UPDATE: Ruime meerderheid voor Plan van Aanpak Vitale Kernen

Er is eigenlijk geen goed alternatief

UPDATE: Ruime meerderheid voor Plan van Aanpak Vitale Kernen

Het schuurde nog wel even in de raadsvergadering maar uiteindelijk kwam het Plan van Aanpak Vitale Kernen ongeschonden door de politieke gelederen. Niet dat alle partijen zo enthousiast waren over het plan, maar zoals al eerder aangegeven, er is weinig alternatief. Meerdere partijen vroegen zich af of het niet zwart op wit kon worden vastgelegd dat met name Egmond-Binnen prioriteit zou krijgen bij het opstellen van een leefbaarheidsagenda (wat is er nodig om de leefbaarheid te garanderen).

Zowel het amendement (tekstwijziging in het voorstel) als de motie (discussiepunt over de inhoud) met die strekking van onder meer CDA en KIES Lokaal werd ingetrokken nadat wethouder Yvonne Roos had benadrukt ‘dat het echt in deze opzet mogelijk zou zijn om met Egmond-Binnen eerder aan het maatwerk te beginnen’. Het CDA was de enige die voet bij stuk hield en (te) weinig vertrouwen had in de Provincie dat er daadwerkelijk (ooit) woningen voor Egmond-Binnen zouden komen. De rest verklaarde zich akkoord en hoopt op het beste…

De wethouder was blij met de steun om de samenwerking met de Provincie op deze manier voort te zetten en komt na de zomer met een verslag over de voortgang.

—-

Eerder gepubliceerd:

‘Ik snap het niet meer. Al tien jaar vechten we voor woningen in Egmond-Binnen en nu met een nieuw college, nieuwe bestuurscultuur komt er een Plan van Aanpak waar weer niets concreets in staat.’ Els Mizee-Sentveld zei het niet met zoveel woorden maar was er eigenlijk wel een beetje klaar mee.

Vertragingstactiek Provincie

Tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC) kwam het Plan van Aanpak Vitale Kernen ter sprake. Maar naast Els Mizee-Sentveld als vertegenwoordiger van het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen was er ook bij de politiek niet bepaald louter enthousiasme voor het Plan van Aanpak. Een plan dat in samenspraak met de Provincie was opgesteld. ‘Het lijkt meer op een vertragingstactiek van de Provincie’, aldus Peter van Huissteden (PvdA). ‘Als je wilt dat iets vooruitgeschoven wordt ga je onderzoek laten doen en als je wilt dat het nog verder vooruitgeschoven wordt laat je een ‘brede inventarisatie’ doen. We weten toch genoeg voor wat betreft Egmond-Binnen en de leefbaarheid daar? Ik heb hier wel moeite mee.’

En zo waren er meer partijen. Ook het CDA stond niet te stuiteren bij dit plan en vroeg zich hardop af of er niet gewoon een splitsing kon komen in de plannenmakerij, zodat Egmond-Binnen eerder aan bod zou kunnen komen. VVD vroeg zich af om welke doelgroepen het nu allemaal ging en D66 had vraagtekens bij de eventueel garantie dat als er dan de noodzaak zou zijn, de Provincie daadwerkelijk toestemming zou geven om eventueel te bouwen in het buitengebied met de bestemming Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). En KIES Lokaal benadrukte dat maatwerk mooi was, maar wel snel beginnen met Egmond-Binnen. ‘Het moet gewoon gebeuren’, aldus Sjaak Swart.

Wat is de toegevoegde waarde?

Dat idee leefde bij meer partijen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker benadrukte echter dat er vooral in samenwerking met de Provincie gestreefd moet worden naar een hogere leefbaarheid van de kernen. ‘Het bouwen van woningen is geen doel, maar kan een middel zijn om die leefbaarheid te vergroten. Voor bouwen zijn we afhankelijk van de Provincie vanwege die BPL-status om onze kernen heen. Wat betreft die splitsing: die komt er als het goed is vanzelf wanneer we op basis  van beschikbare informatie – en die is er bij Egmond-Binnen heel veel – het maatwerk per kern kunnen versnellen.’ Maar daar was niet iedereen evenzeer van overtuigd. Sterker nog, de raadsleden hoorden het relaas van de wethouder aan met in het achterhoofd de vraag wat er nu uiteindelijk van terecht gaat komen en op welke termijn.

Partij Ons Dorp zag de toegevoegde waarde van die ‘brede inventarisatie’ helemaal niet zo. ‘Kunnen we niet gewoon op een achternamiddag die inventarisatie doen en dan stappen zetten’, vroeg Michiel van den Busken. Dat was blijkbaar te kort door de bocht, want een antwoord kwam daar niet op.

Provincie zou meekijken naar locaties

Van Huissteden vroeg zich vervolgens nog af waar nu de weerslag van de afspraken met de gedeputeerde en de intentieverklaring van de Provincie om samen te kijken naar woningbouwlocaties terug kwam in dit Plan van Aanpak. ‘Ik lees niets in die intentieverklaring van vorig jaar over een ‘brede inventarisatie’ met betrekking tot de leefbaarheid van de kernen. De Provincie zou met ons meekijken naar waar wel woningen gebouwd zouden kunnen worden.’ Ook het CDA was die mening toegedaan: Johan Mekken: ‘Ik hoor vooral theoretische bespiegelingen over een mogelijke versnelling van het proces, maar er wordt niets concreets toegezegd. Het duurt allemaal al zo lang… In Egmond-Binnen verwachten ze actie en die verwachten ze van ons.’

Het zal duidelijk zijn: dit Plan van Aanpak gaat als bespreekstuk naar de raad, want hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar zoals meerdere partijen aangaven: ‘Wat is het alternatief als we hier niet mee akkoord gaan? Dan zijn we nog verder van (een) huis.’

Els Mizee-Sentveld geeft de strijd niet op. ‘We gaan net zo lang door tot er woningen komen voor onze jeugd, want die hebben we keihard nodig! Hoe houd je anders een dorp leefbaar?’

Foto 1 (redactie): Wethouder Yvonne Roos ziet graag de samenwerking met de Provincie zich op deze voet doorzetten.

Foto 2 (redactie): Els Mizee-Sentveld snapt het niet meer.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

UPDATE: Ruime meerderheid voor Plan van Aanpak Vitale Kernen UPDATE: Ruime meerderheid voor Plan van Aanpak Vitale Kernen