Deel

Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Gedeputeerde Cees Loggen: 'Er is geen enkel taboe.'

Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Het uitgestelde werkbezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland bracht (onverwacht) toch wat hoop in de harten van de inwonersvertegenwoordigers uit Groet en Egmond-Binnen. Woningbouw in een BPL wordt niet op voorhand uitgesloten.

Meevaller

Dat was zowel voor Paul Ruis (Groet) als voor Els Mizee en Theo van Velzen (Egmond-Binnen) een meevaller. ‘ We hebben nu in ieder geval weer het gevoel dat de deur toch nog op een keer staat,’ aldus dit trio dat de inwoners van respectievelijk Groet en Egmond-Binnen vertegenwoordigden bij het gesprek.

Frustraties begrijpelijk

Gedeputeerde Cees Loggen heeft begrip voor de frustraties van deze inwoners. ‘Als je je zo inzet om iets voor elkaar te krijgen en je hebt het gevoel dat de deur voor je neus wordt dichtgegooid, kan ik me daar alles bij voorstellen. Maar daar staat tegenover dat het maken van dit soort ingrijpende plannen wel in samenspraak met betrokkenen hoort te gaan. Daar hoort de Provincie ook bij, zeker als het, zoals in dit geval, om een plan in een Buitengewoon Provinciaal Landschap (BPL) gaat.’

‘Ontgrenzen’

In zo’n BPL is een aantal waarden samengevoegd: van ecologische waarde tot aardkundige waarde en van natuurlijke waarde tot landschappelijke en archeologische waarde. Maar Loggen wil daarmee niet op voorhand al zeggen dat niets mogelijk is in zo’n aangewezen BPL. ‘Er is een mogelijkheid om zo’n gebied te ‘ontgrenzen’. Maar daarvoor moeten dan goede argumenten worden aangegeven. En alle argumenten en belanghebbenden moeten worden meegewogen.’

‘Verzoek tot wijziging’

Er bestaat namelijk een mogelijkheid tot een zogenaamd ‘verzoek tot wijziging’ van de Omgevingsverordening NH2020. Dat is het document waarin voor onze provincie alles is vastgelegd. Tenminste, het document waarin de visie van de Provincie op onze leefomgeving is geformuleerd, gebaseerd op alle input, inclusief alle van bovenaf opgelegde regels. Loggen: ‘Wij gaan niet over al die waarden in zo’n BPL bijvoorbeeld. Zo’n verzoek tot wijziging kan worden ingediend als het bijvoorbeeld gaat om een ‘groot openbaar belang’, er ‘geen (goed) alternatief’ bestaat en er ‘gecompenseerd’ kan worden. Dan zou het mogelijk kunnen zijn om van een BPL-bestemming af te wijken. Dat gaan we nu gezamenlijk bekijken.’

Is wonen dan niet heel duidelijk zo’n groot, openbaar belang?

Loggen: ‘Wonen is zeker een groot belang, maar ‘ook openheid van het landschap’ wordt zeer gewaardeerd, net als een waardering als ‘weidevogelgebied’. Met sommige waarden kunnen we net iets flexibeler omgaan dan met andere. Het is en blijft echter een lastige afweging van al die diverse, uiteenlopende belangen. Ik ga er echter van uit dat mijn opvolger bij de Provincie met de gemeente Bergen en (vertegenwoordigers van) de inwoners samen om tafel gaan om alle aspecten te bezien en tot een conclusie te komen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat het niet doorgaat, maar dan hebben we wel alles nog eens bekeken en afgewogen.’

De Provincie hecht in haar communicatie aan de slogan ‘sterke kernen, sterke regio’s’. Maar als er straks geen supermarkt meer zou kunnen zijn, omdat er niet genoeg mensen meer wonen – want er zijn geen huizen bijgebouwd –  wat blijft er dan nog van de kern Egmond-Binnen over?

Loggen: ‘Samen met de gemeente gaan we daar onze visie op formuleren en duidelijk maken. Samen optrekken is het credo. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Er zijn dus nog wel wat randvoorwaarden, maar desalniettemin lijkt de deur voor woningbouw voor Egmond-Binnen en Groet op een kier te staan. Het is echter wel een klein kiertje…

Het bezoek van gedeputeerde Cees Loggen was nog een voortvloeisel van een eerder wegens ziekte afgezegd bezoek. Deze keer was er niet genoeg tijd om bijvoorbeeld een rondje Egmond te maken, maar Loggen heeft wel uitgebreid de tijd genomen en gesproken met de vertegenwoordigers uit Egmond-Binnen en Groet. Na de verkiezingen komt Loggen overigens niet meer terug als statenlid; hij is niet meer verkiesbaar.

Foto (redactie): 1. Gedeputeerde Cees Loggen (midden) met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Yvonne Roos-Bakker. 2. Van links naar rechts: Lars Voskuil, Yvonne Roos-Bakker, Theo van Velzen, Cees Loggen, Els Mizee en Paul Ruis.

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet Misschien komt er toch nog woningbouw in Egmond-Binnen en Groet

Meer 'Politiek':

Vleermuis- en vogelonderzoek als voorwerk voor goede isolatie

19 april 2024

Goed isoleren begint bij vooronderzoek naar beschermde dieren

Er is veel aandacht voor het (goed) isoleren van woningen, maar daar gaat eigenlijk nog een stap aan vooraf: een vleermuis- en vogelonderzoek.

Groeiende groep inwoners voor gemeentelijk vuurwerkverbod

19 april 2024

Meerderheid lokale politiek ziet verbod graag in combinatie met centraal vuurwerk in de kernen

Steeds vaker en steeds luider zijn er geluiden te horen van mensen die het liefst een algeheel vuurwerkverbod zouden willen. In december was er een enquête van het ANP, NH Nieuws hield een enquête via De Peiling, EenVandaag hield een peiling, in maart was er een enquête van het NHD. In deze enquêtes is in het algemeen een stijgende lijn te bespeuren van een verbod op vuurwerk, met een optie voor een centraal vuurwerk per kern bijvoorbeeld. Voor Flessenpost uit Bergen-collega Rob van de Pas reden om daar eens in te duiken.  

Provincie Noord-Holland controleert op PFAS in aangewezen zwemwaterlocaties

19 april 2024

Bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties

De Provincie NH gaat bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS laat uitvoeren door de drie waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die onder meer voor schoon en gezond oppervlaktewater in onze regio verantwoordelijk is. Deze metingen geven beter zicht op de concentratie van PFAS en eventuele gezondheidsrisico’s.

Uitbreiding Hotel Golfzang nu dan wel voor bespreking naar de raad

19 april 2024

Raadsvergadering op 25 april

Tijdens de raadsvergadering van 25 april komt ook de uitbereiding van Hotel Golfzang aan d orde. eerder al werd deze uitbreiding besproken in de commissievergadering; deze keer moet de raad zich buigen over de vraag of de uitbreiding binnen de afspraken plaatsvindt.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen: ‘Heel blij van ontwerp De (nieuwe) Schulp’

12 april 2024

Woningbouw blijft schuren in Egmond-Binnen

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB) bleek maar weer eens hoezeer het uitblijven van (grotere aantallen nieuwe) woningen de gemeenschap bezig houdt. Maar er zijn wel degelijk zaken waar ze wel blij van worden in Egmond-Binnen en bij de VDEB. Een dat is de nieuwe Schulp.

Bestemmingswijziging Hoeverweg 8A gaat als hamerstuk verder naar de raad

12 april 2024

Maar toch een kleine 'winstwaarschuwing' van GroenLinks

Het was geen verrassing dat de bestemmingswijziging voor Hoeverweg 8A zonder slag of stoot door kon naar de raad van 25 april.

‘Armoedebeleid’ staat in de steigers, maar nog veel werk te doen

12 april 2024

Wethouder wordt 'manager in happiness'?

Tijdens de Algemene Raadscommissie bleek dat niet voor iedereen even duidelijk was wat gevraagd werd met betrekking tot het 'armoedebeleid'. Dat bracht wethouder Marco Wiesehahn ertoe om al tijdens de eerste termijn meteen wat extra uitleg te geven.

Staatssecretaris Van der Burg op bezoek bij Bergense en Egmondse opvanglocaties

5 april 2024

Langs bij Hotel Nassau, Bergen aan Zee en Broekakkers, Egmond-Binnen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) bracht woensdag een bezoek aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee, sinds eind februari een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook ging hij langs bij Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen, waar sinds oktober vorig jaar 30 amv’s worden opgevangen. Burgemeester Lars Voskuil en wethouders Marco Wiesehahn en Yvonne Roos-Bakker begeleidden de staatssecretaris. Aanleiding van het bezoek was dat het er in de gemeente Bergen relatief veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en het draagvlak onder inwoners erg groot is. Ook is er grote bereidheid bij de gemeente en onder de inwoners om asielzoekers op te vangen. In gesprek met vluchtelingen Het werkbezoek van staatssecretaris Van der Burg startte bij Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Daar kreeg hij, naast uitleg over de aanpak van de gemeente Bergen, een rondleiding en ging hij met een aantal Oekraïense bewoners in gesprek. Vervolgens bezocht hij de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Egmond-Binnen. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verloopt soepel in deze gemeente. Op dit moment verblijven er 443 verspreid over de verschillende kernen. De opvang vindt plaats bij particulieren en in gemeentelijke opvanglocaties. Hotel Nassau is sinds kort hiervoor in gebruik en de grootste opvanglocatie. Zoektocht naar geschikte locaties Voor de opvang van asielzoekers is de gemeente continu op zoek naar geschikte opvanglocaties. En dat is best een uitdaging. “Volgens de Spreidingswet moeten er 185 asielzoekers in de gemeente Bergen worden opgevangen. De gemeente Bergen is daar zeker toe bereid, maar het is lastig om geschikte opvanglocaties te vinden. Dat komt onder andere door ruimtelijke regelgeving. Planologische medewerking door Rijk en Provincie aan mogelijke locaties die nu nog beperkingen kennen, eventueel tijdelijk, zou helpen”, aldus burgemeester Lars Voskuil. Wethouder Marco Wiesehahn gaf daarnaast aan dat de praktijk leert dat we de zorg- en onderwijsopgave voor deze groep niet moeten onderschatten. “De instroom van deze groepen naar regulier onderwijs en werk staat of valt met een goede geestelijke gezondheid en afdoende beheersing van onze taal. Die opgave is groter dan we veelal denken.” Volgens de wethouder is het daarom belangrijk dat het Rijk het COA én gemeenten financieel in staat stelt ook die extra opgave goed op te vangen.

Gemeentelijke lasten: Bergen zit ‘in het rechter rijtje’ van de Noord-Hollandse gemeenten

5 april 2024

Volgens onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster

Onlangs vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. Zo ben je in de gemeente Waterland 499 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke heffingen, terwijl je in Wijdemeren met 815 euro liefst 63 procent meer betaalt. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl op basis van onlangs gepubliceerde data door het onderzoeksinstituut COELO. In twee Noord-Hollandse gemeenten zijn gezinnen meer dan 800 euro per jaar kwijt aan deze twee gemeentelijke heffingen. Dat is naast Wijdemeren ook Bloemendaal. Waterland, Ouder-Amstel, Koggenland en Zandvoort houden de schade rond de 500 euro. Op onderstaande kaart is te zien hoe de kosten verdeeld zijn.

Commissie Bezwaarschriften: ‘College zou wat meer aandacht kunnen besteden aan informele oplossingen’

5 april 2024

In het algemeen wel verbetering te zien

In haar jaarverslag laat de Commissie Bezwaarschriften weten dat ze meer aandacht van het college vraagt voor de informele kant van een zaak. 'Een standaard stap in het proces zou moeten zijn dat er gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn om er op een informele manier uit te komen', aldus de commissie.

Gratis hulp bij aanvraag subsidie voor woningisolatie

5 april 2024

Bij bibliotheken van Kennemerwaard in Bergen (en Castricum)

Vanaf april biedt 'Bibliotheek Kennemerwaard' speciale spreekuren aan voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van subsidie voor het isoleren van hun huis. Deze spreekuren worden gehouden in de bibliotheken van Castricum en Bergen. Checklist Medewerkers van de bibliotheek zijn opgeleid door Piet Harlaar van 'Heiloo Energie'. Zij kennen de beschikbare subsidies van de BUCH gemeentes en de landelijke ISDE-subsidie voor woningisolatie. Tijdens deze spreekuren kunnen mensen een checklist invullen om te zien of ze in aanmerking komen voor subsidie. Hulp bij indienen aanvraag Als je in aanmerking komt en alle benodigde documenten hebt, helpen we je tijdens het spreekuur met het digitaal indienen van je aanvraag. Dit is een mooie samenwerking tussen de gemeentes en de 'Informatiepunten Digitale Overheid' in de bibliotheken. Waar en wanneer Voor vragen en hulp kun je langskomen op het spreekuur "Vragen over...? Subsidie bij isoleren woning". Het spreekuur in Castricum (Geesterduinweg 1) is op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en in Bergen (Dreef 1) op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur. Voor een overzicht van alle spreekuren, data en tijden kun je kijken op bknw.nl/agenda. Kom gerust langs, we helpen je graag! Het is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Tijdelijke opvang statushouders in hotels in Bergen en Schoorl

2 april 2024

De druk wordt groter en groter. Inloopavonden voor inwoners gepland.

Vanaf maandag 8 april 2024 vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders op in twee Fletcher hotels in de gemeente Bergen. Het gaat om twintig personen in Hotel-Restaurant Marijke in Bergen en twintig in Hotel-Restaurant Jan van Scorel in Schoorl. Het COA huurt hotelkamers omdat er een groot landelijk tekort is aan opvangplekken. Dit tijdelijke verblijf in de gemeente Bergen is naar verwachting voor in elk geval twee maanden. COA coördineert opvang Het COA heeft in overeenstemming met de Fletcher hotelketen geregeld dat op elke locatie een groep van twintig statushouders wordt opgevangen in tien hotelkamers. Statushouders zijn asielzoekers die het volledige asielproces hebben doorlopen en nu een verblijfsvergunning hebben verkregen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en dekt alle kosten gedurende deze periode. Op korte termijn Burgemeester Lars Voskuil: “Wij hebben recent van het COA gehoord dat deze twee hotels in onze gemeente worden ingezet voor statushouders. Als gemeente hopen we van harte dat deze tijdelijke noodoplossing op draagvlak van de Bergense samenleving kan rekenen, net zoals bij eerdere opvang het geval was. We zorgen dat omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk worden geïnformeerd en dat hun vragen worden beantwoord en ze hun eventuele zorgen kunnen uiten.” Inloopmomenten Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over dit tijdelijke verblijf en uitgenodigd voor een inloopmoment. Voor de opvang bij Hotel-Restaurant Jan van Scorel in Schoorl is er een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april van 17.00 tot 18.30 uur in De Blinkerd aan de Heereweg 150 in Schoorl. Voor de opvang bij Hotel-Restaurant Marijke in Bergen is er een inloopbijeenkomst op donderdag 4 april van 17.00 tot 18.30 uur in de Ruïnekerk aan de Raadhuisstraat 1 in Bergen. Tekort aan opvangplekken Er is in Nederland nog altijd een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Het Rijk neemt nu meer regie en plaatst statushouders in hotels of andere verblijfsaccommodaties. Ook in andere gemeenten is dat inmiddels gedaan.

Noord-Holland vraagt €12 miljoen voor natuur, klimaat en beperken stikstofuitstoot

5 april 2024

Verplaatsen fietspad Blijdensteinsweg onderdeel van natuurherstelmaatregelen

De Provincie maakt de aanvraag die zij eerder heeft ingediend voor koplopersmaatregelpakketten definitief. Dit zijn projecten waar Noord-Holland op korte termijn mee kan starten en die bijdragen aan het herstel van de natuur, de beperking van stikstofuitstoot, goed zijn voor het klimaat en bijdragen aan de gebiedsprocessen.

Jonge asielzoekers krijgen langer onderdak bij ‘Broekakkers’

29 maart 2024

Opvanglocatie Klein Zwitserland (Schoorl) is er nog niet klaar voor

Op dit moment zitten er zo'n dertig alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv's) in Groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. Strikt gezien is die accommodatie echter bedoeld voor recreatie en niet voor wonen. Dat is inmiddels planologisch rechtgezet. Dat blijkt uit de vergunning die (achteraf) is verleend (en gepubliceerd in de gemeentekrant 15 maart).

Vrijwilligersproject Abdijtuinen krijgt financieel steuntje via Provincie NH

29 maart 2024

'Juweeltje van een parklandschap en natuurhistorie', aldus de jury

Deze week is bekend geworden dat dankzij het 'Betrekken bij Groen Fonds', maar liefst 30 bijzondere vrijwilligersprojecten in de prijzen vallen. Een van die projecten is die van d tuingroep van de Adelbertus-abdij in Egmond-Binnen. Programmamanager Nienke Kwikkel: “Wat opvalt zijn de vele aanvragen om plekken dichtbij te ‘vergroenen’, zoals het opknappen van bijzondere stadstuinen of het maken van voedselbosjes. Noord-Hollanders waarderen een natuurlijke leefomgeving enorm en willen daar echt actief aan bijdragen.”

Jubilarissen bij de brandweer in het zonnetje gezet

29 maart 2024

Afscheid Marco Snijders na 25 jaar inzet voor de Egmondse brandweer

Afgelopen weekend vond de Jaarbijeenkomst bij Brandweer Egmond aan Zee plaats. Op deze jaarlijkse avond bedankte postcommandant Daan Molenaar samen met Burgemeester Voskuil en de nieuwe Teamcommandant Anne Judith Storm van Leeuwen de leden van de vrijwillige brandweer voor hun inzet van het afgelopen jaar. Daarnaast worden de afscheidsnemers en jubilarissen even extra in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er 6 Jubilarissen en 1 iemand die afscheid nam. De avond werd gestart met een terugblik op de incidenten van afgelopen jaar en een vooruitblik op 2024. Burgemeester Voskuil bedankte de ploeg voor hun inzet van afgelopen jaar en Anne Judith Storm van Leeuwen stelde zich als nieuwe Teamcommandant voor aan de ploeg. Marco Snijders viel in beide groepen. Per 1 Juli 2023 was hij 25 jaar bij de brandweer Egmond aan Zee. Per 1 oktober heeft hij afscheid genomen van de Brandweer. Als langst zittend lid van de post is hij altijd veel betrokken geweest. Door zijn kennis en kunde over het strand en duin en de voertuigen die daarvoor nodig zijn gaf hij veel uitleg over het 4x4 rijden en de aanschaf van de nieuwe voertuigen. Marco ontving een medaille en oorkonde voor het 25 jarig jubileum en een afscheidsmedaille. Jorgen van Amstel, Clemens de Graaff, Maurice Schotvanger, Marcel Gouda en Mark de Vries ontvingen een medaille voor 12,5 jaar brandweer. Deze groep is in 2011 met totaal 9 gestart. Deze 5 brandweermannen zijn bij de brandweer Egmond aan Zee gebleven. Twee zijn verhuisd en nog steeds bij een andere brandweerpost actief. Twee anderen zijn inmiddels gestopt bij de brandweer.

Deltacommissaris getuige bij opening nieuw gemaal ‘De Waardse Dijk’

29 maart 2024

Van belang voor klimaatrobuuste polder

Deze week openden hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Ester Leibbrand samen met de net afgestudeerde Mbo'er Naut van der Zwet van aannemer Beentjes het nieuwe gemaal 'De Waardse Dijk'. De bouw van het gemaal is van belang om de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationskwartier Dijk en Waard mogelijk te maken en tegelijkertijd de polder Heerhugowaard klimaatrobuust te maken. Het nieuwe gemaal ligt op de kruising N242 / N194 en is gebouwd in opdracht van gemeente Dijk en Waard, in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Aannemersbedrijf Gebroeders Beentjes (Uitgeest) heeft het gemaal gebouwd. Klimaatrobuuste polder Binnen het project Klimaatrobuuste polder is het eeuwenoude watersysteem aangepast in kader van de klimaatverandering en de eisen van deze tijd. Het nieuwe gemaal maakt de spooronderdoorgang mogelijk en ook biedt het nieuwe watersysteem ruimte voor de woningbouwontwikkeling in en rondom het stationsgebied. Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hier ook een bijdrage aangeleverd. Reden voor deltacommissaris Co Verdaas om een bezoek te brengen aan Dijk en Waard. Tijdens dit werkbezoek ontmoette hij ook bestuurders van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Dijk en Waard. Deltacommissaris Co Verdaas vertelt hierover: “Ook in de toekomst willen we droge voeten houden. We moeten daarom bij alle ontwikkelingen rekening houden met een steeds grilliger klimaat. Mooi om te zien hoe de gemeente en het waterschap met een nieuw gemaal en andere maatregelen hun verantwoordelijkheid nemen.” Tweede gemaal Het nieuwe gemaal is nodig voor de (her)ontwikkeling van het stationsgebied én om in de toekomst droge voeten te houden in de hele polder Heerhugowaard. Wethouder klimaatadaptatie van gemeente Dijk en Waard, Ester Leibbrand is daarom blij met dit nieuwe gemaal. “Met de klimaatveranderingen en het toevoegen van meer woningen in de polder, is de afronding van dit project heel goed nieuws. Met dit gemaal zijn we voorbereid op de toekomst. We hebben steeds meer te maken met overvloedige regenval en extreme droogte. Naast een nieuw gemaal zijn sloten slim gekoppeld en zijn er wadi’s toegevoegd in de wijk, bijvoorbeeld langs de Zuidtangent. Om meer regenwater te kunnen opvangen. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie.” Gemeente Dijk en Waard legt vanaf september 2024 de spooronderdoorgang Zuidtangent aan, bij station Heerhugowaard. De spooronderdoorgang doorkruist een belangrijke waterloop, de Westertocht, die zorgt voor de afvoer van water naar het gemaal aan de Huygendijk. Om ook in de toekomst het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. En die is er nu: gemaal ‘De Waardse Dijk’. Het vernieuwde watersysteem kan het water beter opvangen en vertraagd afvoeren. Hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is tevreden met de ruimte voor water in het gebied: “Door een goede samenwerking vanaf de start en door samen met gemeente te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, is het gemaal en de klimaatrobuuste polder tot stand gekomen. Er is ruimte voor het water van nu en de verwachte hoeveelheden water in de toekomst, hierdoor kan de gemeente verder bouwen aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Een mooi voorbeeld van onze goede en vroegtijdige samenwerking voor de inwoners van het gebied!” Krachten bundelen Gemeente Dijk en Waard en HHNK hebben de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheden op het gebied van extreme neerslag, toenemende droogte, verhoogde kans op wateroverlast en hittestress. Voor de inrichting van het gebied was er ook aandacht voor de woningbouwopgave en daarmee samenhangende infrastructuur. De bouw van het gemaal heeft van planvorming tot uitvoering drie jaar geduurd. Het gemaal en het daarmee waterrobuust maken van de polder is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Integrale aanpak armoedebestrijding gemeente Bergen in de maak

29 maart 2024

Aanpak langs de weg van inkomen, meedoen en gezondheid

De gemeente Bergen wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving. In onze steeds sneller veranderende complexe maatschappij lukt dit niet iedereen op eigen kracht. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig. Armoede beperkt de mogelijkheden om deel te nemen aan sociale activiteiten en kan ervoor zorgen dat een inwoner steeds meer aan de zijlijn komt te staan.

Bestemmingswijziging voor perceel Hoeverweg 8A

29 maart 2024

Als agrarisch bedrijf niet meer interessant

Tijdens de Algemene Raadscommissie van 11 april wordt aan de raad het voorstel voorgelegd om de bestemming van Hoeverweg 8A te wijzigen van 'agrarisch' naar 'wonen'.

Provincie ziet weinig vertraging bij bouwprojecten door stikstofproblematiek

29 maart 2024

Hier vlakbij alleen vertraging bij Zandzoom, Heiloo

Zoals het nu lijkt zijn er weinig woningbouwprojecten in Noord-Holland die vertraging oplopen of stilstaan door stikstof. Van slechts 2 van de vele woningbouwprojecten is bij de provincie bekend dat ze tegen stikstofproblemen aanlopen.

Samenwerkende Omgevingsdiensten krijgen meer grip op wat er in het afvalwater terecht komt

29 maart 2024

Samenwerking vergroot slagkracht aanpakken indirecte lozingen

In 2023 is de pilot Indirecte lozingen uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied, IJmond en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De pilot is een initiatief van de samenwerkende gemeenten in Noorderkwartier, het gebied boven het Noordzeekanaal, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, PWN en de drie bovengenoemde omgevingsdiensten. Bij bedrijven uit verschillende branches in het gebied is het bedrijfsafvalwater dat op de riolering geloosd wordt onderzocht. Binnen de pilot zijn 103 bedrijven in verschillende branches bezocht, 77 bedrijven lozen het afvalwater op de riolering. Bij ongeveer 60 van de 77 bedrijven werden stoffen aangetroffen die vanwege hun schadelijkheid, vermeden moeten worden. Branches waar hoge concentraties Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn aangetroffen zijn afvalverwerking, metaalbewerking en olie –en vetverwerking. Bedrijfsafvalwater dat op de riolering wordt geloosd en niet direct op het oppervlaktewater of rioolwaterzuivering wordt een indirecte lozing genoemd. Deze indirecte lozing van bedrijven op de riolering kan gevolgen hebben voor de werking van de riolering, het zuiveringsproces en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat via de rioolwaterzuivering naar het oppervlaktewater gaat. Meer zicht op wat er speelt Het doel van de pilot was om meer zicht te krijgen wat er speelt op het gebied van indirecte lozingen in verschillende branches in de regio Hollands Noorderkwartier. De pilot legt de focus op toezicht en niet op vergunningverlening en handhaving en richt zich op de meest schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater. Dit zijn de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarbij is ook gekeken naar stoffen die problemen opleveren voor de werking van de riolering en afvalwaterzuiveringen. Als bij indirecte lozingen op de riolering deze stoffen worden aangetroffen, is het aan de bedrijven om deze bij de bron terug te dringen en zo bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de gezondheid van de inwoners in het gebied. Een ander doel was met de opgedane kennis en ervaring het kennisniveau van meer toezichthouders te verhogen, hen gericht verder op te leiden en landelijk uitwisselen van ervaringen. Pilot versterkt samenwerking voor uitwisselen kennis en ervaring De toezichthouders hebben ervaren dat de pilot in goed contact met de bedrijven is uitgevoerd en dat de bedrijven bereid zijn om mogelijke verbeteringen door te voeren. De pilot heeft de samenwerking op het gebied van indirecte lozingen tussen de drie omgevingsdiensten en het hoogheemraadschap versterkt en geleid tot de vorming van een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen voorop in Nederland. De pilot is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Landelijke Interbestuurlijk Programma versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving stelsel (IBP-VTH). Samenwerkingspartijen verkennen vervolg pilot De pilot was een eerste stap om meer grip te krijgen op de indirecte lozingen. De samenwerkende partijen verkennen op basis van de resultaten hoe de pilot een vervolg krijgt. In de pilot is een deel van de bedrijven in de regio onderzocht. Het levert waardevolle inzichten op over de geloosde stoffen per branche en wat er nodig is om op een doelmatige wijze de inspecties uit te voeren. De bezochte bedrijven zijn zich meer bewust geworden van het effect van de stoffen die zij lozen en hoe zij deze lozing kunnen voorkomen of verminderen. De resultaten van de pilot en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan worden de komende periode ook landelijk gedeeld.

Recreatieparken die ‘gedateerd en niet vitaal zijn’ zouden kunnen worden omgezet naar bestemming wonen

22 maart 2024

Maar dat initiatief ligt bij de parkeigenaren, laat het college weten

Naar aanleiding van vragen van Fractie Bruin over de mogelijkheid om op recreatieparken een bestemming (tijdelijk) wonen (of anderszins) mogelijk te maken heeft het college geantwoord dat die optie er weliswaar ligt, maar dat het initiatief daarvoor bij de parkeigenaren ligt. De gemeente heeft zelf geen recreatieparken en kan hooguit dergelijke initiatieven steunen.

Nieuwbouw Berger Scholengemeenschap (BSG) bereikt hoogste punt

22 maart 2024

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap aan de Rondelaan in Bergen. Het hoogste punt wordt donderdag 28 maart bereikt. Met deze belangrijke mijlpaal komt de verhuizing van de BSG terug naar de Rondelaan in zicht. Het nieuwe schoolgebouw van de BSG opent begin 2025 zijn deuren.

Vernieuwde afvalinzameling in Bergen op schema qua resultaat en qua financiën

22 maart 2024

Tonnen euro's per jaar besparing volgens de berekeningen

Zoals het er nu naar uitziet voldoet zowel de vernieuwde frequentie als de kostenbeheersing die gepaard gaan met de afvalinzameling aan de verwachtingen. De financiële voordelen die zijn voorgespiegeld over de periode tot en met 2028 lijkt ruim te worden gehaald. Zo laat het college weten in haar nieuwsbrief.

Voorleggen definitief advies over locatie De Kiem wordt voor de zomer verwacht

22 maart 2024

Eerst nog langs Domein Beheer Inrichting Openbare Ruimte

De informatieavonden zijn geweest, het rapport van het externe bureau (BRO) over de mogelijke locaties voor nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum is afgerond, maar dat alles vindt het college nog niet genoeg. Het hele informatiepakket gaat voor toetsing nog langs het Domein Beheer Inrichting Openbare Ruimte.

Gedeputeerde Staten op bezoek in Regio Alkmaar

15 maart 2024

Gesprekken met omliggende gemeente, waaronder Bergen

Gedeputeerde Staten brachten deze week een bezoek aan de Regio Alkmaar om te praten over regionale samenwerking en opgaven, zoals het woningtekort, stikstof en de problemen rondom het overvolle stroomnet. In archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum spraken de 4 gedeputeerden Jeroen Olthof, Esther Rommel, Rosan Kocken en Jelle Beemsterboer en commissaris van de Koning Arthur van Dijk met de colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Op het programma stonden 5 grote thema’s die spelen in de regio: woningbouw en landelijk gebied bereikbaarheid en leefbaarheid energie en netcongestie brede welvaart en ruimte bestuurskracht en regionale samenwerking De rode draad tijdens de gesprekken: hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar en hoe kunnen we als overheden samenwerken om met deze opgaven aan de slag te gaan? Slimme oplossingen In de middag bezochten de colleges van GS en de gemeenten het bedrijventerrein De Boekelermeer. Daar kregen ze bij onderzoeksinstituut InVesta een toelichting op de problemen rondom het overvolle stroomnet en mogelijkheden voor nieuwe energie (waterstof en groen gas). Door de razendsnelle ontwikkeling op het gebied van duurzame energie – denk aan zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen – groeit ook de vraag naar ruimte op het stroomnet. De vraag is alleen groter dan het aanbod, waardoor er knelpunten kunnen ontstaan. Ondernemers in de Boekelermeer proberen dit te voorkomen door met slimme oplossingen te komen en afspraken te maken over het stroomgebruik.

Uitkomst onderzoek naar behoefte openbare toiletten laat langer op zich wachten

15 maart 2024

Aanwijzing onderzoeksbureau had meer tijd nodig

In een bericht aan de raad laat het college van B&W weten dat het onderzoek naar de behoefte aan en kosten van openbare toiletten in de gemeente langer op zich laat wachten. Op 30 november 2023 nam de raad een motie aan waarin is verzocht om een onderzoek te laten verrichten naar wenselijkheid en kosten van openbare toiletvoorzieningen in de acht kernen van de gemeente Bergen. Verzocht werd om de resultaten uiterlijk 2 april 2024 af te ronden en de resultaten in het tweede kwartaal voor te leggen aan de gemeenteraad. Zoals verzocht, is in opdracht van het college een onderzoeksbureau ingeschakeld om deze taak uit te voeren. Dat proces heeft langer geduurd dan beoogd. Het gekozen bureau heeft nu aangegeven dat ze tot het einde van het tweede kwartaal van dit jaar nodig heeft om het onderzoek naar behoren af te ronden. Hoewel dit afwijkt van de oorspronkelijke planning in de motie, werken we er naar toe de resultaten, inclusief een presentatie, nog vóór het zomerreces aan uw raad voor te leggen.

Nog veel onduidelijkheden rondom Woonvisie Bergen

8 maart 2024

Of dat na de raadsinformatie-avond nu minder is geworden....

Deze donderdag was er een Raadsinformatieavond (RIA) over de Woonvisie. Het idee daarachter is dat raadsleden worden bijgepraat en vragen kunnen stellen over de informatie die wordt gegeven. Of het in dit geval gelukt is om de insteek en (on)mogelijkheden van de Woonvisie voor het voetlicht te brengen is maar de vraag. Wat bleef waren toch vooral nog veel vragen en onduidelijkheden.

Vergunningaanvraag wet Natuurbescherming voor Plan Overduin geweigerd, maar…

7 maart 2024

... er is helemaal geen vergunning nodig, zegt Provincie

De Provincie maakte eerder deze week bekend dat de vergunningaanvraag door ontwikkelaar BPD in het kader van de wet Natuurbescherming voor Plan Overduin werd geweigerd. Nu zou je kunnen denken dat daarmee het plan op losse schroeven komt te staan. Maar dat ligt toch iets genuanceerder. Er is volgens de Provincie namelijk helemaal geen vergunning nodig.

Opnieuw teleurstelling voor voorvechters woningbouw in Egmond-Binnen: RvS wijst beroep af

8 maart 2024

Maar gesprek met gedeputeerde gaf weer een positief gevoel

Opnieuw is een aantal groeperingen die de woningbouw-belangen van de Egmond-Binners vertegenwoordigen teleurgesteld. De Raad van State heeft het beroep dat een drietal van die groeperingen had ingesteld niet-ontvankelijk verklaard. Waarom? Omdat twee van die groepen geen officiële rechtspersoon zijn en omdat de derde groep geen belanghebbende is volgens de eigen statuten.

Tijdelijke verkeersmaatregelen kruispunt Egmond aan Zee

8 maart 2024

Stoplichten zijn aan vervanging toe

Vanaf 10 maart vindt groot onderhoud plaats van de verkeerslichten bij het kruispunt Egmonderstraatweg - Sportlaan - Voorstraat bij Egmond aan Zee. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken. Het voornemen is dat de werkzaamheden voor Koningsdag 2024 zijn afgerond. Verkeershinder beperkt De geschatte hinder voor de weggebruikers is klein tot beperkt en afgestemd met de regio, de hulpdiensten en de busmaatschappij. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden en fietsen. Voor het gemotoriseerd verkeer geldt een lagere maximale snelheid van 30 km/u. Het is mogelijk dat er rijstroken worden afgezet. Er zijn verkeersregelaars aanwezig als detectie in het wegdek wordt ingeslepen en het verkeer moet worden tegengehouden. Er is gekozen om de werkzaamheden te starten in maart, omdat na april het zomerseizoen begint en er dan meer verkeer gaat rijden en fietsen. Nieuwe verkeerslichten De verkeerslichten zijn aan het einde van hun levensduur en geven geregeld storingen. Dit heeft invloed op de verkeersveiligheid van de weggebruikers en de bereikbaarheid van Egmond aan Zee. Gemeente Bergen maakt met de nieuwe verkeerslichten ook een moderniseringsslag. Storingen worden automatisch doorgegeven, waardoor die sneller worden opgepakt en afgehandeld. De verkeerslichten zijn verbonden met de verkeerslichten in de regio Alkmaar. Hiermee is verkeersmanagement op regionaal niveau mogelijk. Contact en meer informatie De aannemer voor de totale civiele werkzaamheden is Speer infra. [email protected] 035 - 695 33 23

Leefbaarheidsagenda’s Vitale Kernen nog niet klaar voor bespreking

6 maart 2024

Woonvisie wordt wel besproken in RIA

Deze week zou naast de Woonvisie ook de Leefbaarheidsdagenda voor verschillende kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) worden besproken in de commissie. Dat gaat niet door.

Voorlopig gunningsbesluit voor Harmonielocatie gaat naar ‘Het Ensemble’ van Henselmans Bouw & Ontwikkeling

5 maart 2024

Voorkeur van zowel deskundigen als de inwoners

Het Plan 'Ensemble' van Henselmans Bouw & Ontwikkeling komt als beste plan naar voren om te worden gerealiseerd op de Harmonielocatie in Bergen. Dit plan ontving met 58% het grootste aantal stemmen van de inwoners en ondernemers. Ook kreeg Henselmans de meeste punten bij de beoordeling van de deskundigen van de gemeente.

Ontwikkeling fusielocatie voor VV Egmond gaat gestaag verder

1 maart 2024

Maar daadwerkelijke aanleg gaat naar verwachting pas in 2025 van start

Project Voetbalfusie VV Egmond krijgt steeds meer gestalte Inmiddels lopen de ontwikkelingen rondom de voetbalfusielocatie aan de Hogedijk door. 'Na afweging van diverse varianten is in samenspraak met het bestuur van VV Egmond één variant naar voren gekomen die de voorkeur heeft van zowel de gemeente als de fusievereniging,’ zo laat het college van B & W aan de raad weten. ‘Deze variant wordt verder uitgewerkt. Hierbij zijn vijf velden mogelijk op sportcomplex Hogedijk, waarvan vier grasvelden en één kunstgrasveld en voldoende ruimte voor inpassing van een clubgebouw en (fiets)parkeren.’ Wel moet nog aandacht worden besteed aan: - Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid; - Een aparte entree voor langzaam verkeer; - Vergroten van kansen op sociaal-maatschappelijke relevantie van het sportcomplex; - Impact spuitzonering op activiteiten op het sportcomplex en bijbehorende oplossingsrichtingen. Diverse onderzoeken zijn daarvoor uitgezet en de eerste concepten zijn daarvan binnen. Multifunctioneel gebruik stimuleren Voor het multifunctioneel gebruik van de locatie aan de Hogedijk, maar eventueel ook voor het gebruik van de vrijkomende locaties is inmiddels een opdracht opgesteld die wordt uitgezet. Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke partijen die actief zijn en welke huisvestingsbehoefte er is. Bij dit onderzoek worden ook de inwoners van Egmond betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het ontwerp van het clubgebouw. Met het bestuur van VV Egmond is ook gesproken over het multifunctioneel gebruik van het sportpark en zij staan positief tegenover het gebruik van het clubgebouw door andere (maatschappelijke) instellingen. Financiën Ook worden momenteel gesprekken gevoerd met het bestuur van VV Egmond over de investeringskosten voor de bouw van het clubgebouw. De kosten voor de realisatie van het clubgebouw komen voor rekening van de vereniging. Het college: ‘Wij bekijken met het bestuur op welke wijze dit gefinancierd kan worden en of de kosten gedragen kunnen worden door de vereniging.’ De samenwerkingsovereenkomst uit 2016 (inclusief de financiële afspraken die daarin stonden) ging uit van de realisatie van een nieuw sportcomplex aan de Egmonderstraatweg. Dat is nu niet het geval. Het bestuur van VV Egmond en de gemeente werken daarom aan een herziening van de samenwerkingsovereenkomst en het actualiseren van de afspraken die dan nu betrekking hebben op sportcomplex de Hogedijk, inclusief financiën. Planning Het college verwacht in juni 2024 een definitief ontwerp te hebben voor het sportcomplex en het clubgebouw. ‘Wij hebben dan ook de investeringskosten in beeld voor de aanleg van het sportcomplex. Wij leggen dit dan aan u voor ter besluitvorming voor het zomerreces van 2024’, aldus het college in haar nieuwsbrief aan de raad. Na de zomer van de 2024 zal dan de omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd voor de aanleg van het sportcomplex en de bouw van het clubgebouw. In het vierde kwartaal van 2024 kan de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het sportcomplex worden gestart. Begin 2025 kan dan worden gestart met de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Hierbij zal nauwe afstemming zijn met VV Egmond over de aanleg van de velden enerzijds en de bouw van het clubgebouw anderzijds. De bouwtijd van het clubgebouw kent namelijk een langere doorlooptijd dan de aanleg van de velden.

Terug