Deel

Naweeën van de wateroverlast laten zich nog wel even gelden

Overstort op strand was op tijd open, volgens wethouder

Naweeën van de wateroverlast laten zich nog wel even gelden

Vorig weekend was het alle hens aan dek met de zondvloed die ons ten deel viel. Nu het weer – letterlijk – is gekalmeerd, zullen de gevolgen van de wateroverlast zich toch nog wel even laten gelden. Er is schade, er is op sommige punten onduidelijkheid over hoe het kon en wat moet er gebeuren om het te voorkomen in de toekomst.

Hoe kon het dat (een deel van) de inhoud van het riool door de Voorstraat dreef? Ging de klep van de overstort op strand wel op tijd open?
Wethouder Publieke Ruimte, Erik Bekkering: ‘Allereerst wil ik duidelijk maken dat de klep van de overstort op strand wel degelijk op tijd open is gegaan. Er gaan inderdaad wel geruchten dat dat niet het geval zou zijn, die heb ik ook gehoord. Maar de firma Gul heeft zich uitstekend van haar taak gekweten. De mannen hebben alles gedaan wat mogelijkerwijs van ze verwacht mocht worden. Toen duidelijk werd dat er een onweersfront aankwam, hebben ze direct actie ondernomen en is de strandpijp vlak na het begin van de stortbui geopend. Deze overstortleiding is bedoeld als nooduitlaat voor het schone hemelwatersysteem. Dat het toch misging in bijvoorbeeld de Voorstraat ligt onder meer aan het feit dat rioolwater en hemelwater toch bij elkaar kwamen. Daardoor werd het bij elkaar gewoon veel te veel.’

Hoe kan dat bij elkaar komen dan?
‘In het centrum ligt een gescheiden rioolstelsel voor hemelwater en vuilwater. Op het vuilwaterriool zijn van oudsher veel regenwaterafvoeren van particulieren aangesloten. Een groot deel van de aangesloten afvoeren zijn sinds 2006 van het vuilwaterriool afgekoppeld op vrijwillige basis. Echter, niet alles is afgekoppeld. Daarom zijn nog twee van de vier bergingskelders onder het Burg. Eymaplein in gebruik als tijdelijke vuilwater (gemengd met particulier hemelwater) opvang. Het niveau van deze twee bakken stond lager dan het maaiveldniveau in de Voorstraat. Waarschijnlijk kon het vuilwaterriool de combinatie van hemelwater en vuilwater niet snel genoeg afvoeren bij deze extreme bui naar de bakken onder het Eymaplein. Dit wordt nader onderzocht’, aldus Bekkering.

Waarom staat de klep van de overstortleiding op strand eigenlijk niet standaard open?
‘In het verleden is er (bestuurlijk?) gekozen om de strandpijp niet permanent open te laten vanwege het aanzicht en de beeldvorming. Uit de pijp komt alleen schoon hemelwater bij extreme neerslag. Daar is goedkeuring voor vanuit de provincie om die in extreme situaties te gebruiken. Dat heeft overigens geen gevolgen voor de blauwe vlag. Maar een fraai gezicht is het natuurlijk ook niet. In dit geval zou het ook geen verschil gemaakt hebben, zoals ik al uitlegde.’

Is HHNK naar jullie idee tekortgeschoten?
‘Er zijn veel zaken goed gegaan, maar ook zaken niet goed. Dit wordt de komende periode door het hoogheemraadschap geëvalueerd, in overleg met diverse betrokken organisaties (o.a. de diverse gemeentes).’

Welke maatregelen gaan jullie treffen om herhaling te voorkomen?
‘De komende periode wordt de situatie geanalyseerd en bekeken of en welke er maatregelen op de korte en lange termijn mogelijk zijn. Dit was al met al wel heel extreem, maar we willen natuurlijk niet dat het weer gebeurt. ‘

Als een verzekering niet uitkeert, is er dan een mogelijkheid voor inwoners/ondernemers om bij de gemeente aan te kloppen voor (financiële) hulp?
‘Wanneer de verzekering niet uitkeert, kan een inwoner/ondernemer de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Dit wordt door onze schadebehandelaar Raetsheren in behandeling genomen ter verdere beoordeling’, aldus Erik Bekkering.

Kan de gemeente eigenlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade?
‘Bij dit soort extreme buien blijkt uit eerdere gerechtelijke uitspraken dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor geleden schade, tenzij we nalatig zijn geweest. Mijn inziens is er echter sprake geweest van overmacht’, aldus Bekkering tot slot.

In een wat winderige vlog legt wethouder Erik Bekkering nog eens uit hoe en wat inwoners of ondernemers kunnen doen en waar ze zich kunnen melden met vragen. Ook doet hij een oproep om middels foto’s en filmpjes letterlijk te laten zien hoe erg het was. ‘Daar proberen we ons voordeel dan mee te doen om herhaling te voorkomen.’

Meer 'Politiek':

Prangende vragen aan…

24 september 2021

...wethouder Klaas Valkering

Binnenkort worden de opnamen gemaakt van het gesprek met wethouder Klaas Valkering. Heeft u vragen aan deze wethouder (of misschien aan een van de andere leden van het college)? Laat het ons weten: [email protected] De portefeuille van wethouder Valkering omvat:Volkshuisvesting/Wonen • Planologie en structuurvisies • Bestemmingsplannen • Bouwvergunningen • Regionale Energietransitie • RO en wonen • Vastgoed en accommodatiebeleid • Grondbeleid (ontwikkeling) • Coördinatie Omgevingswet • Agrarische zaken (inclusief natuur en bos) • Armoede/schulden • BUCH bestuur • Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Ordening Focuspunten: De Zeven Dorpelingen (herontwikkeling centrum Bergen) Voetbalfusie de Egmonden Ontwikkeling Watertorenterrein/sporthal Egmond aan Zee De Beeck inclusief huisvesting raad Lamoraal/Slotkwartier Delversduin Bergen aan Zee BSV-terrein Projecten volkhuisvesting/RO Herontwikkeling d´Oosterkimschool Woningbouw Herenweg 56 Schoorl (voormalige Rabobank) Dorpswethouder: Bergen Bergen aan Zee 2de locoburgemeester

Perceel Watertorenweg 14 mag naar twee kavels voor woningen worden omgezet

24 september 2021

Na jaren gesteggel eindelijk akkoord op plan

Inspreker en initiatiefnemer van het plan, Edwin Buis, zal tevreden kunnen terugkijken op de commissievergadering waarin positief werd gereageerd op zijn plan om Watertorenweg 14 te splitsen in twee kavels.

Project DuinKonijn levert wisselende reacties op

17 september 2021

Moeten nog wel wat plooitjes worden glad gestreken

'Dit is nu typisch hoe het in de toekomst zal gaan: op voorhand wel meer inzicht, maar direct ook complexer en hier en daar wat rafeliger.' Dat waren de afsluitende woorden van wethouder Klaas Valkering toen hem werd gevraagd hoe hij eigenlijk aankeek tegen de beeldvormende bijeenkomst over het Project DuinKonijn.

Belang dorpshuizen overduidelijk

17 september 2021

Investering gewenst en noodzakelijk

Tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de dorpshuizen (waaronder De Schulp en De Hanswijk) was iedereen het roerend eens met het belang van een multifunctioneel, wendbaar, flexibel inzetbaar dorpshuis. Wel waren er wat aanvullende opmerkingen en de vraag om het maatschappelijk rendement wat inzichtelijker te maken.

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

17 september 2021

Prangende vragen aan het college

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder Antoine Tromp van D66. Opnamedag maandag 13 september 2021. Locatie: museum Egmond aan Zee.

In gesprek met de nieuwe burgemeester, Lars Voskuil

17 september 2021

Wie is hij eigenlijk?

Vorige week woensdag werd de nieuwe burgemeester van Bergen, Lars Voskuil door de commissaris van de Koning Arthur van dijk geïnstalleerd in de Ruïnekerk in aanwezigheid van het college en de raad. Afgelopen week had de Flessenpost een openhartig gesprek met hem.

Ook voor Peter Rehwinkel een portret als afscheidscadeau

13 september 2021

Als je dan toch de winnaar van Project Rembrandt in je gemeente hebt...

Het is een beetje ondergesneeuwd in alle hectiek van de installatie van Lars Voskuil als de nieuwe burgemeester, maar de scheidend burgemeester kreeg namens de gemeente toch wel een waardig afscheidscadeau: een prachtig portret, gemaakt door Sebastiaan Groot.

Project DuinKonijn voor bespreking naar commissie

10 september 2021

Coördinatiebesluit gevraagd aan raad

In een van de parallelle sessies op donderdag 16 september wordt Project DuinKonijn besproken in de Algemene Raadscommissie. Aan de raad wordt gevraagd een zogenaamd coördinatiebesluit te nemen voor dit project aan de Julianastraat in Egmond aan Zee, om zo sneller en effectiever de procedure te doorlopen.

Lars Voskuil geïnstalleerd als burgemeester van Bergen

9 september 2021

... en nu aan de slag

Er waren toespraken vol lof, vol verwachtingen en misschien zelfs wel vol vertrouwen. Want vertrouwen was wel het sleutelwoord tijdens de installatie van Lars Voskuil als de nieuwe burgemeester van Bergen.

De rol van dorpshuizen voor vitale toekomstbestendige dorpskernen

10 september 2021

Beeldvorming over investeringen in toekomstbestendigheid

De politiek komt weer op gang na het zomerreces. Tijdens de informatiebijeenkomst van 16 september - waarvan er gelijk twee tegelijk zijn - staat onder meer de rol van dorpshuizen voor toekomstbestendige dorpskernen op de agenda.

Behoorlijk Bestuur Bergen gaat op in nieuwe politieke partij in oprichting

10 september 2021

'Beter om onze doelen te bereiken'

De nieuwe politieke partij in oprichting die komende verkiezingen gaat meedingen naar de gunst van de kiezer krijgt steun van Behoorlijk Bestuur Bergen: BBB gaat volledig op in de nieuw te vormen partij waar de voormalig wethouder uit Egmond, Jan Houtenbos, zich ok al bij heeft aangesloten.

In oktober vervolg van ‘veegplan’

10 september 2021

Over het algemeen positief over bouwen, maar....

In de week van 29 juni t/m 2 juli vond ´De Week van Egmond´ plaats. In deze week zijn er namens het college van burgemeester en wethouders verschillende activiteiten georganiseerd. Het doel was met inwoners in gesprek te gaan over woningbouw op de locaties Egmond-Binnen Zuid en Egmond aan den Hoef Noord en Oost.

Bergen biedt hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire

10 september 2021

Ook andere BUCH-gemeenten bieden hulp

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierdoor zijn ze mogelijk in de financiële, psychische of sociale problemen gekomen.

Jeugdlintje voor jonge helden en heldinnen

7 september 2021

Bijzondere verdiensten van jongeren moeten ook waardering krijgen

Omdat jongeren net zo zeer een bijzondere prestatie voor de samenleving kunnen leveren, gaat het college van Bergen de raad voorstellen het jeugdlintje in te voeren. Een lintje voor kinderen of jongeren uit de gemeente Bergen die iets bijzonders hebben gedaan. Bijvoorbeeld kinderen die iets goeds hebben gedaan voor hun vrienden, familie, een vereniging, goed doel of de buurt. Zo’n lintje was er nog niet in de gemeente Bergen. Het college van Bergen heeft vorige week besloten dat dat jeugdlintje er moet komen voor deze helden en heldinnen. In de gemeente Bergen zijn veel kinderen en jongeren maatschappelijk actief in verenigingen of daarbuiten en/of die spontaan iets goeds doen voor een ander. Hier is normaal gesproken niet veel aandacht voor. Aan volwassenen die een actieve rol in de samenleving hebben wordt elk jaar een Koninklijk Onderscheiding uitgereikt tijdens de zogenaamde Lintjesregen. Als dank en waardering. De raad van Bergen vindt dat ook de Bergense jeugd een speciaal moment verdient om hun inzet in de maatschappij te waarderen en te erkennen. Daarom heeft hij in een motie opdracht gegeven aan het college om te zorgen voor de invoer van een jeugdlintje Lintjesregen Om aan te sluiten bij de volwassenen kiest het college ervoor om de jeugdlintjes uit te reiken op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen, tijdens de Lintjesregen. Voor zeer bijzondere prestaties is het mogelijk om tussentijds een lintje uit te reiken. Burgemeester Peter Rehwinkel is enthousiast over de invoer van een jeugdlintje: “Net als volwassenen verdienen kinderen en jongeren ook waardering en erkenning als zij iets bijzonders doen voor de maatschappij. Dat wil het college graag belonen in de vorm van een jeugdlintje. Degenen die een lintje ontvangen kunnen daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.” Aanvragen De gemeenteraad buigt zich eind september over het raadsvoorstel. Als deze ermee akkoord gaat dan kan in 2022 het eerste jeugdlintje worden uitgereikt. Scholen, clubs, verenigingen, wijkverenigingen, media, familieleden, buren en vrienden kunnen kinderen en jongeren van 6 jaar t/m 18 jaar voordragen. De aanvraag voor een lintje moet uiterlijk 1 februari worden ingediend. Meer informatie en een formulier voor de aanvraag volgt na het besluit van de raad op de gemeentelijke website.

Donatie voor Veteranen Search Team

7 september 2021

Bedrag van 5000 euro ter ondersteuning

Naar aanleiding van hun inzet bij de recente zoektocht naar de vermiste Gerda Peijs ontvangt de Stichting Veteranen Search Team (VST) een donatie van 5000 euro vanuit de gemeente. 'In de hoop dat dit voorbeeld ook anderen inspireert om deze stichting te steunen', aldus Arend-Jan van den Beld.

Uitspraak Raad van State over fusielocatie laat opnieuw langer op zich wachten

4 september 2021

Nu weer (technisch) advies over aanvullende onderzoeken gevraagd

Er lijkt maar geen eind te komen aan de procedures en onderzoeken rondom het bestemmingsplan van de beoogde fusielocatie voor de Egmondse voetbalclubs.

Betaald parkeren in Egmond aan Zee uitgebreid

1 september 2021

Parkeren zal hier altijd een uitdaging blijven

Het college van Bergen heeft recent ingestemd met de actualisatie van het parkeerbeleid en de uitvoering die daaraan gekoppeld is. Per saldo wordt getracht om meer kansen voor de inwoners en (klanten van) ondernemers te creëren een parkeerplaats te bemachtigen.

De ‘oude’ burgemeester neemt afscheid

3 september 2021

Overdracht van de bevoegdheden bijna definitief (filmpje)

Met de installatie van Lars Voskuil als nieuwe burgemeester van Bergen komt een einde aan de interim-periode van Peter Rehwinkel als burgemeester. Hij blikt met FlessenpostTV terug op zijn tijd hier.

Jan Houtenbos klaar voor terugkeer in Bergense politiek

31 augustus 2021

Aansluiting bij nieuw op te richten lokale partij

Het was niet geheel onverwacht dat de voormalig VVD-wethouder Jan Houtenbos zou terugkeren in de Bergense politiek. Maar niet veel zullen hebben verwacht dat hij zich zou aansluiten bij de nieuw op te richten partij. De naam is zelfs nog niet bekend, maar de ideeën van de initiatiefnemers spreken Houtenbos erg aan.

Discussie over Delversduin dendert door

3 september 2021

Ingekomen brief met 22 opmerkingen namens omwonenden

De discussie over het Bestemmingsplan Delversduin dendert onverminderd door. In een 22 punten tellende ingezonden brief van hun vertegenwoordiger laat een aantal bewoners van het Graaf Dirkplein weten het niet eens te zijn met de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad, net voor de zomer.

Nieuwe burgemeester gaat beginnen…

3 september 2021

Woensdag 8 september officiële installatie in de Ruïnekerk

Komende woensdag is het dan zo ver: de nieuwe burgemeester van Bergen, Lars Voskuil, wordt officieel geïnstalleerd. Tijdens deze bijzondere vergadering in de Ruïnekerk zal Voskuil de hamer overnemen van de huidige burgemeester, Peter Rehwinkel.

Kindcentrum De Branding feestelijk geopend

1 september 2021

Vergroot jouw wereld! met De Branding

Burgemeester Peter Rehwinkel opende op maandag 30 augustus 2021 samen met bestuurder van Tabijn, Carla Smits, kindcentrum De Branding in Egmond aan Zee. Daarbij werden zij geassisteerd door een jongste en oudste leerling van het kindcentrum.

Informatieavond over ambulante jeugdhulp

27 augustus 2021

Eerste informatieavond na het zomerreces op 1 september om 19.30 uur

Op 1 september a.s. staat een (online) regionale raadsinformatieavond over jeugdhulp gepland. Jeugdhulp is een onderwerp waarin ontzettend veel gebeurt. De samenwerking tussen de gemeenten in de regio is dan ook ongelooflijk belangrijk voor onze jeugdigen en hun ouders. Het is dus bij uitstek van belang om als raadsleden van de verschillende gemeenten hier ook met elkaar van gedachten over te wisselen. Het doel van deze avond is om de raadsleden te informeren over de ontwikkelingen die hebben geleid tot de visie op ambulante jeugdhulp die nu voorliggen. Eind september komen deze stukken ter besluitvorming bij de gemeenteraden van de zeven regiogemeenten. Tevens wordt een beeld geschetst van de bredere ontwikkelingen die er zijn op het gebied van regionale jeugdhulp. De informatieavond wordt op een interactieve manier ingevuld, met aandacht voor de verschillende elementen en gemaakte keuzes die terugkomen in de visie en het kader. De raadsleden gaan hierover in gesprek en uiteraard worden eventuele vragen beantwoord. Aanvang van de informatieavond: 19.30 uur. Hij is online te volgen via de website van de gemeente Bergen.

Huizen splitsen? Dan is de vergunning gratis

23 augustus 2021

Idee van 'gratis splitsing' krijgt landelijke aandacht.

De gemeente Bergen wil graag iets doen aan de heersende woningnood. Een (kleine) deeloplossing kan zijn om grote woningen te splitsen en geschikt te maken voor meer bewoners. Dat is wat wethouder Valkering nu bepleit.

Stimulering energiebesparing met duurzaamheidslening

27 augustus 2021

Duurzaamheid financieel bereikbaar maken voor meer mensen

Het college van Bergen wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Niet voor iedere woningeigenaar is het nemen van duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan. Het behalen van de landelijke CO2-reductiedoelstellingen is een enorme opgave voor veel gemeenten, zo ook voor Bergen. Om de woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen kan een Duurzaamheidslening uitkomst bieden. Met zo’n lening kan tegen zeer lage rentekosten een lening worden aangegaan om grote investeringen te financieren. Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de gemeente al jaren een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor bestaande koopwoningen. Van deze regeling werd in de loop der jaren steeds meer gebruikgemaakt. Deze subsidieregeling is echter ongeschikt om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. “De duurzaamheidslening zou hen over de streep kunnen trekken. Met de energiebesparende maatregelen worden de kosten voor energie een stuk lager voor de woningeigenaar”, zegt wethouder Erik Bekkering. Voordelen De Duurzaamheidslening biedt veel voordelen voor de woningeigenaren ten opzichte van de landelijke Energiebespaarlening. Zo is er de mogelijkheid om alleen voor zonnepanelen of een warmtepomp een lening aan te vragen. Dit kan niet bij de landelijke lening. Daar moeten deze maatregelen gekoppeld worden aan een andere maatregel. Naast energiebesparende en energieopwekkende maatregelen zijn ook klimaatadaptieve maatregelen en een energieopslagmaatregel opgenomen in deze regeling. De kosten van deze maatregelen zijn relatief hoog waardoor de kans bestaat dat een woningeigenaar ervoor kiest om deze maatregelen toch niet te nemen. Aanspraak maken Het college stemde dinsdag in met de Duurzaamheidslening en legt dit later dit jaar voor aan de gemeenteraad. Pas na dit besluit kunnen inwoners eventueel aanspraak maken op de lening en wordt meer bekend over de aanvraagprocedure.

Hoever Meedenkgroep meteen flink aan de bak

13 augustus 2021

Bouwplannen voor o.m. Egmond aan den Hoef-Oost staan onder tijdsdruk

Het ontstaan van een Hoever Meedenkgroep is een idee van de gemeente omdat er in Egmond aan den Hoef geen actief overlegorgaan met de gemeente bestaat, zoals in de andere Egmonden. Dat is echter wel wenselijk, want er staat veel te gebeuren, onder meer op het gebied van bouwen.

Wat gaat er gebeuren met De Bikkerij/Smakelijk?

6 augustus 2021

Eigenaar Wim Göbel: Ik hoop dat er binnenkort begonnen wordt met sloop en nieuwbouw

In 2019 is Restaurant Smakelijk (voorheen De Bikkerij) gesloten. Sindsdien is het binnen en buiten (terras) zo goed als leeg gemaakt. Waarom duurt het zo lang voordat het verkocht is en wat kan en mag je er mee? De verkopende makelaar geeft veel antwoorden op Funda:

Storingen bussluis bron van irritatie (en gevaar)

6 augustus 2021

Gevaarlijke situaties ontstaan door irritatie automobilisten

De bussluis aan de Sabine van Beierenlaan in Egmond aan den Hoef zorgt frequent voor gevaarlijke situaties. De storingen, waardoor het stoplicht op rood gaat zonder dat er een bus aankomt, zorgen ervoor dat de ene auto wel stopt, maar de andere niet...

Politiek is met reces; eerste raadsvergadering 8 september

20 augustus 2021

Dan volgt de installatie van nieuwe burgemeester

Het zal niemand zijn ontgaan, maar het is zomervakantie. Vanaf afgelopen is de laatste regio met vakantie gegaan en heeft heel Nederland zo ongeveer vrij (althans, de scholen). Dat betekent ook dat de politieke agenda's leeg zijn. De eerstvolgende raadsvergadering is op 8 september. Dat is dan gelijk de installatie van de nieuwe burgemeester, Lars Voskuil, en het afscheid van Peter Rehwinkel.

Speelplaats Anna van Burenlaan blijft moeizaam dossier

30 juli 2021

Er is en komt geen budget voor nieuwe toestellen

Er zit voor de omwonenden van de speelplaats aan de Anna van Burenlaan in Egmond aan den Hoef niet veel anders op dan zelf een inzamelactie te houden wanneer ze nieuwe speeltoestellen willen.

Alle officiële publicaties gemeente online

20 augustus 2021

Actueel overzicht van lokale bekendmakingen

De gemeente is, net als alle andere gemeenten in ons land, vanaf 1 juli verplicht om alle officiële publicaties online te doen op www.officielebekendmakingen.nl. De gemeente Bergen heeft daar een eigen gemeente(tab)blad, met daarin de lokale bekendmakingen. Nu al publiceert de gemeente een heel groot deel van haar officiële bekendmakingen online en straks dus allemaal. Bijvoorbeeld welke aanvragen voor een omgevingsvergunning we hebben ontvangen. Of voor welke activiteiten toestemming is gegeven (dus ‘verleende vergunningen’), een verkeersbesluit of een verordening. Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u eenvoudig een actueel overzicht krijgen van de lokale bekendmakingen. U kiest dan voor de button ‘berichten uit de buurt’ en daarna de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. U kunt ook een overzicht krijgen van meldingen uit een andere gemeente, als u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de postcode in die daarbij hoort. U kunt zich ook abonneren op nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u automatisch een melding van besluiten die uw buurt raken. Dit heet de Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.overheid.nl; kies de button ‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op de hoogte’. Komt u er niet uit? Dan kunt u de gemeente bellen op het algemene telefoonnummer.

Hoe zit het met de voorrangsregels van woningen voor Egmonders?

30 juli 2021

Die vormen echter geen garantie

Er is veel te doen over de toewijzing van nieuwbouwhuizen aan Egmonders. Het kan wel, het kan niet, wat is het nu? Naar aanleiding van vragen van GroenLinks en VVD over de toewijzing antwoordt het college dat er zeker wel betere mogelijkheden voor Egmonders te creëren zijn, maar ook weer geen 100% garanties.

Bestemmingsplan Manege De Duinrand ter visie

23 juli 2021

Einde maken aan langlopend dossier

Vanaf maandag ligt het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen ter visie. In dat bestemmingsplan legaliseert de gemeente onder meer de illegale bedrijfswoning in Manege De Duinrand.

Status project DuinKonijn: (voorlopig) geen

23 juli 2021

Er ligt vooralsnog alleen een plan van de projectontwikkelaar

Vorige week berichtten we dat de rechter zich achter een aantal huurders aan de Julianastraat in Egmond aan Zee schaarde. dat ging om het geboden alternatief wanneer er gesloopt en gebouwd gaat worden voor project DuinKonijn.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug