Deel

Nota Participatiebeleid moeiteloos door naar de raad

Veel partijen tevreden over goede basis

Nota Participatiebeleid moeiteloos door naar de raad

De Nota Participatiebeleid werd goed ontvangen in de Algemene Raadscommissie. Wethouder Arend-Jan van den Beld was blij met die steun en hoopt een eerste stap gezet te hebben op weg naar herstel van het vertrouwen van de burgers in de democratie.

Het stuk werd in het algemeen als een leesbaar en inhoudelijk goed stuk ontvangen door de verschillende partijen. Wel werd duidelijk dat het een dynamisch document moet zijn, zoals Gemeentebelangen het verwoordde. ‘Het is ambitieus en een jaarlijkse evaluatie zal duidelijk maken of dit een papieren werkelijkheid blijft of dat het realiteit wordt.’

‘Participatie is overigens geen toverwoord voor draagvlak’, liet Cees Roem (VVD) weten. ‘Het is en blijft nog altijd heel goed mogelijk dat partijen het pertinent oneens met elkaar zijn en blijven. Maar deze nota biedt prima handvatten om tot een goede discussie en wellicht breder gedragen besluiten met elkaar te komen.’

Michel Smook (KIESLokaal): ‘Participatie zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Per dossier kunnen we dan kijken naar wat de doelstellingen zijn en hoe we de participatie gaan organiseren om tot het beste resultaat te komen.’

Kortom, veel partijen waren lovend over de inhoud en leesbaarheid en zagen het als mooi begin voor het verkleinen van de afstand tussen betrokkenen en bestuur. Eind van de discussie was dat het stuk als hamerstuk naar de raad gaat.

Zo niet met de eigenlijk logisch bijbehorende verordening. GroenLinks wilde daar mogelijk een amendement op indienen. Enerzijds omdat er inmiddels nieuwe voorbeeld documenten van de VNG zijn en anderzijds omdat er volgens GroenLinks wel iets mankeerde aan de volgorde en de woordkeuzes. De Participatieverordening werd dus opmerkelijk genoeg een zogenaamd bespreekstuk voor 17 juni.

Meer 'Politiek':

Interview met burgemeester Peter Rehwinkel

18 juni 2021

Met hierin onder meer de 'coronastand van zaken' en Huize Agnes

FlessenpostTV had een interview met burgemeester Peter Rehwinkel over onder meer de coranastand van zaken en Huize Agnes in Egmond aan Zee. Klik HIER voor het interview.

Participatieverordening uiteindelijk ook ongewijzigd aangenomen

18 juni 2021

Kostte wel heel wat discussie over definities

Nadat in de commissievergadering met name GroenLinks had aangegeven moeite te hebben met de formuleringen in de participatieverordening is die uiteindelijk toch ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering.

Roadshow om inwoners te informeren over bouwplannen

11 juni 2021

In gesprek over drie mogelijke Egmondse bouwlocaties

De gemeente wil graag met de inwoners van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen in gesprek om te horen hoe zij aankijken tegen mogelijke woningbouw in hun dorp. Wat zijn de wensen, behoeften en bezwaren en hoe ontstaat een gedragen plan om de dorpen vitaal en krachtig houden?

Bestemmingsplan Delversduin voor bespreking in de commissie

11 juni 2021

Na aanpassingen wellicht nu meer steun?

Tijdens de commissie Bestemmingsplannen van dinsdag 15 juni aanstaande staat het aangepaste Plan Delversduin op de rol. Daar is al veel over te doen geweest en naar aanleiding van de diverse zienswijzen is het plan aangepast. Of dat genoeg is naar de mening van de indieners...

Hoever Meedenkgroep zet eerste stap

4 juni 2021

Maar er zijn nog wel wat stappen te zetten

Tijdens een eerste kennismakingsbijeenkomst werd duidelijk dat de intentie er is om een Hoever Meedenkgroep op te tuigen. Maar het werd ook wel duidelijk dat er nog wat stappen zijn te zetten.

Informatieweek over ‘veegplan’ Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen

4 juni 2021

'Week van Egmond'

Eind juni komt er een 'Week van Egmond' die is bedoeld om omwonenden van het zogenaamde 'veegplan' (Egmond a/d Hoef noord en oost en Egmond-Binnen zuid) verder te informeren en te raadplegen over hun ideeën omtrent de bouwplannen. De omwonenden hebben nu allemaal een brief in de brievenbus gekregen waarin de communicatie rondom de bouwplannen verder wordt toegelicht

Directeur BUCH-organisatie vertrekt per 1 juli

4 juni 2021

Dick van Huizen wordt gemeentesecretaris van Nijkerk

Algemeen directeur Dick van Huizen verlaat per 1 juli de werkorganisatie BUCH. Hij bekleedt deze functie sinds februari 2020. In deze periode gaf hij leiding aan de organisatie die vanwege de coronapandemie alle zeilen moest bijzetten. Hij wordt gemeentesecretaris van de gemeente Nijkerk. Dick van Huizen: ”Ik vond het een cadeau om samen met 800 fantastische collega’s te mogen samenwerken voor vier colleges, vier gemeenteraden en ruim 100.000 inwoners. De inzet en warme betrokkenheid van alle collega’s is indrukwekkend, juist ook in moeilijke tijden. Ik keer na een zeer intensieve anderhalf jaar terug naar mijn oude vak, namelijk het secretarisschap van de gemeente Nijkerk.” Het BUCH-bestuur betreurt het vertrek van Dick van Huizen, maar is hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie in het afgelopen coronajaar om de dienstverlening aan de inwoners te garanderen. Het bestuur beraadt zich de komende tijd over zijn opvolging.

Website deParelaanZee.nl online!

4 juni 2021

Grotere zichtbaarheid voor Dorpsvereniging

Om de Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee beter zichtbaar te maken heeft het bestuur besloten om naast de Facebookpagina @EgmondParelaanZee ook een website te starten met de naam: deparelaanzee.nl

Uitstel besluit over de verhuurregeling voor de Terrasflat

2 juni 2021

Na de zomer opnieuw langs de commissie

Zeven insprekers waren er tijdens de commissievergadering. Zij deden hun zegje over onder meer de gang van zaken en de rechtmatigheid/doelmatigheid van de recreatieve verhuurperiode voor de Terrasflat. Dat, met de vele vragen van de commissieleden aan de wethouder, leidde ertoe dat de cie. Bestemmingsplannen uitstel van verdere behandeling wilde tot na de zomer.

Plan Delversduin bijgesteld, meer ruimte langs de randen

1 juni 2021

Ruimte voor groen en afstand tot Herenweg en Graaf Dirkplein

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en gesprekken is het plan Delversduin iets bijgesteld in de opzet. Er is met name langs de zuidkant (Graaf Dirkplein) en de oostkant (Herenweg) meer ruimte gecreëerd.

Niet iedereen is tegen beperking recreatieve verhuur Terrasflat…

28 mei 2021

'Het mag feitelijk gewoon niet'

Het lijkt alsof iedereen het oneens is met de beperking van de mogelijkheid tot recreatieve verhuur in de Terrasflat. Maar dat is zeker niet zo. Er zijn net zo zeer bewoners die voor die beperking zijn. Zoals Harrie Sterke.

Terrasflatbewoners: eerst eens echt met elkaar in gesprek

28 mei 2021

Uitkomst kan nog steeds hetzelfde zijn, maar...

Namens meer dan 60 eigenaren van de Terrasflat is Jan Bijen teleurgesteld over de gang van zaken rond de voorgenomen beperking van de recreatieve verhuur van de appartementen in de Terrasflat. 'Laten we nu eerst eens met belanghebbenden in gesprek gaan en alle voor- en nadelen met elkaar bespreken', aldus Bijen. 'Wat is de doelmatigheid van deze maatregel? Komen er daardoor meer huizen vrij voor de woningmarkt in Egmond? Ik denk het niet.'

UPDATE: Vier woningen op voormalige locatie gebr. Zuurbier in Egmond-Binnen

3 juni 2021

Loods heeft functie verloren en was in slechte staat

Op de plaats waar een tijdlang Kledingbank Egmond heeft gezeten (Adelbertusweg 42, Egmond-Binnen) wordt nu een bestemmingsplan voorbereid voor vier nieuwe woningen. Dat was uiteindelijk ook de reden dat Kledingbank Egmond een alternatieve locatie heeft gezocht en gevonden in Egmond aan den Hoef bij de voormalige obs De Boswaid.

Meer informatie van de wethouder over digitaal parkeren

28 mei 2021

Stapsgewijs invoeren

Wethouder Erik Bekkering laat in deze videoboodschap van zich horen met betrekking tot de invoering van het digitaal parkeren.

Participatiebeleid voor goedkeuring naar cie. en gemeenteraad

28 mei 2021

Gaat om veel meer dan inspraak bij woningbouwplannen

De participatieverordening die hoort bij het Participatiebeleid krijgt concreet gestalte. In de raadsvergadering van juni worden beide voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend daarop zijn er al toepassingen van de nieuwe aanpak geweest, zoals het bij het vaststellen van het Grondstoffenplan, stelt wethouder Erik Bekkering.

Vragen over ‘Hoever meedenkgroep’

21 mei 2021

Nog niet eens gestart, nu al vragen

Er is een Hoever meedenkgroep, bestaand uit een groep 'betrokkenen met een achterban', in de maak. De eerste bijeenkomst moet nog plaatsvinden, maar in de raadsvergadering werden al vragen gesteld over de totstandkoming en de status van die meedenkgroep.

Toenemende duurzaamheid zeer tot genoegen van GroenLinks

21 mei 2021

Historisch moment na historisch moment...

GroenLinks werd blij van met name de instemming van de raad met de plannen voor het grondstoffenbeleid, de klimaatadaptatiestrategie en het beleidsplan voor de laadinfrastructuur. Raadslid Froukje Krijtenburg sprak zelfs van 'een historisch moment' toen het zo ver was dat het beleidsplan van afval naar grondstof 'afgehamerd' werd.

Geen uitzondering voor recreatieve verhuur in ‘Terrasflat’

18 mei 2021

College vindt criterium leefbaarheid belangrijker

Het college van B&W legt aan de raad voor om geen uitzondering te maken voor wat betreft (meer) recreatieve verhuur van woningen in de Terrasflat aan de Kennedyboulevard in Egmond aan Zee. Dat besluit is inmiddels ook al meegedeeld aan de twee VVE's die in de flat actief zijn.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

21 mei 2021

In deze editie: Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

Ruud Bredewold stelt 'Prangende vragen' aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal. Locatie: Museum Kranenburgh in Bergen.

Makelaars zelf verbaasd over opbrengst

12 mei 2021

Overbieden de norm

In april is de huizenmarkt nog veel verder verhit, blijkt uit cijfers van Makelaarsland. Het makelaarsbedrijf zag dat vorige maand bijna 80% van de biedingen boven de vraagprijs uitkwamen. Dat was in januari en februari nog ’maar’ 62%, aldus de grootste NVM-makelaar. „Als je tien keer mis hebt gegrepen, dan ga je wel over de vraagprijs heen”, verklaart directeur Gijs van Wijgerden de biedingsoorlog. Volgens hem staan niet alleen de verkopers versteld. „Onze makelaars zijn vaak net zo verbaasd over de biedingen. Het is niet heel gezond, zo hard als de prijzen nu gaan.” In 2017 lag nog slechts 19% van de biedingen boven de vraagprijs. (Bron de telegraaf op woensdag 12 mei)

Onrust over speelterrein Anna van Burenlaan

14 mei 2021

Veel overlast, maar weinig lol

Er is behoorlijk wat onrust ontstaan over het speelterrein aan de Anna van Burenlaan in Egmond aan den Hoef. Omwonenden zijn inmiddels een petitie gestart om (vooral) het terrein te voorzien van kunstgras in plaats van gewoon gras en zand.

Drie jonge Egmondse politici (deel 2)

14 mei 2021

"Als je wilt dat iets verandert, moet je zelf ook willen veranderen" aldus Erik-Jan Stam

Vorige week lieten we Jasper Corts en Annabel Splinter aan het woord, deze week is het aan Erik-Jan Stam als een van de drie jonge ambitieuze Egmondse politici.

Cie. Bestemmingsplannen over Voorstraat 54

14 mei 2021

Woonhuis op plaats van garage

Op de plaats waar voorheen een garage was van de familie Genet is in de vergadering van de Commissie Bestemmingsplannen besproken of die bestemming gewijzigd kan worden. De commissie heeft er vervolgens mee ingestemd en daarmee kan het plan voor de bouw van een woonhuis op de plaats waar tot nu een garage stond doorgaan. Mits de raad ook akkoord gaat.

‘Hoever bewonersplatform’ krijgt langzaamaan gestalte

7 mei 2021

Absoluut geen vervanging voor participatie!

Gebiedsregisseur voor de Egmonden, Nicole Zwartelé, is druk doende een representatief bewonersplatform te organiseren voor Egmond aan den Hoef. Dat doet ze in navolging op de opmerking die tijdens de bijeenkomst over de Woonvisie werd gedaan. De voortekenen zijn gunstig: er wordt goed gereageerd.

Jonge Egmondse politici: ambitieus en gedreven

7 mei 2021

'Tijd voor een frisse nieuwe wind'

Het zijn drie jonge Egmonders die niet langer aan de zijlijn blijven staan. Ze willen zelf actief deel uitmaken van de politiek die uiteindelijk beslist over hoe hun - en onze - leefomgeving eruit komt te zien. Jasper Corts, Annabel Splinter en Erik-Jan Stam hebben zo hun eigen ideeën over hoe die er dan uitziet. Deze week Jasper en Annabel aan het woord.

Duurzame afvalinzameling nog best een uitdaging

7 mei 2021

Gaat erom beter met de grondstoffen om te gaan

In haar streven naar een betere afvalinzameling komt de gemeente nog voor flinke uitdagingen te staan. Bergen - en zeker ook de Egmonden - zijn toeristische trekpleisters en jaarlijks zijn er meer dan 4 miljoen overnachtingen in de gemeente. Ook die toeristen zorgen voor een afvalstroom.

In het nauw in een chalet op De Woudhoeve

5 mei 2021

Aantal bewoners met hun rug tegen de muur: uitzetting dreigt

Legalisatie van wonen in een recreatiewoning op een park als De Woudhoeve verloopt nog niet helemaal zonder slag of stoot. Een aantal (oudere) echtparen dreigt nu het slachtoffer te worden van de wetgeving die geldt voor wonen in een recreatiewoning.

Geen fietslaadpalen gepland voor laadinfrastructuur

30 april 2021

Plannen gaan alleen over laadpalen voor auto's

GroenLinks stelde naar aanleiding van het voornemen om meer laadpalen te realiseren in de gemeente vragen over of daarin ook opties voor het laden van elektrische fietsen zijn meegenomen. Dat is niet het geval.

Aangepaste wegmarkering kruising St Adelbertusweg-Randweg

29 april 2021

Duidelijker en hopelijk nu ook veiliger

In de nacht van woensdag op donderdag is de oude belijning op de kruising Adelbertusweg/ Randweg verwijderd. Deze belijning, ook wel wegmarkering genoemd, bleek in de praktijk vaak te leiden tot verwarring.

Investeringen in Egmondse dorpshuizen noodzakelijk

30 april 2021

Inspelen op veranderingen in de maatschappij

Tijdens een digitale bijeenkomst voor raads- en commissieleden kwam ook de toekomst van de Egmondse dorpshuizen ter sprake. Onderzoek vanuit de gemeente wijst uit dat de bevolking vergrijst, dat jongeren wegtrekken, dat er een stijgende zorgvraag is en dat daarmee een verschraling van de voorzieningen op de loer ligt. Om met name de dorpshuizen De Schulp (Egmond-Binnen), Hanswijk (Egmond aan den Hoef) en De Blinkerd (Schoorl) toekomstbestendig te maken (en te houden) zijn investeringen nodig. Flinke investeringen...

Parkeren: Leefbaarheid en bereikbaarheid schuren

30 april 2021

Veel vragen nog onbeantwoord

Tijdens een digitale sessie over het parkeerbeleid, de parkeernota en wat ons qua parkeren staat te wachten in de toekomst, was wel duidelijk dat veel vragen nog beantwoord moeten worden. Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, maar schuren behoorlijk.

Janina Luttik-Swart als enige Egmondse Koninklijk onderscheiden

26 april 2021

Bescheiden lintjesregen in de Egmonden

Er was dit jaar 'slechts' één Egmondse inwoner die in aanmerking kwam voor een lintje: dat was Janina Luttik-Swart. Burgemeester Peter Rehwinkel feliciteerde op maandag 26 april 2021 in totaal acht nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond geheel coronaproof plaats in Museum Kranenburgh.

UPDATE: raad in extra vergadering unamiem: dit mag nooit meer gebeuren!

26 april 2021

Actie OM heeft vooralsnog geen invloed op lopende projecten

De extra raadsvergadering over het bericht van het Openbaar Ministerie aangaande de vervolging van Eric van H. heeft in ieder geval duidelijkheid gebracht over één ding: de raad was unaniem in haar oordeel dat dit nooit meer mag gebeuren.

OM Noord-Holland gaat voormalige ambtenaar, Eric van H. vervolgen

21 april 2021

Verdacht van ambtelijke corruptie vanwege afsluiten hypotheek bij projectontwikkelaar

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat een 52-jarige voormalige ambtenaar, Eric van H. van de gemeente Bergen, vervolgen voor ambtelijke corruptie. Dit betekent dat de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug