Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’

Grote opkomst van inwoners, met best kritische vragen

Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’

Maandagvond zaten pakweg zo’n 120 belangstellenden opeengepakt in de zaal van Dorpshuis De Schulp. Zij waren gekomen om tekst en uitleg te krijgen, maar vooral ook om vragen te stellen over de komende opvang van dertig jonge vluchtelingen in Groepsaccommodatie Broekakkers’.

Het zat daarmee bomvol in die zaal in De Schulp. Meer dan menigeen had verwacht blijkbaar, maar ‘dat is juist goed, want dan krijgen de mensen direct het gevoel dat ze worden gehoord’, aldus een van de aanwezigen na afloop.

Scherpe sfeer

In het begin van de avond was er best een ‘scherpe sfeer’. Nadat het doel van de avond was uitgelegd, burgemeester Lars Voskuil had gesproken en Tamara Prinsen (locatiemanager COA) had uitgelegd wat er gaat gebeuren, kwamen de vragen los: Hoe zit het met de/onze veiligheid? Hoeveel nareizigers komen er straks wel niet naar Egmond-Binnen? Hoe zijn die meisjes hier überhaupt gekomen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Moeten we niet eens een grens trekken? Kortom, alles wat landelijk in deze problematiek aan de orde komt, kwam in Egmond-Binnen eveneens langs. Maar toch, naarmate de avond vorderde, er meer tekst en uitleg kwam over met name de groep die naar ‘Broekakkers’ zou komen en hoe een en ander geregeld zou worden, werd de stemming wat milder.

Communicatie

Wat ook wel duidelijk werd, was dat communicatie heel belangrijk is. In een eerder opgestart traject hadden de omwonenden een brief gekregen met daarin informatie over de komst van Oekraïeners naar ‘Broekakkers’. Dat ‘project’ kwam echter op een zijspoor doordat het COA dringend behoefte had aan een opvanglocatie voor deze specifieke doelgroep: jonge vluchtelingen, allemaal meiden in de leeftijd van 15-17 jaar. Die eerdere brief had dus geen betrekking op deze opvang, maar dat was niet voor iedereen even duidelijk.

Dat nam zeker niet meteen alle bezwaren weg, maar zette die wel in een ander daglicht. Ook toen kwamen er echter kritische vragen, met name over de nabijheid van de opvanglocatie in Heiloo, ‘waarvan enkele bewoners ook worden gesignaleerd in het dorp’, aldus een van de inwoners. ‘Hoe denkt u het veilig te houden voor die jonge meiden? Gaat er een avondklok ingesteld worden?’

24/7 begeleiding

Het fenomeen avondklok kent het COA niet, maar er zijn wel huisregels. Voor de bewoners van ‘Broekakkers’ betekent dat straks dat het om 22 uur einde dag is, aldus Prinsen. De veiligheid van de omgeving en de groep die wordt opgevangen kan worden zekergesteld – in ieder geval zoveel mogelijk – door 24/7 aanwezigheid van begeleiders en de instelling van een ‘alarmnummer’. Dat nummer kan bij vragen of problemen direct gebeld worden door omwonenden en inwoners, aldus het COA. ‘Maar dat moet dan ook wel gebeuren. We weten ook niet altijd elk moment van de dag wat er gebeurt en wat er leeft.’ Overigens, deze jonge vluchtelingen moeten gewoon naar school overdag. Althans, dat gaat geregeld worden.

Gemeente weinig invloed

Dat er sprake van is dat na de opvangperiode voor deze groep (die na 1 februari 2024 verhuist naar Klein Zwitserland, red.) in ‘Broekakkers’ Oekraïeners en eventueel statushouders worden opgevangen, is een voornemen. ‘Maar dat laatste hangt van meer zaken af’, meldde wethouder Yvonne Roos. ‘Daarvoor moet dezelfde procedure worden doorlopen als die u moet doorlopen bij een eventuele bouwaanvraag.’ Er zou voor de statushouders namelijk sprake zijn van de bouw van woonunits voor hun huisvesting. Burgemeester Voskuil voegde daar nog aan toe dat ‘het zomaar zou kunnen dat we als gemeente daar weinig of geen invloed op hebben als de spreidingswet er door komt. In dat geval, zoals het er nu voorstaat en als als, als, zou de gemeente Bergen moeten zorgen voor 117 opvangplaatsen voor asielzoekers. Waar dat dan gaat gebeuren is nog onduidelijk. Broekakkers zou een van de plaatsen kunnen zijn. Ook voor 2023 heeft Bergen daar nog een quotum in te vullen dat ons door het Rijk is opgelegd.’

Over die ontwikkeling wordt in een later stadium nog een nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Dat er uiteindelijk ook positieve reacties vanuit de zaal waren om juist deze groep amv’s een veilige opvangplek te bieden gaf aan dat de scherpste kantjes er (voorlopig) wel vanaf waren. Er was zelfs een bescheiden applausje voor die reactie…

Foto (redactie): Foto 1 en 2: Volle bak in De Schulp bij de bewonersavond over de opvang van jonge vluchtelingen in ‘Broekakkers’. Foto 3 en 4: Burgemeester Lars Voskuil en Tamara Prinsen lichten toe. Foto 5 en 6: In de ‘napraat’ konden inwoners nog bij individuele vertegenwoordigers van gemeente, COA en politie hun vragen stellen.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’ Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’ Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’ Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’ Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’ Kritische geluiden, maar toch ook begrip voor opvang op ‘Broekakkers’