Deel

De herbouw van het Kasteel

Comité had in 1991 serieuze plannen

De herbouw van het Kasteel

Bron: Reformatorisch dagblad van 4 april 1991

Onmogelijk! Dat is het eerste wat je door liet hoofd schiet bij het zien van de fundamenten van het Kasteel van Egmond aan den Hoef. Onmogelijk om een dergelijk monument —waar niet eens nauwkeurige bouwtekeningen meer van zijn!- in onze tijd vanaf de grond af te herbouwen. En toch wordt daar heel serieus over nagedacht. Niet door fantasten, maar door mannen van naam. De Egmonditis heeft vele inwoners van de fraaie woongemeenschap achter de blanke top der duinen aangestoken. Burgemeester E. J. Brommet geeft volmondig toe dat hij een van de eerste slachtoffers was en sindsdien alles doet om de ‘ziekte’ zo wijd mogelijk te verbreiden…

Het is oneerlijk verdeeld in ons landje. Sommige dorpen hebben bezoekers niets te bieden en anderen lijken werkelijk alles te hebben. Egmond is met haar 11.000 inwoners zo’n dorp uit de laatste categorie. De drie woonkernen, Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen en Egmond aan Zee, hebben samen wel zo ongeveer alles in huis wat een verwende toerist zou kunnen eisen. Schilderachtige panden, knusse straatjes, uitgestrekte natuurgebieden, stranden, zee èn een historie waar liefhebbers zich de vingers bij aflikken.

Maar juist die historie is door al het toeristische geweld dat dit dorp overstroomde wat onbekend gebleven. Historie zoek je meestal niet in een mondaine badplaats. Liefhebbers van geschiedenis kunnen terecht in steden als Amsterdam en ‘s-Gravenhage. En als je over kastelen spreekt, dan borrelen namen als Loevestein, Muiderslot en Haarzuilens vanzelf naar boven. Daarvoor hoef je toch niet naar Egmond?

Beethoven
Toch wel. Egmond aan den Hoef heeft binnen haar grenzen namelijk de fundamenten van —waarschijnlijk— de grootste versterkte vesting die Nederland ooit heeft gekend: het Kasteel van Egmond, bij sommigen ook wel bekend als het Slot aan (of: op) den Hoef. Tijdens haar gloriedagen een vesting met een omvang van drie- a viermaal het Muiderslot!

In dit kasteel heeft eeuwenlang het beroemde geslacht Van Egmond gewoond. Een geslacht dat mede het fundament legde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ieder kind heeft op school het verhaal gehoord van de onthoofding van graaf Lamoraal van Egmond op het schavot in Brussel en hoe hij daar samen met Hoorne van het leven werd beroofd omdat hij zich —ondanks dat hij rooms-katholiek was— niet loyaal genoeg opgesteld zou hebben ten opzichte van de Spaanse regering. Eeuwen later heeft zelfs de grote Beethoven zich door deze gruwelijke gebeurtenis laten inspireren bij het schrijven van zijn beroemde ouverture “Egmond”.

Juist op de plaats waar de roemruchte geschiedenis is geworteld, valt er weinig van die historie meer te zien. In het kader van een werkgelegenheidsproject werd in 1933-1934 het fundament van het oude kasteel weer tot maaiveldhoogte opgetrokken en de slotgracht weer in oude luister hersteld, maar een echte trekpleister wordt zoiets niet. De Egmonders zelf vinden het nog het mooist dat de slotgracht ’s winters gebruikt kan worden als ijsbaan.

Mensen die het woord herbouw in de mond namen, werden wat zielig aangekeken. Eén simpel gebaar van duim en wijsvinger was genoeg om ieder initiatief in de kiem te smoren. Tot voor enige tijd…

Geschiedenis
De geschiedenis van het Slot van Egmond begon al in 922, toen de koning van Lotharingen een zekere Diederik beleende met het graafschap Holland. Deze Diederik stichtte in de buurt van het huidige Egmond een houten klooster, dat al spoedig vervangen werd door een stenen gebouw, dat later uitgroeide tot de zeer beroemde Abdij van Egmond.

Omdat ook monniken niet buiten brood kunnen, voorzagen zij zich van allerlei middelen van bestaan. Deze bezittingen namen echter al spoedig zo in omvang toe dat een van de abten rentmeesters aanstelde om hem te helpen bij het beheer van de aardse goederen. Een van die rentmeesters, een zekere Berwout, had de abt blijkbaar zulke goede diensten bewezen dat hij werd benoemd tot rentmeester voor het leven en een hoeve en zes woningen te leen kreeg.

Volgens de kronieken voltooide Berwouts zoon. Dodo van Egmond, in 1170 het Slot aan den Hoef, waarmee een periode van nimmer eindigende twisten tussen de monniken en de kasteelbewoners aanving. Het kasteel werd in de loop der jaren vele malen door brand verwoest, maar telkens werd het weer herbouwd als front tegen de Westfriezen.

In 1473 werd de slotvoogd van Egmond benoemd tot stadhouder van Gelderland en in 1486 kreeg hij daarnaast de functie van stadhouder van Holland. Niets en niemand leek de opgang van Egmond en haar bewoners meer te kunnen stuiten.

Geuzen
Aan roem en macht kwam echter een abrupt einde toen in 1568 de zeer invloedrijke Lamoraal van Egmond op het schavot van Brussel werd onthoofd. Zijn goederen werden verbeurd verklaard en het prachtige slot raakte in verval.

Op 7 juni 1578 liet de voorman van de geuzen, Sonoy, het slot in brand steken. De geuzen wilden hiermee de Spanjaarden ieder mogelijk steunpunt op het land ontnemen. In 1607 kwam het graafschap Egmond in handen van de Staten van Holland. In 1798 werd alles wat er van het slot over was aan slopers verkocht. Alleen de klokkentoren bleef staan. Omdat er geen geld meer was voor het onderhoud, viel echter ook dit stukje van het oude slot al snel ten prooi aan de vermaling door de tand des tijds.

In 1836 werd vrijwel alles opgeruimd. Alleen een stuk muur van de klokkentoren getuigt, als een brok gestolde historie, tot op de dag van vandaag van wat er op deze plaats allemaal gebeurd is.

En nu, in 1991, is er plotsklaps een comité dat serieuze plannen lanceert om het oude slot weer te doen herrijzen. En dat is voornamelijk het werk van de -van oorsprong Amsterdamse— kunstenaar Bob Denneboom, 81 jaar oud en sinds enkele jaren inwoner van Egmond. Op een dag wandelde hij in de omgeving van de slotruïne en ergerde zich hoe langer hoe meer aan de doodse fundamenten die daar maar rustig lagen te liggen. „Ik vroeg me af waarom we wel ieder jaar miljarden guldens wegsmijten aan allerlei onzinnige dingen en waarom er geen geld zou zijn om zo iets moois als dit kasteel weer op te bouwen”, zo vertelt hij.

„En omdat ik nogal prettig gestoord ben, besloot ik burgemeester Brommet op te zoeken om eens met hem te praten over deze zaak. Ik ging naar hem toe in de vaste veronderstelling dat burgemeesters ernstige mensen zijn die met een hoop serieuze vragen op de proppen komen. Maar tot m’n grote verbazing kwamen die vragen niet. Integendeel: Brommet was laaiend enthousiast”.

Brommet: „Ja, dat klopt. Ik had er zelf namelijk ook al heel veel over nagedacht en toen Denneboom zijn zegje had gedaan, kon ik niet anders dan toegeven dat ik zelf ook al met plannen liep. We hebben toen eens wat gepraat en dat leidde tot het besluit om een bijeenkomst te beleggen waar we het het idee zouden droppen. Dat gebeurde, er kwamen zo’n 30 mensen bij elkaar en over het algemeen werden de plannen erg positief ontvangen. Een aantal mensen heeft toen een comité opgericht om de mogelijkheden voor herbouw nader te onderzoeken. Zelf heb ik me bereid verklaard op persoonlijke titel het voorzitterschap van dat comité op me te nemen”.

Denneboom: „Er zitten dus echt niet allemaal mensen in zoals ik. Want ja, dat een kunstenaar met zulke plannen rondloopt, dat kunnen de mensen nog wel begrijpen. Maar als de burgemeester ook mee doet… En wat denk je bij voorbeeld van een bankdirecteur? Dat is toch iemand die zakelijk kan denken? Nou en ook hij doet mee! Vreselijk enthousiast! We zitten nu eigenlijk nog maar op één ding te wachten en dat is de toestemming van de gemeenteraad om verder te kunnen gaan”.

Burgemeester Brommet geeft toe dat de beslissing van de raad allesbepalend is. „Als de gemeenteraad geen medewerking aan de plannen wil verlenen, houden we gewoon op. Want dan kunnen we niets beginnen, omdat de grond eigendom is van de gemeente. Natuurlijk beslis je als raad zoiets ingrijpends niet in een middag. Want een dergelijk project heeft enorme gevolgen voor Egmond. Denk alleen maar eens aan de gevolgen van de toename van het aantal toeristen. Kan ons dorp dat wel aan? Allemaal dingen die je goed moet afwegen”.

Hijzelf twijfelt echter niet aan de uitkomst van die afweging. „Technisch is het namelijk zeker haalbaar, hoewel ik eerlijk toegeef van al die dingen niet bijster veel verstand te hebben. Er moeten allemaal deskundigen aangetrokken worden die zich over de diverse onderdelen van het plan gaan buigen. En dat kost geld en dat hebben wij gewoon niet. We krijgen nu al wel diverse vragen van mensen die donateur willen worden, maar we houden de boot af omdat we eerst willen weten wat de raad ervan vindt.

Wat betreft het nut: ik denk zeker dat een dergelijk project voor de Egmondse toeristenindustrie een enorme stimulans zal zijn. Tijdens slecht weer hebben de mensen dan namelijk een uitstekend alternatief voor de zee en het strand. En ook aan dagjesmensen kan met zo’n trekpleister binnen de grenzen een echt compleet ‘dagje uit’ worden aangeboden. Best wel goed voor ons dorp, waar 45 procent van de economie draait op toerisme”.

35 miljoen
En dan is er het geld. Zeer ruwe berekeningen van het comité komen uit op een kostenplaatje van zo’n 30 tot 35 miljoen gulden, „’t Mag eens een miljoen schelen”, aldus een optimistische Denneboom, „maar wat is nou een miljoen meer of minder? En 35 miljoen is toch ook niks voor zo’n wereldstunt als je het goed bekijkt?! Er zijn zo onnoemelijk veel fondsen die aangesproken kunnen worden, daar heb je als leek geen weet van!”

Ook Brommet ziet zeker mogelijkheden om de miljoenen bij elkaar te krijgen. „Ik wil overigens nog eens benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de gemeente Egmond grote geldbedragen in een dergelijk project gaat steken. Dat zou tot lastenverzwaring kunnen leiden en dat is niet onze bedoeling.

Wij willen het geld liever verkrijgen uit subsidies, schenkingen en door een bezoek aan het herbouwproject —tegen entreeprijzen— te stimuleren. Op ongeveer dezelfde manier als gebeurt bij de bouw van het VOC-schip “de Batavia” in de buurt van Lelystad.

Verder kun je van de herbouw van het slot een soort scholings- en werkgelegenheidsproject maken. Dat drukt de kosten en door een dergelijk project kan de ervaring met kastelenbouw en alle daaraan verbonden ambachtelijke werkzaamheden herleven of tot leven gebracht worden”.

Koninklijk Huis
Mocht de gemeenteraad van Egmond het groene licht geven, dan moet er volgens de initiatiefnemers zo snel mogelijk een stichting worden opgericht die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het projekt gaat dragen, ondersteund door een comité van aanbeveling. Het huidige comité Herbouw ziet het liefst dat één van de leden van het Koninklijk Huis (ere)voorzitter wordt van zo’n aanbevelingsgezelschap. Dit om de banden te benadrukken die er waren tussen onze koninklijke familie en het geslacht van de Egmonden.

Omdat regeren vooruitzien is, hebben de leden van het comité herbouw zich ook al intensief bezonnen op de exploitatie van het kasteel, wanneer dat weer herbouwd zal zijn. Brommet: „We denken dan aan een combinatie van cultuur-historische en commerciële activiteiten. Wanneer het ons namelijk lukt om historische collecties over Egmond, inclusief de vondsten die gedaan zijn tijdens de restauratie van de fundamenten, in het herbouwde kasteel bijeen te brengen, dan kun je gerust spreken van een museum van nationale betekenis. Daarnaast gaan onze gedachten uit naar culturele en commerciële activiteiten, zoals een exclusief hotel, horeca-mogelijkheden, mogelijkheden voor conferenties en zelfs verhuur van bepaalde ruimten aan grote bedrijven.

Wat dat betreft hebben we een goed voorbeeld. De slotkapel die vlak bij de fundamenten van het kasteel staat, draait al jaren vrijwel zonder giften. We bieden daar gelegenheid om zowel kerkelijk als burgerlijk te trouwen en daarna in middeleeuwse sfeer te dineren. De belangstelling is enorm!”

Luchtkasteel
Hoewel sceptische opmerkingen natuurlijk niet uitblijven, weigert Denneboom te spreken over een luchtkasteel. „Ik ben nu 81 jaar, maar ik hoop echt de herbouw nog mee te maken. Als je ziet hoeveel enthousiaste telefoontjes ik de laatste dagen krijg. Ook van professionals!”

De Egmondse amateur-historiscus Jan Lute verwacht echter niet dat een dergelijk grootschalig project in korte tijd voltooid zal zijn. „Je moet realistisch zijn, en dan zie je dat er eeuwen over gedaan is om zo’n kasteel helemaal uit te bouwen. Daarom verwacht ik ook niet dat, zo de plannen al door gaan, dit in een paar jaar geregeld is. Dat kan gewoon niet. Je moet er geen haastklus van maken. Het mag best één of meerdere generaties duren”.

Brommet is het daar mee eens. „Vroeger is het plan om het kasteel te herbouwen vaak afgeketst op gebrek aan geld om het hele pand te herbouwen. Nou, wij zijn ook al tevreden met een eerste fase. Als er eerst maar weer eens een stukje staat, dan komt de rest ook wel!”

Denneboom: „Ik snap best wel dat ze me een beetje willen afremmen. Zij zijn immers nog jong, maar ik wil het graag nog beleven en daarom, heb ik haast. De geschiedenis heeft bovendien uitgewezen dat je soms wel eens een beetje moet drammen om bepaalde dingen van de grond te krijgen…”.

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

De herbouw van het Kasteel De herbouw van het Kasteel

Meer 'Rechter kolom':

Mooie afsluiting van het jeugdvissen

27 mei 2022

Bij nacht en ontij

Ondanks het onstuimige weer, een dikke zuidwester 6 bft, was bijna de gehele jeugdgroep aanwezig. Er werden aardig wat botten omhoog getild van grote platen tot postzegels en ook nog 2 baarzen. Al met al is het een geslaagd seizoen geweest. In september gaan ze weer verder. Foto’s: Rob Glas

Reünie Veteranen Sint Adelbert

27 mei 2022

Twee leden in de bloemen gezet

Het Veteranen 1 elftal van Adelbert heeft van 1987 tot 2017 bestaan. Nico Liefting en Hugo Snabilie waren er al deze jaren bij. Tijdens een onlangs gehouden reünie kregen zij een oorkonde hiervoor.

Yvonne Munnik

27 mei 2022

De familie zwaan in de Slotgracht

Yvonne Munnik op dinsdag 24 mei: "Na regen komt zonneschijn. Eindelijk de zeven zwaantjes kunnen fotograferen. Familieleven. Zo lief".

24 mei 1972

27 mei 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 24 mei 1972.

De Zadelzwam

27 mei 2022

Wel heel toepasselijk in dit geval

Ruud de Raadt fotografeerde deze zadelzwam in het bosje bij de Broekakkers nabij het complex van Sint Adelbert. Omdat deze zadelzwam in dit geval op de stam groeit gaat het onderstaande verhaal niet helemaal op maar wij willen het u niet onthouden.

Studiekring Egmond

20 mei 2022

Leuk en leerzaam

Studiekring 50+? U denkt vast aan studeren. Mis! U hoeft niet te studeren en wat jonger dan 50 mag ook hoor! In een studiekring ontmoeten 10-15 mensen met allerlei achtergronden elkaar Wij delen onze nieuwsgierigheid. Onze studiekring Egmond maakt deel uit van de landelijke studiekringen en wordt ondersteund door het Oranjefonds.

Er gaat niets boven levende muziek

20 mei 2022

Gezien: The SeaSide StringerS

Het was donderdagavond 19 mei een daverend spektakel bij Soigné in Egmond-Binnen. The SeaSide StringerS traden daar op met alleen maar eigen nummers. Lekker dansbaar en met verve ten gehore gebracht door de zangeressen Jolanda en Elina. “We kijken uit naar hun volgende optreden”; aldus de enthousiaste bezoeker Frans Tijssens.Life

Babyspullen doneren

20 mei 2022

Kan ook in Egmond

Dit jaar bestaat Stichting Babyspullen 10 jaar! In Heerhugowaard en Utrecht staan enorme hallen waar veel vrijwilligers aan het werk zijn om (aanstaande) moeders met een klein budget aan babyspullen te helpen. Elke dag worden er 35(!) baby’s in armoede geboren in ons “rijke” Nederland. Bij de geboorte krijgen ze een groot pakket met van alles erin. Kleertjes, spenen, kruiken, luiers, draagdoeken, badcapes, flesjes, speelgoed, boxkleden, beddengoed, enzovoort. Na een jaar krijgen ze het tweede pakket. In het hele land zijn inzamelpunten, waar veel mensen hun spulletjes kunnen doneren in de rode containers. Vaak zitten er nieuwe artikelen bij, maar ook heel nette tweedehandse. Wilt u ook een rode container bij uw huis? Of wilt u op een andere manier vrijwilliger worden? Kijk dan even op de site van Stichting Babyspullen. De moeders en baby’s zullen u dankbaar zijn:

Ga jij de boot in?

20 mei 2022

Of is dit jouw aanhanger?

Botenvereniging de Werf moet tijdelijk haar stallingsterrein aan de Zeeweg verlaten omdat er groot onderhoud gaat plaats vinden. Voor 1 juni moet het terrein leeg. In overleg met de gemeente is er een tijdelijk stallingsterrein gevonden. Dit is het braakliggende terrein van het voormalige zwembad. In juni en juli kunnen de boten hier gestald worden. Na deze periode is het eigen terrein weer beschikbaar maar wel uitsluitend voor leden van Botenverenging de Werf. Niet van elke boot of aanhanger die op dit moment gestald staan op het terrein aan de Zeeweg is de eigenaar bekend. Bent u de eigenaar? O kent u de eigenaar? Vriendelijk verzoek deze vóór 1 juni te verwijderen.

Sjef Kenniphaas

20 mei 2022

Klap- en duinrozen

Sjef laat opnieuw zien hoe veelzijdig hij is als fotograaf. Dit keer verrast hij met klap- en duinrozen.

‘Geheime’ tv opnames gemaakt

20 mei 2022

Afzender vooralsnog onbekend

In de zuid ter hoogte van de botenclub werden deze week tv opnames gemaakt. De filmploeg gaf niets prijs over het hoe, wat en waarom maar ingewijden weten toch te melden dat het om een soort van spelprogramma ging. Mogelijk zien we het nog eens later ergens terug …..

KNRM oefende met helikopter en kotter

20 mei 2022

Foto's van Rob Glas

KNRM station Egmond hield dinsdagavond een spectaculaire oefening voor de kust. Met een SAR helikopter van de kustwacht werden mensen van de reddingsboot aan boord gehesen om daarna in ondiep water weer te worden neergelaten. Ook was er een kotter bij betrokken. De foto’s van Rob Glas geven een prachtige indruk van het geheel.

Getuigen gezocht van vechtpartij

20 mei 2022

Vorig weekeinde in Egmond aan Zee

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 mei is er een vechtpartij geweest in en rond de Zuiderstraat in Egmond aan Zee. Daarbij zijn vier gewonden gevallen. De vechtpartij brak rond 1.40 uur uit in het uitgaanscentrum van Egmond. Na de melding kwam een politiehelikopter en diverse politie-eenheden naar Egmond. Toen was de vechtpartij al achter de rug en trof de politie vier gewonden aan. Drie daarvan moesten met een ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar worden gebracht. Zij werden behandeld aan steek- of snijwonden, die mogelijk met gebroken glaswerk waren toegebracht. De politie stelt een onderzoek in. De politie roept getuigen of mensen die meer weten van de aanleiding voor het geweld om zich te melden via 0900-8844. Tipgevers die liever anoniem willen blijven, kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Paardentram laat oude tijden herleven

20 mei 2022

Hoever Heerlijkheid: wat was er veel te doen in die tijd...

Het was een idee dat al bij een van de eerdere edities van het Hoever Dorpsfeest zou plaatsvinden: een paardentram door (een deel van) Egmond aan den Hoef laten rijden langs plekken die iedereen kent, maar waar een heel verhaal achter zit.

Egmonder Pinck op reis

20 mei 2022

Primeur voor de nieuwe trekker

Op zaterdag 14 mei heeft de nieuwe trekker voor het eerst de Egmonder Pinck in zee gebracht. Vervolgens ging De Pinck, onder een strakblauwe hemel, op weg naar Akersloot om de komende tijd wat te zeilen op het Alkmaardermeer. Tevens is er zo een knap eind afgelegd van de vaarweg naar Alkmaar voor Kaeskoppenstad op zaterdag 4 en zondag 5 juni. Dan ligt de Pinck daar in de Voordam tegenover het Waagplein.

17 mei 1972

20 mei 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 17 mei 1972.

Gala voor Siebe

20 mei 2022

Erbij zijn? Koop nu kaarten!

Muziekvereniging Lamoraal van Egmont bereidt zich voor op een groots evenement. Een gala voor dierbare muziekvriend Siebe Wittebrood. Een bijzonder persoon vraagt om een bijzonder concert en daar zijn de muzikanten inmiddels hard voor aan het repeteren om het repertoire in de vingers te krijgen.

Ruud de Raadt

13 mei 2022

Er is op dit moment wel heel veel te zien

'Iedereen weet dat in de duinen op dit moment wel heel veel is te zien (en te horen). En dan nog specifieker in een klein stukje duin, op en rond het Starrevlak. Van de zingende nachtegaal tot de Exmoorpony. Van de grote Canadese gans met pullen tot de aardhommel. De den met zijn prachtige appel en de ontluikende gewone esdoorn. En ook de witte kwikstaart scharrelt daar rond' aldus Ruud de Raadt.

Kunstenaar John Breed in Hamburg

13 mei 2022

Mooi overzicht van zijn tentoonstelling

Momenteel exposeert de Egmondse kunstenaar John Breed in Hamburg. Elders in 'Flessenpost uit Egmond' is hier een uitgebreider bericht over te lezen. Dit filmpje van bijna 3 minuten geeft een mooi beeld van zijn solo tentoonstelling 'Let there be light'.  

Speelterrein Anna van Burenlaan aangepakt

13 mei 2022

Maar discussie over speeltoestellen blijft

Er is al de nodige discussie over geweest met de buurtbewoners, maar nu is in ieder geval het speelterrein aan de Anna van Burenlaan in Egmond aan den Hoef (deels) aangepakt. Het bedrijf van Stoop Waarland is het grasveld aan het opknappen en ook de ondergrond bij de speeltoestellen.

Specifieke getuigen onderzoek overlijden Peter Langenberg gezocht

13 mei 2022

Vinder van lichaam meldt zich

Nadat een Duitse toerist het lichaam van Peter Langenberg vond, is de politie het contact met deze man verloren. Dat blijkt uit de oproep die de Nederlandse politie woensdagavond deed in een Duits opsporingsprogramma op de ZDF. Deze oproep leidde tot succes: "Die persoon heeft zich gemeld", aldus de politie daarover. De uitzending ging verder over de vinders van het mobieltje van het slachtoffer. Het mogelijk Duitse stel van rond de 60 jaar leverde de telefoon in bij Dekker en Dekker aan de Voorstraat in Egmond aan Zee. "Zij hebben zich na onze oproep in Aktenzeichen nog niet gemeld", aldus een politiewoordvoerder.

Bijnamen in Egmond aan Zee

13 mei 2022

In 1934 werd er in een dagblad geschreven over bijnamen in Egmond aan Zee en waarom dat zo nodig was.

10 mei 1972

13 mei 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 10 mei 1972.

Stuur jouw teamfoto in

6 mei 2022

Laat het 'verleden' herleven

Voor de rubriek Sportieve Egmonders zijn wij op zoek naar bijdragen van clubs, teams of individuele sporters. Het maakt niet uit of je team of vereniging nog bestaat of niet. Wie heeft er bijvoorbeeld foto’s van Basketbalclub Egmond, Volleybalverenging Relax of Rapide of De Schulp, badmintonvereniging De Hanebalken of andere Egmondse clubs? Haal die dierbare herinneringen op aan jouw team en vereniging en mail je foto(‘s) en tekst(je) naar [email protected] en laat Egmond mee genieten.

Koningsdag 2022 in Egmond aan Zee

6 mei 2022

De drone van Rob Glas glijdt over Derp

Rob Glas blikt in een twee minuten durend filmpje nog even terug en meldt: 'Ik wil de organisatie van Koningsdag Egmond aan Zee bedanken voor deze geweldige dag. Er zijn altijd vrijwilligers nodig om zoiets moois neer te zetten. Ook wil ik mensen bedanken voor het kopen van mijn tuinposters en canvasdoeken. Jullie hebben de laatste jaren ervoor gezorgd dat wij mensen hebben kunnen steunen zoals Koedijk G-sport en Handbiketeam Noord Holland. Trots op mijn kleine kikkerland'!

Reanimatie op de Noordzee aan boord sleepboot

5 mei 2022

Adriaan Hendrik en Kustwacht in actie

Donderdagmorgen vroeg zijn de reddingboot Adriaan Hendrik en de kustwachthelikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen gealarmeerd voor een reanimatie aan boord van de sleepboot Fairplay 27. De Fairplay 27 was op dat moment samen met het kraanschip Gulliver werkzaam nabij het Q4A platform op zo’n 20 kilometer dwars van Petten. De Kustwachthelikopter is als eerste ter plaatse en zet de arts aan boord van de Fairplay 27. De Adriaan Hendrik is 45 minuten na het alarm ter plaatse en zet twee opstappers over ter assistentie van de arts. Als de patient is gestabiliseerd wordt deze gereed gemaakt voor vervoer naar het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Drie uur na het alarm staat de Adriaan Hendrik weer op het strand van Egmond. Inzet : 2022/01 

Indrukwekkende 4 mei herdenkingen

4 mei 2022

Grote opkomst na twee stille jaren

Of het kwam doordat er twee jaar niets kon en mocht of dat de oorlog in Oekraïne toch meer losmaakt dan we denken, het waren drukbezochte en indrukwekkende herdenkingen in de Egmonden.

De regels zijn wat gewijzigd

6 mei 2022

Per 1 mei jongstleden

Op de website van de gemeente zijn de strandregels te vinden die gelden voor 2022. De tijden waarop je met een ontheffing met een motorvoertuig op strand mag rijden zijn bijvoorbeeld gewijzigd. Dit was altijd voor de zomerperiode (1 mei tot 1 oktober) vóór 10:00 uur en ná 18:00 uur, maar is nu gewijzigd in vóór 10:00 uur en ná 19:00 uur. Voor de volledige folder zie :  https://www.bergen-nh.nl/over-de-gemeente/strand-en-zee/strandregels-en-veiligheid

Nederlands Oorlogsgraf in Egmond aan Zee

13 mei 2022

Op de Algemene Begraafplaats

Reserve Luitenant Kolonel van de Koninklijke Nederlandse Landmacht, Dr. Fons Dur, een chirurg, diende in Afghanistan als onderdeel van een chirurgisch team in het Role 2-ziekenhuis in Tarin Kowt in Uruzgan. Hij stierf op 56-jarige leeftijd aan een vermoedelijke hartaanval in niet-gevechtsomstandigheden.

Het herdenkingsmonument in Egmond aan Zee uit 1946

6 mei 2022

Voor de oprichting van het monument was geen goedkeuring gevraagd, noch verleend

Het herdenkingsmonument in Egmond aan Zee is een uit rode bakstenen opgetrokken gedenkmuur met een ingemetselde plaquette van witte marmer. In de plaquette zijn een gedicht en een afbeelding uitgehakt. Het geheel is gelegen op een kleine verhoging en kan worden bereikt via een drietal treden. De gedenksteen is 1 meter 40 hoog, 3 meter breed en 40 centimeter diep. Het ontwerp is van H.M.J. van Warkum (1895).

Snoeikorven zijn geplaatst

6 mei 2022

Totaal zes stuks in de Egmonden

De gemeente heeft op verschillende locaties snoeikorven geplaatst. De korven zijn bedoeld voor snoeiafval dat niet in de gft-container past, zoals takken. De korven zijn niet voor grof snoeiafval, zoals boomstammen. Daarvoor kunt u terecht bij de milieustraat.

Gebrek aan deelnemers en vrijwilligers; geen visserijdag 2022

2 mei 2022

Wel de traditionele herdenking bij het vissersmonument

Het bestuur van de Egmondse Visserijdag heeft het moeilijke besluit moeten nemen om de Visserijdag 2022 op 18 juni niet door te laten gaan. Zij zijn na het vernemen van het wegvallen van de coronamaatregelen als bestuur enthousiast aan de slag gegaan om een mooi programma neer te zetten voor de speciale editie van de 25e Egmondse Visserijdag. Om dit programma neer te zetten hebben ze echter wel deelnemers nodig om het programma ook daadwerkelijk te vullen. Helaas is gebleken dat ze een groot aantal van de activiteiten die ervoor zorgen dat de Visserijdag een visserijdag is niet rond kunnen krijgen door gebrek aan participatie. Het enkel organiseren van muzikale optredens op het Pompplein valt niet onder de doelstelling van de stichting Egmondse Visserijdag.

Optreden van de Zâalnêelden

6 mei 2022

tijden de open dag 2022 van de KNRM

De Derper  Zâalnêelden traden op zaterdag 30 april op tijdens de KNRM open dag. Dit keer niet in de loods van de reddingsboot zelf maar bij  'de buren' van De Egmonder Pinck 'Claes Teunisz'. In dit filmpje van Wim Behrens, van ruim 10 minuten, komen heel wat liederen langs uit hun repertoire.

Yvonne Munnik

6 mei 2022

Wat een cadeau

"Wat een cadeau. Fietstocht gemaakt door de duinen naar Bergen aan Zee. Een groep Exmoors die in bad gingen en hoger in duin een groep met twee veulens" aldus Yvonne.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug