HomeAdverteerdersColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link

Deel

Ook Bergen ondertekent woondeal 2.0 met de Provincie en de minister

Intentie om meer betaalbare woningen te realiseren

Ook Bergen ondertekent woondeal 2.0 met de Provincie en de minister

De gemeente Bergen ondertekende afgelopen woensdag de woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen in onze regio.
Wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) zette namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen. Dit deed ze samen met onder andere de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge.

Met het ondertekenen van de woondeal wordt een afspraak gemaakt tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord om tot en met 2030 maar liefst 40.000 nieuwe woningen te bouwen.

In de Woondeal hebben de provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. Ook zijn er afspraken gemaakt over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar de woningen in moeten vallen. In de Woondeal wordt ingezet op de bouw van 184.000 woningen in Noord-Holland, bijna een vijfde van de nationale opgave. In de gemeente Bergen worden circa 1.000 woningen gebouwd.

‘In onze gemeente is een grote vraag naar betaalbare woningen. Wij streven ernaar dat de komende jaren twee derde van de nieuwe woningen in het segment ‘betaalbaar’ valt, zodat ook starters en inwoners met een laag- en middeninkomen een woning binnen de gemeente kunnen vinden en binnen de gemeente kunnen blijven wonen. Met deze ondertekening zetten we een mooie stap richting een woningmarkt die voor al onze inwoners toegankelijk is’, aldus wethouder Yvonne-Roos Bakker.

Foto: Ook Bergens wethouder RO, Yvonne Roos-Bakker (rechts naast minister Hugo de Jonge) ondertekende de woondeal 2.0 met de provincie en minister Hugo de Jonge (midden achter de kaart).

Meer 'Politiek':

Startnotitie Woonvisie als aanzet voor gericht huisvestingsbeleid in Bergen

31 maart 2023

Grip op proces en doelstellingen

Tijdens de Algemene Raadscommissie van 13 april komt onder meer de startnotitie Woonvisie ter tafel. De Raad wordt gevraagd of dit de goede basis is voor een doelgerichter huisvestingsbeleid.

Besluit over ondergrondse afvalcontainers

24 maart 2023

In Egmond aan Zee 1 nieuwe locatie

Onlangs nam het college een besluit over de locaties van de ondergrondse containers in de gemeente Bergen.

Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen bekend: BBB blijft – uiteraard – de grote winnaar

24 maart 2023

De definitieve uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. De verkiezingen van 15 maart hadden in het beheergebied van het hoogheemraadschap een opkomstpercentage van 53,2%. In totaal brachten 512.981 Noord-Hollanders hun stem uit. Onder grote belangstelling stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor het hoogheemraadschap vanmorgen vast tijdens een openbare zitting. Dijkgraaf Remco Bosma: "Met een opkomst van 53,2% kwamen er meer kiezers naar de stembus. Water doet er dus ook volgens de kiezer toe! Bij verkiezingen horen winnaars en verliezers. We verwelkomen de nieuwe bestuursleden, maar nemen ook gepast afscheid van de algemeen bestuurders die niet meer terugkeren na deze verkiezingsuitslag. Tot slot spreken we ook dank uit aan de gemeenten die alle stembureaus hebben ingericht en de tellingen hebben verzorgd voor onze waterschapsverkiezingen.'' Lijst Partij Zetelverdeling 2023 (Zetelverdeling 2019) 1 waterplatform Groen, Water & Land 5 (7) 2 PVDA 3 (4) 3 VVD 3 (3) 4 Water Natuurlijk 2 (3) 5 CDA 1 (2) 6 50PLUS 1 (2) 7 AWP voor water, klimaat en natuur 0 (1) 8 Boeren Burgers Waterbelang 2 (1) 9 ChristenUnie 0 (0) 10 De Groenen – Piraten 0 (-) 11 De VrijeLijst 0 (-) 12 Actief voor Water 0 (-) 13 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 0 (-) 14 Partij voor de Dieren 2 (-) 15 Belang van Nederland (BVNL) 1 (-) 16. BBB 6 (-) De zetelverdeling is te vinden op www.hhnk.nl.

Klanten van Zaffier met bijstandsuitkering krijgen voortaan de individuele inkomenstoeslag automatisch

24 maart 2023

Niet iedereen maakt gebruik van zijn of haar recht op de inkomenstoeslag

Zaffier gaat klanten met een bijstandsuitkering helpen met de individuele inkomenstoeslag. Dit geldt alleen voor klanten waarvan bekend is dat zij recht hebben op deze toeslag.

Extra financiële ondersteuning voor middeninkomens lijkt geen probleem voor de raad

24 maart 2023

Misschien zelfs nog iets erbij?

Tijdens de commissievergadering werd wel duidelijk dat er voldoende steun is voor een extra financiële steun voor de middeninkomens. Dat zijn de inkomens die zo tussen 120 en 150% van het sociaal minimum zitten.

Restauratie buitenkant Hoeve Overslot van start

17 maart 2023

Steigers stonden er al even, maar nu gaat het echt beginnen

Vrijdag morgen om 9 uur was het zover: wethouder Ernest Briët onthulde officieel het bord met daarop alle betrokken partijen die ervoor zorgen dat de restauratie van Overslot in goede banen wordt geleid.

Provincie koopt grond in Egmond aan den Hoef om te kunnen ruilen voor natuurgrond

17 maart 2023

Percelen dienen als ruilgrond voor afronding Natuurnetwerk

In Egmond aan den Hoef koopt de provincie Noord-Holland ruim 15 hectare grond die geschikt is voor bloembollenteelt. De 5 percelen kunnen onder andere worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ondernemen en daar uit willen. De verkopende partij heeft de provincie zelf benaderd met het aanbod de gronden te kopen. Noord-Holland betaalt hiervoor een marktconforme prijs. Gebiedsprocessen In Noord-Kennemerland loopt het gebiedsproces Weidse Polders. In dit gebied liggen stukken grond die binnen het Natuurnetwerk liggen, maar nog agrarisch in gebruik zijn. De provincie overlegt met betrokken grondeigenaren hoe zij de toekomst van hun bedrijf zien. Het is met name voor bollentelers lastig om natuur te combineren met hun teelt. Diverse ondernemers hebben daarom aangegeven hun grond binnen het Natuurnetwerk aan de provincie te willen verkopen als er voor hen ruilgrond op een plek buiten het Natuurnetwerk beschikbaar is. Met deze koop in Egmond aan den Hoef komt die mogelijkheid voor ondernemers dichterbij. Afronden Natuurnetwerk In Noord-Holland lopen van 't Gooi tot aan Texel vele gebiedsprocessen om de natuur sterker te maken. De provincie voert sinds 2019 actief grondbeleid om ruilgrond en gronden die binnen het Natuurnetwerk vallen te verkrijgen. Daarmee wil Noord-Holland het Natuurnetwerk afronden. De provincie betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners om de natuur te versterken. Daarbij verliest Noord-Holland niet uit het oog dat er ook ruimte moet blijven voor andere doelen zoals woningbouw, een sterke economie, verduurzaming en recreatie.

Dialoogtafel over Bergens duingebied

17 maart 2023

Op initiatief van de gemeenteraad

Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. Vanuit die gedachte organiseert de gemeenteraad op 28 maart een dialoogtafel. U kunt deze bijeenkomst live volgen via www.raadbergen-nh.nl. De raadsleden van de gemeente Bergen hebben geconstateerd dat de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij het duin- en bosgebied en de zorg over het duingebied in de toekomst groot is. Zij hebben daarnaast gemerkt dat de afgelopen maanden een verharding van standpunten is ontstaan tussen belanghebbende partijen en in de samenleving; er wordt niet meer met elkaar maar langs elkaar gesproken. Vanuit de wens om duidelijkheid te scheppen en belanghebbende partijen de gelegenheid te geven om een constructief gesprek met elkaar te starten, organiseert de gemeenteraad een dialoogtafel. Deze avond vindt plaats op 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal in de Beeck, Molenweidtje 2 in Bergen. Elisabeth van den Hoogen leidt als onafhankelijke gespreksleider deze bijeenkomst. De gemeenteraad heeft vertegenwoordigers van betrokken partijen uitgenodigd voor deze dialoogtafel. De hoeveelheid zitplaatsen is helaas beperkt. De deelnemers kunnen maximaal vijf mensen meenemen als publiek. Het publiek wordt verder gevormd door een aantal gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van fracties van Provinciale Staten.

Bergen doet het opnieuw goed bij verkiezingsopkomst

17 maart 2023

Ruim boven het landelijk en provinciaal gemiddelde

De gemeente Bergen heeft goed gescoord bij de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen: maar liefst 68,1% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Voor Noord-Holland was dat cijfer 51,7%, best wel wat lager dan bij de vorige verkiezingen (56,8%).

Aardverschuiving in politieke landschap: Noord-Hollandse coalitie verliest

17 maart 2023

BBB wint fors, maar wat gaat het opleveren?

Dat de BoerBurgerBeweging (BBB) het goed zou doen bij de Provinciale Stratenverkiezingen was wel verwacht. Dat ze zo groot zouden worden had ook frontvrouw Caroline van der Plas niet gedacht.

Achttien geworden en gelijk stemmen (filmpje)

15 maart 2023

Egmondse Kobe van der Laarse werd opgehaald door de burgemeester

Afgelopen woensdag werd Kobe opgehaald door burgemeester Lars Voskuil vanuit Egmond aan Zee. Ze wilde graag in Bergen stemmen en wel in ’t Oude Raethuys. De burgemeester had haar een brief gestuurd met een uitnodiging om, samen met hem, te gaan stemmen. Waarop Kobe met een volmondig, “ja dat ga ik doen” reageerde.

Ook bij de Waterschapsverkiezingen is het BBB wat de klok slaat

17 maart 2023

Voorlopige uitslag op basis van de peilingen

Het zal geen verrassing zijn dat ook bij de Waterschapsverkiezingen de BoerBurgerBeweging (BBB) een grote slag heeft geslagen: in Noord-Holland komt de partij van niets naar 6 zetels.

Fietsersbond niet blij met plan voor opheffing -op termijn- van fietspad Blijdensteinsweg

17 maart 2023

Alle alternatieven van de Fietsersbond zijn afgekeurd

In een ingezonden brief aan de gemeenteraad en het college laat de Fietsersbond nogmaals haar ongenoegen blijken over het - op termijn - opheffen van het fietspad over de Blijdensteinsweg; het bekende stukje dat steeds 'overstoven' wordt en waar we vanuit Egmond ook regelmatig langsfietsen.

Minister Hugo de Jonge: Bijzonder Provinciaal Landschap niet heilig

13 maart 2023

Veel Egmondse vragen over uitblijven woningbouw

Het werd een goede en vooral inhoudelijke avond met Minister Hugo de Jonge en Provinciaal CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen in de Ruïnekerk. Vooral ook met veel Egmondse inbreng.

‘Klimaattafel’ in PostaanZee: van globaal probleem naar lokale oplossingen

10 maart 2023

Je kunt niet alles zelf oplossen, maar je kunt wel bij jezelf beginnen

Tijdens een heuse 'klimaattafel' in PostaanZee in Egmond aan Zee deze week werd wel duidelijk: niet alle klimaatproblemen kun je vanuit Egmond oplossen, maar je kunt er wel beginnen.

‘Het geheim van Beursplein 5’: vijftig jaar beurshistorie

10 maart 2023

Een inkijkje in de beurs van de hand van auteur Peter de Waard

Onze columnist Peter de Waard beschrijft in zijn boek ‘Het geheim van Beursplein 5’ de veranderingen in de afgelopen vijftig jaar op de Amsterdamse effectenbeurs. Flessenpost uit Egmond sprak met hem over zijn nieuwste uitgave. ‘De beurs - en dan bedoel ik de beurs als handelsplatform voor allerlei soorten beleggingen - is in de loop der jaren drastisch veranderd. Om het zo te zeggen: de handelaren die net zo goed op de Albert Cuyp konden staan zijn nu nerds achter beeldschermen. De roepende en soms rennende handelaren met gevoel voor humor zijn verdwenen. Rotjes en vuurpijlen op de beursvloer op de laatste beursdag van het jaar! Toen ik voor het eerst op de beurs kwam werden mijn schoenen uitgetrokken en hoog in de lucht gehangen. Maar ja, zo’n jongen van die rooie Volkskrant! Nu wordt de handel voor een belangrijk deel bepaald door wiskundigen en IT’ers in kille kantoren van bedrijven als Optiver en Flow Traders waar niet gelachen wordt. Snelle jongens, die aan het eind van de dag niet naar ‘De Drie Fleschjes’ gaan. De vloerhandel in het beursgebouw aan het Damrak is door de technologische veranderingen in 2002 gestopt. Het is beeldschermhandel geworden.’ Peter de Waard, Egmonder, maar nu wonend in Heiloo; voormalig financieel redacteur van de Volkskrant en tegenwoordig bij die krant columnist (én dus ook bij Flessenpost!) beschrijft soepeltjes, zoals we van hem gewend zijn, de veranderingen op de beurs als plek voor de handel in aandelen, obligaties, opties en turbo’s en wat er allemaal niet aan nieuwe financiële producten is bijgekomen Van ’t Hek Een van de veranderingen is ook die van een ‘old boys network’ zonder overheidsbemoeienis, met eigen regels en een sfeer van onder pet houden en alles onderling regelen. Nu houdt de overheid via de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel scherp toezicht. Het verlies van de zelfregulering heeft de beurs gaandeweg over zichzelf afgeroepen door affaires als die bij World Online van Nina Brink, het faillissement van RSV, het optreden van bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen, het al dan niet bewezen misbruik van voorwetenschap van beursinsiders en zelfs Philips-baas Cor Boonstra. De Waard schrijft over commissionair Carol van ’t Hek (de broer van) die na frauduleuze handelingen plotseling met de noorderzon verdween. ‘Zijn broer plaatste nog een advertentie: ‘Carol, kom terug. We gaan ’t allemaal regelen’, vertelt De Waard. Directie wilde geen interview De beursautoriteiten hebben ook geworsteld met de eigen positie in een omgeving waarbij het er - om in effecten en dergelijke te handelen - eigenlijk niet toedoet waar het beeldscherm staat. De rol van de Amsterdamse beurs in een steeds internationaler wordende kapitaalmarkt. De globalisering van ook het bedrijfsleven en beleggers. Afbrokkeling van de marktpositie dreigde. De Waard beschrijft de moeizame zoektocht naar een partner en dito relaties met onder andere de Franse beursbestuurders, het mislukte samen gaan met de beurs van New York, en de bescheiden positie en zeggenschap binnen de Euronext, het netwerk van zeven Europese beurzen, waarin de beurs nu partner is. ‘De huidige beursdirectie had een deel van mijn manuscript gelezen en vond vooral mijn beschrijvingen van het gedoe rond het zelfstandig voortbestaan te negatief. Maar als je een geschiedenis beschrijft ontkom je er niet aan om behalve hoogtepunten ook minder positieve zaken aan te roeren. Veelzeggend was dat ze geen interview met me wilden. Je zou bijna zeggen: we zijn terug in de tijd.’ Heiloo Beleggen was lange tijd een bezigheid voor de rijke elite, afgezien van de beurshandelaren, commissionairs, banken en vermogensbeheerders zoals pensioenfondsen. Maar midden jaren zeventig werd beleggen een volkssport: onbegrensd economisch optimisme, de populariteit van opties, waarmee je met een paar gulden aan het spel kon meedoen, een run op aandelen van bedrijven die een beursnotering kregen en een beursindex op recordhoogte: de campinghausse. De gelijkenis met de gekte rond de cryptomunten van nu dringt zich op. Maar kwesties als de internetbubbel en de kredietcrisis leerden beleggers dat je met beleggen ook geld kunt verliezen. Dat is overigens ook met de crypto ’s gebleken. ‘De beurs is geen casino. Met beleggen word je niet slapend rijk. Zeker niet als particulier,’ zegt De Waard. De jongens van bedrijven als Optiver die dankzij hun computers van minimale koersveranderingen profiteren, kunnen wel goud verdienen en al voor hun 40e stoppen. ‘Vroeger konden beurshandelaren ook veel geld verdienen en een mooi huis in ’t Gooi kopen. Of in Heiloo. Handelaren als Farenhorst, Bregman, Abcouwer, Wouters, De Cloedt wonen of woonden hier. In Egmond? Bij mijn weten niet. De ouwe Jan Bregman stopte lokale verenigingen nog wel eens wat toe,’ vertelt De Waard. ‘Serieus geld.’ Toekomst Op de beurs zijn in de loop der jaren talloze bedrijven verdwenen: door overnames of faillissementen. Tussen de stroom van nieuwkomers zaten veel bedrijven die de verwachtingen niet konden waarmaken: ook ten onder of nu een beursbestaan in de marge. De keuze uit Nederlandse bedrijven is voor de belegger kleiner geworden. De Waard haalt een opmerking aan van een van de tientallen geïnterviewden: ‘Wij Nederlanders hebben een ongemakkelijke relatie met geld verdienen. Falen wordt niet geaccepteerd. Dat schrikt bedrijven af.’ De beurs als handelsinstituut heeft echter alle ingrijpende veranderingen overleefd, schrijft De Waard, en ‘zal overleven’, licht hij toe. ‘Niet meer als beursvloer, maar als netwerk van beeldschermen, waarin Amsterdam weldegelijk een functie heeft. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun toekomst te financieren met geld van derden. Bedrijven als Ahold, ASML of Aalberts - het schoolvoorbeeld van een succesvol bedrijf én belegging - hadden zonder beurs waarschijnlijk niet zo sterk kunnen groeien. De overheid heeft Amsterdam ook nodig voor het aantrekken van geld. En uiteraard moet Amsterdam een plek blijven voor institutionele en particuliere beleggers. Van groot belang voor de toekomst is wel dat zij de functie van financieringsbron kan blijven vervullen.’ De Waard vindt het zorgelijk dat in de Amsterdamse beursindex - de AEX - tal van aandelen zitten van bedrijven die niks méér met Nederland te maken hebben dan het profiteren van een aantrekkelijke fiscale behandeling. Zoals Exor van de familie Angelli met als hoofdbezigheid te beheren van voornamelijk aandelen Fiat. ‘Nog even en er zijn niet eens meer voldoende Nederlandse bedrijven om de AEX te vullen.’ ‘Het aantrekken van nieuwe bedrijven voor een beursnotering is noodzakelijk. En dan denk ik vooral aan startups en scale-ups - eigenlijk haat ik die woorden - aan beginnende bedrijven die willen doorgroeien. Als je als bedrijf wil groeien kan je niet zonder een beursnotering. In Amerika en Engeland gaat de toegang tot de kapitaalmarkt allemaal veel soepeler en wordt mislukken beter geaccepteerd. De Euronext in Amsterdam moet een plek voor Nederlandse bedrijven zijn.’ ‘Het geheim van Beursplein 5’ is verschenen bij Uitgeverij Balans en kost €24,99. Een e-book €12,99. Tekst Berend Izaks

Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil

10 maart 2023

Democratie is niet vanzelfsprekend...

Waarom het van groot belang is om op woensdag 15 maart te gaan stemmen. Kijk onderstaand naar het filmpje van 7.00 minuten.

We gaan naar de stembus!

10 maart 2023

Hoe ging dat in 2019?

Komende week kunnen we weer gebruik maken van ons kiesrecht. Maar liefst twee keer mag je met het rode potlood een vakje inkleuren. Een keer voor de Provinciale Staten en één keer voor de Waterschappen. Onderstaand een overzicht hoe de inwoners van de gemeente Bergen in 2019 voor deze twee verkiezingen stemden.

Vraag de gratis energiecoach aan

7 maart 2023

...en start meteen met besparen

De gemeente Bergen heeft gratis energiecoaches ter beschikking van de inwoners die graag mee willen in de energiebesparingen.

Burgemeester Voskuil: ‘Maak gebruik van je recht om te stemmen!’

7 maart 2023

Het is niet overal zo'n vanzelfsprekend recht meer

Burgemeester Lars Voskuil wil met de naderende verkiezingen alle inwoners oproepen om gebruik te maken van hun stemrecht. 'Kijk maar eens om je heen, het is niet overal zo'n vanzelfsprekend recht meer.'

Mogelijk nog een ‘energie-extraatje’ voor lagere en middeninkomens in Bergen

3 maart 2023

Voor inkomens 120-150% van het sociaal minimum

In Bergen zijn ruim 2000 woningen met een energielabel D of nog lager. Dat betekent dat die bewoners voor forse energielasten kunnen staan. Tel daarbij op dat veel van die huishoudens ook in de categorie middeninkomens vallen en je komt tot de conclusie dat een beetje steun op zijn plaats zou zijn.

Lokale kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

3 maart 2023

Is er tenminste nog iets bekends...

Bij wie volgende week in het stemhokje staat, gaat bij de lijst van kandidaten van al die verschillende partijen vast niet bij iedereen een belletje rinkelen. Flessenpost uit Egmond heeft voor u de kandidaten gezocht die tenminste hier vandaan komen. En hier is dan uit de gemeente. Anders wordt de spoeling wel erg dun...

Gemeente Bergen verliest hoger beroep in zaak tegen eigenaar tweede woning in Egmond aan Zee

3 maart 2023

Bergen moet gemaakte kosten van hoger beroep betalen

In een hoger beroep tegen d gemeente Bergen is de eigenaar van een tweede woning in Egmond aan Zee in het gelijk gesteld. De gemeente Bergen had het gebruik door familie/vrienden van de woning aangemerkt als vorm van verhuur of gebruik door derden en dat zou niet toegestaan zijn. De Raad van State dacht daar anders over.

Wethouder Ernest Briët: Goed gevoel over Raadsinformatieavond Slotkwartier

3 maart 2023

Nu tijd om stappen de zetten

Enkele weken terug was er een zogenaamde Raadsinformatieavond (RIA) over het Slotkwartier. Daarin konden de betrokkenen die daar prijs op stelden de raadsleden bijpraten over hun ideeën en bevindingen. Geen besluitvormende avond dus, maar puur een informerende. Verantwoordelijk wethouder Ernest Briët hield zelf in ieder geval een goed gevoel over aan die avond. Dat gold misschien niet helemaal voor iedereen. Besluiten nemen ‘We zitten in een fase waarin besluiten genomen kunnen gaan worden. Op dit moment wordt het hele proces van de uitvraag, selectie en mogelijke gunning met betrekking tot de horeca in Overslot extern bestudeerd. Dat is overigens geen standaardprocedure die altijd plaatsvindt. Maar omdat we hier met veel partijen en emoties te maken hebben, leek het ons verstandig extern te laten controleren of er geen gekke dingen zijn gepasseerd of dat we iets verkeerd zouden hebben gedaan. Dan is dat geen punt van discussie meer in ieder geval.’ Even terug in de tijd: de plannen voor het Slotkwartier krijgen in 2019 steeds concreter vorm en de raad gaat akkoord met de insteek: een cultuurhistorisch hoogtepunt creëren over de roemruchte geschiedenis van de Egmonden. Niet alleen voor de bezoekers van buitenaf, maar ook voor de Egmonders zelf. De concrete invulling van de plannen en wie waar komt in dat Slotkwartier wordt overgelaten aan het college van B&W. Huys Egmont (met Stichting Huys Egmont en Stichting Historisch Egmont als ‘bewoners’) is wel duidelijk. Daarna ontstaat discussie over met name wie waar wat horeca kan gaan doen en waar de andere ‘bewoners’ dan terecht kunnen. De discussie spitst zich vervolgens vooral toe op de horecaondernemer die in de race is en de wethouder van dienst. Dat loopt zo hoog op dat de zaak op verzoek van de raad (met 1 stem meerderheid) wordt opgeschort. Er moet gepraat worden, de raad wil beter op de hoogte gehouden worden. We zitten dan inmiddels begin 2022. De onlangs gehouden raadsinformatieavond was daarvan – een jaar na dato dus - het resultaat. Briët: ‘Die avond heeft mij een breed beeld gegeven van wat er speelt en volgens mij was het een goede bijeenkomst waar ieder zijn zegje heeft kunnen doen. Nu zitten we in een soort van eindfase: het besluit over de gunning ligt bij het college. Als het externe bureau geen gekke dingen aantreft – en daar ga ik niet van uit – dan kunnen we er binnenkort een klap op geven. Ik verwacht en hoop dat dat ergens in april zou kunnen zijn. Vervolgens kunnen we de verdere uitvoering van de plannen opstarten.’ Inmiddels staat Overslot in de steigers, klaar om in ieder geval van buiten alvast gerestaureerd te worden, onafhankelijk van wat zich daarbinnen gaat afspelen. Die werkzaamheden gaan ergens medio maart van start en zullen naar verwachting ongeveer een jaar duren. Het gaat dus nog wel even duren voordat Plan Slotkwartier kan worden afgerond. Briët: ‘Het project heeft al met al wel vertraging opgelopen, niet alleen door de stop door de raad, maar ook corona heeft wel wat voor vertraging gezorgd. Ik ben er echter van overtuigd dat als het straks klaar is, er een fraaie cultuurhistorische parel in de Egmonden bij is gekomen. Het is tijd om stappen te zetten.’

Documentaire ‘Nederland onder Water’ bij PvdD

3 maart 2023

Waterkwaliteit van Nederland slechtste van Europa volgens PvdD

Duik samen met de Partij voor de Dieren in de fascinerende Nederlandse onderwaterwereld tijdens de filmmiddag met de documentaire ‘Nederland onder Water’. Na afloop is er een gesprek met lijsttrekker Fabian Zoon van Partij voor de Dieren (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) over het belang van water voor een gezonde leefomgeving. De Partij voor de Dieren organiseert op zondag 5 maart een vertoning van de natuurfilm ‘Nederland onder Water’ in Remonstrantse kerk aan het Fnidsen. Tijdens deze film duik je als kijker in de fascinerende en onbekende onderwaterwereld en ontmoet je bijzondere bewoners. Na afloop is er een gesprek met lijsttrekker Fabian Zoon (nr. 1 op de lijst voor het waterschap) en Ilona Haas (nr. 4 op de provinciale lijst) over het belang van water voor een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa, waardoor het leven van dieren, planten en mensen onder druk staat. Noord-Holland, je kunt nu nog kiezen Provincie en waterschappen gaan beide over natuur, milieu en schoon water. Vuil water wordt ook wel gezien als net zo'n groot probleem als stikstof. Voor goede natuur en schoon water moeten de provincie en de waterschappen samenwerken. Fabian: "Tot voor kort werkten het waterschap en de provincie op beleid vrijwel niet samen, dat moet echt veranderen willen we Noord-Holland leefbaar houden en maken voor mens en dier." Ilona: “De komende maanden worden cruciaal en zullen bepalen hoe Noord-Holland er straks uit komt te zien. Gaan we naar een intensieve vee-industrie of naar natuurinclusieve landbouw? Dat heeft inderdaad ook alles met water te maken.” Over de documentaire Duik mee in een onbekende wereld die altijd in beweging is. Neem een kijkje is de verrassende wereld van de paling, de modderkruiper en de salamander. ‘Nederland onder Water’ neemt je mee naar de onderwaterwereld van Zuid-Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Met mooie close-ups leer je de onderwaterbewoners kennen en zijn zelfs de kleinste details scherp in beeld. De dieren komen dichterbij dan ooit, waardoor je een goed beeld krijgt over hun leefwijze en hun gedrag in hun natuurlijke omgeving. PvdD lijsttrekker Fabian Zoon laat voor Hollands Noorderkwartier zien welke kansen er liggen om te vergroenen, en gezonder en schoner te worden. Praktische informatie: Datum: 5 maart Tijd: 14.00-15.45 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Locatie: Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar. Reserveren: Meld je aan via: https://alkmaar.partijvoordedieren.nl/agenda. Neem je één of meer personen mee? Die moeten zich apart aanmelden via dezelfde link.

Op 21 maart opent de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

3 maart 2023

Financiële steun voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Op 21 maart opent de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die relatief veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Je kunt TEK aanvragen van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden: Je energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis); Je bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie; Je hebt een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming is afgesloten; Je onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven. Je kunt ook alvast aan de hand van een rekenformule bereken of je in aanmerking komt voor de TEK-regeling. Deze vind je op de website van de RVO. Lees voor meer informatie ook het artikel dat we hier eerder over schreven. Webinar op 14 maart Heb je nog vragen over de TEK-regeling? Bijvoorbeeld hoe het precies werkt en wat je nodig hebt voor de aanvraag? Volg dan op 14 maart van van 10.00 tot 11.00 de webinar van de RVO over dit onderwerp. Je kunt tijdens de webinar ook direct je vragen stellen. Lees hier meer over en meld je direct aan. Kun je er niet bij zijn? De webinar is terug te kijken op www.rvo.nl/tek.

Ook Bergen steunt Giro 555 met 1 euro per inwoner voor aardbevingsslachtoffers

24 februari 2023

Net als aantal andere regiogemeenten

De gemeente Bergen maakt een bedrag van 30.000 euro over naar Giro 555 om de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië te steunen.

Waar kun je eigenlijk op kiezen?

24 februari 2023

Nog geen idee op wie of wat u straks gaat stemmen?

De Provinciale Statenverkiezingen staan weer voor de deur. Op 15 maart kunnen inwoners naar de stembureaus om hun keuze te maken uit de 23 partijen die in Noord-Holland meedoen. Om het stemmen te vergemakkelijken, heeft Noord-Holland de online stemhulp ‘MijnStem’ gelanceerd. Aan de hand van 24 stellingen kunnen kiezers hun antwoorden vergelijken met de politieke partijen. En dat is nodig, want deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit, vertelt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. “De media staan vol met vraagstukken waar de provincie bij betrokken is. Ook de gesprekken aan de keukentafel gaan er vaak over.” Naast het lanceren van de stemhulp gaat de provincie ook inwoners informeren over de invloed die kiezers kunnen hebben door te gaan stemmen. Zo is vanaf 27 februari een podcast te beluisteren waarin presentatrice Eva Eikhout op zoek gaat naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp MijnStem. De stemwijzer is te vinden op deze website.

Oplichterspraktijken nemen langzaamaan toe in de gemeente Bergen

24 februari 2023

Steeds geraffineerdere methoden, bijna niet van echt te onderscheiden

In het voorbij jaar zijn 122 meldingen gedaan bij de politie van Bergen over oplichterspraktijken. Dat loopt dan uiteen van e-mails tot babbeltrucs aan de deur en 'wilt u even achter de computer gaan zitten en doorklikken naar de site'. 'Feit is dat er een toename is waar te nemen en ook dat het aantal meldingen waarschijnlijk geen precieze weergave is van het daadwerkelijke aantal gevallen', aldus burgemeester Lars Voskuil.

In debat over toekomst van ons water

24 februari 2023

Meer aandacht genereren voor de Waterschapsverkiezingen

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen organiseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 8 maart het Kiezersfestival 2023. In een festivalachtige ambiance ontmoeten kiezers de 16 partijen en gaan de partijen met elkaar in debat over de toekomst van ons water. Hierin staan vragen van kiezers centraal. Kiezers uit Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel kunnen hierbij aanwezig zijn. Het Kiezersfestival is een avondvullend programma. Kiezers kunnen de partijen en kandidaten ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Vervolgens gaan partijen in het bijzijn van zo'n 150 kiezers met elkaar in debat. Na afloop van het debat is er nog tijd om na te praten. Dit alles in een festivalachtige sfeer met entertainment. Dijkgraaf Remco Bosma: 'Het belooft een mooie avond te worden, echt anders dan anders. Water leeft! Dit is een uitgelezen kans om de partijen te ontmoeten en te horen waar ze voor staan op die onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van ons water.' Meld je aan Het Kiezersfestival is gratis maar aanmelden is nodig, omdat het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/kiezersfestival Het Kiezersfestival 2023 vindt plaats op 8 maart op het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard. De avond begint om 19:00 uur en eindigt om 22:30 uur.

Provinciale Staten verkiezingen in aantocht

17 februari 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. Alle Noord-Hollanders, met de Nederlandse nationaliteit, van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de Statenleden kiezen op maandag 30 mei 2023 de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Partijen In totaal hebben 23 partijen in Noord-Holland een lijst aangeleverd voor de provinciale verkiezingen. Daarvan zijn 13 partijen nu vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Noord-Holland: GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, PVV, SP, ChristenUnie, Denk en Namens Noord-Hollanders. Bij de aankomende verkiezingen kunnen inwoners ook stemmen voor BVNL, 50Plus, Volt, Onafhankelijke politiek NH, JA21, BBB, AWP voor water, klimaat en natuur, Nederland met een plan, Code Oranje, Piratenpartij en Jezus Leeft.

Hugo de Jonge komt naar Bergen; deur nog verder open voor Egmond-Binnen?

17 februari 2023

Woningbouw stagneert aan alle kanten, wettelijke maatregelen in de maak

Hugo de Jonge, CDA Minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening komt maandagavond 13 maart samen met CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten, Dennis Heijnen, naar Bergen NH voor een regionale bijeenkomst over woningbouw rondom dorpen en kleinere kernen. Het CDA Bergen organiseert samen met het CDA Noord-Holland een avond met het thema 'wettelijke dwang om te kunnen bouwen in het buitengebied'.

Licht verhoogde concentratie PFAS in duinlandjes, geen gevaar voor volksgezondheid

17 februari 2023

Nader onderzoek van de gewassen volgt nog

Uit onderzoek in opdracht van de Provincie en PWN is gebleken dat er in de Egmondse duinen wel degelijk gifstoffen zijn aangetroffen. Het gaat hierbij om de zogenaamde Poly- en Perfluoralkalystoffen (PFAS).

Nieuwe jongerenwerker voor de Egmonden stelt zich voor

17 februari 2023

Pook stelt zich even voor

Dag allemaal, Sinds januari 2023 ben ik begonnen met werken bij Stichting Welzijn Bergen voor de locaties de Egmonden. Ik wil mijzelf even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Pook ik ben 27 jaar oud en ik werk als jongerenwerker.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug