Staan de 7 dagen in het teken van …..

Maar liefst 14 items

Staan de 7 dagen in het teken van …..

Vrijdag 18-06-2021: Nationale Archeologiedagen
De Archeologiedagen op 18, 19 en 20 juni 2021 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Ga underground bij de archeoloog en ontdek jouw geschiedenis!
De Archeologiedagen zijn drie dagen in het jaar waarop iedereen kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken.

Zaterdag 19-06-2021: Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten
Steeds meer wordt tijdens oorlog en conflicten seksueel geweld ingezet als machtswapen en als wapen om een samenleving te ontwrichten. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 19 juni uit tot de Internationale dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld in Conflictsituaties. Zij deed dit om te benadrukken dat conflict gerelateerd seksueel geweld moet stoppen. Tevens staat deze dag in het teken van het eren van de slachtoffers en overlevenden en hen die hun leven verloren om te strijden tegen deze gruwelijke misdaden.

Zaterdag 19-06-2021: Roze Zaterdag
Roze Zaterdag is de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Dit jaarlijks georganiseerd feest heeft een gezelligheidsaspect maar ook een politiek aspect. Roze Zaterdag wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad gehouden. Dit jaar in de Friese hoofdstad Leeuwarden

Zaterdag 19-06-2021: Nacht van de Vluchteling
Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem. Om daarmee geld in te zamelen voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd.

Zondag 20-06-2021: Wereldvluchtelingendag
Op 20 juni wordt stilgestaan bij het lot van vluchtelingen over de wereld. Deze dag is bedoeld om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en bijdragen aan de vrede te vieren. Meer dan de helft van de ruim 70 miljoen mensen op de vlucht, is nog maar een kind.

Zondag 20-06-2021: Vaderdag
Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap, vaderlijke plichten en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. In Nederland wordt het gevierd op de derde zondag van juni. Op deze dag worden zij in het zonnetje gezet. Ze krijgen dan vaak ontbijt op bed, knutselwerkjes van de kinderen en/of cadeautjes.

Maandag 21-06-2021: Wereldhumanismedag
Ieder jaar staat 21 juni, de langste dag van het jaar, in het teken van mensen die onafhankelijk van overheid of andere machthebbers een emancipatieproces in hun land willen bevorderen.

Maandag 21-06-2021 Wereld ALS Dag
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De ziekte kan leiden tot onvoldoende sturing van de spieren, op de Wereld ALS-dag wordt stilgestaan bij deze ziekte. Over de oorzaak van de ziekte is nog weinig bekend. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), PSMA (Progressieve Spinale Musculaire Atrofie) en PLS (Primaire Laterale Sclerose). Omdat er nog weinig bekend is over deze ziektes en er geen medicijn is die het verloop ervan kan remmen of genezen, overlijden er jaarlijks 500 patiënten en komen er 500 patiënten bij.

Maandag 21-06-2021: Wereld Yogadag
De datum 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga dag. Wereldwijd zijn er deze dag duizenden yoga events en ook Nederland doet mee! Het doel van Yoga Dag Nederland is om bij te dragen aan een betere wereld die begint bij jezelf. Met yoga creëer je een positief effect op jouw directe omgeving en daarom nodigen we iedereen uit: doe mee met de Yoga Dag, namasté!

Woensdag 23-06-2021: Olympic Day
Jaarlijks wordt op 23 juni in meer dan 160 landen wereldwijd Olympic Day gevierd. Op deze bijzondere dag wordt de geboorte van de moderne Olympische Spelen herdacht. Honderdduizenden mensen van jong tot oud nemen op deze dag deel aan diverse sportieve activiteiten, waarbij de Olympische waarden Excelleren, Respect en Vriendschap centraal staan. Met het vieren van Olympic Day willen we niet alleen onze hedendaagse samenleving verbeteren, maar kunnen we ook de kampioenen van morgen inspireren.

Woensdag 23-06-2021: VN-dag voor Publieke Dienstverlening
De VN heeft deze internationale dag voor publieke dienstverlening (United Nations Public Service Day) uitgeroepen om mensen die openbare beroepen uitoefenen te erkennen voor hun bijdrage aan de gemeenschap. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd tot een carrière in de openbare sector.

Woensdag 23-06-2021: Dag van Overprikkeling bij Hersenletsel
Op vrijdag 23 juni 2017 lanceerde Hersenletsel-uitleg voor het eerst de Dag van Overprikkeling. Met deze jaarlijkse Dag van Overprikkeling tracht de stichting achter de website meer bewustwording én kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel te realiseren.

Woensdag 23-06-2021: Internationale Dag van Weduwen (VN)
Op 23 februari 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin 23 juni werd uitgeroepen tot Internationale Weduwendag. De Dag is bedoeld om aandacht te vragen voor weduwen in met name arme landen en de problemen die met het fenomeen gepaard gaan. Veel vrouwen worden daar al jong uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen, en moeten dan de rest van hun leven als tweederangs burgers leven. In sommige gevallen worden ze zelfs vermoord! Tijdens deze Dag staan we daarbij stil door middel van informatiecampagnes. Ook nemen landen maatregelen op internationaal niveau. Zo worden er verdragen en wetten bekeken die weduwen kunnen beschermen.

Donderdag 24-06-2021: Dag van de Kinderkrant
Op de Dag van de Kinderkrant is er aandacht voor het belang van een lokale papieren kinderkrant voor elk kind in Nederland. Het is belangrijk dat alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar hun eigen kinderkrant hebben, waarin zij zelf centraal staan en die gaat over leeftijdsgenootjes en over de plaats waar zij wonen en naar school gaan. Een kinderkrant die voor kinderen superleuk is om te lezen en die tegelijk een educatieve en maatschappelijke bijdrage levert.

Bron: issuekalender 2021

Foto: De wereldwijde hype rond de Ice Bucket Challenge heeft in Nederland in 2014 enorm veel aandacht opgeleverd voor Stichting ALS Nederland.