Deel

Bollenmaatje in september

Een manier van leven met de seizoenen

Bollenmaatje in september

Christine Pepping  probeert regelmatig een stukje te schrijven voorzien van één of meerdere foto’s. Zo hoopt zij wat info te kunnen geven over wat er zoal gebeurd in Bloembollenland. Puur informatief.


September – Het is nog even genieten van de kleurenpracht van o.a. gladiolen, galtonia’s en niet te vergeten de dahlia’s met zijn schitterende kleuren en vormen. Jammer genoeg worden deze laatsten regelmatig gekopt om een goede knol te krijgen, maar soms heb je geluk om een middagje vlak voor het koppen te mogen fotograferen.

En terwijl de laatste zomerbloeiers de velden kleuren en de meeste bollen hun weg naar de exporteurs en tuincentra hebben gevonden, wordt het land klaar gemaakt om er weer bollen in te planten. De sloten worden schoongemaakt en de drainage gereinigd. Een enkele hoek met oude verstopte drainage van nieuwe voorzien. Het land wordt omgeploegd en als een van de eersten worden de colchicums en de herfstbloeiende krokussen geplant zodat we over enkele weken van hun kleurenpracht mogen genieten.


Gepubliceerd op 20 augustus 2021:

Het land is weer groen – Terwijl in de schuur hard gewerkt wordt om de bollen te verwerken, gaat ook het werk op het land door. Als de bollen zijn gerooid, wordt het land vlak gemaakt en ingezaaid met een groenbemester zoals bladrammenas, italiaans raaigras, mosterdzaad en dergelijke. Wat er gezaaid wordt hangt af van wat er stond en wat er straks in de herfst geplant wordt. De groenbemester voorkomt dat het land gaat stuiven en voorkomt een hele grote hoeveelheid onkruid. Dit komt omdat ze snel een vertakt wortelstelsel maken wat andere planten tegenhoud. Later in de tijd wordt het gewas gehakseld en ondergewerkt. Het verhoogt het humusgehalte in de grond.

Ook de zorg voor de zomerbloeiende bolgewassen zoals lelies, zanthedeschia’s, dahlia’s en een aantal soorten bollen en knollen gaat gewoon door. Om te voorkomen dat ze vol met onkruid komen te staan wordt er zowel tegen het onkruid gespoten als ook met de hand gewied. Dit is afhankelijk van het gewas en de grootte van de hoek. De grond vlak onder de duinen is bijzonder geschikt voor deze kleinschalige teelten.

Een enkel perceel wordt onder water gezet voor 8 weken. Dit ter bestrijding van onkruid, schimmels en/of aaltjes. Het is een aantrekkingsplek voor vele soorten vogels. Zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken.

Foto’s: De Kromme Hogedijk en de Bleek


Gepubliceerd op 27 juli 2021:

Pellen, sorteren en tellen – Allereerst iedereen bedankt voor de steunbetuigingen. Bloembollenland kan dat best gebruiken. Na de eerste schrik van een verloren partij tulpen vinden wij, maar ook medecollega’s, verzopen bollen. Zowel met het pellen als met het tellen. Soms valt het mee maar vaak ook valt het tegen.
Over tot de orde van de dag. Nadat de tulpen gerooid zijn en grof in twee maten gesorteerd, worden de kleine maten verder op maat gesorteerd en klaargezet om in de herfst weer geplant te worden. De grove maat gaat over de pel-machine. Nee er wordt eigenlijk niet meer met de hand aan de kist gepeld zoals meer dan 20 jaar geleden. De bollen rollen over rollen die de kontjes pakken, daarna over een band waar vele handen de rest pellen. Hierna komt een sorteermachine. De bollen huppelen over platen met gaten waardoorheen de bollen op een bandje vallen en zo allemaal van dezelfde grootte in een kist vallen.

Exporteurs hebben bollen gekocht op naam en op maat. Aan de telmachine worden de bestellingen klaar gemaakt per soort en per maat. Iedere exporteur heeft zijn eigen fust (kisten) en heeft een voorkeur voor het aantal bollen dat in een kist gaat. Partij voor partij wordt zo afgewerkt. Meestal als de gehele bestelling volledig verzameld is, wordt dit verstuurd. Soms ook al eerder een gedeelte van de bestelling als de exporteur daar om vraagt. Een belangrijke deadline is begin augustus. Containers die over zee gaan moeten dan worden gevuld om op tijd te zijn in onder andere Amerika, China, Japan en andere overzeese landen.

Foto’s; De bollen worden gepeld, sorteren op maat en klaar voor verzending.


Gepubliceerd op 16 juli 2021:

Verzopen bollen – Vrijdagmiddag 18 juni stonden de tulpen er nog mooi en gezond bij. Niets deed vermoeden dat ze de grote hoeveelheid water van ’s avonds en de volgende nacht niet zouden overleven. De week erna gingen van sommige soorten de planten opvallend vroeg en snel afsterven. Op tijd rooien en goed drogen leek een optie. Maar direct na het rooien werden de eerste glazige, glibberige, zoet stinkende bollen al gevonden. De bollen hadden zich helemaal volgezogen met water. Na een uitgebreide toets werd besloten geen tijd meer te steken in verdere verwerking, maar alles te storten. De inhoud van meer dan 120 kuub kisten vindt zijn weg naar de biovergister.

Einde van de teelt van de tulp “Ile de France”. En nu maar hopen dat het voor de overige 25 soorten minder dramatisch afloopt. We houden ons hart vast. Dit is ondernemersrisico.

Foto’s De eerste container is gevuld. Er zullen er nog vele volgen en enkele verzopen bollen


Gepubliceerd op 17 juni 2021:

Heel veel water – Moeder natuur had deze week wel een heel bijzonder cadeautje voor een ieder. Een ware zondvloed. Zo’n kleine 200 mm water in 48 uur. Het werd met recht pompen of verzuipen. Menig kweker zag zijn land onder water staan en is vele uren met pompen en geulen graven of dammetjes bouwen in de weer geweest. Als dit maar goed komt. Bollen kunnen niet zo heel lang onder water staan. Ook als het zichtbare water weg is, kan de grond nog verzadigd zijn van water. De bollen kunnen dan stikken. De uiteindelijke schade is pas te bekijken als alles is gerooid, gesorteerd en geteld. Dan komen we al gauw uit ergens in oktober.

Nu er weer voorzichtig aan gerooid wordt, is duidelijk hoe nat de grond hier en daar nog is. Het water loopt bij de droogwanden uit de kisten. Er is veel zand mee naar huis gekomen. Het kost extra tijd en energie om zand en bollen goed te scheiden.

De hyacinten aan de Tijdverdrijfslaan zijn allemaal gerooid. Als groenbemester is dit jaar gekozen voor slaplanten. In een rap tempo wordt alles vol geplant. De machine werkt vol automatisch. In smalle geultjes worden de plantjes gelegd en vervolgens worden ze keurig op gelijke afstand geplant. Een andere groenbemester kan zijn gras (al dan niet vermengd met ander planten), mosterzaad, phacelia, graan.


Gepubliceerd op 17 juni 2021:

Het rooiseizoen is begonnen – Terwijl de alliums en eremurus volop staan te bloeien, worden de laatste dahliastekken geplant en komt de rooimachine in het land. De afgelopen 3 weken was een tijd waarin het gewas volop aan het groeien was. Er viel genoeg regen zodat er nauwelijks beregend hoefde te worden. Tijd voor de kweker voor een korte vakantie om op te laden voor het volgende seizoen. Tijd ook om de schuren in orde te maken voor de ontvangst van heel veel bollen.

Als eersten gaan de hyacinten, krokussen en vroege tuintulpen eruit. De rooimachine wipt ze als het ware uit de grond. Bollen zand en onkruid komen op een rollende mat. Het meeste zand valt weer naar beneden en de mensen aan het eind van de mat pakken de aller grootste onkruiden eruit en gooien die terug op het land. De bollen worden verzameld in kuubskisten. Deze worden naar het bedrijf vervoerd. Hier worden de kisten voor droogwanden geplaatst. Een ventilator zorgt ervoor dat er lucht door de kisten wordt geblazen. Soms dezelfde dag, maar ook wel eens een dag of wat later rollen de bollen over een zeef. Hier worden ze grof op twee maten gesorteerd en het zand eruit gezeefd. Dit zand wordt opgevangen en terug gebracht naar het land waar het vandaan kwam. De kleine bollen worden verder gedroogd en de grote bollen verder verwerkt. Hierover de volgende keer meer.


Gepubliceerd op 25 mei 2021:

Bloeiende velden – Nu de meeste tulpenvelden zijn uitgebloeid, gekopt en groen zijn, komen er andere kleuren op het veld. De alliums, eremurus, camassia en andere niet in grote mate geteelde bolgewassen nemen het stokje over.
Vanaf half april zijn ook vele zomerbloeiende bolgewassen geplant. Dit zijn bollen die slecht tegen vorst kunnen en daarom pas in het voorjaar geplant worden zoals lelies, gladiolen, zanthedeschia, galtonia, eucomis en dahlia’s. De dahlia’s gaan zelfs pas na half mei in de grond. Wel worden in de winter in de kas stekken getrokken zodat er gedurende de zomer nieuwe knollen kunnen groeien.

Foto’s Allium ‘Globemaster’, Eremurus ‘Naald van Cleopatra’, Dahliastekken wachten om geplant te kunnen worden en de eerste bladpunten van de Galtonia


Gepubliceerd op 14 mei 2021:

Vraag van een lezer; Wij reden langs veel velden en zagen dat de uitgebloeide narcissen en hyacinten niet gekopt waren. Waarom worden deze bloemen eigenlijk niet gekopt?

Christine: Er zijn soorten narcissen die wel gekopt worden. Meestal omdat de bloemen erg groot zijn of de stelen niet zo stevig. Een andere reden om niet te koppen is dat de bloemen verdrogen en de vallende bloemblaadjes dus geen problemen opleveren. Dit geldt ook voor hyacinten. De bloemen drogen op. De oogstderving door niet te koppen is te verwaarlozen. Er zijn ook botanische tulpen die niet gekopt worden. Deze zijn vaak zo kort gesteeld dat je er amper met de kopmachine overheen kunt komen.


Gepubliceerd op 7 mei 2021:

Koppensnellen – Bollenkwekers zijn toch wel wrede mensen. Een veld bollen staat volop in kleur, er lopen toeristen likkebaardend met fototoestellen rond te springen, trouw- en filmreportages worden gemaakt en de kwekersvrouw geniet van haar mooie bloeiende tuin zo groot. Komt er een 4-wielig monster aangereden met bovenop een bestuurder. Rijdt deze zomaar zo’n mooi veld in en rits rats alle bloemen eraf. Er rest een groen veld met hier en daar een verdwaalde bloem die ontsnapt is aan de kopmachine. Waarom toch deze wreedheid?

Bedenk dat bloemen vergankelijk zijn. Als ze uitgebloeid zijn verliezen ze snel aan charme. Afgevallen bloemblaadjes kunnen een bron van ziektes zijn in de bladoksels. En het gaat de kweker niet om de bloem, maar om de bol. Na de bloei begint de zaadvorming en dit vraagt energie van de plant die niet aan de bol kan worden gegeven. Dus bloem eraf voordat die helemaal is uitgebloeid zodat de plant al zijn energie kan geven aan zijn andere manier van voortplanten namelijk de bol. Zie hier de wreedheid van de bollenkweker verklaard.

Er is één troost: volgend jaar zijn er weer opnieuw heel veel bloemen.


Gepubliceerd op 30 april 2021:

Moeder natuur – Moeder natuur volgt haar eigen weg. Geen mens heeft daar iets over te vertellen. Dit jaar komen we dit weer tegen. Een lente zo lang zo koud en zo droog. En dan een dag met héél veel regen. Wat doet dit met de bollen op het land?

Gelukkig bloeien de meeste bollen op het voedsel dat ze vorig jaar in de lente hebben opgeslagen in de bol. Om volgend jaar weer te kunnen bloeien gaan ze na de bloei groeien en nieuwe bollen vol voedsel maken. Water is essentiëel voor dit proces. Het liefst hemelwater. De kweker kan zo nodig gebruik maken van pompen, dijkjes, dammetjes, bronnen en een ondergronds buizensysteem om met de waterhoogte te “spelen”. Ook zijn de meeste velden goed gedraineerd. Water vasthouden = pijpjes omhoog, te veel water = pijpjes naar beneden. Op de zandgrond zakt het water best wel gauw weg. Op klei is het een ander verhaal.


Gepubliceerd op 23 april 2021:

Werk op het land – Heel rustig aan komt er meer kleur op de velden. Door de kou kunnen we dit jaar wel heel lang genieten van de kleurenpracht. Fantastisch al die foto’s die op Facebook verschijnen. Voorzichtig eerst aan de zuidkant van het bed komen de tulpenkleuren tevoorschijn. Nog even en we klimmen naar de uitkijkpunten aan de rand van de duinen om kilometers ver de kleurrijke velden te zien.

Voor de kwekers is het een drukke tijd. Bollen kunnen net als mensen ziek worden. Ook blijft er na het rooien wel eens een bolletje achter en dan kan het voorkomen dat in een veld tulpen ineens een narcis of een krokus gaat bloeien. Onkruid dus. Die moeten eruit gehaald worden. Ook bollen die aangetast worden door een schimmel of een bacterie worden er ook uit gehaald. Deze “ziektes” kun je goed zien op de bloem of het blad. Om het goed te kunnen zien rijden er vierkante witte karren in een slakke gang over het land. Ook lopen er mannen en vrouwen met een emmer aan de arm. Je ziet ze af en toe bukken om de foute bollen eruit te halen.

Is het naar je gevoel goed nagelopen, dan komt er een onafhankelijke keurmeester controleren of het er goed uitziet. Geeft hij zijn goedkeuring, dan kunnen komende zomer de bollen naar o.a. Japan, China en Amerika. Voorafgaande aan de “veldkeuring” heeft er al een keuring plaatsgevonden van een klein aantal bollen die geplant zijn op een proeftuin en een microscopisch onderzoek. Bij krokussen kunnen zelfs echte Japanners op hun knietjes de planten komen bestuderen. Die zijn zo streng dat 1 zieke plant kan bepalen of een partij wordt goed of afgekeurd.

Preventief heeft de kweker wel een aantal gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking. Deze worden vaak ook gebruikt in de groente- en fruitteelt. Ook wij mensen worden tegenwoordig voor allerlei ziektes ingeënt. Het is natuurlijk ondoenlijk om een paar miljoen bollen een spuitje te geven, maar wat bescherming bij het planten en later over het gewas kan veel ellende voorkomen.


Gepubliceerd op 16 april 2021:

Krokus
De krokus komt oorspronkelijk uit het zuid- en zuidoosten van Europa, Klein Azië en Perzië. Ze worden al vanaf de 16e eeuw geteeld op de zand- en geestgronden direct achter de duinen van Noord- en Zuid Holland. Er zijn vele soorten in allerlei tinten van lila tot diep roodpaars, maar ook in wit en geel. tevens zijn er mooi gestreepte soorten. Allen hebben gele meeldraden en de smalle bladeren hebben een witte streep. Krokussen die in de tuin geplant zijn en zich daar thuis voelen, zullen alle jaren mooier worden. Er zijn soorten die geschikt zijn voor verwildering. Zij vermeerderen zich door middel van zaad en klusterbolletjes. Krokussen zijn één van de eerste bolgewassen die in de winter bloeien en een aankondiging zijn van de lente.

Narcis
De narcis komt uit Zuid- en Zuidwest Europa, Noord Afrika en Midden Azië. Hij is op allerlei manieren in Nederland gekomen. De monniken teelden als eersten de bollen in hun kruidentuin. Mondjesmaat kwamen ze daarna in particuliere tuinen. Engeland heeft een grote rol gespeeld in de uitbreiding van de teelt. Daar nam de liefhebberij toe. In het jaar 1882 stond er in Nederland nog maar 10 hectare bij Uitgeest en Noordwijk. Er kwam vraag vanuit Amerika en dus ging men proberen hieraan te voldoen. Geringe kennis over grond, bemesting en ziektes stonden in het begin een snelle vermeerdering in de weg. Pas na 1900 kwam de cultuur op gang en groeide van 10 ha in 1882 tot 700 ha in 1912 met een groter assortiment, variatie in kleur en bloemvorm. Ze worden hoofdzakelijk geteeld op de zand- en geestgronden van Noord- en Zuid Holland. Ter bestrijding van aaltjesziek en narcissenvliegen krijgen de bollen sinds 1917 een warmwaterbehandeling voor het planten.
Er zijn 11 verschillende groepen narcissen ieder met zijn eigen kenmerken zoals grootkronig, kleinkronig, dubbele, meerbloemige etc. De kleuren variëren van wit, geel, oranje. Er zijn zowel één als meerkleurig narcissen. De hoogte varieert van 7 tot 60 cm met een bloemgrootte van 2 tot meer dan 8 cm. Sommige soorten geuren.
Het geel van de narcissen en Pasen horen bij elkaar. In bollengebieden worden vaak bermen beplant met narcissen. Ze hoeven niet ieder jaar gerooid te worden om jaarlijks terug te komen en vrolijke linten te vormen naar de “bollendorpen”.

Keizerskroon
Fritillaria Imperialis oftewel Keizerskroon of stinklelie komt uit het westelijke deel van de Himalaya en werden al rond 1576 in Wenen aangetroffen. Het zijn grote planten van ongeveer 1 meter hoog met aan de top van de bloeisteel een krans van oranje, gele of rode klokvormige bloemen. De bladeren zijn meestal groen, maar er zijn ook bontbladige soorten bekend. Ze worden geteeld op zandgrond.
Zowel de bollen als de planten geuren erg sterk. Met wat fantasie kan de geur verward worden met die van wiet. Enkele bollen in de tuin houden de mollen op afstand. Bij de stoplichten afslag Egmond aan den Hoef / Egmond aan zee is een veldje met deze bollen te vinden.


Gepubliceerd op 9 april 2021:

Bollenroute Egmond, 20 kilometer fietsen of wandelen Als je deze bordjes volgt, fiets of loop je een mooi rondje van 20 kilometer langs de bollenvelden van Egmond. Op ieder willekeurig punt van de route kun je beginnen. Het is zeker de moeite waard om dit vaker te doen met tussenpoos van enkele dagen. Je ziet dan de velden kleuren. Is de route bekend, kun je hem ook eens andersom maken. Alles ziet er dan weer anders uit. Veel kijkplezier!


Gepubliceerd 2 april 2021:

Er komt kleur op het land. Nu het enkele dagen wat warmer is, zie je het land kleuren. Een explosie aan geel van de narcissen o.a. aan de Kromme Hogedijk, bij Egmond Binnen langs de Egmond Binnenvaart, wit en blauw van de krokussen bij het Zomerdijkje. Ook zie op diverse plaatsen zoals langs de Tijdverdrijfslaan de hyacinten op kleur komen.

Tijd voor een extra ommetje op de fiets of lopend. Ik zal binnenkort wat extra informatie geven over mooie plekjes. Veel kun je vanaf de weg zien en soms moet je even klimmen. De meeste van u is hier bekend en heeft zelf al zo zijn favoriete plekjes.

Wilt u foto’s maken, ik houd u niet tegen. Zelf vind ik het ook een uitdaging om al die bloemen en kleuren te vangen. Houdt u er rekening mee dat alle gronden waarop bollen staan privé terrein is. Te vergelijken met uw eigen tuin. De bloemen kunnen niet schreeuwen van pijn als u bovenop hen staat. Heb respect en loop niet tussen de bloemen.

Het licht was te slecht voor mijn eenvoudige toestel om een mooi bloeiend krokusveld te vangen. Wel zag ik vele hommels boven de bloemen die wel in waren voor een fotoshoot.


Gepubliceerd op 26 maart 2021:

Lente. Aan de temperatuur zou je het niet direct zeggen, maar het is toch echt lente. Op het land blijft het rustig aan gaan, maar je ziet de velden groen worden. Aan de groene planten kun je zien welk gewas er komt.

Scilla’s horen tot de vroeg bloeiende bollen evenals krokus, lage iris, sneeuwklokjes en winteraconieten.

Het speenkruid, dat nu volop staat te bloeien, is een inheems knolgewas. Het luistert naar de zondagse naam Ranunculus en maakt knolletjes onder de grond en okselknolletjes boven de grond. Hieruit groeien volgend jaar weer nieuwe planten.

Steeds meer vogels komen terug uit het zuiden. Vooral in de polder buitelen de kieften, hoor je de scholeksters, leeuwerik en de tureluur. Een regelmatige bezoeker is ook de grote statige zilverreiger. Ja hij is wat schuw en laat zich moeilijk fotograferen, maar toch.

De eerste eieren liggen alweer leeggegeten op het land. Kapers als vossen en kraaien loeren op de eieren.

Op de Bleek houdt het paartje nijlgans aangevuld met een casarca de wacht. De eerste witte en gele kwikstaarten zijn gesignaleerd. De torenvalk staat te bidden op zoek naar muizen en de buizerds zweven op de thermiek hun cirkels. De eerste lieveheersbeestjes hebben zich al laten zien evenals de eerste hommelkoninginnen en een heel enkele vlinder.

De bermen tussen en langs de toegangswegen staan vol met een lief klein narcisje Tête à tête. Omdat deze niet gerooid zijn, bloeien ze wat eerder. In de slootkant, vooral aan de zonzijde, kleuren de sterretjes van het speenkruid en klein hoefblad. Een enkel toefje sneeuwklokjes en pollen narcissen.

https://bollenmaatje.wordpress.com/

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september Bollenmaatje in september

Meer 'Rechter kolom':

Vos betrapt

24 september 2021

Op jacht naar?

Dat de vos regelmatig in woonwijken opduikt tegenwoordig is bekend. Toch kijk je er nog van op als deze door je eigen tuin loopt aan de Watertorenweg.

Zestig jaar getrouwd

24 september 2021

Bruidspaar Jelly en Johan Imming

Hij is nog maar twee weken onze burgemeester maar je ziet hem overal opduiken; Lars Voskuil. Afgelopen woensdag ging hij in Egmond aan den Hoef op bezoek bij het echtpaar Imming vanwege hun 60-jarig huwelijk.

De zaalvoetbal wieg in de Hoef

24 september 2021

Sprenkeling Boys ging later op in White Stones

Van 1970 tot en met 1972 kende Zeevogels een zaalvoetbalafdeling. Daaruit ontstond Sprenkeling Boys dat zelfstandig ging opereren. De foto is uit die beginjaren. Staand van links naar rechts: Henk Sterk (eigenaar Rode Hert), Arie Heddes, Aad Dekker, Jan de Raadt, Gerard de Raadt, Andre Jong, Herman Belleman, Clemens Klijbroek, Wil Tromp, Wil van de Wissel, Erik Bout, Nico Imming, Cees de Waard, Nico Groot, Menno Mors en Jan Sprenkeling (sponsor). Voorste rij: Jan Groot, Jan de Waard, Wil Kastanje, Ton de Waard, Rick Groot en Ko Groot.

Auto op de kop in sloot

20 september 2021

Inzittenden komen er goed vanaf met een nat pak

Zaterdagavond is een auto op zijn kop in de sloot beland ter hoogte van de rotonde bij Bedrijventerrein ‘de Weidjes’ in Egmond aan den Hoef. De bestuurder wilde keren maar parkeerde zijn voertuig in de sloot. Gelukkig konden de chauffeur en zijn passagier zelf uit de auto klimmen. Na inspectie van de opgetrommelde ambulancebroeders konden de onfortuinlijke automobilisten weer naar huis. De auto werd door een berger uit de sloot gehaald en afgevoerd.

Andrea Rijtema

24 september 2021

Heerlijk rustig in doîn!

Andrea maakte op zondag 19 september een kort rondje langs de lankies van de noordduinen. Zij gaf deze serie de titel 'Heerlijk rustig in doîn!' mee.

Boksclub Pettit 50 jaar

17 september 2021

Gemaakt in 2014

Filmpje 7 jaar geleden gemaakt ter ere van het 50 jarig bestaan van Boksclub Pettit. In 1964 opgericht door Ken Pettit. 

Brand bij grote zaal Het Rode Hert

16 september 2021

Gevolgen hadden veel groter kunnen zijn

'De grote zaal van het voormalige Rode Hert aan de Slotweg in Egmond aan den Hoef is aan een ramp ontsnapt.' Dat is de overtuiging van Margreth van Ham. Zij is de onderneemster die daar momenteel de pop-up winkel By Mar bestiert. 

Word ook FliereFluiter

17 september 2021

Lekker toneel spelen

FliereFluiters Toneel is een amateurtoneelvereniging opgericht in 1946 te Egmond aan Zee. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden maar dit jaar is dat nog belangrijker geworden. Ze hebben namelijk meer rollen te verdelen dan dat er spelers zijn. Dus vind jij het leuk om toneel te spelen of ken je iemand die dit leuk vind? Neem dan snel contact met ze op via [email protected] of 06 – 238 136 22 en wie weet zien ze je maandag al!

Wie bezit dit schilderij?

17 september 2021

Annelies Goutier wil graag haar eigen portret alsnog kopen

Zij schrijft: Ik ben vroeger als ongeveer 10 jarig kind geschilderd door de Egmondse kunstschilder Bob Denneboom. Helaas door omstandigheden konden mijn ouders het niet kopen maar hebben gelukkig wel bijgaande foto. Nu kwam ik erachter dat het in juni aangeboden was op een veiling. Jammer genoeg was de veiling al gesloten. Ik heb van alles geprobeerd maar het is nog niet gelukt om het te kopen. Vandaar deze oproep. Hopelijk herkent iemand het schilderij en weet waar het nu is. Tips? Mail even naar: [email protected]

Team van de week

17 september 2021

Egmondia 1 uit 1980

Vorige week werd Jan Wijker bij Egmondia gehuldigd omdat hij maar liefst 40 jaar verzorger is bij zijn club. Op deze teamfoto staat Jan maar ook zijn voorganger en leermeester Jan Zwart nog.

De Watertoren van Egmond

24 september 2021

Opgeblazen in september 1969

Wie zich afvraagt waarom de sporthal eigenlijk De Watertoren heet en de straat de Watertorenweg hoeft uiteraard niet lang na te denken: ooit stond daar een watertoren.

Buurtschap ’t Woud

17 september 2021

Het bos van Wimmenum

't Woud is gelegen tussen Wimmenum en Bergen/Bergen Binnen, tussen het bos langs de duinrand en de polder van Wimmenum. De plaats werd in de 11e eeuw Wymnemmerwalt genoemd en in de 12e eeuw Wymnerwolt; beide namen zijn verwijzingen naar het woud van Wimmenum.

De Kippenbrug

17 september 2021

Zo uit een sprookje ...

Het fietspad door de polder richting Heiloo heb ik zelf vier jaar lang, op weg naar school, bereden. In die tijd, zo rond 1977, was ‘de Kippenbrug’ veel steiler. Je moest echt even vaart maken om erop en erover te komen. Zeker tegen wind in. Het huidige ‘nieuwe’ exemplaar is een stuk gebruiksvriendelijker. Marian Zwaan maakte een sfeervolle foto van 'de Kippenbrug’.

Sjef Kenniphaas

17 september 2021

Dinsdag 14 september

Sjef bezocht het strand en maakte de volgende opmerking: "Heerlijk weer vandaag".

Naar Volendams voorbeeld

17 september 2021

Met een knipoog ... het stadion van FC Egmond

De nieuwe Egmondse voetbalfusieclub ‘FC Egmond’ heeft ambitieuze plannen voor de nabije toekomst. De samensmelting van Egmondia, Sint Adelbert en Zeevogels heeft een ontwerp laten maken voor een nieuw nog te bouwen stadion. De plannen voor de nieuwe thuishaven zien er bijzonder uit. 'We willen van onze nieuwe thuishaven het gezelligste complex van Nederland maken. Zeg maar het laagdrempelige alternatief voor AZ en FC Volendam', zo schrijft FC Egmond op de clubsite. De voorlopige werknaam voor het mogelijke nieuwe stadion is ‘De Egmonder Pinck’. Wie naar de eerste tekeningen kijkt begrijpt waar die werknaam vandaan komt. Het plan is om het nieuwe stadion het uiterlijk van een schip te geven. Dit uiteraard vanwege de innige band die Egmond met het water heeft (Noordzee, Hoevervaart en Egmonder Binnenvaart). ‘FC Egmond’ benadrukt met klem dat er nog niets besloten is en dat de plannen zich nog volop in de onderzoeksfase bevinden.

Vakantie vieren in ‘Leukste Huis Egmond’

17 september 2021

Egmonds leukste volgens de eigenaren ....

Er zijn heel veel accommodaties te huur in Egmond om vakantie te vieren. Bart en Els hebben het ‘lef’ om dat van hen, even buiten Egmond aan den Hoef, ‘Leukste Huis Egmond’ te noemen. Wat bieden zij dan aan? En wat kost het …..

Diamanten huwelijk Lenie en Ken Pettit

17 september 2021

Egmonds paar viert 60-jarig jubileum

Het zijn BE'ers: Bekende Egmonders, Ken en Lenie Pettit. Op 13 september 1961 traden ze in het huwelijk en het 60-jarig jubileum vierden ze dus afgelopen week. Ze werden daarbij verrast met een bezoekje van de kersverse burgemeester.

Strandhuisjes naar de winterstalling

10 september 2021

Zware trekkers tussen de badgasten

In de eerste week van september werden we alsnog verrast met een paar mooie zomerse dagen. Ondertussen ging het werk op het strand gewoon door. De mannen (en vrouwen?) van M. Gul Egmond reden af en aan met de strandhuisjes, op weg naar de winterstalling. Voorzichtigheid was geboden voor de chauffeurs met die grote, zware trekkers en dito vracht op de karren. Recreërende badgasten  hebben niet altijd oog voor het gemotoriseerde verkeer op het strand .... 

Inloopsoos georganiseerd door CréActief was gezellige bijeenkomst

10 september 2021

In samenwerking Dorpshuis Hanswijk

Bekende gezichten en minder bekende gezichten kwamen in het dorpshuis bijeen op dinsdag 7 september tijdens de eerste inloopsoos. ‘We hebben het gemist’, werd er gezegd en ‘wat fijn dat het er weer is’. Sommigen hadden zelf een spelletje meegenomen, maar er lagen ook veel verschillende spelletjes klaar om gebruikt te worden. Ter hernieuwde kennismaking was deze keer de koffie gratis en werd bij de koffie op chocolade getrakteerd door Chocolate Experience Heiloo. Met een borreltje werd geproost op het nieuwe begin en een hartig hapje ging rond. Dit alles werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Er werd gelachen en fanatiek gespeeld. Ook was er gelegenheid om het wel en wee van afgelopen tijd met elkaar te bespreken. De drie vrijwilligers die er deze keer allemaal waren, vonden al snel hun draai tussen de mensen en het verzorgen van de koffie en een glaasje. Verschillende keren werd er gezegd dat er meer bekendheid aan gegeven moest worden, want men vermoedde dat er meer mensen wilden komen, maar nog niet op de hoogte waren. Daarom, als u dit leest, hoort zegt het voort: Elke dinsdagmiddag, van 14.00 uur tot ongeveer 16.00-16.30 uur de inloopsoos in het dorpshuis De Hanswijk. Een bijdrage van € 2,50 wordt gevraagd voor de koffie of thee. Overige consumpties zijn voor uw eigen rekening. Komt u eens een kijkje nemen?

Overzicht september 1961

10 september 2021

Wat speelde er in Egmond 60 jaar terug?

Onder andere: Het seizoen loopt af, burgerlijke stand overzicht, laatste dag Historische tentoonstelling in de Slotkapel, teveel rietgewas in de Slotgracht, verkeersagent voor duinafgraving aangesteld, Egmonds tweede bloemenshow, nieuwe kostuums voor Eensgezindheid, Zeevogels nieuws, Egmondzeeër reddingsbrigade, 50 jarig huwelijk bruidspaar Hopman – Duinmeijer, Egmondia Nieuws

Onfortuinlijke kitesurfer opgepikt door KNRM

10 september 2021

Door materiaalpech gestrand, maar al 4 kilometer uit de kust

De vrijwillige bemanning van de KNRM stations Egmond aan Zee & Wijk aan Zee kregen aan het begin van de donderdagavond een alarmmelding over een kitesurfer die in problemen zou zijn ter hoogte van Castricum.

De een zijn dood…

10 september 2021

Zo'n spinnenweb in je tuin is toch wel een bijzonder fenomeen. Die spin zit er tenslotte niet voor niets, die wil graag eten hebben. In dit geval was de wesp de klos... Tja.

Yvonne Munnik

10 september 2021

Woensdag 8 september

Yvonne Munnik: " Wat een prachtige avond. Zonsondergang volgens het boekje. Egmond aan Zee".

Kerk te koop in Egmond aan Zee

10 september 2021

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen met Parochiegebouw

Op 1 september 2019 werd de laatste dienst er gehouden. Twee jaar terug dus. En nu stond het 'zo maar ineens' op FUNDA te koop: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen met Parochiegebouw, Wilhelminastraat 12-14, 1931 BR Egmond aan Zee Egmond aan Zee, Prijs op aanvraag. De RK kerk werd in 1905 gebouwd.

Aris Brandaris terug op Radio 80

10 september 2021

Iedere zondag van 10 tot 12 uur

Aris Braak, in Egmond ook bekend als Aris Brandaris, komt terug op Radio 80. De radiomaker was er een tijdje uit met stemband problemen en omdat zijn vrouw Ank in juli overleed. Aris is weer blij om wat voor zijn trouwe luisteraars te kunnen doen met ingang van zondag 12 september. Sinds 1980 is hij bij ‘zijn’ zender betrokken. De uitzending van 'De Ronde van de kust en duinstreek' op Radio 80 is op zondag van 10.00 tot 12.00 uur.

Ooit waren daar bloembollen, nu een woonwijk

10 september 2021

Herenweg nu ingang naar nieuwe wijk

Ooit waren er velden met bloembollen van de familie de Waard. tegenwoordig is het de ingang naar de nieuwe wijk in Egmond aan den Hoef. Geen bloem(bol) meer te zien.

Gezin Zwaan zoekt onderdak voor kroost

10 september 2021

Kinderen wonen allemaal nog thuis

We waren ze even uit het oog verloren, het gezin Zwaan, maar ze zijn er nog. Sterker nog, het hele gezin is nog compleet: vader moeder en zeven kinderen. En die wonen allemaal nog thuis.

Soort zoekt soort

10 september 2021

Zeevogel brengt bezoek aan Sportpark Hogedijk

Een aandachtige toeschouwer onlangs bij een thuiswedstrijd van het eerste elftal van VV Zeevogels. Een Zeevogel bracht een corona proof bezoek aan het complex aan de Hogedijk. Hoog en droog zat de vogel op de punt van een vlaggenmast te kijken hoe zijn of haar favorieten het ervan afbrachten. Of was het op zoek naar het opgezette exemplaar dat al decennia lang in de kantine hangt?

Team van de week

11 september 2021

ZVV Café Tervoort uit 1975

Bij het zaalvoetbalteam van ZVV Café Tervoort was naast winnen ook een onderling goed gesprek in de 3e helft van belang. Met name in het club-café op de Abdijlaan te Egmond-Binnen. Ook trainen in Dorpshuis de Schulp was 1 keer per week wel gewenst en dan ging het met name om de nabespreking met de beheerder van de Schulp; Gerard Zentveld (Pig). Die bracht ons namelijk de fijne kneepjes bij van het nazitten en bespreken van een 3e helft. En dan ook feestavonden met bijv. een sauna of een bowling en dineren bij de Pilaren in Bergen waren gewoon buitengewoon super mooi en gezellig met elkaar. Wat was dit een fijne tijd en ook zó leerzaam van hoe je dat moest doen en tot hoe laat …

Interview Jannek de Groot – Konijn

10 september 2021

Je bent er mee verweven, met derp

Jannek de Groot - Konijn werd zo'n anderhalf jaar geleden geinterviewd door Nina Stam over (voornamelijk) haar ervaringen in de oorlog. Zij is geboren in 1930 en laat in dit filmpje, van ruim 14 minuten, ook nog eens horen hoe het Derper dialect klinkt zoals het moet klinken.

Oude tijden herleven…

10 september 2021

De strandbus van zoveel jaar terug

Je treft het zo maar, op een mooie zaterdag langs de weg. In dit geval bij PostaanZee voor de deur: hij stond er in volle glorie, de oude NZH-cabriolet strandbus.

Schapen willen ook wel eens wat anders

3 september 2021

Genieten van de Indian Summer

Iedere vrijdag om 12.00 uur spoelt er een flesje aan op het strand van Egmond. Dit keer was het heel wat anders. Een tijdje terug liep er al een kudde schapen op de Boulevard. Maar het kan altijd gekker! Nu veel toeristen naar huis zijn namen deze schapen bezit van het strand. Wat hadden zij daar gedaan? Zandkasteeltjes bouwen? Oefenen voor de Fjoertoer? Kregen ze zwemles? Gingen ze dropjes verstoppen? Zonnen? Pootje baden? Of grazen? Het waren zo maar wat kreten die langs kwamen van omstanders in iedere geval.  Saai is het nooit in Egmond!

Abdijlaan: kloppend hart van Egmond-Binnen

3 september 2021

Inmiddels een stuk rustiger

Daar waar het ooit een bedrijvigheid - letterlijk - van omvang was, zijn nu nog slechts enkele winkels over. De Abdijlaan van Egmond-Binnen was en is het centrum van Egmond-Binnen.

De middenstanders gaan op vakantie

3 september 2021

Bakkers, kruideniers, melkhandelaren, slagers en kappers eind augustus 1961

‘Vroeger’ was het heel normaal dat middenstanders na het zomerseizoen en de schoolvakanties op vakantie gingen en de winkel (tijdelijk) sloten. In het ‘Contact met de Egmonden’ van eind augustus 1961 waren maar liefst 5 advertenties te lezen met aankondigingen hiervan. Vier herenkappers uit Egmond aan Zee, zes kruideniers uit Egmond aan Zee, twee melkhandelaren uit Egmond aan den Hoef, drie groentehandels uit Egmond aan Zee en twee bakkers uit Egmond Binnen informeerden hun klanten wat hen te wachten stond. Leuk om te zien en te lezen!

Inschrijven Flessenpost uit Egmond
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Egmond. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug