Deel

Toenemende duurzaamheid zeer tot genoegen van GroenLinks

Historisch moment na historisch moment...

Toenemende duurzaamheid zeer tot genoegen van GroenLinks

GroenLinks werd blij van met name de instemming van de raad met de plannen voor het grondstoffenbeleid, de klimaatadaptatiestrategie en het beleidsplan voor de laadinfrastructuur. Raadslid Froukje Krijtenburg sprak zelfs van ‘een historisch moment’ toen het zo ver was dat het beleidsplan ‘Van afval naar grondstof’ ‘afgehamerd’ werd.

‘Het is naar ons idee een historisch moment, omdat het de komende jaren toewerkt naar een vermindering van de hoeveelheid restafval van 230 kg per inwoner per jaar naar 30 kg per inwoner per jaar’, aldus Krijtenburg. ‘De andere punten, de klimaatadaptiestrategie en de laadpaalinfrastructuur, geven eveneens aan dat we als gemeente op de goede weg zijn als het gaat om een duurzamere (Bergense) samenleving. Wij zijn er blij mee en een compliment voor de uitvoering.’

Dat  vond de rest van de raad ook.

De motie aan het college om het zogenaamde ‘Schone Lucht Akkoord’ te ondertekenen ging de raad echter net iets te ver. Vooral omdat daarvan niet duidelijk was wat de consequenties qua geld en inspanningen zouden zijn. Het gaat in dat akkoord om het terugdringen van luchtvervuiling met 50%. ‘Dat is goed als er (erg) veel vervuiling is, maar dat is hier veel minder het geval’, vond wethouder Bekkering. ‘Dan wordt het lastig – en het zou daarmee wel eens heel kostbaar kunnen worden – om die doelstelling te halen. Bergen heeft namelijk weinig luchtvervuilende activiteiten als industrie waar je snel  structureel verbeteringen in luchtkwaliteit zou kunnen realiseren.’

Wel wilde de wethouder de toezegging doen om te onderzoeken wat precies die consequenties dan zouden zijn. Daar ging GroenLinks in mee, net als de rest van de raad.

Foto (redactie)

Froukje Krijtenburg (GroenLinks)

Meer 'Politiek':

Alle officiële publicaties gemeente online

23 juli 2021

Actueel overzicht van lokale bekendmakingen

De gemeente is, net als alle andere gemeenten in ons land, vanaf 1 juli verplicht om alle officiële publicaties online te doen op www.officielebekendmakingen.nl. De gemeente Bergen heeft daar een eigen gemeente(tab)blad, met daarin de lokale bekendmakingen. Nu al publiceert de gemeente een heel groot deel van haar officiële bekendmakingen online en straks dus allemaal. Bijvoorbeeld welke aanvragen voor een omgevingsvergunning we hebben ontvangen. Of voor welke activiteiten toestemming is gegeven (dus ‘verleende vergunningen’), een verkeersbesluit of een verordening. Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u eenvoudig een actueel overzicht krijgen van de lokale bekendmakingen. U kiest dan voor de button ‘berichten uit de buurt’ en daarna de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. U kunt ook een overzicht krijgen van meldingen uit een andere gemeente, als u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de postcode in die daarbij hoort. U kunt zich ook abonneren op nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u automatisch een melding van besluiten die uw buurt raken. Dit heet de Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.overheid.nl; kies de button ‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op de hoogte’. Komt u er niet uit? Dan kunt u de gemeente bellen op het algemene telefoonnummer.

Bestemmingsplan Manege De Duinrand ter visie

23 juli 2021

Einde maken aan langlopend dossier

Vanaf maandag ligt het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen ter visie. In dat bestemmingsplan legaliseert de gemeente onder meer de illegale bedrijfswoning in Manege De Duinrand.

Enquête 700 keer ingevuld; 800 Egmonders laten van zich horen (met video)

16 juli 2021

‘De week van Egmond’ zorgt voor mooie gesprekken'

Ruim 800 Egmonders hebben laten weten hoe ze denken over mogelijke nieuwbouwplannen in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. Daarnaast hebben zo'n 700 Egmonders de online enquête ingevuld.

Alexandra Otto lijsttrekker D66

16 juli 2021

Jongeren bewust laten worden over hun rol

Er zullen nog veel aankondigingen m.b.t. de verkiezingen volgen waarschijnlijk, maar D66 bijt vooralsnog het spits af. Alexandra Otto is tot lijsttrekker benoemd voor D66 tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. En ze heeft er zin in, zegt ze zelf. Belangrijk doel: de jeugd bewust laten worden van hun toekomstige rol in de democratie.

UPDATE Project DuinKonijn loopt nu al vertraging op na uitspraak rechter

17 juli 2021

Geboden alternatief is voor huurder niet voldoende

Nu de rechter een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van een tweetal huurders binnen het plangebied DuinKonijn lijkt het project al vertraging op te lopen voor het goed en wel is begonnen.

Invoer digitale parkeervergunningen verzet naar 1 januari 2022

14 juli 2021

Tot die tijd blijft papieren vergunning geldig

De ingang van de digitale parkeervergunningen is definitief verzet naar volgend jaar. Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om een digitale parkeervergunning aan te vragen. De huidige, papieren vergunningen blijven tot die tijd geldig.

Hoogste punt nieuwbouw De Beeck bereikt

16 juli 2021

De Beeck is ook belangrijk voor Egmondse reddingsbrigade en zwemlessen

Vandaag, vanmiddag rond 15 uur om precies te zijn, wordt het 'pannenbier' uitgedeeld bij zwembad De Beeck. Of er echt bier valt te halen is nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel een feit dat de nieuwbouw haar hoogste punt heeft bereikt en dat moet gevierd worden.

Ambities voor (regionale) woningbouw in Woonakkoord vastgelegd

16 juli 2021

Maar of het wat verandert aan de huizenprijzen

Regio Alkmaar (waaronder ook de gemeente Bergen valt) heeft samen met provincie Noord-Holland het Woonakkoord 2021-2025 opgesteld. Hierin is aangegeven welke woonopgaven er liggen, wat de gewenste richting is en welke afspraken daarbij passen.

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke schulden n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire

16 juli 2021

Kwijtscheldingsregeling blijft nog even van kracht

De Bergense politiek wil kwijtschelding voor gemeentelijke schulden die voortkomen uit de Kinderopvangtoeslagaffaire. Daartoe is in de laatste raadsvergadering een motie aangenomen.

Laatste vergadering van Peter Rehwinkel

9 juli 2021

In september opgevolgd door Lars Voskuil

Deze raadsvergadering van juli was de laatste onder voorzitterschap van Peter Rehwinkel. Vanaf 9 september worden de vergaderingen voorgezeten door de nieuwe burgemeester, Lars Voskuil.

Hemelwater en rioolwater meer en beter scheiden

9 juli 2021

Motie om wat meer druk uit te oefenen haalt het niet

In de laatste raadsvergadering haalde een motie aan het college om wat meer druk uit te oefenen om het hemelwater en het rioolwater meer en beter van elkaar te scheiden het niet.

Plan Delversduin aangenomen: meer aandacht voor verkeer nodig

8 juli 2021

'Zaak voormalig projectleider' blijft boven de markt hangen

Tijdens de raadsvergadering werd het bestemmingsplan Delversduin volgens verwachting met ruime meerderheid aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat er nets op aan viel te merken. Met name het verkeer - en de afwikkeling ervan - verdient nog wel wat aandacht. Die komt er, zegde de wethouder toe.

Forse boetes bij overtredingen recreatieve verhuur

7 juli 2021

Handhaving gaat vanaf 1 oktober in

Het plan van aanpak met de regels voor toeristische verhuur is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 oktober boetes kan opleggen als de regels voor toeristische verhuur worden overtreden. Huizenbezitters mogen hun woning maximaal 63 nachten per kalenderjaar toeristisch verhuren. Sinds 1 april zijn er nieuwe regels voor huizenbezitters in de gemeente Bergen die hun woning toeristisch willen verhuren. Zij moeten hun woning registreren, de verhuur per keer melden en het registratienummer bij advertenties vermelden. Deze regels gelden voor huizenbezitters met een woning met bestemming ‘wonen’. U kunt de bestemming van uw woning hier vinden: www.ruimtelijkeplannen.nl. Regels brengen rust Wethouder Klaas Valkering geeft het belang van de maatregelen aan: “Deze woningen zijn om in te wonen. Het is geen verdienmodel voor beleggers van buiten de gemeente, zeker niet met de huidige woningschaarste. Omdat de toeristische verhuur wel bij het DNA van onze dorpen past blijft het mogelijk om dit, met een maximum van 63 nachten per jaar, te doen. Deze nieuwe regels brengen rust terug op onze woningmarkt en in onze straten. Dit heeft als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners en een verbeterde leefbaarheid voor de buurt. Zónder dat dit ten koste gaat van ons toeristische karakter.” Toezicht en handhaving belangrijk Bij het hanteren van deze regels hoort ook toezicht en handhaving. Anders zullen beleggers nog steeds de woningen opkopen voor de toeristische verhuur. Er kunnen boetes opgelegd worden die bestaan uit hoge geldbedragen. Bij het niet aanvragen van een registratienummer, of deze niet vermelden in een advertentie horen boetes van 8.700 euro. Voor het meer dan 63 nachten toeristisch verhuren kan 21.750 euro opgelegd worden bij de eerste overtreding. Zorg er dus voor dat u de regels kent en naleeft. Vanaf 1 oktober gaan we de regels handhaven en kunnen er boetes uitgedeeld worden. Op dit moment is er al wel toezicht op de regels. Dit betekent dat we gegevens verzamelen over woningen die toeristisch verhuurd worden en in de gaten houden of de verhuurder zich aan de regels houdt.

Waar staan waardevolle of monumentale bomen?

9 juli 2021

Meld ze aan bij de gemeente voor regelmatige controle door deskundige

Hebt u een bijzondere boom in uw tuin? Mogelijk komt uw boom dan in aanmerking voor een plaats op de lijst van waardevolle en monumentale bomen van de gemeente Bergen. De conditie van deze bomen wordt elke drie jaar door een bomendeskundige gecontroleerd. Met deze extra zorg en aandacht willen de gemeente samen met inwoners zoveel mogelijk waardevolle bomen voor onze gemeente behouden. Suárbol, Castilla y León, Spanje

Prangende vragen aan wethouder Antoine Tromp

9 juli 2021

Wat wilt u weten van Antoine Tromp?

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Antoine Tromp? Stuur ze nog snel in. Binnenkort is de opname voor een nieuwe aflevering voor FlessenpostTV Heeft u vragen voor wethouder Antoine Tromp? Wilt u weten hoe het zit met...? U kunt uw vragen mailen naar [email protected] Portefeuilles wethouder Antoine Tromp: Coördinatie en portefeuille sociaal domein Kwaliteit sociale teams Kunst en Cultuur Sport Onderwijs en onderwijshuisvesting Welzijn en subsidies Toezicht en handhaving sociaal domein 1e locoburgemeester

‘Week van Egmond’ met wisselende reacties

2 juli 2021

Verschillen in de kernen best groot

Afgelopen dagen (en vandaag dan nog) was het de 'Week van Egmond'; een week waarin de inwoners van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen hun ideeën en meningen mochten spuien bij de babbelboxen, rondetafelgesprekken en inloopavonden. En uiteraard de online enquête via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Stijgende behoefte aan hulp en ondersteuning…

2 juli 2021

...maar tegelijk krimpende budgetten

In deze tijd, waarin de behoefte aan hulp en ondersteuning groeit en er als gevolg van politieke besluiten bezuinigd moet worden, ligt er een opdracht voor het gemeentebestuur om maatregelen te treffen. Maatregelen waardoor het huishoudboekje van de gemeente én de zorg aan inwoners op orde blijft. Daarom neemt de gemeente, naast de toezegging voor tijdelijke extra middelen vanuit het Rijk, maatregelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Met de maatregelen wil het college van B en W de zorg organiseren met meer aandacht voor preventie, dichterbij huis en efficiënter. Van deze verandering gaan inwoners iets merken. Hierbij blijven zij wel de zorg of hulp ontvangen die zij nodig hebben. Inwoners kunnen samen met een consulent van het sociaal team nog beter kijken naar mogelijkheden of aanpassingen, die zij zelf kunnen oppakken voor er zorg of hulp wordt ingezet. Medewerkers van het sociaal team zullen ook tussentijds actief vragen hoe het gaat en of de hulp verloopt zoals afgesproken. Tevens kan er een specialist worden ingezet voor jeugdhulp, die de gemeente niet zelf kan aanbieden of organiseren. Mogelijk is er, na aanpassingen in de inkoopstrategie en een nieuwe inkoopronde in 2023, sprake van zorgaanbieders waar inwoners dan wel of juist niet (meer) terecht kunnen. Wethouder Tromp zegt hierover: “Het college vindt het vooral belangrijk, dat alles op een zorgvuldige manier gaat, zodat inwoners die daadwerkelijk hulp of zorg nodig hebben, dit ook kunnen blijven krijgen”. Beslissen over maatregelen doe je samen Maatregelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp neemt een college van B en W niet alleen. Hiervoor is eerst een rapport met mogelijke maatregelen opgesteld. Dit is voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) om advies te geven aan het college over het verwachte effect op inwoners. De gemeenteraad heeft vervolgens op 24 juni jl. ingestemd met de voorgestelde maatregelen behoudens twee ervan, waarvoor amendementen zijn aangenomen. Eén betreft het laten ontstaan van wachtlijsten als het geld op is. Deze wordt vervangen door een maatregel waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om te werken met een budgetindicatie per zorgaanbieder’. Bij een andere geschrapte maatregel zouden er voor nieuwe indicaties huishoudelijke hulp minder uren worden geïndiceerd. Voor de vastgestelde maatregelen wordt een implementatietraject gestart. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Meer inwoners vinden dat ze niet genoeg betrokken worden

2 juli 2021

Tevredenheid over wonen gestegen

Minder inwoners dan twee jaar geleden hebben het gevoel dat ze genoeg worden betrokken bij beleid, bij plannen en de ruimte krijgt om initiatieven te nemen en er naar ze wordt geluisterd.

Solita Groen kijkt tevreden terug op voordracht burgemeester

2 juli 2021

'Respect voor elkaar en elkaars standpunten.'

'Als dit een voorbode is voor hoe de samenwerking gaat verlopen in de toekomst ben ik heel blij.' Solita Groen (GroenLinks) was de voorzitter van de vertrouwenscommissie die zich bezighield met de sollicitaties en voordracht voor de functie van burgemeester van Bergen.

Lars Voskuil voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Bergen

29 juni 2021

'Onwaarschijnlijk mooie dag voor mij.'

Lars Voskuil wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad van Bergen dinsdagavond besloten en daarna openbaar gemaakt.

Geen ‘maatwerksteun’ voor ondernemers te verwachten uit Den Haag

30 juni 2021

Noord-Hollandse brandbrief naar Den Haag haalt verder niets uit

De brandbrief over de behoefte aan maatwerksteun voor ondernemers in nood die vanuit Bergen samen met zo'n 24 Noord-Hollandse gemeenten naar Den Haag is gestuurd, heeft verder geen enkel effect.

Naweeën van de wateroverlast laten zich nog wel even gelden

25 juni 2021

Overstort op strand was op tijd open, volgens wethouder

Vorig weekend was het alle hens aan dek. Nu het weer - letterlijk - is gekalmeerd, zullen de gevolgen van de wateroverlast zich nog wel even laten gelden. Er is schade, er is op sommige punten onduidelijkheid over hoe het kon en wat er moet gebeuren om het te voorkomen in de toekomst.

Roadshow Dorp & Duin: van dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli

25 juni 2021

Inwoners Egmond ad Hoef en Egmond-Binnen kunnen meepraten

Komende week is het zo ver: de roadshow Dorp & Duin gaat van start. In vier dagen krijgen inwoners van Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen de gelegenheid zich te laten horen over wat ze willen m.b.t. woningbouw. Te beginnen op dinsdag 29 juni in Egmond-Binnen.

‘Sloop stolpboerderij staat los van beoogde fusielocatie’

25 juni 2021

Omwonenden denken dat aanleg fusielocatie al is begonnen

Afgelopen dagen is er de nodig onrust ontstaan over de sloop van een stolpboerderij aan de Van Oldenborghweg in Egmond aan den Hoef. Die zou worden gesloopt 'vooruitlopend op de aanleg van de fusielocatie', vinden omwonenden op social media.

Meerderheid voor aangepaste versie Plan Delversduin tekent zich af

25 juni 2021

Woningbehoefte geeft de doorslag

Tijdens de commissie Bestemmingsplannen werd duidelijk dat de gemeentedaad in meerderheid voor de nu aangepaste versie van het Plan Delversduin is. Wel zijn er kanttekeningen bij sommige partijen over hoe het tot stand is gekomen.

Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen doet oproep aan inwoners

25 juni 2021

Laat je horen! Nu is de kans, aldus Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen

Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen maakt zich sterk om in de Week van Egmond inwoners te bewegen mee te doen en van zich te laten horen. Op de social media-kanalen doet het comité een dringende oproep. In de week van 28 juni word er een grootschalig onderzoek gedaan naar de behoefte aan woningbouw in Egmond-Binnen en in Egmond aan den hoef. Ben je voor, of tegen woningbouw, en wat willen wij precies in Egmond-Binnen. Dit onderzoek word gedaan door 2 projectleiders, in opdracht van de gemeente Bergen die het zogenoemde ‘veegplan’, heeft ingezet om dit gebied te behouden voor eventuele woningbouw. Dit omdat de provincie met een nieuwe visie en de aanwijzing van gronden buiten de bebouwde kom als Bijzonder Provinciaal Landschap woningbouw verder voorlopig onmogelijk maakt. Dit terwijl wij al jaren bezig zijn om hier juist woningbouw te realiseren. Er is een enorme woning schaarste in heel Nederland en zeker ook hier. Dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli wordt de hele dag op het brinkie en op verschillende andere plekken in het dorp het onderzoek gehouden in de vorm van een soort roadshow . Het onderzoek gaat over onder meer de behoefte aan woningbouw op Plan Zuid (aansluitend aan de Kruiskroft ) Voor ons is het van groot belang dat heel Egmond-Binnen hier op deze dagen aan meedoet. Jong en oud! Voor jongeren op zoek naar een huis, voor ouderen die eventueel kleiner zouden willen gaan wonen, en ouders met tieners die ook hier willen wonen in de toekomst. Het is voor ons een laatste kans om het Plan Zuid veilig te stellen voor woningbouw in ons dorp. Dit is dus belangrijk voor onze jeugd en voor de doorstroming. En misschien nog wel belangrijker, de participatie over ons mooie dorp . We zijn hier nu al jaren mee bezig en echt dit is heel belangrijk. Laat het niet afweten. Laat ons dus niet vallen en doe mee! Er komt volgend week iemand aan de deur met een flyer. We proberen hem persoonlijk te overhandigen. Ook jongeren doen hier aan mee en zullen flyers uitdelen. Op die flyer staat precies wat er gaat gebeuren en waar we staan op deze dagen ion de Week van Egmond. Ook zijn er keukentafelgesprekken in De Schulp waaraan je kan deelnemen en mee kan praten over hoe jij het ziet, wat jij vindt dat hier moet worden gebouwd en waar behoefte aan is. Voor de keukentafelgesprekken moet je je wel opgeven . Hoe? Staat op de flyer. Ik hoop, met al degenen die hier al die jaren mee bezig zijn - en dat zijn er heel wat - dat jullie ons hierin helpen. Namens het Comite Nieuwbouw Egmond-Binnen, Els Mizee

UPDATE: Versoepelingen eerder en meer

18 juni 2021

Rutte: 'Alles wat kan op 1,5 meter mag weer.'

De ingelaste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge bracht zelfs nog meer goed nieuws dan al gedacht. Nederland gaat steeds meer van het slot en zelfs de mondkapjesplicht is niet meer overal van kracht. Wel in het OV en op Schiphol.

Enquête over de toekomst van De Egmonden (en heel Bergen)

25 juni 2021

Doe mee en vul de enquête in

U kunt mede bepalen hoe de toekomst van Bergen er uit gaat zien… Vult u de enquête ook even in? De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag: hoe zien wij de toekomst van de gemeente Bergen? Dit is vastgelegd in een ontwerp van de Omgevingsvisie voor de gemeente Bergen. Het ontwerp ligt nu ter inzage (zie gemeentepagina of via https://www.ikdenkmeeoverbergen.nl/denk+mee+over/omgevingsvisie/default.aspx

Interview met burgemeester Peter Rehwinkel

18 juni 2021

Met hierin onder meer de 'coronastand van zaken' en Huize Agnes

FlessenpostTV had een interview met burgemeester Peter Rehwinkel over onder meer de coranastand van zaken en Huize Agnes in Egmond aan Zee. Klik HIER voor het interview.

Zoeklocaties voor zonneweiden krijgen extra voorwaarden

18 juni 2021

Afstand tot woonkern, maximum aan oppervlakte en geen onomkeerbare schade

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de tien insprekers op de Regionale Energiestrategie (RES) bij de commissievergadering toch iets teweeg hebben gebracht. Het leidde in ieder geval tot een aangepast voorstel voor de zoeklocaties en de grootte van de zonneweiden.

Beslissing over (extra) verhuur Terrasflat definitief uitgesteld

18 juni 2021

Eerst meer overleg met bewoners en betrokkenen

Zoals mocht worden verwacht na de commissievergadering werd het agendapunt over de mogelijkheden van (extra) recreatieve verhuur van de Terrasflats definitief uitgesteld tot na de zomer. Eerst moet er meer overleg worden gevoerd met de bewoners die het aangaat, vond de commissie.

Voorbereiding inzameling plastic afval start nog dit jaar

16 juni 2021

Doel: minder restafval en meer hergebruik

Eind dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Bergen een eigen rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD). Half januari 2022 start de inzameling. Het is het begin om te komen tot minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen.

Expertbank vrijwilligersorganisaties nu BUCH-bree​d

18 juni 2021

Gratis hulp van deskundigen

Bevlogen experts uit het bedrijfsleven en op persoonlijke titel staan klaar om vrijwilligersorganisaties in alle kernen van de BUCH gratis te helpen bij vragen en knelpunten. Er is ook een nieuwe site: www.expertbankbuch.nl. Die laat zien wat de experts vrijwilligersorganisaties te bieden hebben. Een aanvraag indienen voor een expert kan soepel via de site, telefonisch of per mail. De experts geven hulp bij juridische vragen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid), privacywetgeving, publiciteit, website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, en bij vragen rond communicatie en veiligheid in organisaties. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard. De Expertbank wordt ook regelmatig geraadpleegd als het gaat om het vinden, behouden en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug aan vrijwilligersorganisaties welkom is en daarmee een versterking van het vrijwilligerswerk kan betekenen. De Expertbank is een samenwerkingsverband tussen de informatiepunten vrijwilligerswerk in Uitgeest, Castricum, Heiloo en Team Vrijwillig voor Bergen. Voor meer informatie en aanmelden voor een expert: www.expertbankbuch.nl

Nieuw vuurwerkbeleid zal nog niet zo eenvoudig worden

11 juni 2021

Worden het straks alleen nog sterretjes of...?

Tijdens een presentatiebijeenkomst werden raads- en commissieleden bijgepraat over het vuurwerkonderzoek dat recent is uitgekomen. De belangrijkste conclusie daaruit is dat er weliswaar steeds meer draagvlak onder inwoners komt om beperkende maatregelen te nemen, maar afschaffen...

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug