UPDATE: raad in extra vergadering unamiem: dit mag nooit meer gebeuren!

Actie OM heeft vooralsnog geen invloed op lopende projecten

UPDATE: raad in extra vergadering unamiem: dit mag nooit meer gebeuren!

De extra raadsvergadering over het bericht van het Openbaar Ministerie aangaande de vervolging van Eric van H. heeft in ieder geval duidelijkheid gebracht over één ding: de raad was unaniem in haar oordeel dat dit nooit meer mag gebeuren.

Alle partijen waren het ook eens dat het vertrouwen in de overheid in het algemeen en die van Bergen in het bijzonder door dit voorval enorm geschaad is. ‘We zullen keihard moeten werken om dat vertrouwen te herstellen. Daar zijn we ook al mee begonnen, maar we zijn er zeker nog niet’, aldus Meis de Jongh (VVD).

‘We hebben dit voor een deel ook over onszelf afgeroepen’, concludeerde Solita Groen (GroenLinks, de partij die de extra raadsvergadering had aangevraagd). ‘We moeten als raad en college opener zijn, maximaal informeren. Naar elkaar en naar de burgers toe. We moeten bovendien binnen onze eigen organisatie onderzoeken waar de besluitvorming rond de bekende projecten eventueel beïnvloed zou kunnen zijn door wat nu voorligt over deze ambtenaar. Daarom zouden wellicht een aantal van deze projecten ‘on hold’ moeten worden gezet.’

De meeste partijen waren echter van mening dat daarvoor nu in ieder geval nog geen aanleiding was. ‘Vanuit de informatie zoals die nu voorligt in de berichtgeving van het Openbaar Ministerie (die zich baseert op het onderzoek van de Rijksrecherche) zien we geen reden de lopende projecten nu al te stoppen’, vonden PvdA, KIESLokaal, CDA, D66 en VVD.

Ook de voorkeur van het college ging er naar uit om eerst af te wachten wat de uitspraak van de rechter in de zaak zou zijn. ‘Naar aanleiding daarvan kunnen we stappen zetten’, aldus wethouder Arend Jan van den Beld in een reactie namens het college. ‘Als zou blijken dat de raad in een aantal projecten bewust op het verkeerde been is gezet met onvolledige of foutieve informatie, dan is er wat ons betreft reden om maatregelen te nemen. Tot die tijd is Van H. echter alleen nog ‘verdachte’ en onschuldig totdat het tegendeel wordt bewezen. Het onderzoek van de Rijksrecherche heeft bovendien geen concrete aanwijzingen opgeleverd die zouden duiden op onrechtmatig handelen in de projecten van Van H.’

Het college komt ‘op de kortst mogelijke termijn’ terug op vragen vanuit de raad om meer inzicht te geven in een aantal zaken. Bijvoorbeeld over welke stappen zijn gezet sinds het strafontslag van Eric van H. om herhaling te voorkomen (en die stappen ook extern  te laten toetsen), over de projectarchivering in het algemeen, of en wanneer het Hoffman-rapport, dat tot het strafontslag leidde, openbaar wordt, en of er bijvoorbeeld een ‘Vordering Benadeelde Partijen’ in voorbereiding is.

‘Het openbaar maken van het Hoffman-rapport hangt af van de BUCH (die opdrachtgever is geweest en dus eigenaar) en van het Openbaar Ministerie, omdat het informatie betreft in een lopende rechtszaak’, liet Van den Beld weten. ‘Deze en alle andere gevraagde zaken zullen we zo snel mogelijk in een memo aan de raad kenbaar maken.’

Wordt dus opnieuw vervolgd.

Foto: wethouder Arend Jan van den Beld gaf namens het college antwoord op de vragen van de raad over de gevolgen van ‘de zaak Eric van H.’ voor de projecten waar deze mee van doen had.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

UPDATE: raad in extra vergadering unamiem: dit mag nooit meer gebeuren! UPDATE: raad in extra vergadering unamiem: dit mag nooit meer gebeuren!