Deel

Huizen splitsen? Dan is de vergunning gratis

Idee van 'gratis splitsing' krijgt landelijke aandacht.

Huizen splitsen? Dan is de vergunning gratis

De gemeente Bergen wil graag iets doen aan de heersende woningnood. Een (kleine) deeloplossing kan zijn om grote woningen te splitsen en geschikt te maken voor meer bewoners. Dat is wat wethouder Valkering nu bepleit.

Het idee haalde de landelijke media (w.o. NOS.nl): maak grote woningen met bijvoorbeeld meerdere verdiepingen geschikt voor meerdere apart op dat adres gevestigde woningen. Ouderen kunnen beneden wonen en jongeren kunnen de bovenverdieping bewonen, om maar een voorbeeld te geven. Maar het kan uiteraard ook anders. Zolang van een woning maar twee (of misschien zelfs meer) zelfstandige woningen worden gemaakt geldt het ‘splitsingsaanbod’.

Een goed idee? Misschien, maar of het echt zoden aan de dijk zal zetten…

De gemeente Bergen heeft best veel grote woningen, maar de meeste ervan staan niet in de Egmonden. Bovendien moeten de bewoners van die grote woningen dan ook nog eens bereid zijn om een deel van hun huis ‘af te staan’ en de woning geschikt te maken voor meervoudig gebruik.

De vergunning voor dat splitsen is dan in ieder geval gratis, zo liet de wethouder weten. Normaal kost zo’n vergunning al snel 2000 tot 10.000 euro. Die kosten neemt Bergen voor haar rekening.

Het splitsen van een groot huis tot twee of meer zelfstandige woningen valt overigens niet te verwarren met verkamering van woningen. Bij splitsen krijg je nieuwe volledige woningen, met een eigen keuken, badkamer en wc. Vaak moeten de oorspronkelijke en gesplitste woningen een minimale oppervlakte hebben.

De hoop van de wethouder is dat het wellicht om zo’n 25 tot 50 woningen per jaar zou kunnen gaan. Dat betekent overigens nog altijd slechts een zeer beperkte toename van beschikbare huizen van ongeveer 0,33%. ‘Op het totaal aantal woningen in de gemeente (14.750) is dat misschien niet heel veel, maar alle beetjes helpen en voor een kleine gemeente als Bergen is het best wel wat.’

Foto (redactie)

Wethouder Klaas Valkering ziet wel wat in het splitsen van grote woningen om in ieder geval voor een (klein) deel de woningbehoefte te ledigen.

Meer 'Politiek':

Project DuinKonijn leek in deze vorm even van de baan, maar…

15 oktober 2021

...inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen

Op de agenda van een van de sessies van de Algemene Raadscommissie stond oorspronkelijk het coördinatiebesluit voor Project DuinKonijn. Dat kwam echter niet aan bod. Sterker nog, het hele project leek - in deze vorm althans - van de baan.

Wat betekenen klimaat, energietransitie en duurzaamheid voor onze gemeente?

15 oktober 2021

CDA bijeenkomst in Huys Egmont

Vrijdag 29 oktober vanaf 15.30 uur zijn alle inwoners van Bergen van harte uitgenodigd voor een openbare bijeenkomst van het CDA Bergen-Egmond-Schoorl, die gehouden zal worden in Huize Egmond, Slotweg 46-48 1934 CN Egmond aan den Hoef. Het betreft het belangrijke thema klimaat, duurzaamheid en energietransitie. Wat betekent dat voor ons als gemeente? De inleiding wordt verzorgd door de heer Niek Wijmenga, woordvoerder klimaat voor het CDA Noord-Holland. Geboren in 1981, opgegroeid in het Gooi, jarenlang volksvertegenwoordiger voor het CDA in Amsterdam en nu woonachtig in Heiloo. Zijn grote passie is om technische oplossingen te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de zorg voor een beter milieu en klimaat. Zijn achtergrond als ingenieur en zijn interesse in duurzaamheid motiveren hem om zich hier op verschillende manieren voor in te zetten. Dat doe hij via de politiek, maar ook door betrokkenheid bij lokale duurzaamheidsprojecten. Naast zijn werk voor de Provinciale Staten is hij werkzaam als rekenkamer onderzoeker voor de gemeenten Purmerend en Beemster. Programma: 1e etage 15.30 uur inloop 16.00 uur presentatie Niek Wijmenga. 17.00 uur discussie. 17.30 uur afsluiting met een drankje. Graag tot 29 oktober. Het belooft een interessante middag te worden!

OPINIE Chaotisch en in wiens belang?

15 oktober 2021

Overzicht ontbreekt soms volledig

Zo ongeveer net voor de zomer werd duidelijk dat er een nieuwe vorm van vergaderen zou volgen in de gemeente Bergen. Van beeldvormende bijeenkomsten naar oordeelsvormende bijeenkomsten naar besluitvormende bijeenkomsten. Het BOB-principe dus.

Denk mee met dorpsvereniging Egmond ‘parel’ aan Zee!

15 oktober 2021

Geef aan wat wij belangrijk vinden in Egmond aan Zee

Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee is geen politieke vereniging maar aangezien de verkiezingen voor de deur staan, kunnen wij wél aangeven wat de bewoners van Egmond aan Zee belangrijk vinden.

Parkeerbeleid moet zorgen voor grotere leefbaarheid in de kernen

8 oktober 2021

Onder meer voorkomen dat 'zoekverkeer' ontstaat

Op de aankomende commissievergadering (de oordeelsvormende bijeenkomst zoals het tegenwoordig heet) van 14 oktober staat de Nota Parkeerbeleid op de rol. In die nota staan alle veranderingen die ertoe moeten bijdragen dat de parkeerdruk wordt verlaagd en dat daarmee de leefbaarheid van de dorpskernen verbetert.

College Bergen toont sluitende begroting

8 oktober 2021

Vooral stijging OZB-kosten valt op

De begroting 2022 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 83 miljoen euro. Net als vorig jaar is de begroting structureel sluitend.

Informatieavonden ‘Dorp en Duin’ krijgen vervolg

8 oktober 2021

Inbreng inwoners is belangrijk

Inwoners zijn op 11 en/of 13 oktober welkom bij de informatieavonden over de woningbouwplannen Egmond aan den Hoef Noord & Oost en Egmond-Binnen Zuid (tezamen project ‘Dorp en Duin’). De informatieavond in Egmond-Binnen vindt plaats op 11 oktober en in Egmond aan den Hoef op 13 oktober.

Tot 2040: 10% meer bos en 25% meer autoluwe straten

6 oktober 2021

College stemt in met Omgevingsvisie 2040

Het college heeft ingestemd met de Omgevingsvisie 2040. In die visie is onder meer plaats om het bosareaal met 10% te laten groeien en het aantal autoluwe straten met 25%.

Oud-Katholieke Kerk: Intentieverklaring om te gaan praten

5 oktober 2021

'Dat is iets anders dan een intentie tot verkoop'

Pastoor Joke Kolkman voelde de behoefte om even iets toe te lichten over de positie van de OK Kerk in Project DuinKonijn.

Prangende vragen aan… wethouder Klaas Valkering

1 oktober 2021

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder wethouder Klaas Valkering van het CDA. Opnamedag donderdag 20 september 2021. Locatie: de in aanbouw zijnde Beeck. Wanneer Is de opening eigenlijk? De heren hoefden geen helm te dragen op de veilige locatie tijdens interview. Klik hier voor het interview. klik op de foto voor een uitvergroting. Vlnr. Interviewer Ruud Bredewold, wethouder Klaas Valkering en uitgever Harry Steunenberg. FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis. De redactie heeft de grootst mogelijke journalistieke vrijheid om alle vragen te kunnen stellen die door de lezers zijn aangeleverd. Zodoende kunnen burgemeester en wethouders u per aflevering op de hoogte houden van de voortgang of gebrek daaraan van de portefeuilles die onder hen vallen.

Algemene Raadscommissie over DuinKonijn, Manege De Duinrand en verhuur Terrasflat

1 oktober 2021

En een nieuw bouwplan voor vijf kavels: het Polleveld

De Algemene Raadscommissie van 14 oktober heeft een volle (Egmondse) agenda. Er worden knopen - als het goed is - doorgehakt over Manege De Duinrand, recreatieve verhuur van appartementen in de Terrasflat en een beslissing moet komen over het zogenaamde coördinatiebesluit rond project DuinKonijn om de procedure te kunnen versnellen.

Veel inzendingen over lokale wateroverlast in juni

1 oktober 2021

Ruim 400 meldingen van burgers en bedrijven binnengekomen

Naar aanleiding van de wateroverlast in juni in had de gemeente een oproep gedaan om zoveel mogelijk beelden met locatie toe te sturen. Die oproep heeft heel veel reacties opgeleverd. Ruim 400 meldingen kwamen bij de gemeente binnen. Daarnaast zijn meldingen van de brandweer en woningcorporaties opgehaald. De verwerking van alle locaties en bijbehorende filmpjes en foto’s neemt nog enkele weken in beslag. Met die resultaten wordt vervolgens beleid gemaakt om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Onderdeel daarvan is advies aan inwoners hoe zij hun eigen huis en tuin beter kunt beschermen tegen wateroverlast. Wethouder Erik Bekkering legt uit: “Het is goed om te zien hoeveel inwoners de moeite hebben genomen om ons van informatie te voorzien over de wateroverlast. Elke locatie is anders en vraagt soms om een andere aanpak. Het blijft natuurlijk zo dat je op hevige regenval niet altijd kunt inspelen. Daarvan moeten we ons bewust blijven. Maar binnen onze gemeente ons hierop zo goed mogelijk inrichten en voorbereiden, is iets dat we zelf kunnen doen.” “De vele foto’s en filmpjes, die momenteel worden verwerkt, leren ons veel. Het geeft ons vooral een inzicht in wat er kan gebeuren, waar situaties zijn die om een oplossing vragen, maar ook bewustwording dat niet alles is op te lossen bij een dergelijke hevige bui. Deze gebeurtenis is zeldzaam, maar door klimaatverandering wordt de kans op deze harde regenbuien wel groter.” Wat doet de gemeente? De gemeente heeft een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om een weg en een riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt ook de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050. De klimaatbestendige maatregelen die al genomen zijn, worden aan de hand van alle gegevens die de gemeente Bergen van inwoners heeft ontvangen, getoetst op de werking ervan. Daarnaast bereiden we ons verder voor op hoe we om moeten gaan met calamiteiten zoals deze wateroverlast. Dat gebeurt samen met de buurgemeentes, met de Veiligheidsregio (brandweer) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wat kunnen bewoners en bedrijven doen? Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). Dat kan door hergebruik (regenton), waterberging (op het dak of ondergronds), infiltratie in grind, zand of groen, of waterafvoer naar de sloot of naar de straat. Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als het regenwater niet direct naar de straat wordt afgevoerd. Het water vertragen door het aanbrengen van groen op eigen grond is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. Bijvoorbeeld door het inrichten van een regenwatertuin. Meer informatie over hoe u uw tuin meer waterbestendig in kunt richten, voor zowel harde buien als voor langdurige droogte, staat op https://www.rainproof.nl/. Inzenders van foto’s en videomateriaal over de wateroverlast in juni ontvangen binnen enkele weken persoonlijk bericht over het vervolg.

Geen uitzondering in verhuuropties voor Terrasflat

29 september 2021

College: Ook niet na aangepast voorstel

Het college van de gemeente Bergen wil definitief de toeristische verhuur van (tweede) woningen in de Terrasflat in Egmond aan Zee (en in Bergen aan Zee) net als in de rest van de gemeente maximaal 63 nachten per jaar toestaan.

Bergen betaalt in tien jaar miljoenen euro’s minder voor afvalinzameling

28 september 2021

BUCH werkorganisatie gaat vanaf 2023 het afval inzamelen

Met de keuze voor de werkorganisatie BUCH betaalt de gemeente Bergen de komende tien jaar (2023-2032) in totaal naar schatting zo'n 5 miljoen euro minder aan inzamelingskosten ten opzichte van de aanbieding van HVC.

Prangende vragen aan…

24 september 2021

...wethouder Klaas Valkering

Binnenkort worden de opnamen gemaakt van het gesprek met wethouder Klaas Valkering. Heeft u vragen aan deze wethouder (of misschien aan een van de andere leden van het college)? Laat het ons weten: [email protected] De portefeuille van wethouder Valkering omvat:Volkshuisvesting/Wonen • Planologie en structuurvisies • Bestemmingsplannen • Bouwvergunningen • Regionale Energietransitie • RO en wonen • Vastgoed en accommodatiebeleid • Grondbeleid (ontwikkeling) • Coördinatie Omgevingswet • Agrarische zaken (inclusief natuur en bos) • Armoede/schulden • BUCH bestuur • Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Ordening Focuspunten: De Zeven Dorpelingen (herontwikkeling centrum Bergen) Voetbalfusie de Egmonden Ontwikkeling Watertorenterrein/sporthal Egmond aan Zee De Beeck inclusief huisvesting raad Lamoraal/Slotkwartier Delversduin Bergen aan Zee BSV-terrein Projecten volkhuisvesting/RO Herontwikkeling d´Oosterkimschool Woningbouw Herenweg 56 Schoorl (voormalige Rabobank) Dorpswethouder: Bergen Bergen aan Zee 2de locoburgemeester

Perceel Watertorenweg 14 mag naar twee kavels voor woningen worden omgezet

24 september 2021

Na jaren gesteggel eindelijk akkoord op plan

Inspreker en initiatiefnemer van het plan, Edwin Buis, zal tevreden kunnen terugkijken op de commissievergadering waarin positief werd gereageerd op zijn plan om Watertorenweg 14 te splitsen in twee kavels.

Bestemming bedrijfswoning bij De Duinrand krijgt fiat college

22 september 2021

Na de raadsvergadering van oktober kan Ingrid Schouw bij haar manage wonen

Het college heeft dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen. Het bestemmingsplan lag de afgelopen weken ter visie en er zijn geen zienswijzen ingediend. In het plan wordt onder meer de bedrijfswoning in Manege De Duinrand formeel toegestaan.

Project DuinKonijn levert wisselende reacties op

17 september 2021

Moeten nog wel wat plooitjes worden glad gestreken

'Dit is nu typisch hoe het in de toekomst zal gaan: op voorhand wel meer inzicht, maar direct ook complexer en hier en daar wat rafeliger.' Dat waren de afsluitende woorden van wethouder Klaas Valkering toen hem werd gevraagd hoe hij eigenlijk aankeek tegen de beeldvormende bijeenkomst over het Project DuinKonijn.

Belang dorpshuizen overduidelijk

17 september 2021

Investering gewenst en noodzakelijk

Tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de dorpshuizen (waaronder De Schulp en De Hanswijk) was iedereen het roerend eens met het belang van een multifunctioneel, wendbaar, flexibel inzetbaar dorpshuis. Wel waren er wat aanvullende opmerkingen en de vraag om het maatschappelijk rendement wat inzichtelijker te maken.

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

17 september 2021

Prangende vragen aan het college

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder Antoine Tromp van D66. Opnamedag maandag 13 september 2021. Locatie: museum Egmond aan Zee.

In gesprek met de nieuwe burgemeester, Lars Voskuil

17 september 2021

Wie is hij eigenlijk?

Vorige week woensdag werd de nieuwe burgemeester van Bergen, Lars Voskuil door de commissaris van de Koning Arthur van dijk geïnstalleerd in de Ruïnekerk in aanwezigheid van het college en de raad. Afgelopen week had de Flessenpost een openhartig gesprek met hem.

Foute factuur voor parkeervergunningen

17 september 2021

Verkeerde gegevens gebruikt

Afgelopen week zijn de facturen verstuurd voor de parkeervergunningen in de gemeente Bergen. Naar nu blijkt is daar een lijst met verouderde gegevens voor gebruikt. Tot grote schrik van de gemeente is voor het verzenden van de factuurbrief geen toets gedaan op de actualiteit van gegevens in het Basisregister Personen.

Ook voor Peter Rehwinkel een portret als afscheidscadeau

13 september 2021

Als je dan toch de winnaar van Project Rembrandt in je gemeente hebt...

Het is een beetje ondergesneeuwd in alle hectiek van de installatie van Lars Voskuil als de nieuwe burgemeester, maar de scheidend burgemeester kreeg namens de gemeente toch wel een waardig afscheidscadeau: een prachtig portret, gemaakt door Sebastiaan Groot.

Project DuinKonijn voor bespreking naar commissie

10 september 2021

Coördinatiebesluit gevraagd aan raad

In een van de parallelle sessies op donderdag 16 september wordt Project DuinKonijn besproken in de Algemene Raadscommissie. Aan de raad wordt gevraagd een zogenaamd coördinatiebesluit te nemen voor dit project aan de Julianastraat in Egmond aan Zee, om zo sneller en effectiever de procedure te doorlopen.

Lars Voskuil geïnstalleerd als burgemeester van Bergen

9 september 2021

... en nu aan de slag

Er waren toespraken vol lof, vol verwachtingen en misschien zelfs wel vol vertrouwen. Want vertrouwen was wel het sleutelwoord tijdens de installatie van Lars Voskuil als de nieuwe burgemeester van Bergen.

De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen

10 september 2021

Beeldvorming over investeringen in toekomstbestendigheid

De politiek komt weer op gang na het zomerreces. Tijdens de informatiebijeenkomst van 16 september - waarvan er gelijk twee tegelijk zijn - staat onder meer de rol van dorpshuizen voor toekomstbestendige dorpskernen op de agenda.

Behoorlijk Bestuur Bergen gaat op in nieuwe politieke partij in oprichting

10 september 2021

'Beter om onze doelen te bereiken'

De nieuwe politieke partij in oprichting die komende verkiezingen gaat meedingen naar de gunst van de kiezer krijgt steun van Behoorlijk Bestuur Bergen: BBB gaat volledig op in de nieuw te vormen partij waar de voormalig wethouder uit Egmond, Jan Houtenbos, zich ok al bij heeft aangesloten.

In oktober vervolg van ‘veegplan’

10 september 2021

Over het algemeen positief over bouwen, maar....

In de week van 29 juni t/m 2 juli vond ´De Week van Egmond´ plaats. In deze week zijn er namens het college van burgemeester en wethouders verschillende activiteiten georganiseerd. Het doel was met inwoners in gesprek te gaan over woningbouw op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Noord en Oost.

Bergen biedt hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire

10 september 2021

Ook andere BUCH-gemeenten bieden hulp

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierdoor zijn ze mogelijk in de financiële, psychische of sociale problemen gekomen.

Jeugdlintje voor jonge helden en heldinnen

7 september 2021

Bijzondere verdiensten van jongeren moeten ook waardering krijgen

Omdat jongeren net zo zeer een bijzondere prestatie voor de samenleving kunnen leveren, gaat het college van Bergen de raad voorstellen het jeugdlintje in te voeren. Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er moet komen voor deze helden en heldinnen. In de gemeente Bergen zijn veel kinderen en jongeren maatschappelijk actief in verenigingen of daarbuiten en/of die spontaan iets goeds doen voor een ander. Hier is normaal gesproken niet veel aandacht voor. Aan volwassenen die een actieve rol in de samenleving hebben wordt elk jaar een Koninklijk Onderscheiding uitgereikt tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Als dank en waardering. De raad van Bergen vindt dat ook de Bergense jeugd een speciaal moment verdient om hun inzet in de maatschappij te waarderen en te erkennen. Daarom heeft hij in een motie opdracht gegeven aan het college om te zorgen voor de invoer van een jeugdlintje Lintjesregen Om aan te sluiten bij de volwassenen kiest het college ervoor om de jeugdlintjes uit te reiken op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, tijdens de Lintjesregen. Voor zeer bijzondere prestaties is het mogelijk om tussentijds een lintje uit te reiken. Burgemeester Peter Rehwinkel is enthousiast over de invoer van een jeugdlintje: “Net als volwassenen verdienen kinderen en jongeren ook waardering en erkenning als zij iets bijzonders doen voor de maatschappij. Dat wil het college graag belonen in de vorm van een jeugdlintje. Degenen die een lintje ontvangen kunnen daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.” Aanvragen De gemeenteraad buigt zich eind september over het raadsvoorstel. Als deze ermee akkoord gaat dan kan in 2022 het eerste jeugdlintje worden uitgereikt. Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren van 6 jaar t/m 18 jaar voordragen. De aanvraag voor een lintje moet uiterlijk 1 februari worden ingediend. Meer informatie en een formulier voor de aanvraag volgt na het besluit van de raad op de gemeentelijke website.

Donatie voor Veteranen Search Team

7 september 2021

Bedrag van 5000 euro ter ondersteuning

Naar aanleiding van hun inzet bij de recente zoektocht naar de vermiste Gerda Peijs ontvangt de Stichting Veteranen Search Team (VST) een donatie van 5000 euro vanuit de gemeente. 'In de hoop dat dit voorbeeld ook anderen inspireert om deze stichting te steunen', aldus Arend-Jan van den Beld.

Uitspraak Raad van State over fusielocatie laat opnieuw langer op zich wachten

4 september 2021

Nu weer (technisch) advies over aanvullende onderzoeken gevraagd

Er lijkt maar geen eind te komen aan de procedures en onderzoeken rondom het bestemmingsplan van de beoogde fusielocatie voor de Egmondse voetbalclubs.

Betaald parkeren in Egmond aan Zee uitgebreid

1 september 2021

Parkeren zal hier altijd een uitdaging blijven

Het college van Bergen heeft recent ingestemd met de actualisatie van het parkeerbeleid en de uitvoering die daaraan gekoppeld is. Per saldo wordt getracht om meer kansen voor de inwoners en (klanten van) ondernemers te creëren een parkeerplaats te bemachtigen.

De ‘oude’ burgemeester neemt afscheid

3 september 2021

Overdracht van de bevoegdheden bijna definitief (filmpje)

Met de installatie van Lars Voskuil als nieuwe burgemeester van Bergen komt een einde aan de interim-periode van Peter Rehwinkel als burgemeester. Hij blikt met FlessenpostTV terug op zijn tijd hier.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug