Waar moeten nu die zonneweiden komen?

Energietransitie is behoorlijk hete aardappel voor Bergen

Waar moeten nu die zonneweiden komen?

In de eerste editie van de Algemene Raadscommissie (ARC, vorige week donderdag) kwamen maar liefst tien insprekers om hun ongenoegen kenbaar te maken over de aangewezen zoekgebieden voor zonneweiden, met name die langs de N9 dicht bij de Klaassen en Evendijk in Bergen. Die was er (in deze omvang) gekomen doordat onder meer de Sammerpolder in Egmond aan den Hoef rigoureus werd afgewezen door eigenaren en inwoners.

De energietransitie die de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie, versie 1.0) voorstaat, houdt de gemoederen flink bezig. En zal dat blijven doen.

Want na de tweede editie van de ARC gaat in de raadsvergadering van 17 juni die discussie weer verder. Opmerkingen van de insprekers als ‘we willen wel duurzaam, maar moet het nu zo en moet het nu hier’ waren niet van de lucht. Iedereen in de zaal was het wel eens over de noodzaak van meer duurzaamheid in energiegebruik, maar niet iedereen zag blijkbaar dezelfde urgentie, concludeerde Peter van Huissteden (PvdA). ‘Duurzaamheid mag niet ten koste van participatie gaan, maar ook niet ten koste van ons landschap. Dan gaan dus weer alle andere argumenten vóór die van duurzame energieopwekking en het terugdringen van co2-uitstoot. Maar we moeten wel een beslissing nemen.’

Kortom, het wordt nog een stevig robbertje discussiëren over waar de zoekgebieden voor zonneweiden terecht komen, hoe groot die dan zijn en of ze er wel komen.

‘Want waarom zouden we ze per se nu moeten aanwijzen?’, vond onder meer Klaas van der Kaaij (D66). ‘Hierna komt RES 2.0 en dan kunnen we toch alsnog inspelen op de ontwikkelingen? We moeten meer de regionale samenwerking zoeken en dan komen er misschien meer opties.’

‘We moeten nu beslissen over die zoeklocaties, omdat we ze anders opgelegd krijgen’, bracht Meis de Jongh (VVD) daar tegenin. ‘Dan zijn we nog veel verder van huis. Maar neem mensen mee in die zonneweiden. Het is niet alleen maar negatief. Er zijn heel goede voorbeelden van hoe het ook kan en zelfs met behoud van bijvoorbeeld biodiversiteit.’

De wethouder concludeerde bij de beantwoording van de vragen dat iedere keer als de RES voorbijkwam de ambities van de raad naar beneden lijken te worden bijgesteld. ‘Dat is niet de manier om de urgentie duidelijk te maken.’

Voor de raadsvergadering komen in ieder geval diverse amendementen en moties op het voorstel van RES 1.0, dus er kan mogelijk nog wat geschoven worden. Want de meesten waren het er wel over eens dat een zoekgebied vaststellen tot zo ongeveer aan de voordeur van de huizen in een woonwijk geen schoonheidsprijs verdient.