Deel

Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’

Minister Mark Harbers over klimaatadaptatie: flinke uitdagingen

Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’

Het was minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al ingefluisterd: in deze regio – bijvoorbeeld in de Egmonden – hebben we al direct te maken gehad met de extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.

Dat bracht het onderwerp klimaatadaptatie (aanpassen aan veranderend klimaat) al meteen een stuk dichterbij. Voeg daarbij een aantal scholieren die met verrassend eenvoudige vragen direct de kern van het probleem aansnijden en je hebt een mooie avond.

Een volle kerk is al bijzonder. Een volle kerk met (vooral) VVD-aanhang is eigenlijk nog aparter. Een volle kerk met voornamelijk VVD-aanhang die vervolgens roept om ‘groene’ maatregelen tegen klimaatverandering is helemaal apart. Groen rechts maakt een opmars…

Het was een goed gevulde Ruïnekerk waar Mark Harbers zich als een vis in het VVD-water voelde. Het waren overigens niet allemaal per se VVD-aanhangers bij deze bijeenkomst. Ook de andere politieke stromingen waren nieuwsgierig geworden.

Aan het eind van het betoog van Harbers kwam het interessantste deel: de vragen. Vooral de vragen van de scholieren van de BSG en de A. Roland Holstschool waren ’to the point’:

‘Waar haalt u de ruimte vandaan om water te bergen en al die hernieuwbare energie op te wekken? Nederland is al heel vol.’

‘Hoe staat Nederland er over 100 jaar voor als we niets doen?’

‘Kunnen we niet meer watertonnen creëren die overtollig water (tijdelijk) kunnen bergen?’

Ook de conrector van de BSG liet in navolging van haar leerlingen van zich horen: ‘Die kennis die bij de Nederlandse wetenschappers vandaan moet komen, moet wel via de opleidingen geborgd worden voor de toekomst. Gaat u daar nog iets (meer) aan doen?’

En zo raakt het klimaat aan zo ongeveer alle aspecten van de samenleving: van energievoorziening tot woningbouw en van kennisniveau tot de uitvoerende handen.

Veel van de antwoorden kwamen uit de ‘landelijke koker’: ‘We zijn druk bezig met te bedenken hoe we beter kunnen omgaan met bodem en water’, aldus Harbers. ‘Dat zijn flinke uitdagingen en die zijn er ook nog niet altijd. Maar wat er nu niet is, moet worden uitgevonden. Nederland is een land met veel kennis van water en bodem en dat zijn de sturende elementen voor wat we moeten (gaan) doen. Dat staat tussen de regels door in het coalitieakkoord, maar is wel van wezenlijk belang.’

Bovendien vindt Harbers dat juist die kennis die Nederland heeft over water en bodem veel meer en sneller gedeeld moet worden. Maar ja, dan maak je de concurrentie wijzer en dat is binnen VVD-kringen niet heel gewoon. Niettemin was deze volle kerk wel overtuigd van de noodzaak om snel stappen te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Alleen bleef het financieren ervan en de nog niet zo enthousiaste rol van de Provincie in dit alles nog even boven de markt hangen.

‘Inzetten op een duurzamere ontwikkeling en het principe van de vervuiler betaalt’, zo luidde de algemene conclusie. Zelfs de komst van een kerncentrale in deze regio werd daarbij niet uitgesloten.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’ Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’ Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’ Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’ Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’ Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’

Meer 'Politiek':

Eerste Politiek Café JA21 goed bezocht

2 december 2022

Maar allemaal gelijkgestemden bij elkaar geeft weinig discussie

Het eerste Politiek Café van JA21 in de proeverij van Brouwerij Egmond in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen werd goed bezocht.

Waterinnovatiefonds betaalt uit

2 december 2022

Investeren in groene oplossingen rendeert

Waterinnovatiefonds betaalt uit Sinds het Waterinnovatiefonds in 2018 is opengesteld, zijn er tien leningen verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan verbeteringen in de watersector. De leningen zijn bedoeld voor bedrijven die ondersteuning nodig hebben om een product of dienst marktrijp te maken. Het Waterinnovatiefonds is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het beheer is in handen van het Nationaal Groenfonds. In 2018 nam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het initiatief voor een Waterinnovatiefonds. Het fonds biedt financiering voor innovatieve ontwikkelingen in de watersector die bijdragen aan een goede waterkwaliteit, duurzame vervangers van vervuilende producten, een langere levensduur van gebruikte materialen etc. Tijdens pitchrondes kunnen projecten zich aanmelden voor de gunstige financiering uit het Waterinnovatiefonds. De maximale lening hiervoor bedraagt € 200.000,-. Het Nationaal Groenfonds, transitiefinancier voor projecten op het gebied van bodem, water, lucht, biodiversiteit en klimaat, ondersteunt HHNK in de beoordeling van de voorstellen en de uitvoering van het fonds. Impact maken Met behulp van financiering uit dit fonds heeft een groot aantal bedrijven al impact weten te maken in de watersector. Saskia Borgers, portefeuillehouder Middelen: “Ik ben tevreden dat de verstrekte leningen zich ook terugverdienen met medefinanciers en in samenwerking met het bedrijfsleven en de wetenschap (Triple Helix). Het functioneert. Startups gaan naar scale-ups en wij kunnen middels het fonds bijdragen aan dit vliegwieleffect. Wij kunnen nog meer impact maken met het fonds om ook als waterschap de launching customer rol te vervullen. Dat wil zeggen dat wij onze assets als proeftuin beschikbaar stellen voor innovaties van de bedrijven met een financiering uit het WIF.” Reindert Jan Sellies, afdelingsmanager bij HHNK, vult aan: “De gefinancierde projecten leveren zo’n breed scala aan verbeteringen op. Het gaat van circulaire coating voor betonconstructies tot datagestuurde verbetering van water- en bodemkwaliteit, van circulaire verwerking van slib tot afvangsystemen voor plastic en van milieuvriendelijke plasmatechnologie voor de reiniging van lucht tot industrieel wasbare incontinentieluiers. En de verrassende ideeën blijven binnenkomen.” Alle initiatieven dragen op hun eigen manier bij aan de water- en bodemkwaliteit of vermindering van CO2-uitstoot. Het maken van impact is ook een belangrijke voorwaarde voor het Waterinnnovatiefonds. Het fonds kijkt daarbij veel breder dan het werkgebied van HHNK, de projecten leveren – nu al of potentieel - duurzame winst op voor heel Nederland en ver daarbuiten. 10e lening Finsulate kreeg als 10e bedrijf een lening uit het fonds verstrekt. Dit bedrijf maakt milieuvriendelijke en duurzame folie voor schepen. Finsulate biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor koperhoudende antifouling verf die nu nog gebruikt wordt om aangroei van algen en pokken op schepen tegen te gaan. In totaal is er inmiddels 2 miljoen euro vanuit het Waterinnovatiefonds geïnvesteerd in vernieuwende bedrijven in de watersector. Revolverend fonds Het Waterinnovatiefonds is een revolverend fonds. Bedrijven betalen leningen uit het fonds terug. Op deze manier blijft het fonds gevuld voor nieuwe initiatieven. Met de eerste tien financieringen aan koplopers is het totale fondsvermogen voor 100% uitgezet. Maar hier eindigt het niet. Dick Boddeus, manager Financieringen van het Nationaal Groenfonds: “Door terugbetaling van rente en aflossingen gaan we hetzelfde fondsvermogen nu al voor een tweede keer uitzetten! Er blijft dus steeds ruimte om nieuwe financieringen te verstrekken voor de watersector. “ Nieuwe pitchrondes Bedrijven kunnen tweemaal per jaar een aanvraag indienen bij Hoogheemraadschap Noorderkwartier. De volgende gelegenheid is in april 2023. Aanmelden kan via [email protected]

Bijna 500 aanmeldingen voor informatieavond Plan Delversduin

25 november 2022

Plan gaat verder door het leven als 'Overduin'

Deze week was er een informatiebijeenkomst in Dorpshuis Hanswijk over Plan Delversduin. Bijna 500 geïnteresseerden uit de hele regio meldden zich.

Minister Mark Harbers beantwoordt vragen uit petitie ‘Overlast Motorlawaai’

23 november 2022

Bron van ergernis voor velen niet 'zo maar' te beteugelen

Afgelopen jaar was een delegatie van de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard met een petitie (ondersteund door 66 andere gemeenten) naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gekomen. Die petitie krijgt nu een vervolg met de beantwoording door de minister.

Energiecrisis brengt water aan de lippen bij maatschappelijke instellingen

25 november 2022

Rekeningen lopen op, maar nog geen meldingen van noodplannen

Het zal niet als een verrassing klinken maar voor veel sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen staat het water inmiddels aan de lippen door de oplopende energiekosten.

VVD-minister Mark Harbers komt naar Bergen

18 november 2022

Dinsdagavond 22 november in de Ruïnekerk

Op dinsdag 22 november mag de VVD (BUCH) Mark Harbers in Bergen verwelkomen. Tijdens deze avond gaan zij met Mark praten over de actualiteiten en kunt u aan hem vragen stellen. Mark is momenteel minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft een indrukwekkende lijst aan politieke functies. Onder andere was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Tweede Kamerlid en wethouder in Rotterdam.

Politiek Cafe JA21

25 november 2022

In Egmond aan den Hoef

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar het proeflokaal van Brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond aan den Hoef. De bijeenkomst start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

In gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

18 november 2022

Een kennismaking ....

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

Kogel definitief door de kerk: Plan Kerkplein als hamerstuk door

11 november 2022

Aanpassingen na zienswijzen van omwonenden

Eindelijk is het zover: het bestemmingsplan Kerkplein in Egmond-Binnen gaat definitief door.

Begroting moeiteloos door, discussie over steun bij energiearmoede

11 november 2022

Deel ondernemers in moeilijkheden valt buiten de boot

'Het ligt niet in de bevoegdheid van de gemeente om individuele ondernemers te helpen die in moeilijkheden zitten door de energiecrisis', aldus wethouder Marco Wiesehahn.

Wethouder ‘Bouwen en Wonen’ Yvonne Roos-Bakker ziet grote uitdagingen

11 november 2022

Het zijn lastige tijden met complexe problemen

Op papier is Yvonne Roos-Bakker de wethouder van Bouwen en Wonen'. In de praktijk doen de drie wethouders veel dossiers gezamenlijk.

Per januari 2023 wijziging ophaalplekken afvalbakken

11 november 2022

Niet alle straten geschikt voor zijlader

Vanaf 1 januari haalt de gemeente (eigenlijk de werkorganisatie BUCH) het afval op. Dat gaat wat anders dan u gewend was.

Flessenpost ging in gesprek met Marco Wiesehahn ……. (filmpje)

11 november 2022

Een korte kennismaking met de nieuwe wethouder

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera. Een filmpje van ruim 9 minuten.

Raad van State maakt voor stikstofuitstoot geen uitzondering voor de bouw

4 november 2022

Bouwprojecten liggen ook hier onder vergrootglas

En weer wordt het lastig(er) om ergens te bouwen. De uitspraak van de Raad van State over de vraag of de bouw zou mogen worden vrijgesteld van de stikstofregels laat niets aan de verbeelding over. Dat gaat niet door. De bouw mag niet worden vrijgesteld van de stikstofregels. Ook bij nieuwbouwprojecten die alleen tijdelijk stikstof uitstoten, moet het effect op de natuur worden berekend, oordeelt de Raad van State woensdag. Dat betekent dat overal duidelijk moet worden gemaakt wat het effect van een bouwproject is op de natuur. Ook bij projecten zoals Delversduin of de komst van een fusielocatie voor de Egmondse voetbalverenigingen speelde het stikstofprobleem. Bij Delversduin is het misschien nog op tijd getackeld, maar bij het project van een voetbalfusielocatie aan de Egmonderstraatweg ging er (mede) hierdoor een streep door. Dat was niet het enige aspect, maar het speelde wel een rol. De Egmonden liggen nu eenmaal weg dicht bij natuurgebied, dus elk bouwproject zal onder een vergrootglas liggen om te zien of en welke schade er eventueel zou kunnen ontstaan. De Raad van State benadrukte nog wel dat de uitspraak geen algehele bouwstop tot gevolg heeft. "Per bouwproject moeten de betrokkenen onderzoeken wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden." Volgens de bouwsector is dat lastig, aangezien het lang kan duren om zulke berekeningen te maken.

RES Monitor: goed op weg naar meer duurzame energieopwekking

11 november 2022

Zoekgebied binnen gemeentegrenzen Bergen 'in verkenningsfase'

Volgens de eerste RES-monitor voor Noord-Holland die bijhoudt hoever we zijn op het gebied van duurzame energieopwekking gaat het goed. Binnen de gemeente Bergen is een zoekgebied voor een zonneweide 'in de verkenningsfase'.

‘De Zuid’ wordt groener!

4 november 2022

Groenbureau presenteerde plannen

Vereniging Dorpsbelangen Egmond "Parel" aan Zee is positief over de grote opkomst van bewoners bij de onlangs gehouden inspraakmiddag en -avond. Op de gemeentewerf was het concept groenplan van ‘De Zuid’ te zien. De door het Groenbureau voorgestelde ideeën over vergroening moeten namelijk kritisch worden bekeken. Zo nodig worden deze aangepast om tot een voor de bewoners acceptabel resultaat te komen.

Deelscooter al weer uit straatbeeld verdwenen

11 november 2022

Niet rendabel genoeg voorlopig

De Kermit-groene deelscooters van exploitant GO Sharing zijn alweer uit het Egmondse straatbeeld verdwenen. En niet alleen uit het Egmondse straatbeeld.

Inwonerspanel Klimaat BUCH-gemeenten wil meer actie van lokaal bestuur

4 november 2022

Gaat allemaal te langzaam en het is te weinig

In een brief aan de gemeenteraden van de BUCH-gemeenten laat het Inwonerspanel Klimaat weten dat sneller en meer actie moet worden ondernomen om de klimaatcrisis te bezweren. Ook op lokaal niveau.

Crisisnoodopvang in Bergen naar tevredenheid van betrokkenen

4 november 2022

Buurt laat positief geluid horen

De crisisnoodopvang voor vluchtelingen zoals die in bergen (op het voormalig BSV-terrein) is georganiseerd vindt een positieve weerklank bij de buurt en de betrokkenen.

Branchevereniging voor Wooncorporaties Aedes luidt alarmbel

4 november 2022

Bestand aan betaalbare (sociale) huurwoningen loopt terug

De branchevereniging voor woningcorporaties, Aedes, luidt de alarmbel. Er komen al met al steeds minder huurhuizen in de sociale sector beschikbaar en dat is een slechte zaak, vindt Aedes.

Flessenpost ging in gesprek met ……. (filmpje)

4 november 2022

Een korte kennismaking met met de nieuwe wethouder Yvonne Roos

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. Flessenpost stelt ze aan u voor. We bijten de spits af met de 1e locoburgemeester Yvonne Roos-Bakker in een filmpje van ruim 7 minuten.

Wildopvangcentra worden gesteund door Provincie

25 november 2022

Veel opvangcentra hebben het moeilijk door gebrek aan financiële steun

Provincie Noord-Holland neemt het voortouw in het organiseren van structurele financiering van de 13 Noord-Hollandse opvangcentra voor wilde dieren in nood.

Ook wethouder Economische en Sociale Zaken doet Egmond aan

28 oktober 2022

Afsluiting van de dag bij De Pinck

Wethouder Economische en Sociale Zaken, Marco Wiesehahn-Vrijman, heeft deze week, net als zijn collega Ernest Briët eerder deed, een werkbezoek gebracht aan de Egmonden.

Er moet snel steun komen voor middenstanders in nood

28 oktober 2022

... vindt Koos Bruin (Behoorlijk Bestuur Bergen)

Door middel van een brief aan het college van B&W heeft Koos Bruin van de raadsfractie Behoorlijk Bestuur Bergen (opnieuw) aandacht gevraagd voor de nood bij Bergense ondernemers. Voor een aantal daarvan lijkt de financiële hulp vanuit het Rijk te weinig en te laat.

Uitbreiding bij zendmast op bedrijventerrein De Weidjes

28 oktober 2022

Al eerder discussie geweest over de zendmast

Op bedrijventerrein De Weidjes staat aan de Mosselaan een zendmast met diverse providers. Deze week werd er een aan toegevoegd.

Bijstandsgezinnen minder snel gekort voor thuiswonende jongere(n)

11 november 2022

Veranderende kostendelersnorm gaat in Bergen per 1 oktober in

Tot voor kort was het zo dat door thuiswonenden jongeren, mensen met een uitkering in het kader van de Bijstandswet werden gekort. De gedachte is dat mensen die samen in een huis wonen hun kosten, zoals energiekosten en huur, vaak delen. Hierdoor zijn de kosten van levensonderhoud lager. In de Participatiewet geldt hiervoor de kostendelersnorm. Deze houdt rekening met de voordelen van het delen van kosten. Per 1 januari gaat deze norm op de schop. De nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie Zaffier wil niet op de wetswijziging wachten, want de huidige kostendelersnorm leidt in de praktijk te vaak tot schrijnende situaties. “Gezinnen in de bijstand hebben het financieel erg moeilijk met alle kosten die zijn gestegen en nog verder stijgen. Een kostendelersnorm leidde al tot sociale spanningen in gezinnen, maar nu nog meer. Thuiswonende jongeren worden noodgedwongen uit huis gezet, omdat ze worden gekort op hun uitkering. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen in Nederland en komen deze jongeren dan op straat terecht”, aldus Jakob Wedemeijer, wethouder Alkmaar en bestuurder van Zaffier. Wetswijziging “Het is erg mooi dat de norm per 1 januari verandert, maar ik had het graag eerder gezien. Gelukkig doen we dat in Alkmaar en Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 oktober. In de regio Alkmaar gaat het om 580 huishoudens waarvan de ouder niet meer gekort gaat worden op het bijstandsinkomen. Juist in deze tijden van inflatie kan het voor deze gezinnen net wat meer ademruimte geven”, geeft Wedemeijer aan. Leeftijdsgrens Bij het ingaan van de wijziging tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander. Dit was voorheen 21 jaar. Door de wijziging worden ouders niet meer gekort op hun algemene bijstand als hun kind (jonger dan 27 jaar) bij hen woont. Voor inwoners ouder dan 27 jaar wordt er naar de situatie van de inwoner gekeken of er geen schrijnende situaties ontstaan als de kostendelersnorm wordt toegepast. Wel blijft de norm voor het kind zelf, ouder dan 21 jaar, gelden. Dit betekent dat zij voor 43,33% gekort worden op hun algemene bijstand.

Meld ook uw huis aan voor de ‘duurzame huizenroute’

21 oktober 2022

Nationale Duurzame Huizen Route: om van elkaar te leren

Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis geïsoleerd? Laat het zien tijdens de Duurzame Huizen Route. Op zaterdag 29 oktober en 5 november openen honderden huiseigenaren in Nederland hun deuren voor de buren. Buren komen kijken hoe zij ook kunnen verduurzamen. Mogen we ook bij u kijken?

Plan Kerkplein (Egmond-Binnen) in iets aangepaste vorm voorgelegd aan de raad

21 oktober 2022

Aanpassingen naar aanleiding van inspraak en ingediende zienswijzen

Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst van 3 november komt het iets aangepaste Bestemmingsplan Kerkplein in Egmond-Binnen aan de orde.

Werkbezoek dorpswethouder Ernest Briët: plezierige hernieuwde kennismaking

21 oktober 2022

Rondje met gebiedsregisseur door twee kernen

Er valt natuurlijk nog niet zo veel te zeggen, want de nieuwe wethouders zijn nog maar net aangesteld, maar dorpswethouder voor de Egmonden, Ernest Briët, is uiterst positief over zijn eerste bezoek.

Naar een groener Plan Zuid in Egmond aan Zee

21 oktober 2022

Best lastige omgeving voor groen om te overleven

Door wind, zand en zout is het voor bomen en planten in een kustdorp moeilijk om te overleven. Vooral in het hoger gelegen Plan Zuid waar ook het lage grondwater de groei bemoeilijkt. Het groen staat er hierdoor hier en daar wel heel armetierig bij. Dit was voor ons als bewonersvereniging reden om tijdens de inspraak voor het nieuwe groenbeleidsplan van Bergen nadrukkelijk te vragen om ‘de Zuid’ als eerste wijk binnen de gemeente te gaan vergroenen. De gemeente heeft hier positief op gereageerd. Er is een groenplan voor de Zuid gemaakt dat binnen vijf jaar zal worden gerealiseerd. Inspraak en een eerste aanpak In het voorjaar is er met enkele ‘groenambtenaren’, de mannen van de gemeentewerf en een paar bewoners van de Zuid een wandeling gemaakt om de mogelijkheden in de Zuid te bespreken. Met het plan om dit jaar in de Eisenhowerstraat van start te gaan. Met duinvegetatie als duindoorn, abeel en helm. Voor het vijfjarenplan is een extern bureau ingeschakeld. Deze groenexperts hebben hun best gedaan om soorten uit te zoeken die geschikt zijn. Zo doen bomen met harde bladeren en grijsbladige bomen het relatief goed aan de kust. En er is rekening gehouden met de ligging van leidingen en de riolering. Een veranderend klimaat Door de Zuid te vergroenen wordt het er niet alleen fleuriger, maar is het gebied ook beter voorbereid op klimaatveranderingen en extreem weer. Dat is belangrijk in Egmond aan Zee, waar de openbare ruimte grotendeels verhard is en op plaatsen schuin afloopt naar de Voorstraat. Wanneer er meer groene perken komen, kan het regenwater beter in de bodem wegzakken. Meer groen zorgt ook voor verkoeling tijdens lange periode van hitte en helpt de biodiversiteit. Deze onderwerpen hebben in het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen prioriteit. Inloopbijeenkomst 27 oktober, start in november Het plan betreft ‘De Zuid’ tussen de Eisenhowerstraat, Rooseveltstraat, Churchilllaan en een deel van de Marshallstraat. Samen met De Parel organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 27 oktober op de gemeentewerf aan de P. Schotsmanstraat. Inwoners zijn welkom tussen 16:00 en 20:00 uur. Lukt het u niet om te komen, dan kunt u de voorstellen ook vinden op de website van de gemeente www.bergen-nh.nl/plannen-en-projecten en per e-mail reageren. Na het ophalen van uw opmerkingen, zal het plan waar mogelijk en wenselijk is, worden aangepast. Bewonersvereniging Egmond ‘Parel’ aan Zee

Komend jaar eerste toets kwaliteit inzameling huisvuil

21 oktober 2022

Per 1 januari 2023 haalt Werkorganisatie BUCH huisvuil op

Nu de 1e januari van 2023 nadert, nadert ook het moment dat de afvalinzameling van de HVC naar de Werkorganisatie BUCH overgaat. Om aan de juiste kwaliteitseisen te voldoen heeft de gemeenteraad besloten dat er elk jaar in ieder geval een evaluatie moet komen.

Einde aan strafzaak tegen Van H.

17 oktober 2022

Alle partijen berusten in vonnis

Er komt geen vervolg meer aan de strafzaak tegen voormalig topambtenaar Eric van H. Alle parttijen leggen zich neer bij het vonnis, onlangs uitgesproken.

Motie over steun bij energiearmoede aangehouden

14 oktober 2022

Maar uitstel is geen afstel, zegt GroenLinks

Een door GroenLinks indiende en door de PvdA gesteunde motie om steun te verlenen aan hen die door energieprijzen in grote problemen dreigen te komen is aangehouden. Tot teleurstelling van de indieners.

Gemeentelijke grote kantoren voldoen aan vereiste energielabel

14 oktober 2022

Met ingang van 1 januari 2023 moet het minimaal label C zijn

Tijdens het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering werd duidelijk dat de gemeentelijke kantoren - die groter zijn dan 100 m2 - voldoen aan de nieuwe eisen qua energiehuishouding.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug