Deel

Omgevingsvergunning MTB-parcours Schoorl in aangepaste vorm naar Raad van State

Nachtrijden is nu niet in vergunning opgenomen

Omgevingsvergunning MTB-parcours Schoorl in aangepaste vorm naar Raad van State

Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen over de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het MTB-parcours in de Schoorlse duinen zijn wat aanpassingen gemaakt. De aangepaste aanvraag ligt nu bij de Raad van State.

Ook onder Egmonders is het een populair trainingsrondje voor de sportieve MTB’ers. Een van de zaken die is aangepast is het uitsluiten van ‘nachtrijden’.  Wethouder Yvonne Roos: ‘Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en in tegenstelling tot bijvoorbeeld PWN is hier geen uitsluitsel van bezoek aan het gebied tussen zonsondergang en zonsopgang. Dat stond niet expliciet vermeld in de vergunningaanvraag, dus dat is nu wel gewijzigd: nu hebben we het expliciet over ‘dagrijden’. We zitten niet te wachten op rijders die in het donker het parcours opgaan en dan bijvoorbeeld een ongeluk krijgen.’

Het zijn overigens ook overdag regelmatig (ernstige en minder ernstige) valpartijen op het MTB-parcours, zeker in de wat drukkere weekenden. Tevens is een aantal kruisingen in het parcours aangepast en zijn op grond van een aanvullende ecologische rapportage nog wat aanpassingen gemaakt. Dat geheel is nu naar de Raad van State die zich over de vergunningaanvraag moet beraden. De procedure loopt inmiddels al vanaf 2021.

Foto (Staatsbosbeheer): De populaire MTB-route in Schoorl vereist een nieuwe Omgevingsvergunning. Die is nu in aangepaste vorm naar de Raad van State.

Meer 'Politiek':

Aangepaste Plannen voor Plein Bergen alsnog (nipt) door de raad

21 juni 2024

In plaats van net niet, nu net wel...

Met wat aanpassingen die grotendeels toe te schrijven zijn aan de technische sessie van de raad met de initiatiefnemer en het college kwamen er toch Verklaringen van Geen Bedenking voor de plannen van het Plein in Bergen.

Wijzigingen Omgevingsverordening Provincie ter inzage

21 juni 2024

Ruimere bouwmogelijkheden in buitengebied

In de Omgevingsverordening staan alle regels over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Naast kleine tekstcorrecties en verduidelijkingen worden nu 3 grote wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste daarvan is wellicht dat de bouwmogelijkheden in buitengebied worden verruimd.

Geheimhouding voor de stukken mbt openbare verhoren rond Het Bijzondere Huis opgeheven

14 juni 2024

Raad kwam speciaal bijeen; maandag zijn de verhoren

De gemeenteraad heeft de geheimhouding opgeheven op stukken die de aanleiding waren voor het raadsonderzoek in Bergen. Uit de nu gepubliceerde stukken - waaronder een intentieovereenkomst tussen gemeente en stichting Het Bijzondere Huis, adviesnotities en agenda’s en verslagen van de raadswerkgroep - komt naar voren waarom de raad het onderzoek heeft ingesteld. Aanstaande maandag worden drie getuigen gehoord in openbare verhoren in de raadszaal van de gemeente. In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een raadsonderzoek vanwege twijfels over de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. De aanleiding is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en stichting Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. De onderzoekscommissie laat zich ondersteunen door onderzoeksbureau Necker. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en er hebben interviews plaatsgevonden. Aanleiding voor het onderzoek De gemeenteraad van Bergen heeft donderdag 13 juni jl. besloten de stukken openbaar te maken die de aanleiding vormden voor het instellen van het raadsonderzoek. Deze zijn vanaf zaterdag 15 juni as in te zien op het raadsinformatiesysteem van de gemeente (https://www.raadbergen-nh.nl). Door dit besluit kunnen de verhoren in het openbaarheid plaatsvinden. Zo creëert de onderzoekscommissie tevens maximale transparantie in haar streven naar waarheidsvinding en het verwerven van inzichten in besluitvormingsprocessen in de voorliggende casus. De inzichten die deze verhoren zullen opleveren worden toegevoegd aan een algemener onderzoek van de gemeenteraad naar de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Wat betreft de voorliggende casus: op 22 juni 2022 heeft de gemeente Bergen een getekende intentieovereenkomst ontvangen tussen de gemeente en Het Bijzondere Huis waarvan onduidelijk is wie deze heeft opgesteld en of deze rechtsgeldig is aangegaan. Onder de overeenkomst staat de handtekening van voormalig wethouder Valkering, die toen al enkele maanden geen wethouder meer was. De raad onderzoekt op welke wijze er door de gemeente Bergen NH en haar bestuurlijke vertegenwoordigers is gehandeld in het tot stand komen van de Intentieovereenkomst (IOK) en in de periode na de totstandkoming. De raad wil weten of hierbij rechtmatig en volgens de kaders van de wet, geldende regels, de gedragscode en de bestuurlijke verhouding met de Raad is gehandeld. Zienswijzen beantwoord, stukken openbaar gemaakt De gemeenteraad van Bergen had op 23 mei 2024 al besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Er zijn hierop zienswijzen ingediend. De raad heeft op donderdag 13 juni jl. deze zienswijzen beantwoord en besloten de stukken openbaar te maken, met dien verstande dat een gedeelte vooralsnog geheim blijft vanwege toegekende belangen. Openbare verhoren Op grond van artikel 155c van de Gemeentewet heeft de onderzoekscommissie voor aanstaande maandag 17 juni drie getuigen opgeroepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn: de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur,13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH. De verhoren zijn ook via de livestream van de gemeente Bergen te volgen, via https://www.raadbergen-nh.nl.

Plan ‘Vitale Kernen’ krijgt toch nog staartje met Egmond-Binnen zuid

14 juni 2024

Motie om die bouwlocatie alsnog toe te voegen aan startnotitie volgt

Ze was er weer: Els Mizee hield namens het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen opnieuw een gloedvol betoog voor de bouwlocatie Egmond-Binnen zuid. 'Als de gemeente komt wil de Provincie zeker meewerken', dat was de boodschap die ze meegaf aan de commissieleden.

Louter enthousiasme bij de raad over invulling voetbalfusielocatie

14 juni 2024

'Nog wel wat aandachtspunten, maar prachtig plan'

'Iconisch' noemde wethouder Marco Wiesehahn het plan voor de invulling van de voetballocatie aan de Hogedijk. Dat plan lag donderdagvond voor in de Algemene Raadscommissie. 'Dankzij de inspanning van alle betrokkenen, niet in het minst van allen de clubs zelf die echt wel even over hun schaduw moesten heenstappen, ligt er nu een prachtig plan.'

Nieuwe schoollocatie voor IKC De Kiem als hamerstuk door

14 juni 2024

Zoektocht naar onderdak Techniek voor Kinderen en Kledingbank duurt voort

Het was een avond waar veel knopen werden doorgehakt. Tijdens de Algemene Raadscommissie doorstond het voorstel voor nieuwbouw op de huidige locatie voor IKC De Kiem in Egmond aan den Hoef geruisloos de toets der kritiek.

Raadslid Jan Houtenbos (Partij Ons Dorp) stapt per direct over naar KIES Lokaal

12 juni 2024

'Onvrede speelde al wat langer...'

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega's in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal. Dit tot groot ongenoegen van partijvoorzitter Henk Borst van Partij Ons Dorp.

Gemeenten in Noord-Holland laten e-mails van burgers vaakst onbeantwoord

21 juni 2024

Gemeente Bergen voldoet keurig aan gedragslijnen voor overheden

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag. Van alle Noord-Hollandse gemeenten geeft slechts 77 procent op tijd antwoord op een eenvoudige vraag. In de e-mailgedragslijn voor overheden is bepaald dat gemeenten binnen twee werkdagen antwoord moeten geven op een eenvoudige vraag. Alleen de gemeenten in de provincie Utrecht doen het dit jaar slechter. 16 procent van de Noord-Hollandse gemeenten heeft na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd op een eenvoudige vraag. Het betreft de gemeenten Den Helder, Diemen, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de gemeente Diemen is dit zelfs het derde jaar op rij dat ze na drie weken nog steeds niet hebben gereageerd op de vraag van het jaarlijkse onderzoek. Bereikbaarheid en privacy In Noord-Holland vermeldt net als vorig jaar 36 procent van de gemeenten geen e-mailadres op hun website. Dit percentage ligt daarmee 10 procentpunt boven het landelijke gemiddelde. Alleen in Flevoland en Zuid-Holland ligt dit percentage hoger. 9 procent van de Noord-Hollandse gemeenten verplicht burgers onnodig om persoonlijke informatie te delen als zij een eenvoudige vraag willen mailen. Bij deze gemeenten kan dit namelijk alleen nog maar via een contactformulier, waarbij het verstrekken van persoonlijke gegevens verplicht is. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 5 procent. De volledige onderzoeksresultaten, inclusief resultaten per gemeente, zijn te bekijken op https://www.pricon.nl/onderzoek-emailgedragslijn-gemeenten-2024/

Hoge opkomst voor Europese Verkiezingen in Bergen, ruim boven landelijk gemiddelde

14 juni 2024

GroenLinks/PvdA ondanks verlies grootste in Bergen; PVV tweede partij

GroenLinks-PvdA heeft bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in Bergen de meeste stemmen gekregen. De partij van Frans Timmermans en EU-lijsttrekker Bas Eickhout kreeg 22,7 procent van de kiezers in deze gemeente achter zich. Bij de vorige Europese verkiezingen was GroenLinks-PvdA hier ook al de grootste partij, maar moest nu toch flink wat stemmen inleveren. De PVV is nu de tweede partij van Bergen, met 16,4 procent van alle stemmen. De VVD eindigt als derde, met 13,7 procent van de stemmen. De PVV is, naast de op een na grootste partij, ook de partij die ten opzichte van 2019 in Bergen het meest gewonnen heeft: vijf jaar geleden haalde de partij nog maar 2,9 procent van alle stemmen. De grootste verliezer in deze gemeente is, ondanks de eerste plaats, GroenLinks-PvdA: die partij haalde vijf jaar geleden nog 34,0 procent van alle stemmen. Opkomst in Bergen gestegen In totaal hebben 14.336 mensen in Bergen donderdag hun stem uitgebracht. Daarmee komt de opkomst uit op 58,4 procent. Dat is hoger dan vijf jaar geleden, toen lag de opkomst op 51,9 procent.

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

Met de komst van 43 sociale huurwoningen

Een nieuwe fase voor de ontwikkeling en bouw van totaal 43 sociale huurwoningen in Groet en Schoorl. Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Parkeerautomaten Bergen worden vervangen

14 juni 2024

Andere aanbesteding leidt hopelijk tot lagere onderhoudskosten

Afgelopen najaar heeft het college het domein Beheer Openbare Ruimte de opdracht gegeven om voorbereidingen te starten voor de vervanging van de parkeerautomaten in Bergen, omdat deze verouderd zijn. De voorbereidingen hebben geleid tot een Programma van Eisen, dat mede tot stand is gekomen door een consultatie en afstemming met Gebiedsregie, Inkoop, Security en Informatie- en Communicatietechnologie. Via Gebiedsregie zijn de ondernemersverenigingen geconsulteerd en geïnformeerd over de belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen. Verder heeft er afstemming plaatsgevonden met Coöperatie Parkeerservice, waarbij niet alleen inhoudelijk naar het Programma van Eisen is gekeken, maar ook het mee-aanbesteden van 1e lijns onderhoud is toegelicht en besproken. Hierbij gaat het om het herstellen van kleine storingen, wat momenteel nog wordt verzorgd door Coöperatie Parkeerservice. De belangrijkste uitgangspunten uit het Programma van Eisen zijn: De nieuwe parkeerautomaten werken volledig digitaal, het parkeren geschiedt op kenteken (betalen met papier- en/of muntgeld is niet meer mogelijk) evenals afgifte van papieren kwitanties. Uit een benchmarkonderzoek bij andere gemeenten blijkt dat het volledig digitaal parkeren geen negatieve effecten kent op het aantal (betalende) bezoekers; De nieuwe parkeerautomaten worden volledig gevoed door (eigen) energie afkomstig van zonnepanelen en/of energie afkomstig uit andere duurzame bronnen; Het 1e en 2e lijns onderhoud maakt onderdeel uit van de aanbesteding. De verwachting is dat hiermee de onderhoudskosten lager uitvallen.

Nog geen zicht op bouwen in Egmond-Binnen zuid…

7 juni 2024

...maar wellicht dat aanpassing Omgevingsverordening nog iets van perspectief biedt

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van KIES Lokaal antwoordt het college van B&W dat in verband met de lopende ontwikkelingen er nog even geen zicht is op bouwen in Egmond-Binnen zuid.

Plan Watertoren maakt vorderingen: Omgevingsvergunning kan aangevraagd worden

7 juni 2024

Nog geen aannemer, aanbesteding volgt

Het Plan Watertoren in Egmond aan Zee is weer een stap verder. De aanvullende onderzoeken naar stikstof en flora & fauna zijn afgerond en goed bevonden door de Omgevingsdienst, zo laat de projectleider weten in een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

Provincie wil gebruik Openbaar Vervoer vooral bij jongeren meer stimuleren

21 juni 2024

Tarieven gaan op de schop, meer en gerichtere kortingen

De Provincie wil het voor de jonge generatie betaalbaarder en makkelijker maken met het ov te reizen. Zij reizen als het aan de Provincie ligt met korting of zelfs helemaal gratis.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap maken

7 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college. Ook zijn we trots op ons klantcontactcentrum, waar inwoners op professionele wijze als eerste te woord worden gestaan, hetgeen inwoners waarderen met een 7,7. Het contact met medewerkers aan de balie waarderen zij met een 9. Hetzelfde geldt voor de vlotte afhandeling door de collega’s van Beheer en Openbare Ruimte van het aantal ‘meldingen Openbare Ruimte’ in de fixi-app. Kortom, in het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaat al heel veel goed. Toch is er blijvende aandacht nodig om de kwaliteit te behouden en ziet het college ruimte voor verbetering in de toekomst. De invoering van de omgevingswet, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de Wet Open Overheid stellen ook steeds meer eisen aan de wijze waarop gemeenten het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners onderhoudt. Daarom heeft het college in samenwerking met de colleges van Uitgeest, Castricum en Heiloo de visie op het contact met inwoners ondernemers en maatschappelijke partners voor de komende jaren herzien. ‘Deze nieuwe koers gaat over de wijze waarop we binnen onze dienstverlening, communicatie en onze participatietrajecten het contact onderhouden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Zij komen de gemeente op verschillende manieren tegen. Dan is het belangrijk dat de bejegening past bij het contact dat de inwoner, ondernemer of partner met de gemeente heeft’, aldus het college naar de raad. Koersdocument ‘In een document over de nieuwe koers is de basis voor het dienstverlening model voor de toekomst vastgelegd. Naast een nieuwe visie op contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is in het koersdocument een bestuurlijke focusagenda opgenomen.’ Daarin zijn de verbeteropgaven voor de komende jaren vastgelegd in twee sporen: 1) het versterken van beleidskaders op dienstverlening, communicatie en participatie 2) de realisatie van de bestuurlijke koers op het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Binnen dit laatste spoor is de komende jaren speciale aandacht voor het contact met ondernemers en maatschappelijke partners. ‘Met deze nieuwe koers bouwen we verder op de resultaten die afgelopen jaren zijn geboekt en zetten we een volgende stap in het professionaliseren van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners’, aldus het college tot slot.

Gemeenteraad wil meer invloed op welk type woningen waar moet komen

7 juni 2024

Onderdeel van de Woonvisie is het aandeel woningen in de categorie 'sociaal'

Tijdens de commissievergadering van 13 juni wordt onder meer een voorstel besproken dat gaat over welke woningen nu eigenlijk gebouwd moeten worden. Daar zijn meerdere scenario's voor te bedenken, maar het college van de gemeente Bergen wil de richting op van 65 procent 'sociaal' vanaf 6 woningen en 30 procent 'sociaal' vanaf 16 woningen.

Besluit over Vvgb en Aanvragen Omgevingsvergunning voor plannen Centrum Bergen uitgesteld

31 mei 2024

Aan het eind van de vergadering staken de stemmen over amendement VVD

Nadat in de Algemene Commissievergadering (ARC) stevige discussies waren gevoerd zou bij de raadsvergadering dan het besluit moeten vallen over het voorstel van het college m.b.t. de Vvgb's en de plannen voor Centrum Bergen. Maar dat liep (opnieuw) anders.

College van B&W geeft voorkeur aan locatie Marijkelaan voor nieuwbouw IKC De Kiem

28 mei 2024

Tijdens nieuwbouw volgt tijdelijke huisvesting op locatie Boswaid

Het college van B&W van Bergen stelt voor om Prinses Marijkelaan 1 in Egmond aan den Hoef te kiezen als de plek voor de nieuwbouw voor IKC De Kiem. Dit besluit komt na een onderzoek en overleg met de betrokken inwoners. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan kan de school tijdens de bouw het voormalige gebouw van basisschool De Boswaid aan Guyotte van IJsselsteinlaan 34 gebruiken als tijdelijke huisvesting. Het advies van het college aan de raad is om een projectleider de tijdelijke huisvesting, de verhuizing, sloop en nieuwbouw te laten begeleiden en het benodigde aanvullende budget vrij te maken.

Gemeente investeert zo’n 4,5 miljoen euro in fusielocatie VV Egmond

28 mei 2024

En staat garant voor een (eventuele) lening van de club

De gemeente Bergen heeft samen met VV Egmond een ontwerp uitgewerkt voor het nieuwe sportcomplex met bijpassend clubgebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten aanvullend budget aan de gemeenteraad te vragen voor de aanleg van het nieuwe sportcomplex en clubgebouw aan de Hogedijk. In totaal gaat het nu om een investering die ergens rond de 4,5 miljoen euro zal liggen.

Wie wil de nieuwe kinderburgemeester van Bergen worden?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni 2024 solliciteren

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! Als kinderburgemeester help je de burgemeester en wethouders bij officiële taken. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, de Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag en Dodenherdenking. En het belangrijkste is dat een kinderburgemeester de kinderen van de gemeente Bergen vertegenwoordigt over onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar zij aandacht voor willen. Kinderburgemeester kan je worden als je: - in de gemeente Bergen woont; - op dit moment leerling van groep 7 bent (volgend schooljaar groep 8); - het leuk vindt om met mensen om te gaan, zowel kinderen als volwassenen; - graag betrokken bent bij onderwerpen die in de gemeente Bergen spelen; - graag je mening geeft. Solliciteren? Kinderen kunnen als ze dit leuk vinden tot uiterlijk 24 juni 2024 een brief, e-mail of filmpje naar de burgemeester sturen om aan te geven waarom hij of zij graag kinderburgemeester wil worden. Dit kan via een e-mail aan [email protected].

DUO opent servicebalie bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar

31 mei 2024

Vanaf 7 juni bij Bibliotheek Kennemerwaard

Vanaf 7 juni kunnen inwoners van de provincie Noord-Holland voor informatie over studiefinanciering en studieschulden ook terecht bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar centrum. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent dan een servicebalie bij de bibliotheek. (Oud-)studenten en ouders kunnen daar langsgaan met vragen. Bij de servicebalie kunnen (aankomende) studenten terecht met al hun vragen over studiefinanciering. Daarnaast kunnen oud-studenten met vragen over hun studieschuld of met terugbetalingsproblemen hier geholpen worden. De DUO medewerkers kunnen ook helpen bij bijvoorbeeld het online aanvragen van studiefinanciering. DUO en Bibliotheek Kennemerwaard gaan deze samenwerking aan, omdat zij (oud-)studenten meer persoonlijke ondersteuning willen bieden. Hierover krijgt de bibliotheek regelmatig vragen tijdens het Informatiepunt Digitale Overheid voor jongeren. Bijvoorbeeld wanneer zij er zelf online niet uitkomen of wanneer hun persoonlijke situatie hier om vraagt. De samenwerking tussen DUO en Bibliotheek Kennemerwaard is de eerste stap naar het Ontwikkelplein waar Bibliotheek Kennemerwaard in de toekomst meerdere organisaties wil samenbrengen om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen helpen. De DUO servicebalie is iedere vrijdag geopend van 12.00 – 17.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur in de bibliotheek van Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2. Het is niet nodig om van te voren een afspraak te maken. DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Voormalig wethouder, gemeentesecretaris en burgemeester worden gehoord

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Aanleiding hiervoor was een intentieovereenkomst tussen de gemeente Bergen en Het Bijzondere Huis over de toekomstige bestemming van de locatie van de voormalige Mytylschool. De gemeenteraad is hierop een raadsonderzoek gestart. Hiermee geven we tegelijkertijd gevolg aan de afspraak die de gemeenteraad na de verkiezingen in 2022 heeft gemaakt: het verbeteren van de bestuurscultuur (zoals betere omgangsvormen), het borgen van het ordentelijk handelen van de gemeente en het nemen van verantwoordelijkheid, open en transparant, ook als er dingen niet zo goed gegaan zijn of gaan. Dit onderzoek wordt door een onderzoekscommissie vanuit de raad samen met onderzoeksbureau Necker uitgevoerd. De onderzoekscommissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende. In het vooronderzoek zijn in de afgelopen maanden documenten onderzocht en hebben interviews plaatsgevonden. Openbaarheid van het dossier De gemeenteraad van Bergen heeft op 23 mei 2024 besloten om de stukken die aanleiding zijn voor het raadsonderzoek openbaar te maken. Na afloop van de wettelijke termijn voor het inbrengen van zienswijzen worden de stukken openbaar, in de praktijk betekent dat vanaf 8 juni 2024. Zo kan iedereen zich voordat de verhoren zullen plaatsvinden een beeld vormen van de aanleiding van het onderzoek. Mocht er een zienswijze worden ingediend tegen de opheffing van de geheimhouding, dan kan er vertraging optreden in het onderzoek. Openbare verhoren De onderzoekscommissie heeft de fase van het vooronderzoek afgerond en met instemming van de gemeenteraad besloten over te gaan tot de fase van het hoofdonderzoek. Hierin kan de commissie op grond van artikel 155c van de Gemeentewet getuigen oproepen voor een openbaar verhoor onder ede. De commissie wil hiervan gebruikmaken voor waarheidsvinding, verantwoording, verificatie en om lessen te leren. Tijdens de verhoren worden geen conclusies getrokken. Na de verhoren zal de onderzoekscommissie het onderzoeksrapport afronden en delen met de gemeenteraad. De onderzoekscommissie heeft de verhoren gepland op maandag 17 juni 2024. De verhoren zullen onder ede plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergen en deze zijn openbaar. De getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering; de gemeentesecretaris en de heer L. Voskuil, burgemeester. De openbare verhoren starten respectievelijk om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Bergen NH, Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen NH.

Volgende stap in samenwerking op gebied van Toerisme & Recreatie

24 mei 2024

Bergen pakt handschoen op met vijf andere gemeenten in regio Alkmaar

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. Bij het maken van deze visie hebben inwoners, ondernemers en organisaties uit de toeristische sector meegedacht. Zij gaven aan dat toerisme en recreatie soms problemen veroorzaakt, vooral in het hoogseizoen. Dit kan leiden tot problemen met parkeren, verkeer, afval en geluidsoverlast. Met de nieuwe visie willen de gemeenten een betere balans vinden tussen leefbaarheid, economie en natuur door toeristen beter te spreiden. Gemeenten verbinden Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Regio Alkmaar. Ze zorgen voor een levendige economie, veel voorzieningen en werkgelegenheid. Dit varieert van horeca en winkels tot culturele en sportieve activiteiten. De zes gemeenten willen samen met ondernemers en organisaties toerisme en recreatie verder ontwikkelen. Met de projecten uit de nieuwe toeristische visie willen ze zorgen dat toerisme en recreatie bijdragen aan een goede balans tussen leefbaarheid, economie en natuur. Regionaal trekker toerisme en wethouder Castricum Roel Beems: “Dit biedt kansen voor elke gemeente. De rode draad is de welvaart en het welzijn van de 300.000 trotse inwoners van onze regio en de vele tevreden ondernemers op korte en lange termijn. Dankzij de toeristen kunnen we voorzieningen bieden die anders niet mogelijk waren.” Bijzondere plekken ontdekken Regio Alkmaar heeft veel bijzondere plekken die een bezoek waard zijn. Mooie plaatsen, diverse vrijetijdsvoorzieningen en cultuurhistorische verhalen maken van Regio Alkmaar een prachtige regio. Van Camperduin naar Graft-De Rijp en van Castricum naar het Rijk der Duizend Eilanden. Met 20 km breed en 24 km lang zijn alle natuur- en recreatiegebieden goed met de fiets bereikbaar. Roel Beems: “Door samen te werken in onze regio kunnen wij de bekendheid van onze lokale ‘parels’ vergroten en daarmee bezoekers beter over de regio verspreiden en door het hele jaar heen te trekken. Zo houden we het leefbaar voor zowel inwoners als bezoekers.”

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerp is de Europese verkiezingen op 6 juni

Afgelopen woensdag 22 mei sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet. We stelden hem een aantal vragen over de komende Europese verkiezingen. Harry vroeg hem onder andere de kijkers van FlessenpostTV en de inwoners van Bergen te overtuigen om op 6 juni een stem uit te brengen.

Werkzaamheden aan hemelwaterafvoer Pompplein

24 mei 2024

Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei

Regenwater (hemelwater) wordt onder het Pompplein in Egmond aan Zee opgevangen in een bassin. Dit bassin moet worden schoongemaakt zodat regenwater goed kan blijven wegstromen. Dit voorkomt wateroverlast. Van maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei voert de Gemeente Bergen werkzaamheden uit aan het Pompplein voor het schoonmaken van dit bassin.

Op de plaats van één villa zouden er 26 zorgappartementen mogelijk zijn

24 mei 2024

Combinatie van wonen en zorg op locatie Bergerweg 2

In een poging om meer zorggerelateerde woningen te creëren wordt aan de raad gevraagd om met een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) in te stemmen met de mogelijke ontwikkeling van 26 zorgappartementen.

Regionale Samenwerking op gebied van Wonen, Bereikbaarheid en Energie verder voortgezet

24 mei 2024

Vervolg op eerste 'Focusagenda' voor bespreking naar de raad

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei wordt de voortgang op en het perspectief voor de regionale samenwerking (regio Alkmaar) aan de hand van een 'focusagenda' besproken.

BUCH-gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor toekomstbestendige woningbouw

24 mei 2024

Aandacht voor circulariteit

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Dit convenant stelt doelen in de woningbouw voor energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl. Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: “De grond en dit gebouw zijn in bezit van de gemeente Bergen. Deze grond verkopen we uiteindelijk bouwrijp aan Wooncorporatie Kennemer Wonen. Zij gaan hier vervolgens nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Met de sloop van dit gebouw en de overdracht aan Kennemer Wonen laten we al zien hoe we nu en in de toekomst samenwerken. Met aandacht voor circulariteit: we gebruiken de grondstoffen waar mogelijk opnieuw voor het bouwproces.” Samenwerking voor duurzaamheid De ondertekening van het convenant komt voort uit de prestatieafspraken die door de gemeenten met Kennemer Wonen zijn gemaakt. Het convenant biedt een kader voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om duurzaamheid in hun projecten te integreren. Goede monitoring zorgt ervoor dat het convenant blijft aansluiten op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Grote woningbouwopgave De gemeenten en wooncorporaties staan voor een grote uitdaging. Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, vertelt hierover: “De woningnood is nog steeds ontzettend hoog. Wij willen tot en met 2030 1.500 sociale huurwoningen toevoegen aan ons bezit. Dit convenant moet het makkelijker maken om dit duurzaam te kunnen realiseren. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn. De groeiende problemen zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en afname van biodiversiteit maken dit extra belangrijk.” Duidelijkheid Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgezet om duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten te integreren in de grote woningbouwopgave van Nederland. Het gebruik van een uniforme methodiek voor verschillende duurzaamheidsthema’s zorgt voor duidelijkheid. Elk thema heeft doelen en criteria met drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau is de ondergrens voor duurzame woningbouw in onze regio. Waar mogelijk wordt gestreefd naar zilver. Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw is een belangrijke stap richting duurzame en toekomstbestendige woningbouw. Noot voor de redactie Met vragen kunt u terecht bij: Jorrit Ruiter, beleidsmedewerker Circulaire Economie, werkorganisatie de BUCH, e-mailadres: [email protected]

Onderzoek naar mogelijkheden openbare toiletten wordt uitgebreid naar de kustdorpen

24 mei 2024

...maar het duurt daardoor wel wat langer voor het er is

De roep om (meer) openbare toiletvoorzieningen - zeker ook vanuit Egmond aan Zee wordt die hartekreet regelmatig geuit - heeft ertoe geleid dat het college van B&W heeft besloten het al lopende onderzoek uit te breiden naar het kustgebied van de gemeente.

Provincie wil meer de regie in handen bij ontwikkeling gezonde leefomgeving

24 mei 2024

'Keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren'

De provincie gaat gezonde leefomgeving volwaardiger meewegen in haar besluiten en beleid bij de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat meer aandacht voor de belangen van gezondheid wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt dat ondanks dat milieunormen nauwelijks worden overschreden dit geen garantie biedt voor een gezonde leefomgeving. Ook omwonenden van zware industrie en drukke wegen geven steeds nadrukkelijker aan dat meer naar een gezonde leefomgeving moet worden gekeken. In de Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) formuleert de provincie een aantal uitgangspunten om gezonde leefomgeving te beschermen en verbeteren. Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: "We geven in het ruimtelijk beleid van de provincie expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk? Een goede ruimtelijke inrichting van Noord-Holland is in het belang van een gezonde leefomgeving van de Noord-Hollanders." De provincie Noord-Holland geeft met de startnotitie mede uitvoering aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport Industrie en Omwonenden. Gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren De provincie geeft in de startnotitie 4 uitgangspunten voor gezonde leefomgeving in beleid. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. Daarnaast zet de provincie als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in; dat wil zeggen daar waar de provincie de grootste gezondheidswinst kan behalen. En als wegbeheerder prioriteert de provincie weglocaties om problemen op provinciale wegen op te lossen. Derde uitgangspunt is dat gezonde leefomgeving medebepalend is bij de inrichting van de ruimte. Daarom is het voor de provincie niet vanzelfsprekend dat beschikbare milieuruimte automatisch wordt opgevuld door milieubelastende activiteiten. Als laatste uitgangspunt neemt de provincie een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Zo pakt de provincie meer de regie bij gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen. Gezonde leefomgeving breed toepassen De provincie stemt gezonde leefomgeving af op de verschillende beleidsterreinen, waar de provincie beleid ontwikkelt en uitvoert. Tegelijk met de vaststelling van de Startnotitie Gezonde leefomgeving hebben Gedeputeerde Staten de Nota Uitvoering en Handhaving 2024 – 2027 (pdf, 2 MB) vastgesteld. In deze nota geeft de provincie aan hoe zij haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maximaal inzet voor het beschermen van een gezonde leefomgeving. De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren deze taken in mandaat namens de provincie uit. De provincie bespreekt met de omgevingsdiensten hoe de ambities uit de Startnotitie Gezonde leefomgeving in praktijk worden gebracht. Daarnaast werkt de provincie op dit moment aan het Actieplan Geluid, dat moet leiden tot minder overlast van wegverkeer op provinciale wegen. Ook blijft de provincie er voor pleiten dat gezonde leefomgeving een betere plek krijgt in wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie en dat er normen komen voor piekbelasting in plaats van gemiddelden en voor cumulatie, dat wil zeggen opeenstapeling van verschillende belastende stoffen. Provinciale Staten De Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) wordt op 24 juni besproken in de Statencommissie Leefomgeving en in juli geagendeerd in Provinciale Staten, die de Startnotitie Gezonde leefomgeving vaststellen.

Wat doet Noord-Holland voor jou in Europa?

31 mei 2024

Belangen zijn groot

Wat doet Noord-Holland voor jou in Europa? De Europese Verkiezingen staan voor de deur. Op 6 juni 2024 gaan de stembussen in Nederland open. Daarom brengt de Provincie Noord-Hollanders op de hoogte van de inspanningen en prestaties over 2023 en 2024 in Europa. Innovatieve ondernemers helpen aan Europese subsidies Om ondernemers in de regio een steuntje in de rug te bieden bij hun Europese project, heeft de provincie een cofinancieringsregeling opgesteld. Deze regeling is voor ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen die een project opzetten gericht op duurzaamheid, digitalisering of klimaatadaptatie. De aanvrager kan vooraf 15% van de projectkosten vergoed krijgen, met een maximum van € 100.000,- per project. Voor deze regeling is € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is er een regeling gericht op midden- en kleinbedrijven (MKB). Deze ondersteuningsregeling komt ondernemers tegemoet in de kosten die worden gemaakt voor het opstellen van een subsidieaanvraag. Hiermee wil de provincie het gemakkelijker maken voor het MKB om Europese financiering te krijgen. Een aanvraag kan worden ingediend voor 100% van de kosten, met een maximum van € 10.000,-. Voor deze regeling is € 420.000,- beschikbaar gesteld. Aandacht voor Noord-Hollandse belangen in Europees beleid De Europese Commissie heeft een strategie aangenomen waarin ze benadrukken dat ze verschillende sectoren willen moderniseren, zoals landbouw, energie en industrie, door middel van biotechnologie en biomanufacturing. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg het initiatief genomen om namens alle provincies een gezamenlijk standpunt in te dienen waarin regionale belangen naar voren komen. Noord-Holland heeft namelijk contact met lokale innovatieve partijen die tegen Europese regelgeving aanlopen. Zoals de beperking op hergebruik van grondstoffen voor biotechnologie. Dit is aangekaart en wordt meegenomen in nieuw Europees beleid. De aangenomen strategie draagt daarmee bij aan een versnelling van de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Energietransitie versnellen met kennis en geld uit Europa De ontwikkeling van waterstof in Noord-Holland heeft de Europese status van 'Hydrogen Valley' gekregen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. In regio’s die deze status krijgen, is vaak de hele keten vertegenwoordigt; van productie en opslag tot transport en afname van waterstof. Noord-Holland onderscheidt zich door haar combinatie van (zee)havens en industrie, waardoor de regio een ideale locatie is voor ontwikkelingen rondom waterstof. Door de titel is Noord-Holland lid geworden van een breed Europees netwerk. Hierdoor wordt kennis makkelijker uitgewisseld met partners over de grens, waardoor ze van elkaar leren. Ook maakt de regio kans op Europees geld om de energietransitie te financieren. Het doel is dat projecten hierdoor sneller van de grond komen en daarmee de overgang naar duurzame energie sneller gaat. Noord-Holland in Europa Bekijk de pagina Noord-Holland in Europa van de provincie als je meer wilt weten over wat de provincie in Noord-Holland doet.

Verkiezing Europees Parlement op donderdag 6 juni

24 mei 2024

Nog even en het is zo ver!

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen. U kiest welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar mogen vertegenwoordigen.

(Opnieuw) Teleurgestelde inwoners Egmond-Binnen bij presentatie ‘Plan Vitale Kernen’

17 mei 2024

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta?'

'Heeft het eigenlijk nog wel zin dat ik hier sta', begon Els Sentveld van Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen haar betoog bij de Raadsinformatieavond over het Plan Vitale Kernen. 'We zijn nu tien jaar verder en ik heb hier meerdere keren gestaan om een pleidooi te houden, maar ik heb niet het gevoel dat het iets heeft opgeleverd. Dat gevoel bekruipt mij nu ook weer...'

Europese Verkiezingen: hoe was het ook al weer in Bergen?

31 mei 2024

Uitslag Europees Parlement verkiezingen in de gemeente Bergen op 23 mei 2019

In Nederland zijn op donderdag 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen. U kiest welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar mogen vertegenwoordigen. Op 23 mei 2019 gingen we ook naar de stembus voor de Europees Parlement verkiezingen.

Terug