Deel

Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig

Veel Egmondse vragen over uitblijven woningbouw

Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig

Het werd een goede en vooral inhoudelijke avond met Minister Hugo de Jonge en Provinciaal CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen in de Ruïnekerk. Vooral ook met veel Egmondse inbreng. Maar ze waren er op voorbereid.

Wat blijft er nog over in Egmond-Binnen?
Het begon na de introductie van beide CDA-coryfeeën door gespreksleider Patricia Wouda meteen al met vragen van Claus Tervoort, Theo van Velzen en Body Verhoogt uit Egmond-Binnen over het uitblijven van woningbouw, bijvoorbeeld bij Egmond-Binnen zuid. Zij benadrukten alledrie dat de leefbaarheid van het dorp zwaar onder druk staat. Claus Tervoort: ‘Er is nu nog 1 cafe en 1 supermarkt. Wat blijft er eigenlijk nog over? Mensen die van buitenaf komen en een goed gevulde portemonnee hebben, kunnen veel meer betalen voor die paar woningen die er al vrijkomen. Dat betekent dat onze eigen jongeren wegtrekken. Er is gewoon geen woning bereikbaar voor hen. Dat gaat ten koste van de voorzieningen en de leefbaarheid. Wat gaat u daar nu aan doen?’, was de directe vraag aan Hugo de Jonge.

De minister liet meteen weten dat hij met nieuwe wet- en regelgeving in de hand onder meer wil ingrijpen als er ‘een ellenlang dispuut ontstaat over bijvoorbeeld wel of niet bouwen in zo’n Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)’. Want dat is de crux in de Egmondse bouwdiscussie. Die nieuwe wetgeving moet dan nog wel even goedgekeurd worden. Ook als het gaat over het (meer) kunnen toewijzen van huizen aan lokale inwoners, waar De Jonge mee aan de slag wil, is er nog geen hard middel voorhanden.

Provincie houdt vooral tegen
Met deze vragen was echter wel de toon van de avond gezet: de Provincie houdt vooral tegen en werkt niet mee. Althans, dat was over het algemeen wel de mening van veel van de (Egmondse) aanwezigen die graag zouden zien dat er meer huizen komen.

Statenlid Heijnen: ‘Ik ben het helemaal met u eens dat die BPL-regeling veel regio’s op slot heeft gezet. Dat is niet goed en daar willen wij als CDA flexibeler mee kunnen omgaan. De juiste huizen op de juiste plek voor de juiste doelgroep. Als daarbij een BPL in de weg staat die niet goed is onderbouwd, dan willen we daarop kunnen inbreken.’

Voor CDA-lijstrekker Dennis Heijnen was het onderwerp van de tegenwerkende Provincie reden om zijn toehoorders te vragen ‘vooral goed te stemmen’. Dat zal overigens ook nodig zijn, want het CDA heeft nu slechts vier zetels in de Provincie Noord-Holland en de partij heeft de afgelopen vier jaar vanuit de oppositie moeten werken.

Overigens, de aanduiding BPL is alleen in de provincie Noord-Holland van toepassing. Het is een samenstelling van allerlei landschappelijke, historische en natuurlijke waarden die bij elkaar zijn geveegd. Heijnen: ‘Dat maakt het weliswaar overzichtelijker, maar de nuance is helemaal weg. In veel gevallen is het helemaal niet zo duidelijk wat nu precies de belangrijkste reden is om ergens niet te bouwen bijvoorbeeld en hoe zwaarwegend die reden dan wel is. Het wordt tijd om ook andere afwegingen te kunnen maken.’

Niet meewerken? Dan ook minder geld
Met ‘zijn regionale woondeals’ wil Hugo de Jonge de zaak vlottrekken. Deze week gaat hij ook voor Noord-Holland in de slag. Maar wat nu als een gemeente niet wil meewerken? De Jonge: ‘Natuurlijk hoop ik dat de deals in goed overleg tot stand komen: wat gaan we waar nog bouwen voor welke doelgroepen om te kunnen voldoen aan die woningbouwdoelen? Maar als we er niet uitkomen, dan wil ik uiteindelijk als minister de mogelijkheid hebben – en gebruiken – om gemeenten die bijvoorbeeld zonder goede onderbouwing toch niet willen meewerken om wat flexibeler met die BPL om te gaan ook (deels) uit te sluiten van financiële steun bij andere bouwprojecten. Terwijl ze toch voor de opdracht blijven staan om de woningbouwdoelen van 2030 te gaan halen.’

Dat klinkt al behoorlijk dreigend, maar de ‘devil is in the details’ waarschijnlijk. Zoals ‘het ontbreken van een goede onderbouwing’.

Beroepsprocedures inkorten
Een andere doorn in het oog van De Jonge is de duur van procedures. ‘Van plan tot woning duurt gemiddeld tien jaar. Dat vind ik veel te lang. Ik wil toch kijken of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld beroepsprocedures richting Raad van State in te korten. We moeten wat af van de afweging over ‘het uitzicht’ en meer naar een afweging over ‘het recht op wonen’. Dat laatste is onze grondwettelijke plicht.’ Om inspraak- en beroepsprocedures in te korten of te beperken is in Nederland echter niet zomaar geregeld, zoveel is ook wel duidelijk in het versnipperde politieke landschap.

Natuurlijk waren er meer zaken, zoals meer grond om de landbouw te verduurzamen, het sneller en meer bouwen van tiny houses als optie om te wonen, en het verbouwen van lege bedrijfspanden, maar de woningbouw rond de Egmonden – vooral Egmond-Binnen – liep als een rode draad door de vragen en antwoorden. Het werd een avond met vooral Hugo de Jonge aan het woord. Geheel in lijn met veel politieke bijeenkomsten met landelijke kopstukken in de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten. Maar het zij gezegd: beide mannen hadden zich goed voorbereid en wisten wat er speelde in deze regio.

Als het aan hen ligt waait er straks een andere wind vanuit het Provinciehuis. Maar ja, het ligt niet aan hen, maar aan de kiezer.

Foto’s (Hans Brouwers, Habro Fotografie): Hugo de Jonge spreekt een volle Ruïnekerk toe en geeft antwoord op de vragen van onder meer Claus Tervoort (3, 5) en Theo van Velzen (4) uit Egmond-Binnen. Op de laatste foto is de peiling te zien van begin maart uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig

Meer 'Politiek':

Ontwikkeling fusielocatie voor VV Egmond gaat gestaag verder

1 maart 2024

Maar daadwerkelijke aanleg gaat naar verwachting pas in 2025 van start

Project Voetbalfusie VV Egmond krijgt steeds meer gestalte Inmiddels lopen de ontwikkelingen rondom de voetbalfusielocatie aan de Hogedijk door. 'Na afweging van diverse varianten is in samenspraak met het bestuur van VV Egmond één variant naar voren gekomen die de voorkeur heeft van zowel de gemeente als de fusievereniging,’ zo laat het college van B & W aan de raad weten. ‘Deze variant wordt verder uitgewerkt. Hierbij zijn vijf velden mogelijk op sportcomplex Hogedijk, waarvan vier grasvelden en één kunstgrasveld en voldoende ruimte voor inpassing van een clubgebouw en (fiets)parkeren.’ Wel moet nog aandacht worden besteed aan: - Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid; - Een aparte entree voor langzaam verkeer; - Vergroten van kansen op sociaal-maatschappelijke relevantie van het sportcomplex; - Impact spuitzonering op activiteiten op het sportcomplex en bijbehorende oplossingsrichtingen. Diverse onderzoeken zijn daarvoor uitgezet en de eerste concepten zijn daarvan binnen. Multifunctioneel gebruik stimuleren Voor het multifunctioneel gebruik van de locatie aan de Hogedijk, maar eventueel ook voor het gebruik van de vrijkomende locaties is inmiddels een opdracht opgesteld die wordt uitgezet. Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke partijen die actief zijn en welke huisvestingsbehoefte er is. Bij dit onderzoek worden ook de inwoners van Egmond betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het ontwerp van het clubgebouw. Met het bestuur van VV Egmond is ook gesproken over het multifunctioneel gebruik van het sportpark en zij staan positief tegenover het gebruik van het clubgebouw door andere (maatschappelijke) instellingen. Financiën Ook worden momenteel gesprekken gevoerd met het bestuur van VV Egmond over de investeringskosten voor de bouw van het clubgebouw. De kosten voor de realisatie van het clubgebouw komen voor rekening van de vereniging. Het college: ‘Wij bekijken met het bestuur op welke wijze dit gefinancierd kan worden en of de kosten gedragen kunnen worden door de vereniging.’ De samenwerkingsovereenkomst uit 2016 (inclusief de financiële afspraken die daarin stonden) ging uit van de realisatie van een nieuw sportcomplex aan de Egmonderstraatweg. Dat is nu niet het geval. Het bestuur van VV Egmond en de gemeente werken daarom aan een herziening van de samenwerkingsovereenkomst en het actualiseren van de afspraken die dan nu betrekking hebben op sportcomplex de Hogedijk, inclusief financiën. Planning Het college verwacht in juni 2024 een definitief ontwerp te hebben voor het sportcomplex en het clubgebouw. ‘Wij hebben dan ook de investeringskosten in beeld voor de aanleg van het sportcomplex. Wij leggen dit dan aan u voor ter besluitvorming voor het zomerreces van 2024’, aldus het college in haar nieuwsbrief aan de raad. Na de zomer van de 2024 zal dan de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd voor de aanleg van het sportcomplex en de bouw van het clubgebouw. In het vierde kwartaal van 2024 kan de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het sportcomplex worden gestart. Begin 2025 kan dan worden gestart met de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Hierbij zal nauwe afstemming zijn met VV Egmond over de aanleg van de velden enerzijds en de bouw van het clubgebouw anderzijds. De bouwtijd van het clubgebouw kent namelijk een langere doorlooptijd dan de aanleg van de velden.

Stichting Huys Egmont en BIZ Egmond aan Zee profiteren van ‘impuls’-regelingen Provincie

1 maart 2024

Maar niet alles verloopt even soepel

Stichting Huys Egmont is een van de gelukkigen met een toegekend bedrag van 100.000 euro uit een van de Impuls-regelingen van de Provincie. Voor de verdere ontwikkeling van een BIZ in Egmond aan Zee kreeg de gemeente Bergen in 2022 een bedrag van 25.000 euro aan subsidie toegekend van de Provincie. Daarvoor kon onder meer een centrummanager worden aangesteld die de coördinatie en ondersteuning van een en ander op zich kon nemen.

Toeristenbelasting in Noord-Holland met 11,3% gestegen

1 maart 2024

In de gemeente Bergen met 4,8%

Toeristen die overnachten in een hotel betalen dit jaar in Noord-Holland gemiddeld € 3,51 toeristenbelasting per persoon per nacht. Dit bedrag ligt 11,3% hoger dan in 2023: de op twee na hoogste stijging van alle Nederlandse provincies.

Biedt omvorming vakantieparken een oplossing voor lokale woningbehoefte?

23 februari 2024

Fractie Bruin vraagt om langere (permanente) bewoning toe te staan

Zou het zo kunnen zijn dat het omvormen van vakantieparken meer ruimte biedt voor woningzoekenden? Onlangs kwam Minister De Jonge met een plan over die transformatie van vakantieparken.

Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie

23 februari 2024

Voor maatregelen gedaan tussen 17 juni 2022 en 1 november 2026

Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie De gemeente Bergen biedt subsidie voor de isolatie van woningen. Deze subsidie is voor huizen met een WOZ-waarde van minder dan € 561.000,-. Woningeigenaren die hieraan voldoen vragen de subsidie aan via klimaatplein.bergen-nh.nl/subsidies. Hoge energieprijzen zorgen ervoor dat veel woningeigenaren extra investeren in het verduurzamen van hun woning. Naast de landelijke subsidies wil de gemeente Bergen de inwoners extra ondersteunen met deze nieuwe regeling. “De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren van bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan het gemiddelde van 561.000 euro in 2022 in de gemeente Bergen. Later dit jaar komt er ook nog een aanvullende subsidie voor inwoners met een lager inkomen. Met deze subsidies willen we zo veel mogelijk inwoners de mogelijkheid bieden om te verduurzamen”, licht wethouder Ernest Briët (Verduurzaming) toe. Voorwaarden subsidie De subsidie is vooral bedoeld voor het nemen van isolerende maatregelen, zoals vloer-, dak- en gevelisolatie. De subsidie bedraagt 40% van de gemaakte kosten, met een maximaal subsidiebedrag van € 1.000,- bij één maatregel, en een maximaal subsidiebedrag van € 2.000,- bij meerdere maatregelen. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd tussen 17 juni 2022 en 1 november 2026. Klimaatplein Op klimaatplein.bergen-nh.nl in het blokje “subsidies” staat meer informatie over subsidies en het nemen van duurzame maatregelen. Energiegesprek Wie graag wil isoleren, kan kosteloos een energiegesprek aanvragen. Dan komt er een vrijwillige energiecoach thuis om een stappenplan te maken voor het verduurzamen van de woning. Aanmelden kan via www.nhec.nl/energiescan-bergen.

Leefbaarheidsagenda Vitale Kernen en Woonvisie besproken tijdens Raadsinformatieavond

23 februari 2024

Eindelijk meer inzicht in (on)mogelijkheden nieuwe woningen en voorzieningen?

Tijdens de Raadsinformatievond van donderdag 7 maart staan twee belangrijke onderwerpen op de rol: de leefbaarheidsagenda en de Woonvisie. Die twee onderdelen bij elkaar zouden meer inzit achten moeten verschaffen over de noodzaak van en mogelijkheden voor bouwen. Bijvoorbeeld bij Egmond-Binnen.

Uitgerekend voor het – zwaar bediscussieerde – verleggen van fietspad Blijdensteinsweg zou wel budget zijn…

23 februari 2024

Verder maar weinig budget vanuit ministerie LNV voor natuur in Provincie NH

Noord-Holland kan nog steeds weinig doen voor natuur en landbouw, nu van de € 1,3 miljard van het ministerie van LNV voor koploperprojecten slechts € 12 miljoen voor de provincie overblijft. Dat blijkt uit de verdeling van het begrote geld. “We hebben 80 miljoen aangevraagd om de Noord-Hollandse natuur te versterken, de landbouw via innovaties te helpen stikstofuitstoot te beperken en klimaatverandering aan te pakken”, zegt gedeputeerde Jelle Beemsterboer. “Maar door kennelijke willekeur van het ministerie houden we 12 miljoen over. Alleen de aanvraag voor de aanleg van bos en het verleggen van een fietspad in de duinen is meegenomen.”

Wijze raad voor ‘regionale regelingen’ na rappe raadsvergadering

16 februari 2024

'Bereid je vast voor op financieel mindere tijden'

Zelden zal een raadsvergadering zo snel zijn verlopen als die van deze week. Nadat de agenda was aangepast en twee onderwerpen waar nog enige discussie over te verwachten viel van de agenda werden gehaald, bleef alleen een 'hamerlijst' over, zo als burgemeester Lars Voskuil het formuleerde.

Beschikbaarheid goed openbaar vervoer onder druk, concessiegebieden samengevoegd

16 februari 2024

Gedeputeerde Jeroen Olthof ziet graag meer flexibiliteit in de toekomst

Er verandert nogal wat in het personenvervoer per openbaar vervoer. Kosten lopen op, personeel neemt af, de wensen van de reiziger worden gevarieerder, dus wat gaat er gebeuren met het openbaar vervoer in de toekomst?

Afspraken over samenwerken aan duurzame binnenduinrand

16 februari 2024

Zoeken naar balans tussen mens en natuur

'We vinden het belangrijk dat de binnenduinrand een mooie plek blijft om te wonen, werken en recreëren. We moeten samenwerken aan een duurzame balans tussen mens en natuur.' Dat schrijven provincie, gemeenten, het waterschap, landbouworganisatie LTO-Noord, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties in de startnotitie ‘Samenwerken aan een duurzame binnenduinrand’. In de startnotitie staat hoe ze de komende tijd willen samenwerken en hoe zij de inwoners daarbij zullen betrekken. Gebiedsproces In de provincie lopen meerdere gebiedsprocessen. In Zuid-Kennemerland werken eerdergenoemde partijen samen aan verschillende opgaven. In de duinen gaat het niet goed met de natuur, stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de waterhuishouding en neemt het aantal recreanten toe. Het Rijk en de Europese Unie verplichten de provincie Noord-Holland om bepaalde (natuur)waarden te verbeteren. De provincie spreekt met partijen in het gebied over het nemen van maatregelen om een duurzame toekomst te garanderen voor de natuur, maar tegelijk ook een duurzame toekomst te behouden voor de ondernemers en bewoners in het gebied. In de startnotitie (pdf download, 3,14 MB) hebben bestuurders beschreven hoe ze de komende tijd willen samenwerken. Diverse onderzoeken Binnen het gebiedsproces wordt ook onderzoek gedaan, zodat vervolgstappen en besluiten zorgvuldig kunnen worden genomen. Op dit moment loopt een groot onderzoek om het complexe watersysteem goed in beeld te brengen. Daarnaast start voor de zomer van 2024 een inventarisatie naar de opgaven en wensen voor een toekomstbestendige binnenduinrand. De samenwerkende partijen organiseren bijeenkomsten om organisaties en inwoners in de binnenduinrand de gelegenheid te geven wensen en ideeën aan te dragen.

Ruim 32 miljoen euro via Regio Deal naar Noord-Holland Noord

1 maart 2024

Ook Bergen profiteert mee

Het Rijk heeft de toekenningen van de Regio Deals bekend gemaakt. Noord-Holland Noord krijgt een rijksbijdrage van € 32,5 miljoen. Die bijdrage gaat onder andere naar projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

Uitbreiding Hotel Golfzang een hamerstuk voor de raad

9 februari 2024

Moet wel een aantal zaken in de Omgevingsvergunning worden vastgelegd

Het werd eigenlijk helemaal geen discussie. De uitbreiding van Hotel Golfzang in Egmond aan Zee wordt zelfs een hamerstuk voor de raadvergadering van volgende week.

Provincie komt met aanwijzing 151 buitenzwemlocaties voor 2024 in heel Noord-Holland

9 februari 2024

Maar blijkbaar geldt het voorstel alleen tussen 1 mei en 1 oktober

Voor het zwemseizoen 2024 heeft de Provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen. Bij aanwijzing wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en de veiligheid. Daarom kunnen er ieder jaar nieuwe officiële locaties bijkomen of afvallen. Inwoners en overige belanghebbenden kunnen nog reageren op de voorgestelde locaties.

Noord-Holland trekt €4 miljoen uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte

2 februari 2024

Veel is nog onbekend, dus stappen zijn echt nodig

De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu €4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om te investeren in nader onderzoek naar aardwarmte. Gemeenten kunnen de kosten van het benodigde type seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Dat geldt ook voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling voor seismisch onderzoek in het leven geroepen.

In de gemeente Bergen werden 67 nieuwe huizen opgeleverd in 2023

31 januari 2024

Volgens de nieuwste gegevens van Centraal Bureau voor de Statistiek

We weten allemaal dat het geen storm loopt als het gaat om de oplevering van nieuwe huizen: volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in de gemeente Bergen in 2023 zegge en schrijve 67 huizen nieuw opgeleverd.

Dorpsvisie Egmond aan Zee noodzakelijk voor betere belangenafweging?

2 februari 2024

Jan Stam: 'Wat voor dorp willen we zijn?'

Tijdens de algemene ledenvergadering van dorpsbelangenvereniging Egmond 'Parel' aan Zee sprak Jan Stam afgelopen weekend het gezelschap toe over hoe je tot een gedragen dorpsvisie komt. 'Met als valkuil dat ik meteen inhoudelijk word, want het gaat nu over mijn eigen dorp', aldus Stam.

Uitnodiging om mee te praten met het CDA over onder meer uitbreiding Hotel Golfzang

2 februari 2024

Geplande uitbreiding staat komende raadsvergadering op de agenda

Inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fractievergadering van het CDA die op maandag 5 februari om 20:30 uur zal plaatsvinden in het Harmoniegebouw, Plein, Bergen. Tijdens de fractievergadering bespreken wij de agendapunten van de aankomende gemeenteraadsvergadering. Het CDA staat voor het algemeen belang voor alle Bergenaren. De fractie staat open voor jouw ideeën en mening die wij kunnen gebruiken in het debat en bij onze standpuntbepaling. Heb je suggesties voor de agenda mail deze dan naar [email protected]. Agenda 1. Opening en welkom 2. Bestemmingsplan appartementencomplex aan de Laanweg in Schoorl 3. Bestemmingsplan hotel Golfzang in Egmond 4. Verklaring van geen bedenkingen Dorpsplein Bergen (onder voorbehoud) 5. Plan van Harmonielocatie 6. Voorzieningen in de kern zoals Post.nl en accommodaties 7. Afronding 22:00 uur

Behoefte aan watertappunten bij speelplaatsen wordt onderzocht

26 januari 2024

Maar niet meteen standaard bij alle speelplaatsen in de gemeente invoeren

Het zorgde nog even voor een bijzondere wending: het CDA wilde met een motie voor de komst van watertappunten bij speelplaatsen wat meer druk op de ketel zetten.

Bergense raad wil (meer) betrokken worden bij besluiten over ‘grootschalige kap’

26 januari 2024

Maar of het zoden aan de dijk zet...

Tijdens de raadsvergadering van donderdag kwam vanuit de raad de nadrukkelijke wens om meer grip te willen hebben op de momenten dat besloten moet worden over een kapvergunning van meer dan een halve hectare.

Kinderburgemeester Tygo leest voor

26 januari 2024

Aftrap voor de Nationale Voorleesdagen (filmpje)

Woensdag 24 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen, het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De Egmondse kinderburgemeester Tygo Fontijn opende samen met wethouder Yvonne Roos-Bakker de Nationale Voorleesdagen bij de bibliotheek in Bergen. Tygo las voor uit het bekroonde prentenboek: 'Help! Een verrassing' van Miriam Bos.

Meer aandacht voor circulair bouwen

26 januari 2024

Recent ondertekenden 37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, de circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord. Daarmee hopen ze de circulariteit in de bouwsector te verbeteren.

Perspectief op bouwen in Bijzonder Provinciaal Landschap?

26 januari 2024

Bezoek gedeputeerde Beemsterboer en minister De Jonge aan buurgemeente Uitgeest

Het is bekend dat het in de gemeente Bergen een grote uitdaging is om buitenstedelijk te bouwen. Bijna alles buiten de grenzen van de bebouwde kom valt direct onder de noemer Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), een term die bij velen inmiddels bekend is. Maar Bergen is niet de enige gemeente. Buurgemeente Uitgeest kreeg onlangs bezoek van Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) en Minister Hugo de Jonge (CDA) om te bezien of en waar er aan de randen van Uitgeest gebouwd zou kunnen worden. Ook in BPL dus. De deur zit niet meer in het slot in ieder geval.

Wisseling van de wacht bij het CDA, aanvulling bij PvdA

26 januari 2024

Twee nieuwe burgercommissieleden voor de PvdA

Johan Mekken verlaat deels vanwege werk en deels om persoonlijke redenen de raad van Bergen. Het CDA Bergen heeft burgercommissielid Paul Korremans gevraagd om zijn plaats in te nemen. De raadswerkzaamheden vergen veel tijd. Johan kan het raadswerk niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden bij de provincie, zijn boerencamping in Camperduin en privéleven. Johan zegt hierover: “Het is bijzonder spijtig dat ik het raadswerk niet meer kan combineren met mijn andere werk. Ik vind het jammer om deze keuze te maken na drie jaar actief te zijn geweest bij de fractie. Mijn CDA hart blijft kloppen voor de gemeente Bergen en in het bijzonder voor de leefbaarheid van de kern Schoorl. Gemis Het CDA en de raad Bergen gaan zijn expertise op het gebied van het ruimtelijk domein missen. Dat wil niet zeggen dat Johan volledig buiten beeld zal raken. Het CDA kan blijven rekenen op zijn expertise op bepaalde gebieden en Johan blijft ambassadeur voor het CDA. Opvolger Paul Korremans is sinds 2021 commissielid van de fractie van het CDA in Bergen. Hij is inmiddels een goede bekende in de raad waar hij op informatie- en commissieavonden al langer het woord voert. Paul startte zijn politieke carrière startte hij op 18 jarige leeftijd bij de KVP jongeren. Gedurende vele jaren is hij in diverse woonplaatsen voorzitter of bestuurslid geweest van CDA afdelingen. Ook landelijk heeft hij binnen de partij verschillende rollen vervult. Paul woont in Schoorl en is als betrokken burger geïnteresseerd in de plannen voor het centrum. “Dit verdient een stevige opfrisser voor de inwoners, ondernemers en vele toeristen die ons dorp bezoeken. Er ligt een mooi plan maar een transferium buiten het dorp is dringend noodzakelijk” aldus Paul. Naast zijn politieke betrokkenheid is Paul een groot deel van zijn leven ondernemer. De laatste 8 jaren heeft hij zich gericht op de privacy en was bij verschillende organisaties toezichthouder. De laatste 6 jaren was hij o.a. bestuurslid en voorzitter van Stichting Privacy First waar hij op 24 januari afscheid heeft genomen. Continuïteit Fractievoorzitter Wilma Grooteman is verheugd dat Paul korremans de raad komt versterken. “Met Paul in de fractie en de raad krijgen wij een bevlogen en betrokken persoon die bekend is met vele onderwerpen w.o. het Sociaal Domein en recreatie. Maar ook zijn bestuurlijke kwaliteiten komen goed van pas op verschillende dossiers” aldus Wilma.

Noodfonds voor huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen

26 januari 2024

Voor mensen met hoge energierekening en laag inkomen

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de 6 maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen op noodfondsenergie.nl. Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van € 60 miljoen. Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het huishouden heeft. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking. De initiatiefnemers hebben Lodewijk Asscher gevraagd om ook dit jaar op te treden als vertegenwoordiger van het Noodfonds. ‘De stress van energie armoede raakt veel mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte bieden. De behoefte daaraan is ook in 2024 heel groot: meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben”, aldus Asscher.  In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds ontvangen. In totaal is er € 43,7 miljoen uitgekeerd.

Bezwaar bewonersgroepen Egmond-Binnen voor behandeling bij Raad van State

19 januari 2024

Het niet doorzetten van het Plan Dorp & Duin was tegen het zere been

De bewonersgroepen Nieuwbouw Egmond-Binnen, Ondernemersvereniging Egmond-Binnen en de Jongerenvereniging Egmond-Binnen zagen deze week hun bezwaar tegen het raadsbesluit om de voorgenomen bouwplannen in hun dorp in te trekken behandeld worden bij de Raad van State.

Neuzen weer (een beetje) dezelfde kant op voor woningbouw Egmond-Binnen

19 januari 2024

Lang gesprek bewonersgroeperingen Egmond-Binnen met wethouder en burgemeester

Het gesprek tussen bewonersgroeperingen uit Egmond-Binnen, burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos na de zittingsdag bij de Raad van State eindigde in ieder geval positief. De betrokkenen spraken uit dat ze hetzelfde doel nastreven: woningen voor Egmond-Binnen.

Provincie wil meer en sneller investeren in verkeersveiligheid

19 januari 2024

Maar voorlopig geen actie op kruising provinciale randweg/Adelbertusweg

De provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom onderzoekt ze op welke wegen, kruisingen en fietspaden op korte termijn kleine maatregelen kunnen worden getroffen die relatief eenvoudig en snel uit te voeren zijn en meteen effect hebben op de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) (pdf, 343 kB), waarin staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden. Naast regulier onderhoud en nieuwe plannen, gaat het bij de kleine veiligheidsmaatregelen over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau of verkeersdrempel. Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: ‘In plaats van een afname van het aantal verkeersslachtoffers, zien we de laatste jaren juist een stijging. De provincie onderneemt actie om dit te keren. We investeren in educatie en bewustwording, maar nog belangrijker kijken we naar hoe we onze fietspaden, wegen en kruisingen kunnen verbeteren. We kunnen niet ieder ongeluk voorkomen, maar we kunnen er wel zo veel mogelijk aan doen om onze wegen zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers. Want ieder slachtoffer is er één te veel.’ Meerjarenprogramma In het integraal meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) staat welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden en welk geld daarvoor nodig is. Dit programma wordt 2 keer per jaar geactualiseerd en voor akkoord voorgelegd aan Provinciale Staten. Jeroen Olthof: "Naast grote aanpassingen aan wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren, die veel studie en voorbereidingstijd kosten, zijn het de kleine verkeersmaatregelen die op korte termijn al een groot verschil maken. Door al die kansen nu in één keer in kaart te brengen en als het ware één potje voor kleine verkeersmaatregelen te creëren, kunnen we veel sneller overgaan tot actie."

Wethouder Marco Wiesehahn: Sport en bewegen cruciaal voor een vitale samenleving

19 januari 2024

Onbekend maakt onbemind

Veel, zo niet alles wat sport en bewegen aangaat zit wel (enigszins) in zijn portefeuille. Niet helemaal alles, maar sport is wel een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Wethouder Marco Wiesehahn ziet een groot belang in zaken als bijvoorbeeld het Sportakkoord. ‘Sport en bewegen zijn cruciaal voor de fysieke en mentale weerbaarheid. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren, maar juist ook voor de vitaliteit van ouderen in de vergrijzende gemeente Bergen.’ Natuurlijk gaat het bij het sporten en bewegen niet primair om topsport in welke tak van sport ook. ‘Het gaat erom dat mensen – letterlijk – uit hun stoel vandaan komen om iets te gaan doen. Alles is goed. Zolang het je maar in beweging brengt en er is een bijkomend voordeel als je dit in sociale context doet. Dan heb je meteen weer nieuwe gespreksstof en nieuwe contacten. Dat houdt mensen vitaal en gezond.’ Sportakkoord Het Sportakkoord is een samenwerking tussen kort gezegd sportaanbieders, buurtsportcoaches, de sportraad en gemeente Bergen. In het Sportakkoord is een aantal doelen geformuleerd. Wiesehahn: ‘Eén ervan is om bijvoorbeeld de preventieve aanpak in de zorg te koppelen aan het sportaanbod. Zo brengen we mensen meer in beweging. Bewegen houdt ons gezond en dat scheelt op de langere termijn bij veel inwoners medische zorg. Dat houdt ook de kostenstijgingen in de zorg weer beperkt. We hoeven niet alles meteen in geld uit te drukken, maar het telt wel mee. Bovendien is het mentaal welzijn van mensen die regelmatig bewegen, al dan niet met een groepje gelijkgestemden, in de regel aanzienlijk beter dan dat van hen die dat niet doen. Een beetje uitbreiding van je sociale netwerk draagt snel bij aan het geestelijk welzijn en voorkomt eenzaamheid. Het kopje koffie erna is goed voor weer een gesprekje. Met elkaar is altijd leuker, toch?’ Geld beschikbaar Nu is er via het Sportakkoord wat geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven. ‘Als mensen een goed idee hebben en dat kunnen onderbouwen met een voorstel, dan is er zeker wel iets mogelijk. We zijn er als gemeenschap bij gebaat dat nieuwe initiatieven worden gesteund en gestimuleerd. Om die initiatieven te beoordelen is er een zogenaamd kernteam met daarin vertegenwoordigers van sport en welzijn, op allerlei vlakken. Van buurtsportcoaches tot sportaanbieders. Het is dus zeker niet alleen iets van de gemeente. Dat zou ook weinig effect hebben, want dit is nu juist een onderwerp bij uitstek waar je met zijn allen aan moet werken: alle betrokkenen, inclusief de inwoners zelf die in beweging en willen komen.’ Veel sport- en beweegfaciliteiten Er zijn in de gemeente al behoorlijk veel sport- en beweegfaciliteiten en daaraan gekoppelde verenigingen, al dan niet officiële. Wiesehahn: ‘Niet altijd is alles even goed bekend. Ook niet wat nu precies voor wie is bedoeld en/of beschikbaar is. Dat is jammer, want binnen het Sportakkoord hebben we bijvoorbeeld twee belangrijke doelgroepen gedefinieerd: de ouderen en de jongeren. Die vragen extra aandacht, maar zo als het nu vaak nog is, is niet altijd duidelijk wat er voor ze beschikbaar is. Dat is ook een van de doelen in het Sportakkoord: communicatie. Maak wat beter bekend wat er al is, wanneer dat is, voor wie dat is en waar dat is. We leven hier in een prachtige omgeving waar heel veel aan buitensport wordt gedaan. Zorg dat mensen van je bestaan af weten. Dat is precies waarvoor het platform www.sportenbewegeninbergen.nl is opgezet. Op deze website kun je als inwoner informatie vinden over alles wat met sport te maken heeft in de gemeente Bergen.’ Ontwikkelingen in de Egmonden Aan de andere kant is een aantal ontwikkelingen gaande, zoals de komst van een nieuw voetbalcomplex en op termijn de vervanging van de sporthal in Egmond aan Zee. ‘Daar begint langzaamaan duidelijkheid over te komen. Het nieuwe voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef is in ontwikkeling. Samen met de club werken we aan een nieuw ontwerp voor de velden en een mooi nieuw clubhuis. Als het straks af is ligt er als het goed is een fraai complex waar met veel plezier gevoetbald worden. De eerste ideeën en concepten zijn er al, maar we willen daar eerst een stap verder in zijn voordat het plan wordt gepresenteerd. Wat betreft de sporthal in Egmond aan Zee: die hangt weer samen met de ontwikkeling van het Plan Watertoren en daar hopen we binnenkort een plan voor te hebben. Voor de Lange Plas geldt hetzelfde, binnenkort gaan we aan slag met een plan waarbij uiteraard de inwoners betrokken worden. De wens van de gemeenteraad is om in ieder geval iets achter te laten waar de inwoners over hebben kunnen meepraten en waar serieus rekening is gehouden met hun ideeën. Er komt nu een aanbesteding voor de bouw van een sporthal en afhankelijk de uitkomst daarvan worden de plannen verder uitgewerkt. Voor Egmond-Binnen wordt gewerkt aan een nieuw dorpshuis de Schulp, inclusief sportzaal. Kortom, ook in de Egmonden wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van de sport- en beweegfaciliteiten.’

Vanuit een uitkering gaan werken? Dat kan via Simple Switch

19 januari 2024

Meedoen op de best passende plek

Zaffier en haar partners hebben hun krachten samengevoegd in de pilot Simpel Switchen. Want inwoners die vanuit een uitkering willen gaan werken, durven deze stap vaak niet te zetten. Ook meedoen op de best passende plek is in de praktijk niet zo ‘simpel’. Ze hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Zaffier startte op 11 januari 2024 met de pilot. Daarin werkt ze samen met de afdelingen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest, het UWV en zorgaanbieders Esdégé-Reigersdaal en Kust en Vliegwerk. Tijdens de officiële start, hebben de betrokken bestuurders van Zaffier samen met het projectteam Simpel Switchen symbolisch stukjes van een puzzel met elkaar verbonden. Geen zorgen over geld Het projectteam Simpel Switchen zorgt ervoor dat inwoners geen problemen ervaren bij het zetten van stappen in hun ontwikkeling. “Door Simpel Switchen is het mogelijk voor inwoners om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Zonder dat de inwoner daarbij zorgen over geld krijgt of rechten verliest”, vertelt Esther Mak, projectleider Simpel Switchen en beleidsadviseur bij Zaffier. Het is heel normaal om te ‘switchen’ volgens Robert te Beest, voorzitter algemeen bestuur bij Zaffier: “Het is een onderdeel van het leven en het is niet erg wanneer dat gebeurt, als je maar goed geholpen wordt. Met dit project willen we het switchen makkelijker maken.” Meedoen op de best passende plek Door samen te werken bieden we wat inwoners nodig hebben: zekerheid, begeleiding, inkomen en veiligheid. Het maakt daarbij niet uit onder welke wet of organisatie iemand valt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past. Dit kan een standaard baan zijn, een baan via de banenafspraak, beschut werk of een plek in de dagbesteding. Met of zonder (gedeeltelijke) uitkering. Eén uur in de bijstand Voor de start van de pilot hebben de bestuurders meegedaan aan de ‘Serious game: 1 uur in de bijstand’ van Simpel Switchen. Aan de bestuurders de taak om het huishoudboekje van het echtpaar Léon en Tirsa sluitend te houden. Daarbij kregen ze te maken met flinke uitdagingen en tegenslagen, zoals het inleveren en doorgeven van juiste gegevens voor uitkering, niet meer kunnen werken door gezondheid en het opbouwen van schulden. “Dit is voor steeds meer gezinnen in Nederland hun echte situatie geworden”, begint Robert. “Daarom is het belangrijk om te kijken naar hoe de inwoners de bijstand ervaren en wat wij als organisatie kunnen verbeteren. Zo kwam vandaag naar voren dat duidelijke informatie en meer begeleiding inwoners rust zal geven.” Vergroten van de arbeidsmarktkansen De pilot Simpel Switchen maakt deel uit van het landelijke offensief ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ van de Rijksoverheid. Dit is gericht op het vergroten van arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Contact Kijk eens op www.zaffier.nl voor meer informatie. Liever langskomen? Kom naar het inloopspreekuur in het Stadskantoor (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Of maak een afspraak bij jou in de buurt. Bellen kan naar 088 – 40 46 000 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Nieuwbouw voor IKC De Kiem: en waar moet die dan komen?

12 januari 2024

Welke voor- en nadelen hebben de twee locaties volgens de inwoners

Donderdagmiddag en -avond kregen inwoners van Egmond aan den Hoef gelegenheid zich te buigen over twee mogelijke locaties voor de nieuwbouw van een lagere school. IKC De Kiem, die nu nog op de locatie van de Jozefschool zit, heeft de ambitie om een nieuw onderkomen te (laten) realiseren. Dat kan op de huidige locatie, maar ook op de locatie van voorheen De Boswaid.

Het jaar 2023 in een notendop: van hartverscheurend tot hartverwarmend

8 januari 2024

Veel uitdagingen voor 2024 overgebleven, maar trots overheerst

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente liet zowel burgemeester Lars Voskuil als kinderburgemeester Tygo Fontein weten ook voor 2024 nog veel uitdagingen te zien. Maar ook dat ze trots zijn.

Subsidieregeling Kunst in de Kern: €90.000 beschikbaar

9 januari 2024

Derde jaargang subsidieregeling om bijzondere projecten te steunen.

De subsidieregeling Kunst in de Kern van de gemeente Bergen is geopend voor 2024. Voor het derde jaar op rij worden bijzondere kunstprojecten in de gemeente ondersteund met deze subsidie. Jaarlijks is er zo’n €90.000 beschikbaar voor professionele makers en culturele organisaties. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024. Professioneel en lokaal De subsidie is bestemd voor professionele makers of culturele organisaties. Zij bieden kwalitatieve culturele activiteiten of projecten aan die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn voor een breed publiek. De subsidieregeling onderstreept zowel de gelijkwaardigheid van de dorpskernen als het unieke karakter van de drie kernen. De regeling is toegespitst op de specifieke eigenschappen van de kernen in de gemeente Bergen; cultuurhistorie, (hedendaagse) kunst en natuur. Succesvolle projecten De afgelopen jaren zijn er al meerdere succesvolle en uiteenlopende kunstprojecten mede mogelijk gemaakt met deze subsidieregeling. Zo namen de Mediaridders ons in vijf luistermiddagen mee in de rijkdom van in Nederland gesproken talen en dialecten waaronder die van de Derpers. Dansgezelschap Groundbreakers creëerde een dansvoorstelling met de muziek van Simeon ten Holt. En een expositie van fotograaf Armando Jongejan kwam tot leven in het Museum van Egmond. Aanvragen Voor Kunst in de Kern 2024 is zo’n € 90.000 beschikbaar; als uitgangspunt geldt € 30.000 per dorpskern. Aanvragen kan via de website van de gemeente en de deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie kunst en cultuur van de gemeente Bergen. Als het budget van een dorpskern niet volledig wordt benut, dan volgt een tweede indienronde in september.

Er komt beweging in Plan Overduin: binnenkort start bouwrijp maken

5 januari 2024

Verwachte start van de verkoop mogelijk voor de zomer van 2024

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen in plan Overduin (voorheen Delversduin). Ook voor de schermen gaat ontwikkelaar BPD binnenkort aan de slag. De grond op de bouwlocatie wordt namelijk bouwrijp gemaakt.

Woonzorgvisie: hoe te voldoen aan groeiende vraag naar hulp en passende huisvesting?

12 januari 2024

Ondersteuning en huisvesting voor mensen met zorgbehoefte

Elke gemeente in Nederland moet in 2024 beschikken over een woonzorgvisie. In deze visie moet duidelijk worden wat er nodig is om ouderen en andere aandachtsgroepen met een zorgbehoefte huisvesting en passende ondersteuning te bieden. Met de toekomstige woonzorgvisie in de hand is de gemeente regisseur en aanjager, om te voldoen aan de groeiende vraag van ouderen en kwetsbare inwoners naar passende huisvesting. Er is al veel voorwerk gedaan op dit onderwerp voor de gemeente Bergen. Voor ouderen is door adviesbureau Companen een analyse verricht naar het huidige woonzorgaanbod en naar de woonzorgbehoefte. Bergen heeft tevens een uitgewerkt gebiedsplan Sociale Basis en is momenteel bezig met het ontwikkelen van een woonvisie. De doelgroepen waarover de woonzorgvisie zou kunnen gaan zijn inzichtelijk gemaakt en per doelgroep is grotendeels bekend wat de woonzorgopgave inhoudt. De gemeente Bergen moet nu een keuze maken over de inhoud van de woonzorgvisie en de lokale ambitie uitspreken. De meegegeven kaders uit het integraal beleidskader sociaal domein, de te ontwikkelen woonvisie en het gebiedsplan Sociale Basis, geven richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden in de woonzorgvisie. Om inzichtelijk te maken welke keuzes er gemaakt kunnen worden en welke stappen ondernomen moeten worden, om een woonzorgvisie te laten vaststellen, is voor de gemeente Bergen deze startnotitie opgesteld.

Terug