Investeringen in Egmondse dorpshuizen noodzakelijk

Inspelen op veranderingen in de maatschappij

Investeringen in Egmondse dorpshuizen noodzakelijk

Tijdens een digitale bijeenkomst voor raads- en commissieleden kwam ook de toekomst van de Egmondse dorpshuizen ter sprake. Onderzoek vanuit de gemeente wijst uit dat de bevolking vergrijst, dat jongeren wegtrekken, dat er een stijgende zorgvraag is en dat daarmee een verschraling van de voorzieningen dreigt. Om met name de dorpshuizen De Schulp (Egmond-Binnen), Hanswijk (Egmond aan den Hoef) en De Blinkerd (Schoorl) toekomstbestendig te maken (en te houden) zijn investeringen nodig. Flinke investeringen…

In totaal gaat het naar verwachting om zo’n 5 miljoen euro. De eerste die aan die investeringen behoefte aan heeft (voor bijna de helft van die 5 miljoen euro), is Dorpshuis De Schulp. Daar is volgens pleitbezorger en bestuurslid Theo Apeldoorn al (te) lange tijd niet meer geïnvesteerd, zo bleek tijdens de bijeenkomst. ‘Behalve wat  kleinere onderhoudswerkzaamheden is er eigenlijk al niet meer sinds de oprichting in 1966 serieus in geïnvesteerd. Het wordt hoog tijd dat we daar stappen in zetten.’ Het gaat daarbij niet om een opknapbeurt, maar om serieuze aanpassingen die het dorpshuis kaar maken voor de toekomst: up-to-date, als sociaal centrum van Egmond-Binnen, voor en door de inwoners’, aldus Apeldoorn.

Het bestuur heeft daar zelf al de eerste stappen in gezet door met een doortimmerd plan, inclusief begroting, te komen. Gereed om te presenteren aan de gemeenteraad. Voor de andere twee dorpshuizen is de nood nog niet zo hoog, maar feitelijk geldt daar wel eenzelfde toekomstbeeld; als er niet wordt geïnvesteerd verliezen de dorpshuizen hun (sociale) functie, raken ze uit beeld bij de inwoners en voldoen ze niet meer aan de wensen en behoeften.

Het is vervolgens volgens de onderzoekers wel van belang dat het maatschappelijk rendement wordt vergroot. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld activiteiten beter op elkaar afgestemd zouden kunnen (en moeten) worden, dat het creëren van verbinding tussen bewoners, gebruikers en organisaties voorop zou moeten staan. Maar ook dat er regelmatig een behoeftepeiling zou moeten plaatsvinden, actief en interactief: laat de inwoners vooral zelf ook meedenken en met initiatieven komen. Ook de jongeren. ‘De maatschappij verandert snel en voor je het weet loop je weer achter op de ontwikkelingen en waaraan behoefte bestaat.’

Zonder overigens tot echt commerciële activiteiten te komen, want dat is voor een dorpshuis nu eenmaal niet toegestaan.

Foto: Entree Dorpshuis De Schulp zoals die nu is.