Wethouder Yvonne Roos wil in overleg resultaat bereiken

Toch proberen nog een bezoek van gedeputeerde Cees Loggen te realiseren

Wethouder Yvonne Roos wil in overleg resultaat bereiken

Dat het bezoek van gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie niet doorging was een streep door de rekening. Vond ook wethouder Ruimtelijke Ordening (RO) Yvonne Roos.

‘Dat bezoek was juist ook om hem te laten zien wat er speelt in bijvoorbeeld Egmond-Binnen. Het behoud van de leefbaarheid in de dorpskernen staat hoog op de lijst van dit college. Maar we hebben nu eenmaal wel te maken met de Provincie.’

Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
De bestemming Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) rondom de Egmondse kernen loopt als een rode draad door het gesprek met de wethouder. ‘Dat beperkt in principe de mogelijkheden voor bouwen enorm. Ik ben het eens met inwoners als ze zeggen dat het moeilijk is uit te leggen waarom iets een BPL is geworden. Ik weet ook niet wat daarvan de afwegingen zijn. Voor 2020 was de term BPL nog nooit gebruikt. Ik snap dus de frustratie als bij een buurgemeente ‘ineens’ wel ruimte wordt gecreëerd om 200 ha agrarische grond eventueel beschikbaar te krijgen voor woningen. Ook in Bergen, en zeker in Egmond-Binnen en Groet, is behoefte aan ruimte voor woningbouw.’

Behoefte is alleen maar gegroeid
In de aanloop naar het Plan Dorp & Duin is een onderzoek gedaan naar de woningschaarste in de gemeente. Toen al (2019) was duidelijk dat er minstens zo’n 1400 woningen nodig waren om die schaarste te kunnen invullen. De wethouder: ‘Die schaarste en druk op de woningmarkt zijn alleen maar groter geworden. Maar waar wij als college voor staan is om resultaten in overleg met elkaar te realiseren. Het heeft naar mijn idee geen zin om met gestrekt been op een andere overheid in te vliegen.’

Behoorlijk veel recreatieve verhuur
Gemiddeld is in de gemeente Bergen ongeveer 5% van de woningen niet beschikbaar voor de markt door recreatieve verhuur of tweede woningbezit. In Egmond aan Zee is dat volgens hetzelfde onderzoek echter bijna 15% en in Bergen aan Zee is dat bijna 40%. Dat is behoorlijk veel. Die cijfers schelen nogal met het gemiddelde en zijn zo echt van invloed op de hoeveelheid beschikbare (betaalbare) woningen.

Sturing
‘Daar proberen we natuurlijk wel sturing aan te geven. Maar feitelijk kunnen we dat alleen bij nieuwbouw wat concreter’, zegt Yvonne Roos. ‘Dat is een beetje het probleem in Nederland: er zijn veel regels waaraan je moet voldoen met betrekking tot woningbouw en -verdeling of -toewijzing. Als gemeente heb je daar betrekkelijk weinig invloed op. Daarom is nu juist dat overleg met Provincie en Rijk zo belangrijk. Dan kan minister Hugo de Jonge wel zeggen dat hij woningbouwlocaties eventueel gaat aanwijzen, maar dat zal hij toch ook echt in overleg met de Provincie moeten doen.’

Initiatieven voor meer doorstroming
‘Gelukkig zijn er landelijk andere initiatieven die ervoor moeten zorgen dat er meer doorstroming komt. ‘Bijvoorbeeld een proef in Amsterdam en omgeving om het puntensysteem voor toewijzing van woningen in de sociale huursector aan te passen en meer waarde te hechten aan de mensen die veel reageren – en dus meer echt op zoek zijn – ten opzichte van de mensen die ‘passief’ op zo’n lijst staan. Dat initiatief wordt landelijk met argusogen gevolgd uiteraard. Echter, ook daarop hebben we als gemeente eigenlijk geen invloed. Dat is weer aan de woningcorporaties’

Als een gemeente eigen grond heeft kun je dan wel wat makkelijker afspraken maken met een projectontwikkelaar over wat waar te bouwen?

Roos: ‘In principe kan dat, maar een ontwikkelaar zal aan het eind van de rit wel iets willen verdienen. Dus ook daar zitten grenzen aan. Dan kun je zeggen dan mag je niet bouwen, maar daar is uiteindelijk helemaal niemand mee gebaat. Waar je als gemeente wel iets aan kunt doen is het percentage sociale (betaalbare) woningbouw in een project aanpassen. Nu is dat in Bergen in totaal 40%. Dat zijn dan zowel huurwoningen (met maximale grens 808,06 euro) als koopwoningen (tot een grens van 281.000 euro), maar dat zou je als gemeenteraad kunnen opschroeven. Ook daar schuilt echter een gevaar in dat de ontwikkelaar gaat zeggen dat hij er op die manier niets aan verdient en dus niet gaat bouwen. Of dat de overige koophuizen extreem duur worden om het hele project nog te kunnen financieren.’

Tot slot: Wat kunt u de inwoners van Egmond-Binnen melden als het gaat om woningbouw?
Roos: ‘Daar zou ik in ieder geval tegen willen zeggen dat we ons uiterste best doen om alsnog gedeputeerde Cees Loggen hierheen te halen. Om hem zelf te laten zien hoe het in onze gemeente schuurt qua woningaanbod, -verdeling en -benutting. We zijn druk in gesprek en ik hoop dat er alsnog de gelegenheid komt voor de inwoners van Egmond-Binnen om hem te kunnen spreken en hem zo samen duidelijk te maken hoe nijpend de situatie is voor hun dorp.’

Foto (redactie): Wethouder Yvonne Roos begrijpt de frustratie van inwoners van bijvoorbeeld Egmond-Binnen wel als het gaat om het uitblijven van substantiële aantallen woningen.