Deel

Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen

Planten van Colchicums en herfstbloeiende krokussen

Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen

Christine Pepping  probeert regelmatig een stukje te schrijven voorzien van één of meerdere foto’s. Zo hoopt zij wat info te kunnen geven over wat er zoal gebeurd in Bloembollenland. Puur informatief.


Half september is het plantseizoen begonnen. Als eerste gaan de herfstbloeiers de grond in zoals Colchicums en herfstbloeiende krokussen. Ja die bestaan echt. Binnenkort zijn ze o.a. te bewonderen in de buurt van het stoplicht Hoeverweg/Heilooër Zeeweg.

Op de foto’s het planten van de Colchicumbollen. De plantmachine heeft een aantal boren waarmee gaten in de grond worden gemaakt. De jongens en meisjes in de kar stoppen in ieder gat een bol en de gaten worden dicht geschoven. Voor deze grote bollen is het belangrijk dat ze met de kop naar boven en met de wortelkrans naar beneden geplant worden. De kleinste maten worden gewoon met de gewone plantmachine geplant. En als alle bollen van deze soort zijn geplant worden ze met een laagje stro toegedekt. Na een week of drie staat dit veld in volle bloei.

Terug naar de schuur om voor de laag op per soort de bollen uit te zoeken op ziek en zeer, steentjes en stokjes en andere rommel die we niet in het land willen hebben. De eerste narcissen zijn al uitgezocht en ook geplant.

Ondertussen wordt het land verder klaargemaakt om volgepland te worden. Sloten schoonmaken en drainage reinigen. Groenbemester hakselen en onderwerken. Ploegen als er niet te veel regen valt.

Foto’s 1,2 en 3: Het planten van de Colchicumbollen


Eerder gepubliceerd op 10 september 2021:

September – Het is nog even genieten van de kleurenpracht van o.a. gladiolen, galtonia’s en niet te vergeten de dahlia’s met zijn schitterende kleuren en vormen. Jammer genoeg worden deze laatsten regelmatig gekopt om een goede knol te krijgen, maar soms heb je geluk om een middagje vlak voor het koppen te mogen fotograferen.

En terwijl de laatste zomerbloeiers de velden kleuren en de meeste bollen hun weg naar de exporteurs en tuincentra hebben gevonden, wordt het land klaar gemaakt om er weer bollen in te planten. De sloten worden schoongemaakt en de drainage gereinigd. Een enkele hoek met oude verstopte drainage van nieuwe voorzien. Het land wordt omgeploegd en als een van de eersten worden de colchicums en de herfstbloeiende krokussen geplant zodat we over enkele weken van hun kleurenpracht mogen genieten.


Gepubliceerd op 20 augustus 2021:

Het land is weer groen – Terwijl in de schuur hard gewerkt wordt om de bollen te verwerken, gaat ook het werk op het land door. Als de bollen zijn gerooid, wordt het land vlak gemaakt en ingezaaid met een groenbemester zoals bladrammenas, italiaans raaigras, mosterdzaad en dergelijke. Wat er gezaaid wordt hangt af van wat er stond en wat er straks in de herfst geplant wordt. De groenbemester voorkomt dat het land gaat stuiven en voorkomt een hele grote hoeveelheid onkruid. Dit komt omdat ze snel een vertakt wortelstelsel maken wat andere planten tegenhoud. Later in de tijd wordt het gewas gehakseld en ondergewerkt. Het verhoogt het humusgehalte in de grond.

Ook de zorg voor de zomerbloeiende bolgewassen zoals lelies, zanthedeschia’s, dahlia’s en een aantal soorten bollen en knollen gaat gewoon door. Om te voorkomen dat ze vol met onkruid komen te staan wordt er zowel tegen het onkruid gespoten als ook met de hand gewied. Dit is afhankelijk van het gewas en de grootte van de hoek. De grond vlak onder de duinen is bijzonder geschikt voor deze kleinschalige teelten.

Een enkel perceel wordt onder water gezet voor 8 weken. Dit ter bestrijding van onkruid, schimmels en/of aaltjes. Het is een aantrekkingsplek voor vele soorten vogels. Zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken.

Foto’s: De Kromme Hogedijk en de Bleek


Gepubliceerd op 27 juli 2021:

Pellen, sorteren en tellen – Allereerst iedereen bedankt voor de steunbetuigingen. Bloembollenland kan dat best gebruiken. Na de eerste schrik van een verloren partij tulpen vinden wij, maar ook medecollega’s, verzopen bollen. Zowel met het pellen als met het tellen. Soms valt het mee maar vaak ook valt het tegen.
Over tot de orde van de dag. Nadat de tulpen gerooid zijn en grof in twee maten gesorteerd, worden de kleine maten verder op maat gesorteerd en klaargezet om in de herfst weer geplant te worden. De grove maat gaat over de pel-machine. Nee er wordt eigenlijk niet meer met de hand aan de kist gepeld zoals meer dan 20 jaar geleden. De bollen rollen over rollen die de kontjes pakken, daarna over een band waar vele handen de rest pellen. Hierna komt een sorteermachine. De bollen huppelen over platen met gaten waardoorheen de bollen op een bandje vallen en zo allemaal van dezelfde grootte in een kist vallen.

Exporteurs hebben bollen gekocht op naam en op maat. Aan de telmachine worden de bestellingen klaar gemaakt per soort en per maat. Iedere exporteur heeft zijn eigen fust (kisten) en heeft een voorkeur voor het aantal bollen dat in een kist gaat. Partij voor partij wordt zo afgewerkt. Meestal als de gehele bestelling volledig verzameld is, wordt dit verstuurd. Soms ook al eerder een gedeelte van de bestelling als de exporteur daar om vraagt. Een belangrijke deadline is begin augustus. Containers die over zee gaan moeten dan worden gevuld om op tijd te zijn in onder andere Amerika, China, Japan en andere overzeese landen.

Foto’s; De bollen worden gepeld, sorteren op maat en klaar voor verzending.


Gepubliceerd op 16 juli 2021:

Verzopen bollen – Vrijdagmiddag 18 juni stonden de tulpen er nog mooi en gezond bij. Niets deed vermoeden dat ze de grote hoeveelheid water van ’s avonds en de volgende nacht niet zouden overleven. De week erna gingen van sommige soorten de planten opvallend vroeg en snel afsterven. Op tijd rooien en goed drogen leek een optie. Maar direct na het rooien werden de eerste glazige, glibberige, zoet stinkende bollen al gevonden. De bollen hadden zich helemaal volgezogen met water. Na een uitgebreide toets werd besloten geen tijd meer te steken in verdere verwerking, maar alles te storten. De inhoud van meer dan 120 kuub kisten vindt zijn weg naar de biovergister.

Einde van de teelt van de tulp “Ile de France”. En nu maar hopen dat het voor de overige 25 soorten minder dramatisch afloopt. We houden ons hart vast. Dit is ondernemersrisico.

Foto’s De eerste container is gevuld. Er zullen er nog vele volgen en enkele verzopen bollen


Gepubliceerd op 17 juni 2021:

Heel veel water – Moeder natuur had deze week wel een heel bijzonder cadeautje voor een ieder. Een ware zondvloed. Zo’n kleine 200 mm water in 48 uur. Het werd met recht pompen of verzuipen. Menig kweker zag zijn land onder water staan en is vele uren met pompen en geulen graven of dammetjes bouwen in de weer geweest. Als dit maar goed komt. Bollen kunnen niet zo heel lang onder water staan. Ook als het zichtbare water weg is, kan de grond nog verzadigd zijn van water. De bollen kunnen dan stikken. De uiteindelijke schade is pas te bekijken als alles is gerooid, gesorteerd en geteld. Dan komen we al gauw uit ergens in oktober.

Nu er weer voorzichtig aan gerooid wordt, is duidelijk hoe nat de grond hier en daar nog is. Het water loopt bij de droogwanden uit de kisten. Er is veel zand mee naar huis gekomen. Het kost extra tijd en energie om zand en bollen goed te scheiden.

De hyacinten aan de Tijdverdrijfslaan zijn allemaal gerooid. Als groenbemester is dit jaar gekozen voor slaplanten. In een rap tempo wordt alles vol geplant. De machine werkt vol automatisch. In smalle geultjes worden de plantjes gelegd en vervolgens worden ze keurig op gelijke afstand geplant. Een andere groenbemester kan zijn gras (al dan niet vermengd met ander planten), mosterzaad, phacelia, graan.


Gepubliceerd op 17 juni 2021:

Het rooiseizoen is begonnen – Terwijl de alliums en eremurus volop staan te bloeien, worden de laatste dahliastekken geplant en komt de rooimachine in het land. De afgelopen 3 weken was een tijd waarin het gewas volop aan het groeien was. Er viel genoeg regen zodat er nauwelijks beregend hoefde te worden. Tijd voor de kweker voor een korte vakantie om op te laden voor het volgende seizoen. Tijd ook om de schuren in orde te maken voor de ontvangst van heel veel bollen.

Als eersten gaan de hyacinten, krokussen en vroege tuintulpen eruit. De rooimachine wipt ze als het ware uit de grond. Bollen zand en onkruid komen op een rollende mat. Het meeste zand valt weer naar beneden en de mensen aan het eind van de mat pakken de aller grootste onkruiden eruit en gooien die terug op het land. De bollen worden verzameld in kuubskisten. Deze worden naar het bedrijf vervoerd. Hier worden de kisten voor droogwanden geplaatst. Een ventilator zorgt ervoor dat er lucht door de kisten wordt geblazen. Soms dezelfde dag, maar ook wel eens een dag of wat later rollen de bollen over een zeef. Hier worden ze grof op twee maten gesorteerd en het zand eruit gezeefd. Dit zand wordt opgevangen en terug gebracht naar het land waar het vandaan kwam. De kleine bollen worden verder gedroogd en de grote bollen verder verwerkt. Hierover de volgende keer meer.


Gepubliceerd op 25 mei 2021:

Bloeiende velden – Nu de meeste tulpenvelden zijn uitgebloeid, gekopt en groen zijn, komen er andere kleuren op het veld. De alliums, eremurus, camassia en andere niet in grote mate geteelde bolgewassen nemen het stokje over.
Vanaf half april zijn ook vele zomerbloeiende bolgewassen geplant. Dit zijn bollen die slecht tegen vorst kunnen en daarom pas in het voorjaar geplant worden zoals lelies, gladiolen, zanthedeschia, galtonia, eucomis en dahlia’s. De dahlia’s gaan zelfs pas na half mei in de grond. Wel worden in de winter in de kas stekken getrokken zodat er gedurende de zomer nieuwe knollen kunnen groeien.

Foto’s Allium ‘Globemaster’, Eremurus ‘Naald van Cleopatra’, Dahliastekken wachten om geplant te kunnen worden en de eerste bladpunten van de Galtonia


Gepubliceerd op 14 mei 2021:

Vraag van een lezer; Wij reden langs veel velden en zagen dat de uitgebloeide narcissen en hyacinten niet gekopt waren. Waarom worden deze bloemen eigenlijk niet gekopt?

Christine: Er zijn soorten narcissen die wel gekopt worden. Meestal omdat de bloemen erg groot zijn of de stelen niet zo stevig. Een andere reden om niet te koppen is dat de bloemen verdrogen en de vallende bloemblaadjes dus geen problemen opleveren. Dit geldt ook voor hyacinten. De bloemen drogen op. De oogstderving door niet te koppen is te verwaarlozen. Er zijn ook botanische tulpen die niet gekopt worden. Deze zijn vaak zo kort gesteeld dat je er amper met de kopmachine overheen kunt komen.


Gepubliceerd op 7 mei 2021:

Koppensnellen – Bollenkwekers zijn toch wel wrede mensen. Een veld bollen staat volop in kleur, er lopen toeristen likkebaardend met fototoestellen rond te springen, trouw- en filmreportages worden gemaakt en de kwekersvrouw geniet van haar mooie bloeiende tuin zo groot. Komt er een 4-wielig monster aangereden met bovenop een bestuurder. Rijdt deze zomaar zo’n mooi veld in en rits rats alle bloemen eraf. Er rest een groen veld met hier en daar een verdwaalde bloem die ontsnapt is aan de kopmachine. Waarom toch deze wreedheid?

Bedenk dat bloemen vergankelijk zijn. Als ze uitgebloeid zijn verliezen ze snel aan charme. Afgevallen bloemblaadjes kunnen een bron van ziektes zijn in de bladoksels. En het gaat de kweker niet om de bloem, maar om de bol. Na de bloei begint de zaadvorming en dit vraagt energie van de plant die niet aan de bol kan worden gegeven. Dus bloem eraf voordat die helemaal is uitgebloeid zodat de plant al zijn energie kan geven aan zijn andere manier van voortplanten namelijk de bol. Zie hier de wreedheid van de bollenkweker verklaard.

Er is één troost: volgend jaar zijn er weer opnieuw heel veel bloemen.


Gepubliceerd op 30 april 2021:

Moeder natuur – Moeder natuur volgt haar eigen weg. Geen mens heeft daar iets over te vertellen. Dit jaar komen we dit weer tegen. Een lente zo lang zo koud en zo droog. En dan een dag met héél veel regen. Wat doet dit met de bollen op het land?

Gelukkig bloeien de meeste bollen op het voedsel dat ze vorig jaar in de lente hebben opgeslagen in de bol. Om volgend jaar weer te kunnen bloeien gaan ze na de bloei groeien en nieuwe bollen vol voedsel maken. Water is essentiëel voor dit proces. Het liefst hemelwater. De kweker kan zo nodig gebruik maken van pompen, dijkjes, dammetjes, bronnen en een ondergronds buizensysteem om met de waterhoogte te “spelen”. Ook zijn de meeste velden goed gedraineerd. Water vasthouden = pijpjes omhoog, te veel water = pijpjes naar beneden. Op de zandgrond zakt het water best wel gauw weg. Op klei is het een ander verhaal.


Gepubliceerd op 23 april 2021:

Werk op het land – Heel rustig aan komt er meer kleur op de velden. Door de kou kunnen we dit jaar wel heel lang genieten van de kleurenpracht. Fantastisch al die foto’s die op Facebook verschijnen. Voorzichtig eerst aan de zuidkant van het bed komen de tulpenkleuren tevoorschijn. Nog even en we klimmen naar de uitkijkpunten aan de rand van de duinen om kilometers ver de kleurrijke velden te zien.

Voor de kwekers is het een drukke tijd. Bollen kunnen net als mensen ziek worden. Ook blijft er na het rooien wel eens een bolletje achter en dan kan het voorkomen dat in een veld tulpen ineens een narcis of een krokus gaat bloeien. Onkruid dus. Die moeten eruit gehaald worden. Ook bollen die aangetast worden door een schimmel of een bacterie worden er ook uit gehaald. Deze “ziektes” kun je goed zien op de bloem of het blad. Om het goed te kunnen zien rijden er vierkante witte karren in een slakke gang over het land. Ook lopen er mannen en vrouwen met een emmer aan de arm. Je ziet ze af en toe bukken om de foute bollen eruit te halen.

Is het naar je gevoel goed nagelopen, dan komt er een onafhankelijke keurmeester controleren of het er goed uitziet. Geeft hij zijn goedkeuring, dan kunnen komende zomer de bollen naar o.a. Japan, China en Amerika. Voorafgaande aan de “veldkeuring” heeft er al een keuring plaatsgevonden van een klein aantal bollen die geplant zijn op een proeftuin en een microscopisch onderzoek. Bij krokussen kunnen zelfs echte Japanners op hun knietjes de planten komen bestuderen. Die zijn zo streng dat 1 zieke plant kan bepalen of een partij wordt goed of afgekeurd.

Preventief heeft de kweker wel een aantal gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking. Deze worden vaak ook gebruikt in de groente- en fruitteelt. Ook wij mensen worden tegenwoordig voor allerlei ziektes ingeënt. Het is natuurlijk ondoenlijk om een paar miljoen bollen een spuitje te geven, maar wat bescherming bij het planten en later over het gewas kan veel ellende voorkomen.


Gepubliceerd op 16 april 2021:

Krokus
De krokus komt oorspronkelijk uit het zuid- en zuidoosten van Europa, Klein Azië en Perzië. Ze worden al vanaf de 16e eeuw geteeld op de zand- en geestgronden direct achter de duinen van Noord- en Zuid Holland. Er zijn vele soorten in allerlei tinten van lila tot diep roodpaars, maar ook in wit en geel. tevens zijn er mooi gestreepte soorten. Allen hebben gele meeldraden en de smalle bladeren hebben een witte streep. Krokussen die in de tuin geplant zijn en zich daar thuis voelen, zullen alle jaren mooier worden. Er zijn soorten die geschikt zijn voor verwildering. Zij vermeerderen zich door middel van zaad en klusterbolletjes. Krokussen zijn één van de eerste bolgewassen die in de winter bloeien en een aankondiging zijn van de lente.

Narcis
De narcis komt uit Zuid- en Zuidwest Europa, Noord Afrika en Midden Azië. Hij is op allerlei manieren in Nederland gekomen. De monniken teelden als eersten de bollen in hun kruidentuin. Mondjesmaat kwamen ze daarna in particuliere tuinen. Engeland heeft een grote rol gespeeld in de uitbreiding van de teelt. Daar nam de liefhebberij toe. In het jaar 1882 stond er in Nederland nog maar 10 hectare bij Uitgeest en Noordwijk. Er kwam vraag vanuit Amerika en dus ging men proberen hieraan te voldoen. Geringe kennis over grond, bemesting en ziektes stonden in het begin een snelle vermeerdering in de weg. Pas na 1900 kwam de cultuur op gang en groeide van 10 ha in 1882 tot 700 ha in 1912 met een groter assortiment, variatie in kleur en bloemvorm. Ze worden hoofdzakelijk geteeld op de zand- en geestgronden van Noord- en Zuid Holland. Ter bestrijding van aaltjesziek en narcissenvliegen krijgen de bollen sinds 1917 een warmwaterbehandeling voor het planten.
Er zijn 11 verschillende groepen narcissen ieder met zijn eigen kenmerken zoals grootkronig, kleinkronig, dubbele, meerbloemige etc. De kleuren variëren van wit, geel, oranje. Er zijn zowel één als meerkleurig narcissen. De hoogte varieert van 7 tot 60 cm met een bloemgrootte van 2 tot meer dan 8 cm. Sommige soorten geuren.
Het geel van de narcissen en Pasen horen bij elkaar. In bollengebieden worden vaak bermen beplant met narcissen. Ze hoeven niet ieder jaar gerooid te worden om jaarlijks terug te komen en vrolijke linten te vormen naar de “bollendorpen”.

Keizerskroon
Fritillaria Imperialis oftewel Keizerskroon of stinklelie komt uit het westelijke deel van de Himalaya en werden al rond 1576 in Wenen aangetroffen. Het zijn grote planten van ongeveer 1 meter hoog met aan de top van de bloeisteel een krans van oranje, gele of rode klokvormige bloemen. De bladeren zijn meestal groen, maar er zijn ook bontbladige soorten bekend. Ze worden geteeld op zandgrond.
Zowel de bollen als de planten geuren erg sterk. Met wat fantasie kan de geur verward worden met die van wiet. Enkele bollen in de tuin houden de mollen op afstand. Bij de stoplichten afslag Egmond aan den Hoef / Egmond aan zee is een veldje met deze bollen te vinden.


Gepubliceerd op 9 april 2021:

Bollenroute Egmond, 20 kilometer fietsen of wandelen Als je deze bordjes volgt, fiets of loop je een mooi rondje van 20 kilometer langs de bollenvelden van Egmond. Op ieder willekeurig punt van de route kun je beginnen. Het is zeker de moeite waard om dit vaker te doen met tussenpoos van enkele dagen. Je ziet dan de velden kleuren. Is de route bekend, kun je hem ook eens andersom maken. Alles ziet er dan weer anders uit. Veel kijkplezier!


Gepubliceerd 2 april 2021:

Er komt kleur op het land. Nu het enkele dagen wat warmer is, zie je het land kleuren. Een explosie aan geel van de narcissen o.a. aan de Kromme Hogedijk, bij Egmond Binnen langs de Egmond Binnenvaart, wit en blauw van de krokussen bij het Zomerdijkje. Ook zie op diverse plaatsen zoals langs de Tijdverdrijfslaan de hyacinten op kleur komen.

Tijd voor een extra ommetje op de fiets of lopend. Ik zal binnenkort wat extra informatie geven over mooie plekjes. Veel kun je vanaf de weg zien en soms moet je even klimmen. De meeste van u is hier bekend en heeft zelf al zo zijn favoriete plekjes.

Wilt u foto’s maken, ik houd u niet tegen. Zelf vind ik het ook een uitdaging om al die bloemen en kleuren te vangen. Houdt u er rekening mee dat alle gronden waarop bollen staan privé terrein is. Te vergelijken met uw eigen tuin. De bloemen kunnen niet schreeuwen van pijn als u bovenop hen staat. Heb respect en loop niet tussen de bloemen.

Het licht was te slecht voor mijn eenvoudige toestel om een mooi bloeiend krokusveld te vangen. Wel zag ik vele hommels boven de bloemen die wel in waren voor een fotoshoot.


Gepubliceerd op 26 maart 2021:

Lente. Aan de temperatuur zou je het niet direct zeggen, maar het is toch echt lente. Op het land blijft het rustig aan gaan, maar je ziet de velden groen worden. Aan de groene planten kun je zien welk gewas er komt.

Scilla’s horen tot de vroeg bloeiende bollen evenals krokus, lage iris, sneeuwklokjes en winteraconieten.

Het speenkruid, dat nu volop staat te bloeien, is een inheems knolgewas. Het luistert naar de zondagse naam Ranunculus en maakt knolletjes onder de grond en okselknolletjes boven de grond. Hieruit groeien volgend jaar weer nieuwe planten.

Steeds meer vogels komen terug uit het zuiden. Vooral in de polder buitelen de kieften, hoor je de scholeksters, leeuwerik en de tureluur. Een regelmatige bezoeker is ook de grote statige zilverreiger. Ja hij is wat schuw en laat zich moeilijk fotograferen, maar toch.

De eerste eieren liggen alweer leeggegeten op het land. Kapers als vossen en kraaien loeren op de eieren.

Op de Bleek houdt het paartje nijlgans aangevuld met een casarca de wacht. De eerste witte en gele kwikstaarten zijn gesignaleerd. De torenvalk staat te bidden op zoek naar muizen en de buizerds zweven op de thermiek hun cirkels. De eerste lieveheersbeestjes hebben zich al laten zien evenals de eerste hommelkoninginnen en een heel enkele vlinder.

De bermen tussen en langs de toegangswegen staan vol met een lief klein narcisje Tête à tête. Omdat deze niet gerooid zijn, bloeien ze wat eerder. In de slootkant, vooral aan de zonzijde, kleuren de sterretjes van het speenkruid en klein hoefblad. Een enkel toefje sneeuwklokjes en pollen narcissen.

https://bollenmaatje.wordpress.com/

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen Bollenmaatje; Een manier van leven met de seizoenen

Meer 'Rechter kolom':

De Hangmatspin

15 oktober 2021

Een deken van spinrag

Onlangs zag Caroline Jonker op veld bij Egmond-Binnen iets bijzonders. Het land lag onder een deken van spinrag. Ragfijne draadjes vormen een groot web. Ontelbare spinnetjes kunnen die in één nacht maken om zo ontelbare insecten te verdelgen. Met het blote oog zie je de spinnetjes aan voor mieren. Het gaat om de hangmatspin. Een redelijk gewone soort. Maar dat ze zo massaal ergens opduiken is toch wel bijzonder. Hangmatspinnen weven een spinsel in de vorm van een hangmat en daaronder verschuilen ze zich. Boven de hangmat wordt een wirwar van losse draden opgehangen en de insectjes die daarin verstrikt raken vallen na verloop van tijd in de hangmat. De spin slaat dan, dwars door het weefsel van de hangmat toe, en verorbert zijn prooi.

Parochiekerk H. Adelbertus

15 oktober 2021

Sinds augustus 2019 aan de eredienst onttrokken

Tegen het eind van de 18e eeuw werd het voor katholieken in Nederland niet echt meer moeilijk gemaakt om hun godsdienst openlijk te belijden. Voor hun kerkdiensten had men het in de Egmonden in de vele voorgaande jaren moeten doen met een kleine schuil-schuurkerk aan de huidige Haagdoornlaan te Egmond-Binnen, alwaar in 1784 de St. Adelbertparochie kon ontstaan. H. Adelbertus

Lekker toch!

15 oktober 2021

Even badderen .....

Een lekker najaarszonnetje, een comfortabele bak met water en dus met het hele (?) huismussen gezin in bad. Heerlijk!

Zo kan het ook

15 oktober 2021

Goed voorbeeld doet goed volgen?

Eind augustus riep Jan Houtenbos in zijn column op om eens te kijken naar de wirwar van verkeersborden en -tekens langs de weg. Het wordt er daardoor niet duidelijker en overzichtelijker op volgens hem. Trouw lezer van ‘Flessenpost uit Egmond’ Frans Tijssens vond bij de entree van de Duindoorlaan een bord wat hem erg bevalt. Hij stuurde daar een foto van op met de begeleidende tekst ’ ik vind deze bewijzering gewoon veel beter dan 4 palen met een eigen bord’.

White Stones 1

15 oktober 2021

In het seizoen 2012

In 1976 werd zaalvoetbalvereniging White Stones opgericht door een aantal jonge vrienden uit de selectie van v.v. Zeevogels. In de beginjaren werden de tegenstanders compleet van de mat gespeeld. De ploeg was gewoon te sterk. Diverse kampioenschappen en dus promoties volgden. Jaren later kwamen 'de Stones' uit op het hoogste niveau van de regio Alkmaar en later in die van Noord-Holland. Nadat de KNVB het zaalvoetbal reorganiseerde en er divisies kwamen braken er wat 'magere' jaren aan. De weg naar boven werd uiteindelijk weer gevonden en de Egmondse zaalvoetbalvereniging bivakkeerde een tijd lang in de eerste divisie. In 2018 werd het hierin kampioen. Zo werd White Stones een eredivsieclub! Een klasse waar de withemden momenteel nog steeds in uitkomen.

Groene Straten Gezocht

15 oktober 2021

Stuur vóór 22 oktober een foto van jouw straat in

De gemeente Bergen is op zoek naar groene straten! Heb je zelf of met jouw buren de straat vergroend en ben je trots op het resultaat? Doe dan mee aan 'Groene Straten Gezocht'. Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur vòòr 22 oktober een foto van jouw straat in. Omschrijf wat je in de straat hebt gedaan en stuur dit naar mailadres: [email protected] De winnende straat wordt tijdelijk omgedoopt tot WatZr-straat. Je ontvangt een vrolijke straatvlag en maakt u kans op een leuke prijs. Hiermee laat je zien dat je hebt geWatZrd.

Egmond aan den Hoef van boven

22 oktober 2021

Vlieg mee met de drone van Remco en Rob Glas

Nog even wachten tot de zon bijna onder zou gaan en dan met de drone omhoog. Geniet ruim 8 minuten Egmond aan den Hoef van boven ...

Monica van Hemert

15 oktober 2021

Tot de zon ondergaat .....

Op een mooie najaarsdag rondje duin en strand , terrasje pakken, tot de zon onder gaat.

Kinderboekenweek 2021 bij ‘De Kiem’

15 oktober 2021

Thema 'Worden wat je wil'

Woensdag 6 oktober startte de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Worden wat je wil". Alle kinderen van Kindcentrum de Kiem in Egmond aan den Hoef mochten deze dag verkleed op school komen, als iets wat je later wilt worden. Om 8.30 uur openden zij op het schoolplein de Kinderboekenweek met dans en muziek. In de klassen gingen zij ook aan de slag met het thema. Juf Angela van de bibliotheek ging in iedere groep een les geven en de leerkrachten van De Kiem gingen in een voorleescarrousel voorlezen in andere groepen.

Er kan gechild worden

8 oktober 2021

Beach Club Chill is open

In augustus 2018 brandde ‘De Klok’ volledig uit. Ruim drie jaar later staat er een nieuw pand dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. De nieuwe uitbaters gaan verder onder de naam ‘Beach Club Chill’.

Ambitieuze plannen voor hoek ‘Rode Hert’

8 oktober 2021

Ruimte voor 20 appartementen (waaronder 40% in de sociale klasse)

Het wordt steeds mooier op de hoek van de Herenweg-Slotweg in Egmond aan den Hoef. Tenminste als het aan Koert Smit ligt. Nadat hij het voormalige pand van doe-het-zelf-zaak van Joop Groot heeft omgetoverd in vijf woningen heeft hij nu ambitieuze plannen voor 'Het Rode Hert'.

Snelheidsmeting op de Wiardi Beckmanlaan

8 oktober 2021

Daar reageren wij Egmonders heel verschillend op!

Woensdagmiddag om een uur of vijf deed de politie een snelheidsmeting op de Wiardi Beckmanlaan. Deze melding op social media liet zien dat veel mensen dit een goede zaak vinden maar er zijn ook criticasters......  Hieronder een greep uit de reacties:

Jos van Duin vindt Rode Ibis in zee

8 oktober 2021

Is dit het Egmondse polder exemplaar?

Het hield, afgelopen winter, de gemoederen behoorlijk bezig in Egmond. Een Rode Ibis liet zich maandenlang zien in de polders van de Egmondermeer. Maar zo plotseling als deze kwam vertrok hij of zij ook weer in februari. En dan is het begin oktober en ‘vist’ kitesurfer Jos van Duin, twee kilometer uit de kust van Egmond, een Rode Ibis uit zee. Een bijzondere vondst en dat is het! Maar is dit ook de vogel die eerder in de polder opdook? Zéér waarschijnlijk niet. De ‘Derper’ Ibis heeft een rood/roze ring terwijl de ‘Hoever’ variant een groene had. Jos wat gaat er met de Ibis gebeuren? “ik hoop dat deze een mooi plekje krijgt in Naturalis. Maar mocht geen museum er belangstelling voor hebben dan wil ik de vogel terug en laat deze zelf opzetten. Dan krijgt deze een mooie plek bij mij op kantoor. Veilig uit het zicht van mijn katten”.

Dames 1 van Zeevogels

8 oktober 2021

Seizoen 2007-2008

In 1972 is bij Zeevogels het eerste damesteam opgericht. Volgend jaar dus 50 jaar terug. Op deze foto zien we onder andere, de in 2012 overleden, Tim Idema. Een man die zich na zijn eigen (lange en succesvolle) voetbalcarrière veel voor het dames- en meisjesvoetbal bij Zeevogels heeft gedaan. Staand van links naar rechts: Trainer Tim Idema, Jessica Fokkinga, Sanne Twisk, Annebeth Ranzijn, Ellis de Ridder, Marja Karels, Esmee Groot en trainer/coach Wim Twisk Zittend van links naar rechts: Eva Dekker, Miriam Hopman, Elsa Dekker, Wendy Zwijnenburg, Laura Gronsfelt en Maaike Wittebrood

Protestantse Kerk in Egmond-Binnen

8 oktober 2021

Ooit helemaal vrijstaand...

Ooit stond de protestantse Kerk in Egmond-Binnen in het open veld. Daar is allang geen sprake meer van. Van het eerste gebouw dat in 1836 is neergezet bleef na de restauratie in 1914 nog maar weinig over. Op een van de foto's is te zien dat de boerderij van de familie Apeldoorn nog op de plek van de huidige abdij staat (die is immers ook weer opnieuw opgebouwd).

Nieuwe winkel Echte Bakker Piet Kerssens geopend

1 oktober 2021

Na ingrijpende renovatie van het pand

Het had nog wel even wat voeten in de aarde, maar deze week was het zover: de nieuwe winkel van Echte Bakker Piet Kerssens in de Voorstraat in Egmond aan Zee is geopend.

Toen kamperen nog kamperen was

1 oktober 2021

Van tenten en caravans naar modern recreatiepark

Waar nu een park van Roompot staat achter het Egmondia-complex was ooit een kleine camping, zeg maar een caravanpark. Op de foto's zie je het park langzaam maar zeker groter en drukker worden.

Gezellige Burendag in plan Mosselaan Egmond aan den Hoef

1 oktober 2021

Eindelijk weer eens een gelegenheid om samen te zijn

Het was natuurlijk overal burendag afgelopen zaterdag, maar dan is het wel leuk als iemand wat foto's stuurt om te laten zien hoe geslaagd het was. dat zal op veel andere plaatsen ook zo zijn geweest, maar het buurt comité Mosselaan was er trots op en stuurde ons wat beeld. 

Vos betrapt

24 september 2021

Op jacht naar?

Dat de vos regelmatig in woonwijken opduikt tegenwoordig is bekend. Toch kijk je er nog van op als deze door je eigen tuin loopt aan de Watertorenweg.

Zestig jaar getrouwd

24 september 2021

Bruidspaar Jelly en Johan Imming

Hij is nog maar twee weken onze burgemeester maar je ziet hem overal opduiken; Lars Voskuil. Afgelopen woensdag ging hij in Egmond aan den Hoef op bezoek bij het echtpaar Imming vanwege hun 60-jarig huwelijk.

Saskia de Groot

8 oktober 2021

5 oktober 2021

Vanmorgen getroffen met het weer.. .. Heerlijk  in de zuid.

Piet Zwaan

1 oktober 2021

21 september 2021

De Kerf waar door vallend stuifzand mooie zandsculpturen ontstaan.

Duits zeilschip veilig in de haven van IJmuiden

22 september 2021

Na oefening meteen praktijk voor Adriaan Hendrik

De reddingboot Adriaan Hendrik van Egmond heeft een Duits zeiljacht naar de veilige haven van IJmuiden gebracht. Net noord van Egmond ligt vlak onder de wal een Duits zeiljacht voor anker, schijnbaar zonder enige vorm van verlichting. De bemanning van de Adriaan Hendrik, welke op de terugweg is van de wekelijkse oefening, besluit in verband met de invallende duisternis poolshoogte te gaan nemen. De (solo)zeiler geeft aan problemen te hebben met de voortstuwing en de eltriciteitsvoorziening aan boord. Deze problemen en de positie midden in de vis gronden doen de reddingboot schipper besluiten het jacht naar de veilige haven van IJmuiden te slepen. Met een gemiddelde snelheid van zo'n 8 knopen bereikt de sleep rond 23.00 uur de haven van IJmuiden. Omstreeks middernacht zijn de Egmondse redders weer terug op station.

KNRM Egmond aan Zee

1 oktober 2021

Oefening met de Adriaan Hendrik in 2014

Oefening met de reddingboot Adriaan Hendrik op 19 augustus 2014. Het is op midden op de dag maar het zicht van de schipper is toch zeer beperkt zo. Je zal maar iemand of iets moeten zoeken onder dit soort omstandigheden. Laat staan in donker ....

Egmond wat ben je mooi

8 oktober 2021

Ad Glas zingt een ode

Ad Glas zingt in april 2021; "Egmond wat ben je mooi"

Sint Adelbert in 1988

1 oktober 2021

Team van de week

Piet Kramer (grensrechter), Hans Houtman (verzorger), Rob Bijl, Kees Zandbergen, Joost Bakkum, Hans Swart, John Diemeer, Gert Jan Apeldoorn, Martin Rood (trainer), Piet Swart (elftalleider), Theo Apeldoorn (hoofdsponsor) en Theo Schobben (bestuurslid). Voor: Frank Sentveld (hulptrainer), Eric Levering, Leo Lute, Ronald Zentveld, Roel Sentveld, Winfried Zentveld, Peter Strabbing, Peter Arntz en William Kramer.

De zaalvoetbal wieg in de Hoef

24 september 2021

Sprenkeling Boys ging later op in White Stones

Van 1970 tot en met 1972 kende Zeevogels een zaalvoetbalafdeling. Daaruit ontstond Sprenkeling Boys dat zelfstandig ging opereren. De foto is uit die beginjaren. Staand van links naar rechts: Henk Sterk (eigenaar Rode Hert), Arie Heddes, Aad Dekker, Jan de Raadt, Gerard de Raadt, Andre Jong, Herman Belleman, Clemens Klijbroek, Wil Tromp, Wil van de Wissel, Erik Bout, Nico Imming, Cees de Waard, Nico Groot, Menno Mors en Jan Sprenkeling (sponsor). Voorste rij: Jan Groot, Jan de Waard, Wil Kastanje, Ton de Waard, Rick Groot en Ko Groot.

Overzicht oktober 1961

1 oktober 2021

Wat speelde er in Egmond 60 jaar terug?

Wij selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit oktober 1961.

Razan heeft weer een glimlach op haar gezicht

24 september 2021

Doneeractie ten einde

De doneeractie die Erna Koenis online organiseerde voor haar collega heeft een mooi bedrag opgeleverd. Deze actie voor Razan en haar familie was bedoeld om hun financieel een zetje in de rug te geven na de brand bij hun bovenburen. Dit gebeurde op het Jacob Scholplantsoen op 17 juli. Erna heeft Razan weer een glimlach op haar gezicht bezorgd en dat was haar doel. De initiatiefneemster tenslotte; “Namens Razan en familie wil ik alle donateurs heel hartelijk bedanken”.

Auto op de kop in sloot

20 september 2021

Inzittenden komen er goed vanaf met een nat pak

Zaterdagavond is een auto op zijn kop in de sloot beland ter hoogte van de rotonde bij Bedrijventerrein ‘de Weidjes’ in Egmond aan den Hoef. De bestuurder wilde keren maar parkeerde zijn voertuig in de sloot. Gelukkig konden de chauffeur en zijn passagier zelf uit de auto klimmen. Na inspectie van de opgetrommelde ambulancebroeders konden de onfortuinlijke automobilisten weer naar huis. De auto werd door een berger uit de sloot gehaald en afgevoerd.

Boksclub Pettit 50 jaar

17 september 2021

Gemaakt in 2014

Filmpje 7 jaar geleden gemaakt ter ere van het 50 jarig bestaan van Boksclub Pettit. In 1964 opgericht door Ken Pettit. 

Brand bij grote zaal Het Rode Hert

16 september 2021

Gevolgen hadden veel groter kunnen zijn

'De grote zaal van het voormalige Rode Hert aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef is aan een ramp ontsnapt.' Dat is de overtuiging van Margreth van Ham. Zij is de onderneemster die daar momenteel de pop-up winkel By Mar bestiert. 

Team van de week

17 september 2021

Egmondia 1 uit 1980

Vorige week werd Jan Wijker bij Egmondia gehuldigd omdat hij maar liefst 40 jaar verzorger is bij zijn club. Op deze teamfoto staat Jan maar ook zijn voorganger en leermeester Jan Zwart nog.

De Watertoren van Egmond

24 september 2021

Opgeblazen in september 1969

Wie zich afvraagt waarom de sporthal eigenlijk De Watertoren heet en de straat de Watertorenweg hoeft uiteraard niet lang na te denken: ooit stond daar een watertoren.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug