Deel

Reacties van onze lezers

Laat ons even weten wat je bezig houdt

Reacties van onze lezers

Geachte Redactie…

Wilt u reageren op artikelen of berichten? Heeft u ergens een mening over? Wilt u iets aanbieden, verkopen, kopen, vragen of ….
Laat het ons weten via: [email protected]


UPDATE BRIEF DIGITAAL PARKEREN door Suzan Boom op 1 juni 2022:

Beste Egmonders,
Het is alweer een tijdje wat stiller rondom de brief over het digitaal parkeren die ik namens 609 Derpers aan de gemeenteraad heb gestuurd, maar achter de schermen is er een hoop gebeurd. Zie onderstaande:
——-‐‐————————————————————-
Beste Suzan, inwoners, ondertekenaars en indieners brief inzake digitaal parkeren.
Naar aanleiding van de brief die we van u hebben ontvangen komen wij heel erg graag met u in gesprek over de problemen die u ondervindt in relatie tot het digitaal parkeren.
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken is in het presidium afgesproken dat (leden van) de gemeenteraad zelf naar Egmond aan Zee komt om in gesprek te gaan met haar inwoners.
Het doel van de verschillende fracties van de gemeente is om met u in gesprek te gaan over de problemen die u tegenkomt met het digitaal parkeerbeleid. Wij willen luisteren en uw bevindingen in kaart brengen en dit vervolgens meenemen naar de evaluatie.
Datum: maandagavond 13 juni
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Locatie: Sportcafé Egmond aan Zee
Namens alle fracties van de gemeenteraad,
Solita en Liselotte
——-‐‐————————————————————-
Dus lieve inwoners: hoort zegt het voort en laten wij de 13e massaal naar het Sportcafé komen! Hoe meer aanwezigen, hoe zwaarder de input weegt, dus je aanwezigheid is van cruciaal belang!


Op 27 mei 2022 gepubliceerd in de editie BERGEN van Flessenpost. Lezers met een mening: Dirk Kat geeft een reactie op de briefwisseling tussen Rob van de Pas & André Thomsen.


Lees hier de twee verhalen die er aan vooraf gingen
Column: Rob van de Pas, Dwarsliggen als tweede natuur… Gepubliceerd: 29 april 2022 in de editie BERGEN
https://flessenpostuitbergen.nl/dwarsliggen-als-tweede-natuur/
Lezers met een mening: André Thomsen (Dreetje…) Weerwoord aan Rob van de Plas. Gepubliceerd: 20 mei 2022 in de editie BERGEN https://flessenpostuitbergen.nl/lezers-met-een-mening-andre-thomsen-dreetje/


Heren bezwaarmakers, stop met jullie ongebreidelde zucht naar de bevrediging van jullie ego!

Laat ik niet onder stoelen en banken steken dat ik een echte fan ben van Robbie en zeker niet van emeritus-hoogleraar André Thomsen, die ik dan ook niet zal aanduiden met zijn koosnaam “Dreetje”! Ik zal U uitleggen waarom!

Democratie
We leven in een democratisch land, dat wil zeggen: wij worden o.a. gevraagd om een dagelijks bestuur te kiezen. Dit bestuur vormt meestal een representatieve meerderheid voor ons land, provincie of gemeente, zolang er bij de vorming van dat bestuur niet al te veel concessies over en weer moeten worden gedaan, mag je ervan uitgaan dat besluiten van het bestuur ook door de bevolking worden gesteund. Er is immers een meerderheid zou U denken. Echter het tegendeel is waar, zeker in Bergen waar een (linkse) minderheid regeert via (protest) stichtingen.

Parkhotel
Zo is ook de omgevingsvergunning voor het Parkhotel tot stand gekomen met heel veel steun van de gemeente, ambtenaren, winkeliers en bewoners in onze woonplaats Bergen. Ik schat dat 98% van de inwoners de plannen voor het Parkhotel steunen, een overgrote democratische meerderheid dus zou je mogen zeggen!

Toch is het in dit land mogelijk dat je ZONDER financieel risico en juridische bijstand bezwaar kunt maken tegen een afgegeven omgevingsvergunning. Het begint met een hoorzitting bij de beroepscommissie van de gemeente, daarna naar de rechtbank en vervolgens naar de Raad van State. Kortom minimaal twee-drie jaar vertraging en inmiddels gaan de kosten gewoon door, wordt de bouw duurder en mis je de inkomsten uit je exploitatie.

Nog los van de economische schade die de bezwaren veroorzaken, want het Parkhotel zou goed zijn voor jaarlijks 4-6 miljoen extra omzet voor onze winkeliers, horeca en de gemeentekas. En de tegenpartij dan? Die haalt na drie jaar de schouders op en zegt of denkt: “Jammer, we hebben het geprobeerd!” De ondernemers en de gemeente Bergen met het verlies achterlatend!

Uit goede bron weet ik dat 70% van alle juridische kosten in de gezamenlijke BUCH-gemeenten voor rekening komen van de gemeente Bergen!! Ja, U leest het goed! 70% van alle juridische kosten van alle BUCH-gemeenten tezamen! Dat is kennelijk de prijs die, een met meerderheid en democratisch gekozen, bestuur moet betalen. Wij, de inwoners van de gezamenlijke BUCH-gemeenten betalen dus met z’n allen de juridische kosten waar slechts drie stichtingen in Bergen verantwoordelijk voor zijn!

Op nummer 1 staat emeritus-hoogleraar André Thomsen (stichting LOSBB), gevolgd door mijn buurman Wouter Hubers (Stichting Behoud Bouwkunst Bergen) en Stichting Mr. Frits Zeiler. Deze drie stichtingen worden bijgestaan door de (fors gesubsidieerde) landelijke Stichting Heemschut (cultuurbehoud). Allen wonen overigens op een prachtige plek in Bergen!

Emeritus-hoogleraar Thomson vermeldde in zijn artikel apetrots te zijn op zijn ridderorde, die je krijgt op voordracht van vrienden voor je bijzondere inspanningen voor maatschappelijk verantwoorde acties die op je naam staan. Ook die vrienden zijn natuurlijk in de absolute minderheid! Voor ondernemers zijn dergelijke onderscheidingen vaak niet weggelegd want wij ondernemers maken immers nooit bezwaar tegen de vooruitgang.

Ontwikkeling Bergen
Op dit moment zijn deze drie bezwaarmakers verantwoordelijk voor het oponthoud in de realisatie van het project Bibliotheek, het project Bakemaflat en het project Parkhotel (al zeven jaar!!). In het project Parkhotel hebben de heren al eerder bakzeil gehaald bij de Raad van State, die zelfs emeritus-hoogleraar Thomsen niet ontvankelijk heeft verklaard in zijn bezwaren; nota bene ook als NIET-belanghebbend. Op 5 juli aanstaande staan we weer eens voor de rechter in Haarlem voor nagenoeg dezelfde bezwaren als vier jaar geleden!!

In de Flessenpost uit Bergen, jaargang 17 editie 629 van 13 mei jl. lezen wij dat columnist Rob van de Pas bijkans een hartaanval kreeg toen hij las dat de (protest) Stichting LOSBB (André Thomsen) bezwaar had gemaakt tegen de sloop van de Bakemaflat. U moet dat ff lezen! Helemaal waar, alleen zijn voorstel om bezwaarmakers op voorhand te belasten met € 2500,00 procedurekosten is veel te weinig. Dat moet makkelijk naar € 100.000,00 kunnen. En dat is ook nodig gezien de kosten waarmee ze de inwoners van Bergen (BUCH) opzadelen!

Vervolgens in de Flessenpost uit Bergen, jaargang 17, editie 630 van 20 mei kunnen we kennis nemen van een ietwat boze emeritus Hoogleraar André Thomsen die reageert op de column van Robbie. De met een lintje gelauwerde Thomsen blijkt reuze trots op zijn prestaties en concludeert dat Robbie lijdt aan excessieve afgunst of rancune. Ik trek dezelfde conclusie: professor André Thomsen stikt van de linkse jaloezie op ondernemers die het beste met ons dorp voor hebben.

In één ding heeft Thomsen overigens wel gelijk. Ook ik vind dat we zuinig moeten zijn op markante gebouwen, maar wees wel realistisch. We kunnen niet alles behouden wat oud en versleten is! Het Parkhotel is op! De Bakemaflat met de omringende bebouwing is op! De inwoners van Bergen hebben besloten dat deze gebouwen niet langer een aanwinst zijn voor ons dorp.

Heren bezwaarmakers, stop met jullie ongebreidelde zucht naar de bevrediging van jullie ego! Bergen is een prachtig dorp om in te leven, maar ongeschikt om in te ondernemen!

De hetze die zeven jaar heeft geduurd en wellicht nog twee jaar langer gaat duren, heeft nu zijn tol geëist. Ik vind het welletjes geweest!

Dirk E. Kat
Emeritus Ondernemer


 

Moederdag bij de Egmondse Kledingbank – door Ineke de Boer – Melker – Moederdag wordt tegenwoordig door de commercie enorm opgeblazen. Vaak is een zelf geknutseld presentje meer dan voldoende. Een papieren bloem, mooie tekening, ketting van macaroniboogjes. Ik had er enorm mijn best op gedaan en mijn moeder vond het geweldig…
Kinderen van wie de ouders van een klein budget moeten leven hebben geen geld voor een Moederdag kadootje. De kledingbank NHN in Egmond aan den Hoef had daar iets op verzonnen. Onze vrijwilliger Willem is een geweldige fotograaf en had met hulp van Erik en Rens een heus fotostudiootje in elkaar gezet. Met een professionele camera, mooi achtergrondscherm en studiolampen hebben ze elk kind, al dan niet met broertjes en zusjes, op de foto gezet. Die werd meteen uitgeprint, ingelijst en mooi ingepakt. Zo hadden de blije kinderen een prachtig kadootje voor hun moeder. (20 mei 2022)


Onlangs ontving Lucas Mooij een onderscheiding. Hij is namelijk 50 jaar lid van Muziekvereniging Lamoraal van Egmont. Hij kreeg hiervoor van het KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) een vergulde speld met 1 zirkonia en een oorkonde. Deze werden door voorzitter Gerard Belleman en secretaris Joyce Druiven uitgereikt aan de bassist (13 mei 2022).


Gun jezelf een leuke avond of middag uit en laat je verrassen door het musicaltalent van Egmond!
Na twee seizoenen zonder voorstellingen kan de Egmondse Musicalvereniging de Hanswijckers eindelijk het theater weer in! Wat willen ze de voorstelling AUGUST RUSH graag voor jullie spelen in de Beun te Heiloo. Erbij zijn op vrijdag 17 of zaterdag 18 juni? Tickets zijn verkrijgbaar via:  https://debeun.nl/prod…/musicalvereniging-de-hanswijckers/

Over Musicaltheatergroep “De Hanswijckers”. Onze groep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 11 tot 19 jaar. De gewenste groepsgrootte is 25 tot 30 spelers. Ieder seizoen spelen wij een bestaande musical. We repeteren elke donderdagavond in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef en doen dit al meer dan 50 jaar! Ieder jaar starten we in september met workshops om meer te leren over acteren, dansen en zingen en werken we vanaf het najaar aan een voorstelling die we in juni spelen in theater de Beun in Heiloo. We staan open voor elkaar, werken samen, bereiden ons goed voor én we hebben plezier! Er zijn spelers met veel ervaring, maar ook spelers die net nieuw zijn, jong en oud, klein en groot, in deze groep is iedereen anders en dat vinden we juist heel leuk!


Dorp en Duin ingezonden door Piet Koonen op vrijdag 8 april 2022 – De Raad van State besliste woensdag 30 maart j.l. bij de Aldi aan de Bergerweg, dat het bestemmingsplan in strijd is met artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur van Bergen had namelijk geen vóóroverleg gevoerd met de Provincie aan de hand van een globale schets van het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente.

Deze situatie doet zich óók voor bij de gemeentelijke bouwplannen ten aanzien van Egmond aan den Hoef Noord en Oost.

Door de incorrecte handelwijze van het gemeentebestuur van Bergen komt ook de bereidheid van de Provincie om mee te werken aan nieuwbouwprojecten erg onder druk te staan. Zo is op de kortere termijn medewerking van de Provincie nodig bij de woningbouwplannen op het terrein van St. Adelbert.

Verder kan de Provincie de gemeente Bergen een reactieve aanwijzing geven, indien de Gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Van dit recht kan de Provincie gebruik maken, wanneer ze bezwaren heeft tegen een deel van het vastgestelde bestemmingsplan of de geldende bestemming wil handhaven.

Het concept-bestemmingsplan inzake Egmond aan den Hoef Noord/Oost en Egmond-Binnen Zuid is derhalve onwettig.

Op belangrijke hoofdzaken in het concept-bestemmingsplan zijn er inmiddels zoveel belangrijke wijzigingen aangebracht, dat er sprake is van een totaal nieuw plan. Ook hierdoor zal een nieuw concept-bestemmingsplan nodig zijn.

Tenslotte wijzen wij erop, dat in onze provincie 17,5 duizend panden al minstens een jaar leegstaan.


Hi! Ik ben Debby. Holistisch masseur, yoga docente en doula. Op zoek naar woonruimte om dichterbij mijn zoon te wonen. Samen een huis delen of alleen. Max. 600 of in uitwisseling. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, hulp in huishouding, met kids etc. Reacties graag mailen naar [email protected] of 06 83 38 38 63   (7 april 2022)


Eduard Skotarczak zoekt informatie. Hij is in 1952 geboren in Egmond Binnen op de Doelen waarschijnlijk op nummer 11. In 1955/1956 heeft hij gewoond aan de Abdijlaan hoek de Krijt. Daarna verhuisde het gezin naar Heiloo. Hij is een zoon van Eduard Skotarczak en Aleida Willemse en had twee broers. Martin is in Amsterdam begraven en Max in Rinnegom. Zus Marian leeft nog. De vader en moeder van Eduard hebben onder andere gewerkt bij Klaas Schuit. Moeder als hulp in de huishouding en vader op het land in de bollen. De oma van Eduard, die hij niet gekend heeft, is in 1948 overleden en had, volgens de overlevering, als bijnaam ‘de Duitse vrouw’. Wie heeft foto’s of ander info uit die Egmondse tijd van Eduard, zijn ouders, zus, broers of andere familieleden? Graag mailen naar [email protected]    (7 april 2022)


Digitaal parkeren in Egmond aan Zee., 17 maart 2022, Geachte leden van de Raad,

Deze brief betreft de kwestie van het digitaal parkeren dat begin 2022 is ingevoerd in de gemeente Bergen-NH. Een groot aantal inwoners, jong en oud, digitaal vaardig en niet-digitaal vaardig, van de dorpskern Egmond aan Zee is fel tegen dit nieuwe parkeerbeleid en voelt zich niet gehoord door u, de raad, ondanks vele verwoede pogingen van protest. Deze brief schrijf ik u namens deze groep, en uit mijn eigen naam, als lid van deze groep.
Laat mij beginnen door het sentiment dat hier leeft m.b.t. het digitaal parkeren onder woorden te brengen. Bent u bekend met het satirische online nieuwsmagazine ‘De Speld’? Zo ja, dan bent u vast ook bekend met hun fictieve ‘Partij tegen de Burger’, waarvan rondom verkiezingen in Nederland vaak filmpjes circuleren op internet. Deze partij betoogt dat burgers zoveel mogelijk benadeeld moeten worden en de overheid het hen vooral zo lastig en onaantrekkelijk mogelijk moet maken. Uw invoering van het digitale parkeersysteem, dat zeer gebruiksonvriendelijk is en waar uw inwoners u bovendien helemaal niet om hebben gevraagd, voelt als een actie van deze fictieve partij die werkelijkheid is geworden.

Laten we vanaf hier dan uitgebreider ingaan op de onvrede die hier leeft m.b.t. het digitale parkeren. Maar, waar te beginnen? Ik zal proberen de opeenstapeling van problemen in een logische volgorde uiteen te zetten.

Allereerst leeft hier sterk het gevoel van: ‘Waarom iets veranderen wat al jaren zonder enige problemen goed werkte voor alle groepen?’. De papieren kaarten die al vele jaren in gebruik waren, waren uitermate gebruiksvriendelijk: de enige moeite die inwoners hoefden te doen, was het aanvragen van de juiste kaarten, de rest was zeer eenvoudig en leverde geen extra werk op.

Daarnaast heeft u dit systeem opgedrongen aan de inwoners zonder vooraf te toetsen of de inwoners de invoering van een dergelijk systeem überhaupt wel wenselijk vonden, om nog maar te zwijgen van een gedegen onderzoekstraject o.b.v. ervaringen in andere gemeenten: denk aan uw buurgemeente Alkmaar, waar exact dit zelfde systeem is uitgelopen op een fiasco en waar nu gewoon weer papieren vergunningen worden gebruikt. Een simpele navraag bij deze gemeente had veel leed in uw eigen gemeente kunnen voorkomen en besparen, omdat u na het horen van de verhalen uit Alkmaar toch niet meer met goed fatsoen zou kunnen beargumenteren dat dit een goed werkend, gebruiksvriendelijk systeem is. De problemen die een aantal jaar geleden speelden in Alkmaar zijn exact gelijk aan de problemen die nu spelen in uw eigen gemeente, met daarbij opgeteld nog wat aanvullende problematiek rondom de verblijfsrecreantenvergunningen, die Alkmaar niet kent. De niet-digitaal vaardige groep is inmiddels bij u in het vizier, maar dat een andere groep inwoners wel digitaal de weg weet, wil niet zeggen dat het wenselijk is dat u een ontzettend bewerkelijk, foutgevoelig en gebruiksonvriendelijk systeem aan hen oplegt. Hierover later meer.

Zoals u weet hebben vele inwoners van Egmond aan Zee zomerhuizen. Voor de veelal Duitse badgasten die zij hier ontvangen, was het systeem ook zeer eenvoudig. De meeste inwoners legden de papieren verblijfsrecreantenkaart met een instructie klaar voor hun gasten voorafgaand aan hun aankomst, zodat zij deze zelf onder hun voorruit konden plaatsen en na afloop van hun verblijf lieten de gasten de kaart weer achter. Hiermee lag de verantwoordelijkheid voor het (juist) plaatsen van de papieren vergunning bij de badgasten, en niet bij de verhuurders, en bovendien was dit systeem absoluut niet foutgevoelig. In de nieuwe situatie hebben de inwoners van Egmond aan Zee allereerst héél véél extra werk, onnodige rompslomp als u het mij vraagt. Het gebruiken van het digitale systeem om telkens gasten aan- en af te melden, wijzigingen door te voeren, etc., zal alle inwoners van Egmond aan Zee vele tientallen uren volkomen onnodig extra werk per jaar opleveren. Ik, en zo vele anderen met mij, hebben die tijd helemaal niet; wij hebben gezinnen, banen en een huishouden te runnen. Kunnen wij deze uren bij u in rekening gaan brengen, zodat wij op ons werk minder uren kunnen gaan draaien om zo het onnodige extra werk waarmee u ons ongevraagd opzadelt uit te kunnen voeren? Ten tweede is het systeem zeer foutgevoelig; een tikfout in het doorgeven of overnemen van een kenteken is snel gemaakt, zeker als één van de partijen die het kenteken moet invoeren niet de eigenaar is van de auto. Om nog maar te zwijgen van de dubieuze situatie rondom de privacy in deze, en de weerstand bij de Duitse badgasten om hun kentekens door te geven (en terecht!). Verder legt u ons, als inwoners, nu een verantwoordelijkheid op die wij absoluut niet willen dragen; namelijk het correct en tijdig invoeren van het kenteken, eventuele wijzigingen en wat dies meer zij, op straffe van mogelijke boetes die onze Duitse gasten dan in hun thuisland op de deurmat zullen treffen.

We wonen in een erg klein dorp, met slechts een paar duizend inwoners. Nu is het dorp natuurlijk erg toeristisch, de eigenlijke kern van alle parkeerproblemen en de reden dat wij als inwoners parkeervergunningen hebben. Nu is het eigenlijk al belachelijk dat wij als inwoners van zo’n klein dorp moeten betalen om in ons eigen dorp te kunnen parkeren, maar goed, dat slikken we dan maar. Voor een extra bedrag per jaar konden wij de bezoekerskaart afnemen, zodat wij in ieder geval met goed fatsoen bezoek konden ontvangen en hen gratis konden laten parkeren. In de oude situatie, met de papieren draaikaart, konden wij bijvoorbeeld ook een halve dag werklieden over de vloer krijgen en die de draaikaart aanbieden, en dan ’s avonds nog familiebezoek ontvangen en die ook de kaart aanbieden. In de huidige situatie bepaalt u voor ons dat wij maximaal 4 uur per dag mensen over de vloer mogen hebben. Velen van ons wonen in straten die uitsluitend bedoeld zijn voor vergunninghouders. Wij hebben dierbaren die ons komen opzoeken die slecht ter been zijn. Wij hebben ouders die ons komen opzoeken en op onze kinderen komen passen, wij hebben vrienden die van ver komen en als ze de moeite nemen om hier naartoe te komen niet voor slechts 4 uurtjes komen, maar voor een hele dag of een weekend. Wij ontvangen in het weekend eerst het ene familielid een halve dag, en daarna nog een ander familielid. U maakt van ons nu gedwongen slechte gastvrouwen en gastheren, omdat wij onze gasten niet langer goede parkeeroplossingen kunnen bieden. Velen van ons nemen het maximaal aantal parkeervergunningen af: de eerste (gratis) bewonersvergunning, de tweede bewonersvergunning, de bezoekerskaart en de verblijfsrecreantenvergunning. Wij betalen véél geld, namelijk ruim €407,- per jaar, voor deze vergunningen, in ons kleine dorp met slechts een paarduizend inwoners. Ondanks dat wij zó veel geld betalen, zijn wij nog steeds niet uit de brand en kunnen wij onze dierbaren niet gastvrij ontvangen. Zelf heb ik een zoontje van 2 maanden oud. Mijn ouders komen vanaf april om de week een dag oppassen. Zij wonen op ruim een uur rijden hier vandaan. Ik woon in een gebied voor uitsluitend vergunninghouders en kan mijn ouders maar maximaal 4 uur op een dag een parkeeroplossing bieden, waarna zij de auto zullen moeten verplaatsen en bovendien, terwijl ik al zoveel geld betaal voor het parkeren hier in het dorp, nóg meer geld moeten betalen voor het parkeren. Het zou u sieren als u wat meer oog had voor uw inwoners, en oplossingen zou bieden voor dergelijke situaties, want hier geldt wederom: met mij zijn er vele anderen die met soortgelijke problemen kampen (zie allen die deze brief onderschrijven). Naast dat u voor ons bepaalt dat wij nog maar maximaal 4 uur op een dag bezoek mogen ontvangen, maakt u een grove inbreuk op onze privacy door bij te houden wanneer wij wie en gedurende hoeveel tijd (met een maximum van 4 uur per dag) op bezoek krijgen. Dat gaat u niets aan en wij willen niet gedwongen worden om dit vast te leggen.

Een veelvuldig door gemeente gebruikt argument om bovengenoemde problemen met de bezoekerskaart te verantwoorden, is: ‘Zo is het ook in de meeste steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en vele kleinere steden zoals Zwolle. Vaak krijgen bezoekers daar zelfs nog minder uren, bijvoorbeeld 2.’ Naast dat de argumentatie hier sterk te wensen overlaat en doet denken aan een kind dat een onhandige actie verdedigt met het argument ‘Maar Pietje deed het ook!’, houdt dit argument ook inhoudelijk geen stand. Allereerst is Egmond aan Zee, zoals eerder benoemd, een klein dorp met slechts een paar duizend inwoners. In Nederland zijn weinig tot geen dorpen van dit formaat waar bewoners überhaupt moeten betalen om te parkeren. Als u dus vergelijkingen wilt maken met andere gemeenten en/of kernen, vergelijkt u dan wel met gemeenten/kernen die gelijkend zijn aan de onze. Een andere reden dat uw argument geen steek houdt, is dat al die steden waar dergelijke bezoekersregelingen van kracht zijn, beschikken over (vaak meerdere) P+R locaties aan de randen van de steden, waar gratis of voor een symbolisch bedrag (bijv. 1 euro per 24 uur) geparkeerd kan worden indien de parkeerder het centrum van de stad in reist middels de uitstekende OV-verbindingen vanaf de P+R locatie naar het centrum. U biedt een dergelijke oplossing niet, dus kunt u de slechte bezoekersregeling ook niet verdedigen door zich te menen te meten met steden die wél over een structurele oplossing beschikken.

Samenvattend: digitaal vaardig of niet-digitaal vaardig heeft eigenlijk zeer weinig met de in Egmond aan Zee heersende onvrede te maken: het gaat ons om het compleet voorbijgaan aan de wensen en behoeften van de inwoners en het niet in gesprek gaan met inwoners, kortom het volledig ontbreken van de menselijke maat. Wij verwachten van u, als onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, dat u anders met ons omgaat en dat u over de brug komt met échte, goede en structurele oplossingen voor al deze problemen. Het kán simpelweg niet zo zijn dat wij ‘maar even moeten wennen’. Wij accepteren niet wat ons door u wordt opgelegd, en eisen van u een oplossing.

Graag kom ik e.e.a., indien gewenst, persoonlijk toelichten tijdens uw vergadering.

Suzan Boom

Deze brief is (digitaal) ondertekend door 609 inwoners van Egmond aan Zee (stand 29 april 2022).


Op vrijdag 11 maart ontvingen wij deze ingezonden brief van A.F.T. van der Oord uit Egmond aan den Hoef met de titel ‘Potverteren’

In een ingezonden brief in het Contact met de Egmonden van week 9 las ik dat er op de WMO bezuinigd gaat worden in de gemeente Bergen. Inwoners krijgen minder hulp of helemaal geen hulp meer. Er wordt dus gekort in het Sociaal Domein wat een groot gedeelte van de gemeente begroting uitmaakt.

In dit licht bezien is het natuurlijk navrant dat in Egmond aan den Hoef een sportcomplex komt voor 3 voetbalclubs waarvan de kosten geraamd zijn op 6 miljoen. Tegen de tijd dat het eventueel gerealiseerd gaat worden kun je er zeker van zijn dat er nog wel een miljoen bij zal komen. Om van de proceskosten nog maar niet te spreken.

Dit laatste is een uitvloeisel van het gebrek aan participatie waar destijds helemaal geen sprake van was. “ Hier komt een voetbalcomplex. En je mag er later nog van alles van vinden”. Gevolg :veel tegenstand van Egmonders die voetbalvelden op deze bijzondere plek tussen de 2 kernen aan de rand van het Natura 2000 gebied afwezen. Het was echter slikken of stikken. Ook dit college met als verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering nam dit standpunt weer over.

Op dit moment is het aantal teams zodanig afgenomen dat de clubs zeker genoeg aan 4 velden. Deze kunnen gerealiseerd worden op het bestaande terrein van Zeevogels. Kosten hooguit 2 miljoen net als voor de fusie in Bergen. Niet gek dat de Sportraad tegen dit megalomane project is.
En dan te bedenken dat het college zich laat chanteren door de Egmondse voetbalbesturen die dreigen niet te fuseren als het niet kan aan de Egmonderstraatweg. Dit is de omgekeerde wereld.

Hoezo “algemeen belang” wat graag door de toenmalige PVDA wethouder zo vurig werd bepleit bij het vaststellen van het plan in 2017. De VVD had zijn standpunt na de vorige verkiezingen inmiddels gewijzigd en is nu voor. De VVD en het CDA bepleitten in een motie om de kantine multifunctioneel te gebruiken, wat wellicht ten koste zal gaan van het gebruik van het dorpshuis en het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef.

We mogen hopen dat bij de komende zitting van de Raad van State dit onnodige plan weer vernietigd zal worden waardoor die MILJOENEN ingezet kunnen worden voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dat lijkt mij in het “algemeen belang”.
Over deze onderwerpen vernemen wij als inwoners overigens nooit iets van de desbetreffende D66 wethouder.


Op 9 maart kregen wij deze ingezonden brief van Rena Duyn en Nienke Mier: Woningzoekenden in gemeente Bergen krijgen geen kans! Als inwoners van de gemeente Bergen maken wij ons grote zorgen. In de gemeenteraadsvergadering op 8 maart jl. is het voorstel Dorp en Duin van wethouder Valkering voor bouwplannen in de Egmonden zonder inhoudelijke discussie van de agenda gehaald door de partijen Groen Links, Gemeentebelangen (nu Ons Dorp) en de VVD. Deze partijen houden opnieuw woningbouwplannen voor jongeren en startende gezinnen tegen. De VVD keert zich daarbij tegen haar eigen coalitie, is zij bang voor haar eigen achterban?
We wonen nu al in het meest vergrijsde dorp van Nederland, veel van onze inwoners zijn ouder dan 65 jaar. Dat legt een toenemende druk om voorzieningen in alle kernen te behouden zoals winkels, basisscholen, sportverenigingen en bibliotheken.
Willen we die trend keren dan moet er gebouwd worden. In onze gemeente is grote behoefte aan starterswoningen voor jongeren en sociale huur- en koopwoningen voor jonge gezinnen. We willen toch niet in een open-lucht-museum wonen waar alleen de rijken onder ons een woning kunnen betalen?


Zondag 6 maart kregen wij een mail met deze tekst van Gerard van den Berg uit Australië: Geachte dames en heren. Bedankt voor het blaadje en vond en vind dit erg leuk. Ik ben in Egmond geboren en later naar New Zealand gegaan en daarna naar Australia. Ik ben al 65 jaren in buitenland maar had en heb altijd nog een zwak voor Egmond. Mijn hele familie komt daar vandaan.

Aldert van der Pol is een neef van mij. Toen ik dat zag kwamen en dan weer herinneringen naar buiten. Toen ik nog jong was mocht ik in de middag het paard naar het veld brengen in de Hoef. Allemaal leuk hij kwam van en grote familie.

Ik kijk wel naar Egmond op het internet. Wat is dat veranderd he wel jammer. Het is niet meer zoals het dan vroeger was. Dat waren heel mooi tijden voor mij en nu lees ik dan weer wat van vroeger. Heel vriendelijk dank voor dat aan mij te zenden. Hartelijke groet Gerard van den Berg


Op vrijdag 4 maart ontvingen wij dit bericht van Petrus Maria de Waard uit  Brazilie: Mijn beste dank voor “Egmond Nieuwsbrief 61”.  Ik ben als oud-Egmonder uiteraard erg geïnteresseerd in wel en wee van Egmond.  Hartelijke groeten uit Brazilië.


Op 25 februari 2022 schreef HP Corbee, voormalig adviseur binnen het slotkwartier, het volgende onder de titel ‘Een Slotkwartier’:  Voor het grootste culturele project in de gemeente Bergen, na Kranenburg, zijn de ontwikkelingen aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef letterlijk in het slot kwartier beland. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Er werd op de rem getrapt door de samenwerkende stichtingen aldaar. Men zegde het vertrouwen op in wethouder Valkering en Groen Links diende prompt een motie in voor een pas op de plaats . Een aantal partijen deed onverwacht mee. Koude voeten ? Was het maar zo.

In alle publicaties rond het voorval vallen twee begrippen op : “samenwerkend” en “vertrouwen”. Daar draait het hier om. Zaken die niet alleen spelen in het proces tussen de wethouder namens de gemeenteraad en de stichtingen. Ze speelden al heel lang een rol tussen de stichtingen onderling. De belangen waren verschillend al zou iedereen baat hebben bij meer reuring op deze fraaie locatie als bezoekwaardig fenomeen met een brede programmering. Dat vraagt om samenwerking en onderling vertrouwen . Dat is er helaas al jaren lang niet geweest. De enige neus die daar dezelfde kant opkijkt is die van de graaf van Egmond in brons op zijn sokkel. Wethouder Valkering is de vierde wethouder op rij, na Zeeman, Rasch en Koster, die namens de raad uitvoering mag geven aan een nagenoeg unaniem genomen besluit met kaders en al voor de afronding van project herontwikkeling Slotkwartier. Verbazingwekkend is het dan ook dat mevrouw Braak van Groen Links op de rem ging staan. Zelf betrokken bij de Kapberg had zij ooit ingestemd met de voorliggende plannen. Ze had zelfs actief meegewerkt aan een plan voor bourgondische horeca waarvoor het breed gewaardeerde podium moest wijken. Bloemen als dank van de fractie . Koude voeten of is het gewoon verkiezingstijd ? Is het de hoop van een groep stichtingen die eigenlijk geen zin heeft in samenwerkingsgedoe en denkt van uitstel komt afstel ? Of is het de angst voor de macht van mogelijk draagkrachtige partij ? Zoals altijd: van alles wat. Dat je met een nieuwe partij te maken krijgt die zich daar ook gaat richten op historie als sellingpoint was te verwachten. Dat hoeft geen reden te zijn om die te verwerpen. Richt je als partij op je eigen insteek richting de lokale geschiedenis. Over al die boeiende eeuwen geschiedenis valt er voor iedereen genoeg te vertellen

Had dit alles zo hoeven lopen? Welnee. Aan participatie heeft het niet gelegen. Er zijn weinig projecten in Bergen geweest met zo veel presentaties, gele stickers, buurtgesprekken en zo verder. Als er in het verleden bereidheid was geweest om samen te werken, in te schikken en letterlijk ruimte te geven aan een ander en dan had je nu al ,met beperkte investeringen, een drankproeverij op de grootste zolder van Egmond boven een lief kabinet met een salon voor thee en ijs , een podium in een vierkant met wat bistro en een overkoepelende, enthousiast aansturende organisatie gehad. Hulp voor het opstellen van een eenvoudig bedrijfsplan was meerdere malen aangeboden . Cultureel ondernemen is voor vrijwilligers een uitdaging en daar zal de politiek oog voor moeten hebben en mogen ondersteunen. Die bereidheid is er wel . De bereidheid van de partijen blijkt discutabel. Er zijn nu veel kapiteins op een schip. Die hebben ook nog meerdere petten op. Ik ben als een van de loodsmannetjes voortijdig en zuchtend van boord gestapt. Wat wordt de koers ? Geen flauw idee. Succes met het slot kwartier.


Jan Houtenbos wil het volgende met ons delen op 24 februari 2022: Bent u er weleens (bijna) tegenaan gelopen? Ik heb het dan niet over het gezegde ‘tegen de lamp lopen’. In mijn eerdere bijdragen op dit platform heb ik het regelmatig gehad over mijn wandelingen in onze prachtige gemeente. Ik wandel nog steeds en gelukkig moet ik constateren dat er veel mensen in onze gemeente gaan wandelen.
Op het strand en in de duinen hebben de wandelaars voldoende ruimte om elkaar te passeren of even te wachten zodat de andere wandelaars kunnen passeren.

Binnen de bebouwde kom is dat soms wat lastiger want de trottoirs zijn niet overal even breed. De breedte is echter niet het enige probleem. Een bijkomend aandachtspunt is de hoogte van de verkeertekens of -borden die in een aantal situaties op de trottoirs zijn geplaatst. Zo gebeurde het mij laatst, dat ik aan de kant wilde gaan voor een aantal wandelaars, waarbij ik bijna mijn hoofd stootte aan een verkeersbord. Dit verkeersbord was geplaatst op het trottoir. Met mijn 1 meter 81 behoor ik tot niet tot de langste inwoners van ons dorp. Even bukken was toch wel gewenst om te voorkomen dat ik mijn hoofd zou stoten.

Nu hebben wij in ons land voor alles regel- en wetgeving. Er is volgens mij één uitzondering. Wij hebben nog niet geregeld wanneer de zon mag opkomen en mag onderaan! En laten we dat vooral zou houden.

Voor mij een aanleiding om eens te onderzoeken of er spelregels zijn voor het plaatsen van verkeertekens/- borden. En natuurlijk hebben we die! Alles is netjes omschreven in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. BABW staat dan weer voor Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. In dit besluit is tot in detail omschreven hoe de verkeersborden geplaatst moeten worden. Daar vond ik ook de spelregels over de toegestane afstand van de verkeersborden ten opzichte van de rijbaan en de minimale hoogte van verkeersborden binnen en buiten de bebouwde kom.

Zoals ik de regels in het BABW lees moet een verkeersbord binnen de bebouwde kom minimaal 2.20 meter ten opzichte van het wegdek/trottoir bedragen. De minimale hoogte wordt berekend vanaf de onderkant van het verkeerbord. Er zijn natuurkijk uitzonderingen, maar dan moet het bord buiten het trottoir of pad worden geplaatst. Ter illustratie heb ik het onderstaande plaatje toegevoegd. Voor alle duidelijkheid dit plaatje komt uit het BABW!

Misschien toch een aandachtspuntje bij het (ver)plaatsen van vele verkeersborden die onze gemeente rijk is.


Madelon Xandra Corts-Oud richt zich op 16 februari tot de Gemeente Bergen, SVNK en Kennemer Wonen.
Er zitten heel veel gezinnen in dit dorp in een flatje of een te kleine woning! Er is totaal geen doorstroming in deze gemeente. Ben je jong en in je eentje of met zijn tweeën, dan heb je recht op een starterswoning. Maar laat eigenlijk dat ‘starters’ maar weg, want je komt er eigenlijk niet meer vandaan. Je betaalt de volle huur voor iets kleins omdat de huur word berekend aan de hand van je salaris. Eengezinswoningen heb je geen recht op. Als er iets vrij komt, komen er statushouders of mensen van buiten af!

De ouderen onder ons zitten met zijn tweeën of in hun eentje in een eengezinswoning want waar moeten ze anders naar toe? Waarschijnlijk zitten ze daar voor 200/300 euro terwijl wij echt de volle huur betalen van 700 euro voor een flatje, appartement of een te kleine woning waar we met onze kinderen in zitten.

Als je een woningruil doet, word de huur voor beide partijen opnieuw berekend. En gaat waarschijnlijk de andere partij meer betalen in een kleinere woning dan dat ze eerst betaalden in een eengezinswoning!

Ik ben er klaar mee en ik wil dat de gemeente op zoek gaat naar oplossingen.

In Amsterdam heb je het project: ‘van Groter naar Beter’. De gemeente Amsterdam wil stimuleren dat huurders die te groot wonen verhuizen naar kleinere maar meer comfortabele woningen. Je krijgt daar bijvoorbeeld 4000 euro als je een woning van 4 kamers verlaat. 4700 euro als je een woning van 5 kamers verlaat en ga zo maar door!

Maar in deze gemeente is het allemaal zo scheef en wordt er totaal niet mee gedacht met de inwoners die hier al jaren wonen en met hun kinderen in een veel te kleine woning zitten!


Donderdag 10 februari 2022: “Het zal toch wéér niet “.. dacht Marian Zwaan toen zij aan kwam lopen en het zeehondje in de verte al zag liggen nabij de Egmonder kerf. Dichterbij gekomen staat dit bordje erbij. Duidelijk voor iedereen, baby rustplaats, kind wacht op zijn moeder, afstand houden dus.


Persbericht op 2 februari 2022: Gemeentebelangen gaat naar ONS DORP
Per 02-02-2022, gaat de bekende lokale partij Gemeentebelangen naar de nieuw geformeerde lokale politieke partij ONS DORP.
Gemeentebelangen heeft grote spandoeken laten maken, waarop deze mededeling staat afgedrukt. De spandoeken komen in de wei te staan bij toegangswegen naar Bergen, Egmond en Schoorl. Dit jaar bestaat Gemeentebelangen 100 jaar en aan deze verjaardag geeft de vereniging op een speciale manier inhoud.


Hans van den Berg reageerde 15 januari op de column van Baldi:
Mooie stukje over Nic. Groot Heeft ons jarenlang met raad en daad gesteund en had voor elk probleem een oplossing. We missen hem in museumhoeve Overslot nog dagelijks. Zijn portret staat in het schelpenmuseum vlak naast de bedstee waar hij geboren is. (foto’s Joke en Harry Ningen)


Bericht gepubliceerd op vrijdag 31 december 2021:
Geen kerstbomen inzamelen voor zakgeld. Zelf naar de gemeentewerf brengen is wel mogelijk
De gemeente Bergen heeft besloten om dit jaar niet de kerstbomen tegen een kleine vergoeding door kinderen centraal te laten inzamelen. Dat zou zijn in verband met mogelijk besmettingsgevaar. In plaats daarvan kunnen de inwoners wel zelf hun boom naar de gemeentewerf brengen (voor de Egmonders dan in Egmond aan Zee, Pieter Schotsmanstraat).
Wethouder Erik Bekkering uit over het hoe en waarom. ‘De risico’s op besmetting door het werken met contant geld, de grotere groepen kinderen tegelijk bij elkaar die toch dichter op elkaar komen dan gewenst is vormen een besmettingsrisico. Ook al is het buiten, de risico’s zijn er, zeker nu we in toenemende mate te maken hebben met de omikron-variant

Reactie op zondag 2 januari van R. Visser hierop: De bedoeling van de wethouder zal best goed zijn. Maar gaat dit niet een beetje te ver? Er zijn landelijke adviezen en maatregelen, Maar nu hebben we ook al een wethouder met verstand van virussen?
Ik heb nergens in de landelijke richtlijnen gelezen dat we geen contant geld mogen aannemen. Dat doe ik namelijk elke dag. Is ook al geruime tijd bekend dat gladde oppervlakken geen Corona overbrengen. Ik heb ook nergens gelezen dat we geen kerstbomen mogen verzamelen.

Kinderen die dichter bij elkaar komen? Ooit kinderen zien spelen op 12 meter afstand? En met welk nauwkeurig instrument bepaalt de heer Bekkering of buiten zijn een nieuw risico oplevert? Daarnaast ontneemt hij kinderen een leuke activiteit in een lastige en moeilijke periode. En ja hoor de eerste bomen zijn al achter in mijn plantsoen gedumpt.

En vervolgens adviseert hij iedereen om de kerstboom naar de Gemeentewerf te brengen. Oma lopend met een boom voor je neus? Of oom Bertus met een boom op de fiets? Dat is bizar. Nee dat wordt dus de auto. Vroem vroem NOx. En daarna mag ik mijn eigen auto weer helemaal uitzuigen etc. Het zal goed bedoeld zijn, maar bedilzucht kan ook te gek worden. Er is wat mij betreft iemand zijn gevoel voor realiteit in ieder geval op dit moment even kwijt. Natuurlijk wel een Voorspoedig 2022 gewenst.


Marijke Hottentot op 18 december 2021: Hallo redactie. Complimenten, hier lezen we elke week de Flessenpost en genieten daarvan. Het Egmondse dialect is ons dierbaar. Twee keer konden we (hebben geen facebook) het Lockdownjournaal van To en Gree zien en horen in de Flessenpost. Wil u de volgende lockdownjournaals alstublieft ook plaatsen? Knusse kerstdagen en groet.


Klaas Valkering op 17 december 2021; Ha John en Gerard.
Gefeliciteerd met jullie 50ste editie! Een mijlpaal, op naar de volgende 50.


Zondag 12 december schreef Frank M. Bak het volgende:
Beste redactie, Al enige tijd volg ik als “Derper” en mijn vrouw als import Egmonder de flessenpost met veel plezier en interesse. Nu verschijnen er in de flessenpost twee dames die in het Derps de lockdown en andere plaatselijke zaken min of meer op de hak nemen. Dit vinden mijn vrouw en ik zo leuk dat we dat aan u en via u aan de de beide “Derreper vraawe” willen laten weten. Wij hopen dat zij dit nog lang willen blijven doen, Lockdown of geen lockdown. Er zijn altijd voldoende stormen in glazen jenever in Derp om de dames stof voor hun gesprekje te geven.


Vrijdag 10 december 2021 schreef AMJM Visser met als onderwerp ‘Openbaar Toilet in Egmond aan Zee’ en titel ‘Kortzichtig’.
Bij het lezen van de column van Jan Houtenbos over het ontbreken van een openbaar toilet en de voorbeelden hiervan (de krul), vraag ik mij af hoe de dames zich hierop gaan redden…. Is het de bedoeling dat wij gymnastische toeren uit moeten halen of gaan proberen met een boogje te plassen? Het is waarschijnlijk dat dit alles vanuit een mannelijk standpunt is bekeken en dat de dames zoals altijd vergeten worden bij dit soort “oplossingen”. Dank hiervoor. (afbeelding urilift voor dames en heren, toegevoegd door redactie Flessenpost)


Vrijdag 10 december 2021; Johan Sombroek over ‘Verlaging frequentie GFT ophalen’
Ben het geheel eens met het artikel van Peter Klaver, wat een tijdje geleden in de media verscheen. Wij hebben ook al in zomer – en herfstmaanden aan één bak in de twee weken tekort, dan wordt één keer in de drie weken een probleem. Daarom heb ik het volgende plan opgesteld.
Het grasveld maakt plaats voor een tegelveld of, nog beter, door een asfaltvloer. Minder onkruid !
De planten, struiken en bomen in de borders worden verwijderd en ook vervangen door tegels en/of asfalt.
In de strook achter in de tuin worden geen bloembollen meer geplant en in het voorjaar geen bloemen meer gezaaid. Jammer voor de rustig voorbij peddelende fietsers op het rijwielpad, die het meestal prachtig vinden. Ook de bijen, andere insecten en vogels zullen het betreuren.
In de voortuin wordt ook alles verwijderd en betegeld. De voor het huis waaiende bladeren van de gemeentelijke bomen worden niet meer in de groene bak gedeponeerd, maar met een bladblazer de weg weer opgeblazen. Sorry buren!
In het kader van het in zwang zijnde gemeentelijke participatiebeleid kunnen de lezers van deze post participeren. Na de beslissing om het bovenstaande uit te voeren kan nog een zienswijze worden ingediend. En als dat nog niet voldoende is, kan men nog in beroep gaan bij de hoogste instantie in dit land. Het kan dan nog wel 10 á 15 jaar duren, maar voorlopig maak ik wel een GFT bergje achter op het erf. Gaat mijn plan wel door, dan kan de gemeente bij mij langs komen met de te organiseren rondleiding om te zien hoe om te gaan met de nieuwe GFT ophaalfrequentie.
PS: alle gekheid op een stokje, het bovenstaande is natuurlijk satire. Maar de invoering van de nieuwe frequentie is ook absurd, zeker als de gemeente het heeft over ”aan de slag met groen beleid”.


Zondag 5 december 2021: Frans Tijssens stuurde ons het volgende:
Ook dit jaar waren de knalwerkspecialisten er weer vroeg bij, helaas hadden de overledenen op de nabij gelegen begraafplaats er weinig aan. Wij wel, net als de vogels, katten en honden hadden we het genoegen van een halve nacht niet slapen, de heren worden bedankt.


Zaterdag 13 november 2021: Martijn Mulder reageert op de column van Peter de Waard ‘Met schaamrood op de Prins Bernardlaan’:
Helaas vergeet je dan nog de meest tenenkrommende.. De Anna van Burenlaan. Het arme kind heette immers helemaal niet zo. Ze heette Anna van Egmont en was daarnaast toevallig ook gravin van Buren. Lamoraal van Egmont, die prins van Gavere was, noemen we toch ook niet Lamoraal van Gavere?


Donderdag 9 september 2021: Reactie van Hans Berkhout, huisarts in Calgary op het verhaal over de gasfabriek geplaatst op vrijdag
Gastoevoer naar de plaatselijke bevolking was nauwelijks of niet beschikbaar tijdens WO2 in Egmond aan Zee
‘s Ochtends vroeg op 10 februari 1942 draaide Piet Schotsman (directeur van de gasfabriek) de gaskraan open zodat ik thuis -Trompstraat 7- in een warme kamer geboren kon worden rond 06.00 uur. Dit onder leiding van mijn vader Jan Berkhout, terwijl mijn moeder het eigenlijke werk deed. Tante Jo (Schotsman) was een vriendin van mijn moeder, en mijn vader was bevriend met Piet, via z’n werk als huisarts en ondergronds medisch werk.
Dokter Belogne had m’n vader (net afgestudeerd) gevraagd in 1939 om naar Egmond te komen. Hij had hulp nodig in z’n drukke praktijk.
Mijn vader vertelde mij o.a. dat hij had geprobeerd had het leven te redden van een neergestort(geschoten) vliegtuig bemanningslid, een Engelsman. Toen ik vroeg hoe het verder ging met die geallieerde militair, was het antwoord “die is in Egmond gebleven”.
Later in 1942 verhuisde ons gezin naar Zaandam waar m’n vader zijn eigen praktijk begon.


Donderdag 2 september 2021: Het reuzenrad ligt ingepakt en wel op de vrachtwagens. Tot volgend jaar?!
Eric Dullaart werkzaam bij het reuzenrad; “Bij deze willen wij iedereen van ‘Derp’ en daarbuiten bedanken voor de vele positieve reacties op internet, aan de kassa of als we gewoon door de Voorstraat liepen. Bedankt voor jullie steun. We zijn blij dat jullie van het reuzenrad genoten hebben en hopelijk tot volgend jaar!” (Foto: Eric Dullaart)


Donderdag 8 april 2021: Een gevoel van nostalgie
Geachte redactie,
Met heel veel plezier kijk ik elke keer uit naar uw flessenpost met nieuws uit Bergen en Egmond aan Zee. Toen ik dan onlangs las, dat een van de vertrouwde winkels, m.n. de drogisterij Palsma, ook het vertrouwde beeld in de Voorstraat van zoveel jaren, uit het straatbeeld gaat verdwijnen, bekroop mij een gevoel van nostalgie. Dat werd onlangs nog versterkt bij het zien van het filmpje van de Flessenpost van Egmond aan Zee uit de 60er jaren.
Daar kwamen ze weer voorbij, Mevr. Bosman van de kapper, aan de deur met de postbode, het adres waar wij gedurende 8 jaar , een maand in de zomervakantie boven de winkel logeerden. Met uitzicht op Bakkerij vd Schinkel, waarvan Mevr. vd Schinkel op het filmpje ook nog voorbij kwam, groenteman Bas, Mevr. Bes, van de winkel waar van alles te koop is voor het strandvermaak en zoveel andere plekjes, die de revue passeerden.
En gingen dan vaak het steegje door vanuit ons logeeradres naar melkboer Kager, en wat waren ze heerlijk de ijsjes , als toetje, even snel naar de overkant naar IJssalon Pravisani .
Dan heb ik het nog niet eens over het winkeltje van Annetje Belleman, pure nostalgie, al heel veel jaren geleden. En zo zou Ik nog zo lang door kunnen gaan……
5 jaar was ik destijds toen wij voor het eerst in Egmond aan Zee gingen logeren. En nu, ruim 65 jaren later, moeten we toch minstens een paar keer per jaar weer even naar het strand, lopen van Egmond naar Bergen, maar ook toch altijd even het weemoedige rondje door de Voorstraat nemen.
Vele jaren geleden, maakte Ik dan ook als herinnering aan al die mooie jaren, deze fotocollage. Wanneer ik dan ook vele keren per dag langs deze collage loop , die in ons trapgat hangt, koester ik nog steeds al die mooie momenten, en blik ook met veel weemoed terug naar de tijden van weleer, ons Egmond aan Zee. Herma Kooper

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers

Meer 'Rechter kolom':

In de heg

24 juni 2022

Daar zit je dan ...

In een volledig groene hedera-wand zie je ineens een paars bloemetje. Best alleen zo daar in zo'n groen vlak.

Column Dorien Veerman (Monuta/Veerman)

24 juni 2022

Blunder

Het is al donker als ik mijn auto parkeer in het centrum van de stad. Boven een winkelpand woont de familie waarmee ik in gesprek ga. Via een glazen lift stap ik direct de woonkamer binnen. Zoals in een penthouse. De etage is modern en sfeervol ingericht. Een prachtige leefkeuken, grote planten, zwart staal en een mooie eiken houten vloer. Er woont een jong stel. Met hun hond en aan de box te zien een baby. Ik schat ze eind twintig/begin dertig. Een ander jong stel zit al aan de keukentafel. De twee zussen hebben hun vader verloren. Die is de dag ervoor plotseling overleden. Ze zijn gespannen en ontdaan. Ik leg ze uit wat we vandaag gaan bespreken, dat ze alles bij mij kunnen neerleggen en dat we elkaar dagelijks zullen spreken de komende periode. De dames zijn zichtbaar opgelucht. We drinken thee en het gesprek is ontspannen. Ik ervaar een bescheiden, lieve, warme familie. Het afscheid wordt gepland op een zondagmiddag. Alleen dan kan de schoonzoon van meneer erbij zijn. In verband met zijn werk. 3 weken na de uitvaart hebben we afgesproken voor een afrondend gesprek. Dit keer spreken we af in het vakantiehuis van het jonge stel. Een prachtig huisje aan de rand van de duinen. Voor de deur staat een grote glinsterende gloednieuwe sportwagen. De schoonzoon doet de deur open. In een flits zie ik aan zijn pols een duur horloge. En ik denk nieuwsgierig; nu wil ik toch weten hoe het zit. We blikken terug op het afscheid en dan vraag ik; zijn jullie ook al weer aan het werk? Waarop ik slinks oogcontact zoek met de schoonzoon. Ja zegt hij mijn werk stopt nooit. Wat doe je eigenlijk vraag ik zo nonchalant mogelijk. Ik ben professioneel sporter zegt hij. Ik denk misschien is hij personal trainer of heeft hij een sportschool. Wat voor sport vraag ik. Voetbal zegt hij. Dus ik denk misschien traint hij een amateur voetbalclub. Wat leuk zeg ik, waar? In Alkmaar. Het gesprek liep niet echt soepel. Spraakzaam was hij niet. En op dat moment had ik moeten stoppen. Maar in plaats daarvan flap ik eruit, oh bij Alcmaria? (De enige voetbalclub in Alkmaar die ik ken). Nee zegt hij bij die grote club met dat stadion. Ik verschiet van kleur. En ik krijg een flashback. Een paar dagen geleden kijk ik met mijn man (mee) op TV naar een eredivisie wedstrijd. Ik zie een keeper in een fel groene outfit close up in beeld en ik denk; die ken ik. Maar waarvan? Ach vast van TV denk ik. Ohh zeg ik (te hard) nou weet ik het, jij had van de week zo’n gif groen pak aan (waarom zeg ik dit?). Hij kijkt me raar aan en de twee zussen liggen helemaal in een deuk. Wat een blunder. Thuis kwamen ze niet meer bij van het lachen.

Delen, zelfs zonder veel woorden

17 juni 2022

Door Marion van Dam

Gemeente Bergen nodigde haar Bergense veteranen op woensdagmiddag 15 juni uit tot een samenkomst, om erkenning en waardering uit te spreken voor zij die zijn ingezet of nog steeds worden uitgezonden, in dienst van de vrede. Het betreft een bekend en belangrijk jaarlijks terugkerend evenement, als eerbetoon aan alle veteranen: jong, oud, man, vrouw, nu en in het verleden. Dit jaar was voor locatie Fletcher Hotel Restaurant Marijke gekozen, waar ieder persoonlijk werd ontvangen door burgemeester Lars Voskuil en vertegenwoordiging van het Nederlands Veteranen Instituut. Als begeleider/introducé was ik deze middag aanwezig. Na het officiële onderdeel, stelde onze burgervader voor, het gezelschap richting het terras te bewegen, waar we gefêteerd werden met lekkere hapjes en borrels. Erkenning en een klankbord blijft een leven lang wenselijk, zo niet hard nodig. Wat is het bijzonder om te zien hoe militairen van diverse leeftijden en uitgezonden naar diverse missies - Eritrea, Afghanistan, Albanië, Irak, Libanon - met elkaar kunnen delen, zelfs zonder veel woorden. Het leverde alle aanwezigen een mooie en mij ook een interessante middag op. De Landelijke Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni in Den Haag.

Adelbert 1 rond 1964

24 juni 2022

Het was een topteam

Rond 1964 hadden ze daar nog geen weet van. De tekst bij de foto vermeld dat het een topteam was en dat ze ongeslagen kampioen zijn geworden. De heren Sjaak en George Liefting verhuisden later naar ‘De Hoef’ en zouden (succesvol) in het wit van Zeevogels gaan spelen.

Reddingsboot Ubbo

24 juni 2022

"De boot moet uit"

Een gebroken mast op een catamaran of zeilboot is van alle tijden. Ook toen de reddingsboot Ubbo van de (toen nog) KNZRM nog actief was. Op 4 juni 1958 wordt de reddingboot Ubbo in dienst gesteld. De reddingboot is betaald uit een nalatenschap van Mevrouw E.G.M. Groenier-Roelofsen en vernoemd naar haar overleden echtgenoot. De reddingboot is van het type Eierland en is gebouwd bij de Gebroeders Taat in Katwijk.

Bloeiende Helm en Hazenstaart

24 juni 2022

Het lijkt zo gewoon

Helm zie je overal in Egmond, maar bloeiend veel minder. Het Hazenstaartje is tamelijk zeldzaam. Frans Tijssens zag het beiden langs de Wiardi Beckmanlaan in Egmond aan Zee.

Kolibrievlinder weer gespot

17 juni 2022

Lekkere nectar in de Valeriaan

Daar is hij weer ‘De kolibrievlinder’. Een jaarlijks terugkerende gast die zich tegoed doet aan de honing van de Valeriaan; aldus fotograaf Frans Tijssens.

Bezinkput vernieuwd

17 juni 2022

Egmond aan Zee heeft er maar liefst 410

Op de Watertorenweg ter hoogte van de Wilhelminastraat is deze week een nieuwe bezinkput geplaatst. Het is er één van de 410 die Egmond aan Zee rijk is. De put heeft als doel het overtollig regenwater af te voeren. Een plek om het in de grond te laten zakken dus. Jaarlijks worden de putten, in opdracht van de gemeente, geïnspecteerd door een firma en waar nodig schoongemaakt. In de loop der jaren raakt de put dusdanig vervuild of beschadigd dat hij zijn functie verliest en aan vervanging toe is. Op de foto een beeld van de grondige ‘verbouwing’. Inmiddels is het geheel onder de straat- en stoeptegels verdwenen en is een putdeksel het enige ijkpunt.   

Als de mussen op je tafeltje dansen

17 juni 2022

Een traktatie voor twee

Dat is weer eens iets anders dan ‘als de mussen dood van het dak vallen’. Bijgaand beeld is gemaakt op een bekend terras in Egmond aan Zee. Het musje wist precies hoe het werkte dus het zal waarschijnlijk een vaste gast zijn. En voor een mus is zo’n heerlijk kruimeltje net als een (klein) koekje voor ons en botervet zal het er niet van worden ….

28 juni 1972

24 juni 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 28 juni 1972.

21 juni 1972

17 juni 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 21 juni 1972.

Rugstreeppad: niet uniek, wel bijzonder

10 juni 2022

Kan zomaar meegekomen zijn met wat zand

Wanneer je een rugstreeppad vindt is dat meestal geen goed nieuws als je wilt bouwen. Het diertje zit in de 'rode zone' en wordt ernstig bedreigd.

Wanneer is de vuurtoren te bezoeken?

10 juni 2022

Het blijft een unieke ervaring

De zee bij Egmond kon, en kan nog steeds, zeer verraderlijk zijn. Daarom werden er in tussen 1833 en 1834 twee door Jan Valk ontworpen vuurtorens gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens in IJmuiden, werden de torens in Egmond, om verwarring te voorkomen, voorzien van rode ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon worden onderscheiden van dat van IJmuiden. In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk voorzien van een draailicht. De zuidertoren op het Torensduin werd in datzelfde jaar gedoofd en in 1915 afgebroken.

Het Waaigat

10 juni 2022

Toen het nog direct aan het duin grensde

In het Contact van 14 juni 1972, 50 jaar geleden dus, werd de kermis aan het Waaigatplein aangekondigd. Een echte Derper weet natuurlijk waar dit is maar ik als geboren Hoever moest dit toch even navragen. Het blijkt dus het buurtje links achter het busstation te zijn. Op het (nog steeds bestaande) pleintje werd de bejaardenkermis gehouden. Op de bijgaande foto’s nog wat beeld van het Waaigat uit vroeger tijden. Op foto 4 een bordje aan het huis met de ludieke tekst ‘Le Boulevard Du Waaigat’. Op foto 5 is er een deel gesloopt om plaats te maken voor de huidige flat in de Duinstraat. Foto’s: Derper beeldarchief

Parkeren op de Boulevard

10 juni 2022

Dat ging in 1982 nog heel anders

Frans Tijssens stuurde deze door hem zelf gemaakte foto in. Het was in augustus 1982. Veertig jaar terug kon je op de Boulevard in Egmond aan Zee nog 4 rijen dik parkeren. Het was ver voor de grote make-over van de Boulevard. Tegenwoordig is er slechts één parkeerstrook over aan de zeezijde. De auto's staan nu niet meer in de lengte maar in de breedte geparkeerd.

14 juni 1972

10 juni 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 14 juni 1972.

KNRM helpt catamaran in nood

5 juni 2022

Twee keer inzet Adriaan Hendrik dit weekend

Vrijdag aan het begin van de middag krijgt de bemanning van de Adriaan Hendrik alarm voor een omgeslagen catamaran ter hoogte van Bergen aan Zee. De bemanning van de Koen Oberman (Callantsoog) is op zee voor een oefening en wordt ook verzocht om ter plaatse te gaan. De reddingboot Adriaan Hendrik is na een kleine 20 minuten na het alarm ter plaatse. De catamaran wordt op sleep genomen en naar het strand gebracht alwaar de bemanning van het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) de catamaran en de opvarenden verder begeleiden. Na het opnemen van de gegevens keren alle eenheden retour station.

Nathalie Peters Koopmans

3 juni 2022

Klein gespuis

Nathalie ging haar nieuwe voorzetlens uitproberen op ‘klein gespuis’ rondom het Slotpark. Zij geeft aan; ‘het is zo leuk om het kleine te waarderen’.

Opening van Slagerij Heddes in de Hoef

3 juni 2022

In mei 1972

Op 31 mei 1972 is in 'Het Contact met de Egmonden' te lezen dat de heer A. Heddes de slagerij overneemt van de familie W. Stuifbergen. Arie zou vervolgens aan de Egmonderstraatweg jarenlang de slagerij 'bestieren'. Zoon Maurice heeft de zaak later overgenomen. Inmiddels is er in het pand 'Bed & Breakfast de Nollen' gevestigd. 

Pinck in Alkmaar te bewonderen

3 juni 2022

Dit weekeinde tijdens 'Kaeskopppenstad'

Zaterdag 4 en zondag 5 juni ligt de Egmonder Pinck in Alkmaar tijdens ‘Kaeskoppenstad’. De Pinck ligt afgemeerd aan de Voordam bij het Waagplein.

7 juni 1972

3 juni 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 7 juni 1972.

Egmondse kampioenen

17 juni 2022

Vier keer Zeevogels en één keer Egmondia

Zeevogels JO19-1 is op zaterdag 11 juni kampioen geworden. Het team, dat al zo’n 10 jaar onder leiding staat van trainer/coach Mike Twisk, werd dat in de eerste klas. Met 11 x winst, 1 x een gelijkspel en 4 verliespartijen hadden de withemden 1 punt meer dan De Foresters JO19-2. Tijdens de kampioenswedstrijd kon er eigenlijk niets mis gaan. Er mocht met meer dan 20 – 0 verloren worden van Vitesse ’22 JO19-1. Na een 1 – 3 achterstand wisten de jonge Hoevers terug te komen tot 3 – 3. Het leek erop dat de Vogels de volle winst zouden pakken maar dat lukte uiteindelijk niet. Het aansluitende kampioensfeest is flink gevierd door de mannen die grotendeels het komende seizoen aansluiten bij de selectie. De rit op de platte kar, door heel Egmond zo’n beetje, werd afgesloten met een duik in de Slotgracht.

Slagbomen slopen als hobby?

3 juni 2022

Voor de zoveelste keer geknakt

Blijkbaar schept iemand (of meer 'iemanden') er een genoegen in om periodiek de slagbomen bij de bussluis aan de Sabine van Beierenlaan in Egmond aan den Hoef eens op buigzaamheid te testen.

Nieuw informatiebord en belettering

3 juni 2022

PostaanZee "Compassie in actie"

De voorgevel van PostaanZee is prachtig opgefrist met een nieuw informatiebord. Ook de gevelletters "Compassie in actie" (het motto van oprichter Jan Ranzijn) en "PostaanZee" zijn vervangen door nieuwe exemplaren.

Mooie afsluiting van het jeugdvissen

27 mei 2022

Bij nacht en ontij

Ondanks het onstuimige weer, een dikke zuidwester 6 bft, was bijna de gehele jeugdgroep aanwezig. Er werden aardig wat botten omhoog getild van grote platen tot postzegels en ook nog 2 baarzen. Al met al is het een geslaagd seizoen geweest. In september gaan ze weer verder. Foto’s: Rob Glas

Reünie Veteranen Sint Adelbert

27 mei 2022

Twee leden in de bloemen gezet

Het Veteranen 1 elftal van Adelbert heeft van 1987 tot 2017 bestaan. Nico Liefting en Hugo Snabilie waren er al deze jaren bij. Tijdens een onlangs gehouden reünie kregen zij een oorkonde hiervoor.

Liberté en Brouwerij Egmond slaan handen ineen

27 mei 2022

Beiden voelen zich verantwoordelijk voor het behoud van horeca in Egmond aan den Hoef

Liberté Egmond aan den Hoef (voorheen Het Rode Hert) van ondernemer Koert Hans Smit gaat haar horeca-activiteiten voortzetten als proeflokaal voor Brouwerij Egmond. Liberté heeft sowieso een tijdelijk karakter, omdat Smit de hoek van Het Rode Hert in de toekomst gaat herontwikkelen. Toen Smit hoorde van de plannen van Brouwerij Egmond, aangaande de wens van het proeflokaal in het Hoever Slotkwartier, hebben partijen de handen ineengeslagen. Beide partijen voelen zich uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het behoud van horeca in de dorpskern van Egmond aan den Hoef. Gezien het feit dat de herontwikkeling van zowel Het Rode Hert als van het Hoever Slotkwartier nog enige tijd op zich laat wachten, is dit voor beide partijen een mooie kans om te laten zien wat zij Egmond aan den Hoef kunnen bieden. Zij slaan dus nu de handen inéén. Liberté gaat onder leiding van Smit tot eind 2023 verder als Proeflokaal Brouwerij Egmond.

Yvonne Munnik

27 mei 2022

De familie zwaan in de Slotgracht

Yvonne Munnik op dinsdag 24 mei: "Na regen komt zonneschijn. Eindelijk de zeven zwaantjes kunnen fotograferen. Familieleven. Zo lief".

24 mei 1972

27 mei 2022

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 24 mei 1972.

De Zadelzwam

27 mei 2022

Wel heel toepasselijk in dit geval

Ruud de Raadt fotografeerde deze zadelzwam in het bosje bij de Broekakkers nabij het complex van Sint Adelbert. Omdat deze zadelzwam in dit geval op de stam groeit gaat het onderstaande verhaal niet helemaal op maar wij willen het u niet onthouden.

Studiekring Egmond

20 mei 2022

Leuk en leerzaam

Studiekring 50+? U denkt vast aan studeren. Mis! U hoeft niet te studeren en wat jonger dan 50 mag ook hoor! In een studiekring ontmoeten 10-15 mensen met allerlei achtergronden elkaar Wij delen onze nieuwsgierigheid. Onze studiekring Egmond maakt deel uit van de landelijke studiekringen en wordt ondersteund door het Oranjefonds.

Er gaat niets boven levende muziek

20 mei 2022

Gezien: The SeaSide StringerS

Het was donderdagavond 19 mei een daverend spektakel bij Soigné in Egmond-Binnen. The SeaSide StringerS traden daar op met alleen maar eigen nummers. Lekker dansbaar en met verve ten gehore gebracht door de zangeressen Jolanda en Elina. “We kijken uit naar hun volgende optreden”; aldus de enthousiaste bezoeker Frans Tijssens.Life

Babyspullen doneren

20 mei 2022

Kan ook in Egmond

Dit jaar bestaat Stichting Babyspullen 10 jaar! In Heerhugowaard en Utrecht staan enorme hallen waar veel vrijwilligers aan het werk zijn om (aanstaande) moeders met een klein budget aan babyspullen te helpen. Elke dag worden er 35(!) baby’s in armoede geboren in ons “rijke” Nederland. Bij de geboorte krijgen ze een groot pakket met van alles erin. Kleertjes, spenen, kruiken, luiers, draagdoeken, badcapes, flesjes, speelgoed, boxkleden, beddengoed, enzovoort. Na een jaar krijgen ze het tweede pakket. In het hele land zijn inzamelpunten, waar veel mensen hun spulletjes kunnen doneren in de rode containers. Vaak zitten er nieuwe artikelen bij, maar ook heel nette tweedehandse. Wilt u ook een rode container bij uw huis? Of wilt u op een andere manier vrijwilliger worden? Kijk dan even op de site van Stichting Babyspullen. De moeders en baby’s zullen u dankbaar zijn:

Ga jij de boot in?

20 mei 2022

Of is dit jouw aanhanger?

Botenvereniging de Werf moet tijdelijk haar stallingsterrein aan de Zeeweg verlaten omdat er groot onderhoud gaat plaats vinden. Voor 1 juni moet het terrein leeg. In overleg met de gemeente is er een tijdelijk stallingsterrein gevonden. Dit is het braakliggende terrein van het voormalige zwembad. In juni en juli kunnen de boten hier gestald worden. Na deze periode is het eigen terrein weer beschikbaar maar wel uitsluitend voor leden van Botenverenging de Werf. Niet van elke boot of aanhanger die op dit moment gestald staan op het terrein aan de Zeeweg is de eigenaar bekend. Bent u de eigenaar? O kent u de eigenaar? Vriendelijk verzoek deze vóór 1 juni te verwijderen.

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug