Zevenhonderd kinderbrieven voor de Burgemeesters van Bergen!

Kinderen maken zich zorgen om het milieu

Zevenhonderd kinderbrieven voor de Burgemeesters van Bergen!

‘Lieve burgemeester, ik maak me zorgen over de zeedieren die verstrikt raken in de plastic soep. Vogels die dood gaan! Weet u wel hoeveel plastic er in zee zit? Ik niet maar zo wie zo heel veel! Een peuk vervuilt al acht liter water! Ik hoop dat u er iets aan kan doen. Hoogachtend en liefs, Veerle’

Burgemeesters Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker van de gemeente Bergen brachten op 19 januari een bezoek aan de Europese school. Daar namen zij ruim zevenhonderd boze, lieve, verbijsterende creatieve brieven in ontvangst met oplossingen voor de plastic soep.

Dertig groepen 6 van alle basisscholen uit de gemeenten Bergen en Castricum brachten het afgelopen najaar een bezoek aan ‘Terug naar de Kust’ in Egmond aan Zee.

Dit educatieve centrum richt zich op bewustwording van het milieu maar vooral op creativiteit. Waarom is het zo belangrijk om de zee en de stranden schoon te houden?

Maar ook: hoe leuk het is om afval te jutten en van die ‘schatten’ iets moois te maken? De leerlingen konden dit zelf ervaren bij ‘Terug naar de Kust’.

Machines en waarschuwingsborden
Daar kregen zij les over de plastic soep en gingen ook zelf het strand op om zwerfafval van het strand te halen. Alle kinderen schreven een brief aan ‘de burgemeester van het strand’ waarin ze met ideeën kwamen om een eind te maken aan de plastic soep. Veel kinderen ontwierpen zelfs machines of tekenden waarschuwingsborden die zo aan het strand geplaatst kunnen worden. Resultaat: drie grote ordners vol lees- en kijkvoer.

Winnaar Europese School
Uit het gevonden afval maakte elke leerling ook een eigen werkstuk; een nog niet ontdekt fantasie-zeedier waar zij ook een eigen naam aan gaven. Van alle werkstukken werden levensgrote foto-mozaïeken gemaakt. Deze zullen van 20 t/m 23 januari worden geëxposeerd tijdens de wandelmarathon in de sporthal van Egmond. De jury van Terug naar de Kust koos het werkstuk en de brieven van de Europese school uit als de meest bijzondere en riep haar uit tot winnaar van ‘de Gouden Haaienkaak’.

De prijs werd op 19 januari hoogstpersoonlijk uitgereikt door Mejuffrouw Soep die samen met de burgemeesters een verrassingsbezoek bracht aan de Europese school. Naast de overhandiging van de brieven en prijzen, werden enkele leerlingen gevraagd om hun brieven voor te lezen. Alle werkstukken en brieven van de scholen zijn deze zomer te bewonderen in Terug naar de Kust, Voorstraat 82 in Egmond aan zee.

Het hele project is een samenwerking van atelier ‘Gejut’ en de gemeenten Bergen en Castricum. Komende jaren hoopt het centrum Terug naar de Kust haar activiteiten nog verder uit te breiden; scholen en andere geïnteresseerden binnen Nederland kunnen zich aanmelden voor dit leerzame maar vooral creatieve programma.