“Vogelen in Frankrijk”

Een lezing met beelden op zaterdag 14 januari

“Vogelen in Frankrijk”

Op zaterdagmiddag 14 januari 2023 houdt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: “Vogelen in Frankrijk”.

De lezing wordt verzorgd door Harm Niesen, een uitstekende vogelaar van de vogelwerkgroep Alkmaar en vice-voorzitter en woordvoerder van De Faunabescherming. De lezing vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang 14:00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen € 3,00. Er kunnen 114 mensen in de zaal.

“Vogelen in Frankrijk”
Velen vieren hun vakanties in Frankrijk, maar zelfs verstokte vogelaars zullen dat waarschijnlijk niet in de eerste plaats doen om hard-core te gaan vogelen. Maar dat kan wel en bovendien is het land relatief eenvoudig te bereizen.
Mijn allereerste vogelreisje, begin jaren ’60, was naar La Dombes, prachtig gebied ten Noorden van Lyon. In België en Franrijk waren nog geen snelwegen, dus twee dagen onderweg. Maar wat een moerasvogels. En nog Grielen, stom toevallig een Kleine trap van het nest opgestoten. Later vele malen naar de Camarque geweest, met daar vlakbij de Alpilles, waar Aasgier en Rotslijster broeden. Vale pijlen en Dougall’s sterns in Bretagne. En Citroensijs, Cirlgors, Orpheus spotvogel en Provence grasmus zijn in Frankrijk eenvoudig te vinden. En de gieren in de Cevennen, het komt allemaal aan bod. Maar er is meer dan vogels alleen. Ook vlinders, libellen, reptielen en bloemen komen langs.


Foto Harm Niesen: De “Citroensijs”.