Verbruiksdrempel energie voor TEK-regeling voor MKB van de baan

Bredere groep MKB'ers komt nu in aanmerking voor steun

Verbruiksdrempel energie voor TEK-regeling voor MKB van de baan

Het was al bekend dat door veel druk vanuit de samenleving, onder meer door MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de drempel van de energiekosten versus omzetdrempel is aangepast. De voorwaarde dat energiekosten minimaal 12,5% van de omzet moeten uitmaken, wordt verlaagd naar 7%. Dit is een goede eerste stap, vindt KHN. Maar er bleek deze week nog meer in het vat te zitten.

Veel steun voor MKB’ers
Er werd meer gevraagd: bijvoorbeeld om verdere versoepelingen van de criteria voor de TEK-regeling. Een verdere verlaging van de omzetregeling zat er echter niet in. KHN: ‘Het kabinet kiest voor een brede regeling om snel een specifieke groep MKB-ondernemers te helpen. De kosten die nu al met deze regeling gemoeid zijn (1,65 miljard euro) zijn nog niet gedekt en moeten dus nog ergens vandaan komen, zo liet de minister weten.’

Wel kwam er uit de debatten en het overleg deze week naar voren dat er meer steun was te vinden voor het flink verlagen van het verbruiksminimum van 5000m3 gas óf 50.000 kWh elektriciteit. Meerdere politieke partijen riepen op de verbruiksdrempel te verlagen of zelfs volledig te schrappen. Minister Adriaansens gaf gehoor aan deze oproep door de verbruiksdrempel helemaal te schrappen. Hiermee wordt de TEK-regeling voor een grotere groep ondernemers bereikbaar.

Net als bij de TVL-regeling in coronatijd, gelden de regels voor de TEK-regeling, en dus ook het subsidieplafond van maximaal 160.000, voor de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. KHN: ‘Als je dus meerdere zaken op verschillende locaties hebt, geldt het subsidieplafond voor al je zaken bij elkaar. Volgens ons is dat is een oneerlijke en onwenselijke situatie, met name voor wat betreft het maximum van de vergoeding. Veel partijen waren het met ons eens dat het veel eerlijker is om de voorwaarden voor de TEK-regeling per locatie toe te passen.’

De VVD, SGP en Van Haga vroegen de ministers met een oplossing te komen voor deze bedrijven. De minister onderschreef de problematiek, maar gaf aan daar niets aan te kunnen veranderen omdat Nederland daar gebonden is aan de definities in de Europese staatsteunregels.

Het plan is dat het ‘loket’ van de TEK regeling medio 2023 opengaat, maar er gaan geruchten dat het het loket niet eerder opent dan het tweede kwartaal van 2023. Veel ondernemers zitten nu echter in acute nood en dan is april of mei nog erg ver weg. Minister Adriaansens heeft toegezegd haar uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat de regeling eerder kan worden opengesteld.

Bron: KHN.nl