Fastservice Manifest: op weg naar gezondere voedselomgeving

Gebeurt al best veel, maar dat blijft veelal onder de radar

De afgelopen maanden heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) samen met zes bedrijven uit de fastservice gewerkt aan het zogenaamde Fastservice Manifest. ‘Hiermee willen we bijdragen aan een gezondere leefomgeving. McDonald’s Nederland, KFC, Domino’s, Bram Ladage, Kwalitaria en FHC Formulebeheer hebben in dit manifest beschreven welke stappen zij zetten op weg naar een gezondere voedselomgeving. We hopen dat meer bedrijven uit de fastservice-sector zich aansluiten’, aldus KHN in haar berichtgeving. Een aantal van deze ketens is ook in de Egmonden en/of in de nabije omgeving te vinden, zoals Kwalitaria, McDonald’s, Domino’s en KFC.

Samen met bovengenoemde leden wil KHN via het Fastservice Manifest een stem hebben in het debat, meedoen met concrete stappen richting een gezondere voedselomgeving en onderdeel van de oplossing zijn, in plaats van te worden gezien als het probleem. ‘Het manifest is een belofte aan Nederland. De deelnemende bedrijven gaan jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang van deze beloften’, zo stelt KHN.

Startpunt voor bredere samenwerking

Het Fastservice Manifest is een startpunt voor een langdurige bijdrage aan een gezondere voedselomgeving. KHN: ‘De meeste van de aangesloten bedrijven hebben de afgelopen jaren al acties ondernomen, bijvoorbeeld op het gebied van reductie van zout of suiker. Andere bedrijven beginnen hier nog maar net mee, mede dankzij het manifest. Ons doel is om de sector verder te inspireren gezondere keuzes te maken. Ook hopen we dat zoveel mogelijke andere fastservice-bedrijven zich aansluiten bij het manifest.’

‘We blijven werken aan verdere aanscherping van het manifest en de acties die op basis van het manifest door de verschillende bedrijven worden genomen.’

Inspanningen van de fastservice-sector

Volgens Marijke Vuik, voorzitter van KHN, is het manifest pas het begin: ‘Al enkele jaren verrichten fastservice-bedrijven inspanningen op het gebied van een gezondere voedselomgeving. Dat gebeurt alleen vaak onder de radar. Dit manifest gaat daar verandering in brengen. Daarnaast gaat het niet om woorden, maar om het daadwerkelijk boeken van vooruitgang op de ambities in het manifest. Dat doen de bedrijven op hun eigen manier, want ze verschillen in schaal en omvang. Maar het gezamenlijke startpunt is dat ze actief de handen ineenslaan om hun beloften waar te maken en jaarlijks gaan rapporteren over de resultaten die zijn geboekt.’

Bron: khn.nl

Foto: Op weg naar gezonder voedsel, ook in de fastservice.