Woorden en uitdrukkingen uit ‘Derp’

De letter N (pagina 35 en 36 van 60)

Woorden en uitdrukkingen uit ‘Derp’

Geïnspireerd door Jaap Eeltink verzamelde boekhandel Dekker en Dekker veel woorden en uitdrukkingen. Op initiatief van Piet Dekker werd er in 1998 een dialectgroep gevormd, die uit deze gegevens, aangevuld met eigen inbreng er een eenvoudig woordenboek mee samenstelden.

Nâawte. Van ~ komt grâawte Krap bij kas zitten en hierdoor geïrriteerd raken
Nâauw. ‘t loit~ Het komt er precies op aan.
Nachtringkingker Nachtbraker
Naggeres Nog een keer
Naid. Z’n ~oittoile Drift, agressie botvieren
Naipnêers Krenterig iemand
Naitele. Pijnigen
Nat skiere met zand schuren (van b.v. pannen)
Nêekepietje Borrelglaasje zonder voet. Werd met de steel in de grond gestoken.
Nêeld oge Draad door het oog van de naald steken.
Nêersgatoog schele (scheldwoord)
Nêersig. Et is bai kat en ~ of Het kan net
Nêes. Een pêen op z’n ~ zetten Iemand duchtig de les lezen. Reprimande
Nêest Naast
Nêet luizenei
Nêet’oor ‘n Deugniet, Eigenwijs iemand
Nêetebalg, nêetekwab Dwaas, (in goedmoedige zin)
Nêeteballen Chocolade met pinda’s
Nêetekwab Stroopsnoepje met noten; scheldwoord
Nêgerbal Dropbal, plaaggeest
Nêgere Pesten
Nering. Tis ‘n anlokkende ~ het is erg verleidelijk
Nessie Vuiltje, bedje
Nessie. ’t ~ oit’ale een voordeeltje / nadeeltje hebben
Nête. Zit je niet in de ~, den zit je in de loize. Heb je ‘t een niet dan heb je het ander ook niet
Nêtekam luizenkam
Nierep. De nieuwe ~ Gefantaseerd persoon op sacraments-dag; legendarisch figuur. ( soort Sinterklaas). Kinderen kregen van hem snoep etc. Deze
dag werd gevierd op de donderdag tussen de 1e en 2e zondag na Pinksteren. Na WO2 is het gebruik in verval geraakt. Volgens kenners een
typisch Derreper volksgebruik: “Hij kwam op raisiesdag en als je raisies in je olsters dee, lagen er later snoepies onder”
Ninne Drinken (voor kleine kinderen)
Noizig Gezellig, Geborgen, leuk ondeugend.
Noizig. Ie, ‘oe ~ Oh, wat gezellig, leuk
Nok Hik
Nôoie. Te ~ komme ‘t Gelag betalen, slecht terechtkomen
Nôorderpoort. Op z’n ~ Naar je zin hebben
Noppie. Om ‘n ~ gâan Middagdutje doen


Tekening van Reint de Jonge uit het boek: het Kleine Derp en de grote Zee. Het zilte leven van Engel Zwart. Geschreven door Peter Gerritse. Met dank aan de samenstellers: Dialectgroep Derper dialect, april 1998


Kijk hier naar eerder gepubliceerde pagina’s:
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-22/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-21/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-20/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-19/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-18/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-17/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-16/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-15/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-14/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-13/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-12/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-11/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-10/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-9/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-8/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-7/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-6/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-5/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-4/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-3/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp-2/
https://flessenpostuitegmond.nl/woorden-en-uitdrukkingen-uit-derp/