‘Slotkwartier is meer dan een vastgoedproject’, aldus de nieuwe Stichting Slotkwartier

Krachten gebundeld in koepelstichting

‘Slotkwartier is meer dan een vastgoedproject’, aldus de nieuwe Stichting Slotkwartier

De zeven in het Slotkwartier van Egmond aan den Hoef actieve stichtingen hebben voor de gezamenlijke belangen een koepelstichting opgericht. Stichting Slotkwartier is een feit!

De zeven stichtingen in het Slotkwartier zijnde de Slotkapel met Stichting Gebruik en Stichting Restauratie, Stichting Wunderkammer en Stichting Hafre Productions in hoeve Overslot, Stichting Historisch Egmond, Stichting Huys Egmont en Stichting de Kapberg hebben de laatste jaren reeds intensief met elkaar samengewerkt waar het de ontwikkelingen in het Slotkwartier betrof en zullen dit in de toekomst onverminderd voortzetten.

De stichtingen blijven elk hun eigen activiteiten uitoefenen, maar gaan nu ook gezamenlijke activiteiten organiseren en naar buiten toe als één gesprekspartner opereren daar waar het om het Slotkwartier gaat.

Zo wil Stichting Slotkwartier als uit één mond inwoners op de hoogte stellen van en betrekken bij de afzonderlijke activiteiten en gezamenlijke plannen om de cultuurhistorie, de kunst, de cultuur en educatie in de schijnwerpers te zetten via een jaarlijks cultureel programma en incidentele evenementen voor zowel inwoners als bezoekers. Samen en in overleg met inwoners en vooral gebruikmakend van de expertise van mensen. Stichting Slotkwartier is van mening dat het Slotkwartier van iedereen is.

De kersverse stichting wil zo de unieke culturele waarde van dit gebied benadrukken, behouden en in het hart laten sluiten van inwoners en bezoekers. Het Slotkwartier met zijn meer dan 1000-jarige geschiedenis is, zo erkennen tal van regionale en landelijke musea en organisaties, dermate uniek dat dit niet aan commercie ondergeschikt mag raken. Ook hiervoor zal Stichting Slotkwartier zich sterk maken.

De eerste taak die de stichting op zich neemt is de politiek hiervan te overtuigen en met de juiste feiten te informeren. Want de ontwikkelingen in het Slotkwartier zijn uiteindelijk afhankelijk van politieke wil, juiste kennis en transparante besluitvorming. ‘Het Slotkwartier is meer dan een vastgoedproject en hoort verder uit te groeien tot een centrum vol cultuur, vol geschiedenis, vol muziek, vol kunst, vol museale oudheid voor belangstellenden en vooral vol ontwikkelingskansen voor jong en oud. Voor nu en de toekomst. Daar gaan wij ons als stichting hard voor maken in het (historische) hart van Egmond aan den Hoef’, aldus de stichting in haar persverklaring.

In het bestuur van de Stichting Slotkwartier zitten:

Maarten Noordman – voorzitter
Ineke Braak-van Kasteel – secretaris
Rob Leijen – penningmeester
Hans van den Berg – bestuurslid
Jan van Trigt – bestuurslid
Martijn Mulder – bestuurslid
Dirk Blij – bestuurslid

Binnenkort krijgt de website www.slotkwartier.nl een update. Daar kan Stichting Slotkwartier worden gevolgd en kunnen mensen hun reacties, vragen en ideeën kwijt.

Foto (redactie): De toekomst van het Slotkwartier is al langere tijd onderwerp van discussie. Nu hebben de zeven gebruikende stichtingen zich verenigd in de nieuwe Stichting Slotkwartier.