Deel

Reacties van onze lezers

Er komen nog 30.000 windturbines bij aan de horizon. Midden op de hoofdvogeltrekroute!

Reacties van onze lezers

Geachte Redactie…

Wilt u reageren op artikelen van berichten? Heeft u ergens een mening over? Wilt u iets aanbieden, verkopen, kopen, vragen van ….
Laat het ons weten via: [email protected]


Engel Prins: ‘Er komen nog 30.000 windturbines bij aan de horizon. Midden op de hoofdvogeltrekroute!’ (25 september 2023)


Het tweelingbroertje van Marry Sprenkeling uit Egmond aan den Hoef is in september 1965 verdronken in de Slotgracht. Een dramatische gebeurtenis die het gezin diep geraakt heeft. Hoogstwaarschijnlijk hebben veel kinderen van toen, nu natuurlijk allang volwassen, dit meegekregen omdat dit gebeurde dat de school net uit ging.

Op 2 september 2023 heeft Marry, samen met haar moeder en broers en zusters, een herdenkplaatje aangebracht en onthuld op de Slotgracht. Een mooi en krachtig gebaar om de kleine Theo, toen 3 jaar oud, te herdenken. (14 september 2023)


Villa Prins Hendrik is op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die op de dinsdagochtend van 9.30 – 13.30 uur ondersteunend willen zijn. Denk aan koffie schenken/eenvoudige lunch verzorgen/eventueel assisteren bij een activiteit. De begeleiding van de Villa wordt door Renate de Graaff gedaan.
Per keer is er 1 vrijwilliger nodig, bij meerdere aanmeldingen kan er makkelijk gerouleerd worden.

Bij de Villa komen mensen uit de regio met een vorm van dementie maar wel thuis wonen. Deze mensen ervaren deze manier van opvang als heel kleinschalig, gezellig en betrokken. Is het iets voor jou of wil je wat meer informatie neem dan graag contact op: 06 – 12 95 31 09 (6 september 2023) Foto: Frans Tijssens


Afgelopen donderdag liepen oud Klok lopers 40 kilometer van Den Helder naar Egmond over het strand. Onder de naam ‘Jaap van Annie memorial’ is het een memorial voor alle Klokkers die hen zijn ontvallen. (1 september 2023) Foto: Edith Schol


De Klompenhoeve weet het volgende te melden: Een paar weken na de brand konden we weer rustig aan opstarten met verschillende activiteiten op de Klompenhoeve. Het is wennen, omdat we onze geitenstal en zuivel voor altijd moeten missen. Een gouden herinnering en voor altijd in ons hart.

Ondertussen zijn alle cliënten alweer volop aan het werk en maken we plezier met elkaar: In de grote moestuin, kantine, keuken en met al onze lieve lammeren, paarden en kippen. Vandaag mochten we zelfs weer een paar van onze allerliefste knuffelgeiten ontvangen, wat hebben we ze gemist!

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe werkplaats zodat we daar weer mooie dingen kunnen maken. Er wordt het komende jaar nagedacht welke dagbesteding nog meer ontwikkeld kan worden op de Klompenhoeve. En binnenkort zullen we onze laatste kazen verkopen. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. (23 augustus 2023)


Naar aanleiding van het schrijven van Peter Lassooy aan de 7 stichtingen van het Slotkwartier (eerder gepubliceerd op 10 augustus) onderstaand de reactie van Hans van den Berg hierop:


Beste Peter Lassooy,

Naar aanleiding van je reactie in Flessenpost wil ik even wat onjuistheden rechtzetten;

• Dit “verhaal” is niet namens de zeven in het Slotkwartier actieve stichtingen geschreven, maar een persbericht van de Stichting Hafre Prod. , de huurder van Hoeve Overslot sinds 1998 naar aanleiding van de huuropzegging door de gemeente Bergen per 1 november as.

• Er wordt nergens gesteld dat een proeflokaal niet welkom is in het Slotkwartier, integendeel, wij juichen de komst van het proeflokaal juist toe, maar niet ten koste van de unieke Wunderkammer met schelpen kabinet in stal en woonhuis van Hoeve Overslot. Er zijn nog genoeg horecalocaties te vinden in Egmond waar een proflokaal kan worden gevestigd en wij opperen zelfs de mooiste locatie, namelijk het braakliggende terrein van de gemeente, in de volksmond het “Landje van Bangkoe” naast de slotfundamenten, gratis parkeren voor de deur en een zichtlocatie vanaf de Hoeverweg. Er is geen betere horecalocatie te verzinnen, en in een eerder overleg was ook de directeur van het Proeflokaal enthousiast.

• Er vind helemaal geen stemmingmakerij plaats tegen de brouwerij, integendeel, een prachtig initiatief en op de juiste plek, namelijk op een industrieterrein waar industrie hoort. Overigens kun je in Overslot ook gewoon een biertje van Brouwerij Egmond bestellen, naast o.a. het in België gebrouwen Lamoral Bier.

• De reden dat er geen brouwerij met proeflokaal op het landje van “Bangkoe” mocht komen was juist vanwege de industriële brouwerij, en wellicht had het postmoderne ontwerp van Maarten Min (vooral glas en staal) hier ook nog iets mee te maken.

• In de door de brouwerij ingediende plannen is er rondom, zowel voor als achter, terrassen voor het proeflokaal ingetekend, dus voordat de muziek bij ons begint of als het pauze is en na afloop, kunnen mijn bezoekers buiten alleen maar terecht op het terras van het proeflokaal. Geen wenselijke situatie voor ons.

• Je zegt dat je graag wil samenwerken met ons, bijvoorbeeld door jullie bier te verkopen. Dat doen we dus al, ondanks het feit dat er de laatste jaren nog nooit een vertegenwoordiger van de brouwerij bij ons is langsgekomen om eens te praten.

• Wat betreft de rondleiders en de geschiedenis, kan ik heel duidelijk zijn. De gemeente heeft heel duidelijk gesteld dat de nieuwe horecaondernemer in het Slotkwartier geen activiteiten mag ontwikkelen die al door de andere stichtingen gedaan worden, zoals rondleidingen en verhalen over de geschiedenis van de Egmonden. Dit is het terrein van Stichting Historisch Egmond.
Er is wat mij betreft geen strijd, en binnen de zeven stichtingen is er alleen maar eensgezindheid. Een proeflokaal in het Slotkwartier is een mooie aanvulling op het geheel, echter niet ten koste van een publiekstrekker als Wunderkammer Nicolaes Witsen dat met heel veel liefde en geheel met eigen middelen is gerealiseerd moet wijken voor een commercieel horecabedrijf.
Daarbij heeft de gemeente een provinciale subsidie ontvangen van 430.000 euro voor verduurzaming en verbouwing van Rijksmonumenten met een culturele invulling. Dus vanwege ónze culturele activiteiten en niet ten bate van een aan een brouwerij gelieerd horecabedrijf.
Met vriendelijke groet, namens stichting Hafre productions en de meer dan 1250 bezoekers van de wunderkammer die in Overslot geen proeflokaal willen.

Hans van den Berg (14 augustus 2023)


Geachte 7 stichtingen van het Slotkwartier,

Hierbij mijn reactie op het verhaal van Hans van den Berg dat hij doet namens de 7 stichtingen van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef.

Hierin stelt hij dat het Proeflokaal van Brouwerij Egmond niet welkom is in het Slotkwartier en draagt daarbij een aantal drogredenen aan. Er vindt al enige jaren stemmingmakerij plaats tegen de brouwerij. Brouwerij Egmond heeft hier nooit tegen geageerd en probeert met charmeoffensieven haar goede bedoelingen te tonen. Recent nog een donatie aan de Slotkapel. Het wordt nu tijd voor een ander geluid en ik doe dit als bedenker van Sancti Adalberti op persoonlijke titel.

Een stukje geschiedenis
Toen rond het jaar 1130 abt Wouter het bestuur van de abdij op zich nam en een hoeve schonk aan heer Berwoud kon hij niet bevroeden dat in de eeuwen daarna er steeds maar weer onenigheid zou zijn. Uit de hoeve groeide het Slot op den Hoef. De heren van Egmond beschouwden zich als de beschermheren van de abdij. Niet altijd tot wederzijds genoegen. Een brutaal optreden is bekend uit het jaar 1361, toen Jan van Egmond met zijn helpers steeds weer rooftochten ondernam tegen het klooster, de poorten met geweld openbrak, de monniken met getrokken zwaard tot aan het hoofdaltaar vervolgde en zakken vol fruit uit de boomgaard liet stelen. Hij liet zelfs de prior binnen de abdijmuren door zijn helpers om het leven brengen.

Dit is slechts een van de verhalen over de vaak slechte relatie tussen de abdij en Egmond aan den Hoef. Ook nu lijkt het er op dat de huidige ‘Heren van Egmond’ de genen hebben van hun voorouders en een goede verstandhouding met de abdij en het abdijbier schuwen.

Een stukje recente geschiedenis
Al jaren lang is de ontwikkeling van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef een onderwerp van discussie tussen de gemeente, de belangengroepen en de bewoners. De behoefte bestaat om het historisch waardevolle gebied meer in het centrum van de belangstelling te plaatsen.
In 2006 is de officiële start van de gemeente voor planvorming en gebiedsontwikkeling. Er wordt een brainstormgroep opgericht met bewoners en stichtingen van het Slotkwartier, waaronder Hans van den Berg. Ik maak deel uit van de brainstormgroep als deskundige landschap en cultuurhistorie (Sancti Adalberti bestond nog niet). Het uitgebreide plandocument van de Hollandsche Stadsherstel haalt het niet.

In 2009 is Brouwerij Egmond opgericht en wordt gezocht naar een locatie voor een eigen brouwerij. Als dat bij de abdij niet lukt wordt gezocht in de andere Egmonden.
Als in 2011 een structuurvisie van de gemeente verschijnt, lijkt het er op dat Sancti Adalberti naadloos past in dat plan. Het merk is gebaseerd op de cultuurhistorie en legt de link tussen de abdij van Egmond en de geschiedenis van Egmond aan den Hoef, dat ooit vanuit de abdij werd gesticht. Een brouwerij en een proeflokaal kunnen het gebied nieuw leven inblazen.

Er volgt een langdurig proces. In juli 2016 sneuvelt een poging om de verschillende gebruikersgroepen gezamenlijk tot een lange termijn visie voor het Slotkwartier te laten komen.
Op 27 oktober 2016 besluit de gemeenteraad kaders te stellen voor de restauratie en de daarop volgende functionele invulling van de panden van het Slotkwartier.

In februari 2017 gaat een initiatiefgroep van start en trekt nauw op met portefeuillehouder Hugo Snabilie en de ambtelijke organisatie die is betrokken bij het Slotkwartier. De initiatiefgroep presenteert haar plannen in augustus 2017. De in november aangepaste plannen bieden de mogelijkheid voor een proeflokaal in Hoeve Overslot. Op 1 februari 2018 liggen de definitieve ruimtelijke en functionele kaders vast. Brouwerij Egmond wacht het rustig af.

Bankoe
Verwonderlijk is dat Hans van den Berg namens de 7 stichtingen nu weer het landje van Bankoe naar voren brengt. In 2015 is Brouwerij Egmond in gesprek gegaan met de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken om daar een brouwerij met Proeflokaal te vestigen.
Architect Maarten Min maakt schetsen die aansluiten bij de historische omgeving. Op papier verrijst een brouwerij met een capaciteit van 3.000 hl met proeflokaal. Het plan ondervindt veel weerstand bij de belangengroepen en sneuvelt in schoonheid.

Waar is men nu zo bang voor
Zoals ik al eerder aanstipte gaat het hier om drogredenen en navelstaarderij. Ik citeer Hans van de Berg: ‘straks komen ze bij mij op het kleinkunstpodium muziek luisteren, maar hun biertje bestellen ze bij Sancti Adalberti’.
Ik weet zeker dat Brouwerij Egmond met plezier het bier aan Hans zal leveren. Het hoort daar gewoon. Nu wordt er Belgisch speciaalbier verkocht. Brouwerij Egmond wil in de toekomst graag samenwerken met Hans (Stichting Hafre).

Stichting Historisch Egmond is bang dat de rondleiders van de brouwerij de geschiedenis gaan vertellen, terwijl dat de taak is van Stichting Historisch Egmond… Welnu, de geschiedenis van de Egmonden kan je niet claimen. Als je maar wel allemaal hetzelfde verhaal vertelt. De rondleiders van Brouwerij Egmond hebben een gedegen cursus gekregen en vertellen de geschiedenis van de Egmonden met nadruk op de komst van Adelbert en de abdij van Egmond. Stichting Historisch Egmond weet veel meer van die geschiedenis en geïnteresseerden zullen daar zeker een bezoek brengen. Ook daar zoekt Brouwerij Egmond de samenwerking en verbinding.

Kortom
Beste Heren van Egmond, laten we de strijdbijl begraven en gezamenlijk optrekken om de Egmonden op de kaart te zetten.

Peter Lassooy
Bedenker Sancti Adalberti.
Oprichter Brouwerij Egmond.
Auteur Monnikenwerk – het landschap van Noord-Kennemerland en de invloed van de abdij van Egmond daarop.
Bedenker Monnikenpad.
(10 augustus 2023)


Gerucht PostaanZee gaat stoppen!!
PostaanZee meldt dat: Er gaan geruchten dat PostaanZee weg gaat. Dat is niet zo! Wij zitten voorlopig nog goed in het oude VVV-Kantoor. We hebben net een nieuw interieur doordat we een erfenis hadden ontvangen. Mooie nieuwe lichtgewicht tafels en stapelbare stoelen. Wij moeten wel per 1 april 2024 met onze voorraad boeken uit het oude postkantoor. Dus aankomende periode is het opheffingsuitverkoop tijdens de boekenmarkt. Kom je vanmiddag nog wat boeken, puzzels, stripboeken of handgemaakte kaarten scoren? (4 augustus 2023)


De verkeerslichten aan de Dr. Wiardi Beckmanlaan (tegenover nummer 75) in Egmond aan Zee zijn op donderdag 27 juli afgekoppeld. Dit is gebeurd op initiatief van de gemeente. Door veelvuldige storingen vormde de stoplichten een risico voor de verkeersveiligheid. De gemeente gaat aan de slag met alternatieve mogelijkheden om het oversteken veiliger te maken. Hierover volgt later meer informatie.

Deze mededeling van de gemeente Bergen zorgde voor veel reacties op Facebook. Veel Derpers zijn bang voor de verkeersveiligheid zonder de verkeerslichten, vragen zich af waarom deze niet eerder hersteld/opgeknapt zijn en dat er terplaatse veel te hard gereden wordt. Anderen wijzen op de aanwezigheid van een zebrapad terplekke en als iedereen zich aan de regels gaat houden er niets aan de hand is. (27 juli 2023)


Na een fantastisch Zomerfestival Egmond (hulde aan de organisatie) kunnen de foto’s bij Bouwmarkt Egmond worden opgehaald. Tot snel!  (20 juli 2023)


Afgelopen donderdag ging meester Rob de Boo met pensioen. Dat is natuurlijk jammer maar Obs de Driemaster maakte er een hele feestelijke dag van! Meester werd ’s morgens opgehaald in een heuse Porsche Panamera en onthaald met gezang en een erehaag op het voorplein!

Rob de Boo is acht jaar directeur geweest van de Driemaster. Hij begon in zijn geboorteplaats Amsterdam in het onderwijs. Van 1981 tot 2014 was hij werkzaam in Groet. Daarna zette hij zijn carrière voort in Egmond aan Zee. (13 juli 2023)


De brand op De Klompenhoeve – In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juni is er een grote brand uitgebroken in de geitenstal van zorgboerderij de Klompenhoeve aan de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef. Op de Klompenhoeve (een onderdeel van Esdégé Reigersdaal) wonen 10 mensen en een begeleider.
De organisatie meldt zelf op donderdag 22 juni: Zeer verdrietig nieuws. Door een vreselijke brand op onze mooie werkboerderij vannacht, zijn wij tot nader order gesloten voor dagbesteding. Ook de zuivel/kaasmakerij en boerderijwinkel zijn gesloten. Alle mensen en dieren zijn gelukkig veilig. Zodra we meer nieuws hebben zullen wij de informatie delen. Zie onderstaand enkele updates die De Klompenhoeve zelf gaf.


5 juli 2023 – In het kader van de foutieve berichtgevingen omtrent onze geliefde geiten, willen wij kenbaar maken dat zij, zoals Theo Dekker hieronder vol passie -en juist- uitlegt, een goed en liefdevol nieuw thuis hebben én krijgen. Hier hebben wij met man en macht aan gewerkt.
Wij willen graag in positieve richting kijken en zullen daarom ook niet verder ingaan op foutieve nieuwsberichten. Wij hopen dat dit bericht hiermee opgehelderd is.

4 juli 2023 – Theo Dekker, geitenhouder in Schagerbrug heeft 100 geiten op zijn erf staan die tot de brand bij de Klompenhoeve stonden. Vanmorgen onder het melken werd ik gebeld door SBS 6. Dit naar aanleiding van de vreemde berichtgeving van NH Nieuws. De dame las me een “quote “ voor uit het artikel waarin er de vrees bestond dat de geiten waarschijnlijk zouden worden afgemaakt. Nou dat komt lekker binnen hier terwijl we juist die geiten net in de melkstal hebben staan. Ik heb meteen duidelijk gemaakt dat dit artikel van NH Nieuws verschillende onwaarheden bevat en dat er totaal geen sprake is van het “ afmaken” van de dieren. De bewuste geiten zijn hier ontzettend op hun gemak, ze eten onwijs veel en “ vliegen “ de melkstal in.
Ook de andere geiten van Zorgboerderij De Klompenhoeve zijn goed opgevangen en ik neem mijn pet af voor Manon, Esther en Rémy die ontzettend veel werk hebben verricht om de dieren te blijven verzorgen. Wat een kanjers!
Natuurlijk snap ik dat er een medewerker anoniem zijn verhaal doet uit boosheid frustratie en heb begrip voor de emoties. Minder begrip heb ik voor de journalist van dit totaal overbodige artikel. Ze had beter research moeten doen naar de mensen die er voor gezorgd hebben dat de beesten prima verzorgd worden en dat de rest ook allemaal geregeld gaat worden. Ik heb de journalist vanmorgen gebeld. Een boer en een journalist in discussie. Afijn, alweer een vreemde dag. Zit de hele dag al te twijfelen of ik op het bericht zou reageren. Bij deze ff de frustratie van me afgeschreven….. en weer door!


Dinsdag 27 juni – Zonnig bericht van onze paarden! Het gaat goed met ons. We zijn minutieus nagekeken en onderzocht door onze top veearts. Hij heeft ons volledig gezond en gelukkig verklaard. Dit zal vast wel te maken hebben met onze rust vakantie naar wei-land. Geen palmbomen, wél heerlijk gras.

Maandag 26 juni – Warme melk is niet alleen iets voor in de winter! In deze hitte gaat het melken op locatie ook ‘gewoon’ door. Hoewel het voor ons én voor de geiten natuurlijk helemáál niet gewoon is momenteel… Onze ongelofelijke toppers van de veehouderij (en bijspringers van andere afdelingen) werken kei- en keihard en wat zijn we *ONTZETTEND* trots op hen.

Zaterdag 24 juni – Achter de wolken schijnt de zon, na regen komt zonneschijn. Na brand en verdriet komen lieve mensen hulp aanbieden en liefde tonen. Zoals bekend gaat die laatste vaak door de maag. Drie restaurants uit Egmond aan zee hebben heel erg lief, catering aangeboden aan onze bewoners. Dit wordt zo erg gewaardeerd! Wat fijn om zoiets positiefs te kunnen delen. Nautilus aan Zee – Beach Club Chill – Brasserie Santiago – Dank, lieve mensen

Vrijdag 23 juni – Daags na de brand. De schade wordt opgenomen. Man en macht werkt om de situatie te verbeteren. Ons hart is verwarmd en dankbaar door alle hulp, lieve berichten, bloemen en eten van de schatten van mensen in onze omgeving. Dat doet ons zeer goed! We doen alles stap voor stap, plannen maken we per dag, en de teamspirit staat hoog in het vaandel. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dit met jullie delen.


Mark Zwart – Verleden week bezoek gehad van een ooievaar. Heeft een hele nacht op de lantaarnpaal de boel bekeken. Mooi plaatje op de Zandweg in Egmond aan den Hoef. Nu wachten op wat gaat komen …


Lekker prutten – Dit is blijkbaar weer de tijd dat sloten worden uitgebaggerd, kanten schoongemaakt, dan wel gemaaid en hier en daar de bodem wat ‘verplaatsen’. De afgelopen periode was het langs de weg, het fietspad en nu dus ook in de sloot raak. Bij de vroegere Klaverplaats bij de Slotgracht werd het tijd om de zaak wat uit te diepen. Goed dat het niet hoefde zoals met de Slotgracht ooit gebeurde: met het handje…


Een hagedis. Dat is nou jammer. Je ziet ze bijna nooit en dan wordt hij ook nog platgereden op de Van Oldenborghweg. (foto: Frans Tijssens)


Ook in de Egmonden liggen veel peuken. De Gemeente doet er volgens mij goed aan ook een peukenzuiger aan te schaffen. Hoe denken andere bewoners daarover? vr. gr. Mw. M. Vos  Zie foto 2 en 3. Mail je reactie naar [email protected]


Voor wie het nog niet weet …. zaterdag 3 juni van 09.00 tot 14.00 uur is de grote rommelmarkt op het Kerkplein in Egmond-Binnen. Georganiseerd en ten bate van Muziekvereniging Eensgezindheid.


Aanvoerder Sven Vermeeren heeft afscheid van Zeevogels 1 genomen.  Hij heeft zo’n 250 wedstrijden voor het vlaggenschip van de Hoever voetbalvereniging gespeeld. Helaas kon Sven geen voetballend afscheid vieren. Hij liep op zondag 2 oktober 2022 een zware blessure op. In de thuiswedstrijd tegen Con Zelo probeerde de verdediger de bal binnen te houden en een botsing met de dug-out te vermijden. Hierbij bleef zijn standbeen staan en viel hij met zijn lichaam over dat standbeen. Zijn kniepees scheurde volledig af. ,,Een hard gelag”, vertelde de dertigjarige aanvoerder destijds gelaten. Het was zijn laatste actie voor Zeevogels 1 geweest. Op zondag 21 mei werd Sven door voorzitter Monica van Hemert in de bloemen gezet en kreeg ook nog een fotocollage. Van zijn ploeggenoten ontving hij een ingelijst en gesigneerd shirt.


Op zondag 14 mei is Egmondia voorzitter zijn Jan de Jong Erelid geworden van de Derper voetbalvereniging. Omroeper en verslaggever van RTV80, Kees Kager werd Lid van Verdienste. Op de foto de twee mannen met hun vrouwen en een deel van het Egmondia bestuur. Foto: Rob Glas


Op zondag 14 mei speelt Egmondia de laatste competitiewedstrijd op de Lange Plas. Om thuiswedstrijden aan te kondigen bezorgt Cor Kager al jarenlang de wedstrijdposters bij de diverse Derper ondernemers. Was het deze week voor het laatst of gaat Egmondia (onder eigen naam) nog op eigen bodem een nacompetitie wedstrijd spelen? Hoe dan ook … iedereen die de blauwhemden een warm hart toedraagt is van harte welkom om de wedstrijd tegen Sint Boys (aanvang 14.00 uur) bij te wonen. Ben je ook mooi op tijd voor de derde helft.
Foto: Annet Groot


In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 mei heeft een idioot of hebben idioten stenen rond een lantaarnpaal uit de grond gehaald en op de weg gelegd. Samen met een soort van plaat. Dit was op de kruising Egmonderstraatweg/Sportlaan/Voorstraat. Dankzij kordaat optreden van een voorbijganger en de politie is erger voorkomen. Wat bezielt je om dit te doen. Je moet er toch niet aan denken dat …..


De foto en het bericht over de opening van Bar Dancing Paal 38 aan het Pompplein heeft heel wat reacties opgeleverd. Het was in 1973 dus 50 jaar terug. Onderstaand een greep uit de reacties:

Pracht tijd meegemaakt. Heen en weer hobbelen tussen ’t Swintje en de Paal. Super gezellig altijd in de paal. Prachtige tijd. Toen was stappen in Egmond super. Dorp hoefde je niet uit. Ze kwamen naar Egmond toe om te stappen. Wat een tijd. Mooie tijden! Goeie ouwe tijd….. Heerlijke tijd. Kees Zwaan stond bij de deur.  Zo’n mooie tijd, zoveel herinneringen aan de Paal. Ik woonde toen nog in Amsterdam maar kwam gewoon samen met mijn broer op het brommertje richting derp. Prachtige tijd. Joke Krab en Ab wat hebben we het altijd gezellig gehad. We hadden een vaste tafel tussen de heren en dames WC. Ja dat vergeet ik niet meer. Er mocht echt niemand anders staan, hihi. Ik zie jullie nog zitten het was een super gezellige tijd voor ons wel hard werken maar ook heel gezellig ongelooflijk hoe snel alles gaat. En daar naast studio 17 was een mooie tijd. Mijn favoriete periode heerlijk gestapt in de paal. Zo gezellig altijd…..in die tijd kon je ook de 11 kroegen tocht doen! En eerste deun was ook altijd super. Dat was een soort van tweede thuis. Heel gezellig altijd. Op zondagmiddag zaten we te wachten op het muurtje tot we erin mochten! Ook met 30°graden hitte. Ach memories onze hele jeugd daar doorgebracht. Echt hé. Denk er zo vaak aan terug. Hahaha prachttijd met mooie herinneringen. Wat was het daar gezellig. Toen nog mooie muziektenten gezellige tijd. Jawel, vergane glorie. Zoiets komt nooit meer terug fantastische tijd. Nee die tijd komt zeker niet meer terug, alles kon toen. (26 april 2023)


Voor een Europese wedstrijd verblijft AZ altijd een nachtje in een Egmonds hotel. Na de winst op Anderlecht (na strafschoppen) op donderdag 20 april schrijft Rob Glas van De Zee: ‘Wat een avond …. AZ wint en ik vraag mij af of dat nou komt door het Egmondse strand en het snuiven van de zilte lucht. Ik liep even heerlijk langs de vloedlijn en de lucht was prachtig’.


Zorgcirkel Agnes meldt op donderdag 13 april 2023: Hoe bijzonder is het dat je na 45 trouwe dienstjaren op dezelfde locatie je pensioen gerechtigde leeftijd behaalt. Dit is collega Ina van de Giesen gelukt. Vanmorgen na mooie woorden in ontvangst te hebben genomen, verwend met prachtige boeketten, cadeaus en kaarten neemt Ina nu echt afscheid. Ina hééél hartelijk dank voor al jouw goede zorgen. Wat gaan we jou missen. Maar geniet vooral heel lang in goede gezondheid van je welverdiende pensioen. Het is je gegund.


De Protestantse kerk in de Egmonden schenkt alle Egmondse scholen tweeduizend euro. De diaconie geeft jaarlijks geld aan mensen en organisaties die dit hard nodig hebben. Voorbeelden zijn steun aan projecten tegen droogte in Afrika, slachtoffers van rampen zoals de recente aardbeving in Turkije en mensen die in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld een school willen opzetten of een boerderij willen runnen.
De laatste tijd hoorden zij van scholen in Egmond aan Zee dat zij sparen voor bepaalde uitgaven die nodig zijn. Toen dachten ze: laten we dit jaar de donatie aan de Egmondse scholen geven. Waarom het doel niet een keer dichtbij zoeken in plaats van ver weg.
De PKN kerk schonk het geld onlangs aan de basisscholen De Driemaster en De Branding in Egmond aan Zee, De Kiem in Egmond aan den Hoef en De Windhoek in Egmond-Binnen (7 april 2023).


FliereFluiters Toneel speelde vorige week 4 avonden in Dorpshuis Hanswijk de klucht ‘Tel uit je winst’. Zoals altijd staan er acteurs op het podium maar daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers actief en nodig achter de zogenaamde schermen. Daarom een heel terechte boodschap aan hen: “Tijdens de speelweek zijn het niet alleen de spelers die deze week fantastisch hebben gemaakt, want zonder deze toppers was het ons niet gelukt. Dikke shoutout naar onze niet Spelende-Leden en Helpende-Handen die ons hebben geholpen”!


Flierefluiters Toneel speelt op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart in Dorpshuis Hanswijk de voorstelling “Tel Uit Je Winst!”. Mis dit hilarische stuk niet! Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.flierefluiters-toneel.nl


Wow… wat een aanmeldingen voor de actie ‘Word Dorpsjutter’. Er kan echt niemand meer bij! Voor degene die zich hebben aangemeld tot zaterdag 18 maart a.s. Deze actie is een samenwerking van Gejut, Restaurant Natuurlijk en Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee (17 maart 2023).


Eén waxinelichtje, één bosje bloemen, één potje met narcissen en één bakje violen. Geplaatst op een doorleefde houten picknicktafel. Het zijn de enige aanwijzingen die prijsgeven dat rond deze plek een 16-jarige dorpsgenoot om het leven kwam. Deze verschrikkelijke gebeurtenis vond plaats op maandagochtend 6 maart op de Voert in Bergen (9 maart 2023).


Woehooo! Bij Zorgboerderij De Klompenhoeve aan de Hoeverweg zijn de eerste lammeren van 2023 geboren. Op naar een mooi lammeren seizoen (2 maart 2023).


Vierhonderdtwintig personen erbij in 2022 ten opzichten van 2021 in de gemeente Bergen (NH) aldus het CBS. Zie de afbeelding voor de details. Details over Egmond zijn helaas niet bekend. (24 februari 2023).


Op woensdagavond kreeg de Egmondse brandweer een melding van een autobrand aan de Rooseveltstraat in Egmond aan Zee. Door de lekkende brandstoftank was de brand moeilijk te blussen. De geparkeerde auto is vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken. Dat blijkt uit camerabeelden. Hierop is te zien dat een persoon die bij de auto staat snel wegloopt. De politie onderzoekt de zaak. (17 februari 2023)


Timmerdorp Egmond aan Zee 2023, de leukste week van het jaar voor de jeugd, is van maandag 7 tot en met donderdag 10 augustus. Het zal weer plaatsvinden in de duinvallei achter het oude gemeentehuis. De kinderen kunnen online ingeschreven worden op de site: https://timmerdorpegmondaanzee.nl/    (10 februari 2023)


Kom alvast in beweging en zet de data op de kalender! Voor je het weet loopt het al richting juni…
Wandel van 5 t/m 9 juni 2023 mee met de Avond4Daagse Egmond! (2 februari 2023)


ATTENTIE-ATTENTIE: Wegens omstandigheden komen wij niet meer naar Egmond-Binnen op het Kerkplein met onze viskar. Met de nieuwe Europese regelgeving kwam onze vergunning op de tocht te staan en heb ik op voorhand een andere standplaats gezocht (en gekregen in Wormer) voor het geval ik niet mocht terug komen in Egmond Binnen. Wij willen iedereen bedanken voor de jaren klandizie bij ons. Mvg Frank en Suus Molenaar (24 januari 2023).


Overslot maatschappelijk nuttig als kledingbank
Hoe ver moet je zoeken voor een onderkomen voor de kledingbank als je Overslot, met prima parkeervoorziening ter beschikking hebt. Eigendom gemeente, maatschappelijk nut, hoeft niet verbouwd en geen gedoe met horeca en kabaal en minimaal gebruik door een uitbater/uitbuiter. Kortom, Overslot wordt dan eindelijk nuttig en bespaart heel veel kosten. (Tekst Bern Roks, 13 januari 2023)


De in Brunssum woonachtige oud-Egmonder Paul was op dinsdag 20 december betrokken bij een verschrikkelijk gezinsdrama. Ina Jonker geeft een update voor de mensen die zich afvragen hoe het met Paul gaat:

Update 15 januari 2023: Mensen vragen hoe het met Paul gaat. Ik vind het lastig om daar antwoord op te geven. Het is een wonder dat hij dit overleefd heeft volgens de artsen. Als we kijken vanwaar hij vandaan komt vanaf 20 december gaat het al wat beter met Paul maar hij heeft nog een enorm lange weg te gaan. Bij Paul komt nu ook steeds meer het besef en de boosheid dat hij niks meer kan en het waarom. Medisch gezien gaat het ‘goed’ lichamelijk gewoon kut. Iedereen die Paul kent weet dat stilzitten en vervelen niet in zijn woordenboek voorkomt, en nu hij ook nog eens bijna niks kan zien kan hij weinig anders. De verschillende therapieën worden nu rustig opgestart omdat hij na zo’n therapie gewoon helemaal kapot is. Ook zeggen wij hem dat hij niet moet kijken naar wat hij niet kan maar vooral naar wat hij wel kan. Gisteren hebben Natas en Milan hem zien staan met behulp van een speciale tafel, dit kost hem super veel energie en kracht. De trots straalt dan van hem af. Zelf hoopt hij ver te komen en dat hopen wij natuurlijk ook. Hij is in goede handen en met zijn wilskracht zal hij heel ver komen. De oude Paul zal hij nooit meer worden. Lieverd, Jij bent Natas der rots in de branding en Natas die van jou. Ik ben trots op jullie kanjers! Paul jij hebt de mooiste engel op je schouder die jouw in je oor fluistert dat je moet doorzetten. Lieverds zet hem op en wij en nog vele andere mensen helpen jullie en staan jullie bij.

Update woensdag 4 januari: We komen net bij Paul vandaan met z’n allen want hij is natuurlijk jarig vandaag. We hebben met 11 man rond zijn bed gestaan (met uitzondering). Zijn kamer was mooi versierd, een vlaai voor de verpleegsters, vlaai op zijn werk. Het mooiste cadeau voor hem vandaag was dat hij eindelijk lekker gedoucht is.
Er is een gesprek met de arts geweest en medisch gezien kunnen ze niks met/voor hem doen. Het is nu wachten totdat het revalidatiecentrum plek heeft en dan kan het echte werk beginnen. Daar heeft hij ook nog een lange weg te gaan, maar hij is nog jong en kan ver komen. Of hij 100% de oude wordt kan niemand zeggen, maar Paul heeft de instelling om heel ver te komen.

Korte samenvatting: Zijn rechter hersenhelft is beschadigd waardoor hij links uitval heeft. Hij kan zijn linker lichaamsdelen niet bewegen. De kogel gaan ze niet verwijderen omdat de gevolgen groter zijn dan waar we nu mee te maken hebben. Zijn zicht is beperkt. Hij ziet alleen wat recht voor hem is en aan zijn rechterkant. Maar ook dat niet 100%. De neuroloog vind het een wonder dat hij dit na kan vertellen.

Over het drama op dinsdag 20 december 2022: De man die door de politie verantwoordelijk wordt gehouden voor het doodschieten van Gianna (14) in Brunssum, is zelf overleden. Dat bevestigt de politie. Na de schietpartij schoot Léon B. (39) zichzelf neer. Dinsdagavond 20 december zijn drie gewonden afgevoerd door een ambulance. Voor Gianna komt iedere vorm van hulp te laat; zij is dan al overleden.
Onder de gewonden bevinden zich de inmiddels overleden schutter Léon B. – een bekende van de familie – de 38-jarige moeder en 40-jarige stiefvader van het doodgeschoten meisje. Tijdens de schietpartij zijn naast Gianna nog drie kinderen in de woning aanwezig, meldt de politie. Deze kinderen zijn inmiddels door familie opgevangen.
De stiefvader ligt nog altijd met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Moeder is geraakt, maar inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.
Het is vooralsnog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Er is forensisch onderzoek verricht in het huis van het gezin. Er zijn ook vijf getuigen gehoord. Tot een strafzaak zal het echter niet meer komen. Met het overlijden van Léon B. stopt meteen alle vervolging.

Buurtbewoners zijn verbijsterd, maar weten niet wat zich heeft afgespeeld en al helemaal niet wat de aanleiding was. Het gezin stond goed bekend. Moeder runde een kapsalon vanuit huis en de stiefvader werkte bij VDL in Born. Twee kinderen zitten op de basisschool en Gianna zat net als haar jongere broertje op de middelbare school.

Later in de middag zit een man huilend op een muurtje tegenover het huis. „Ik ken dit gezin, ik ben er kapot van. Ze deden geen vlieg kwaad. Gianna was een heel lief meisje, gewoon zo’n meid die met haar rugzak naar school gaat. Veel te jong om ooit iemand kwaad te hebben gedaan en die wordt dan gewoon uit het leven geschoten. De stiefvader is gewoon een fijne vent. Hij bakt bijvoorbeeld oliebollen voor de straat. Zo stonden ze in het leven. En dat is nu kapotgemaakt, voorgoed.” (6 januari 2023)


In de Voorstraat zijn afgelopen week de pmd afvalcontainers afgeleverd voor de woningen boven de winkels. Die bewoners willen dat niet, maar krijgen een half jaar bedenktijd. Als ze dan nog niet willen worden ze opgehaald. Tot die tijd blijven ze in de Voorstraat staan. Ziet er gezellig uit toch? (Tekst en foto Sjef Kenniphaas, 24 december 2022)


Op tijd opgeruimd… Net als je denkt zal dat wel goed gaan, komt het inderdaad goed. Deze mobiele wc, dranghekken en kabel horen nog bij de ‘glasvezelleggers’. Blijkbaar even neergelegd onder toeziend oog van Lamoraal van Egmont om later op te halen. Ze lagen er echter al even en dan bekruipt je heel langzaam het gevoel dat het misschien wel verstandig is om die zaken voor Oudjaarsnacht weg te halen. Dat vonden de mannen zelf blijkbaar ook, want net voor het weekend is de boel opgeruimd. Maar goed ook, anders zijn er altijd wel weer creatieve geesten die je willen ‘helpen’ met opruimen. (23 december)


Bericht voor iedereen die zijn/haar fiets bij de bushalte aan de Sabine Van Beieren in Egmond aan den Hoef zet. Bevestig deze ook aan die paal. Nu liggen er 3 fietsen in de sloot en dat is niet de eerste keer! Foto: Nathalie Peters Koopmans (16 december 2022)


Vandalisme, brandstichting, vuurwerkbommen en intimidatie…
Een aantal jongeren heeft weer nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan het boek van de Egmonderstraatweg en omgeving. De politie/de wijkagent van Egmond Politie Noord-Holland – Noord Holland Noord weet wie de daders zijn. Ze komen uit de Hoef en uit Egmond aan Zee maar kunnen er weinig aan doen omdat ze niet op heterdaad betrapt worden…. Komt de politie na een melding? Ze zien de auto en lopen een paar meter de bosjes in en niemand ziet ze meer. Dapper.

Zaterdagnacht (4-12, 02:45) zware vuurwerkbommen en ze hebben gestaan/gesprongen op een auto. Grote financiële schade tot gevolg.
Vrijdagnacht (3-12, 23:45, en 02:10-03:15) zware vuurwerkbommen, lantaarnpalen gesaboteerd en de Brandweer Egmond aan Zee die strobalen moet blussen.
Zaterdagnacht (20-11) de schaftkeet van Stam En Co op z’n kant gegooid
Zaterdagnacht (13-11) zware vuurwerkbommen en ingebroken in geparkeerde auto. Ruim 1.000 euro schade.
Eerder: raam van een woning ingegooid
Elk weekend prullenbakken in de fik steken, WC/dixie afbranden, lantaarnpalen saboteren.
En dit is al 1,5 – 2 jaar aan de gang…

Heb je een vermoeden (of weet je) wie de daders zijn? Spreek ze er aub op aan.

Voel je je aangesproken? Doe wat nuttigers met je leven. Ga de kroeg in, ga afteren bij iemand thuis, zoek een vriendin (of vriend) of ga gewoon naar je bed om te slapen.
Het is niet stoer en vroeg of laat wordt je gepakt (door politie of…) Je wordt er niet beter van. Nu niet en in de toekomst niet. Met een strafblad kan je moeilijker werk krijgen later, zodat je triest blijft. Je omgeving vindt je een loser. Vinden de meisjes je ook niet leuk. Wordt je ongelukkiger, verdien je minder geld. Triest. Je hebt er uiteindelijk alleen jezelf mee.

Is het te laat voor inkeer? Nee hoor. Wat mij betreft kunnen jullie hier gewoon mee stoppen. Bewaar je vuurwerk voor oud en nieuw. Ga op een sport zodat je je energie kwijtraakt. Meld je aan bij het leger zodat je lekker (betaald!) in de bosjes kan verstoppen, met munitie kan spelen en je energie kwijt kan. Ze zoeken nog mensen.

En uiteraard mag je ook gewoon sorry zeggen.

Wat kan de Politie Basisteam Alkmaar doen? Ga in burger patrouilleren in de nacht. Investeer wat man/vrouw en tijd. Het patroon is goed te zien. Vrijdag- en zaterdagnacht tussen grofweg 01:30-03:30 Niet met normale politieauto aan komen rijden wat je op 500 meter al ziet. Ook de Gemeente Bergen NH mag zich aangesproken voelen. Niet alleen wijzen naar de politie bij structurele overlast.

Sander Eijlander (foto’s 1 tm 5 zijn aangeleverd) (9 december 2022)


Lieve vrienden, familie en bekenden van John Houtenbos (*05-03-1960 +24-11-2022),

Het plotselinge overlijden van John heeft ons allen diep geraakt. We zouden je graag willen vragen om herinneringen met ons op te halen over John. Dit mag van alles zijn. Een anekdote, een foto of wellicht heb je zelfs een video om te delen. Alle herinneringen zijn waardevol. Groot of klein. Wij zouden hier graag een fotoboek van maken: https://www.memori.nl/gedenkplaats/john-houtenbos

Patrick, Samira en Job (30 november 2022)


Op zaterdag 10 en zondag 11 december houden wij een garage sale op het Achterom 8 in Egmond aan Zee. Dit is van 10.00 – 14.00 uur en de garage is achter het huis op het pleintje. We hebben heel veel oude maar ook nieuwe kerstdecoraties. Ballen-lichtsnoertjes-kant en klare kerstkransen-bloemenkaarsen enz. eigenlijk teveel om op te noemen. Kom gezellig bij ons struinen en wie weet! Je vind er vast iets van jou gading. Groetjes van Ria en Thea (30 november 2022).


Zijn er Egmonders bij het WK voetbal in Qatar? Natuurlijk!


Eenden pullen in november! In de vijver van het Winkelmanplantsoen in Egmond aan Zee zwemt momenteel een eend met pullen rond. (18 november 2022; foto Jeroen van Rossum).


Angelique Stam-van Dasselaar zaaide begin oktober nog wat Purple Queen bonen op haar duinlandje. Onder het motto: ‘Met dat mooie weer weet je het maar nooit’. Afgelopen weekend kon ze weer plukken. En dan die mooie bloemetjes. Wie niet waagt wie niet wint; schrijft zij. (10 november 2022)


Voor een nieuwe voetbalclub geldt een nieuw tenue. Er moet een moeilijke keuze gemaakt worden, waarbij sentimenten een grote rol spelen. Lang heb ik erover nagedacht, maar met dit voorstel verwacht ik veel bijval.
Het frisse wit van de Egmondia broekjes verdient een betere plaats, de shirts worden wit.
Het stemmige zwart van de Adelbert broekjes wordt de kleur van de nieuwe broekjes.
Zeevogels moet genoegen nemen met de kleur van de kousen. De kousen worden zwart wit of helemaal wit.
Het probleem van de nieuwe clubkleuren is, lijkt mij naar tevredenheid van een ieder, opgelost. Groet, Leo Ranzijn (3 november 2022)


Derpers in Egmont – Op hun rondreis door het westen van Canada kwamen Clara en Kees Blaauboer het plaatsje Egmont tegen. Reden genoeg om daar een paar dagen rond te kijken. Het is een klein gehucht wat lokaal redelijk bekend is door de geweldige natuur en de Skookumchuck Rapids. Dit is een smalle doorgang in een “fjord” waar het water, en met name bij springtij, met enorme kracht doorheen wordt geperst wat prachtige plaatjes oplevert.

Het plaatsje dankt zijn naam aan het vergaan van een Engels zeilschip, de HMS Egmont, die op die plaats op de rotsen liep. Toen het gehucht in 1917 een postkantoor kreeg moest het ook een naam hebben. Dat werd Egmont omdat de rotspartij die er voor de deur ligt “point Egmont” werd genoemd na het vergaan van het zeilschip. (27 oktober 2022)


Trees Visser – Groot: Zondag 16 oktober was ik samen met mijn zus Margreet in Solingen naar een tentoonstelling van schilderijen van Erwin Bowien. Daar hing dit kinderportretje, geschilderd in Egmond aan den Hoef in de tijd dat prinses Beatrix geboren werd, 1937. Met toestemming van dhr. Ayech, beschermheer van de werken van Bowien, deel ik deze foto met de vraag of iemand weet wie dit kindje is? Wie herkent dit kindje, wie herkent zichzelf misschien? Reacties graag naar [email protected]  (20 oktober 2022)


Suzan Boom is woonachtig in het centrum van Egmond aan Zee. Zij vraagt zichzelf het volgende af ”Waarom kan ik dan niet kiezen voor géén PMD container maar gewoon behoud van de huidige situatie? Er is sowieso al meermaals aangetoond dat afval scheiden bij de centrale zelf de beste methode is. Én de gemeente geeft dit zelf als mogelijkheid. Snap ik het niet, of snappen zij het niet? (12 oktober 2022)


Een inwoonster van Egmond aan Zee meldt het volgende; Bizar. Ik had 3 harten met schelpen gemaakt voor op de graven van m’n familie in Egmond aan Zee. Vanmiddag waren ze alle 3 weg. Ik weet niet wanneer ze gestolen zijn maar ik vind dit echt walgelijk. (3 oktober 2022)


Wij, Gertie en Maartje Jaquet, vinden het zó leuk om samen te exposeren in Galerie De Kapberg, vlakbij Derp, onze geboorteplaats! Tussen het inrichten door moesten we natuurlijk effe een visje eten en de zee zien bij de werf. En een selfie maken voor de Vuurtoren!
Wie weet zien we bij de opening aanstaande zondag 2 oktober om 15:00 uur nog klasgenoten van De Ruyterschool (nu Obs de Driemaster) of vroegere buren uit de Wilhelminastraat … We zijn allebei geboren op nummer 7.  (30 september 2022)

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers Reacties van onze lezers

Meer 'Rechter kolom':

Het was weer Burendag

29 september 2023

Ondanks een klein buitje een groot succes

Buurten worden socialer en leuker als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Die contacten zijn de basis voor een sociaal sterke samenleving waarin iedereen ertoe doet. Dat is de gedachte achter Burendag.

Piet Zwaan

29 september 2023

Zo begon de dag

Piet Zwaan op maandag 25 september:  Zo begon de dag even. Een uur later.....

Nieuw mountainbike parcours?

29 september 2023

Bijzondere activiteit

Het was even goed kijken, maar het gebeurde toch echt: een groepje jonge mountainbikers maakte (onder begeleiding van een trainer blijkbaar) gebruik van de slotruïne om wat technische vaardigheden te leren. Een soort van mountainbike parcours op de resten van een kasteel.

3 oktober 1973

29 september 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 3 oktober 1973. Met onder andere: Nieuw Adelbert voetbalcomplex geopend door voorzitter Beukers, Egmondse bloemschiksters in de prijzen, Eensgezindheid brengt ‘nieuwe’ LP uit, werkgroep algemene begraafplaats is opgericht, een ingezonden brief over te hard rijden van P. Wijker, succes voor de Egmondse Boksclub en nog veel meer ….

Sjef Kenniphaas

22 september 2023

Hoek tot Helder, de langste ééndaagse downwinder ter wereld

Woensdag 20 september vond de langste ééndaagse downwinder ter wereld plaats. Tel dit gegeven op bij de ruige omstandigheden van de Noordzee, de mooie langgerekte stranden die Nederland rijk is en je komt tot de tocht der tochten. Even heroïsch en afhankelijk van het weer als de Elfstedentocht, maar dan met klotsende golven en een harde zuidwester wind. De tocht start vroeg in Hoek van Holland, honderden kiters varen langs de kust omhoog en 130 km verder, in Den Helder is de finish. 130 km is een schatting, je vaart namelijk nooit in een rechte lijn. Het aantal netto km’s dat deelnemers afleggen loopt uiteen van 130 tot zelfs 200 km! Het is een prachtig gezicht om zoveel kiters bij elkaar te zien en helemaal als je bedenkt dat elk persoon met deze barre tocht geld inzamelt voor de Hartstichting. De goal om één miljoen euro op te halen is gehaald, een prachtig initiatief! Meer informatie op www.hoektothelder.nl

26 september 1973

22 september 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 26 september 1973.

‘Stolperstein’ voor Jacob Schol geplaatst, gedenkbord onthuld

19 september 2023

Om nooit te vergeten dat het gevaar altijd op de loer ligt

Dinsdag was het zo ver. Eindelijk kon de Stolperstein voor de Egmondse verzetsstrijder Jacob Schol worden onthuld. Op 19 september, de geboortedag van Jacob Schol. 'Zo'n steen is er niet alleen om deze verzetsstrijder als geweldig persoon te herdenken, maar is ook een tastbare herinnering aan de lessen die we moeten leren uit ons verleden', aldus burgemeester Lars Voskuil bij de onthulling van het bijbehorende gedenkbord.

Afscheid van Roswitha van Helvert-Groen bij SHOE

22 september 2023

Jarenlange inzet voor huurders in de Egmonden

Afscheid Roswitha van Helvert-Groen afgelopen maandag 12 september. Bloemetje en mooie woorden van Cees Krijger voorzitter van de SHOE. Roos was bestuurslid van de SHOE gedurende de laatste 15 jaar (dus vanaf de oprichting), maar was vóór die tijd ook al actief voor huurders.

Toch net even anders…

15 september 2023

Even wat minder zonnebaders...

Deze week was het wel even iets anders op het strand. Na een flink aantal zonovergoten dagen was het eerder deze week even geen of weinig zon. En de vakanties waren ook voorbij, dus dan ziet het er op strand ineens heel anders uit. Maar ook dit heeft wel weer wat en uiteindelijk komt het toch nog goed: dit weekend wordt het nog eens prachtig weer.

Spinnen zijn weer actief

15 september 2023

Overal te zien

Het lijkt nog ver weg , het najaar, maar het is al dichterbij dan je denkt. In de tuin merk je het ook aan de activiteiten van onder meer de spinnen. Al 'websurfen' spannen ze een heel wijd webnetwerk door de gangbare paden van je tuin. Zodat je als je de hond wilt uitlaten eerst een baan moet vegen door het spinsel. Toch ook wel weer mooi...

Egmondia-uitrusting

15 september 2023

Voor nog geen 54 gulden

Haasnoot aan de Voorstraat verkocht 50 jaar terug een compleet Egmondia tenue met scheenbeschermers en leren voetbalschoenen, alles in de kleinste maat, voor nog geen 54 gulden. Momenteel wordt er geen nieuw Egmondia shirt meer verkocht en ‘krijgen’ de leden kousen, broekje en shirt van VV Egmond. Voor de scheenbeschermers en schoenen moet nog wel zelf gezorgd worden.

19 september 1973

15 september 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 19 september 1973.

Een mooie nazomer!

8 september 2023

Sjef Kenniphaas legt het vast

En dan is 'ie' daar toch: de zomer! Begin september werd het opeens mooi weer. Sjef Kenniphaas  liep met zijn fototoestel over het strand en zag daar nazomer 'taferelen' zoals die bij hoogzomer horen. De meeeste vakanties zijn voorbij en de kinderen gaan weer naar school. Maar als 's middags de laatste schoolbel heeft geklonken is het nog lekker genoeg om naar het strand te gaan. 

Andrea Rijtema

8 september 2023

Een greep uit haar fotocollectie van Lankiesdag 2023

Foto's - een beetje door elkaar - van Zeedorpendag in Egmond aan Zee op zondag 3 september jl. Op naar de volgende Lankiesdag in 2025! #fotografie #justbydré #copyright #dredesign 2023

Een zonovergoten Lankiesdag

8 september 2023

Voor ieder wat wils

Zeedorpendag, in Egmond beter bekend als Lankiesdag, trok veel bekijks afgelopen zondag. Het door Duinlandjesverenging ‘De Noord’ en PWN georganiseerde evenement had de weergoden ook aan hun zijde. Er was voor eenieder iets te zien, te proeven, te kopen of te doen. Een geslaagde dag!

12 september 1973

8 september 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 12 september 1973.

‘Tot de Blauwe Paal’

8 september 2023

Expositie en fotoboek van Armando Jongejan te bezoeken en te lezen

Zondag 3 september was de opening van de expositie en boekpresentatie van de fotoreportage 'Tot de Blauwe Paal' van Armando Jongejan. Te zien zijn 100 foto's over Egmond aan Zee.

Wat zijn uw sieraden, zilver, goud en munten waard?

4 september 2023

Woensdag 13 september in Dorpshuis Hanswijk

Woensdag 13 september van 12.30 tot 16.30 uur komt taxateur David Knol weer naar Dorpshuis Hanswijk voor een taxatiedag. U kunt op deze dag sieraden, munten, goud, zilver, horloges, juwelen, streeksieraden, bestek, gouden tanden, antiek, zilver, enzovoorts laten taxeren. Alles waarvan u denkt dat het edelmetaal is kunt u laten zien. Bij een taxatie wordt eerst gekeken of er keurmerken aanwezig zijn. Anders kan er getest worden of iets van edelmetaal gemaakt is. Daarna wordt het object gewogen en wordt de prijs bepaalt. Soms kan het object meer dan edelmetaalwaarde hebben. Bijvoorbeeld bij historisch zilverwerk, juwelen met diamant of antieke sieraden. Desgewenst kunt u uw spullen direct verkopen. De betaling wordt dan ter plekke per bank gedaan. Vaak zijn mensen verbaasd over het hoge bedrag dat ze kunnen ontvangen. Nieuwsgierig hoeveel uw kostbaarheden waard zijn? Kom dan woensdag 13 september voor een vrijblijvende taxatie naar: Dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef

5 september 1973

1 september 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 5 september 1973.

Dirk Sander

1 september 2023

Met wat plaatjes van de afgelopen paar weken

Ik heb wat plaatjes van de afgelopen paar weken.

Oude eik zoekt kuiper

1 september 2023

Vaten maken om heel speciaal bier te laten rijpen

Een wonderlijke titel, maar wel eentje die past bij Sancti Adalberti, het laatste wonder van Adelbert. Wat is er namelijk gebeurd? Op 5 juli teisterde de storm Poly onze Noordzeekust. Windkracht 9 met windstoten van 170 km per uur, een van de zwaarste stormen van de afgelopen 50 jaar.

Bij het Starrevlak

1 september 2023

Genieten van je rust

Het blijft een fraai gezicht: een aantal 'grote grazers' dat bij het Starrevlak geniet van rust en de maaltijd. Je zult maar in zo'n omgeving wonen...

Bij het bramen plukken

25 augustus 2023

Zoek de sabelsprinkhaan

Je moet goed kijken om het te zien, zei Johan Cruijff al. In dit geval moet je goed kijken om de grote groene sabelsprinkhaan te zien. Goed beschut zit hij verscholen in het gras. Tijdens het bramen plukken ontging hij echter niet aan de scherpe blik van IVN-gids Ruud de Raadt. Die maakte er een fraaie foto van.

Nieuwe namen in plangebied Watertoren met duidelijke ‘Derper’ connectie

25 augustus 2023

Drie nieuwe straten krijgen link naar Egmondse historie

In het plangebied 'Watertorengebied' in Egmond aan Zee, zie bijlage, worden drie nieuwe straten aangelegd ten behoeve van een nieuwbouwontwikkeling. Die namen zijn duidelijk gelinkt aan de historie van Egmond aan Zee. De Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit, tevens straatnamencommissie, heeft positief geadviseerd over de volgende namen: De Pinck Voor een noord-zuid lopende straat, die aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De Pinck was een vrij rond platbodemvaartuig met twee of drie masten, voorzien van razeilen. Deze schepen voeren -afhankelijk van het getij- vanaf het Egmondse strand ter visvangst. In de jaren negentig is een reconstructie gemaakt van een Pinck zoals deze rond 1670 gebouwd werden. (bron: pinck.nl) De Botter Voor een parallelstraat ten oosten van voornoemde straat, die eveneens aan de zuidkant aansluit op 'De Bomschuit' De botter is een type vaartuig met een platte tot licht V-vormige bodem en hoekige kimmen. De botter heeft één mast en is gaffelgetuigd. Het scheepstype ontstond in de tweede helft van de 18de eeuw, ten behoeve van de visserij op de voormalige Zuiderzee, maar werd ook langs de Noordzeekust gebruikt. (Bron: Wikipedia) Claes Teuniszstraat Voor een straat met een bochtig verloop, ten noorden van voornoemde straten, die aan de westkant aansluit op de Watertorenweg. Claes Teunisz was omstreeks 1670 scheepsbouwmeester in Egmond aan Zee. Zijn naam is ook gegeven aan de gereconstrueerde Egmonder Pinck die naast de reddingbrigade opgesteld staat. (Bron: pinck.nl)

Jazz in Egmond in beeld

25 augustus 2023

Foto's en filmpje van Rob Glas

Afgelopen zondag organiseerde BIZ Egmond aan Zee in samenwerking met Kunstgetij een Jazz middag en avond op het strand en op het Pompplein. Victor Posch trapte om 17.00 uur af op het strand tussen de paviljoens de Uitkijk en Nautilus. Door het mooie zomerweer was het lekker bedrijvig langs de zeereep. Door het opkomende water kwam de platte kar waar de band op zat in het water te staan. Het mocht de pret niet lukken. Na de ‘evacuatie’ werd het optreden gewoon voortgezet.

Een sfeer impressie door Jos Glorie

23 augustus 2023

Een greep uit zijn foto collectie van drie dagen feest in Egmond-Binnen

Binders kunnen het heel goed; Egmond op z’n Kop zetten! Voor de 48e keer vond het afgelopen weekeinde plaats in Egmond-Binnen. Het dorpsfeest ging op vrijdagochtend van start met de Grijze Markt. Het was mooi marktweer en de bezoekers genoten met volle teugen van al het fraais dat op de circa 150 kramen werd aangeboden.

Best lastig om het juiste aantal ‘visjes’ te raden

25 augustus 2023

Imke Twisk zat er het dichtste bij

De ‘crew’ van Flessenpost uit Egmond was op vrijdag 18 augustus aanwezig met een kraam op de Grijze Markt van ‘Egmond op z’n Kop’. Dit doen wij om in contact te blijven met onze lezers en om in contact te komen met potentiële geïnteresseerden voor de digitale krant voor Egmond. Ter lering en vermaak mochten bezoekers van onze geel-rode stand meedoen met een prijsvraag. Ruim 100 mensen dachten te weten hoeveel ‘visjes’ er in de fles zaten. Het bleek een lastige opgave te zijn. De antwoorden van de deelnemers en deelneemsters varieerden van 80 tot 2500 stuks. Niemand raadde het exacte aantal. Imke Twisk zat er het dichtste bij en won de hoofdprijs; een dinerbon van € 50,- te besteden bij Brasserie Bruut aan de Boulevard in Egmond aan Zee. De overige prijzen, nog meer dinerbonnen maar dan ter waarde van € 25,- en diverse bierpakketten van Brouwerij Egmond, zijn inmiddels bij de diverse gelukkige prijswinnaars bezorgd. O ja…. Het juiste aantal was 617.

29 augustus 1973

25 augustus 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 29 augustus 1973. Met o.a. Er komt een Chinees-Indisch Restaurant in de Zuiderstraat, de velden op de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging Sint Adelbert worden beregend, telefooncellen midden op het Pompplein, 5 september is een nationale vrije dag want koningin Juliana zit 25 jaar op haar troon, een ingezonden bericht van mevrouw Zwaan-Blok, de middenstand gaat op vakantie na het drukke zomerseizoen en nog veel meer …

Paddenstoelen in de zomer

25 augustus 2023

Vocht en warmte helpen de natuur op gang

Het is een zomer van wat wisselend succes. En succes dan maar net vanuit welk perspectief je het wilt zien., Voor de strandganger was (en is) er nog wel wat te wensen, voor de actieve vakantieganger valt het allemaal best mee. Die actieve vakantieganger kan op een van zijn wandelingen hier in de omgeving dan wel weer leuke dingen aantreffen. Zoals de eerste paddenstoelen. Ze zijn er al, ofschoon het nog (lang) geen herfst is.

Rabo ClubSupport 2023

21 september 2023

Tot en met dinsdag 26 september kun je stemmen

Maandag 4 september gaat de Rabo Clubsupport 2023 van start. Vanaf die datum kun je weer op clubs en instellingen die zich daarvoor hebben aangemeld. Binnen de Egmonden zijn verschillende instellingen en verenigingen die meedingen naar de gunst van de stemmers om zo wat extra geld op te halen voor hun activititeiten.

Rob Glas maakte prachtige beelden

18 augustus 2023

Wat is foto's maken toch fijn ......

Rob Glas van De Zee schoot afgelopen week deze prachtige serie. Egmond op zijn mooist! Wat is foto's maken toch fijn ......

Kruispuntonderzoek in de Hoef

18 augustus 2023

In 2025 worden de verkeerslichten vervangen

De gemeente Bergen is van plan om de verkeerslichten op het kruispunt bij Albert Heijn in Egmond aan den Hoef (Egmonderstraatweg, Herenweg, Heilooër Zeeweg) in 2025 te vervangen en verricht daarom een kruispuntonderzoek. De verkeerslichten zijn aan het einde van hun levensduur.

22 augustus 1973

18 augustus 2023

Wat gebeurde er 50 jaar terug in Egmond?

Wij nemen je mee naar 50 jaar terug in de tijd. Wat speelde er zoal in die dagen in de Egmonden? Wij tonen enkele pagina’s en selecteerden de belangrijkste en leukste artikelen en mededelingen uit de editie van 22 augustus 1973. Met o.a. Prinses Beatrix en prins Claus bezochten de Abdij in Egmond-Binnen, de werkgroep ‘Oud Egmond’ trekt haar bezwaren in, het drumbandfestival was een groot succes en Els Mizee wint een prijs, De reddingsbrigade maakt een eerste voorzichtige balans op, N. van der Kolk (42) verdrinkt in zee, werkgroep ‘Waaigat’ trekt in haar laatste artikel flink van leer en nog veel meer …

Monica van Hemert

18 augustus 2023

Door duin naar het Egmond-Binner strand

Monica van Hemert liep afgelopen (zonnige) zaterdag door het duin naar het strand van Egmond-Binnen. Bracht een bezoek aan Zilverzand en ging vervolgens over het strand weer naar huis. Onderweg maakte zij hier en daar een foto van. 

Terug