Deel

Energiesubsidie: er is nog geld voor huurders

Nog bijna 15.000 euro in de pot

Energiesubsidie: er is nog geld voor huurders

Al eerder berichtten we over de mogelijkheid om wat geld te krijgen voor energiebesparende maatregelen. Daar is veel op gereageerd, maar voor huurders is er nog altijd bijna 15.000 euro aan budget beschikbaar. Maak nu nog snel gebruik van deze regeling, dat kan tot 31-7-2022.

De gemeente Bergen biedt inwoners, zowel huiseigenaren als huurders, een subsidie voor kleine energiebesparende producten (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen).

Hierdoor kunt u voor maximaal € 80,- aan gratis producten bestellen, zoals tochtstrips, LED-verlichting of een waterbesparende douchekop.

U kunt de subsidie online aanvragen via het energieloket van gemeente Bergen, het Duurzaam Bouwloket. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/rrew-bergen-nh.

U kunt eenmalig gebruik maken van één van deze twee opties:
1. Bestel direct gratis producten via de webshop (t.w.v. € 80,-)
2. Vraag de subsidie aan voor de energiebesparende producten die u heeft gekocht na 1 juni 2021

De subsidiepot voor de huiseigenaren is inmiddels al leeg.

De gemeente Bergen stelde deze subsidie beschikbaar om huurders en huiseigenaren op weg te helpen met het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor andere subsidies voor energiebesparing? Kijk op het energieloket van de gemeente Bergen (www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck). Hier kunt u een subsidiecheck doen en zien welke regelingen beschikbaar zijn. Lokaal, provinciaal of landelijk.

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van uw woning? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur van het energieloket van de gemeente Bergen (Duurzaam Bouwloket).
E-mail: [email protected]
Website: www.duurzaambouwloket.nl/bergen

Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners van A tot Z verder bij het energiezuinig maken en verduurzamen van uw woning. Daarom wordt een advies gratis en onafhankelijk aangeboden.

 

Meer 'Politiek':

Samenwerking binnen sociaal domein (‘Zaffier’) in commissievergadering

27 mei 2022

En de uitvoeringsparagraaf van het Parkeerbeleid

Op 2 juni vindt een tweetal sessies plaats als Algemene Raadscommissie. In de ene wordt de uitvoeringsnota omtrent het parkeerbeleid besproken. de ander egaat vooral over een aantal gemeenschappelijke regelingen en Zaffier, de nieuwe gemeenschappelijke regeling die van 2023 zaken rondom de Participatiewet gaat afhandelen.

Bergen op zoek naar nieuwe kinderburgemeester

27 mei 2022

Interesse? Laat het weten voor 10 juni

De afgelopen jaren was Thomas Meereboer uit Bergen de kinderburgemeester van deze gemeente. dat houdt nu echter op en Bergen zoekt een nieuwe.

Uitvoeringsagenda Parkeerbeleid naar de gemeenteraad voor oordeel

20 mei 2022

Alle vormen van mobiliteit moeten de ruimte krijgen

Het college heeft onlangs besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Dynamisch kustbeheer in commissie

20 mei 2022

... en de handhaving van de basiskustlijn

Tijdens de komende raadsinformatieavond op 24 mei staat onder meer de behandeling van het dynamisch kustbeheer en de handhaving van de basiskustlijn op de agenda.

Extra rondes gft-inzameling in het voor- en najaar

17 mei 2022

Extra kosten naar schatting 75.000 euro

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om vier extra inzamelrondes voor de gft-container in te voeren: twee in het voorjaar en twee in het najaar.

Parkeerterrein bij sportpark Hogedijk als transferium

20 mei 2022

Proef om de topdrukte in de zomer op te vangen

De gemeente heeft het plan opgevat om - in ieder geval tijdelijk - een transferium in te richten aan de Hogedijk in Egmond aan den Hoef.

Veel meer plastic ingezameld sinds PMD-container

13 mei 2022

Minder restafval betekent straks minder kosten

Sinds de komst van de container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in januari, is de hoeveelheid ingezameld PMD-afval spectaculair toegenomen.

Wethouder Erik Bekkering: ‘Het waren drie mooie, maar intensieve jaren’

13 mei 2022

Maar nu tijd voor andere zaken

Wethouder Erik Bekkering gaat niet verder als wethouder in een eventuele nieuwe coalitie waar KIES Lokaal - waar hij nu voor heeft gezeten - in komt.

Energietoeslag aanvragen? Het kan nu!

16 mei 2022

Eenmalige toeslag voor de laagste inkomens

Energietoeslag kan worden aangevraagd De energieprijzen stijgen. Dat betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden. Veel mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de toeslag reeds uitgekeerd gekregen. Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag? De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Kijk op www.bergen-nh.nl/energietoeslag voor de precieze voorwaarden. Hoe vraagt u de toeslag aan? Inwoners die (bijzondere) bijstand ontvangen of een minimaregeling, hebben de toeslag automatisch gekregen. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen en denkt u ook recht te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: www.bergen-nh.nl/energietoeslag. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op via 072 888 00 00.

Toch nog Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemers

13 mei 2022

Na veel overleg en discussie nu toch een regeling

Ondernemers die midden in de coronaperiode zijn gestart met hun onderneming, hadden geen recht op TVL aanvragen. Daar is nu toch verandering in gekomen. In samenspraak met KHN heeft het kabinet onlangs besloten om toch ruimte te maken voor deze groep ondernemers. Voor wie? Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 en voldoen aan de overige voorwaarden komen in aanmerking voor ‘TVL Q4 2021 Startende ondernemingen’. Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 en voldoen aan de overige voorwaarden, komen in aanmerking voor ‘TVL Q1 2022 Startende ondernemingen’. Wanneer aanvragen? Wanneer de startersregeling opengaat is nu nog niet duidelijk. We houden je op de hoogte. Houd onze nieuwsbrieven, site en socials in de gaten. TIP: Meld je aan voor de update van rvo. Let op: In tegenstelling tot de andere TVL-subsidies wordt deze subsidie belast met omzetbelasting. Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden op een rij: De subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort en een subsidiepercentage. De TVL voor startende ondernemers wordt tegelijk voor twee kwartalen geopend: het vierde kwartaal (Q4) van 2021 en het eerste kwartaal (Q1) van 2022. Je bedrijf moet minimaal € 1500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het omzetverlies in Q4 2021 was 20% of hoger, in vergelijking met Q3 2021. Het omzetverlies in Q1 2022 was 30% of hoger, in vergelijking met Q3 2021. Ondernemers die zich na 30 juni 2021 en voor 1 oktober 2021 hebben ingeschreven bij KVK, kunnen de TVL voor starters alleen voor Q1 2022 aanvragen. Voor deze groep ondernemers worden de eerste drie maanden ná inschrijving als referentiekwartaal aangehouden. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 100.000.

Mogelijk aanpassingen aan parkeerbeleid in het verschiet?

5 mei 2022

Eind mei hopelijk meer duidelijkheid

De boze brief van meer dan 600 Egmonders over het nieuwe systeem voor digitaal parkeren is de gemeente uiteraard niet ontgaan. Eind mei verwacht ze meer te kunnen zeggen over eventuele aanpassingen aan het parkeerbeleid.

Alexandra Otto (D66) benoemd als waarnemend voorzitter gemeenteraad

29 april 2022

Peter van Huissteden benoemd als tweede waarnemend voorzitter

Naast een hele reeks andere benoemingen, waaronder de burgercommissieleden, werden donderdagavond ook de eerste waarnemend en tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad gekozen.

Nieuwe woningen? Maar hoe dan?

29 april 2022

Doorstroming, minder tweede huizen, splitsen van woningen en bewonen recreatiewoningen

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen. De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen.

Lintjesregen daalt ook neer in de Egmonden

26 april 2022

In totaal zeventien lintjes en een jeugdlintje; zes lintjes kwamen in de Egmonden

Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op dinsdag 26 april 2022 maar liefst 15 inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast mocht kinderburgemeester Thomas Meereboer het eerste Jeugdlintje van de gemeente Bergen uitreiken aan een jonge inwoonster. De uitreiking vond plaats in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Door omstandigheden werden twee inwoners al eerder onderscheiden. Op 24 april werd een inwoner van Bergen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en op 25 april een inwoner van Camperduin tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Inwoners gezocht voor klimaatpanel

29 april 2022

Tijd voor nieuwe stappen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor een gezamenlijk inwonerspanel Klimaat nieuwe leden. Het klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voornamelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst. Inwoners worden via het inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen op het thema Klimaat. Inwoners brengen kennis in die voor experts nieuw is en kennen de lokale situatie. Het doel is om zo tot beter beleid en besluiten te komen. Op deze manier kan zo goed mogelijk invulling worden gegeven aan de uitvoering van de opdrachten zoals omschreven in het basisambitieniveau van het programma Klimaat van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het panel bestaat uit inwoners van alle vier de gemeenten. Iedereen kan zich aanmelden. Om een zo divers mogelijke groep leden te krijgen, worden nieuw aangemelde leden getoetst op de volgende criteria:  Iedere gemeente is vertegenwoordigd met minimaal 4 en maximaal 15 leden.  Gevarieerde leeftijdsgroepen (18-30, 30-50, en 50+) Er wordt een wachtlijst bijgehouden indien het inwonerspanel het maximale aantal deelnemers heeft bereikt. Nieuwe leden nemen deel tot half december en kunnen zich vervolgens aanmelden voor een volgend jaar. Het inwonerspanel komt in principe vijf keer per jaar samen. Dit gebeurt online of in het gemeentehuis van Heiloo of Castricum omdat dit de meest centrale locaties zijn binnen de vier gemeenten. Er wordt bij voorkeur vergaderd op de dinsdagavonden om 20.00 uur. Aanmelden Inwoners die meer willen weten of zich aan willen melden, kunnen een mail sturen naar [email protected] Zet daarin uw naam, leeftijd en uw woonplaats.

Invoering digitaal parkeren blijft bron van ergernis bij inwoners

29 april 2022

Bespreking ervan wordt echter opgeschoven naar presidium-overleg

Tijdens de eerste 'echte' vergadering in de nieuwe raadssamenstelling kwam een ingezonden brief aan de orde over (de frustraties rond de invoering van) het digitaal parkeersysteem in met name Egmond aan Zee. Ondertekend door maar liefst meer dan 600 boze inwoners uit die kern.

Voorlopig streep door bouwplannen Delversduin

22 april 2022

Rechtbank Haarlem gaat niet akkoord met stikstofberekeningen

Zelfs wanneer Gedeputeerde Staten akkoord gaan met je berekeningen over stikstofuitstoot en -compensatie blijkt het toch nog anders te kunnen uitpakken. Dat bleek uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in een zaak die omwonenden van het Plan Delversduin aanspanden. Volgens de rechtbank moet er meer worden gedaan aan stikstofuitstoot beperkende maatregelen.

Belangrijke stap vooruit in het formatieproces

20 april 2022

Taak voor informateur afgesloten; Theo van Eijk gaat nu formeren

In een constructieve sfeer is op Goede Vrijdag tussen de vertegenwoordigers van de zeven partijen in de gemeente Bergen een belangrijke stap gezet hoe de nieuwe bestuurscultuur en het herstel van vertrouwen gerealiseerd kan worden.

Bestrijding geluidsoverlast door motoren. Hoe verder?

22 april 2022

Het mooie weer komt er weer aan

Ergens in het najaar van 2021 was er een online conferentie over geluidsoverlast door motoren. Tijdens de coronaperiode werd nogal eens (meer) geklaagd over motoren die wat royaal met hun gashendel omgaan. Gemeente Bergen was initiatiefnemer van die conferentie, maar wat is er nu concreet veranderd of gaat er gebeuren?

Ongeveer 350.000 euro aan ‘inhuur’ bij gemeente Bergen

22 april 2022

Maar de zaak ligt wel wat genuanceerd...

De gemeente Bergen huurt jaarlijks mensen in voor de uitvoering van specifieke taken die (deels) niet door eigen mensen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij gaat het (voor 2021) om een bedrag van zo'n 350.000 euro. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van GroenLinks over de budgetten van 'externe inhuur'.

VNG pleit voor gezondheid bevorderend lokaal beleid

22 april 2022

Suggesties om op te nemen in een coalitieakkoord

Het is ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet ontgaan: er moet meer worden gedaan aan gezondheid bevorderende activiteiten. En dat moet terug zijn te zien in overheidsbeleid, van Rijksbeleid tot lokaal beleid.

Einde aan ‘permanente’ bewoning recreatiewoning De Woudhoeve

15 april 2022

Raad van State stelt bewoners in het ongelijk

Nadat vorig jaar mei en later in november het onderwerp al ter sprake kwam in de gemeenteraad van Bergen is er nu een uitspraak van de Raad van State: een ouder echtpaar dat inmiddels al vijf jaar een eigen woning bewoont op de Woudhoeve moet daar toch vertrekken.

Digitalisering is mooi, maar niet altijd zaligmakend…

15 april 2022

Waar blijven de rechten van de burgers?

In de afgelopen twee jaar is wel duidelijk geworden dat digitalisering weliswaar een mooi goed is, maar dat het soms voor behoorlijke uitdagingen zorgt.

Nieuwe zandsuppletie niet voor de herfst van 2023 verwacht

15 april 2022

Rijkswaterstaat ziet nog geen aanleiding suppletie te vervroegen

Rijkswaterstaat is vooralsnog niet voornemens om eerder dan in de herfst van 2023 zandsuppleties te doen langs de kust van Egmond en Bergen.

Informateur Leontien Kompier heeft advies uitgebracht

8 april 2022

Aan alle zeven in de Bergense raad vertegenwoordigde partijen

Op verzoek van ONS DORP als grootste partij na de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen om een eerste ronde informatiegesprekken te houden met alle zeven gekozen partijen heeft Leontien Kompier zaterdag 2 april 2022 gesprekken met deze partijen gevoerd.

PvdA wil snelle uitbetaling tegemoetkoming energiekosten

8 april 2022

PvdA vraagt om snelle uitbetaling energietoeslag De hoge energieprijzen zijn een groot probleem voor met name de laagste inkomensgroepen. Reden voor het kabinet te komen met wetgeving voor een hogere energietoeslag. Onlangs is het wetsontwerp daarvoor door minister Carola Schouten ingediend. Ze heeft laten weten dat gemeenten niet hoeven te wachten op de behandeling daarvan en al direct kunnen beginnen met het uitbetalen van de toeslag. De PvdA Bergen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omdat ze vindt dat de uitbetaling van de energietoeslag in onze gemeente met grote voortvarendheid moet plaatsvinden. De noodzaak om de huishoudens met de laagste inkomens financieel te steunen neemt met de stijgende prijzen van bijvoorbeeld levensmiddelen door de hoge inflatie alleen maar toe. Sommige gemeentes zijn zelfs al begonnen met uitbetaling. Wij zien graag dat Bergen op zo kort mogelijke termijn volgt. Aan de groep bijstandsontvangers kan betaling ook snel worden gerealiseerd omdat hun inkomens- en bankgegevens bij de gemeente bekend zijn. Voor andere groepen moet via de gemeentelijke website alle informatie over voorwaarden en de aanvraagprocedure snel beschikbaar komen. Verder wil de PvdA dat de norm om voor de toeslag in aanmerking te komen wordt verhoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130%. En om zo veel mogelijk mensen te bereiken die ervoor in aanmerking komen, is een uitgebreide pr-campagne noodzakelijk.

Toegankelijkheid winkels Egmond aan Zee getoetst

8 april 2022

Toegankelijkheid steeds belangrijker

Op woensdag 6 april vond in Egmond aan Zee de ‘Ongehindernisbaan’ plaats. Een initiatief van Ongehinderd, de BIZ Egmond aan Zee en de gemeente Bergen. Het project stimuleert ondernemers hun winkel of locatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. De afgelopen periode hebben twintig ondernemers in het centrum van Egmond aan Zee hun winkel of locatie gratis laten toetsen op fysieke toegankelijkheid. Op 6 april kunnen bezoekers en langslopend publiek zelf ervaren hoe het is om te winkelen met een beperking. De resultaten van de toetsing verwacht de organisatie in mei te kunnen delen. Aandacht voor toegankelijkheid Samen met het team MKB Toegankelijke Route, de BIZ Egmond aan Zee en twintig ondernemers is al een hele stap gemaakt om het centrum van Egmond aan Zee toegankelijker te maken. Wethouder Erik Bekkering: “In onze gemeente is iedereen welkom. Daar hoort natuurlijk ook bij dat winkels bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk zijn ingericht of goed begaanbaar zijn voor mensen met een fysieke beperking. We steunen dit initiatief van MKB Toegankelijke Route daarom van harte. Vandaag is een mooi moment voor ons, en vooral voor mensen met een fysieke beperking, om aandacht te vragen voor toegankelijkheid in onze gemeente.” MKB Toegankelijke route Het team van de ‘MKB Toegankelijke Route’ toetst winkels en locaties op fysieke toegankelijkheid in 22 winkelgebieden in diverse gemeenten. Door mee te doen aan deze route krijgen ondernemers gratis zicht op hoe toegankelijk hun locatie op dit moment is voor mensen met een fysieke beperking. Ook krijgen de ondernemers gratis advies over het toegankelijker maken van hun locatie. Zo kunnen hun winkels en locaties nog beter bezocht worden door huidige en toekomstige klanten. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op www.mkbtoegankelijkeroute.nl. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Mensen die slechtziend, doof of rolstoel gebonden zijn willen, net als alle andere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. MKB Toegankelijk activeert en stimuleert ondernemers om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen bedrijf. Als onderdeel van het MKB Toegankelijk programma van VNO-NCW – MKB Nederland voert Ongehinderd een pilotproject uit.

Dertig bladkorven voor ‘inzameling’ snoei- en tuinafval

5 april 2022

Of anders kunnen inwoners ook een extra groene container aanvragen

Komend voorjaar plaatst de gemeente dertig bladkorven verdeeld over de verschillende kernen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) kwijt kunnen. In april worden de korven geplaatst. De gemeente wil met de korven inwoners tegemoetkomen, nu de ophaalfrequentie van de container voor gft is gewijzigd naar eens in de drie weken. Wethouder Erik Bekkering: 'Bij de invoering van de container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) wijzigde ook de ophaalfrequentie van de gft-container. Daar maakten inwoners zich zorgen over. Sommigen hebben grote tuinen met veel snoeiafval of hebben veel blad in hun tuin van omringende bomen. Die zorgen zijn natuurlijk terecht. Daarom hebben we gekeken wat we hierin konden doen.' Verdeeld over de kernen Het is het eerste jaar dat de gemeente bladkorven neerzet. De korven worden geplaatst in april en mei voor snoeiafval en ook in oktober en november. De gemeente maakt vooraf een inschatting in welke wijken de meeste behoefte is aan de korven en zorgt dat deze zo goed mogelijk verdeeld worden over de kernen. Het plaatsen en legen van de snoei- en bladkorven wordt verzorgd door de afdeling wijkbeheer van de BUCH-werkorganisatie. In de andere gemeenten van de BUCH wordt al langer gebruik gemaakt van snoei- en bladkorven. De BUCH-werkorganisatie neemt vanaf 2023 in Bergen de afvalinzameling over van HVC. Inwoners die ondanks de snoei- en bladkorven toch regelmatig een overvolle gft-container hebben, kunnen een extra groene container aanvragen bij de gemeente.

Overdracht en strategische regionale samenwerking vastgelegd

6 mei 2022

Verder bouwen op wat al is bereikt

Het college van Bergen heeft onlangs besloten het bestuursconvenant regio Alkmaar vast te stellen en aan te gaan. Door de regio Alkmaar is een overdrachtsdocument opgesteld voor de colleges.

Roep om meer en betere fietsroutes en -voorzieningen wordt steeds luider

8 april 2022

Fiets moet betere concurrent van auto worden

Regio Alkmaar wil een netwerk van doorfietsroutes in de regio realiseren om een goede concurrentiepositie te ontwikkelen ten opzichte van het gebruik van de auto.

(In)formateur Leontien Kompier aan de slag in Bergen

1 april 2022

Vanaf zaterdag 2 april gaan de gesprekken beginnen

Zoals eerder gemeld heeft ONS DORP als grootste partij van de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen het initiatief genomen om oriënterende gesprekken te houden met elk van de collega-partijen. Alle aanzienlijk verschillend qua inhoud en dynamiek. Maar wel met grote overeenkomsten qua opvattingen, prioriteiten en wensen voor de korte en lange termijn. Met als rode draad dat letterlijk iedereen van mening is dat het momentum er is om zaken in het politieke spectrum nu echt anders te willen, en ook te realiseren. Deze positieve uitkomst is vervolgens besproken met de Burgemeester, de griffier a.i. en de bestuursadviseur. En met hen is afgesproken om als vervolgstap een (in)formateur te zoeken. Deze is gevonden in het netwerk van de Burgemeester in de persoon van mevrouw Leontien Kompier. Geen onbekende in deze omgeving. Zij is momenteel waarnemend burgemeester is in Venray maar tot voor kort waarnemend burgemeester van Langedijk. Zaterdag 2 april zijn de gesprekken gepland met alle zeven in de raad vertegenwoordigde partijen. Zodra er meer informatie bekend is wordt dit uiteraard weer direct gedeeld.

Definitief geen Aldi en woningen op locatie Scholten aan de Bergerweg

1 april 2022

Provincie wint rechtszaak bij RvS van gemeente Bergen

Definitief geen Aldi en woningen op locatie Scholten aan de Bergerweg De provincie Noord-Holland is door de Raad van State in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen het bestemmingsplan om de Aldi uit het centrum van Bergen te verplaatsen naar de Bergerweg. De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan vernietigd. Verplaatsing buiten het centrum was nodig om de plannen voor een nieuw dorpshart te realiseren. Nu de Aldi supermarkt niet naar de Bergerweg kan, is er een probleem ontstaan m.b.t. alle overeenkomsten die de gemeente Bergen had gesloten met partijen die nodig waren voor de ontwikkeling van de Harmonie-locatie in het centrum van Bergen. In april vorig jaar besloot de gemeenteraad van Bergen het bestemmingsplan vast te stellen, ondanks waarschuwingen van de provincie dat dit in strijd was met de provinciale regels. Het plan voorzag in een nieuwe locatie voor een Aldi aan de Bergerweg. Boven de supermarkt zouden 12 appartementen komen en 24 woningen. Dit moest verplaatsing mogelijk maken van de bestaande vestiging van de Aldi uit het centrum van Bergen. Daarmee zou Aldi ook afzien van een verhuizing naar de Harmonie-locatie, waarover al afspraken waren gemaakt. De RvS schaart zich op de belangrijkste punten achter de provincie. De gemeente Bergen heeft geen serieus werk gemaakt van het vooroverleg met de provincie, hetgeen wettelijk verplicht is. De onderzoekers die keken naar mogelijke locaties binnen de bebouwde kom van Bergen adviseerden het college toen al meer gewicht toe te kennen aan de bezwaren van de provincie, maar dat advies werd door het college terzijde gelegd. Met gerechtelijke procedures door de provincie werd toen al rekening gehouden, maar het college adviseerde de gemeenteraad om deze weg te bewandelen en vertrouwen te hebben in een gunstige uitkomst voor de gemeente Bergen. Dat kreeg steun van een ruime meerderheid. Het liep dus anders…

Reactie college op afwijzing Raad van State bij ‘Plan Aldi’

1 april 2022

College beraadt zich op de gevolgen

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bergerweg 125 in Bergen. Het plan voorzag in de vestiging van een nieuwe Aldi supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 grondgebonden woningen. De gemeente zag in de verplaatsing van de Aldi naar de Bergerweg een oplossing voor het centrum van Bergen en eveneens was dit een mogelijkheid om nieuwe woningen te realiseren. De Raad van State heeft echter geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet mogelijk is, onder andere omdat het plangebied geen bestaand stedelijk gebied is. Het college inventariseert de komende tijd wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om op basis daarvan te bepalen hoe verder te gaan met de herontwikkeling van het centrum van Bergen.

Hoe actueel zijn de websites van de Bergense politieke partijen na de verkiezingen?

25 maart 2022

Helft websites Alkmaarse politiek meldt nog niets over uitslag

Een week na de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar is er op de helft van alle partijwebsites nog niets terug te vinden van de uitslag. Hoe zit dat in de gemeente Bergen? Wij gingen op dezelfde dag op onderzoek uit ….

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug