De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen

Beeldvorming over investeringen in toekomstbestendigheid

De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen

De politiek komt weer op gang na het zomerreces. Tijdens de informatiebijeenkomst van 16 september – waarvan er gelijk twee tegelijk zijn – staat onder meer de rol van dorpshuizen voor toekomstbestendige dorpskernen op de agenda.

Het is al bekend dat onderzoek heeft uitgewezen dat flink moet worden geïnvesteerd in de dorpshuizen (voor de Egmonden Hanswijk en De Schulp). Het gaat al snel om miljoenen euro’s. En wat komt er dan voor terug? Welke rol vervult een nieuw/vernieuwd dorpshuis in de dorpskern? Waar is behoefte aan? Wat is haalbaar? Waar concurreren ze met bestaande activiteitenlocaties of horeca bijvoorbeeld?

Komt nog bij dat niet in alle gevallen de gemeente eigenaar is van de ‘opstallen’. Dat betekent investeren in andermans eigendom. Dat kan, vinden de onderzoekers, maar dan moet wel duidelijk zijn onder welke voorwaarden dat gebeurt en wat er verwacht moet worden. Waaraan is behoefte en wat is nodig om de inwoners gelukkig te laten zijn in hun dorp en welke rol vervult dan dat dorpshuis daarin? Bovendien adviseren de onderzoekers: ‘Wanneer er geïnvesteerd wordt in dorpshuizen, adviseren wij dit te doen juist in dorpshuizen waar de combinatie van dorpshuis- en sportvoorziening aanwezig is (i.v.m. spontane ontmoeting van verschillende doelgroepen, meer toestroom, bedrijvigheid, wettelijke taak gemeente huisvesting bewegingsonderwijs).’

Donderdag 16 september, 19.30 uur, online te volgen via de website van de gemeente. Overigens, ook de Nota Parkeerbeleid wordt in deze vergadering besproken.

Foto’s: Er wordt flink geïnvesteerd in de dorpshuizen Hanswijk en De Schulp om deze toekomstbestendig te maken en te laten voldoen aan de behoefte bij de inwoners. 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen