Deel

Lokale kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Is er tenminste nog iets bekends...

Lokale kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Voor wie volgende week in het stemhokje staat, gaat bij de lijst van kandidaten van al die verschillende partijen vast niet bij iedereen een belletje rinkelen. Flessenpost uit Egmond heeft voor u de kandidaten gezocht die tenminste hier vandaan komen. En hier is dan uit de hele gemeente Bergen. Anders wordt de spoeling wel erg dun… Voor uw gemak hebben we ook de plaats gezocht waar ze op de lijst staan. Zowel voor de Provinciale Staten – als voor de Waterschapsverkiezingen.


Lokale kandidaten voor de Provinciale Staten:

GroenLinks: Philip Garcia Hoogland (Schoorl, #19)

VVD: Annemieke Born (Bergen, #22)

PvdA: Jan Stam (Egmond aan Zee, #10)

Belang van Nederland: Ennio Senese (Egmond-Binnen, #1); Karen Senese-Middelkoop (Egmond-Binnen, #22)

JA21: Gerard Köhler (Bergen, #11)

Code Oranje: Femke Ouendag (Bergen, #11)


Lokale kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen:

Waterplatform Groen, Water en Land: Klazien Hartog (Bergen, #1)

Water Natuurlijk: Klaas van der Kaaij (Bergen, #8); Piet Beemster (Egmond-Binnen #10); Rosemarie Slobbe (Bergen, #19); Gerard Roosloot (Bergen, #39)

CDA: Danny Zwart (Egmond aan den Hoef, #14).


De meeste van de hier genoemde lokale kandidaten hebben een Egmondse of Bergense gemeentepolitieke achtergrond. Klinkt het tenminste nog enigszins bekend.

Meer 'Politiek':

Wijze raad voor ‘regionale regelingen’ na rappe raadsvergadering

16 februari 2024

'Bereid je vast voor op financieel mindere tijden'

Zelden zal een raadsvergadering zo snel zijn verlopen als die van deze week. Nadat de agenda was aangepast en twee onderwerpen waar nog enige discussie over te verwachten viel van de agenda werden gehaald, bleef alleen een 'hamerlijst' over, zo als burgemeester Lars Voskuil het formuleerde.

Afspraken over samenwerken aan duurzame binnenduinrand

16 februari 2024

Zoeken naar balans tussen mens en natuur

'We vinden het belangrijk dat de binnenduinrand een mooie plek blijft om te wonen, werken en recreëren. We moeten samenwerken aan een duurzame balans tussen mens en natuur.' Dat schrijven provincie, gemeenten, het waterschap, landbouworganisatie LTO-Noord, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties in de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’. In de startnotitie staat hoe ze de komende tijd willen samenwerken en hoe zij de inwoners daarbij zullen betrekken. Gebiedsproces In de provincie lopen meerdere gebiedsprocessen. In Zuid-Kennemerland werken eerdergenoemde partijen samen aan verschillende opgaven. In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe. Het Rijk en de Europese Unie verplichten de provincie Noord-Holland om bepaalde (natuur)waarden te verbeteren. De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied. In de startnotitie (pdf download, 3,14 MB) hebben bestuurders beschreven hoe ze de komende tijd willen samenwerken. Diverse onderzoeken Binnen het gebiedsproces wordt ook onderzoek gedaan, zodat vervolgstappen en besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen. Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. Daarnaast start voor de zomer van 2024 een inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand. De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen.

Uitbreiding Hotel Golfzang een hamerstuk voor de raad

9 februari 2024

Moet wel een aantal zaken in de Omgevingsvergunning worden vastgelegd

Het werd eigenlijk helemaal geen discussie. De uitbreiding van Hotel Golfzang in Egmond aan Zee wordt zelfs een hamerstuk voor de raadvergadering van volgende week.

Provincie komt met aanwijzing 151 buitenzwemlocaties voor 2024 in heel Noord-Holland

9 februari 2024

Maar blijkbaar geldt het voorstel alleen tussen 1 mei en 1 oktober

Voor het zwemseizoen 2024 heeft de Provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen. Bij aanwijzing wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en de veiligheid. Daarom kunnen er ieder jaar nieuwe officiële locaties bijkomen of afvallen. Inwoners en overige belanghebbenden kunnen nog reageren op de voorgestelde locaties.

Noord-Holland trekt €4 miljoen uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte

2 februari 2024

Veel is nog onbekend, dus stappen zijn echt nodig

De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu €4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om te investeren in nader onderzoek naar aardwarmte. Gemeenten kunnen de kosten van het benodigde type seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Dat geldt ook voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling voor seismisch onderzoek in het leven geroepen.

In de gemeente Bergen werden 67 nieuwe huizen opgeleverd in 2023

31 januari 2024

Volgens de nieuwste gegevens van Centraal Bureau voor de Statistiek

We weten allemaal dat het geen storm loopt als het gaat om de oplevering van nieuwe huizen: volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in de gemeente Bergen in 2023 zegge en schrijve 67 huizen nieuw opgeleverd.

Dorpsvisie Egmond aan Zee noodzakelijk voor betere belangenafweging?

2 februari 2024

Jan Stam: 'Wat voor dorp willen we zijn?'

Tijdens de algemene ledenvergadering van dorpsbelangenvereniging Egmond 'Parel' aan Zee sprak Jan Stam afgelopen weekend het gezelschap toe over hoe je tot een gedragen dorpsvisie komt. 'Met als valkuil dat ik meteen inhoudelijk word, want het gaat nu over mijn eigen dorp', aldus Stam.

Uitnodiging om mee te praten met het CDA over onder meer uitbreiding Hotel Golfzang

2 februari 2024

Geplande uitbreiding staat komende raadsvergadering op de agenda

Inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fractievergadering van het CDA die op maandag 5 februari om 20:30 uur zal plaatsvinden in het Harmoniegebouw, Plein, Bergen. Tijdens de fractievergadering bespreken wij de agendapunten van de aankomende gemeenteraadsvergadering. Het CDA staat voor het algemeen belang voor alle Bergenaren. De fractie staat open voor jouw ideeën en mening die wij kunnen gebruiken in het debat en bij onze standpuntbepaling. Heb je suggesties voor de agenda mail deze dan naar [email protected]. Agenda 1. Opening en welkom 2. Bestemmingsplan appartementencomplex aan de Laanweg in Schoorl 3. Bestemmingsplan hotel Golfzang in Egmond 4. Verklaring van geen bedenkingen Dorpsplein Bergen (onder voorbehoud) 5. Plan van Harmonielocatie 6. Voorzieningen in de kern zoals Post.nl en accommodaties 7. Afronding 22:00 uur

Behoefte aan watertappunten bij speelplaatsen wordt onderzocht

26 januari 2024

Maar niet meteen standaard bij alle speelplaatsen in de gemeente invoeren

Het zorgde nog even voor een bijzondere wending: het CDA wilde met een motie voor de komst van watertappunten bij speelplaatsen wat meer druk op de ketel zetten.

Bergense raad wil (meer) betrokken worden bij besluiten over ‘grootschalige kap’

26 januari 2024

Maar of het zoden aan de dijk zet...

Tijdens de raadsvergadering van donderdag kwam vanuit de raad de nadrukkelijke wens om meer grip te willen hebben op de momenten dat besloten moet worden over een kapvergunning van meer dan een halve hectare.

Kinderburgemeester Tygo leest voor

26 januari 2024

Aftrap voor de Nationale Voorleesdagen (filmpje)

Woensdag 24 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen, het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De Egmondse kinderburgemeester Tygo Fontijn opende samen met wethouder Yvonne Roos-Bakker de Nationale Voorleesdagen bij de bibliotheek in Bergen. Tygo las voor uit het bekroonde prentenboek: 'Help! Een verrassing' van Miriam Bos.

Meer aandacht voor circulair bouwen

26 januari 2024

Recent ondertekenden 37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, de circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord. Daarmee hopen ze de circulariteit in de bouwsector te verbeteren.

Perspectief op bouwen in Bijzonder Provinciaal Landschap?

26 januari 2024

Bezoek gedeputeerde Beemsterboer en minister De Jonge aan buurgemeente Uitgeest

Het is bekend dat het in de gemeente Bergen een grote uitdaging is om buitenstedelijk te bouwen. Bijna alles buiten de grenzen van de bebouwde kom valt direct onder de noemer Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), een term die bij velen inmiddels bekend is. Maar Bergen is niet de enige gemeente. Buurgemeente Uitgeest kreeg onlangs bezoek van Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) en Minister Hugo de Jonge (CDA) om te bezien of en waar er aan de randen van Uitgeest gebouwd zou kunnen worden. Ook in BPL dus. De deur zit niet meer in het slot in ieder geval.

Wisseling van de wacht bij het CDA, aanvulling bij PvdA

26 januari 2024

Twee nieuwe burgercommissieleden voor de PvdA

Johan Mekken verlaat deels vanwege werk en deels om persoonlijke redenen de raad van Bergen. Het CDA Bergen heeft burgercommissielid Paul Korremans gevraagd om zijn plaats in te nemen. De raadswerkzaamheden vergen veel tijd. Johan kan het raadswerk niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden bij de provincie, zijn boerencamping in Camperduin en privéleven. Johan zegt hierover: “Het is bijzonder spijtig dat ik het raadswerk niet meer kan combineren met mijn andere werk. Ik vind het jammer om deze keuze te maken na drie jaar actief te zijn geweest bij de fractie. Mijn CDA hart blijft kloppen voor de gemeente Bergen en in het bijzonder voor de leefbaarheid van de kern Schoorl. Gemis Het CDA en de raad Bergen gaan zijn expertise op het gebied van het ruimtelijk domein missen. Dat wil niet zeggen dat Johan volledig buiten beeld zal raken. Het CDA kan blijven rekenen op zijn expertise op bepaalde gebieden en Johan blijft ambassadeur voor het CDA. Opvolger Paul Korremans is sinds 2021 commissielid van de fractie van het CDA in Bergen. Hij is inmiddels een goede bekende in de raad waar hij op informatie- en commissieavonden al langer het woord voert. Paul startte zijn politieke carrière startte hij op 18 jarige leeftijd bij de KVP jongeren. Gedurende vele jaren is hij in diverse woonplaatsen voorzitter of bestuurslid geweest van CDA afdelingen. Ook landelijk heeft hij binnen de partij verschillende rollen vervult. Paul woont in Schoorl en is als betrokken burger geïnteresseerd in de plannen voor het centrum. “Dit verdient een stevige opfrisser voor de inwoners, ondernemers en vele toeristen die ons dorp bezoeken. Er ligt een mooi plan maar een transferium buiten het dorp is dringend noodzakelijk” aldus Paul. Naast zijn politieke betrokkenheid is Paul een groot deel van zijn leven ondernemer. De laatste 8 jaren heeft hij zich gericht op de privacy en was bij verschillende organisaties toezichthouder. De laatste 6 jaren was hij o.a. bestuurslid en voorzitter van Stichting Privacy First waar hij op 24 januari afscheid heeft genomen. Continuïteit Fractievoorzitter Wilma Grooteman is verheugd dat Paul korremans de raad komt versterken. “Met Paul in de fractie en de raad krijgen wij een bevlogen en betrokken persoon die bekend is met vele onderwerpen w.o. het Sociaal Domein en recreatie. Maar ook zijn bestuurlijke kwaliteiten komen goed van pas op verschillende dossiers” aldus Wilma.

Noodfonds voor huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen

26 januari 2024

Voor mensen met hoge energierekening en laag inkomen

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de 6 maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen op noodfondsenergie.nl. Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van € 60 miljoen. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het huishouden heeft. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking. De initiatiefnemers hebben Lodewijk Asscher gevraagd om ook dit jaar op te treden als vertegenwoordiger van het Noodfonds. ‘De stress van energie armoede raakt veel mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte bieden. De behoefte daaraan is ook in 2024 heel groot: meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben”, aldus Asscher.  In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds ontvangen. In totaal is er € 43,7 miljoen uitgekeerd.

Bezwaar bewonersgroepen Egmond-Binnen voor behandeling bij Raad van State

19 januari 2024

Het niet doorzetten van het Plan Dorp & Duin was tegen het zere been

De bewonersgroepen Nieuwbouw Egmond-Binnen, Ondernemersvereniging Egmond-Binnen en de Jongerenvereniging Egmond-Binnen zagen deze week hun bezwaar tegen het raadsbesluit om de voorgenomen bouwplannen in hun dorp in te trekken behandeld worden bij de Raad van State.

Neuzen weer (een beetje) dezelfde kant op voor woningbouw Egmond-Binnen

19 januari 2024

Lang gesprek bewonersgroeperingen Egmond-Binnen met wethouder en burgemeester

Het gesprek tussen bewonersgroeperingen uit Egmond-Binnen, burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos na de zittingsdag bij de Raad van State eindigde in ieder geval positief. De betrokkenen spraken uit dat ze hetzelfde doel nastreven: woningen voor Egmond-Binnen.

Provincie wil meer en sneller investeren in verkeersveiligheid

19 januari 2024

Maar voorlopig geen actie op kruising provinciale randweg/Adelbertusweg

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom onderzoekt ze op welke wegen, kruisingen en fietspaden op korte termijn kleine maatregelen kunnen worden getroffen die relatief eenvoudig en snel uit te voeren zijn en meteen effect hebben op de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) (pdf, 343 kB), waarin staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden. Naast regulier onderhoud en nieuwe plannen, gaat het bij de kleine veiligheidsmaatregelen over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau of verkeersdrempel. Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: ‘In plaats van een afname van het aantal verkeersslachtoffers, zien we de laatste jaren juist een stijging. De provincie onderneemt actie om dit te keren. We investeren in educatie en bewustwording, maar nog belangrijker kijken we naar hoe we onze fietspaden, wegen en kruisingen kunnen verbeteren. We kunnen niet ieder ongeluk voorkomen, maar we kunnen er wel zo veel mogelijk aan doen om onze wegen zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers. Want ieder slachtoffer is er één te veel.’ Meerjarenprogramma In het integraal meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden en welk geld daarvoor nodig is. Dit programma wordt 2 keer per jaar geactualiseerd en voor akkoord voorgelegd aan Provinciale Staten. Jeroen Olthof: "Naast grote aanpassingen aan wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren, die veel studie en voorbereidingstijd kosten, zijn het de kleine verkeersmaatregelen die op korte termijn al een groot verschil maken. Door al die kansen nu in één keer in kaart te brengen en als het ware één potje voor kleine verkeersmaatregelen te creëren, kunnen we veel sneller overgaan tot actie."

Wethouder Marco Wiesehahn: Sport en bewegen cruciaal voor een vitale samenleving

19 januari 2024

Onbekend maakt onbemind

Veel, zo niet alles wat sport en bewegen aangaat zit wel (enigszins) in zijn portefeuille. Niet helemaal alles, maar sport is wel een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Wethouder Marco Wiesehahn ziet een groot belang in zaken als bijvoorbeeld het Sportakkoord. ‘Sport en bewegen zijn cruciaal voor de fysieke en mentale weerbaarheid. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren, maar juist ook voor de vitaliteit van ouderen in de vergrijzende gemeente Bergen.’ Natuurlijk gaat het bij het sporten en bewegen niet primair om topsport in welke tak van sport ook. ‘Het gaat erom dat mensen – letterlijk – uit hun stoel vandaan komen om iets te gaan doen. Alles is goed. Zolang het je maar in beweging brengt en er is een bijkomend voordeel als je dit in sociale context doet. Dan heb je meteen weer nieuwe gespreksstof en nieuwe contacten. Dat houdt mensen vitaal en gezond.’ Sportakkoord Het Sportakkoord is een samenwerking tussen kort gezegd sportaanbieders, buurtsportcoaches, de sportraad en gemeente Bergen. In het Sportakkoord is een aantal doelen geformuleerd. Wiesehahn: ‘Eén ervan is om bijvoorbeeld de preventieve aanpak in de zorg te koppelen aan het sportaanbod. Zo brengen we mensen meer in beweging. Bewegen houdt ons gezond en dat scheelt op de langere termijn bij veel inwoners medische zorg. Dat houdt ook de kostenstijgingen in de zorg weer beperkt. We hoeven niet alles meteen in geld uit te drukken, maar het telt wel mee. Bovendien is het mentaal welzijn van mensen die regelmatig bewegen, al dan niet met een groepje gelijkgestemden, in de regel aanzienlijk beter dan dat van hen die dat niet doen. Een beetje uitbreiding van je sociale netwerk draagt snel bij aan het geestelijk welzijn en voorkomt eenzaamheid. Het kopje koffie erna is goed voor weer een gesprekje. Met elkaar is altijd leuker, toch?’ Geld beschikbaar Nu is er via het Sportakkoord wat geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven. ‘Als mensen een goed idee hebben en dat kunnen onderbouwen met een voorstel, dan is er zeker wel iets mogelijk. We zijn er als gemeenschap bij gebaat dat nieuwe initiatieven worden gesteund en gestimuleerd. Om die initiatieven te beoordelen is er een zogenaamd kernteam met daarin vertegenwoordigers van sport en welzijn, op allerlei vlakken. Van buurtsportcoaches tot sportaanbieders. Het is dus zeker niet alleen iets van de gemeente. Dat zou ook weinig effect hebben, want dit is nu juist een onderwerp bij uitstek waar je met zijn allen aan moet werken: alle betrokkenen, inclusief de inwoners zelf die in beweging en willen komen.’ Veel sport- en beweegfaciliteiten Er zijn in de gemeente al behoorlijk veel sport- en beweegfaciliteiten en daaraan gekoppelde verenigingen, al dan niet officiële. Wiesehahn: ‘Niet altijd is alles even goed bekend. Ook niet wat nu precies voor wie is bedoeld en/of beschikbaar is. Dat is jammer, want binnen het Sportakkoord hebben we bijvoorbeeld twee belangrijke doelgroepen gedefinieerd: de ouderen en de jongeren. Die vragen extra aandacht, maar zo als het nu vaak nog is, is niet altijd duidelijk wat er voor ze beschikbaar is. Dat is ook een van de doelen in het Sportakkoord: communicatie. Maak wat beter bekend wat er al is, wanneer dat is, voor wie dat is en waar dat is. We leven hier in een prachtige omgeving waar heel veel aan buitensport wordt gedaan. Zorg dat mensen van je bestaan af weten. Dat is precies waarvoor het platform www.sportenbewegeninbergen.nl is opgezet. Op deze website kun je als inwoner informatie vinden over alles wat met sport te maken heeft in de gemeente Bergen.’ Ontwikkelingen in de Egmonden Aan de andere kant is een aantal ontwikkelingen gaande, zoals de komst van een nieuw voetbalcomplex en op termijn de vervanging van de sporthal in Egmond aan Zee. ‘Daar begint langzaamaan duidelijkheid over te komen. Het nieuwe voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef is in ontwikkeling. Samen met de club werken we aan een nieuw ontwerp voor de velden en een mooi nieuw clubhuis. Als het straks af is ligt er als het goed is een fraai complex waar met veel plezier gevoetbald worden. De eerste ideeën en concepten zijn er al, maar we willen daar eerst een stap verder in zijn voordat het plan wordt gepresenteerd. Wat betreft de sporthal in Egmond aan Zee: die hangt weer samen met de ontwikkeling van het Plan Watertoren en daar hopen we binnenkort een plan voor te hebben. Voor de Lange Plas geldt hetzelfde, binnenkort gaan we aan slag met een plan waarbij uiteraard de inwoners betrokken worden. De wens van de gemeenteraad is om in ieder geval iets achter te laten waar de inwoners over hebben kunnen meepraten en waar serieus rekening is gehouden met hun ideeën. Er komt nu een aanbesteding voor de bouw van een sporthal en afhankelijk de uitkomst daarvan worden de plannen verder uitgewerkt. Voor Egmond-Binnen wordt gewerkt aan een nieuw dorpshuis de Schulp, inclusief sportzaal. Kortom, ook in de Egmonden wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van de sport- en beweegfaciliteiten.’

Vanuit een uitkering gaan werken? Dat kan via Simple Switch

19 januari 2024

Meedoen op de best passende plek

Zaffier en haar partners hebben hun krachten samengevoegd in de pilot Simpel Switchen. Want inwoners die vanuit een uitkering willen gaan werken, durven deze stap vaak niet te zetten. Ook meedoen op de best passende plek is in de praktijk niet zo ‘simpel’. Ze hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Zaffier startte op 11 januari 2024 met de pilot. Daarin werkt ze samen met de afdelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest, het UWV en zorgaanbieders Esdégé-Reigersdaal en Kust en Vliegwerk. Tijdens de officiële start, hebben de betrokken bestuurders van Zaffier samen met het projectteam Simpel Switchen symbolisch stukjes van een puzzel met elkaar verbonden. Geen zorgen over geld Het projectteam Simpel Switchen zorgt ervoor dat inwoners geen problemen ervaren bij het zetten van stappen in hun ontwikkeling. “Door Simpel Switchen is het mogelijk voor inwoners om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Zonder dat de inwoner daarbij zorgen over geld krijgt of rechten verliest”, vertelt Esther Mak, projectleider Simpel Switchen en beleidsadviseur bij Zaffier. Het is heel normaal om te ‘switchen’ volgens Robert te Beest, voorzitter algemeen bestuur bij Zaffier: “Het is een onderdeel van het leven en het is niet erg wanneer dat gebeurt, als je maar goed geholpen wordt. Met dit project willen we het switchen makkelijker maken.” Meedoen op de best passende plek Door samen te werken bieden we wat inwoners nodig hebben: zekerheid, begeleiding, inkomen en veiligheid. Het maakt daarbij niet uit onder welke wet of organisatie iemand valt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past. Dit kan een standaard baan zijn, een baan via de banenafspraak, beschut werk of een plek in de dagbesteding. Met of zonder (gedeeltelijke) uitkering. Eén uur in de bijstand Voor de start van de pilot hebben de bestuurders meegedaan aan de ‘Serious game: 1 uur in de bijstand’ van Simpel Switchen. Aan de bestuurders de taak om het huishoudboekje van het echtpaar Léon en Tirsa sluitend te houden. Daarbij kregen ze te maken met flinke uitdagingen en tegenslagen, zoals het inleveren en doorgeven van juiste gegevens voor uitkering, niet meer kunnen werken door gezondheid en het opbouwen van schulden. “Dit is voor steeds meer gezinnen in Nederland hun echte situatie geworden”, begint Robert. “Daarom is het belangrijk om te kijken naar hoe de inwoners de bijstand ervaren en wat wij als organisatie kunnen verbeteren. Zo kwam vandaag naar voren dat duidelijke informatie en meer begeleiding inwoners rust zal geven.” Vergroten van de arbeidsmarktkansen De pilot Simpel Switchen maakt deel uit van het landelijke offensief ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ van de Rijksoverheid. Dit is gericht op het vergroten van arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Contact Kijk eens op www.zaffier.nl voor meer informatie. Liever langskomen? Kom naar het inloopspreekuur in het Stadskantoor (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Of maak een afspraak bij jou in de buurt. Bellen kan naar 088 – 40 46 000 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Nieuwbouw voor IKC De Kiem: en waar moet die dan komen?

12 januari 2024

Welke voor- en nadelen hebben de twee locaties volgens de inwoners

Donderdagmiddag en -avond kregen inwoners van Egmond aan den Hoef gelegenheid zich te buigen over twee mogelijke locaties voor de nieuwbouw van een lagere school. IKC De Kiem, die nu nog op de locatie van de Jozefschool zit, heeft de ambitie om een nieuw onderkomen te (laten) realiseren. Dat kan op de huidige locatie, maar ook op de locatie van voorheen De Boswaid.

Het jaar 2023 in een notendop: van hartverscheurend tot hartverwarmend

8 januari 2024

Veel uitdagingen voor 2024 overgebleven, maar trots overheerst

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente liet zowel burgemeester Lars Voskuil als kinderburgemeester Tygo Fontein weten ook voor 2024 nog veel uitdagingen te zien. Maar ook dat ze trots zijn.

Subsidieregeling Kunst in de Kern: €90.000 beschikbaar

9 januari 2024

Derde jaargang subsidieregeling om bijzondere projecten te steunen.

De subsidieregeling Kunst in de Kern van de gemeente Bergen is geopend voor 2024. Voor het derde jaar op rij worden bijzondere kunstprojecten in de gemeente ondersteund met deze subsidie. Jaarlijks is er zo’n €90.000 beschikbaar voor professionele makers en culturele organisaties. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024. Professioneel en lokaal De subsidie is bestemd voor professionele makers of culturele organisaties. Zij bieden kwalitatieve culturele activiteiten of projecten aan die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn voor een breed publiek. De subsidieregeling onderstreept zowel de gelijkwaardigheid van de dorpskernen als het unieke karakter van de drie kernen. De regeling is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de kernen in de gemeente Bergen; cultuurhistorie, (hedendaagse) kunst en natuur. Succesvolle projecten De afgelopen jaren zijn er al meerdere succesvolle en uiteenlopende kunstprojecten mede mogelijk gemaakt met deze subsidieregeling. Zo namen de Mediaridders ons in vijf luistermiddagen mee in de rijkdom van in Nederland gesproken talen en dialecten waaronder die van de Derpers. Dansgezelschap Groundbreakers creëerde een dansvoorstelling met de muziek van Simeon ten Holt. En een expositie van fotograaf Armando Jongejan kwam tot leven in het Museum van Egmond. Aanvragen Voor Kunst in de Kern 2024 is zo’n € 90.000 beschikbaar; als uitgangspunt geldt € 30.000 per dorpskern. Aanvragen kan via de website van de gemeente en de deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie kunst en cultuur van de gemeente Bergen. Als het budget van een dorpskern niet volledig wordt benut, dan volgt een tweede indienronde in september.

Er komt beweging in Plan Overduin: binnenkort start bouwrijp maken

5 januari 2024

Verwachte start van de verkoop mogelijk voor de zomer van 2024

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen in plan Overduin (voorheen Delversduin). Ook voor de schermen gaat ontwikkelaar BPD binnenkort aan de slag. De grond op de bouwlocatie wordt namelijk bouwrijp gemaakt.

Woonzorgvisie: hoe te voldoen aan groeiende vraag naar hulp en passende huisvesting?

12 januari 2024

Ondersteuning en huisvesting voor mensen met zorgbehoefte

Elke gemeente in Nederland moet in 2024 beschikken over een woonzorgvisie. In deze visie moet duidelijk worden wat er nodig is om ouderen en andere aandachtsgroepen met een zorgbehoefte huisvesting en passende ondersteuning te bieden. Met de toekomstige woonzorgvisie in de hand is de gemeente regisseur en aanjager, om te voldoen aan de groeiende vraag van ouderen en kwetsbare inwoners naar passende huisvesting. Er is al veel voorwerk gedaan op dit onderwerp voor de gemeente Bergen. Voor ouderen is door adviesbureau Companen een analyse verricht naar het huidige woonzorgaanbod en naar de woonzorgbehoefte. Bergen heeft tevens een uitgewerkt gebiedsplan Sociale Basis en is momenteel bezig met het ontwikkelen van een woonvisie. De doelgroepen waarover de woonzorgvisie zou kunnen gaan zijn inzichtelijk gemaakt en per doelgroep is grotendeels bekend wat de woonzorgopgave inhoudt. De gemeente Bergen moet nu een keuze maken over de inhoud van de woonzorgvisie en de lokale ambitie uitspreken. De meegegeven kaders uit het integraal beleidskader sociaal domein, de te ontwikkelen woonvisie en het gebiedsplan Sociale Basis, geven richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden in de woonzorgvisie. Om inzichtelijk te maken welke keuzes er gemaakt kunnen worden en welke stappen ondernomen moeten worden, om een woonzorgvisie te laten vaststellen, is voor de gemeente Bergen deze startnotitie opgesteld.

Op weg naar een voor alle kernen passend Mobiliteitsplan

5 januari 2024

Nu fase van verder invullen met belanghebbenden

De gemeente Bergen werkt aan een nieuw Mobiliteitsplan. Het is een plan dat de grote lijnen uitzet voor het gemeentelijke verkeersbeleid voor de toekomst. Het doel is de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Om goed in beeld te krijgen hoe de inwoners van de gemeente de verkeerssituatie in de verschillende dorpen ervaren, hebben we in november een vragenlijst gedeeld. De vragenlijst bestond uit vragen over welke thema’s we moeten inzetten voor ons verkeers- en vervoerbeleid. Daarnaast kon er op een interactieve kaart van onze gemeente worden aangegeven wat goed en niet goed gaat. De vragenlijst is nu afgesloten. In totaal zijn 687 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Op de interactieve kaart zijn 1480 punten aangegeven, waarvan 187 positief en 1293 aandachtpunten. Dat wordt meegenomen in de analyses. De punten op de kaart geven daarnaast ook informatie voor verbeteringen op bepaalde wegen of kruispunten wanneer we deze gaan herinrichten. Bedankt voor alle reacties en dank aan iedereen die mee heeft gedaan. Meepraten en luisteren over het mobiliteitsplan We willen de inventarisatie en de uitkomst van de vragenlijsten graag delen en bespreken. We informeren de raad hier- over in een raadsinformatieavond op don- derdag 11 januari van 19:30 tot 21:30 uur in de raadzaal, adres: sportcentrum De Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen. U kunt de avond ook online volgen. Klankbordgroep Tot slot gaan we daarnaast in januari starten met een klankbordgroep, waarin we met verschillende belangengroepen en ondernemersverenigingen in gesprek gaan. Dit betreft een besloten bijeenkomst, betrokkenen zijn inmiddels uitgenodigd. We gebruiken de opbrengst bij het vormen van het toekomstbeeld en de bijbehorende uitvoeringsagenda in het Mobiliteitsplan. Als we de agenda in grote lijnen hebben uitgewerkt, plannen we ook een tweede gesprek. Dan geven we aan wat we met de input hebben gedaan en dan is er een mogelijkheid om daar reactie op geven. De betrokkenen die zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep zijn de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Rover (Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer), de ANWB, de Motorrijders Actie Groep (MAG), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland en Transport en Logistiek Nederland. Heeft u vragen of wilt u de informatie nog even rustig nalezen. Dat kan online via https://www.bergen-nh.nl/in-bergen/ mobiliteitsplan-2024 Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bram Wever, projectlei- der: 088 909 91 44 of per e-mail info@ bergen-nh.nl - graag bij het onderwerp vermelden: Mobiliteitsplan Bergen.

Vergroening Egmond aan Zee in volgende uitvoeringsfase

5 januari 2024

Na voorbereidingen volgt begin maart verdere beplanting

De gemeente brengt steeds meer groen in Egmond aan Zee Zuid. Inmiddels is het werk in fase 2 aangekomen. Naar aanleiding van gesprekken met inwoners waaruit inzichten zijn gekomen over de planten die goed of minder goed groeien, is dit toegepast in nieuw opgestelde groenontwerpen. Aan de Karel Doormanlaan en de Rooseveltstraat komen enkele nieuwe groenvakken en enkele bestaande groenvakken worden aangepast. In totaal zijn het 10 vakken met nieuwe aanleg en 3 vakken worden opgenomen in een nieuw groter groenvak. De gemeente en firma Jan Hes starten met de aanleg van de vakken in De Zuid. Dan gaat het straatwerk eruit en de grond wordt verbeterd voor de aanleg van de bedoelde bakken. Ook is gevraagd om het plantwerk begin maart 2024 te gaan doen. Goed om te melden dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. De firma Jan Hes gaat ook de plantsoenen 2 jaar onderhouden en watergeven. Planning - Tweede week januari aanleg grondwerk - Begin maart start plantwerk Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Chris Sundermann, bereikbaar via [email protected].

Geen extra ruimte voor openbare toiletten bij kiosk aan Boulevard

5 januari 2024

Aanvraag Omgevingsvergunning geweigerd door beheerder HHNK

In een van de laatste vergaderingen van de gemeentedaad in 2023 lukte het Michel Heusy (Ons Dorp) om de raad zo ver te krijgen onderzoek te (laten) doen naar de behoefte aan openbare toiletten. Een aanvraag daarvoor door de eigenaar van de kiosk aan de Boulevard in Egmond aan Zee is echter geweigerd.

College Bergen ‘onaangenaam verrast’ door aanvraag Provincie voor omleidingsroute fietspad Blijdensteinsweg

29 december 2023

Provincie loopt op de zaken vooruit; aanvraag vooralsnog geweigerd

Al geruime tijd is er een discussie over het fietspad Blijdensteinsweg (en Verspyckweg). Er spelen op dit punt meerdere belangen. Aan de ene kant het belang vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) om de duinen ten behoeve van behoud van natuur en biodiversiteit te dynamiseren. Het fietspad ligt vanuit die optiek in de weg. De huidige situatie belemmert de gewenste duinverstuiving. Aan de andere kant het belang vanuit recreatie, toerisme en mobiliteit om het fietspad te behouden. Het pad is onderdeel van het fietsnetwerk van de gemeente Bergen, onderdeel van het regionale fietsknooppuntennetwerk en onderdeel van de LF Kustroute, het Nederlandse deel van de EuroVelo 12 (North Sea Cycle Route). Hoewel wij regelmatig (zowel ambtelijk als bestuurlijk) overleg hebben met de betrokken partijen, waaronder PWN en Staatsbosbeheer, werden wij onlangs onaangenaam verrast door het feit dat de provincie Noord-Holland (PNH) financiële middelen heeft aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om onder andere het betreffende fietspad te verwijderen en hiervoor een alternatief aan te leggen. De gemeente was niet geïnformeerd over deze aanvraag. Gelukkig heeft het toetsteam van het Ministerie deze aanvraag vooralsnog geweigerd. Consequenties van de informatie uit het college Voor ons college is dit aanleiding geweest om ons ongenoegen per brief kenbaar te maken bij de Gedeputeerde Staten. Naast dat wij het onzorgvuldig vinden dat wij niet zijn gekend in het voornemen van de PNH om financiële middelen aan te vragen, vinden wij het in deze fase nog veel te vroeg om al in te zetten op realisatie van dit alternatieve tracé. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit alternatief de beste oplossing is, omdat een grondig onderzoek naar de (on)mogelijkheden ontbreekt. Daarom hebben wij er bij PNH op aangedrongen om eerst dit onderzoek te verrichten en de betrokkene partijen daar uitdrukkelijk te betrekken. Naast de gemeente Bergen, PWN en Staatsbosbeheer zijn dat in ieder geval de Fietsersbond, de ANWB en het Fietsplatform. Wij hebben daarbij verzocht om op bestuurlijk niveau van gedachten te wisselen om tot een helder en juist geformuleerde opdracht te komen voor het onderzoek.

In gesprek over het jaar 2023 met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

22 december 2023

Wat ging er goed en wat ging er minder goed in onze gemeente het afgelopen jaar?

Afgelopen donderdag ontmoette de Flessenpost burgemeester Lars Voskuil in de prachtige Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Onderwerpen waren onder andere wat ging er goed en wat ging er minder goed in onze gemeente in 2023. Klik hier voor het interview. (6.56 min.) Opname: donderdag 21 december Interviewer: Harry Steunenberg Cameraman: Cor Dekker

Inloopmiddagen over variabele afvalstoffenheffing

29 december 2023

Voor vragen over wanneer je wat moet betalen voor 'je grijze bak'

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak u uw restafvalcontainer laat legen of een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. Heeft u vragen of opmerkingen over de variabele heffing? Dan bent u de komende weken van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten. Hier kunt u uw vragen stellen en geven wij uitleg over de variabele heffing. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar kunt gewoon binnen lopen. U bent overal welkom. De volgende inloopmomenten staan nog op de agenda: Datum 8 januari 2024 10 januari 2024 11 januari 2024 Tijd Locatie 19.00 – 21.00 uur De Schulp (Visweg 45), Egmond-Binnen 10.00 - 12.00 uur Zwembad De Beeck, Bergen 19.00 - 21.00 uur De Blinkerd, Schoorl

Wet Open Overheid in Bergen: keuze voor praktisch meest haalbaar scenario

29 december 2023

Bergen loopt niet voorop, maar wel in de pas

Het college van B&W heeft ervoor gekozen om met betrekking tot de nieuwe Wet Open Overheid (Woo) het 'haalbare scenario' te volgen. Dat betekent dat de gemeente niet voorop loopt, maar wel voldoet aan de eisen die vanuit het Rijk zijn opgelegd.

Woonvisie krijgt gestalte, project Vitale Kernen laten aansluiten

29 december 2023

Voortgang Woonvisie 2024-2029 De gemeente Bergen is bezig met het opstellen van de Woonvisie 2024 - 2029. In april stelde uw raad de startnotitie vast voor een nieuwe woonvisie. Inmiddels is een aantal stappen afgerond. In deze brief wordt uw raad over de voortgang en planning geïnformeerd. Proces tot nu toe Uw raad heeft in april 2023 de startnotitie van de woonvisie vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten opgenomen waarbinnen de woonvisie wordt opgesteld. Er is een begeleidingsgroep gevormd. En uw raad wordt actief betrokken bij de bespreking van de speerpunten en de concept woonvisie. Op 19 juni 2023 heeft de gemeente een startbijeenkomst georganiseerd met de begeleidingsgroep. Er is toen een discussie geweest over de speerpunten van de woonvisie. Daarbij is rekening gehouden met de speelruimte die er is binnen de woonvisie als het gaat om bestaande beleidskaders en wet- en regelgeving. Tijdens de avond is een indruk opgedaan hoe deelnemers over de speerpunten denken en welke vragen we in een enquête kunnen stellen. Op 3 oktober 2023 is een vervolgbijeenkomst geweest met de begeleidingsgroep. Aan de hand van de discussie en praatplaten van de eerste bijeenkomst is een concept enquête opgesteld. Deze is tijdens de bijeenkomst in een werksessie van commentaar voorzien. De gemeente heeft dit verwerkt naar een definitieve enquête. De enquête woonvisie is op 10 november 2023 online gezet en kon tot 4 december 2023 ingevuld worden. Ondersteund door een intensieve samenwerking en ondersteuning vanuit de BUCH-organisatie. Zo is er naast berichtgeving op de gebruikelijke gemeentelijke kanalen ook extra social media ingezet, banners bij Flessenpost Bergen en Egmond en een extra advertentie in het blad Dorpsgenoten. De enquête is afgesloten met een response van 465 deelnemende personen. Planning raadsinformatie, participatie en vervolg De resultaten van de enquête worden in december verwerkt. In januari worden de resultaten besproken met de begeleidingsgroep, zodat er een beeld ontstaat van de uitkomsten waarin de vraag aan de begeleidingsgroep wordt gesteld of zij zich hierin ook herkennen. Daarna worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en besproken in een raadsinformatiebijeenkomst. Daarover krijgt het presidium in januari een agendaverzoek. We willen dit graag organiseren samen met afgevaardigden van de begeleidingsgroep. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst willen wij uw raad ook informeren over de woningmarkt aan de hand van onder meer de resultaten van het schaarsteonderzoek dat dan ook is opgeleverd. Tot slot willen wij uw raad informeren hoe het vervolg van de participatie eruit ziet. Dit wordt nog met de begeleidingsgroep besproken. De opbrengst van de raadsinformatiebijeenkomst geeft mede richting aan hoe we in de woonvisie om willen gaan met de belangrijke thema’s van de woonvisie en hoe we samen met uw raad en begeleidingsgroep komen tot een concept woonvisie. We streven naar de levering van de concept Woonvisie in het 3e kwartaal van 2024 en vaststelling in het 4e kwartaal 2024. Relatie Woonvisie tot de Woonzorgvisie en project Vitale Kernen In januari wordt de startnotitie van de Woonzorgvisie voorgelegd aan uw raad. In deze startnotitie is de stap opgenomen over de afstemming tussen de woonvisie en de woonzorgvisie. Het is mogelijk dat de planning van de woonvisie daarop aangepast moet worden. In Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet loopt het project Vitale Kernen. In het project wordt onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van deze kernen en hoe deze kan worden versterkt. Woongelegenheid is een van de thema’s waar binnen het leefbaarheidsonderzoek van Vitale Kernen wordt gekeken. Hiermee raakt het onderzoek ook aan de Woonvisie en geeft mogelijk waardevolle input. Er is op dit moment geen aanleiding dat de planning van de woonvisie verandert door het project Vitale Kernen.

Subsidies voor energiebesparing en verduurzaming

29 december 2023

Vergoeding van 40 procent van de kosten

Subsidieregelingen: ‘energiebesparing bestaande woningen Bergen’ en ‘isolatie huiseigenaren lage inkomens’ Vanaf 1 februari 2024 kunnen woningeigenaren in Bergen gemeentelijke subsidie aanvragen via de vernieuwde subsidieregeling ‘energiebesparing bestaande woningen Bergen 2024-2026’. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het isoleren van de vloer/bodem, gevel, dak, en voor geïsoleerde ramen en ventilatie. Daarnaast is er een extra gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar voor huiseigenaren met de laagste inkomens. Subsidieregeling ‘energiebesparing bestaande woningen Bergen 2024-2026’. De (vernieuwde) subsidieregeling is opgezet volgens (rijks)voorwaarden vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). De belangrijkste voorwaarde is dat subsidie alleen kan worden aangevraagd voor bestaande koopwoningen met een WOZ waarde in 2022 lager dan de gemiddelde WOZ waarde van 561.000 euro in 2022 voor koopwoningen in de gemeente Bergen. De regeling vergoedt 40% van de daadwerkelijke kosten: bij één maatregel maximaal 1000 euro, bij twee of meer maatregelen maximaal 2000 euro, en bij twee of meer maatregelen maximaal 2500 euro wanneer ook de gasaansluiting wordt verwijderd. Medio juni 2022 was het subsidieplafond van de vorige subsidieregeling ‘energiebesparing bestaande woningen Bergen 2020-2022’ bereikt. Er was goed gebruik gemaakt van de regeling, er zijn 332 woningeigenaren mee geholpen. Het totaal benodigde budget voor de subsidieregeling wordt betaald met rijksgeld vanuit het NIP en met gemeentelijk budget voor Energietransitie. Er hoeft dus geen extra budget te worden aangevraagd. Er kunnen naar verwachting zo’n 497 woningeigenaren mee worden geholpen. Door de vernieuwde opzet van de subsidieregeling verwacht ons college een toekomstbestendigere regeling beschikbaar te stellen, met een langere looptijd dan de vorige subsidieregelingen energiebesparing bestaande woningen. De vernieuwde subsidieregeling sluit (met terugwerkende kracht) naadloos aan op de vorige subsidieregeling. Subsidieregeling ‘isolatie voor huiseigenaren met lage inkomens Bergen 2024-2026’ Er zijn ook huiseigenaren in Bergen die geen eigen bijdrage kunnen leveren voor het nemen van energiebesparende maatregelen en ook de kosten niet kunnen voorschieten. Voor deze doelgroep is deze extra gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar. Hierdoor kunnen huiseigenaren met een inkomen tot 150% van het landelijk minimum inkomen voor isolatiemaatregelen maximaal 2500 euro subsidie aanvragen waar geen percentage aan vast zit. Dus als de maatregel 2000 euro kost, dan wordt dit bedrag volledig vergoed. Het totaal benodigde budget voor de subsidieregeling wordt volledig betaald met rijksgeld vanuit het NIP en Energiearmoede. Er hoeft dus geen extra budget te worden aangevraagd. Er kunnen naar verwachting zo’n 74 woningeigenaren mee worden geholpen. Aanvullend krijgt deze doelgroep vanuit de gemeente ook een ontzorgingstraject aangeboden, vanaf de eerste energiescan tot en met het uitvoeren van de maatregelen. Ze ontvangen dan hulp met de aanvraag van en keuze tussen offertes en het aanvragen van subsidies. Doordat de gemeentelijke subsidieregelingen gecombineerd kunnen worden met de landelijke (ISDE) subsidieregeling wordt het daardoor voor woningeigenaren nog laagdrempeliger en aantrekkelijker gemaakt om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Terug