkt dat de gemeente Bergen het heel goed doet op het gebied van de reductie van stikstofdepositie. Het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse bossen zitten al ruimschoots op het niveau van de norm die in 2035 gehaald moet zijn. Dat wil zeggen 50% reductie. Deze twee gebieden zitten daar met respectievelijk 59% en 56% op de goede koers. Maar Bergen is nu eenmaal geen enclave: zou het hier dan net die ene druppel op de gloeiende plaat zijn? Het was een volle bak in De Blinkerd. De Provincie lichtte toe hoe zij de toekomst van het Landelijk Gebied voor zich ziet. Daarbij zij aangetekend dat die visie wel moet voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot Natuur, Milieu, Bodem en Water. En die zijn in de regel landelijk of zelfs Europees opgelegd. Gedeputeerde Esther Rommel was ook in Bergen. Zij liet duidelijk doorschemeren dat alle betrokkenen weliswaar kunnen meepraten, graag zelfs, maar dat de einduitkomst wel vaststaat. Dat zijn namelijk de doelen die van hogerhand zijn opgelegd. Het ging deze avond over allerlei uiteenlopende belangen, over waterkwaliteit, kwaliteit van natuur, de agrarische sector, de strijd tegen stikstof en ammoniak en hoe we al die belangen kunnen beheersen en toch als gemeenschap nog kunnen functioneren. Ook recreatieve belangen, ondernemersbelangen en zelfs verenigingsbelangen kwamen voorbij. Maar ook de rol van de gemeente. Want er waren vragen, best veel vragen zelfs. Wethouder Ernest Briët vroeg zich af hoe al die Provinciale plannen zich verhouden tot de rol van de gemeente: ‘We maken als gemeente beleid op al die deelgebieden en dragen daar verantwoordelijkheid voor, maar waar houdt onze verantwoordelijkheid op en begint die van de Provincie? Hoeveel invloed hebben wij als gemeente op de inrichting van ons eigen gebied binnen de gemeentegrenzen?’ Daar had Rommel niet echt een helder antwoord op, anders dan dat deze uitdagingen vragen om intensieve samenwerking. Vanuit de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) kwamen ook vragen. Bijvoorbeeld over hoe die paar honderd hectare nog niet gerealiseerde natuur in deze gemeente alsnog worden gerealiseerd. ‘Worden daarvoor bedrijven onteigend’, vroeg oud-voorman van de LTO Mart Brouwer de Koning zich af. Dat was niet de bedoeling, maar over hoe het dan wel zou moeten kwam nog geen eenduidig antwoord op van de Provincie. Een deel van de Harger- en Pettemerpolder is al (bijna) zo ver dat het natuur is geworden, maar er blijft nog wel wat te wensen over. Er werd aandacht gevraagd voor de cultuurhistorie, voor de hippische verenigingen die gebruik maken van de natuur, voor recreatie (toenemend aantal motorbootjes door de vaarten in de polder), want daar leeft Bergen zo ongeveer van. Natuurlijk kwam woningbouw voorbij, want hoe houd je anders de kernen vitaal en waarom zou je op bepaalde plaatsen niet toch stikstofneutraal kunnen bouwen? Er zou meer aandacht moeten komen om inwoners en betrokkenen beter op de hoogte te houden van wat er allemaal gaande is, er waren vragen over het geld: wie krijgt wat? Kortom, in die twee uur durende sessie met vooral veel vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen met veelal elk hun eigen belangen werden geen spijkers met koppen geslagen. Dat was echter ook niet de bedoeling van de avond. De discussie over de (doelstellingen rond) stikstofdepositie deed bij veel aanwezigen wel de wenkbrauwen fronsen. Het verleidde oud-politicus en bollenteler Jan Apeldoorn ertoe vast te stellen dat ‘we die 74% reductie van de stikstofdepositie in 2050 nooit gaan halen, want er komt veel te veel vanuit het buitenland overwaaien.’ Zo’n 34% om precies te zijn. Laat dat bij overwegend westenwinden nou net vanuit Groot-Brittannië komen. Die zijn geen lid meer van de Europese Unie en daarom niet gebonden aan de regels vanuit de EU. Daarom had niemand bij de Provincie een pasklaar antwoord op wat de Britten eigenlijk doen aan de stikstofreductie. Overigens heeft onderzoek (RIVM, CBS) uitgewezen dat Nederland ongeveer vier keer zoveel stikstof produceert dan het gemiddelde in Europa. Dus of wij nou degene zijn die moeten klagen over de binnenwaaiende stikstof uit het buitenland… Er zijn door ‘Den Haag’ en ‘Europa’ deadlines gekoppeld aan het klimaatprogramma. Daarom moet de Provincie op 1 juli van dit jaar een ‘document op hoofdlijnen’ presenteren bij de regering. Als dat wordt geaccepteerd dan kunnen we vervolgstappen maken en met betrokkenen verder gaan praten, aldus de Provincie. In de napraat bleek dat bij veel van de aanwezige raadsleden de wens leefde om datgene dat aan ‘Den haag’. Gepresenteerd zou gaan worden voor die tijd in te zien. ‘Beslissen met is iets anders dan beslissen over…’ Inmiddels is de discussie over pfas weer volop aangewakkerd, is er een internationaal onderzoek (SPRINT-project) gedaan naar de leefomgeving van boeren, bio-boeren en de buren van boeren en bio-boeren waarbij verontrustend veel resten van bestrijdingsmiddelen werden aangetoond in zowel het lichaam als in de directe leefomgeving van de betrokkenen. We zijn (in Bergen) misschien op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet…

Meis de Jongh (VVD) stopt met haar raadslidmaatschap

6 februari 2023

Raadswerk niet meer te combineren met gezin en werk

Raadslid Meis de Jongh zal in februari 2023 haar rol als lid van de Bergense gemeenteraad beëindigen. Het is een persoonlijk besluit van Meis. Meis geeft aan dat het raadslidmaatschap niet meer te combineren is met haar drukke gezinsleven en nieuwe baan. Meis was raadslid en fractievoorzitter voor de VVD. Haar aandacht ging vooral uit naar de portefeuille ruimtelijke ordening en duurzaamheid. De Jongh: ‘Met veel enthousiasme heb ik mij onder andere ingezet voor bouwen en duurzaamheid. De samenwerking in onze fractie maar ook met de andere raadsfracties en het college, heb ik als prettig ervaren. Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Het waren mooie en leerzame jaren’. De VVD is haar zeer erkentelijk voor al haar inspanningen! Meis de Jongh wordt opgevolgd door Kees van Leijen, de nummer vier van de kieslijst van 2022. Van Leijen is de afgelopen raadsperiode fractielid geweest voor de VVD. Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023 zal afscheid worden genomen van Meis de Jongh en zal Kees van Leijen worden beëdigd als raadslid.

De Week van het Slotkwartier (1)

3 februari 2023

Omwonenden Slotkwartier vragen om meer duidelijkheid

Deze week was het 'Slotkwartier'-week: zowel de stichtingen als de omwonenden als de raadsleden werden helemaal bijgepraat. Althans, dat is de bedoeling.

De Week van het Slotkwartier (2)

3 februari 2023

Wethouder: 'Ik heb geen informatie gehoord die aangeeft dat we verkeerd bezig zouden zijn.'

Als iets duidelijk is geworden na een week lang van overleggen in bijpraten over de plannen rond het Slotkwartier is het wel dat er weinig eenheid is.

De Week van het Slotkwartier (3)

3 februari 2023

Derde inschrijver hangt boven de markt

Er zijn drie partijen die zich hebben aangediend om in het gedeelte Slotweg 42 activiteiten te gaan ontplooien die moeten bijdragen aan een nog grotere beleving van het Slotkwartier.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug