Deel

Geen fietslaadpalen gepland voor laadinfrastructuur

Plannen gaan alleen over laadpalen voor auto's

Geen fietslaadpalen gepland voor laadinfrastructuur

GroenLinks stelde naar aanleiding van het voornemen om meer laadpalen te realiseren in de gemeente vragen over of daarin ook opties voor het laden van elektrische fietsen zijn meegenomen. Dat is niet het geval.

Uit de antwoorden op de gestelde vragen over de voorgenomen plannen bleken die alleen betrekking te hebben op een laadinfrastructuur voor auto’s. De elektrische auto’s hebben meer invloed op de co2-uitstoot en dat is waar deze voorzieningen uiteindelijk voor bedoeld zijn.

Daarbij worden bij het inrichten van de openbare ruimte wel direct deze laadpaalopties meegenomen. Dat is sinds maart vorig jaar  namelijk wettelijk verplicht in het kader van het Klimaatakkoord en het bijbehorende programma Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Tevens werd bekend gemaakt dat er proeven gaande zijn met zogenaamde bi-directionele laadpalen in woningbouwprojecten: deze ‘slimme’ laadpalen zijn voorzien van software die de palen (en dus het laden) aanstuurt op pieken en dalen in het stroomaanbod. Bergen is een van de zes gemeenten die meedoen aan dat experiment met energieleverancier Vattenfall.

Meer 'Politiek':

Drie jonge Egmondse politici (deel 2)

14 mei 2021

"Als je wilt dat iets verandert, moet je zelf ook willen veranderen" aldus Erik-Jan Stam

Vorige week lieten we Jasper Corts en Annabel Splinter aan het woord, deze week is het aan Erik-Jan Stam als een van de drie jonge ambitieuze Egmondse politici.

Cie. Bestemmingsplannen over Voorstraat 54

14 mei 2021

Woonhuis op plaats van garage

Op de plaats waar voorheen een garage was van de familie Genet wordt aankomende vergadering van de Commissie Bestemmingsplannen besproken of die bestemming gewijzigd kan worden. Wanneer daarmee wordt ingestemd kan het plan voor de bouw van een woonhuis op de plaats waar tot nu een garage stond doorgaan.

‘Hoever bewonersplatform’ krijgt langzaamaan gestalte

7 mei 2021

Absoluut geen vervanging voor participatie!

Gebiedsregisseur voor de Egmonden, Nicole Zwartelé, is druk doende een representatief bewonersplatform te organiseren voor Egmond aan den Hoef. Dat doet ze in navolging op de opmerking die tijdens de bijeenkomst over de Woonvisie werd gedaan. De voortekenen zijn gunstig: er wordt goed gereageerd.

Jonge Egmondse politici: ambitieus en gedreven

7 mei 2021

'Tijd voor een frisse nieuwe wind'

Het zijn drie jonge Egmonders die niet langer aan de zijlijn blijven staan. Ze willen zelf actief deel uitmaken van de politiek die uiteindelijk beslist over hoe hun - en onze - leefomgeving eruit komt te zien. Jasper Corts, Annabel Splinter en Erik-Jan Stam hebben zo hun eigen ideeën over hoe die er dan uitziet. Deze week Jasper en Annabel aan het woord.

Duurzame afvalinzameling nog best een uitdaging

7 mei 2021

Gaat erom beter met de grondstoffen om te gaan

In haar streven naar een betere afvalinzameling komt de gemeente nog voor flinke uitdagingen te staan. Bergen - en zeker ook de Egmonden - zijn toeristische trekpleisters en jaarlijks zijn er meer dan 4 miljoen overnachtingen in de gemeente. Ook die toeristen zorgen voor een afvalstroom.

In het nauw in een chalet op De Woudhoeve

5 mei 2021

Aantal bewoners met hun rug tegen de muur: uitzetting dreigt

Legalisatie van wonen in een recreatiewoning op een park als De Woudhoeve verloopt nog niet helemaal zonder slag of stoot. Een aantal (oudere) echtparen dreigt nu het slachtoffer te worden van de wetgeving die geldt voor wonen in een recreatiewoning.

Aangepaste wegmarkering kruising St Adelbertusweg-Randweg

29 april 2021

Duidelijker en hopelijk nu ook veiliger

In de nacht van woensdag op donderdag is de oude belijning op de kruising Adelbertusweg/ Randweg verwijderd. Deze belijning, ook wel wegmarkering genoemd, bleek in de praktijk vaak te leiden tot verwarring.

Parkeren: Leefbaarheid en bereikbaarheid schuren

30 april 2021

Veel vragen nog onbeantwoord

Tijdens een digitale sessie over het parkeerbeleid, de parkeernota en wat ons qua parkeren staat te wachten in de toekomst, was wel duidelijk dat veel vragen nog beantwoord moeten worden. Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, maar schuren behoorlijk.

OM Noord-Holland gaat voormalige ambtenaar, Eric van H. vervolgen

21 april 2021

Verdacht van ambtelijke corruptie vanwege afsluiten hypotheek bij projectontwikkelaar

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat een 52-jarige voormalige ambtenaar, Eric van H. van de gemeente Bergen, vervolgen voor ambtelijke corruptie. Dit betekent dat de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden.

OPINIE: Hang naar gerechtigheid of politiek opportunisme?

23 april 2021

Wat zou stopzetten projecten toevoegen?

Het was weer eens een hectische week voor politiek Bergen. Nadat bekend werd dat voormalig projectleider Eric van H. gaat worden vervolgd voor corruptie brak de hel los. De oppositie vond dat direct alle projecten waar deze projectleider bij betrokken is geweest de laatste periode - en over welke periode hebben we het dan precies? - in de wacht gezet moesten worden, want het moet tot op de bodem uitgezocht worden.

Nieuwbouw voor basisschool De Kiem stap verder

20 april 2021

Financieringsaanvraag in ieder geval akkoord voor college

Er moet nog heel wat water naar de zee voor het zover is, maar in principe staat het college positief tegenover nieuwbouw voor fusieschool de Kiem in Egmond aan den Hoef. Met de nieuwbouw is een bedrag van om en nabij de 3,4 miljoen euro gemoeid.

Doortimmerde Woonvisie nog niet zo simpel…

23 april 2021

We willen veel, maar kan dat ook?

Tijdens een digitale informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden werd maar weer eens duidelijk dat het formuleren van een Woonvisie nogal wat haken en ogen kent. Voor wie bouw je, wat bouw je, hoe zit het met eventuele zorg, hoeveel ruimte is er eigenlijk en hoe kun je zoveel mogelijk mensen laten meepraten?

Sammerpolder wordt geen zonneweide

20 april 2021

Mikken nu vooral op zonnepanelen op grote daken

In juni gaat de gemeenteraad er een klap op geven, maar het college geeft aan dat de Sammerpolder als zoeklocatie voor een zonneweide (in het kader van de Regionale Energiestrategie, RES) wat hen betreft van de baan is.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college. Wethouder Arend Jan van den Beld (filmpje)

19 april 2021

Veel vragen van lezers van Flessenpost gingen over participatie

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Arend Jan van den Beld (VVD Bergen).

Veel animo op ‘kijkdagen’ voor Project DuinKonijn

16 april 2021

Woensdag 21 april extra 'kijkdag' (op afspraak): 13.30u-20u

Peter Kok van Pantheum Vastgoed Ontwikkeling (PVO) bv kijkt tevreden terug op de eerste twee 'kijkdagen' voor zijn Project DuinKonijn. Vooral veel positieve reacties, en soms wat kritiek of aanvullende opmerkingen.

Gemeente peilt tevredenheid over dienstverlening

16 april 2021

Enquête onder 2000 inwoners en bijna 3000 bedrijven

Wat vinden inwoners en ondernemer van de dienstverlening van de gemeente? Een selectie uit deze groepen kan zich hierover uitspreken. De gemeente houdt voor de derde maal een onderzoek. Deze week krijgen 2000 inwoners en 2933 ondernemingen in deze gemeente een vragenlijst thuisgestuurd. Inwoners kunnen zeggen wat ze vinden van zaken als woonomgeving, zorg en welzijn en of ze zich voldoende betrokken voelen bij wat de gemeente doet. Ondernemers kunnen aangeven wat ze vinden van onder meer het ondernemersklimaat of de relatie met de gemeente. 'Meedoen helpt', zegt burgemeester Rehwinkel. 'We doen deze peilingen om ervan te leren. Dat is niet alleen goed voor onze organisatie, het levert voor inwoners en ondernemers een betere dienstverlening op.' Wethouder Bekkering (portefeuillehouder Dienstverlening): 'Deelnemers aan de peilingen houden ons zo een spiegel voor over wat we goed doen en waar we verder aan kunnen werken. We hebben dienstverlening en onze relatie met Bergense inwoners en ondernemers hoog op de agenda staan.' Deze peiling is ook gehouden in 2016 en 2019. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo houden deze peiling net als de vorige keren gezamenlijk. Zo kunnen ze de uitkomsten vergelijken met elkaar, met de uitkomsten van de vorige peilingen en ook met het landelijke beeld. Inwoners zijn willekeurig gekozen, wel is gekeken naar een evenwichtige spreiding over woonkernen en leeftijd. De burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd door I&O Research. De landelijke cijfers, en die per gemeente zijn terug te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

Twijfels over voldoende BUCH-capaciteit

16 april 2021

'Er blijven wel erg veel dingen liggen...'

Tijdens de raadsvergadering van vorige week maakte Wilma Grooteman (CDA) middels een motie duidelijk dat ze zich zorgen maakt over of de BUCH-organisatie wel over voldoende capaciteit beschikt om aan de behoefte van Bergen te voldoen. 'Er blijven wel erg veel dingen liggen...' De motie ging erover om meer inzicht te krijgen in met name de behoefte aan capaciteit en ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Onderzoek naar behoefte aan ateliers en artistieke broedplaatsen

16 april 2021

Niet alleen maar tentoonstellen...

De gemeenteraad van Bergen heeft donderdagavond 8 april al ingestemd met de nieuwe Cultuurnota ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats’. Een van de te nemen vervolgstappen is een onderzoek naar de behoefte aan bijvoorbeeld ateliers en artistieke broedplaatsen. Wethouder Antoine Tromp is zeer content met de uitkomst: 'In het nieuwe cultuurbeleid ligt de focus op het maken en zichtbaar maken van kunst. Uit gesprekken die we voor de nota voerden met inwoners en het cultuurveld kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit en die wordt hiermee geborgd.' 'De gemeente is en blijft daarmee een plek van allerlei uitingen van kunst en cultuur, door professionals en amateurs. De kunst van vandaag is de cultuurhistorie van morgen. Om dit te behouden investeert de gemeente in haar culturele infrastructuur en programmering waaronder een gemeentelijk depot en een kwartiermaker voor het programma ‘Kunst in Uitvoering’ die voor de gehele gemeente wordt ingezet.' Kunst in uitvoering 'Een van de uitgangspunten is dat we een gemeente willen zijn waar kunst wordt gemaakt en niet alleen tentoongesteld. Makers zorgen voor een levendig cultureel klimaat', zegt de wethouder. Daarom komt er een onderzoek komt naar de mogelijkheden en behoefte aan ateliers, culturele ontmoetingsplaatsen en broedplaatsen.

Bewoners voeren actie met flyers tegen Plan Delversduin

10 april 2021

'Maar informatie is niet juist', reageert gemeente

Afgelopen dagen zijn er huis-aan-huis flyers bezorgd door tegenstanders van het nu ter visie liggende Plan Delversduin. In de flyer wordt onder meer aangegeven dat bewoners die 'tegen vooral meer vrijstaande miljoenenvilla's zijn, tegen een plan met vooral huizen voor mensen uit de Randstad, en niet meer verkeer willen over de Herenweg en Egmonderstraatweg vooral hun zienswijze tegen dit Plan Delversduin moeten indienen. In de tekst op de flyer staat verder dat van het plan 'slechts een handvol woningen bedoeld is voor starters en senioren'. Daar is de gemeente bij monde van wethouder Valkering het niet mee eens: 'Uiteraard heeft iedereen het recht om een zienswijze in te dienen, deze zullen we ook zorgvuldig afwegen en behandelen, maar in de flyer staat wel een aantal onjuistheden.' 'Delversduin is een plan voor Egmonders. Want 30% van de geplande 162 woningen wordt als sociale huurwoning gebouwd en deze worden eerst toegewezen aan mensen uit de Egmonden. De toepassingsregels zijn onlangs hierop aangepast. Daarnaast wordt 20% van de woningen als huurwoningen in de middenklasse gebouwd en ook die woningen worden als eerste aan Egmonders toegewezen. De resterende 50% van de woningen zijn inderdaad koopwoningen in de vrije sector. Dat zijn geen miljoenen villa’s, maar reguliere koopwoningen. Ook die huizen worden via lokale makelaars als eerste aan Egmonders aangeboden. Daarom klopt de informatie op de flyer niet.' 'De plannen voor Delversduin spelen al van voordat ik werd geboren. Als Egmonder weet ik dan ook niet beter dan dat hier ooit zou worden gebouwd. Ik snap heel goed dat je het plan misschien niet kent als je vanuit buiten het dorp hier naartoe bent verhuisd, en je het dan niet fijn vindt dat er woningen vlak voor je deur worden gebouwd. Een zienswijze daartegen indienen is het goed recht van een ieder. Het is daarbij wel belangrijk dat we als gemeente het hele verhaal vertellen.' Zienswijzen kunnen tot 4 mei 2021 worden ingediend bij de gemeente.

Gemeentelijk vastgoed en – gronden voor woningen?

9 april 2021

Lijst opmaken van bezittingen die kunnen worden 'hergebruikt'

GroenLinks kreeg de hele raad mee in haar motie over het anders aanwenden van gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke gronden. Het komt erop neer dat de raad wil dat er een inventarisatie en plan van aanpak komt van wat de gemeente heeft aan panden en gronden en hoe die kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke doelen en/of woningen.

Zorgen voor situatie van veel ondernemers (film)

9 april 2021

Corona dreigt alsnog ondergang te worden; Brandbrief naar Den Haag

Namens de hele raad en, naar duidelijk werd ook namens het college en in samenspraak met de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord, pleitte Meis de Jongh voor meer steun op maat voor ondernemers die door corona en overheidshulp alsnog kopje onder dreigen te gaan.

Gemeentebelangen en BBB ontevreden over informatievoorziening

9 april 2021

...maar motie van afkeuring werd toch maar ingetrokken

Er zat nog een venijnig staartje aan de raadsvergadering van donderdag. Op de valreep, of eigenlijk al ruim daarover, kwamen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen met een motie vreemd aan de orde; een motie van afkeuring tegen de wethouder Ruimtelijke Ordening, Klaas Valkering.

Digitaal parkeren: snel duidelijkheid over uitrol

9 april 2021

'Digitaal minder vaardigen helpen we waar we kunnen, maar het wordt wel digitaal'

Wethouder Erik Bekkering gaf aan dat binnenkort meer duidelijk wordt over de uitrol van digitaal parkeren. Dat zei hij op vragen van het CDA. De verdere uitrol heeft te maken met de afronding van een onderzoek door een extern bureau dat duidelijk moet maken hoe met de privacygevoelige gegevens bij het gebruik van het systeem wordt omgegaan. 

‘Plan Delversduin heeft geschiedenis van participatie’

9 april 2021

GroenLinks ziet graag extra inspraakmogelijkheden

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks over de participatie in het Plan Delversduin antwoordde wethouder Klaas Valkering dat er in allerlei vormen en bij veel gelegenheden al inspraak en participatie is geweest. 'Er zijn zelfs op dit moment nog persoonlijke gesprekken gaande met eerdere indieners van zienswijzen, om te overleggen of de gemaakte aanpassingen afdoende zijn.'

Bergen wil minder restafval

9 april 2021

Variabel tarief voor restafval: hoe meer, hoe duurder

Elk jaar zamelt de gemeente Bergen nog zo'n 230 kilo restafval per inwoner in. In het nieuwe grondstoffenbeleidsplan staat hoe de gemeente dit samen met inwoners kan terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner. Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. Het college legt het plan op 12 april voor aan de algemene raadscommissie. Op 20 mei besluit de gemeenteraad om erover. Maatregelen in fases In het grondstoffenbeleidsplan stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Zo wordt thuis afval scheiden straks een stuk makkelijker. Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor PBD-afval (plastic, blik en drinkpakken). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde GFT(Groente, Fruit en Tuin)-cocons bij hun complex. De milieuparkjes worden uitgebreid en op sommige locaties komen er containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers. Deze maatregelen starten in de loop van 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaan inwoners een variabel tarief betalen voor restafval. Het vaste tarief gaat dan omlaag en per aanbieding van restafval betaalt men een variabel tarief. Over het grondstoffenbeleid zegt wethouder Erik Bekkering: “Wat ik het mooiste vind, is dat we stap voor stap samen met betrokken inwoners hebben nagedacht over de inhoud van dit beleid. We hebben waardevolle feedback gekregen hoe we kunnen zorgen voor minder restafval. Want dat dat nodig is, is allang geen vraag meer; het is goed voor het milieu en –daarnaast - goed voor de portemonnee. Nadat het beleid is vastgesteld, starten we de uitvoering. Ook dan nemen we voldoende tijd voor elke verandering en betrekken we de inwoners bij elke stap.” Maatwerk per kern De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Het college wil dan ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. Zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal, en is er ook een regeling voor mensen met medisch afval. En waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer. Inwonerspanel Tijdens de voorbereiding van het grondstoffenbeleidsplan heeft de gemeente gekeken naar de successen van andere gemeenten in Nederland. Ook is ervaring opgedaan in buurgemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum. Zij zijn per 1 januari 2020 al overgestapt naar een nieuw inzamelsysteem. Ook hebben meer dan 700 mensen in de gemeente een enquête over de afvalinzameling ingevuld. En heeft een aantal inwoners intensief met de gemeente meegedacht over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Tijdens vier gespreksavonden gaven ze feedback en input op onder meer de communicatie over afvalscheiden en wat er specifiek nodig is voor de inwoners van de gemeente Bergen. Kunnen de inwoners nu al iets doen? Ja! We gooien namelijk vooral nog veel GFT bij het restafval. Het zou helpen om nu alvast kritisch te kijken naar wat bij het restafval wordt gegooid. Nu alvast proberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het GFT in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het ons makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt de inwoners straks ook geld.

Peter Kok (PVO bv): Project DuinKonijn is in overleg tot stand gekomen

2 april 2021

Laten zien en horen hoe het plan tot stand is gekomen

Naar aanleiding van de reactie van dorpsvereniging De Parel wil Peter Kok van Pantheum Vastgoed Ontwikkeling bv ook zijn kant over de totstandkoming van het plan nog wel toelichten.

HISWA-RECRON vraagt om Sammerpolder te sparen bij plannen voor zonneweide

2 april 2021

Ruimtelijke waarden van groot belang voor recreatieve sector

Tijdens de raadsvergadering van 8 april ligt een warm pleidooi voor behoud van de Sammerpolder zoals die is op tafel. Dat pleidooi komt van de branchevereniging voor watersport- en recreatiebedrijven, HISWA-RECRON.

Benoemingen tijdens raadsvergadering

2 april 2021

Alexandra Otto lid vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Met het vertrek van Egmonder Marcel Halff (D66) moet ook een nieuw lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester worden aangesteld. Tijdens de gemeenteraad van 8 april wordt Alexandra Otto (D66) voorgedragen. Als vervanger van Halff in de gemeenteraad zal Egmonder en oud-raadslid Jan Snijder worden voorgedragen.

Aandacht voor oplopende aanrijtijden politie

26 maart 2021

Burgemeester Peter Rehwinkel wil meer en beter faciliteren

Enige tijd terug werd uit de betreffende jaarrapportages duidelijk dat voor de gemeente Bergen - en dus ook de kernen van de Egmonden - de aanrijtijden van politie de grens van het wenselijke beginnen te naderen. Burgemeester Peter Rehwinkel doet alles wat in zijn vermogen ligt om daar aandacht voor te vragen en het tij te keren. 'De oplossing begint altijd bij aandacht vragen voor het probleem bij de partijen die maatregelen kunnen treffen', aldus Rehwinkel. 'Dat betreft de volgende partijen: politie, deelnemers van het Driehoeksoverleg (burgemeesters Alkmaar, Castricum en Heiloo, officier van Justitie, teamchefs politie basisteam Alkmaar) en onze gemeentelijke organisatie indien het gaat om het faciliteren van de politie om hun werk dichterbij te kunnen doen.' Ook binnen de gemeente Bergen zijn er nog wel mogelijkheden om iets te doen om de aanrijtijden te verbeteren. Rehwinkel: 'We kunnen de politie faciliteren om vaker in Bergen te kunnen werken. De politie maakt nu bv gebruik van een ruimte in de brandweerkazerne in Bergen. Er is onder meer gebrek aan stallingsruimte voor hun dienstfietsen en meetapparatuur snelheidsovertredingen. Daar begint het al mee.' Maar ook de politie zelf kan er iets aan doen uiteraard. 'Als politie kun je maatregelen treffen, zodat de mensen dichterbij de meldingen aan het werk zijn. Wanneer de locatie Bergen meer als uitvalsbasis voor de surveillance is te gebruiken zit je er al dichter op. Probeer ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk een dienstauto in het gebied aanwezig is.' Als burgemeester is Rehwinkel verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Hij ziet het dan ook als specifiek zijn taak om ervoor te zorgen dat die twee onderdelen maximaal worden gewaarborgd voor de inwoners van Groet/Schoorl, Bergen en de Egmonden. 'Dat begint met aandacht vragen voor het probleem op de plaats waar dat moet, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat, samen met de genoemde acties, die aanrijtijden worden verkort en de politie in staat is er - letterlijk - bovenop te zitten.'

Project DuinKonijn rond OK gebouw naar volgende fase

26 maart 2021

Van eerst 8 naar nu 40 geplande woningen

Het begon als een plan voor 8 woningen, op de hoek van de Julianastraat-Bergstraat in Egmond aan Zee. Allengs werd het inbreiplan echter groter; ontwikkelaar en oud-Egmonder Peter Kok van Pantheum Vastgoed Ontwikkeling (PVO) kon meer panden aankopen en zag daarmee mogelijkheden voor bij elkaar 40 woningen.

Jan Snijder terug naar de politiek

26 maart 2021

Marieke Sibarani nieuwe voorzitter 'de Parel'

Jan Snijder is teruggetreden als voorzitter van de Parel'. Zijn plaats als voorzitter wordt ingenomen door Marieke Sibarani. Snijder zal de D66-vacature, die per 8 april ontstaat door het vertrek van Marcel Halff, in de gemeenteraad innemen. Het voorzitterschap van 'de Parel' is niet te combineren met het raadslidmaatschap.

GroenLinks: hoever zijn we met Project DuinKonijn?

26 maart 2021

'Of lopen we weer achter de feiten aan?'

Ofschoon de projectontwikkelaar, PVO bv, al voortvarend te werk gaat, is GroenLinks niet tevreden met de antwoorden van de wethouder/het college op de vragen die zijn gesteld over Project DuinKonijn.

Extra ondersteuning bij plotselinge inkomensdaling

24 maart 2021

Aanvraag moet voor 1 juli binnen zijn

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen. De aanvraag moet wel voor 1 juli binnen zijn.

Woonvisie als basis voor toekomstige volkshuisvesting

26 maart 2021

Nu het behoefteonderzoek verder uitwerken naar beleid

Dat in de gemeente Bergen een nijpend tekort is aan (betaalbare) woningen is allang duidelijk. Maar wat moet precies worden gebouwd? Voor wie? En wat in welke hoeveelheden? Met de Woonvisie die nu in ontwikkeling is, wil het college van B&W een onderbouwing formuleren voor wat er de komende jaren gaat gebeuren op het gebied van volkshuisvesting. Eerste aanzet daarvoor is de startnotitie Woonvisie Bergen 2020-2025.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug